61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Kronika


Jędrzej Oksza-Płaczkowski
- ostatni Mohikanin pokolenia
wielkopolskich ludzi Renesansu...
 

…17 stycznia 2018 roku, w poznańskiej siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się niecodzienna kameralna uroczystość, spotkanie Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla i członków kierownictwa Towarzystwa z Jędrzejem Okszą-Płaczkowskim z okazji 65.  rocznicy jego urodzin..  To spotkanie, wpisujące się w tego rodzaju zwyczajowe uroczystości świętowania przez środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego kolejnych rocznic urodzin jego członków, miało jednak charakter szczególny. Świętowano bowiem rocznicę urodzin wyjątkowej postaci, rocznicę urodzin Człowieka, który z wielu powodów stał się, w najlepszym rozumieniu tego pojęcia, ozdobą poznańskiego folkloru obywatelskiego. Dzisiaj jest jednym z wyjątkowych reprezentantów uniwersyteckiej inteligencji Poznania i elity wielkopolskiej stolicy. ”…(Na zdjęciu pamiątkowym uczestnicy spotkania z Jędrzejem Okszą-Płaczkowskim. Od lewej: Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Zdzisław Kowalski – wice prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Jubilat - Jędrzej Oksza-Płaczkowski, Dr Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Filip Suś -  członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Jędrzej Oksza-Płaczkowski to również  historyk, muzealnik,  naukowiec o szerokich horyzontach, animato kultury, aktywny od lat wczesnej młodości wszechstronny działacz społeczny, patriota mocno osadzony w narodowym dziedzictwie wartości chrześcijańskich. Równocześnie tradycjonalista dumny ze swojego szlacheckiego, arystokratycznego rodowodu. Wreszcie organicznik-pozytywista. Dlatego Jego przyjaciele bardzo często, z sympatią i największym szacunkiem, nazywają Go „Ostatnim Mohikaninem wielkopolskich ludzi Renesansu

Spotkanie urodzinowe Jędrzeja Okszy-Płaczkowskiego z czołowymi działaczami Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego ubogacone było laudacją, jaką w formie dokumentu gratulacyjnego podpisanego przez Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, przekazano Jubilatowi i którą też laudację odczytano wcześniej, aby jej wyjątkową treść poznali wszyscy obecni na spotkaniu. Poniżej publikujemy fragment tego wyjątkowego dokumenty gratulacyjnego. (Na zdjęciu Dostojny Jubilat - Jędrzej  Oksza-Płaczkowski)

„Szanowny i Drogi Kolego

Jubilacie!

Dzisiaj, w dniu 17 stycznia 2018 roku, z radością i serdecznością, w naszym środowisku wielkopolskich organiczników-pozytywistów, przypominamy sobie o kolejnej rocznicy Pana urodzin, dołączając do tego skierowane do Pana serdeczne życzenia zdrowia i sił, wielu nowych dokonań i osobistego szczęścia. Te nasze dla Pana życzenia nie są zwykłą, okazjonalną formułką. Są naszym szczerym pragnieniem, aby Panu, znanemu działaczowi społecznemu, Człowiekowi wiary, Człowiekowi wieli pasji i zainteresowań, Człowiekowi Renesansu, Postaci tak barwnej jak Jego życie, działo się jak najlepiej. Aby Pan, Drogi Jubilacie był szczęśliwy i usatysfakcjonowany własnym istnieniem. 

Nasze środowisko z wielką radością lokuje Pana wśród elity wyjątkowych Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z szacunkiem dostrzegając niecodzienny wymiar Pana Osobowości. Współcześnie  w czasach, w jakich przyszło nam żyć i upowszechniać zasady pracy organicznej, patriotyzmu wywiedzionego z sacrum chrześcijańskiej tożsamości narodowej, oraz etosu dziedzictwa naszych Matek i Ojców, Człowiek Pana formatu – potomek arystokracji i polskiej inteligencji uniwersyteckiej, jest wyjątkową wartością społeczną. 

Takie wartości społeczeństwo powinno szanować, a szkoły, uczelnie i działacze społeczni powinni ujawniać i pielęgnować. Tak, jak respektuje je i pielęgnuje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, którego kolejne projekty pro obywatelskie, - Lider Pracy Organicznej, Złoty Hipolit, czy Młody Pozytywista są tego przykładem. A Pan, Szanowny i Drogi Jubilacie, jest także dla tych projektów wzorcem. Za to z głębokim uznaniem dziękujemy Panu

W dniu ukończenia przez Pana 65. roku życia składamy na Pana ręce gratulacje, oraz wyrazy przekonania, że nowe dni, miesiące, lata i dekady lat jakie ma Pan przed sobą, będą kontynuacją Pana rodzinnej tradycji szlacheckiej, tradycji  patriotycznej, niepodległościowej i tradycji katolickiej”.

(Opr.jag)

Powrót na początek strony 
 


 

100-lecie urodzin Ojca Mariana Żelazka SVD
- misjonarza w Puri, w ośrodku trędowatych...

W 2018 roku przypada setna rocznica urodzin Ojca  Mariana Żelazka SVD, Wielkopolanina. Ojciec Marian Żelazek urodził się 30 stycznia 1918 w Palędziu koło Poznania, a zmarł w dniu 30 kwietnia 2006 w Puri w Indiach. Ojciec Marian Żelazek w czasie II wojny światowej był więźniem obozu hitlerowskiego w Dachau, po wojnie jako kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego – Księża Werbiści – misjonarz przez 56 lat pracował w Indiach będąc Prawdziwym Ojcem dla najbiedniejszych z biednych – trędowatych. (Na zdjęciu Ojciec Marian Żelazek SVD – z lewej, w czasie rozmowy z Prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marianem Królem. Ojciec Marian Żelazek odwiedzał nasze Towarzystwo podczas pobytu w kraju. Nasze Towarzystwo zorganizowało zbiórkę finansową na utrzymanie ośrodka w Puri w Indiach i przekazało nam ten cel 1 milion rupii.)

W Puri Ojciec Marian Żelazek założył dla trędowatych ośrodek oferujący im opiekę medyczną, edukację dla ich marginalizowanych dzieci, oraz miejsca pracy dla nich samych. Ojciec Marian Żelazek jest honorowym obywatelem miasta Poznania, gdzie często przebywał i inspirował środowisko misyjne w Archidiecezji Poznańskiej. Ojciec Marian Żelazek był też nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Poznańskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uznało Go w roku 2002 za Wybitną Osobistość Pracy Organicznej i uhonorowało Go Statuetką Złotego Hipolita. Ojciec Marian Żelazek jest też Członkiem Honorowym Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. (Ojciec Marian Żelazek wyróżniony przez nasze Towarzystwo Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej  otrzymał Statuetkę Złotego Hipolita. Na zdjęciu Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wręcza Ojcu Marianowi Żelazkowi – z prawej, Statuetkę Złotego Hipolita. )


W lutym tego roku w Indiach zostanie otwarty Jego proces beatyfikacyjny. Uroczystości przypominające 100-lecie urodzin Ojca Mariana Żelazka zainauguruje w dniu 20 stycznia 2018 roku o godzinie 10.00 Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego,  Metropolity Poznańskiego.

Powrót na początek strony
 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem