61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Laureaci Złotego Hipolita

Powrót

 

Sponsorem Projektu
Złoty Hipolit 2017
jest TFP Sp. z o.o.

Kapituła "Złotego Hipolita" na rok 2017

             Przewodniczący: Halina Lorkowska - rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

                Członkowie: Renata Borowska-Juszczyńska - dyrektor Naczelny Teatru Wielkiego -Poznań
                                     Bronisław Marciniak – rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ( 2008-2016)
                                     Wojciech Hora – rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
                                     Katarzyna Kamińska – dyrektor Wydawnictwa Miejskiego w Poznaniu
                                     Marian Król – Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
                                     Sławomir Lechna – redaktor naczelny Nasz Głos Poznański
                                     Agata Ławniczak – dyrektor naczelna TVP Poznań
                                     Beata Mikołajczyk – prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
                                     Jędrzej Solarski – zastępca Prezydenta Miasta Poznania
                                     Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu

 
W roku 2017 laureatami Złotego Hipolita zostali:

Andrzej Leonard Bobiński - Inżynier, menadżer, negocjator biznesowy…;
Jerzy Andrzej Gołębiewski - Dziennikarz, komentator, analityk…;
Stanisław Lorenc - Naukowiec, nauczyciel akademicki…;
Jerzy Maksymiuk - Pianista, kompozytor, dyrygent…;
Roman Słowiński - Uczony, twórca nauki, profesor…;
Ksiądz Prałat Jan Stanisławski - Duchowny, działacz społeczny, duszpasterz…;
Tomasz Trojanowski - Lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec…;
Lucjana Kuźnicka-Tylenda - Przedsiębiorca, prezes firmy TFP;

 

Nagrody Złotego Hipolita 2017 rozdane 

„Składam serdeczne gratulacje tegorocznym laureatom nagrodzonym prestiżową statuetką „Złotego Hipolita” i Godnością „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” – napisał Szef Kancelarii Prezydenta RP. Gratulacji było znacznie więcej, a przebieg samej gali udowodnił, że jej edycja przejdzie do historii.

Statuetki „Złotego Hipolita” – najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Kapitułę Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, uhonorowały w tym roku osiem tak znakomitych osobistości jak: Andrzej Bobiński – przedsiębiorca; Jerzy Gołębiewski – dziennikarz, publicysta; Lucjana Kuźnicka-Tylenda – przedsiębiorca, prezes firmy TFP; prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002-2008; Jerzy Maksymiuk – dyrygent, kompozytor; Prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału PAN w Poznaniu; ks. dr Jan Stanisławski – ks. prałat, a także Prof. Tomasz Trojanowski – neurochirurg.

A oto sylwetki Dostojnych Laureatów:

Inżynier, menadżer, negocjator biznesowy…


Andrzej Leonard Bobiński, ur. 11 kwietnia 1939 roku w Popowie powiat Pułtusk. Andrzej Bobiński ukończył studia jako magister inżynier mechanik na Politechnice Poznańskiej. Po studiach pracował jako asystent w katedrze profesora Bolesława Wojciechowicza, następnie był kierownikiem Wydziału Komunikacji w Poznaniu, dyrektorem Oddziału Osobowego PKS. W tym czasie budował Dworzec Autobusowy obsługujący autobusy i pasażerów w Poznaniu do dnia dzisiejszego. Od 1965 roku Andrzej Bobiński był dyrektorem Przedsiębiorstwa Transportu i Sprzętu Budowlanego "Transbud" . W czasie swej pracy budował bazy transportowe w Poznaniu, Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile.

Firma ta obsługiwała wszystkie przedsiębiorstwa budowlane na terenie województwa poznańskiego. Potem były budowy w Katowicach, budowy w Niemczech , Czechach i Libii. Od 1972 roku tworzył Fabrykę Samochodów Rolniczych "Polmo" w Poznaniu z oddziałami w Kaliszu i Złotowie koło Piły.

Andrzej Bobiński w 1988 roku prowadził negocjacje ze szwedzkim koncernem spedycyjne - transportowym Bilspedition z Goeteborga w wyniku których w 1989 roku powstała spółka Transmeble International z kapitałem polsko - szwedzkim i oddziałami w Elblągu, Bytomiu, Słupsku i Zamościu. Transmeble Scansped to dziś wielka firma spedycyjna Schenker Polska. W połowie 1996 roku Andrzej Bobiński odkupił od większościowego szwedzkiego właściciela Transmeble Scansped - spółkę "Transmeble International" działającą jako operator spedycyjny na targach poznańskich. Dziś Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej Transmeble International Spółka z o.o. jest oficjalnym spedytorem Międzynarodowych Targów Poznańskich, Targów Gdańskich, Targów w Bydgoszczy i Bielsku - Białej.

Przez utworzoną spółkę "córkę” w Warszawie — Exposped Sp. z o.o. obsługuje wszystkie imprezy targowe w Warszawie. P.M.S.T. Transmeble International zajmuje się ponadto przewozami lotniczymi Cargo i przeprowadzkami obiektów przemysłowych. Przedsiębiorstwo Międzynarodowej Spedycji Targowej Transmeble International w dniu 21 grudnia 2005 roku uzyskało certyfikat ISO 9001:2000. Partnerami zagranicznymi P.M.S.T. Transmeble International są wszystkie większe spedycje targowe w Europie.

Dziennikarz, komentator, analityk…


Jerzy Andrzej Gołębiewski - w dniu 3 października 2017 roku skończył 85 rok życia - to dziennikarz, który w profesji dziennikarskiej przeszedł wszystkie możliwe szczeble kariery w tym trudnym zawodzie: w czasach studenckich był korektorem gazetowym technicznym i stylistycznym, później tytularzem, redaktorem depeszowym, redaktorem technicznym, redaktorem odpowiedzialnym, reporterem, fotoreporterem, sprawozdawcą sądowym, komentatorem radiowym i wreszcie w prasie gospodarczej publicystą gospodarczym i społecznym. Karierę zawodową zakończył jako publicysta, komentator polityczny - senior, członek Międzynarodowej Organizacji Dziennikarzy z siedzibą w Brukseli, były akredytowany w wielu państwach, wieloletni korespondent prasowy obsługujący najważniejsze wydarzenia międzynarodowe, tzw. szczyty polityczne szefów państwa. Okazjonalnie bywał też zapraszany jako wykładowca zasad i metod funkcjonowania nowoczesnego dziennikarstwa międzynarodowego do uczelni kształcących dziennikarzy, bywał też opiekunem polskich dziennikarzy odbywających praktyki zagraniczne w kilku krajach jego akredytacji.

Po kilkunastu latach pobytu w różnych misjach zagranicznych, po powrocie do kraju, ze względów rodzinnych osiadł na stałe w Poznaniu, z którym od lat siedemdziesiątych był związany zawodowe i rodzinnie i które to miasto uhonorowało go Odznaką Honorową Miasta Poznania przyznaną mu przez Prezydenta miasta Poznania, Andrzeja Wituskiego, za działalność na rzecz stolicy Wielkopolski - relacje z Międzynarodowych Targów Poznańskich, promocja poznańskich organizacji gospodarczych i handlowych.

Redaktor Jerzy Andrzej Gołębiewski w okresie zawodowego życia stał się autorem wielu tysięcy artykułów publicystycznych, reportaży, korespondencji, wywiadów prasowych, a tylko w okresie ostatnich 15 lat transformacji europejskiej ponad 4500 komentarzy politycznych rozsianych dzisiaj po licznych portalach internetowych, a także adresowanych poufnie i bezpośrednio tylko dla wybranych przedstawicieli elit politycznych.

Redaktor Jerzy Andrzej Gołębiewski jest badaczem zachowań dużych grup, analitykiem ich kultur, profilerem politycznym, psychologiem i socjologiem, analitykiem nowych patologii społecznych i specjalistycznych technik manipulowania globalną opinią społeczną.

Redaktor Jerzy A. Gołębiewski jest nosicielem Honorowej Odznaki Miasta Poznania, Odznaki „Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego”, jest też posiadaczem Srebrnej Plakietki „Za wprowadzanie Wielkopolski do Unii Europejskiej

Naukowiec, nauczyciel akademicki…


Stanisław Lorenc urodzony 8 listopada 1943 w Radlinie. Profesor dr. hab. oceanologii i petrologii, nauczyciel akademicki. W 1961 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie i podjął studia geologiczne w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Tytuł zawodowy magistra uzyskał w 1967, następnie pracował na tej uczelni, specjalizując się w petrologii. W 1973 został doktorem, a w 1982 uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 80. był inicjatorem i współorganizatorem powstania Instytutu Geologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a następnie jego dyrektorem. W 1994 otrzymał tytuł profesoranauk o Ziemi, w 1998 objął stanowisko profesora zwyczajnego. Na UAM przez dwie kadencje sprawował urząd rektora (2002-2008).

W 2005 został wybrany na przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich. W 2010 objął funkcję dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile. Okresowo pracował również jako profesor Uniwersytetu w Trewirze.

Otrzymał nagrodę naukową międzynarodowego towarzystwa Geologische Vereinigung. Jest autorem podręcznika akademickiego z zakresu petrografii. Główne prace naukowe Stanisława Lorenca z lat 70. i 80. dotyczyły problemów geologii Sudetów, szczególnie Gór Kaczawskich, których budowa była wtedy najmniej poznana wśród wszystkich rejonów sudeckich. Od lat 90. badania naukowe poświęcił geologii wgłębnych utworów paleozoiku Pomorza Zachodniego oraz analizie osadów dennych Pacyfiku, Oceanu Indyjskiego i szelfów Wietnamu i Chin, m.in. w ramach międzynarodowego programu badań dna oceanicznego w strefach wulkanicznych.

Pianista, kompozytor, dyrygent…


Jerzy Maksymiuk urodził się w Grodnie. Studia ukończył w warszawskiej PWSM na wydziałach pianistyki, kompozycji i dyrygentury. Pierwsze większe sukcesy osiągnął jako pianista ( I nagroda w Konkursie im. Paderewskiego w Bydgoszczy w 1961 roku), a także kompozytor muzyki symfonicznej, kameralnej i filmowej. Wkrótce jednak pochłonęła go bez reszty dyrygentura. W 1972 roku założył Polską Orkiestrę Kameralną. Pod jego batutą orkiestra osiągnęła niezwykły poziom, co w ciągu dziesięciu lat owocowało wspaniałymi trasami koncertowymi i koncertami w najbardziej prestiżowych salach świata, m.in. w Carnegie Hall, Wiener Ferein, sali Chicago Symphony Orchestra.

Dyrygowanie wielkimi orkiestrami rozpoczął Maksymiuk jeszcze przed pracą z POK – był dyrygentem Orkiestry Teatru Wielkiego (1971- 1972), potem pierwszym dyrygentem WOSPR (1975-1977). W latach 1982 – 1995 szefował BBC Scottish Symphony Orchestra, a w latach 1991-1993 współpracował z English National Opera.

W uznaniu zasług dla BBC SSO przyznano mu dożywotni tytuł Conductor Laureate, a za niezwykłą ilość170 premier współczesnej muzyki uhonorowano tytułem Doctor of Letters Uniwersytetu w Strahclyde.

Gościnnie Maksymiuk dyrygował wieloma innymi, znakomitymi orkiestrami, m.in. London Symphony Orchestra, London Philharmonic Orchestra, Englisch Chamber Orchestra i wielu innymi. Towarzyszył niejednokrotnie tak znakomitym solistom jak Marta Archerich, Jehudi Menuhin, John Ogdon, Henryk Szeryng.

Na swym koncie ma około 200 płyt, w tym m.in. dla EMI, Hyperionu, Naxosa . Wiele zostało nagrodzonych. Szczyci się m.in. nagraniem Symfonii „Polonia” Paderewskiego z BBC Scottish Symphony Orchestra oraz z „Sinfonią Varsovią”.

Uczony, twórca nauki, profesor…


Roman Słowiński - ur. 16 marca 1952 w Poznaniu, polski naukowiec, nauczyciel akademicki i profesor nauk technicznych zajmujący się automatyką, robotyką oraz informatyką. Specjalizuje się w badaniach operacyjnych, komputerowym wspomaganiu decyzji oraz sztucznej inteligencji. Członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk.Twórca uznanej w świecie szkoły naukowej „inteligentnego wspomagania decyzji”, która proponuje oryginalną metodykę wspomagania decyzji opartą na synergicznym połączeniu badań operacyjnych, sztucznej inteligencji i nowych technologii informatycznych.W 2005 prof. Roman Słowiński uhonorowany został nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej za „opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie

Prof. Roman Słowiński jest Prezesem Oddziału PAN w Poznaniu. Jest Doktorem Honoris Causa
Faculte Polytechnique de Mons, Belgia, Universite de Paris Dauphine, Francja, oraz Technical University of Crete, Grecja. Nauczyciel akademicki. Jest autorem, lub współautorem 13 książek oraz ponad 400 artykułów naukowych, w tym ponad 250 artykułów w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Wypromował 25 doktorów nauk technicznych, z których 5 jest profesorami. Poza Politechniką wykładał w Uniwersytecie Paryskim Dauphine, Ecole Centrale Paris, University of Catania, University of Osaka, Yokohama National University, Uniwersytecie Laval w Quebec i wielu innych.

Roman Słowiński – w roku 2004 został członkiem korespondentem, a w 2013 członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Od 2011 pełni funkcję Prezesa Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Od 2013 jest też członkiem Europejskiej Akademii Nauk „Academia Europaea”.

W roku 2005 prof. Roman Słowiński został uhonorowany nagrodą Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej w dziedzinie nauk technicznych za opracowanie metodyki komputerowego wspomagania decyzji podejmowanych na podstawie niepełnych danych. Nagroda ta jest przyznawana „za osiągnięcia i odkrycia z ostatnich czterech lat stanowiące istotny wkład w życie duchowe i postęp cywilizacyjny naszego kraju oraz zapewniające Polsce miejsce w nauce światowej”.

Duchowny, działacz społeczny, duszpasterz…


Ksiądz Prałat Jan Stanisławski - urodzony 20.10.1935 roku w Zaniemyślu. Wybuch wojny, okupacja hitlerowska, kształtowały wczesne lata. Ojciec przebywał w niewoli niemieckiej, matka z sześciorgiem dzieci. Doświadczył głodu i lęku. Mając siedem lat, musiał podjąć naukę w niemieckiej szkole, dla polskich dzieci. Wyzwolenie roku 1945 poprzedziła ucieczka Niemców, oraz przybycie żołnierzy radzieckich. Obydwa te wydarzenia nacechowane były dramatycznymi przeżyciami. Był styczeń 1945 roku. W lutym otwarto polską szkołę oraz kościół, który w czasie wojny, zamieniony był na magazyn. Naukę kontynuował, już w polskiej szkole, przy wybitych oknach i bez jakichkolwiek przyborów szkolnych. Kościół i szkoła, stanowiły dla niego nowe rzeczywistości.

W kwietniu 1946 roku rodzice przeprowadzili się na Dolny Śląsk na tzw. Ziemie Odzyskane do Strzelina. Przystąpił tam do I Komunii Świętej i bierzmowania, oraz kontynuował naukę w klasie trzeciej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej, rozpoczął naukę w zakresie szkoły średniej w Niższym Seminarium Duchownym w Żaganiu, a ukończył w Niższym Seminarium Duchownym w Wolsztynie. Były to szkoły o wysokim poziomie edukacyjnym. Egzamin maturalny zdał w 1954 roku. Maturę (ze względów na sytuację polityczną) zobowiązany był powtórzyć, przed Państwową Komisją w II Liceum Korespondencyjnym w Poznaniu.

Studia filozoficzno - teologiczne odbył w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, zakończone święceniami kapłańskimi 26 maja 1960 roku, przyjętymi w katedrze poznańskiej z rąk Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka - Metropolity Poznańskiego.

Na pierwszą placówkę (wikariat) zostałe skierowany do Ujścia n/Notecią Był to czas ograniczanej systematycznie działalności Kościoła i wrogiego nastawienia do jego misji. W 1962 roku popadł w konflikt z władzami Polski Ludowej. Rozpoczęła się bowiem akcja, zaczęta już w 1951 roku, a przerwana w 1956 - likwidacji zakonów żeńskich. W Ujściu, wyrzucono z pracy trzy siostry zakonne z Ośrodka Zdrowia oraz Ambulatorium działającego przy Hucie Szkła. Nadto, pod groźbą eksmisji, powiększono (podwojono) siostrom opłaty dzierżawne za użytkowane pomieszczenia, mimo że budynki były własnością kościoła.

W 1964 roku, został skierowany na studia pedagogiczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski. Po ich ukończeniu, został zaangażowany jako ojciec duchowny w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. W tym czasie, równocześnie rozwijał się w Archidiecezji Poznańskiej ruch oazowy, oficjalnie nazwany "Światło Życie". W licznych parafiach Archidiecezji odbywały się w czasie wakacji rekolekcyjne oazy, które spotykały się z brutalnymi szykanami ówczesnej władzy. Mimo to, młodzież żywiołowo brała udział w tym ruchu. Za działalność na rzecz ruchu oazowego, skazano Prałata, razem z proboszczem z Dębna, przez Kolegium Orzekające w Jarocinie i wymierzono najwyższą karę finansową w kwocie 5.000,- złotych.

W 1977 roku Ksiądz Arcybiskup Antoni Baraniak mianował go proboszczem parafii archikatedralnej w Poznaniu.

W roku 1986 został skierowany przez księdza Arcybiskupa Jerzego Strobę, do pracy duszpasterskiej, jako proboszcz parafii św. Floriana w Chodzieży. W działaniu duszpasterskim zarówno w Poznaniu, jak i Chodzieży, opierał się zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II, na 35 osobowej Radzie Duszpasterskiej, co było novum w Archidiecezji.

Po 11 latach pracy w Chodzieży, został powołany do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu jako Wikariusz Biskupi, odpowiedzialny za permanentną formację kapłanów Archidiecezji Poznańskiej. W tym czasie zostałem włączony do Kapituły Katedralnej jako kanonik gremialny, oraz wyniesiony do godności prałata Honorowego Jego Świątobliwości papieża Jana Pawła II, dziś świętego Jana Pawła II.

W 2010 roku, zgodnie z prawem kanonicznym przeszedł w stan spoczynku, (emerytura) z tytułem kanonika seniora.

Lekarz, nauczyciel akademicki, naukowiec…


Tomasz Trojanowski - ur. 2 stycznia 1947 roku. Członek korespondent PAN od 2002 roku, członek rzeczywisty od 2013 roku, członek PAU, profesor, kierownik Katedry i Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, neurochirurg. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w zakresie neurochirurgii, tytuł profesora - w 1991 roku; wypromował 16 doktorów nauk. Najważniejsze opublikowane prace, m.in.: Early Effects of Experimental Arterial Subarachnoid Haemorrhage on the Cerebral Circulation. rCBF and Cerebral Microcirculation After Experimental Subarachnoidal Haemorrhage, 1984, „Acta Neurochirurgica", 72; Postoperative Radiotherapy and Radiotherapy Combined with CCNU Chemotherapy for the Treatment of Brain Gliomas, 1988, „J. Neuro-Oncology", 6; Quality of Survival of Patients with Brain Gliomas Treated with Postoperative CCNU and Radiation Therapy, 1989„J. Neurosurg", 70.

Funkcje w strukturach PAN, m.in.:Prezes Oddziału PAN w Lublinie (2011-14, kadencja 2015-18); przewodniczący Komitetu Nauk Neurologicznych (od 1999); członek komitetów: Urazów Układu Nerwowego, Patologii Naczyniowej Mózgu, Neuropatologii, Nauk Klinicznych, Bioetyki; członek Rady Naukowej Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN.

Nauczyciel akademicki w. Uniwersytecie Medycznym w Lublinie: prorektor, prodziekan Wydziału Lekarskiego; członek rad naukowych: Instytutu Onkologii w Warszawie, Instytutu Medycyny Pracy Wsi w Lublinie; profesor wizytujący Rush University w Chicago; honorowy prezydent Eurasian Academy of Neurosurgery; członek: PAU, German Academy of Neurosurgery, World Academy of Neurosurgery, Turkish Academy of Neurological Surgery, Krymskiej Akademii Nauk; członek honorowy: Towarzystwa Chirurgów Polskich, Brytyjskiego Towarzystwa Neurochirurgów; członek korespondencyjny Niemieckiego Towarzystwa Neurochirurgów; wiceprezydent World Federation Neurological Surgeons i European Association of Neurosurgical Societies - EANS; przewodniczący i dożywotnio honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów.

Dama przedsiębiorczości, menadżerka


Lucjana Kuźnicka-Tylenda urodziła się 26 grudnia 1946 roku w Krotoszynie. Ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą  w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. Następnie Studium Podyplomowe - Organizacja i  Zarządzanie Przedsiębiorstwem Przemysłowym na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej.  Doświadczenie zawodowe w zakresie produkcji materiałów budowlanych zdobyła w trakcie pracy w Krotoszyńskim  Przedsiębiorstwie Ceramiki Budowlanej. Dalszą karierę zawodową rozwijała podczas 16-letniej pracy w biurze  Projektów i Studiów Ceramiki Budowlanej „Cerprojekt” w Poznaniu. Praca ta dała jej największe doświadczenie w  koordynowaniu, planowaniu, kontaktach z klientami, a wizytowanie zakładów i porównanie poziomu rozwiązań  technologicznych, organizacyjnych w całej Europie w stosunku do naszej rzeczywistości – lat 80 i 90 inspirowało ją  do stosowania nowoczesnych rozwiązań projektowych i technologicznych w przyszłości.

Od 23 lat jest prezesem  Zarządu i właścicielem TFP Sp. z o.o., firmy produkującej tekturę falistą i opakowania. W chwili przejęcia Zarządu Spółki w  1993 roku, zgromadziła wokół siebie ludzi, którzy uwierzyli, że w Polsce można produkować wyroby nie odbiegające  jakością od zachodnich. TFP jest polską firmą z kapitałem rodzinnym zarządzaną zgodnie z normami ISO 9001 i  14001. Siedziba spółki znajduje się w Dziećmierowie koło Kórnika w województwie wielkopolskim. Firma zatrudnia  około 900 pracowników w trzech zakładach produkcyjnych.


 


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem