61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Listy nadesłane do THC


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót na początek strony

 Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zastępca dyrektora – Dawid Drabik


Warszawa, dnia 11 marca 2019 roku.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za przekazaną na ręce Prezydenta RP korespondencję zawierającą podziękowanie za uczczenie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz zaproszenie do spotkania Prezydenta RP z wielkopolską młodzieżą. W chwili obecnej zobowiązania wynikające z napiętego kalendarza Głowy Państwa uniemożliwiają udział w takim spotkaniu.

Dziękując za okazaną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego życzliwość Prezydent RP podjął decyzję o przekazaniu Państwu okolicznościowej flagi państwowej, wraz z dołączonym przesłaniem Prezydenta RP. Przesyłka w ciągu kilku dni powinna dotrzeć na adres korespondencyjny Towarzystwa.

Pozostaję z wyrazami szacunku,

/-/ Dawid Drabik

Powrót na początek strony
 


Towarzystwo
im.HipolitaCegielskiego
Ul. Piekary 17,
61-823 Poznań


Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na list informujący o przyznaniu mi stypendium, chciałabym serdecznie podziękować za wsparcie finansowe mojej edukacji. Moje przyjęcie do grona stypendystów umożliwiło mi zakup kursu przygotowującego mnie do tegorocznej matury. Oczywiście skłoniło mnie to do pogłębienia wiedzy na temat zasłużonego Hipolita Cegielskiego i jako stypendystka upowszechniam idee pracy organicznej, oraz własne refleksje na temat zasług patrona fundacji. Uważam, że wartości  krzewione przez Hipolita Cegielskiego są jak najbardziej aktualne i zainspirowały mnie do zmian we własnym życiu.

Jeszcze raz dziękuję bardzo za przyznane stypendium, dzięki któremu mogę się rozwijać i czuć się usatysfakcjonowana z uzyskiwanych wyników.

Przesyłam także dokumenty stanowiące podstawę do wypłacenia kolejnej raty

Z wyrazami szacunku

 /-/ Karolina Jarzyńska

Powrót na początek strony


 Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem