2010

W związku ze Świętami Bożego Narodzenia 2010 i Nowym Rokiem 2011 na ręce Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, życzenia wszelkiej pomyślności i Błogosławieństwa Bożego dla Niego, oraz dla Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego nadesłali:

Jego Świątobliwość Benedykt XVI Papież
Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki – Metropolita Poznański
Jego Dostojność Prałat – Jan Stanisławski – Archidiecezja Poznańska
Wielebny ks. Eugeniusz Makulski – kustosz Sanktuarium Maryjnego w Licheniu
Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Kowalczyk – Prymas Polski
Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski – senior
Pan Jarosław Kalinowski – poseł do Parlamentu Europejskiego
Pan prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
Pan Mirosław Kruszyński – wiceprezydent miasta Poznania
Pan Ryszard Grobelny – prezydent miasta Poznania
Pan Przemysław Pacia – wicewojewoda wielkopolski
Pan Marek Woźniak – marszałek województwa wielkopolskiego
Pan Wojciech Jankowiak – wicemarszałek województwa wielkopolskiego
Jego Ekscelencja Biskup Marek Jędraszewski - Biskup Archidiecezji Poznańskiej
Pan Henryk Krystek – dyrektor Archiwum Państwowego w Poznaniu
Pan Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Jego Eminencja Kardynał Zenon Grocholewski - Prefekt Kongregacji w Watykanie
Red. Bogusław Kaczyński - muzykolog
Pan Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania
Pan Adam Kochanowski – publicysta, pisarz
Pan Stefan Mikołajczak – wiceprezes ZG Związku OSP RP
Wielebny Brat Bartłomiej Maziarka – Paulin, Senior Kleryków Klasztoru Na Skałce
Wielebny Brat dr Michał Lukoszek – Paulin, Przeor Klasztoru i Rektor WSD Na Skałce
Prof. dr hab. Andrzej Legocki – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Prof. Samuel Pohoryles – z Izraela
oraz wiele innych osobistości z Polski i zagranicy,

 

 
 

A oto pozostała wybrana korespondencja:

 

 

Jego Eminencja Kardynał
Ks. Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski

 

 
Kraków, Boże Narodzenie 2010
 
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
odwzajemniam serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne. Pokora i niezmierzona miłość Boga objawiona w Nowonarodzonym Zbawicielu, pobudza nasze serca do wielkiej wdzięczności i miłości. Zbliżmy się z ufnością do Bożego Dzieciątka, aby nas obdarzyło łaskami i błogosławieństwem, umocniło naszą nadzieją na zwycięstwo dobra i prawdy płynącej z Ewangelii.
 
Niech Nowy Rok 2011 upływa w pokoju pod opieką Bożej Rodzicielki . .
 
Z błogosławieństwem
/-/ Stanisław Kardynał DziwiszPowrót na początek strony

 


 

 

Ks. Prałat Jan Stanisławski
Archidiecezja Poznańska

 

 

                                                                                               

 

                                                                                                     Boże Narodzenie 2010
 
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Dzięki narodzinom Jezusa Chrystusa umocniła się prawdziwa komunia Boga z człowiekiem.
Niech noc Bożego Narodzenia napełni nas radością i szerzej otworzy nasze serca na drugiego człowieka.
 
Ksiądz Prałat
/-/ Jan StanisławskiPowrót na początek strony

 


 


Koło Przewodników PTTK
im. Marcelego Mottego w Poznaniu

 

 

                                                                                                                       29.XI.2010r.

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
Zarząd Koła Przewodników w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przyjęcie Szanownego Pana w poczet członków Komitetu Honorowego, sprawującego patronat nad obchodami Jubileuszu 60-lecia Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu. W ramach obchodów jubileuszu pragniemy pod patronatem Komitetu Honorowego zorganizować, w dniach 14-17 kwietnia 2011 r. Ogólnopolski Zjazd Przewodników Turystycznych.
 
Koło Przewodników w swej długoletniej działalności statutowo-programowej wyszkoliło szereg pokoleń przewodników turystycznych do obsługi tysięcy grup wycieczkowych po Poznaniu i Wielkopolsce. Równolegle do swoich działań statutowych prowadzi szeroką działalność społeczną i charytatywną.
 
Jest nośnikiem promującym miasto i region.
 
Koło Przewodników wraz z Oddziałem Poznańskim PTTK jest kontynuatorem idei turystycznych zaszczepionych przez tak wybitnych Wielkopolan jak Bernard Chrzanowski, Cyryl Ratajski czy nestor poznańskich przewodników Franciszek Jaśkowiak.
 
Ustanowienie Komitetu Honorowego z Pańską osobą uświetni Zjazd w ramach obchodów naszego Jubileuszu.
 
Z wyrazami szacunku
Prezes Zarządu Kola
 
/-/ Stefan Żurek
Prezes Zarządu KołaPowrót na początek strony

 


 


Prymas Polski 
Abp. Józef Kowalczyk                                                                                        

 

                                                                        
 

                                                                       Gniezno, Boże Narodzenie 2010

 

 
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
                                                                                          
 
Szanowny Panie!
 
Serdecznie dziękuję za otrzymane życzenia. Łamiąc się wigilijnym opłatkiem i wpatrując się w Boże Dziecię położone w żłobie, życzę pokoju i radości świątecznej. Chrystus, Bóg Człowiek, który przyszedł na świat w ludzkim ciele, uczy nas jak być darem dla drugich. Otrzymaliśmy od Boga Miłość, zatem nie ma nic piękniejszego i ważniejszego niż obdarzyć się tym darem nawzajem!
 
Niech przeżywanie tajemnicy Bożego Narodzenia, pomoże nam zbliżyć się każdego dnia do bycia człowiekiem w myślach i czynach.
Niech Nowy Rok 2011 będzie rokiem jedności i solidarnej, mądrej służby, która jest w stanie wznieść się ponad ludzki egoizm i zbliżać człowieku do Boga, oraz człowieka do człowieka.
 
Łączę wyrazy szacunku
 
/-/ Ks. Józef Kowalczyk
Prymas Polski
 

                                                                                     Berno, dnia 7 grudnia 2010 r.

 

 
 

Aleksander Grebieniow
Bern Szwajcaria

 

 
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
Szanowny Panie,
 
składam serdeczne podziękowania za uzyskane wyróżnienie. Cieszy mnie fakt, że w Poznaniu istnieje i działa instytucja, która przypomina Poznaniakom o ich chlubnych tradycjach i realizuje idee, których ucieleśnieniem była postawa i działalność Hipolita Cegielskiego. Przyznany medal jest dla mnie tym bardziej wielkim zaszczytem., iż bardzo identyfikuję się z ideą pracy organicznej. Wierzę, że pomyślność naszych Ojczyzn, tych mniejszych i większych, ich rozwój materialny i duchowy, zależy w pierwszej mierze od niewielkich kroków podejmowanych przez jednostki, ponieważ to właśnie suma osiągnięć jednostek składa się na pomyślny rozwój społeczeństwa.
 
Obawiam się, że z uwagi na stały charakter mojego zamieszkania poza granicami Polski ceremonia wręczenie Medalu może ulec przesunięciu. W Poznaniu będę bowiem w najbliższym czasie przeb3wał praktycznie tylko 22 i 23 grudnia tego roku. Dla dalszych ustaleń sugeruję kontakt mailowy.
 
Moje CV załączam, zaś do grona osób wspierających Państwa fundusz stypendialny chętnie dołączę.
 
Z wyrazami szacunku
 /-/ Aleksander GrebieniowPowrót na początek strony

 


 


Jego Eminencja Kardynał 
Józef Glemp

 

Warszawa-Wilanów, Narodzenie Pańskie 2010 r.
 
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
 „ Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli". Święta Bożego Narodzenia przypominają nam, że Bóg szuka człowieka, rodzi się w polu pod Betłejem,  a potem mieszka w świątyniach, skąd chce się dostać do ludzkich serc. Kończy się rok 2010, Łaskawy dla katolików w Polsce, bo upamiętniony kanonizacją św. Kaźmierczyka i beatyfikacją ks. Jerzego Popiełuszki. W Nowy Rok wejdźmy z wolą radosnego spotkania Boga.
 
Gorąco pozdrawiam.
 /-/ + Józef Kardynał Glemp


Powrót na początek strony

 


 

 


Jarosław Kalinowski

 

 

                                                                                                       Boże Narodzenie 2010

 

 
 
Szanowny Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
z okazji Świąt Bożego Narodzenia wielu głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i radości oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku życzy
 
/-/ Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu EuropejskiegoProf. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

 

 
 

                                                                                                 Boże Narodzenie 2010.

 

 
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia. Niech ten szczególny czas przyniesie nam spokój, miłość najbliższych, natchnienie do bycia lepszym oraz do okazywania sobie szacunku i zrozumienia. Życzę, by nadchodzący Nowy Rok był rokiem podejmowania nowych wyzwań i przyniósł to, czego w głębi serc pragniemy najbardziej.
 
Z pozdrowieniami
 /-/ prof. dr hab. Grzegorz SkrzypczakPowrót na początek strony

 


 

 

Koło Przyjaciół Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów politycznych
przy Wielkopolskim Zarządzie Wojewódzkim

 

 
Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie!
 
Uprzejmie zapraszamy na uroczyste spotkanie z okazji Jubileuszu 85 rocznicy urodzin kolegi płk - nawig -dypl. w stanie spoczynku Janusza Radłowskiego, ur. 02.01.1926 r. Członka Prezydium Zarządu Głównego, Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu. Człowieka bardzo zasłużonego dla Wojsk Lotniczych, Wojsk Obrony Powietrznej Kraju i województwa wielkopolskiego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 05 stycznia 2011 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Poznaniu przy ul. Rolnej 51.
 
Sekretarz Zarządu Przewodniczący Koła Przyjaciół
 
/-/ Ryszard Torzyński
/-/ Mirosław GrzędowskiPowrót na początek strony

 


 

 

Jacek Kubiak
Reżyser

 

 
 

                                                                                Poznań, 15 grudnia 2010

 

 
Pan Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa Hipolita Cegielskiego
 
Wielce Szanowny Panie Prezydencie!
 
W dniu dzisiejszym, formalnie rzecz biorąc, dobiega końca nasza wspólna praca nad księdzem Piotrem Wawrzyniakiem. Powstał trzyodcinkowy film, emitowany już kilkakrotnie w telewizji poznańskiej. Powstało też wydawnictwo multimedialne, które znajdzie się w zbiorach poznańskich bibliotek.
 
Pragnę w tym momencie wyrazić wdzięczność Panu i Towarzystwu za stworzenie ram organizacyjnych dla mojego autorskiego działania i za ciągłe wsparcie dla mnie na wszystkich etapach pracy. Sądzę, że ta właśnie pomoc z Państwa strony pozwoliła tym działaniom medialnym poświęconym popularyzacji dorobku Księdza Piotra Wawrzyniaka osiągnąć wysoki poziom, tak iż stała się - jak sądzę - wartościowym i zauważalnym elementem obchodów Wawrzyniakowskich.
 
Jeszcze raz dziękuję za współpracę nad kultywowaniem naszej wielkopolskiej tradycji organicznikowskiej.
 
Z poważaniem
/-/Jacek KubiakPowrót na początek strony

 


 


Ekologiczne Stowarzyszeń Środowisk Twórczych w Poznaniu
Komisja Wnioskodawcza dla Nagród i Wyróżnień
 
 

                                                                                                   Poznań, 2010-12-11

 

 
Kapituła Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Uprzejmie prosimy o przyznanie odznaczenia „Labor Omnia Vincit” Annie Rodzińskiej-Iwiańskiej, zasłużonej dla kultury i sztuki w Poznaniu oraz Wielkopolski.
Artysta rzeźbiarz, do 1980 r. członek ZPAP a następnie ZPAR( Związek Polskich Artystów Rzeźbiarzy) oraz WZAR (Wielkopolski Związek Art. Rzeźbiarzy), Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz uczestnik dzia­łalności ESŚT EKOART. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu Dyplom w 1957 roku. Była profesorem na macierzystej uczelni, obecnie na emeryturze. Pracuje nadal twórczo. Była przez wiele lat członkiem zarządu Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy, a w ostatnich latach pełniła funkcję prezesa Oddziału ZPAR w Poznaniu.
 
Była inicjatorką i organizatorką znaczących imprez, jak między innymi wystaw ogólnopolskich, środowiskowych i plenerów. Brała udział w opracowaniu Historii Poznańskiego Środowiska Rzeźbiarzy od XIX wieku do 1995 r. Była współorganizatorką konkursów rzeźbiarskich. Posiada w swoim dorobku szereg realizacji w tym pomnik „Armii Poznań" w Poznaniu. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych.
 
 

Jest laureatką wielu nagród artystycznych oraz odznaczeń państwowych. Posiada Nagrody Indywidualne Ministra Kultury i Sztuki ( 1972.1977,1991 ) W 1984 roku otrzymała Nagrodę Miasta Poznania w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Posiada Odznakę Honorową m. Poznania oraz odznakę   „ Zasłużony Działacz Kultury"

 

 
Prezes ESŚT EKOART
/-/ Witold Zakrzewski
 

 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 
 

                                                                                            Poznań, 7 grudnia 2010 r.

 

 
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
 
Szanowny Panie Doktorze,
 
Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Certyfikatów i Statuetek Hipolita XIV Edycji Konsumenckiego Konkursu jakości Usług ,,Najlepsze w Polsce'^ podczas której Pan Dr Jacek Łukomski otrzyma godność ,,Lidera Pracy Organicznej'' i statuetkę ,,Honorowego Hipolita'', Niestety, ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie będę mógł uczestniczyć w tej ceremonii.
 
Za pośrednictwem Pana Doktora, w imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, władz naszej Uczelni i swoim własnym, pragnę przekazać Dostojnemu Laureatowi najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania tak pięknego wyróżnienia oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 
Z wyrazami szacunku
/-/ prof. dr hab. Bronisław Marciniak


Powrót na początek strony

 


 

 

Prezydent Miasta Poznania

 

 
 

                                                                                                 Poznań, 6 grudnia 2010 r.

 

 
 
Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie
 
Minęły kolejne cztery lata funkcjonowania Samorządu Miasta Poznania. W związku z tym pragnę przekazać Panu publikację V Kadencja Samorządu Miasta Poznania. Poznań w latach 2006-2010, informującą o sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego miasta w ostatnich czterech latach. Opracowanie zawiera nie tylko podsumowanie dokonań i zmian, mających miejsce podczas minionej kadencji Samorządu, lecz także opisy zjawisk i wydarzeń, które w tym czasie wywarły największy wpływ na rozwój Poznania.
 
Wyrażam nadzieję, że przekazana publikacja okaże się cennym i przydatnym źródłem wiedzy o Poznaniu.
 
Z wyrazami szacunku
/-/ Ryszard Grobelny
 

Prof. Samuel Pohoryles

 

 
 

                                                                                   Wysłano: 2 grudnia 2010 08:01

 

 
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie,
 
Serdecznie dziękuję, w imieniu moim i mojej Małżonki za list i zdjęcia. Pobyt w Poznaniu, wykład na Uniwersytecie Przyrodniczym, spotkania z nowymi i starymi przyjaciółmi i wspaniała uroczystość w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego - wszystko to pozostawiło w nas niezapomniane uczucia,
 
Mam nadzieje że dostał Pan mój odręczny list z podziękowaniem. Przeczytałem Pańską drogę życiowa- very impressive! Serdecznie Pana pozdrawiamy i do zobaczenia. Podziękowania i pozdrowienia dla Kapituły,
 
/-/ Samuel Polioryłes
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

 

 
Warszawa, 27 listopada 2010 roku
 
Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości wręczenia statuetek
Złoty Hipolit - Wybitna Osobistość Pracy Organicznej
 
Szanowni Laureaci!
Szanowni Członkowie
Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego!
 
Drodzy Państwo!
 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na uroczystości wręczenia statuetek Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego — Złotych Hipolitów.
 
Gratulacje i słowa uznania kieruję do tegorocznych laureatów, Profesorów Jadwigi Kaliszewskiej, Leszka Balcerowicza, Andrzeja Legockiego, Zbigniewa Pawłowskiego, Jacka Wesołowskiego, Księdza Eugeniusza Makulskiego oraz Pana Adama Smorawińskiego. Mimo, że sztuka, nauka, biznes, świat polityki i duszpasterstwo to dziedziny tak odległe od siebie, łączy Państwa pasja i zaangażowanie, z jakimi oddają się Państwo swojej pracy oraz starania o umacnianie solidaryzmu społecznego. Wybitne osiągnięcia Państwa - te obecnie nagradzane i wiele następnych, których Państwu życzę — stanowią wielką wartość w perspektywie modernizacji i rozwoju cywilizacyjnego naszej Ojczyzny, będąc kluczem do zapewnienia Polsce lepszego kształtu w przyszłości.
 
Ponad dwieście ostatnich lat naszej historii nie sprzyjało rozwojowi przedsiębiorczości, nauki, samoorganizacji. Mądrą reakcją na ten stan rzeczy był nurt pozytywizmu oraz idea pracy organicznej. Z powodzeniem wprowadzał ją w życie Hipolit Cegielski. Ten przemysłowiec i patriota, animator organizacji zrzeszających przedsiębiorców, był uosobieniem wielkopolskiej etyki pracy oraz gospodarności. Rozumiał, że odpowiedzialność wobec Ojczyzny polega także na trafnym odczytaniu roli, jaką ma się do odegrania w kontekście dobra ogółu. Dostrzegał potrzebę stałego działania na rzecz przezwyciężania cywilizacyjnych zapóźnień, a zarazem dbał o zachowanie dla przyszłych pokoleń tego, co współtworzy duchowe oblicze polskości.
 
Cieszę się, że na początku XXI wieku nie brak popularyzatorów myśli Hipolita Cegielskiego oraz tych, którzy zasługują na miano jego naśladowców. Proszę zatem. Szanowni Laureaci, o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji — tej związanej z realizacją własnych zamierzeń i szlachetnych ambicji, oraz tej wypływającej z poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i społeczeństwa.
 
Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na uroczystości wręczenia Złotych Hipolitów.
 
/-/ Bronisław Komorowski
 
 

Maria Rybarczyk

 

 
 

                                                                                                     Listopad 2010.

 

Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
Szanowni Państwo,
 
 

nazywam się Maria Rybarczyk. W październiku bieżącego roku zostałam przyjęta do grona stypendystów    Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Otrzymane stypendium z pewnością ułatwi mi realizację planów oraz przyczyni się do mojego rozwoju.   Jednocześnie zobowiązuję się do upowszechniania wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego.

 

 
 

W czasie trwania ferii zimowych, w województwie kujawsko-pomorskim (31 styczeń-13 lutego 2011 r.),   zorganizuję "Dzień z Hipolitem Cegielskim". W ramach tej akcji pragnę przybliżyć życie i działalność patrona Towarzystwa poprzez przygotowanie m.in. prezentacji i konkursów dla młodzieży szkolnej oraz mieszkańców okolicznych miejscowości.

 

 
Z poważaniem
 /-/ Maria Rybarczyk

 

 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

 
 

                                                                                         Poznań, 25 listopada 2010 r.

 

 
Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Doktorze,
 
Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystą ceremonię wręczenia statuetek „Złotego Hipolita" oraz nadania godności „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" laureatom roku 2010. Bardzo żałuję, ale ze względu na wcześniejsze zobowiązania nie będę mógł uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości.
 
W imieniu władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, całej społeczności akademickiej naszej Uczelni i swoim własnym, pragnę przekazać na ręce Dostojnych Laureatów, za pośrednictwem Pana Doktora, najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania tak pięknego wyróżnienia oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.
 
Z wyrazami szacunku
 /-/ Prof. dr hub. Bronisław Marciniak


Powrót na początek strony

  

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski
Im. J. Strusia

 

 
                                                                                        Poznań, dnia 18 listopada 2010 roku.
 
Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie!
 
Dyrekcja Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu ma zaszczyt zwrócić się do Kapituły Honorowego Hipolita Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego z prośbą o przyznanie pracownikom naszego Szpitala, dr. Stanisławowi Kawczyńskiemu i dr. Stanisławowi Łazowskiemu Statuetek Honorowego Hipolita oraz nadanie im Godności Liderów Pracy Organicznej''. Wymienieni lekarze są zasłużonymi pracownikami naszej placówki medycznej. Od lat rzetelnie i sumiennie wykonują swoje obowiązki służbowe kultywując tradycje pracy organicznej, jakże bliskie naszemu znamienitemu poznaniakowi, Patronowi Państwa Towarzystwa, Hipolitowi Cegielskiemu.
Doktorowie Stanisław Kawczyński i Stanisław Łazowski cieszą się niezwykłym autorytetem i atencją w środowisku medycznym. Swoją konsekwentną działalnością współtworzą wizerunek i prestiż służby zdrowia.
 
Szanowny Panie Prezydencie!
 
Niechaj będzie mi wolno pozwolić sobie na osobista refleksję. W bieżącym roku obchodzimy Jubileusz 500-lecia urodzin Patrona naszego Szpitala, doktora Józefa Strusia. Będę wdzięczny, jeśli zechcą Państwo uhonorować reprezentantów „Szpitala w Sercu Miasta" w tym szczególnym momencie historycznym.
 
Z wyrazami szacunku
 /-/ dyrektor szpitala

 


 

 

Józef Kowalczyk Arcybiskup 
Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

 

 
 

                                                                                              Gniezno, 5 listopada 2010r.

 

 
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
 
Szanowny Panie Doktorze,
 
bardzo dziękuję za przesłane mi zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia statuetek Złotego Hipolita, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 27 listopada br.
Nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tej uroczystości, stąd pragnę już dzisiaj przekazać słowa duchowej jedności z wszystkimi uczestnikami tego wydarzenia. W sposób szczególny pragnę pozdrowić osoby, które obdarzono tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.
 
Wszystkim Laureatom składam serdeczne gratulacje i życzę dalszych sukcesów w pracy organicznej z której od pokoleń słynie Wielkopolska.
 
Łączę wyrazy szacunku
/-/ + Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski
 

PKO Bank Polski

Regionalny Oddział Detaliczny w Poznaniu

 

 

            

 

 

                                                                                Poznań, dnia 28 października 2010 r.

 

 
 
Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. H. Cegielskiego
 
Szanowny Panie,
niezmiernie żałuję, że nie mógł Pan uczestniczyć w spotkaniu będącym podsumowaniem mojego 48-łetniego życia zawodowego 14 października br. Bardzo serdecznie dziękuję za gratulacje i życzenia jakie od Pana otrzymałem z okazji przejścia na emeryturę. Licząc na dalsze kontakty z Panem pozostaję z szacunkiem
 
/-/Jerzy Kepel
Dyrektor


Powrót na początek strony

 


 


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
w Krakowie Wydział Teologiczny
Katedra Eklezjologii


Kraków-Skałka, 12.10.2010

Wielce Szanowny Pan
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

na ręce Pana Prezydenta pragnę przesłać moje uszanowanie i gratulacje z powodu rozwoju tak idei pracy organicznej jak i samego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jako członek tego Towarzystwa regionu Małopolskiego, uważam za swój tak obowiązek jak i zaszczyt włączać się w prace naszego Towarzystwa oraz propagować i pogłębiać wartości solidnej i rzetelnej pracy.

Jednakże ponad idee są ludzie. Dlatego szczególnie istotne wydaje się promowanie i honorowanie osób, które ze względu na swój autorytet i pełnione funkcje wywierają znaczący wpływ na kształtowanie wartości obywatelskich, patriotycznych, kulturowych i religijnych. Dlatego też w imieniu własnym, a sądzę, że wielu obywateli miasta Krakowa składam na ręce Szanownego Pana Prezydenta wniosek o nadanie odpowiedniego odznaczenia panu prof. Jackowi Dubielowi.

Prof. dr hab. Jacek Dubiel jest już od wielu lat kierownikiem II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Urodził się 14 września 1942 roku w Krakowie. Studia medyczne odbył na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie w latach 1958-1965. Od 1967 roku jest zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym w Akademii Medycznej w Krakowie (obecnie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego). Stopień naukowy dr nauk medycznych uzyskał w 1971 roku, a stopień doktora habilitowanego kardiologii w 1982 roku. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 1992 roku. Od 1989 roku jest Kierownikiem II Kliniki Kardiologii Instytutu Kardiologii UJCM. Od 2001 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, będąc członkiem Senatu Uczelni w dwóch kadencjach.

Zainteresowanie naukowe prof. Jacka S. Dubiela związane są z kardiologią, a szczególnie ze schorzeniami mięśnia sercowego oraz ostrymi zespołami wieńcowymi. Jest autorem ponad 400 prac oryginalnych z tej dziedziny opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych w tym w większości z listy filadelfijskiej (IF), a indeks cytowań ponad 500 (IC). Jest promotorem 18 rozpraw doktorskich i opiekunem 4 przewodów habilitacyjnych (2 uzyskało tytuł profesora nauk medycznych).


Jest współtwórcą Małopolskiego Programu Leczenia Zawału Serca, wyniki którego były prezentowane na najważniejszych Kongresach Kardiologicznych: Europen Cardiac Soc, Amer. Heart Ass., Amer. Coli. Cardiolog. W następstwie programu farmako-mechanicznego leczenia zawału zorganizowano sieć pracowni hemodynamicznych z 24-godzinnym dyżurem co umożliwiło pełny dostęp chorych do inwazyjnych technik leczenia zawału. Jacek S. Dubiel jest współtwórcą i członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowych Warsztatów New Frontier International Cardiology (11 edycji), w których uczestniczą czołowe postacie kardiologii światowej. Warsztaty mają rangę trzech najważniejszych wydarzeń w dziedzinie kardiologii interwencyjnej w Europie. Jest członkiem licznych krajowych i zagranicznych, międzynarodowych towarzystw naukowych w tym: Eur. Cardiac Soc, Amer. Heart Ass. NY Academi of Sciences, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Towarzystwo Internistów Polskich. Wielokrotnie nagrodzony nagrodami Uczelnianymi i Resortowymi.

Za wprowadzenie metod farmako-mechanicznych leczenia zawału uzyskał nagrodę Naukową VI Wydziału Polskiej Akademii Nauk w 2010 roku oraz Nagrodę Rektora UJ „Laury Jagiellońskie" w 2008 roku. Jest odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem „Cracovia Merendi".

W załączeniu przesyłam biogram prof. Jacka Dubiela.

Z wyrazami szacunku i modlitwą - Szczęść Boże !
Kierownik Katedry Eklezjologii
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski OSrPE


Powrót na początek strony

 


 


Prof. Zbigniew Młynarek

Poznań, 12. 10. 2010

Dr Marian Król
Prezydent  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

chciałbym Panu oraz Panu dyrektorowi Edwardowi Dudzińskiemu wyrazić serdeczne podziękowanie za udział w mojej uroczystości jubileuszowej. Odznaczenie, które otrzymałem od Pana Prezydenta uważam za najważniejsze bowiem łączy się z postacią, która zajmuje szczególne miejsce w historii Wielkopolski. Dziękuję także za wspaniałe wystąpienie, które pozostanie w mojej i mojej małżonki  pamięci, a także wszystkich uczestników mojej uroczystości.

Z wyrazami szacunku
/-/ Zbigniew Młynarek

Powrót na początek strony

 


 


Ks. Jan Stefan

Rożnowo, dnia 6 października 2010 r.


Szanowny Pan Prezydent
Dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję serdecznie za przyznane mi wyróżnienie: Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit".
Pragnę również wrazić zadowolenie, że wyróżnienie to będzie mi wręczone w Rożnowie. Wszystko bowiem co ksiądz może dokonać jest możliwe tylko we współpracy z parafianami.

Spełniając życzenie Towarzystwa przesyłam swoje CV. Raz jeszcze wrażam moją wdzięczność i serdecznie zapraszam do Łukowa i Rożnowa.

/-/ Ks. Jan Stefan


Powrót na początek strony

 


 

 

Bożena Siek

Poznań, dnia 30 września 2010 roku.

Szanowny Pan
Prezydent Wielkopolskiej Fundacji Żywności
 dr Marian Król

W związku z zakończeniem mojej pracy zawodowej i przejściem z dniem 1 października 2010 roku na emeryturę, pragnę Panu gorąco podziękować za wieloletnią, rzeczową i życzliwą współpracę.

Zamykam tym samym bardzo ważny etap mojego zawodowego życia, rozstaję się z firmą ASTRA, z którą byłam związana przez ponad 35 lat.

Był to związek silny tak zawodowo jak i emocjonalnie. Rozbudował moją wiedzę, poszerzył ją i dostarczył wielu ciekawych i niepowtarzalnych doświadczeń.

Wszystko to cenię sobie niezwykle wysoko i pozostawiam w pamięci jako zdarzenie, które z pewnością będę wspominała z ogromną sympatią.

Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, konsekwentnego pokonywania rozlicznych trudności, nowych fascynujących pomysłów i ich realizacji a ponadto wszelkiej osobistej pomyślności.

Z wyrazami szacunku
/-/ Bożena Siek

Powrót na początek strony

 


 Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 21 września 2010 roku


Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król
Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Gorąco dziękuję za miłe życzenia skierowane do mnie z okazji imienin. Wyrażając wdzięczność za życzliwą pamięć, a w szczególności za modlitewne wsparcie mojej posługi duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej, zapewniam o swojej serdecznej pamięci i modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam.

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Powrót na początek strony

 


 Chór Nova im. Stanisława Moniuszki
Stowarzyszenie w Poznaniu -


Poznań, dnia 17.09.2010 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

W bieżącym roku Chór Nova im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu obchodzi jubileusz dziewięćdziesięciolecia swego istnienia. Jest to szczególny jubileusz i szczególny czas. Dziewięćdziesiąt lat temu, w 1920 roku, grupa polskich reemigrantów z Nadrenii i Westfalii po powrocie do kraju założyła chór po to, aby się integrować i budować więź z narodową kulturą i tradycją. W chórze śpiewają małżeństwa, rodzice z dziećmi, rodzeństwa. Z naszym śpiewem jesteśmy obecni podczas ważnych świąt państwowych i kościelnych. Śpiewamy w ramach festiwali i konkursów w kraju i za granicą.

Najbardziej aktywni członkowie Chóru są : Henryk Pieczyński i Jan Gessner z sześćdziesięcioletnim aktywnym stażem śpiewaczym.

W imieniu chórzystów zwracam się z prośbą o rozpatrzenie możliwości przyznania dla jubilatów wyróżnień przyznawanych przez Towarzystwo dla osób szczególnie aktywnych w rozwój życia muzycznego i społecznego.

Koncert Jubileuszowy chóru odbędzie się 23.10.2010 roku o godz. 19.15 w Kościele p.w. św. Rocha w Poznaniu ul. św. Rocha 1.0.

W załączeniu przesyłam krótkie życiorysy śpiewacze jubilatów.

Przedstawiając naszą prośbę oczekujemy na zrozumienie i przychylność z Państwa strony.

Z poważaniem

/-/ Rafał Kiełczewski
Prezes Stowarzyszenia

Powrót na początek strony

 


 
Urząd Miasta Obrzycko

Obrzycko, dnia 9 września 2010r


Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie proszę Pana Prezydenta o przedstawienie Kapitule i poparcie mojego wniosku o uhonorowanie srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit"  Panią Grażynę Król-
Węglorz oraz Pana Ryszarda Paecha za krzewienie pracy organicznej. Nadto przedstawiam kandydatury do uhonorowania „Medalem Młody Pozytywista'' działaczy samorządowych i społecznych młodego pokolenia z Obrzycka: Pana Michała Talmę i Pana Przemysława Chojana.

Wdzięczny będę za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. W załączeniu przesyłam informacje o kandydatach do odznaczeń.

Łączę wyrazy szacunku

Burmistrz
/-/ Andrzej Grzeszczyk

Powrót na początek strony

 


 Wydawnictwo Miejskie


Poznań, 31.08.2010 r.

Pan
dr Marian KRÓL Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

mam przyjemność przesłać egzemplarz najnowszej publikacji Wydawnictwa Miejskiego - książkę dra Piotra Marciniaka „Doświadczenia modernizmu. Architektura i urbanistyka Poznania w czasach PRL”. Jest to kolejne z prowadzonej przez nas od lat serii opracowań poświęconych architekturze Poznania, mającej na celu popularyzację wiedzy o mieście i zwracanie uwagi na rzadko doceniane walory jego pejzażu.

Mamy nadzieję, że to pionierskie w skali kraju, szerokie kompendium wiedzy na temat mało dotąd przebadanej epoki spotka się z zainteresowaniem czytelników z Poznania, jak i z innych ośrodków.

Z poważaniem i pozdrowieniami
/-/ Danuta Kosińska

Powrót na początek strony

 


 Marek Niedbała

Suchy Las, dnia 30.08.2010


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Nawiązując do przeprowadzonej rozmowy uprzejmie proszę o przyznanie medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego "Labor Omnia Vincit" panu Hieronimowi Michałowi Urbankowi, w-ce Burmistrzowi miasta Kórnik. Nadmieniam, że Pan Hieronim Urbanek jest wieloletnim działaczem gospodarczym, społecznym i samorządowym na terenie powiatów Śremskiego i Poznańskiego. Wręczenie medalu proponuje się w miesiącu październiku.

Z góry dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z poważaniem

/-/ Marek Niedbała

Radny Powiatu Poznańskiego w latach 1998-2006
laureat medalu „Labor Omnia Vincit”

Powrót na początek strony

 


 Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

Gniezno, 26.8.2010 r.

Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego
 Szanowny Pan dr Marian Król

Poznań

Szanowny Panie Prezydencie Towarzystwa im. H. Cegielskiego,

bardzo dziękuję za list z dnia 30 czerwca br. wraz z załączoną książką Hipolit Cegielski, Pomnik i dzieło, poświęconą budowie pomnika H. Cegielskiego. Książka pozostanie żywym świadectwem pracy tych, którym idee i postawa życiowa Patrona Towarzystwa jest sercu bliska.

Zapewniam o pamięci w modlitwie i łączę wyrazy szacunku.

+ Józef Kowalczyk
Prymas Polski

Powrót na początek strony

 


 Dzierżoniowski Ośrodek Kultury

Dzierżoniów, dnia 18.08.2010


Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Organizatorzy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Dzierżoniów 2010" organizowanego w ramach imprezy 10. Jarmark Pszczelarski MIODOBRANIE, przesyłają wraz z uczestnikami pleneru serdeczne pozdrowienia.

/-/ Krzysztof Tokarski
Dyrektor Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
/-/ Kazimierz Połącarz
Komisarz Pleneru

Powrót na początek strony

 


 Zygmunt Szorcz
Członek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Laureat Medalu „Labor Omnia Vincit''
i Lider Pracy Organicznej 2008r.


Poznań, dnia 17 sierpnia 2010r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowni Panie Prezydencie!

Zwracam się z uprzejmą prośbą o wyróżnienie Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit (Praca Wszystko Zwycięża) za wieloletnią działalność zawodową i społeczno-
charytatywną pana dr nauk medycznych Józefa Romualda Szczypińskiego - wybitnego specjalistę w zakresie okulistyki Szpitala Miejskiego w Poznaniu.

Uważam, że Jego osiągnięcia naukowe, praca zawodowa oraz działalność społeczno -charytatywna w pełni zasługują na to wyróżnienie.

Łączę wyrazy szacunku
/-/Zygmunt Szorcz

Powrót na początek strony

 


 Wojewódzka Biblioteka Publiczna
I Centrum Animacji Kultury


Poznań, dnia 9 sierpnia 2010 roku


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu dziękuje za nieodpłatne przekazanie 35 egz. książki „Hipolit Cegielski. Pomnik i dzieło". Pozycja ta powiększy nasz księgozbiór i zainteresuje czytelników.

Z poważaniem

/-/ Helena Bednarska
dyrektor

Powrót na początek strony

 


 Józef Kardynał Glemp

Warszawa, dnia 5 sierpnia 2010 r.Szanowny Pana
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Doktorze!

Otrzymałem wspaniałą publikację „Hipolit Cegielski. Pomnik i dzieło", wydaną staraniem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Cieszę się bardzo z tej książki, która nie tylko zawiera historię pomnika, ale jest dokumentacją tego ducha pracy, jaki się urodził w Wielkopolsce i wzywa do kontynuacji.

Szczęść Boże!
+ Józef Kardynał Glemp

Powrót na początek strony

 


 Rzecznik Praw Obywatelskich
Irena Lipowicz


Warszawa, 2.08.2010 r.


Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Pragnę bardzo gorąco podziękować za serdeczne gratulacje i życzenia w związku z wyborem na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Państwa życzliwość i sympatia są dla mnie ważnym wsparciem w realizacji misji, którą właśnie rozpoczynam.Z najwyższym zadowoleniem przyjmuję Państwa deklarację współpracy, jak również zaproszenie na spotkanie.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Irena Lipowicz

Powrót na początek strony

 


 
Dr n. med. Eugenia Janina Grankowska-Pawłowska
Dr n. med. Zbigniew Stanisław Pawłowski


Poznań, dnia 30 lipca 2010 roku.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję serdecznie za miłe spotkanie w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w maju 2010. Nadal jestem zaskoczony wyróżnieniem przyznanym przez Towarzystwo. W myśl ustaleń przesyłam krótki esej na temat mojej działalności naukowej i organizacyjnej oraz pełen życiorys. Czy Pan Prezydent życzyłby sobie jeszcze dodatkowe materiały, dotyczące mojej osoby ?

W ostatnim tygodniu nieco wspomogłem fundusz stypendialny Towarzystwa. Uważam, że pomoc młodym osobom jest bardzo wskazaną działalnością.

Pozostaję z wyrazami wysokiego poważania,
/-/ Zbigniew Pawłowski

Powrót na początek strony

 


 Prezydent miasta Poznania

Poznań, 30 lipca 2010 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę zapoznać Pana z przyjętą w maju tego roku przez Radę Miasta Strategią Rozwoju Miasta Poznania do roku 2030, prezentującą wizję rozwoju Poznania jako silnego ośrodka gospodarczego, akademickiego i naukowego oraz europejskiej metropolii przyciągającej wysoką jakością życia i bogactwem atrakcji kulturalnych i sportowych. Dokument opracowano przy współudziale przedstawicieli wielu środowisk działających w mieście i aglomeracji poznańskiej z uwzględnieniem uwag przekazanych przez mieszkańców Poznania podczas konsultacji społecznych.

Przesyłanemu dokumentowi towarzyszy folder informacyjny Poznań 2009. Sytuacja społeczno-gospodarcza, w którym przedstawiono najważniejsze dla naszego miasta zjawiska i wydarzenia 2009 roku.

Wyrażam nadzieję, że obie publikacje okażą się nie tylko cennym źródłem wiedzy o Poznaniu, lecz także pomocą w nawiązywaniu współpracy na rzecz jego rozwoju.

Z wyrazami szacunku
/-/ Ryszard Grobelny

Powrót na początek strony

 


 Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług

Poznań, dnia 28 lipca 2010 roku.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług rekomenduje Pana Prezydenta Miasta Kołobrzeg - Janusza Gromka do odznaczenia Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit"

Do wniosku załączamy uzasadnienie, jednocześnie prosząc o jego pozytywne rozpatrzenie.

W imieniu Zarządu i Członków Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług

/-/ Lesław Wiatrowski
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Zarząd Główny w Warszawie
Oddział Wielkopolski w Poznaniu


Poznań, dnia 28.07.2010 r.


Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wyraża serdeczne podziękowania za przyznanie Medalu Młodego Pozytywisty osobom rekomendowanym przez Oddział: Panom Rafałowi Wawrowskiemu i Mariuszowi Noworycie. Mając na względzie podniosłość przyznanego wyróżnienia chcielibyśmy, aby wręczenie Medalu odbyło się podczas organizowanej przez Oddział Terenowy w Poznaniu konferencji zawodowej, która odbędzie się w październiku 2010 r. Dokładną datę i godzinę prześlemy Państwu osobnym zaproszeniem, niezwłocznie po ostatecznym ustaleniu terminu konferencji.

/-/ Grzegorz Bosy
wiceprezes

Powrót na początek strony

 


 Rafał Wawrowski  i  Mariusz Noworyta

                                                            
Poznań, dnia 27. 07.2010

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

W związku z przyznaniem nam Medalu Młodego Pozytywisty oraz włączeniu nas w poczet członków Klubu Młodych Pozytywistów chcieliśmy serdecznie podziękować za otrzymane wyróżnienie.

Przynależność do grona osób, których cechuje  pielęgnowanie pracy organicznej oraz
chęć pracy społecznej na rzecz innych, jest dla nas jeszcze większą mobilizacją do tego, aby
swoim dalszym działaniem i zachowaniem podtrzymywać idee jakimi kierował się wybitny
Wielkopolanin - Hipolit Cegielski.

/-/ Rafał Wawrowski
/-/ Mariusz Noworyta

Powrót na początek strony

 


 


Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski


Kraków, 3 lipca 2010 r.


Pan Prezydent Dr Marian Król
Tow. Im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie,

gratuluję dokonanego dzieła budowy pomnika działacza społeczno-kulturowego Hipolita Cegielskiego. Niech utrwala pamięć o jego wielkich zasługach dla gospodarki naszego kraju. Bardzo dziękuję za przysłaną mi książkę pt. „Hipolit Cegielski. Pomnik i dzieło".

Serdecznie pozdrawiam i życzę: Szczęść Boże!
/-/ +Stanisław Kardynał Dziwisz
 

Powrót na początek strony

 


 

 

Prezes Narodowego Banku Polskiego
Marek Belka

 

Warszawa, 29 czerwca 2010 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za gratulacje, które otrzymałem od Pana po powołaniu mnie na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Dziękuję także za życzenia, które są dla mnie dodatkowym wsparciem i zachętą do jak najlepszej realizacji stojących przede mną zadań.

Z poważaniem
/-/ Marek Belka

Powrót na początek strony

 


 

 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna
Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu

 

Luboń, 25 czerwca 2010 roku

 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu, pragną wyrazić gorące podziękowania Panu dr Marianowi Królowi, prezydentowi towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu za owocną współpracę z naszą placówką.

Mamy głęboką nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje i pomoże dzieciom w dalszym rozwoju.

Dyrektor szkoły
/-/ Mgr Zbigniew Jankowski

Powrót na początek strony

 


 

 

Gabinet Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

 

Poznań, 25 czerwca 2010 r.

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za przyznanie mi Medalu „Młodego Pozytywisty". To dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Cieszę się, że moje dotychczasowe osiągnięcia zostały dostrzeżone, znajdując uznanie w oczach znanych i cenionych w naszym województwie i całym kraju przedstawicieli świata nauki, kultury i gospodarki, którzy kontynuując szczytne i wartościowe ideały pracy organicznej, przyczynili się do rozwoju Wielkopolski. Z wielką przyjemnością stawię się u Państwa w siedzibie Towarzystwa po odbiór wyróżnienia. Jednak z uwagi na zakres podjętych przeze mnie już wcześniej zobowiązań służbowych, uprzejmie proszę o ustalenie terminu wręczenia nagrody dopiero na miesiąc lipiec br.

Szanowny Panie Prezydencie, na Pana ręce pragnę złożyć wszystkim Członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego raz jeszcze serdeczne podziękowania wraz z najlepszymi życzeniami niezmiennego zaangażowania, powodzenia w osiąganiu zamierzonych celów oraz wszelkiej pomyślności zarówno na gruncie zawodowym, jak i osobistym.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Dudziak
p.o. zastępcy dyrektora Gabinetu Marszalka

Powrót na początek strony

 


 

 

Przewodniczący Rady Osiedla „Łazarz”
Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego
strony internetowej

 

Poznań, dnia 17 czerwca 2010 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Rada Osiedla "Łazarz" Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" zwraca się z uprzejmą prośbą - propozycją objęcia przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego honorowego patronatu nad stroną internetową naszego Osiedla - www.osedlelazarz.pl.

Prośbę - propozycję uzasadniamy następująco: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest organizacją, która szczególną uwagę przywiązuje do krzewienia idei pracy organicznej, upowszechniania uczuć patriotycznych, zasad dobrego gospodarowania, działania na rzecz integracji środowiska społecznego. Wartości te są także bliskie nam - twórcom i realizatorom strony internetowej www.osiedlelazarz.pl. Prezentujemy na niej materiały - informacje, filmy, felietony itp. - służące zainteresowanym mieszkańcom osiedla. Podstawowy cel to integrowanie środowiska spółdzielców, zamieszkałych na terenie osiedla, wyzwalanie nowych inicjatyw, upowszechnianie dobrych wzorów gospodarowania.

Ze swej strony oferujemy: zamieszczanie na stałe na stronie internetowej logo Towarzystwa wraz z napisem: "Pod patronatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego", a ponadto zamieszczanie materiałów, ukazujących różne formy pracy Towarzystwa, np. honorowanie przez THC ludzi związanych pracą lub życiem z Łazarzem, udział władz lub przedstawicieli THC w różnorodnych imprezach, odbywających się w Klubie Osiedlowym "Krąg" (np. benefisy artystów), popularyzację osób wyróżnionych w jakikolwiek sposób przez Towarzystwo, informowanie o stałych działaniach Towarzystwa (np. Konsumenckie Konkursy Jakości Produktów lub Usług), zbiórka funduszy na określony cel (jakim była np. budowa pomnika Hipolita Cegielskiego).

W zamian oczekiwalibyśmy wspierania naszej pracy organicznej, wykonywanej systematycznie - strona internetowa ukazuje się 3-4 razy w miesiącu - poprzez poinformowanie o tym w magazynie internetowym THC "Europartner", lub w innych wydawnictwach, przekazywania nam informacji o działalności Towarzystwa i współdziałania w zakresie popularyzacji wyróżnionych przez THC osób lub firm.

Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do naszej prośby – propozycji łączymy wyrazy szacunku

/-/ Kazimierz Rafalik
/-/ Jerzy Babiak

Powrót na początek strony

 


 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie
Rektor, prof. dr hab. Józef Garbarczyk

 

Gniezno, 14.06.2010 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent Towarzystwa Dr Marian Król

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie zwraca się z prośba o wyrażenie zgody na nadanie Uczelni imienia Hipolita Cegielskiego.

W załączeniu przesyłam uzasadnienie oraz stosowną opinię Senatu PWSZ w Gnieźnie. Uchwała Senatu w sprawie nadania imienia H.Cegielskiego będzie podjęta po zgromadzeniu wszystkich wymaganych dokumentów do wystąpienia do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku
/-/ prof. dr hab. Józef Garbarczyk

Powrót na początek strony

 


 

 

Chór Nova im. Stanisława Moniuszki

 

Poznań, dnia 14.06.2010 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W bieżącym roku Chór Nova im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu obchodzi jubileusz dziewięćdziesięciolecia swego istnienia. Jest to szczególny jubileusz i szczególny czas. Dziewięćdziesiąt lat temu, w 1920 roku, grupa reemigrantów polskich z Nadrenii i Westfalii powróciwszy do kraju założyła chór po to, by się integrować i budować więź z narodową kulturą i tradycją. Podobnie jest w dzisiejszych czasach. W naszym chórze śpiewają małżeństwa, rodzice z dziećmi, rodzeństwa. Najbardziej aktywni członkowie Chóru to: Henryk Pieczyński, Jan Gessner z sześćdziesięcioletnim aktywnym stażem . Z naszym śpiewem jesteśmy obecni podczas ważnych świąt państwowych i kościelnych. Śpiewamy towarzysko w ramach festiwali i konkursów w kraju i za granicą.

Zwracam się, więc w imieniu chórzystów z prośbą o rozpatrzenie możliwości wyróżnienia naszego Chóru, jego najaktywniejszych członków w ramach prowadzonej przez Państwa działalności oraz rozpatrzenie możliwości dofinansowania koncertu jubileuszowego z okazji 90-lecia istnienia Chóru, którego realizacja planowana jest w III kwartale 2010 roku.

Chór wspólnie z władzami miasta Poznania przystępuje do prac, związanych z organizacją koncertu w dniu 23 października 2010 roku w Kościele p.w. Św. Rocha w Poznaniu.

Pragniemy nieodpłatnie przedstawić publiczności wielkopolskiej jedno z niezwykłych dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta - Mszę Koronacyjną oraz utwory a’capella zarówno polskich jak i zagranicznych kompozytorów. Do wykonania dzieła zaprosiliśmy orkiestrę kameralną Camerata Posnaniensis i poznańskich solistów.

Przygotowanie tak dużego przedsięwzięcia wymaga wysokich nakładów finansowych. Nasza wstępna kalkulacja kosztowa kształtuje się na poziomie 20 tysięcy złotych i obejmuje między innymi koszty orkiestry, solistów, reklamy oraz zakwaterowania grupy gości z Hannoveru.

Przedstawiając naszą prośbę oczekujemy na zrozumienie i przychylność z państwa strony.

Z poważaniem

/-/ Rafał Kiełczewski
Prezes Stowarzyszenia

Powrót na początek strony

 


 

 

Zespół Szkół Technicznych
im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

 

Śrem, 25 maja 2010 roku

Pan dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu społeczności Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie serdecznie dziękuję za przekazanie do zbiorów biblioteki szkolnej n/w pozycji:
1. „Hipolit Cegielski. Pomnik i dzieło", 2. „W drodze przez życie" - Marian Król.

Z wyrazami szacunku

/-/ Zbigniew Baranowski
dyrektor Zespołu Szkół

Powrót na początek strony

 


 

 

Muzeum Narodowe w Poznaniu
oddział: Muzeum Historii miasta Poznania

 

Poznań, dnia 7 maja 2010 roku.

 

Podziękowanie

Muzeum Narodowe w Poznaniu składa serdeczne słowa podziękowania Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Garncarska 8, reprezentowanemu przez Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla za bezpłatne przekazanie do zbiorów Muzeum Historii miasta Poznania następujących przedmiotów: czternastu obiektów związanych z zaprojektowaniem i odsłonięciem w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego.

Informujemy, że nazwisko Darczyńcy będzie umieszczone na liście dobrodziejów naszej instytucji, prowadzonej od 1919 r. przez Muzeum Wielkopolskie - obecnie Muzeum Narodowe w Poznaniu.

/-/ prof. Wojciech Suchocki
dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu

Powrót na początek strony

 


 

 

Muzeum Historii Miasta Poznania
oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu

 

Poznań, 7 maja 2010

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za przekazane do zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania obiektów związanych z zaprojektowaniem i odsłonięciem w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Zarówno one, jak i dwie publikacje książkowe: Liderzy pracy organicznej i Z postępem (wpisane do naszego księgozbioru bibliotecznego) są przyczynkiem historii naszego miasta.

Jeszcze raz dziękuję za otrzymane od państwa dary.

Z poważaniem
/-/ dr Magdalena Mrugalska-Banaszak

Powrót na początek strony

 


 

 

Prymas Polski
ks arcybiskup Józef Kowalczyk

 

Warszawa, 21 maja 2010 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie!

Jestem szczerze wdzięczny za przekazane mi wyrazy bliskości z okazji powołania na prymasowską stolicą gnieźnieńską. Proszą o przyjęcie podziękowania za ten miły gest oraz o wspieranie mojej nowej misji modlitwą i życzliwością.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ ks. Józef Kowalczyk abp.

Powrót na początek strony

 


 

 

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego

 

Poznań, dnia 29 kwietnia 2010 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

wzorem lat ubiegłych pozwalam sobie przekazać Panu Prezydentowi kolejny tom serii wydawniczej Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza poświęcony Przemęckiemu Parkowi Krajobrazowemu. Te niezwykle interesujące pod względem przyrodniczym tereny na trwale zapisały się w historii Wielkopolski także poprzez prowadzone przez dziesiątki lat działania gospodarcze, społeczne i kulturowe bezpośrednio związane z etosem pracy organicznej.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ dr hab. Krzysztof Kasprzak
profesor nadzwyczajny AW

Powrót na początek strony

 


 

 

Biblioteka Raczyńskich

 

Poznań, 26 IV2010

Sz. P.
Edmund Dudziński
Dyrektor Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

bardzo serdecznie dziękuję za podarowanie naszej Bibliotece materiałów związanych z budową pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w tym dokumentacji projektowej oraz wycinków prasowych dot. odsłonięcia pomnika. Materiały te zostaną włączone do zbiorów rękopiśmiennych i udostępniane będą do celów naukowych w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wzbogacenie zbiorów Biblioteki Raczyńskich.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wojciech Spaleniak
dyrektor

Powrót na początek strony

 


 

 

KREISEL

 

Poznań, 16-04-2010

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Niniejszym chciałbym serdecznie podziękować za przesłaną na moje ręce propozycją objęcia osobistym patronatem nad XIII Edycją Konkursu „Najlepsze w Polsce - The Best in Poland", który jest kontynuacją konkursu „Dobre bo polskie".

Jednocześnie informuję, iż z przyjemnością obejmę patronat osobisty nad XIII Edycją tego konkursu, którego podsumowanie odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2010 roku o godz. 17.30 w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.

Korzystając z okazji proszę przyjąć wyrazy uznania dla tak szlachetnej inicjatywy jaką jest docenienie i uhonorowanie wysokiej jakości rodzimych produktów i usług.

Z poważaniem
/-/ Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 

 

Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa

 

Poznań, 6 kwietnia 2010 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im.Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę serdecznie podziękować za przyznanie mi przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu tak prestiżowego wyróżnienia jakim jest Medal Młodego Pozytywisty.

Jest dla mnie dużą radością, że moja działalność została tak wysoko oceniona i będę miał zaszczyt należeć do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, dlatego też przyznanie mi wyróżnienie przyjmuję z przyjemnością.

Korzystając z okazji pisania do Pana Prezydenta pragnę bardzo serdecznie podziękować za dotychczas okazywane wsparcie dla inicjatyw, jakie podejmowała Studencka Rada Miasta Poznania podczas pełnienia przeze mnie funkcji Przewodniczącego tego gremium, a teraz Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Dziękuje też za życzliwość, której osobiście doświadczyłem ze strony Pana Prezydenta i mam nadzieje, że będzie mi ona towarzyszyć w moich dalszych poczynaniach.

W załączeniu przesyłam CV oraz notkę biograficzną, a także zobowiązuje się dokonać wpłaty na fundusz stypendialny.

Serdecznie pozdrawiam i składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz sił w realizacji zamierzonych celów i wszystkich działań.

Z poważaniem
/-/ Filip Suś
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 

 

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

 

Poznań, dnia 1 kwietnia 2010 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

serdecznie dziękuję Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego i Europejskiemu Magazynowi Internetowemu EUROPARTNER za wyróżnienie mej osoby „Sylwetką Miesiące Sierpnia 2009" w albumie Ludzie Naszych Czasów. Wyróżnienie to stanowi dla mnie wielką wartość.

Pozwalam sobie przesłać Panu Prezydentowi moją ostatnią książkę dla młodzieży „Spacerkiem z ekonomią". Moim pragnieniem jest by polska młodzież znała podstawy ekonomii, niezbędne dla powstającego społeczeństwa obywatelskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Rektor

Powrót na początek strony

 


 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Dusznickiej

 

Duszniki, 31 marca 2010 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie !

W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej mam zaszczyt zaprosić Pana na uroczystość wręczenia Srebrnych Medali „Labor Omnia Vincit", która odbędzie się w dniu 16 maja 2010 roku, w Sali Gminnego Centrum Kultury o godzinie 14.00. Pragniemy, aby Pan Prezydent dokonał uroczystego wręczenia medali zasłużonym członkom Towarzystwa w czasie obrad X Walnego Zgromadzenia Członków naszego Towarzystwa. Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować Panu za przyznane medale w imieniu wszystkich wyróżnionych Medalem „Labor Omnia Vincit".

Życzę Panu zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych oraz pomyślności w życiu osobistym i społecznym.

Z wyrazami szacunku
/-/ Andrzej Mikuła
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 

 

Henryk Józef Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

Gniezno, dnia 30 marca 2010 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

opatrzność Boża pozwoliła mi wdzięcznym sercem świętować aż trzy, a nawet cztery kolejne jubileusze: 77. rocznicę urodzin, srebrny jubileusz sakry biskupiej, 18. rocznicę objęcia posługi w Świętowojciechowej Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz 53. rocznicę święceń kapłańskich. Raz jeszcze mogłem doświadczyć: Deus semper maior! - że Bóg okazał się większy niż najśmielsze oczekiwania, a nawet marzenia. Ta radość została dopełniona licznymi życzeniami otrzymanymi z tych okazji, w tym także od Szanownego Pana. Odwzajemniając wyrazy życzliwości i pamięci, w duchu radości paschalnej życzę wiele optymizmu, niezłomnej nadziei i pokoju Zmartwychwstałego Pana.

Z wyrazami szacunku i modlitewnej pamięci -
/-/ Henryk Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

Powrót na początek strony

 


 

 

Stanisław Kardynał Dziwisz

 

Kraków, Wielkanoc 2010

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Drodzy Państwo,

przesyłam również moje serdeczne życzenia świąteczne. Niech Chrystus Zmartwychwstały rozjaśni mroki codziennych trosk, udzieli obfitych łask, utwierdzi wiarę, nadzieję i rozpali ogień miłości, byśmy wzmocnieni Jego błogosławieństwem odważnie dawali świadectwo wiary w Kościele i w świecie.

Niech Matka Najświętsza pomaga wzrastać dobru i miłości w naszych sercach.

Z serdecznym pozdrowieniem
/-/ Stanisław Kardynał Dziwisz

Powrót na początek strony

 


 

 

Arcybiskup Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

 

Poznań, Zmartwychwstanie Pańskie A.D. 2010

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Niech Zmartwychwstały Pan napełni nasze serca Bożą mocą, abyśmy w codzienności potrafili być autentycznymi świadkami Miłości.

„Jezus stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam”. [...] Uradowali się, zatem uczniowie ujrzawszy Pana ". J20, 19b-20

ks. Stanisław Gądecki

Powrót na początek strony

 


 

 

DGA – Doradzamy Wielkim Jutra

 

 

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo Im. H. Cegielskiego

Z wielką radością pragnę poinformować, iż zespół Konsultantów i Pracowników Spółki Doradztwo Gospodarcze DGA S.A. obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przekazuję w Pana ręce specjalne wydanie książki „Psychologia zmiany. Rzecz dla wściekniętych" autorstwa Marka Skały opatrzonej rysunkami Andrzeja Mleczki. Jest to specjalne wydanie tej publikacji, którym zaznaczamy ten wyjątkowy dla nas jubileusz, dziękując jednocześnie za współtworzenie naszej długoletniej historii.

Pozycja ta została wybrana nieprzypadkowo, jako że każdy z nas zna zarówno czasy świetności jak i czasy kryzysu, a doświadczenie nauczyło nas pokory wobec globalnych zmian w gospodarce, na które nie mamy wpływu. Czasy się zmieniają, czy zatem i my musimy się zmieniać? Z tym pytaniem zapraszam Państwa do lektury i do poszukiwania odpowiedzi.

Dwudziestolecie firmy to dobra okazja, aby podsumować ten długi okres istnienia DGA na rynku usług doradczych. Za nami są błędy i porażki, ale też wielkie sukcesy i zwycięstwa. Nic nie jest z góry przesądzone, dlatego wierzę, że każdy z nas, niezależnie od tego, kim jest, może odnieść sukces, jeśli będzie konsekwentnie dążył do obranego celu.

Życzę Panu osiągnięcia wyznaczonych wyzwań, wszelkiej pomyślności i sukcesów na niwie biznesu i rodziny.

Dziękuję za dotychczasową współpracę i życzę udanej lektury.

/-/ Andrzej Głowacki
Prezes Zarządu DGA S.A.

Powrót na początek strony

 


 

 

Zenon Kardynał Grocholewski

 

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Za okazaną dobroć w okresie przeżywania bólu i chrześcijańskiej nadziei z powodu śmierci mego brata Stefana, a przede wszystkim za udział w pogrzebie i dar modlitwy, składam bardzo gorące Bóg zapłać!

Życzę obfitych łask Chrystusa Zmartwychwstałego

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski

Powrót na początek strony

 


 

 

Metropolita Warszawski
Ks Arcybiskup Kazimierz Nycz

 

Warszawa, - Wielkanoc 2010 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Wielki Przeor Polski
Orderu Świętego Stanisława

W Święta Wielkanocne pochylamy się w wierze nad najważniejszym Wydarzeniem Zbawczym. Przeżywamy tajemnice męki, śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa i wierzmy, że to jest także nasza pascha.

W roku, w którym przygotowujemy się do beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki, życzę na Wielkanoc tej pewności wiary w Zmartwychwstania Chrystusa i nasze, jaką miał nowy Błogosławiony.

Życzę też, by były to święta obdarowujące pokojem, radością i wzajemną miłością.
/-/ Ks. Kazimierz Nycz

Powrót na początek strony

 


 

 

Klasztor OO. Paulinów „Na Skałce”

 

Skałka – Kraków, Wielkanoc 2010

Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał…
( Łk24,5)

Przeżywając na nowo wydarzenie Śmierci i Zmartwychwstania Naszego Pana Jezusa Chrystusa, życzymy Paschalnej radości i pokoju oraz obfitych darów Ducha Świętego.

Niech Chrystus Zmartwychwstały każdego dnia błogosławi i niech zawsze rozbrzmiewa Jego pozdrowienie: Pokój Wam! Nie bójcie się! Ja Jestem!

Z pamięcią modlitewną Wspólnota klasztorna – seminaryjna

/-/ O. Michał Lukoszek
Przeor Klasztoru
/-/ O. Ryszard Dec
Prefekt kleryków

Powrót na początek strony

 


 

 

Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

 

Kraków-Skałka, 24.03.2010

Wielce szanowny Pan
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian KRÓL

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

na ręce Pana Prezydenta i wszystkich członków Towarzystwa Hipolita Cegielskiego przesyłam moje wyrazy uszanowanie i podziękowania za owocną i wszechstronną współpracę. W stronę Pana Prezydenta kieruję przy tej okazji również gratulację z powodu wielu pięknych osiągnięć, jakie ostatnio miały miejsce, jak choćby odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego.

Osoba i działalność społeczna H. Cegielskiego (1813-1868) na trwałe wpisały się w łiistorię Polski, a zwłaszcza w płaszczyźnie szerzenia idei pracy organicznej. Nasz poznański Bohater pełnił w latach 1850-1868 funkcję wiceprezesa założonego przez niego Towarzystwa Pomocy Naukowej. Ważną rolę odegrał też w organizacjach Towarzystwa Przemysłowego, Centralnego Towarzystwa Gospodarczego czy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół. Cegielski okazał się również gorącym zwolennikiem reformy szkolnictwa średniego. Jego zasługą było powstanie szkoły realnej w stolicy Wielkopolski.

Przywołując te fakty z życia Krzewiciela idei pracy organicznej, zauważamy także osoby we współczesnym życiu społecznym naszego kraju, które podejmują owe szlachetne zasady wytężonej pracy. Wydaje się, że promowanie i honorowanie takich osób, które ze względu na swój autorytet i pełnione funkcje wywierają znaczący wpływ na kształtowanie wartości patriotycznych, kulturowych, religijnych, społecznych i organicznych staje się ostatecznie także kontynuacją ducha Hipolita Cegielskiego i jego zasad. Dlatego też z pełnym przekonaniem składam na ręce Szanownego Pana Prezydenta wniosek o nadanie medalu „Labor omnia vincit" panu prezesowi WIESŁAWOWI LIKUSOWI z Krakowa.

W załączeniu składam curriculum vitae p. Wiesława Likusa, znanego krakowianina, uznanego przedsiębiorcy, odważnego inwestora, hojnego sponsora wielu małopolskich dzieł i akcji charytatywnych, dobrego pracodawcę i szlachetnego człowieka.

Z wyrazami szacunku i modlitwą - Szczęść Boże!
/-/ Prof dr hab. Andrzej Napiórkowski OSPPE

Powrót na początek strony

 


 

 

Marek Lenartowski

 

Kamionki.dnia 29 marca 2010 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę raz jeszcze podziękować Panu Prezydentowi i Kapitule Honorowego Hipolita, za wyróżnienie mnie Statuetką Honorowego Hipolita oraz Godnością „Lidera Pracy Organicznej"

Jednocześnie przekazuję notę biograficzną napisaną kiedyś o mnie. Sądzę, że tak będzie zręczniej dla mnie, a Państwo odbiorą to ze zrozumieniem.

W najbliższym czasie wspomogę finansowo fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Marek Lenartowski

Powrót na początek strony

 


 

 

Narodowy Bank Polski

 

Warszawa, 5 marca 2010 r.

Sz. P.
Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie prośby o objęcie patronatem Narodowego Banku Polskiego akcji edukacyjnej mającej na celu popularyzować postać i dorobek księdza Wawrzyniaka w setną rocznicę jego śmierci, miło nam poinformować, że Narodowy Bank Polski z przyjemnością obejmie patronatem planowaną akcję edukacyjną.

W sprawach związanych z udzielonym patronatem proszę o kontakt z Panem Radosławem Sosińskim: radoslaw.sosinski@nbp.pl

Proszę o przesyłanie wszelkich materiałów do akceptacji, w których wykorzystywany jest logotyp Narodowego Banku Polskiego.

Z poważaniem
/-/ Katarzyna Basiak-Gała

Powrót na początek strony

 


 

 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
Dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM

 

Poznań, 22 marca 2010 r.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję Panu oraz Zarządowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za przyznane mi wyróżnienie w postaci Medalu Młodego Pozytywisty. To dla mnie prawdziwy zaszczyt i powód do radości. Ideały propagowane przez Towarzystwo, w szczególności obywatelska i patriotyczna postawa oraz praca pozytywistyczna są mi bardzo bliskie. Życiorys pozwoliłem sobie przesłać drogą elektroniczną Panu Mariuszowi Paplaczykowi. Będzie dla mnie radością móc odebrać Medal osobiście. Będę wdzięczny, jeśli możliwe okaże się zaplanowanie uroczystości w pierwszych dniach tygodnia, tj. poniedziałek albo wtorek, ponieważ ze względu na obowiązki związane z pracą w Trybunale Konstytucyjnym zazwyczaj w pozostałe dni przebywam poza Poznaniem.

Z wyrazami szacunku
/-/ dr hab. Paweł Wiliński, prof. UAM

Powrót na początek strony

 


 

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

 

Kraków, 18 marca 2010

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

raz jeszcze serdecznie dziękuję za wyróżnienie naszego Muzeum i mnie osobiście zaszczytnymi nagrodami i odznaczeniami. Rozumiem, że akceptuje Pan Prezydent termin uzgodniony z Księdzem Profesorem Andrzejem Napiórkowskim, czyli 21 kwietnia b.r., o godz.13.00.

Program uroczystości uzgodnimy wkrótce z panem dyrektorem Edmundem Dudzińskim.

Bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzania naszego Muzeum, zwłaszcza Pałacu Biskupa Erazma Ciotka, gdzie znajduje się Galeria Sztuki Dawnej Polski oraz Galeria Sztuki Cerkiewnej, oraz Gmachu Głównego z jego trzema galeriami.

Mam nadzieję, że Pan Prezydent znajdzie czas na tę wizytę. A ja już cieszę się na nasze spotkanie.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Zofia Gołubiew

Powrót na początek strony

 


 

 

Zespół Folklorystyczny „Szamotuły”

 

Szamotuły, dnia 17 marca 2010 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Mamy zaszczyt poinformować Pana Prezydenta Towarzystwa o dalszych imprezach związanych z obchodami Jubileuszu 65 - lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „ Szamotuły „ W dniach od 24 - 27 czerwca 2010 r. odbędzie się FESTIWAL NOCY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ im. Janiny Fołtyn.

W programie: obrzęd Nocy Świętojańskiej, korowód zespołów zagranicznych i krajowych oraz prezentacja sceniczna. Imprezie towarzyszyć będzie żywy skansen, czyli warsztaty artystów ludowych uprawiających stare zanikające zawody.

Zwracamy się z prośbą o objęcie Honorowego Patronatu nad czerwcowymi uroczystościami jubileuszowymi.

Zespół Jubilat, 13 lutego br. w kinie „ Halszka „ Koncertem Jubileuszowym oraz wystawą fotograficzną zainaugurował swoje święto. Zespół jako jeden z nielicznych w kraju posiada tak długi staż pracy artystycznej pielęgnujący piękno rodzimego folkloru.

Objęcie przez Pana Prezydenta Honorowego Patronatu nad Imprezą Plenerową Jubileuszu nada Festiwalowi Nocy Świętojańskiej odpowiedniego prestiżu.

Z poważaniem w imieniu własnym i Zespołu Folklorystycznego „ Szamotuły"
/-/ Andrzej Warguła

Powrót na początek strony

 


 

 

Witold Draber

 

Poznań, dnia 10.03.2010 r.

Pan dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

Serdecznie dziękuje za wyróżnienie mnie medalem „ Labor Omnia Vincit". Będąc rodowitym poznaniakiem, zawsze starałem się wykonywać pracę rzetelnie i uczciwie, myśląc zawsze w kategoriach zbiorowości, a nie jednostki. Staram się również pielęgnować te cechy w kontaktach z liczną grupą pacjentów chorych na cukrzycę. Dziękując za docenienie mojej pracy. Postaram się dalej kultywować model pracy organicznej.

/-/ dr med. Witold Draber
Dyrektor
Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego

Powrót na początek strony

 


 

 

Mirona Wawrzyniak – Zdziebkowa

 

Duszniki, dn. 9 marca 2010 r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu siostry Haliny Boberowej i własnym pragnę serdeczni podziękować za przyznane nam zaszczytne odznaczenie - Srebrny Medal "Labor Omnia Vincit". Jednocześnie przesyłam monografię Dusznik; na okładce zamieszczone są skromne CV autorek /naszym zdaniem wystarczające/.

Idea pracy organicznej stała się nam szczególnie bliska, kiedy podczas zbierania materiałów do wymienionej monografii dokładnie przestudiowałyśmy dzieje XIX-wiecznej Wielkopolski. Książka "Duszniki dzisiaj i w przeszłości" znalazła się w zbiorach wielu placówek naukowych i instytucji, skąd otrzymałyśmy wyrazy uznania dla ogromu pracy i rzetelnego potraktowania tematu. Piękną recenzję zamieściła też M. Musierowicz" w miesięczniku "W drodze".

Pragnieniem naszym było, aby Duszniki - ta starodawna miejscowość, stały się bardziej znane, aby zaistniały w publikacjach związanych z Wielkopolską. Do tej pory o Dusznikach były tylko niewielkie wzmianki.

Jednakże znaczną część nakładu podarowałyśmy dusznickim seniorom, dla których ukazanie się tej książki było długo oczekiwanym wydarzeniem. Pozostałe egzemplarze rozprzedane były po cenie wydruku. Na żaden zysk nie liczyłyśmy. Wspominam o tym, ponieważ zmartwił nas ostatni akapit Waszego pisma. Jesteśmy emerytkami sfery budżetowej /wdowami/, nasz łączny miesięczny dochód nie dorównuje jednej, średniej obecnych emerytur. Ponadto zdrowie nam nie dopisuje i wiele środków tracimy na leczenie.

A książkę wydałyśmy własnym sumptem /liczne wyjazdy do archiw. w Poznaniu i Gnieźnie stały się naszą "Hiszpanią", o której marzyłyśmy od wielu lat/. Rozumiemy ideę materialnego wspierania zdolnej młodzieży, lecz nas po prostu na to nie stać, za co serdecznie przepraszamy.

Nadal nie ustajemy w poszukiwaniach materiałów do dziejów Dusznik. Ostatnio przygotowałam do druku "Złotą Księgę Powstańców Wielkopolskich, mieszkańców ziemi dusznickiej". Dotąd kilka egzemplarzy /wydruk komputerowy/ wójt gminy podarował tutejszemu Gimnazjum, któremu Powstańcy patronują. Podobno księga ta zostanie wydana drukiem z funduszu Urzędu Gminy, aby mogła znaleźć się w każdym dusznickim domu.

Kończę też obszerną bibliografię Dusznik, bardzo przydatną uczniom i studentom, którzy coraz liczniej piszą różnorodne prace o swoim środowisku. Do opracowania jest jeszcze kilka innych ważnych tematów, m. in, "Duszniczanie i ich siedziby", czym aktualnie zajmuje się moje siostra. Oczywiście wszystko to robimy bezinteresownie.

Serdecznie pozdrawiamy
Mirona Wawrzyniak - Zdziebkowa

Powrót na początek strony

 


 

 

Adam Suwart

 

Poznań, 4 marca 2010 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Pozwalam sobie złożyć na ręce Pana Prezydenta, a za Pańskim życzliwym pośrednictwem także wobec Szanownego Zarządu Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego wyrazy podziękowania za przyznanie mi Medalu Młodego Pozytywisty w uznaniu - jak napisali Państwo w piśmie skierowanym do mnie w dniu 10 lutego - „moich osiągnięć zawodowych, dziennikarskich, charytatywnych i społeczno-kulturalnych".

Decyzja Państwa była dla mnie pewnym zaskoczeniem, jednak nie ukrywam, że sprawiła mi przyjemność, cenię bowiem szczególnie ideały pracy organicznej, których szczególnie ważnym uosobieniem był Hipolit Cegielski. Przeto przyznany medal ze strony Towarzystwa, które jako jedno z ostatnich środowisk stara się kultywować te szlachetne ideały w dzisiejszych niepewnych czasach, nie mogło nie być dla mnie powodem do osobistej satysfakcji.

Dziękuję za dostrzeżenie mojej działalności na rzecz Kościoła Poznańskiego, miasta Poznania i wspólnoty lokalnej. Proszę tez przyjąć moje życzenia, by Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego rozwijało się nadal w swej pracy dla dobra wspólnego i by w przyszłości znów dane mu było upiększać miasto takimi obiektami, jak postawiony niedawno w śródmieściu pomnik Patrona.

Z wyrazami szacunku
/-/ Adam Suwart

Powrót na początek strony

 


 

 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna

 

Poznań, dnia 2 marca 2010 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo serdecznie dziękuję za otrzymane książki „W drodze przez życie" oraz „Pacyfikacja mieszkańców wsi Brodziszewo (1939-1940)". Obie w/w publikacje są sukcesywnie przekazywane do zbiorów bibliotek powiatowych na terenie województwa wielkopolskiego. Równocześnie zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zdigitalizowanie w naszej pracowni książki dotyczącej dziejów mieszkańców wsi Brodziszewo. Dzięki zamieszczeniu publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej - będzie ona dostępna czytelnikom nie tylko na terenie kraju, ale także poza jego granicami.

Z wyrazami szacunku
/-/ Lena Bednarska

Powrót na początek strony

 


 

 

Dominik Górny

 

Poznań, dnia 26.02.2010 roku

Szanowny Pan
D. Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury na członka Klubu Młodych Pozytywistów przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jest to dla mnie zawodowa nobilitacja i osobiste wyróżnienie.

Fakt wręczenia „Medalu Młodego Pozytywisty", a tym samym zaliczenia mnie do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, postrzegam przede wszystkim jako motywację do dalszej twórczej aktywności związanej z krzewieniem wzorców postawy pozytywistycznej, a tym samym upowszechnianiem etosu pracy organicznej.

Nawiązując do listu Pana Prezydenta, który miałem zaszczyt otrzymać w związku z przyjęciem mnie do Klubu Młodych Pozytywistów — uprzejmie proszę o wyznaczenie dogodnego dla Państwa terminu wręczenia wyróżnienia „Medalu Młodego Pozytywisty".

Z wyrazami szacunku.
/-/ Dominik Górny

Powrót na początek strony

 


 

 

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego
Krystyna Poślednia

 

Poznań, dnia 24 lutego 2010 r.

Pan
Marian Król Prezes Zarządu
Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej w Poznaniu

Szanowny Panie

Składamy serdeczne podziękowania Panu za udział w badaniu społecznym przeprowadzonym na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego dla potrzeb budowy Strategii Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2020.

Pana uczestnictwo w projekcie przyczyniło się do zebrania wielu ważnych informacji na temat dotychczasowych przedsięwzięć z zakresu polityki społecznej oraz do rozpoznania problemów i oczekiwań podmiotów polityki społecznej na terenie województwa. Informacje uzyskane podczas wywiadów, umożliwiły opracowanie szerokiej diagnozy sytuacji społeczno - ekonomicznej województwa, która zostanie wykorzystana przy pracach nad strategią. Jednocześnie pragniemy poinformować, że kolejnymi wykonanymi etapami projektu są diagnoza polityki społecznej Województwa Wielkopolskiego oraz opracowanie ramy koncepcyjno — wdrożeniowej regionalnej polityki społecznej.

Jesteśmy przekonani, że realizowany projekt pozwoli na budowę strategii polityki społecznej dobrze osadzonej w realiach naszego regionu, a tym samym skutecznie odpowiadającej oczekiwaniom i problemom występującym w województwie.

Wysoko ceniąc sobie dotychczasową współpracę liczymy na możliwość realizacji kolejnych przedsięwzięć.

Z poważaniem
/-/ Krystyna Poślednia

Powrót na początek strony

 


 

 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
Zespół Rzecznika Prasowego

 

Warszawa, dnia 11 lutego 2010 roku.

Szanowny Pan
Marian Król,
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

zgodnie z obietnicą, z przyjemnością przesyłam Panu dwa egzemplarze naszego pisma „Infrator", w którym miałem przyjemność zamieścić biogram H. Cegielskiego.

Jednocześnie jeszcze raz dziękuję Panu za okazaną pomoc i przesłanie zdjęć do materiału.

Z najlepszymi pozdrowieniami,
/-/ red. Tomasz Kozłowski

Powrót na początek strony

 


 

 

Klub Sportowy Warta Poznań

 

Poznań, dnia 1 Lutego 2010 r.

Prezes Zarządu Dr Marian Król
Towarzystwo Hipolita Cegielskiego
Szanowni Panie Prezesie.

W imieniu Klubu Sportowego Warta Poznań zwracam się z propozycją nawiązania współpracy wizerunkowej pomiędzy Klubem, a Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Poczynione przez nas w ostatnim czasie działania organizacyjne i marketingowe w znacznym stopniu przyczyniły się do poprawy zarówno wizerunku, jak i samego funkcjonowania Klubu. Jednak, aby móc kontynuować dalszy dynamiczny rozwój, Warta potrzebuje wsparcia środowiska biznesowego. Pragniemy podjąć kroki mające na celu nawiązanie do dawnej współpracy Warty z Zakładami Hipolita Cegielskiego w świetle zbliżającego się 100-lecia istnienia Klubu. Nasze działania zmierzające do przywrócenia świetności Klubu i jego sukcesów z historii mają pełne poparcie władz Miasta Poznania, władz Województwa Wielkopolskiego oraz wielkopolskich przedsiębiorców.

Jako Prezes Klubu Sportowego Warta Poznań, czterokrotny Olimpijczyk, a przede wszystkim wierny kibic Warty, zwracam się do Państwa z prośbą o rozważenie współpracy z Klubem Sportowym „Warta" Poznań w kontekście działań marketingowych lub w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy gotowi na spotkanie w celu omówienia szczegółów.

Z poważaniem

/-/ Marek Łbik
Prezes Zarządu Warta" Poznań

Powrót na początek strony

 


 

 

Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego

 

Poznań, 29 stycznia 2010 roku

Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie

z przyjemnością pragnę poinformować Pana, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak obejmie patronatem akcję edukacyjną i promocyjną popularyzującą osobę księdza Piotra Wawrzyniaka w związku z 100. rocznicą jego śmierci. Jednocześnie deklaruję współudział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w organizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym, uprzejmie proszę osoby odpowiedzialne za sprawy organizacyjne o właściwe oznakowanie przedsięwzięcia, poprzez umieszczenie na materiałach promocyjnych herbu Województwa Wielkopolskiego oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie mediów (w przypadku oprawy medialnej przedsięwzięcia). Zarówno regulamin, jak i herb Województwa Wielkopolskiego - w wersji gotowej do pobrania — dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.umww.pl).

Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do konsultowania przygotowywanych przez Państwa materiałów informacyjnych z wykorzystaniem herbu województwa na etapie ich projektu i akceptowania ich przed ostatecznym wydrukiem. W sprawach organizacyjnych oraz wizualnej oprawy patronatu proszę o kontakt z Panią Karoliną Hopko - Gabinet Marszałka — tel: 61 854 14 35; e-mail karolina.hopko@umww.pl.

Zasady obejmowania Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Wielkopolskiego i udziału w Komitetach Honorowych znajdują się w Zarządzeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 39/08 z dnia 22 lipca 2008 roku. Doceniając znaczenie i wartość podjętej przez Państwa inicjatywy, pragnę złożyć wszystkim jej Organizatorom życzenia sukcesu w realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzania równie interesujących projektów w przyszłości.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Grudziak
p.o. zastępca dyrektora

Powrót na początek strony

 


 

 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

 

Wronki, 27.01.2010 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za wspaniałą relację z uroczystości wręczenia certyfikatów „Najlepsze w Polsce", za przesłany nam film i zdjęcia. Wyróżnienia przez Państwa Towarzystwo przyznane naszemu stowarzyszeniu zaprezentowaliśmy na zebraniu Walnym TMZW. Pisała o nas prasa. Odnotowują to również strony internetowe: www.tmzw.og.plhttp://www.wronki.pl/index.php7news id=3093

Prezentujemy się: TMZW z logo „Najlepsze w Polsce". - To zaszczyt!

Pozdrawiam serdecznie

Z wyrazami szacunku

/-/ Paweł Bugaj
prezes TMZW

Powrót na początek strony

 


 

 

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie

 

Kraków, 26 stycznia 2010

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę ponownie złożyć serdeczne podziękowania za wyróżnienie nas przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Zgodnie z sugestią Pana Prezydenta, w sprawach szczegółów i terminów kontaktować się będę z Ks. prof. Andrzejem Napiórkowskim. Raz jeszcze serdecznie dziękuję i łączę wyrazy szacunku

/-/ Zofia Gołubiew
Dyrektor Muzeum

Powrót na początek strony

 


 

 

Zespół Folklorystyczny Szamotuły

 

Szamotuły, dnia 12 stycznia 2010

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im H. Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 13 lutego 2010 r. odbędzie się inauguracja Jubileuszu 65 -lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „ Szamotuły" działającego przy Szamotulskim Ośrodku Kultury.

Zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o objęcie Honorowego Patronatu nad Jubileuszem.

Zespół - Jubilat został założony w 1945 r. i od początku swej działalności do roku 2008 kierowany był przez p. Janinę Fołtyn. Jej dzieło kontynuuje p. Jerzy Fołtyn. Zespół rozsławia nasze miasto w kraju i zagranicą. Jest wspaniałym ambasadorem kultury polskiej w Europie. Objęcie przez Panią Honorowego Patronatu nada naszemu Jubileuszowi wysoką rangę.

Z poważaniem

W imieniu własnym i Zespołu Folklorystycznego „ Szamotuły „

/-/ Mgr Andrzej Wargula

Powrót na początek strony

 


 

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział Poznański

 

Poznań, dnia 6 stycznia 2010 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Pan Prezydent
dr Marian Król

Niniejszym pismem, jako sympatycy działalności, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zwracamy się do Szanownego Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości przyznania możliwie najwyższego wyróżnienia, przyznawanego przez Towarzystwo, prof. dr med. Zbigniewowi Stanisławowi Pawłowskiemu. Prośbę naszą do Szanownego Pana motywujemy następująco:

Profesor jest nestorem polskiej medycyny tropikalnej, wybitnym specjalistą w dziedzinie parazytologii, ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia ds. Chorób Tropikalnycłi i Pasożytniczych, jest zasłużonym profesorem Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wielkim lekarzem i wielkim uczonym o międzynarodowej sławie. Jest redaktorem międzynarodowych czasopism medycznych i autorem wielu publikacji problemowych. W dniu 26 października 2009 r. otrzymał tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

W załączeniu przesyłamy do dyspozycji Szanownego Pana dwie szczegółowe informacje o charakterze biograficznym i zawodowym, ilustrujące działalność i osiągnięcia Profesora.

Wdzięczni będziemy za pozytywne załatwienie naszej prośby, za co już dzisiaj z góry uprzejmie dziękujemy.

Łączymy wyrazy szacunku i poważania

Komisja Historii i Tradycji

/-/ W. Owsianowski
przewodniczący

Oddział Poznański

/-/ Marian Chudy
Prezes

Powrót na początek strony

 


 

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem