61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
XV Edycja Nagrody Złotego Hipolita
Powitaliśmy Dostojnych Laureatów 2015
- Wybitne Osobistości Pracy Organicznej...

26.10.2015


W sobotę, 24 października 2015 roku, w Poznaniu, w historycznej Sali Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, dokonała się doroczna, już XV Edycja Honorowej Nagrody Złotego Hipolita. W tym roku Kapituła Złotego Hipolita powołana w Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Honorowej Nagrody Złotego Hipolita nominowała następujące  Wybitne Osobistości Pracy Organicznej: Dr Józefa Zycha – marszałka Sejmu RP w latach 1995-1997; Ks. Arcybiskupa prof. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Łódzkiego; Prof. dr Marię Siemionow – chirurga – transplantologa pracującą w USA; Prof. dr hab.  Franciszka Ziejkę – b. rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego; Zygmunta Nowaka – architekta, realizatora Szybkiego Tramwaju w Poznaniu; Prof. Norberta  Skupniewicza -  artystę malarza; Prof. dr hab. Wlodzimierza Fiszera – b. rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Na uroczystość poznańską przybyli Laureaci: dr Józef Zych, Zygmunt Nowak, prof. Norbert Skupniewicz i prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer. Jego Ekscelencja, ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski  przebywał w Watykanie, prof. dr hab. Franciszka Ziejkę w Krakowie zatrzymał złu stan zdrowia, natomiast prof. dr Maria Siemionow Honorową Nagrodę Złotego Hipolita 2015 odebrała z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla i Przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józefa Orczyka, podczas Jej pobytu w Polsce, w dniu 4 września 2015 roku, podczas kameralnej uroczystości w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.( Na zdjęciu: fragment Statuetki Złotego Hipolita. Statuetka ta, związana z nadawaniem Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej od roku 2001 kiedy została wręczona po raz pierwszy, stała się desygnatem wyróżnienia, Do roku 2015 takie Statuetki otrzymało juz 112 Osobistości stanowiących wzorzez wzorców pracy organicznej.)

Uroczystość XV Edycji Nagrody Złotego Hipolita, mimo że nie wszyscy Laureaci byli na niej obecni, miała bardzo podniosły i miły przebieg. Salę Lubrańskiego wypełnili licznie przedstawiciele elity wielkopolskiej, a wśród nich między innymi rektorzy wyższych uczelni, naukowcy, Laureaci Nagrody Złotego Hipolita z lat ubiegłych, posłowie na Sejm i euro parlamentarzyści, przedstawiciele władz wojewódzkich i władz miasta Poznania, reprezentacji organizacji społecznych, młodzież. Nie zabrakło też przedstawicieli mediów – prasy, radia i TV żywo zainteresowanych  przebiegiem uroczystości. Gospodarzami byli oczywiście: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, inicjator ustanowienia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i depozytariusz błogosławieństwa Jana Pawła II dla tej nagrody, jakie otrzymał w roku 2001 w Watykanie od Papieża Polaka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015 – prof. dr hab. Józef Orczyk. Honorowym Gościem uroczystości była Prawnuczka Hipolita Cegielskiego - Zofia Cegielska – Doerffer. (Na zdjęciu: od prawej – Prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska-Doerffer, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Małżonka dr Mariana Króla – Danuta Król, wybitna artystka malarka, oraz Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość miała bardzo piękną i wzruszająca oprawę. Zanim Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk przystąpili do wręczania Lauretom wyróżnień i Statuetek Złotego Hipolita, przybyli wysłuchali krótkiego recitalu pieśni do utworów Ignacego J. Paderewskiego i Fryderyka Chopina w wykonaniu znakomitego śpiewaka Macieja Boberka przy akompaniamencie  Barbary Kaszuby, następnie zostali serdecznie, imiennie  powitani przez dystyngowanego Edmunda Dudzińskiego – dyrektora Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który oddal głos Przewodniczącemu Kapituły Złotego Hipolita. Wystąpienie prof. dr hab. Józefa Orczyka wprowadziło zebranych w atmosferę uroczystości, kiedy w krótkim wykładzie omówił współczesne znaczenie pracy organicznej.

Następnie Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk, kolejno wręczali Laureatom przyznane im Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomy nadania Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej. Po dekoracji każdy z Laureatów, dziękując za wyróżnienie opowiedział kilka słów o sobie o swojej pracy. Następnie zaczęły się gratulacje dla Laureatów, wśród których wyróżniły się wypowiedzi wicewojewody wielkopolskiego – Doroty Kinal oraz euro parlamentarzysty Adama Szejnfelda. Laureaci otrzymali też listy gratulacyjne między innymi od władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, oraz z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.( Na zdjęciu: moment wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, Nestorowi polskiego parlamentaryzmu – dr Józefowi Zychowi, Od lewej – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Dostojny Laureat – dr Józef Zych i Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk).

Uroczystość zakończyło wykonanie przez Macieja Boberka znanych arii operowych, oklaski dla Laureatów i wspólne zdjęcie pamiątkowe.

(Zdjęcia: Ryszard Galowski).


Pierwsza w roku 2015
Honorowa Nagroda Złotego Hipolita
dla prof. dr Marii Siemionow z USA

05.09.2015

W piątek, 4 września 2015 roku, w Poznaniu, w gościnnym saloniku Wojewody Wielkopolskiego odbyła się kameralna uroczystość wręczenia pierwszej w tym roku Honorowej Nagrody Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, Pani profesor dr med. Marii Siemionow, polskiej wybitnej specjalistce w zakresie transplantologii, pracującej w Stanach Zjednoczonych, w Uniwersytecie Illinois w Chicago, USA. Ta rozsławiona dzisiaj w świecie Dama nowoczesnej chirurgii przeszczepów, która dokonała w Stanach Zjednoczonych niezwykłego przeszczepu całej twarzy oszpeconej kobiecie, przyjechała z wizytą do Poznania, swojego rodzinnego miasta, w którym studiowała medycynę i w którym dzisiaj w każdym roku akademickim swoją wiedzę przekazuje studentom poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jej pobyt w Poznaniu, Kapituła Złotego Hipolita 2015¸ działająca w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, zdecydowała się wykorzystać, aby dokonać ceremonii wręczenia Pani Profesor – wcześniej nominowanej do wyróżnienia tegoroczna nagrodą – Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej właśnie teraz. (Na zdjęciu moment wręczenia Dostojnej Laureatce Honorowej Nagrody Złotego Hipoliya. Od prawej: Wicewojewoda Wielkopolski – Pani Dorota Kinal, Laureatka – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Józef Orczyk.)

Uroczystość, dla uwypuklenia jej rangi odbyła się w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego, w Saloniku Reprezentacyjnym Wojewody, do którego przybyli: tegoroczna laureatka Złotego Hipolita – prof. dr Maria Siemionow z małżonkiem, prof. dr Włodzimierzem Siemionowem, prof. dr Jacek Wysocki – rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prof. dr Józef Orczyk – przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita 2015, prof. dr Michał Umbreit – członek Kapituły Złotego Hipolita, Jerzy A. Gołębiewski – członek Kapituły Złotego Hipolita 2015, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz mgr Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Gospodarzami miejsca uroczystości byli: Wicewojewoda Wielkopolska – Pani Dorota Kinal oraz dyrektor Gabinetu Wojewody – dr Andrzej Plesiński. (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej. Laureatka Honorowej Nagrody Złotego Hipolita 2015 – Pani prof. dr hab. Maria Siemionow.)

Po powitaniu przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla Dostojnej Laureatki oraz osobistości  przybyłych na uroczystość i przedstawieniu Pani prof. Marii Siemionow członków Kapituły Złotego Hipolita, głos zabrał prof. dr Michał Umbreit, który wygłosił na rzecz Laureatki laudację, w jakiej przedstawił dokonania prof. Marii Siemionow, jej imponujący dorobek naukowy stanowiący współcześnie ważny wkład w medycynę światową, Jej rolę i udział w nowatorskiej transplantologii. .(Na zdjęciu: prof. dr hab. Michał Umbreit wygłasza Laudację na cześć Pani Prof. dr hab. Marii Siemionow )

Następnie prezydent Towarzystwa – dr Marian Król w towarzystwie Wicewojewody Wielkopolskiego - Pani Doroty Kinal i przewodniczącego  Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr Józefa Orczyka dokonał aktu wręczenia Pani Profesor przyznanej Jej nagrody. Profesor Maria Siemionow nie kryjąc wzruszenia w serdecznych słowach podziękowała za wyróżnienie. Były gratulacje i serdeczne słowa. Pani Wicewojewoda Dorota Kinal odczytała List Gratulacyjny do Wojewody Wielkopolskiego a gratulując Laureatce wyróżnienia, zadziwiła wszystkich obecnych niezwykłą znajomością dokonań naukowych i lekarskich  prof. Marii Siemionow, co zostało przyjęte oklaskami. ( Fotografia pamiątkowa: od lewej stoją prof. dr hab. Michał Umbreit, prof. dr hab. Józef Orczyk, Laureatka – prof. dr hab. Maria Siemionow, dr Marian Król i mgr Edmund Dudziński.)

Uroczystość zakończyła wspólna fotografia. Dodać jeszcze trzeba, że ceremonia zgromadziła liczne grono przedstawicieli mediów, prasy i TV.(jj)
 


Nie żyje dr Jan Kulczyk
przedsiębiorca, wizjoner biznesu, filantrop

29.07.2015

Całym środowiskiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wstrząsnęła wiadomość, że w nocy z wtorku – 28 lipca, na środę – 29 lipca, w wyniku powikłań pooperacyjnych po operacji serca, w wieku 65 lat, w Wiedniu zmarł dr Jan Kulczyk, Członek Honorowy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,  Pierwszy Lider Pracy Organicznej 2002, Laureat Srebrnego  Medalu „Labor Omnia Vincit”, Wybitna Osobistość Pracy Organicznej Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita  2014. Nagła, nieoczekiwana śmierć tego wybitnego polskiego przedsiębiorcy, twórcy wielkich przedsięwzięć gospodarczych i biznesowych, wizjonera biznesu, filantropa i patrioty, jest szokiem dla Jego rodziny, dla Jego przyjaciół, dla całej polskiej sfery biznesu. Dla wszystkich członków i przyjaciół Towarzystwo. Towarzystwo  im. Hipolita Cegielskiego żegna dr Jana Kulczyka jako wybitnego orędownika  pracy organicznej, wspaniałego Przyjaciela  naszego Towarzystwa wspierającego wiele, realizowanych przez nas projektów obywatelskich na rzecz społeczeństwa, a zwłaszcza na rzecz młodego pokolenia Polaków.

Odszedł Człowiek, który stał się symbolem polskiego sukcesu ekonomicznego, symbolem nowoczesnej przedsiębiorczości w skali globalnej, symbolem współczesnego patriotyzmu gospodarczego. Odszedł Człowiek – Nasz Janusz -  którego zawsze mieliśmy prawo nazywać Wielkim Przyjacielem naszego Towarzystwa.

Będzie nam Ciebie, doktorze Janie Kulczyku bardzo brakować. Będzie Ciebie brakować Polsce! Cześć Twojej Pamięci!

Rodzinie Zmarłego dr Jana Kulczyka przekazujemy tą drogą wyrazy serdecznego, głębokiego współczucia.

Media światowe piszą o Zmarłym:
 
Jan Kulczyk urodził się w Bydgoszczy w 1950 roku. Ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także handel zagraniczny na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Zdobył też tytuł naukowy doktora nauk prawnych. Pierwsze kroki w biznesie stawiał w 1981 roku. Dzięki kapitałowi, który otrzymał od ojca Henryka założył polonijną firmę Interkulpol. Kilka lat później w 1988 roku zainwestował w branżę motoryzacyjną i został oficjalnym dealerem koncernu Volkswagen w Polsce. Stworzył w ten sposób pierwszą nad Wisłą sieć dystrybucji aut tej marki. W 1991 roku założył Kulczyk Holding, który od 2007 roku wszedł w skład Kulczyk Investment. Przedsiębiorstwo zajmuje się inwestycjami w branży energetycznej, naftowej, gazowej, motoryzacyjnej, browarniczej oraz nieruchomości.

W ostatnich latach Jan Kulczyk był najbardziej aktywnym biznesmenem na arenie międzynarodowej. Inwestował w Europie, Ameryce Południowej oraz Afryce. Na Czarnym Lądzie jego wizytówką był notowany na giełdzie w Londynie Ophir Energy, który specjalizuje się w poszukiwaniach węglowodorów na dnie morza.

Kulczyk odegrał ważną rolę w transformacji polskiej gospodarki. Brał udział w największych transakcjach oraz przekształceniach własnościowych w Polsce, inicjował i realizował duże projekty z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego. Biznesmen był współzałożycielem i wieloletnim prezesem Polskiej Rady Biznesu, przewodniczył Polsko – Niemieckiej Izbie Przemysłowo – Handlowej. Był również prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. W 2014 r. zainicjował Radę Polskich Inwestorów w Afryce. Był członkiem elitarnej międzynarodowej rady doradców think tanku Atlantic Council.

Jan Kulczyk był również filantropem i mecenasem kultury i sportu. Został laureatem prestiżowej nagrody Kisiela (1992 r.), Orderu Odrodzenia Polski, Złotego Medalu Ojców Paulinów za szczególne zasługi dla Jasnej Góry. Był również laureatem nagrody „Mecenas Kultury 2012” przyznawanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jako pierwszy przedsiębiorca na świecie został uhonorowany przez rząd nigeryjski tytułem „Przyjaciela Nigerii”. Jako sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej, wspierał inicjatywy jednoczącej środowiska biznesowe, polityczne i sportowe na rzecz rozwoju sportu.

Jan Kulczyk był jednym z największych polskich przedsiębiorców. Biznesmen od lat znajdował się na szczycie rankingu najbogatszych Polaków. Jego majątek szacowany był na ponad 15 mld złotych. ( Źródło: Internet, Agencje Prasowe, TVN24 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem