2009

Henryk Józef Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

Gniezno, 31 grudnia 2009 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król GCCStS
Wielki Przeor Polski Orderu Świętego Stanisława
Poznań

Szanowny Panie Przeorze,

dziękuję serdecznie za pamięć oraz życzenia przekazane mi z okazji przejęcia posługi prymasowskiej. Cenię sobie ogromnie duchową jedność i wyrazy wspólnoty wyrażone z tej okazji.

Wraz z pamięcią u grobu św. Wojciecha pozwalam sobie przekazać najlepsze życzenia na Nowy Rok Pański 2010. Pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i oddania w Panu, i z serca błogosławię

+ Henryk J. Muszyński

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Powrót na początek strony

 


 

Uniwersytet im. A. Mickiewicza
wydział chemii, zakład chemii metaloorganicznej
prof.dr hab. Bogdan Marciniec

Poznań, 14 grudzień 2009 roku

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za przekazane mi gratulacje w związku z przyznaniem Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, które sprawiły mi prawdziwą przyjemność. Wraz z podziękowaniami proszę przyjąć życzenia zdrowych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.

Przekazuję pozdrowienia i wyrazy szacunku,

/-/Bogdan Marciniec

Powrót na początek strony

 


 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Jerzy Owsiak

 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Poznań
dr. Marian Król
prof. dr. hab. Józef Orczyk

Szanowni Panowie,

pragnę gorąco podziękować za wspaniałe wyróżnienie, które wprawdzie zostało przyznane mi trzy lata temu, ale które mogłem dopiero teraz osobiście odebrać w Poznaniu. To naprawdę dla mnie ogromny zaszczyt, tym bardziej, że tytuł wyróżnienia nawiązujący do Pracy Organicznej jest doskonale przeze mnie rozumiany i wręcz stanowi programowo o moich poczynaniach. Cieszą mnie takie akcenty, które nie wiążą się z popularnością, ale z istotnymi wynikami pracy, której się podjęliśmy. Cenię sobie niezwykle poznański styl bycia i życia. I zauważenie mnie i nas przez Państwa Towarzystwo, uznajemy za ogromny zaszczyt.

Dziękujemy i jesteśmy przekonani, że w przyszłości wielokrotnie będziecie Państwo utwierdzali się o dobrym wyborze.

Serdecznie pozdrawiam

/-/ Siema – Jerzy Owsiak

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu

Poznań, dnia 20 listopada 2009 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

w imieniu Zarządu Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego mam zaszczyt prosić o uczestnictwo delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w uroczystości złożenia kwiatów pod Tablicą Pamiątkową Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

Uroczystość odbędzie się 3 grudnia 2009 roku o godz. 12:00 przy budynku kina Apollo ul. Ratajczaka 18.

To obywatelskie spotkanie inauguruje Dni Wielkopolski'2009 - projekt realizowany, przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu pod patronatem: Marszałka Województwa Wielkopolskiego Pana Marka Wodniaka, Wojewody Wielkopolskiego Pana Piotra Florka oraz Prezydenta Miasta Poznania Pana Ryszarda Grobelnego.

Serdecznie zapraszamy również na inne wydarzenia, które odbędą się w ramach tegorocznych Dni Wielkopolski w Poznaniu:

5 grudnia (sobota) 10:00 Sala im. Lubrańskiego (Mała Aula UAM) ul. Wieniawskiego 1 - Konferencja popularnonaukowa „Wilno w kulturze Wielkopolski" (osobne zaproszenie w załączeniu); 5 grudnia (sobota). 19:00 Aula Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu - Koncert „Studenci Akademii Muzycznej dla Wilnian"; 6 grudnia (niedziela) 11:00 Fara Poznańska ul. Gołębia -

Msza św. w intencji Wielkopolan w 91. rocznicę Polskiego Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu.

Z poważaniem

/-/ Stanisław Słopień
Prezes WTK

Powrót na początek strony

 


 

Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego
Leszek Wojtasiak

Poznań, dnia 18 listopada 2009 roku.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Pan prof. Adam Hamrol
Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

Szanowni Panowie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej laureatom roku 2009.

Bardzo żałuję, lecz wcześniej zaplanowane obowiązki służbowe uniemożliwiają mi wcięcie udziału w tak ważnej uroczystości.

Jednakże korzystając z okazji chciałbym podkreślić, iż jestem usatysfakcjonowany, że w Poznaniu działa Towarzystwo, którego ideą jest upowszechnianie i utrwalanie w społeczeństwie etosu pracy organicznej w celu umacniania szacunku dla wartości patriotycznych oraz samego szacunku dla dokonań minionych pokoleń naszych przodków. Dzięki współpracy Towarzystwa zarówno z osobistościami nauki, kultury, polityki, biznesu jak i mediów, nasze miasto i województwo mają możliwość nawiązania kontaktów z innymi partnerami na arenie międzynarodowej. Doceniam także fakt, że dzięki swojemu wykwalifikowanemu zespołowi pracowników naukowych i technicznych Towarzystwo posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz na szeroką skalę promuje Wielkopolskę.

Wysoce ceniąc dotychczasową działalność Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego oraz gratulując cennej inicjatywy wyrażam nadzieję, że wydarzenie to stanie się przyczynkiem do podejmowania dalszych równie cennych idei.

Przekazując podziękowania za dotychczasowe działania oraz owocną współpracę proszę przyjąć w tym miejscu życzenia wszelkiej pomyślności przy realizacji kolejnych, równie cennych projektów, a także samych sukcesów z prowadzenia obecnej działalności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Leszek Wojtasiak

Powrót na początek strony

 


 

Krajowa Izba Gospodarcza
Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego

Warszawa, 9 listopada 2009

Pan
dr Marian Król
Prezes
Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej w Poznaniu

Uprzejmie informuję Pana, że w nowej kadencji 2009 - 2013 Władz statutowych Krajowej izby Gospodarczej działa nadal Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego. Z upoważnienia Prezydium Komitetu składam panu podziękowanie za aktywną współpracę w Komitecie w kadencji 2005 - 2009.

Komitet, któremu przewodniczę, będzie zajmował się, jak dotychczas, wypracowywaniem opinii i stanowisk KIG z zakresu szeroko rozumianej problematyki rolnictwa i gospodarki żywnościowej, wskazywał istniejące bariery i zagrożenia oraz możliwości rozwiązań. Członkowie Komitetu będą mogli uczestniczyć, w zależności od potrzeb, w pracach różnych zespołów rządowych, komisji parlamentarnych, branżowych i innych, opiniowaniu projektów programów resortowych i branżowych, projektów aktów prawnych, mających wpływ na efektywny przebieg procesów rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Wyrażam przekonanie, że w dalszym ciągu zechce Pan nadal uczestniczyć w działalności naszego Komitetu, w charakterze Członka eksperta, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie zawodową. Ze względów organizacyjnych proszę o odwrotne przesłanie potwierdzenia swojego uczestnictwa w działalności naszego Komitetu.

Z poważaniem

/-/ Adam Tański

Powrót na początek strony

 


 

Automobilklub Wielkopolski

Poznań, dnia 6.11.2009 r.

Sz. P. Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

w dniach 17-20 września 2009 na Torze „Poznań" Automobilklubu Wielkopolski - po raz drugi w historii obiektu - zagościła europejska czołówka zawodników z 15 państw startujących w Wyścigowych Motocyklowych Mistrzostwach Alpe Adria UEM (European Motocycle Union - Europejska Unia Motocyklowa), będących kwalifikacją do Mistrzostw Europy. Rozegrano również Wyścigowe Motocyklowe Mistrzostwa Polski, Puchar Polski oraz Puchary Markowe.

Chcąc cieszyć się wspólnie tym radosnym wydarzeniem, w załączeniu płyta DVD z niemal godzinną relacją z zawodów, zrealizowaną przez Telewizję Polską oddział w Poznaniu i wyemitowaną 20 września.

Życząc miłego oglądania przesyłam sportowe pozdrowienia.

/-/ Robert Werle
prezes

Powrót na początek strony

 


 

Prezydent Stołecznego Miasta Poznania
Przewodniczący Rady Stołecznego Miasta Poznania

 

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Poznania" Panu Prezydentowi Lechowi Wałęsie oraz wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta Poznania" księdzu Stefanowi Duszy SAC, która odbędzie się 18 listopada 2009 r. o godzinie 12:00 w Wielkiej Sieni Ratusza Poznańskiego.

/-/ Ryszard Grobelny
Prezydent Stołecznego Miasta Poznania

/-/ Grzegorz Ganowicz
Przewodniczący Rady Stołecznego Miasta Poznania

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Chodzież, dnia 05.11.2009 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży przesyła zdjęcia, publikację prasową i nagranie DVD z uroczystości jubileuszu szkolnictwa zawodowego w Chodzieży.

W imieniu uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły wyrażam serdeczne podziękowanie za wyróżnienie Szkoły i jej Dyrektora Statuetką Hipolita Cegielskiego i Srebrnym Medalem Towarzystwa.

Obecność przedstawicieli Towarzystwa, szczególnie pani Cegielskiej - Doerffer podniosła prestiż uroczystości, dostarczyła wielu wspaniałych przeżyć i wzruszeń. Sądzimy, że w kolejnych latach rozwijać się będą dobre kontakty między Szkołą a Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem

/-/ Mirosława Kutnik
dyrektor

Powrót na początek strony

 


 

Studencka Rada Miasta Poznania

Poznań 1 listopada 2009 roku

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie informuję, że z 18 dniem listopada 2009 roku kończę pełnić funkcję przewodniczącego Studenckiej Rady Miasta Poznania. Z tej okazji pragnę podziękować za współpracę i okazaną życzliwość a także za przychylność i zrozumienie, z jakim się spotykałem w codziennej pracy.

Zapewniam, że zachowam w wdzięcznej pamięci wszelkie doznane dobro. Przekazuję równocześnie życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej.

Z poważaniem,

/-/ Filip Suś
Przewodniczący Studenckiej Rady Miasta Poznania

Powrót na początek strony

 


 

Mgr Władysław Radomski

Poznań, dnia 31.10.2009.

Szanowny Pan
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę tą drogą jak najserdeczniej podziękować Panu i Zarządowi Towarzystwa za wyróżnienie mnie Srebrnym Medalem Towarzystwa „ Labor Omnia Vincit". Jestem tym aktem zaszczycony. Zgodnie z życzeniem przesyłam w załączeniu moje CV. Jednocześnie przelewem dokonałem wpłaty na „Fundusz Stypendialny".

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniem

/-/ Władysław Radomski

Powrót na początek strony

 


 

Politechnika Poznańska
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol Rektor

Poznań, dnia 29 października 2009 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu społeczności akademickiej Politechniki Poznańskiej oraz własnym, składam serdeczne gratulacje i wyrazy uznania z okazji przyznania Panu godności „Wybitny Wielkopolanin”.

Cieszymy się, iż Pańska działalność w wielu dziedzinach życia społecznego znalazła odzwierciedlenie w nadaniu tak wyjątkowego tytułu.

Życzę Panu wielu dalszych sukcesów w działalności zawodowej, pełnej realizacji podjętych zamierzeń, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami uznania

/-/ Adam Hamrol

Powrót na początek strony

 


 

2 Poznańska Drużyna Harcerska
im. Kazimierza Wielkiego

Poznań, dnia 25 września 2009 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu harcerzy, rodziców i przyjaciół 2 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej zwracamy się do Pana Prezydenta z gorącą prośbą o pomoc w odbudowie naszej harcówki.

Dotychczas użytkowany przez nas obiekt uległ całkowitemu zniszczeniu i jako taki został przeznaczony do rozbiórki. W chwili obecnej staraniem drużyny oraz życzliwych nam osób prowadzimy liczne akcje zmierzające do pozyskania funduszy na budowę nowego obiektu. Ogólny jej koszt jest jednak zbyt wysoki, dlatego też zwracamy się do osób i instytucji z prośbą o udzielenie nam pomocy rzeczowej, dającej szansę na jak najszybsze zrealizowanie naszego zamierzenia. Położona w sąsiedztwie Jeziora Malta harcówka jest miejscem, w którym młodzież od wielu lat w aktywny sposób spędza czas i propaguje szczytne idee skautingu. Pragnę również nadmienić, że nasza drużyna w 2013 roku będzie obchodzić jubileusz 100 - lecia swojego istnienia. Byłoby rzeczą wspaniałą gdyby tak znaczące dla drużyny wydarzenie mogło być świętowane w nowym obiekcie.

Bylibyśmy szczerze zobowiązani, gdyby Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zechciało w ramach swoich możliwości wesprzeć działania na rzecz odbudowy naszej harcówki. Udzielona nam pomoc będzie wyrazem troski o wychowanie dzieci i młodzieży.

Pamiętając o szczytnych ideach pracy pozytywistycznej jesteśmy przekonani, że podejmowane przez nas starania znajdą uznanie w oczach członków towarzystwa.

Z harcerskim pozdrowieniem

/-/ phm. Piotr Pers

Powrót na początek strony

 


 

Urząd Miasta Poznania
Gabinet Prezydenta

Poznań, 23 października 2009 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego pragnę podziękować Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za przekazanie stosownym aktem Pomnika Hipolita Cegielskiego Stołecznemu Miastu Poznań.

Wyrażam przekonanie, że odsłonięty w dniu 19 września 2009 roku Pomnik będzie służył mieszkańcom Poznania, a upamiętniona postać Hipolita Cegielskiego będzie stanowiła wzór orędownika pracy organicznej i człowieka czynu dla obecnych i następnych pokoleń poznaniaków.

Z poważaniem

/-/ Marek Kalemba
Dyrektor Gabinetu Prezydenta

Powrót na początek strony

 


 

Andrzej B. Legocki
Członek rzeczywisty PAN

Warszawa, 28 października 2009

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie,

Pragnę bardzo serdecznie podziękować Ci za pamięć i tak piękne życzenia z okazji mojego jubileuszu.

Dobre myśli ze strony osób, których przywołanie w pamięci, utwierdza człowieka w przekonaniu o słuszności wspólnego etosu, są zawsze najprzyjemniejszym wyróżnieniem. Chciałbym Ci podziękować Drogi Marianie za w ten sposób okazaną mi życzliwość.

Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i zapewniam o przyjacielskim oddaniu.

/-/ Andrzej Legocki

Powrót na początek strony

 


 

Rektor
Akademii Wychowania Fizycznego

Poznań, dnia 23.10.2009 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu własnym oraz całej społeczności akademickiej Akademii Wychowania, fizycznego w (Poznaniu proszę przyjąć najserdeczniejsze gratulacje z okazji uhonorowania Pana godnością Wybitnego Wielkopolanina.

Ten tytuł trafia w jak najbardziej godne ręce. Państwa, działalność w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, które powstało z Pańskiej inicjatywy to przykład troski o rozwój naszego regionu oraz wzbogacania nas cennymi inicjatywami, które służą utrwalaniu i rozwijaniu współczesnego pozytywizmu. Kierowane przez Pana Towarzystwo jest przykładem nie tylko kontynuacji idei Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego i działacza społeczno-kulturalnego, ale także kreowania nowego wizerunku społeczeństwa obywatelskiego. To właśnie Towarzystwo im. H. Cegielskiego, zrzeszające wybitnych naukowców, menedżerów, polityków, ludzi kultury i sztuki, realizuje projekty, które spotykają się z dużym rezonansem społecznym, (przykładem są konkursy jakości „Dobre, bo polskie", „Najlepsze w Polsce" oraz prestiżowe wyróżnienia statuetka Złotego Hipolita, tytułem Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i Lidera Pracy Organicznej.

Niech przyznana dziś godność Wybitnego Wielkopolanina będzie inspiracją do kolejnych cennych inicjatyw na rzecz naszego regionu i środowiska oraz motywacją do realizacji kolejnych pozytywistycznych idei wzorem patrona Towarzystwa - Hipolita Cegielskiego. Życząc Panu pomyślności w realizacji wszystkich planów, składam życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku
/-/ Prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński

Powrót na początek strony

 


 

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznań, dnia 23 października 2009 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie doktorze,

W imieniu społeczności akademickiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i swoim własnym pragnę złożyć serdeczne gratulacje z okazji uhonorowania Pana godnością „Wybitnego Wielkopolanina". Tytuł ten jest wyrazem uznania dla Pana rozlicznych zasług na polu działalności społecznej, politycznej i gospodarczej, najpiękniejszego przykładu urzeczywistnienia idei pracy organicznej dla wspólnego dobra mieszkańców Wielkopolski i pomyślności Rzeczypospolitej.

Do serdecznych gratulacji pragnę dołączyć najlepsze życzenia dalszych sukcesów i osiągnięć oraz szczęścia i pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
/-/ Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolski Zarząd Związku Kombatantów
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Poznań, dnia 23.10.2009 r.

 

W imieniu Wielkopolskiego Zarządu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz osobiście, mam zaszczyt złożyć Panu gratulacje z okazji nadania zaszczytnej godności Wybitnego Wielkopolanina. Wysoce cenimy sobie znajomość, owocną współpracę, życzliwość i zrozumienie naszych problemów.

Równocześnie życzymy Panu dalszych zrealizowanych planów i zamierzeń, dobrego samopoczucia, zdrowia i pomyślności.

Z wyrazami szacunku
/-/ Janusz Radłowski

Powrót na początek strony

 


 

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poznań, dnia 26 października 2009 roku

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

z prawdziwą dumą i satysfakcją przyjąłem wiadomość o uhonorowaniu Pana Prezydenta godnością „Wybitnego Wielkopolanina". Jestem głęboko przekonany, że nadanie tego zaszczytnego tytułu stanowi wyraz uznania dla całokształtu dokonań Pana Prezydenta, a także ofiarności i zaangażowania w sprawy Ziemi Wielkopolskiej.

Życzę, zatem Panu Prezydentowi, aby przez kolejne lata z właściwą sobie determinacją, pasją i zaangażowaniem nadal wypełniał swoją misję.

Raz jeszcze życząc wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, pozostaję z wyrazami szacunku.

Rektor
/-/ prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

Powrót na początek strony

 


 

Kanclerz
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznań, dnia 23 października 2009.

Wielce Szanowny Panie Wojewodo
Drogi Marianie!

Proszę o przyjęcie najserdeczniejszych gratulacji z okazji nadania Panu Wojewodzie godności „Wybitnego Wielkopolanina".

Cieszy mnie niezmiernie, że tym zaszczytnym tytułem uhonorowano taką wyjątkową osobistość, cenioną i niezmiernie zasłużoną dla naszego miasta i regionu.

Zasługi Pana Wojewody, długoletniego włodarza województwa poznańskiego i parlamentarzysty Ziemi Wielkopolskiej są przeogromne. Poprzez swe działania, wnoszące trwały wkład w kulturę, naukę i politykę polską stał się Pan wzorem godnym naśladowania dla młodych pokoleń Polaków i znakomitym przykładem ambasadora Wielkopolski,

Gratulując raz jeszcze zasłużonego wyróżnienia życzę Panu Wojewodzie zdrowia i wszelkie pomyślności w życiu osobistym.

Nie mogąc uczestniczyć osobiście tą drogą przekazuję najlepsze pozdrowienia.

/-/ Stanisław Wachowiak

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski

Dyplom Honorowy Medalu „HOMO MENSURA”

 

Pan Marian Król
Wojewoda Poznański w latach 1981 - 1986

Kierując organem administracji państwowej w województwie, realizował cele i zadania określone przez prawo oraz wyznaczone przez koalicje rządowe, ponosząc autentyczną odpowiedzialność za dorobek i rozwój regionu.

W służbie publicznej wykazał się wiernością etosowi Wielkopolanina, dowiódł rzeczywistej troski o sprawy lokalne i zapewnienie dla województwa najlepszych możliwości i szans rozwoju.

Wyrazem mojego wielkiego uznania dla Jego postawy i dokonań jest Medal „Homo Mensura" przyznany 23 października 2009 roku, w dniu 90 rocznicy odrodzenia województwa poznańskiego.

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony

 


 

Wyższa Szkoła Logistyki

Poznań, 23. 10. 2009 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Słowo „godność" wskazuje na cechę wyrażającą wielkość, wyjątkowość. Jest, zatem oczywiste, że dorobek Pańskiego życia, autorytet a także powszechne zaufanie jakim się Pan cieszy sprawiają iż trafność przyznanego tytułu, budzi powszechne zrozumienie.

Zaszczytne wyróżnienie jest wyrazem uznania dla Pana postawy oraz wielu osiągnięć. Jest Pan Prezydentem, który inicjuje i organizuje spotkania, budując szeroką płaszczyznę współpracy. Dzięki połączeniu sił intelektualnych z pracą i kapitałem umocnił Pan wizerunek Wielkopolski, a podejmowane przez Pana inicjatywy pokazały, jak realizować zawodowe i społeczne aspiracje oraz skutecznie współpracować.

Z okazji otrzymania godności Wybitnego Wielkopolanina proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje oraz wyrazy głębokiego szacunku dla dotychczasowych osiągnięć na niwie pracy organicznej, pracy u podstaw.

Niech następne lata przyniosą Panu Prezydentowi radość i zadowolenie z wykonywanej pracy, stworzą nowe możliwości rozwoju oraz przyniosą dużo sukcesów i satysfakcji osobistej.

Życzę, by siła rąk i serca pozwoliła Panu być jak najdłużej aktywnym dla dobra Wielkopolski. Niech dobre zdrowie, pogoda ducha, powszechny szacunek nigdy Pana nie opuszcza, a szczęście, miłość i przyjaźń niech towarzyszą w życiu codziennym.

Z poważaniem

Rektor
Wyższej Szkoły Logistyki
/-/ prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski

Powrót na początek strony

 


 

Rektor
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

23 października 2009 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent 'Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie

Proszę przyjąć serdeczne gratulacje z okazji nadania godności „Wybitnego Wielkopolanina'' wyróżnienia mającego szczególny wymiar w naszym regionie.

Całokształt Pana działań wypełniający obszar oczekiwań wielkopolskiego środowiska, historycznie związanego z etosem pracy organicznej, wartościami patriotycznymi i moralnymi, wpisał się doskonale w intelektualny krajobraz Poznania i Wielkopolski. Otrzymane wyróżnienie jest specyficzną formą uznania i jednocześnie podziękowania dla zaangażowania w różnorodne przedsięwzięcia wspierające wszystko to, co ma dobry wpływ na naszą gospodarkę, kulturę pracy i życie społeczne, czyli, promocję polskiej gospodarki i jej produktów, a także ludzi wnoszących szczególny wkład w rozwój życia gospodarczego. I do grupy tak znamienitych osób, którzy starają się pozytywnie oddziaływać na innych, organizując ich do tworzenia rzeczy pożytecznych, Pan należy. Chęć umacniania w naszej lokalnej społeczności szacunku dla pracy i dla dorobku poprzednich pokoleń, dla wartości moralnych i patriotycznych, którą postrzegam w Pańskiej działalności, znalazła uznanie w nadanej godności.

Niech nadana dziś godność „Wybitnego Wielkopolanina" będzie źródłem satysfakcji z dotychczasowych dokonań i jednocześnie źródłem inspiracji do podejmowania kolejnych wyzwań. Życzę dalszych owocnych działań dla wspólnego dobra naszej małej lokalnej ojczyzny – Wielkopolski – jak i całego kraju.

Z wyrazami szacunku
/-/ Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 23 października 2009 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek „Hipolita" i certyfikatów godła „Najlepsze w Polsce" firmom - laureatom konkursu w 2009 roku.

Organizacja konkursu „Najlepsze w Polsce" to niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego cel - promocja polskich przedsiębiorstw, wspomaganie rozwoju gospodarczego naszego kraju, promowanie profesjonalizmu oraz zasad obowiązujących w gospodarczych strukturach Unii Europejskiej, zasługuje na uznanie i wsparcie.

Ponadto spotkanie przedstawicieli branży usług, z różnych regionów Polski, to wspaniała okazja do wymiany informacji i doświadczeń między firmami oraz niepowtarzalna szansa na nawiązanie współpracy.

Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mógł osobiście uczestniczyć w uroczystości. Pragnę, zatem Panu przekazać moje gratulacje z okazji otrzymania godności „Wybitny Wielkopolanin" oraz życzenia wielu sukcesów, zrealizowania wszelkich zamierzeń, a także satysfakcji płynącej z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem
/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony

 


 

Marian Jakubowicz
Dr Stefan Jakubowicz z żoną Dorotą
Mirosław Grzędowski
Dr Olga Kuźmińska
Zbigniew Kołtuniak

Poznań, 20 października 2009 roku.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

Dzięki zaproszeniu nas w dniu 19 września 2009 roku, mogliśmy uczestniczyć w podniosłej uroczystości odsłonięcia pomnika wielkiego poznaniaka Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Hipolit Cegielski to wzór patriotyzmu gospodarczego i zwolennik pracy organicznej, to bardzo dobry przykład dla wielu pokoleń. Dobrze, że za naszych czasów mamy piękny pomnik człowieka, który na to zasłużył.

Pana inicjatywa, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i wielu darczyńców została w pełni zrealizowana. Dzięki temu mamy w Poznaniu piękny i to w doskonałym miejscu położony pomnik Hipolita Cegielskiego.

Dziękujemy za to Panu i życzymy dalszych sukcesów w propagowaniu tego wybitnego Polaka.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marian Jakubowicz
/-/ Dr Stefan Jakubowicz z żoną Dorotą
/-/ Mirosław Grzędowski
/-/ Dr Olga Kuźmińska
/-/ Zbigniew Kołtuniak

Powrót na początek strony

 


 

Firma KREISEL

Poznań, 19.10.2009 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie!

W imieniu Zarządu firmy KREISEL i swoim własnym pragnę złożyć Panu najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy uznania z okazji uhonorowania Pana tytułem „Wybitnego Wielkopolanina".

Jest to wyróżnienie, które zyskało wielki prestiż wśród przedsiębiorców i mieszkańców regionu Wielkopolski, a Pana dokonania z pewnością zasługują na słowa najwyższego uznania.

Z satysfakcją przyjąłem wiadomość o Pańskim wyróżnieniu i jestem przekonany, że trafiło ono we właściwe ręce. Gratuluję i życzę zdrowia, wielu sukcesów zawodowych i osobistych.

/-/ dr Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu
KREISEL Technika Budowlana

Powrót na początek strony

 


 

Klaus Ziemer

Warszawa, 17.10.2009 r.

Towarzystwo im. Hipolita
Cegielskiego
Sz. Pan dr Marian Król

Drogi Marianie,

dziękuję za zaproszenie na odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego. Ogromnie się cieszę, że tak szybko udało się zrealizować ten projekt. Żałuję bardzo, że termin uroczystości przypadł na czas mego od wielu miesięcy planowego urlopu w Turcji. Dowiedziałem się o odsłonięciu pomnika dopiero, kiedy znów odwiedziłem moje stare miejsce pracy, tzn. Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie na początku października.

Pomnik na zaproszeniu wygląda pięknie, trochę jak z epoki Cegielskiego. Bardzo się cieszę, że ten pomnik stoi teraz w centrum Poznania i przypomina wszystkich o tej wielkiej postaci idei pracy organicznej w różnych jej odmianach.

Skład fundatorów wskazuje na to, że idea Cegielskiego jest w dalszym ciągu żywa i można tylko mieć nadzieję, że pomnik przyczyni się do rozpowszechniania koncepcji pracy organicznej dostosowanej do naszych czasów.

Serdecznie pozdrawiam
/-/ Klaus

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Miłośnikow Ziemi Wronieckiej

Wronki, 2009-10-15

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego

Panie Prezydencie,

Powrócił Hipolit Cegielski do Poznania i stanął w sercu Wielkopolski jako ikona i wzór pracy organicznej. Niechaj ten piękny pomnik wszystkim przypomina o nieprzemijających wartościach, które ta Postać symbolizuje. Śmiem twierdzić, że „powrót Hipolita" jest znakiem czasu. Takich ludzi - nam Polakom - dziś potrzeba na każdej płaszczyźnie życia gospodarczego i społecznego, począwszy od władzy najwyższych struktur.

W imieniu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej i swoim własnym składam Panu i całemu Towarzystwu serdecznie gratuluję za osiągnięcie tego wymarzonego przez Państwa celu. Wszystkiego dobrego!

Pozdrawiam

/-/ Paweł Bugaj
prezes TMZW

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Chodzież, dnia 15 października 2009 r.

„Niezmierzona jest moc dobrego poczynania,
Przez dobre poczynanie świat staje się siedliskiem dobra” – Stefan Żeromski

Szanowni Państwo,

Jubileusz 90-lecia szkolnictwa zawodowego w Chodzieży stał się okazją do przygotowania wspaniałych uroczystości jak: spotkanie uczniów na chodzieskim Rynku, zawody sportowe i spektakl muzyczno-taneczny.

Po tych radosnych dniach pozostaną monografia Szkoły i portret Hipolita Cegielskiego, patrona Szkoły, umieszczony na jej budynku.

W ostatnich dniach przekonaliśmy się o ogromnej Państwa przyjaźni i życzliwości.

Za liczne dowody pomocy składam słowa podziękowania.

Z wyrazami szacunku
/-/ Dyrektor Mirosława/Kutnik

Powrót na początek strony

 


 

Ojciec prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kraków, 09.10.2009.

Wielce Szanowny Pan
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król
Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

na ręce Pana Prezydenta pragnę złożyć najpierw moje uszanowanie i wyrazy podziękowania za wyjątkową współpracę. W stronę Pana Prezydenta i całego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego chciałbym skierować również gratulację z powodu wielu pięknych osiągnięć, jakie zostały ostatnio uwieńczone odsłonięciem pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Jako przedstawiciel Ojców i Braci Paulinów, opiekunów Sanktuarium Męczeństwa Św. Stanisława BM, Głównego Patrona naszej Ojczyzny, w Krakowie na Skałce, uważam za swój szczególny obowiązek troskę o rozwój i pogłębienie wartości patriotycznych i miłości Ojczyzny wśród tych wszystkich, którzy znajdują się w szerokim polu oddziaływania tego szczególnego miejsca.

Szczególnie istotne wydaje się promowanie i honorowanie osób, które ze względu na swój autorytet i pełnione funkcje wywierają znaczący wpływ na kształtowanie wartości patriotycznych, kulturowych, religijnych i społecznych. Dlatego też składam na ręce Szanownego Pana Prezydenta wniosek o nadanie srebrnego medalu „Labor omnia vincit" panu prezesowi Tadeuszowi Rysiowi, królowi kurkowemu krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego w 2008 r, przedsiębiorcy, patriocie, społecznikowi i zaangażowanemu w działalność charytatywną wraz z całym jego zespołem pracowników.

W załączeniu składam curriculum vitae pana Tadeusza Rysia, znanego krakowianina.

Z wyrazami szacunku i modlitwą - Szczęść Boże !

/-/ Prof. dr hab. Andrzej Napiórkowski
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Powrót na początek strony

 


 

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Sidonia E. Jędrzejewska

Bruksela, 5 października 2009 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę bardzo serdecznie podziękować za otrzymane życzenia oraz gratulacje związane z moim wyborem do Parlamentu Europejskiego. Postaram się nie zawieść zaufania moich wyborców i jak najlepiej wywiązywać się z obowiązków, które zostały mi powierzone.

Chciałabym poinformować, że w PE zostałam członkiem Komisji Budżetowej oraz zastępcą członka w Komisji Kontroli Budżetowej oraz Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych.

Zachęcam do kontaktów roboczych ze mną i moimi asystentami oraz zapraszam na moją stronę internetową: www.sidonia.pl, na której umieszczane są bieżące informacje na temat mojej działalności parlamentarnej.

Z poważaniem
/-/ S.E. Jędrzejewska

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Muzyczne
im. Henryka Wieniawskiego

Poznań,29 września 2009 roku

Pan

Dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informuję, iż z wielkim zadowoleniem i szacunkiem dla organizatorów Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce ", przyjmuję propozycję objęcia osobistego patronatu nad XII edycją tej imprezy.

Andrzej Wituski
„Dyrektor Konkursu

Powrót na początek strony

 


 

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 22 września 2009 roku.

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie dziękują za miłe życzenia skierowane do mnie z okazji imienin i wyrażam wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości, a w szczególności za modlitewną pamięć, które przyjmuję jako znak troski o Kościół Poznański.

Ze swej strony również zapewniam o życzliwej pamięci i modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku i gorąco pozdrawiam.

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Powrót na początek strony

 


 

Nuncjatura Apostolska w Warszawie

Warszawa dnia 31 sierpnia 2009 roku

Szanowny Panie Doktorze!

Serdecznie dziękuję za miłą pamięć o dwudziestej rocznicy mojej nominacji na Nuncjusza Apostolskiego w Polsce i konsekracji biskupiej oraz za życzenia, które sobie bardzo cenię.

Odwzajemniam je gorąco i zapewniam o mojej pamięci, w tym również modlitewnej.

Łączę wyrazy szacunku

+Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Powrót na początek strony

 


 

Henryk Szabowski

Pniewy, dnia 26 sierpnia 2009 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
uL Garncarska 8 61-817 Poznań

Zgodnie z życzeniem przesyłam w załączeniu moje cv. Raz jeszcze serdecznie dziękuję za skierowane pod moim adresem wyrazy uznania z okazji wyróżnienia Złotym Medalem „Labor Omnia Vincit".

Z wyrazami szacunku
/-/ Henyrk Szabowski

Powrót na początek strony

 


 

Polska Akademia Nauk
oddział w Poznaniu

 

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

dostrzeżenie moich skromnych działań w zakresie wkładu dla postępu naukowego, gospodarczego i społecznego stanowi dla mnie ogromne wyróżnienie. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie i zapewnienie o dalszej niestrudzonej pracy dla dobra naszego regionu.

Z poważaniem
/-/ Teresa Senkus

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Wronki, 2009-08-10

Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego W Poznaniu

Witam serdecznie, w załączeniu przesyłam podziękowanie, które Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej składa na ręce Prezydenta THC dziękując Państwu za uhonorowanie mieszkańców Ziemi Wronieckiej.

Z pozdrowieniem
w imieniu Zarządu TMZW
/-/ Paweł Bugaj, prezes

PS. W załączeniu ostatnie wydawnictwa TMZW. Przewodnik opisuje ścieżkę dydaktyczną „Siadami Powstania Wielkopolskiego po Ziemi Wronieckiej", oznakowaną 14. pięknymi tablicami na terenie miasta i trzech wiosek. Jej otwarcie miało miejsce 17 maja br. I było połączone z wielką terenową grą Edukacyjną dla młodzieży szkolnej całego powiatu szamotulskiego.

 

„Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa pójść w głąb,
otwarta na nowe wyzwania, wrażliwa na znaki czasu” - (Jan Paweł II )

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

W imieniu Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej serdecznie dziękuję za przychylne ustosunkowanie się do naszego wniosku odznaczenia medalem Labor Omnia Vincit zasłużonych wronczan w pracy organicznej na rzecz lokalnego środowiska, jak również młodych obywateli, którzy swoimi znaczącymi osiągnięciami w biznesie, kulturze i sporcie zasłużyli na miano Młodego Pozytywisty. Wraz z wyrazami wdzięczności, pragnę zaprosić Pana Prezydenta z osobami towarzyszącymi na Galę 35-lecia TMZW, która będzie miała miejsce w sobotę, 3 października 2009 r. we Wronkach, o czym jeszcze Pana powiadomię w specjalnej korespondencji.

Z poważaniem
/-/ Paweł Bugaj

Powrót na początek strony

 


 

Wojciech Wietrzyński

Swarzędz, dnia 5 sierpnia 2009 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W odpowiedzi na Pański list L.dz.l 63/2009 z d.23.07.2009, składam serdeczne podziękowania za tak wysokie wyróżnienie. Jako Poznańczyk od 5. pokoleń, jestem mentalnie związany z ideą pracy organicznej. Natomiast jako wnuk Cytadelowca Poznańskiego odziedziczyłem szczególne umiłowanie Wielkopolski.

Decyzja Zarządu o przyznaniu Srebrnego Medalu „Labora Omnia Vincit" jest bardzo ważnym i wzruszającym wydarzeniem w mojej działalności, tym bardziej, że znalazłem się w gronie Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Odnośnie sugerowanego czasu wręczenia medalu - myślę, że październik może być tym szczęśliwym miesiącem, natomiast miejsce pozostawiam do Pańskiej decyzji.

Jednocześnie pragnę nadmienić, że popieram ideę tworzenia funduszu stypendialnego dla zdolnej młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

Przesyłam wyrazy szacunku i poważania
/-/ Wojciech Wietrzyński

Powrót na początek strony

 


 

Powiat oświęcimski

Oświęcim, 4 sierpnia 2009 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu uczestników i organizatorów Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, „Piękno Ziemi Oświęcimskiej” odbywającego się od 27.07 do 07.08 2009 przesyłamy serdeczne pozdrowienia.

Komisarz Pleneru
/-/ Zdzisław Pałącarz
Starosta Oświęcimski
/-/ Józef Kała

Powrót na początek strony

 


 

Alojzy Bryl
Prezes Zarządu POZ AIRPORT SERVICES

Poznań, czerwiec 2009 r.

Pan
Dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

nie ulega wątpliwości, że wszystkie ziemskie zdarzenia mają swój początek i koniec.

Także i moja praca na rzecz Lotniska Poznań Ławica im. Henryka Wieniawskiego, zapoczątkowana 13 lat temu dobiega końca wraz upływem V kadencji Zarządu POZ AIRPORT SERVICES Sp. z o.o., poprzednio POZ LOT Usługi Lotniskowe Sp. z o.o., co nastąpi w czerwcu bieżącego roku. Niewątpliwie był to czas twórczych przeobrażeń Lotniska, jego rozwoju, wzmożonej aktywności służb naziemnych, w czym miałem zaszczyt uczestniczyć.

Sprostanie nowym wyzwaniom było możliwe dzięki życzliwej współpracy z wieloma osobami, instytucjami i przedsiębiorstwami.

Za okazywane wsparcie, zrozumienie i życzliwość, pragnę serdecznie podziękować.

Wraz z podziękowaniem proszę o przyjęcie najlepszych życzeń pomyślności i wszelkiego dobra.

Łączę wyrazay poważania

/-/ Alojzy Brył
Prezes Zarządu

PS.

Drogi Marianie,

Serdecznie dziękuję za wieloletnią owocną współpracę. W czasie mojej pracy zawodowej wielokrotnie korzystałem z Twoich rad, opinii, doświadczeń – tak pomocnych w podejmowaniu właściwych decyzji. Odnosi się to także do okresu, gdy byłeś wojewodą – moim szefem. Za wszystko serdecznie dziękuję i załączam serdeczne pozdrowienia.

/-/ Alek

Powrót na początek strony

 


 

Starosta szamotulski

Wronki, 26.05.2009 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Wniosek o wyróżnienie statuetką Hipolita
Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej
We Wronkach

Szanowny Panie Prezydencie,

w tym roku Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej obchodzi jubileusz 35-lecia swej bogatej działalności na rzecz lokalnego społeczeństwa. To prężnie działająca organizacja pozarządowa zasłużona nie tylko dla gminy Wronki. Jej inicjatywy, ukierunkowane na upowszechnianie wartości patriotycznych i wiedzy historycznej, wpisują się w pozytywistyczne tradycje Wielkopolski, które TMZW adresuje do młodego pokolenia.

Uhonorowanie wronieckiego Towarzystwa „Hipolitem" niech będzie załączany do wniosku dorobek tej organizacji, który najlepiej zaświadcza o pracy organicznej TMZW.

Z poważaniem

/-/ Paweł Kowzan
Starosta

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej

Wronki, 26.05.2009 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wniosek
o wyróżnienie mieszkańców gminy Wronki
Medalem "Labor Omnia Vincit" i Medalem Młodego Pozytywisty

Szanowny Panie Prezydencie,

Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej gratuluje zakończonego powodzeniem przedsięwzięcia budowy pomnika Hipolita Cegielskiego - ikony Wielkopolan. TMZW z radością wystawi poczet sztandarowy i weźmie udział w uroczystościach jego odsłonięcia. Ciągle żywa legenda Hipolita Cegielskiego, XIX- wiecznego prekursora i wielkiego rzecznika pracy organicznej - pracy od podstaw, wypełnionej duchem patriotyzmu, pracy przynoszącej korzyści ogółowi społeczeństwa jest kultywowana przez kolejne pokolenia. Wielkie zasługi w propagowaniu tych pozytywistycznych wartości ma Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Chylimy czoła.

Mając na uwadze działania Towarzystwa polegające na promowaniu i wyróżnianiu postaci polskiego życia publicznego, gospodarczego i naukowego, które w szczególny sposób zasługują dzisiaj by być wzorcami osobowymi, pragnę przedstawić osoby, które swoją pracą i osiągnięciami na rzecz społeczeństwa, regionu i kraju wpisują się w pozytywistyczne ideały pracy organicznej. Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej wnioskuje o uhonorowanie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego aktywnych i zasłużonych - nie tylko dla społeczeństwa Ziemi Wronieckiej - mieszkańców gminy Wronki, którzy wierni ideałom pracy u podstaw i wartościom narodowym budują dobry, kulturowy i gospodarczy wizerunek Wielkopolanina.

Uzasadnienia, w postaci prezentacji sylwetek kandydatów do wyróżnień przedstawiam w załączeniu. Będziemy radować się wspólnie jeśli Szanowna Kapituła uzna naszych kandydatów za godnych uhonorowania. Proponowany termin odznaczenia - 3 października 2009 r. podczas Gali 35-lecia TMZW.

/-/ Paweł Bugaj
Prezes TMZW

Powrót na początek strony

 


 

Prof. O. Andrzej Napiórkowski - paulin

Kraków, 12 maja 2009 roku

Szanowny Panie Przewodniczący
Dr Marianie Król,

otrzymałem książkową pozycję ukazującą sylwetki osób nagrodzonych tytułem zasłużonego w wymiarze pracy organicznej. Gratuluję serdecznie tego wydarzenia autorom i całemu Towarzystwu, gdyż jest to jednocześnie odsłona jego zaangażowania i kształtowania modelu działalności na rzecz dobra społecznego.

Na ręce p. Przewodniczącego Mariana składam moje serdeczne podziękowania za to wyróżnienie.

Z modlitwą od apostolskich grobów św. Piotra i Pawła

/-/ O. Andrzej Napiórkowski

Powrót na początek strony

 


 

Zdzisław Sawala

Poznań, 21 kwietnia 2009

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że podjąłem decyzję o skorzystaniu z przysługujących mi praw emerytalnych i z dniem 25 kwietnia 2009 r. zakończę pracę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Poznaniu.

Z tej okazji pragnę podziękować za wieloletnią współpracę i okazaną życzliwość, a także za przychylność i zrozumienie z jakim się spotykałem w codziennej pracy.

Zapewniam, że zachowam we wdzięcznej pamięci wszelkie doznane dobro. Przekazuję równocześnie życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i w pracy zawodowej, prosząc o wzajemną życzliwą pamięć.

Z poważaniem

/-/ Zdzisław Sawala

Powrót na początek strony

 


 

Prof. O. Andrzej Napiórkowski - paulin

26 marca 2009 roku

Szanowny Panie Przewodniczący
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marianie Król,

otrzymałem książkową pozycję ukazującą sylwetki osób nagrodzonych tytułem zasłużonego w wymiarze pracy organicznej. Gratuluję serdecznie tego wydarzenia autorom i całemu Towarzystwu, gdyż jest to jednocześnie odsłona jego zaangażowania i kształtowania modelu działalności na rzecz dobra społecznego.

Na ręce p. Przewodniczącego Mariana składam moje serdeczne podziękowania za to wyróżnienie.

Z modlitwą od apostolskich grobów św. Piotra i Pawła

/-/ O. Andrzej Napiórkowski

Powrót na początek strony

 


 

Grażyna Banaszkiewicz
publicystka

Poznań. 24.03.2009 r.

Szanowny Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę serdecznie podziękować za docenienie mojej pracy dziennikarskiej i przyznanie mi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zaszczytnego Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit”, a także za zaproszenie mnie do Rady Programowej Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner , na kadencję 2009-2010.

Przyjmując to zaproszenie, wyrażam nadzieję, iż pracując w gremium wspomagającym redakcję EuroPartnera w tworzeniu jego linii publicystycznej, nie zawiodę w tych działaniach tak Pana, jak i Pana współpracowników.

Z poważaniem

/-/ Grażyna Banaszkiewicz.

Powrót na początek strony

 


 

Wicemarszałek
województwa wielkopolskiego
Leszek Wojtasiak

Poznań, dnia 23 lutego 2009 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę bardzo serdecznie podziękować zarówno Panu jak i pozostałym członkom Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za powołanie mnie na członka kapituły przyznającej statuetki „Złotego Hipolita" oraz nadającej godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" w 2009 roku.

Jestem usatysfakcjonowany, że w Poznaniu działa Towarzystwo, którego ideą jest upowszechnianie i utrwalanie w społeczeństwie etosu pracy organicznej w celu umacniania szacunku dla wartości patriotycznych oraz samego szacunku dla dokonań minionych pokoleń naszych przodków. Dzięki współpracy Towarzystwa zarówno z osobistościami nauki, kultury, polityki, biznesu jak i mediów, nasze miasto i województwo ma możliwość nawiązania kontaktów z innymi partnerami na arenie międzynarodowej. Doceniam także fakt, że dzięki swojemu wykwalifikowanemu zespołowi pracowników naukowych i technicznych Towarzystwo posiada duże doświadczenie we współpracy międzynarodowej oraz na szeroką skalę promuje Wielkopolskę.

Przekazując podziękowania za dotychczasowe działania i współpracę proszę przyjąć w tym miejscu życzenia wszelkiej pomyślności przy realizacji kolejnych projektów, a także samych sukcesów z prowadzenia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem
/-/ Leszek Wojtasiak

Powrót na początek strony

 


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem