2008

Stanisław Kardynał Dziwisz

Kraków, Boże Narodzenie 2008

Szanowny Pan
Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

odwzajemniam serdeczne życzenia świąteczne. Niech na nowo przeżywana pamiątka Narodzenia Chrystusa odrodzi cały świat w miłości, pokoju i poszanowaniu człowieka od chwili jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Życzę radości opromienionej darami i błogosławieństwem Bożego Dzieciątka.

Rozpoczynajmy Nowy Rok 2009 z ufnością w Boże miłosierdzie i opiekę Matki Najświętszej na każdy dzień.

Serdecznie pozdrawiam

/-/ Stanisław Kardynał Dziwisz

Powrót na początek strony

 


 

Kardynał Zenon Grocholewski

Boże Narodzenie 2008

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

"Wszechmogący Boże, nowe światło na niebie zwiastowało, że przybył Zbawiciel, aby świat odkupić, prosimy Cię, niech to światło zajaśnieje w naszych sercach i nieustannie odnawia nasze życie" W duchu tej modlitwy liturgicznej przesyłam jak najlepsze życzenia na okres Bożego Narodzenia i cały nowy Rok Pański.

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski

Powrót na początek strony

 


 

Kupiec Poznański

Boże Narodzenie 2008

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

„Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia."

Szanowni Państwo,

nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy podziękować Państwu za dotychczasową współpracę, za okazane wsparcie oraz pomoc w realizacji podjętych wyzwań.

Życzymy Państwu Świąt białych, pachnących choinką, spędzonych spokojnie w ciepłej rodzinnej atmosferze, Świąt dających radość i odpoczynek. Życzymy Państwu, aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy przerosły oczekiwania. Niech ten Nowy Rok będzie lepszy od tego, który właśnie mija, każda jego chwila wypełniona radością, a każdy nowo poznany człowiek przyjacielem. Niech magia Świąt Bożego Narodzenia wypełnia ciepłem wszystkie mroźne dni, a blask gwiazd przypomina, że czasem wystarczy tylko wypowiedzieć życzenie.

Zgodnie z Bożonarodzeniową tradycją do naszych życzeń dołączamy upominek w postaci kalendarza w nadziei, że dzięki niemu Kupiec Poznański będzie Państwu towarzyszyć w każdym dniu Nowego Roku.

/-/ Stanisław Szyszka
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 

Prof. Andrzej Koszewski

Poznań, dnia 1 grudnia 2008.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

dokonało się! Jestem już w szczęśliwym posiadaniu przyznanej mi Statuetki „Złotego Hipolita” oraz Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Za to niezmiernie cenne dla mnie wyróżnienie składam więc Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego i jego Kapitule bardzo serdeczne podziękowania. Słowa te pozwalam sobie przesłać na Pańskie ręce z uczuciem wdzięczności za Jego osobiste zaangażowanie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Andrzej Koszewski

Powrót na początek strony

 


 

Marszałek
Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

Poznań, l0 grudnia 2008 roku.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie!

Z okazji otrzymania zespołowej Nagrody Honorowej Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego" składam na ręce Pana Prezydenta serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Nazywane „zapomnianym zwycięstwem” Powstanie Wielkopolskie, było świadectwem wielkiej odwagi, patriotyzmu i miłości do Ojczyzny. Ten wspaniały zryw niepodległościowy pozwolił pokazać, że wolna Polska żyje w sercach Wielkopolan i zadecydował o jej miejscu na mapie Europy. Naszym zadaniem, jako spadkobierców niepodległościowej tradycji, winno stać się przekazywanie następnym pokoleniom wiedzy o bohaterach tamtych dni, którzy poświęcili własne życie wierze i nadziei w demokratyczną, suwerenną Ojczyznę.

Cieszę się, że Dobosz Powstania Wielkopolskiego trafia do instytucji szczególnie zasłużonej dla upamiętnienia tych wydarzeń w świadomości społecznej. Z uznaniem odnoszę się do Państwa działań na rzecz propagowania wiedzy i tradycji powstańczej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Wierzę, że tegoroczne obchody 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego pozwolą, by wspaniała historia tych Ziem zapisała się trwale w pamięci nie tylko lokalnych społeczności, ale również wszystkich Polaków.

Jeszcze raz gratulując wyróżnienia składam wszystkim członkom Towarzystwa serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, satysfakcji z dokonań oraz powodzenia w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku

z up. Marszałka Województwa

/-/ Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 10 grudnia 2008.

Szanowni Państwo
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji otrzymania Nagrody Honorowej 'Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 - „Dobosz Powstania Wielkopolskiego.

Dla Wielkopolan tradycja chwalebnego Powstania 1918/1919 jest jedną z wartości określających ich tożsamość. Dzieje zmagań Wielkopolan o niepodległość stanowią istotną cześć składową najpiękniejszych tradycji walk wolnościowych naszego narodu. Powstanie Wielkopolskie było czynem zbrojnym o doniosłym znaczeniu historycznym dla odradzającej się państwowości polskiej. Bohaterom powstańczych walk winni jesteśmy szacunek, hołd i pamięć.

Proszę zatem przyjąć moje wyrazy uznania dla Państwa aktywnej działalności popularyzującej Powstanie Wielkopolskie. Przyczynia się ona do podtrzymania tożsamości narodowej i zachowania w pamięci społeczeństwa znaczenia tego Bohaterskiego zrywu dla dziejów naszej Ojczyzny.

Gratulując raz jeszcze składam życzenia kolejnych sukcesów, zrealizowania wszelkich planów i zamierzeń, oraz by to wyróżnienie stało się dla Państwa źródłem nie tytko osobistej satysfakcji, ale i inspiracją do dalszej pracy.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony

 


 

Prof. dr hab. Andrzej Dubas
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Poznań, 10 grudnia 2008 r.

Pan
Dr inż. Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

jeszcze raz serdecznie dziękuję za wyróżnienie mnie srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit", które jako rodowity Poznaniak i Wielkopolanin cenię sobie szczególnie. Jak Panu Prezydentowi wiadomo jestem absolwentem i wychowankiem wielce zasłużonego i mającego ponad 700- letnią tradycją Gimnazjum i Liceum Św. Marii Magdaleny , które złotymi zgłoskami zapisało się w historii wielkopolskiego szkolnictwa i w krzewieniu polskości oraz idei pracy organicznej jej wychowanków i nauczycieli. Jednym z nich był Hipolit Cegielski, patron Towarzystwa. Głoszona i jakże konkretnie realizowana przez Niego idea pracy organicznej jest nadal kultywowana w pracy wychowawczej młodzieży współczesnego Liceum Św. Marii Magdaleny. Jestem przekonany, że przyznanie szkole medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego będzie dla jej uczniów i nauczycieli nie tylko znaczącym wyróżnieniem, ale również czynnikiem motywującym do kontynuowania idei Hipolita Cegielskiego w codziennej pracy wychowawczej i pedagogicznej.

Biorąc powyższe pod uwagę ośmielam się prosić Pana Prezydenta o rozważenie mojej propozycji, którą przedkładam jako honorowy prezes Stowarzyszenia Wychowanków i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu

Z wyrazami poważania i szacunku

/-/ Andrzej Dubas

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych
nr l im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Piła, 30 listopada 2008 r.

Pan Marian
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uroczystość uczczenia pamięci Hipolita Cegielskiego jest dla nas wielkim Honorem i zaszczytem. Idee Wielkiego Polaka stają się drogowskazem dla nauczycieli w pracy wychowawczej z młodym pokoleniem. Uczniowie naszej szkoły czerpią najpiękniejsze ideały i wzorce postępowania z życia Hipolita Cegielskiego dumnie nosząc sztandar z Jego imieniem.

Wielki Patron zobowiązuje do wyznaczania nowych celów, kształtowania wartości Moralnych i odnalezienia właściwych dróg rozwoju. Dziękując za zaproszenie składam na ręce Pana Prezydenta gratulacje z okazji doniosłej uroczystości oraz życzenia pomyślności w pracy i rozwoju Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l
im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Powrót na początek strony

 


 

Marcin Owsiak

Sanok 29.11.2008

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę ze szczerego serca podziękować za okazaną mi pomoc w postaci przyznanego mi stypendium i tym samym za przyjęcie mnie w poczet stypendystów Towarzystwa. Nie muszę nawet dodawać, że przyznana pomoc w dużej mierze ułatwi mi realizację założonych celów życiowych. Takie wsparcie jest dla mnie szczególnie ważne właśnie teraz, gdy „dorosłość" ogarnęła już nie tylko sferę moich poglądów i przekonań, ale także sferę moich finansów.

Obawiałem się już, że wiele z moich planów zostanie odsuniętych w czasie lub nawet całkiem zniknie. Najczarniejszy scenariusz przewidywał nawet wyjazd za granicę „za chlebem", czego nigdy nie chciałem zrobić, bo uważam, że w Polsce jest wystarczająco dużo do zrobienia na polu najróżniejszych dziedzin.

Z mojej strony poza podziękowaniami chciałbym dodać, że idee, które krzewił Hipolit Cegielski towarzyszą mi już od dawna i będą mi towarzyszyć nadal. Sposób w jaki przekazuję je mojemu otoczeniu to przede wszystkim dobry przykład. W środowisku, w którym żyję postrzegany jestem jako społecznik i nawet jeśli ktoś nie orientuje się czym jest np. praca organiczna to i tak odnajdzie jej elementy w moich działaniach.

Jeszcze raz serdecznie dziękuje za pomoc oraz zaufanie.

Z poważaniem

/-/ Marcin Owsiak

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży

Chodzież, dnia 28 listopada 2008 r.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Pragnę serdecznie podziękować Panu Marianowi Królowi i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za zaproszenie nas na uroczystą Mszę Świętą Żałobną, która odbędzie się w 140-tą rocznicę śmierci naszego Patrona. To ważna chwila dla wszystkich szkół noszących imię tego Wielkiego Polaka. Niestety z powodu wcześniej zaplanowanych zajęć nie będziemy mogli wziąć udziału w uroczystości.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mirosława Kutnik
dyrektor

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 27 listopada 2008.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej laureatom roku 2008, jak również na uroczystą Mszę Świętą Żałobną w 140-tą rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego. Niestety z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania poselskie, nie będę mógł wziąć osobistego udziału w spotkaniu.

Statuetka Złotego Hipolita oraz dyplom nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej przyznawana przez Kapitułę, to niewątpliwie szczególne wyróżnienie, stanowi bowiem legitymację kwalifikacji patriotycznych i moralnych, jak również służby społecznej.

Proszę o przekazanie moich serdecznych gratulacji i szczerych wyrazów uznania tegorocznym laureatom wraz z życzeniami dalszych działań służących dobru ogółu i Państwa.

Z poważaniem

/-/ Waldy Dzikowski
Przewodniczący
Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, 27 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, które odbędzie się w dniu 29 listopada br., jak również na uroczystą Mszę Świętą Żałobną w 140- tą rocznicę Hipolita Cegielskiego i odsłonięcie tablicy upamiętniającego jego postać w dniu 30 listopada br. Niestety z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania poselskie, nie będę mógł być obecny. Wszystkim laureatom chciałbym złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy uznania.

Z poważaniem

/-/ Marek Zieliński

Powrót na początek strony

 


 

Klub sportowy WARTA Poznań

Poznań dnia, 27.11.2008r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Sekcja Piłki Nożnej składa serdeczne podziękowania na Pana ręce za przyznanie medalu Towarzystwa Panu Henrykowi Łobzie i obecność Dyrektora Edmunda Dudzińskiego na corocznym naszym spotkaniu.

Pozostając ze sportowym pozdrowieniem

Dyrektor SPN
/-/ Zbigniew Śmiglak

Prezes Klubu Seniora SPN
/-/ Dariusz Preiss

Powrót na początek strony

 


 

Starosta Poznański

Poznań, dnia 26 listopada 2008 roku

Szanowni Panowie
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
prof. Andrzej Legocki
Przewodniczący Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Panowie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej laureatom roku 2008, którą zaplanowano 29 listopada br. Niestety, wcześniej podjęte zobowiązania służbowe sprawiają, że nie mogę uczestniczyć w tym zaszczytnym wydarzeniu. Pomimo nieobecności laureatom oraz uczestnikom spotkania życzę wielu niezapomnianych wrażeń. Jestem przekonany, że te prestiżowe statuetki podkreślające zasługi nagrodzonych, zmobilizują ich do podejmowania kolejnych wyzwań.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jan Grabkowski

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 24 listopada 2008 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan
Prof. Andrzej Legocki
Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

Szanowni Panowie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w dniu 29 listopada br. oraz uroczystą Mszę Święta Żałobną w 140-tą rocznicę śmierci Hipolita Cegielskiego w dniu 30 listopada. Niestety, ze względu na wyjazd zagraniczny związany z wykonywaniem mandatu posła na Sejm RP, nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tych ważnych uroczystościach.

Przyznawana przez Kapitułę Statuetka Złotego Hipolita oraz dyplom nadania Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, to szczególne wyróżnienia, są bowiem legitymacją patriotyzmu i moralności. W 140-tą rocznicę śmierci Patrona Towarzystwa nagrody te nabierają niewątpliwie szczególnego znaczenia i rangi. Tegorocznym laureatom pragnę przekazać serdeczne gratulacje, z życzeniami dalszej działalności służącej dobru Narodu i Państwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ Dariusz Lipiński

Powrót na początek strony

 


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Poznań

Poznań, 24 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę serdecznie podziękować za zaproszenie na uroczystości upamiętniające Hipolita Cegielskiego, jednak z uwagi na wcześniej przyjęte zobowiązania nie będę mógł wziąć udziału w tych ważnych dla Wielkopolski wydarzeniach.

Hipolit Cegielski jest postacią szczególnie bliską Wielkopolanom. Zasługującym na uznanie, wyrazem hołdu dla jego obywatelskiej postawy oraz ogromnych dokonań będzie pamiątkowa tablica, która, staraniem Państwa zostanie odsłonięta w krużganku kościoła Farnego w Poznaniu.

Gratuluje Panu Prezydentowi i wszystkim członkom Towarzystwa osiągnięć w przybliżaniu młodym pokoleniom postaci Hipolita Cegielskiego i życzę wielu sukcesów w promowaniu tradycyjnych wielkopolskich wartości, których jako twórca idei pracy organicznej jest on symbolem.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Przemysław Gonera
prezes Zarządu WFOŚiGW

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo
Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Poznań, 18 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Zarządu Głównego Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 z przyjemnością informuję, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zostało laureatem honorowej nagrody „Dobosz Powstania Wielkopolskiego" za dotychczasowe dokonania w dziele upowszechnianie wiedzy i tradycji związanej z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919 roku.

Prosimy uprzejmie o przyjęcie nagrody. Nagroda - statuetka symbolicznego dobosza powstańca - wręczona zostanie w dniu 10 grudnia br. o godzinie 11.00 w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu, Stary Rynek 78/79.

W załączeniu zaproszenie.

Za Zarząd Główny
/-/Stefan Barłóg

Powrót na początek strony

 


 

Prezydent Wrocławia

Wrocław, 14 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

najserdeczniej dziękuję za uhonorowanie mnie tytułem „Lidera Pracy Organicznej" oraz „Honorową Statuetką Hipolita".

Przyjmuję to wyróżnienie z najwyższą wdzięcznością, jako wyraz uznania i docenienia mojej pracy oraz działalności społecznej. Jest ono dla mnie tym bardziej cenne, że zostało przyznane przez grono przedstawicieli świata nauki, gospodarki, kultury i mediów mojej rodzinnej Wielkopolski, środowisko skupione wokół ideałów wielkiego polskiego patrioty.

Proszę o przekazania moich wyrazów wdzięczności wszystkim osobom uczestniczącym w pracach Kapituły oraz członkom Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Rafał Dutkiewicz

Powrót na początek strony

 


 

KREISEL – kleje – gipsy – tynki

Poznań, 12-11-2008

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

niniejszym przekazuję na Pańskie ręce almanach będący podsumowaniem wydarzeń minionych trzech lat mojej kadencji jako Kanclerza Wielkopolskiej Loży Business Centre Club, jednej z największych oraz najprężniej działających w kraju. Liczę, że niniejszy egzemplarz stanowić będzie miłą pamiątkę dokumentującą efekty współpracy oraz wymiany doświadczeń między firmami członkowskimi i naszymi partnerami.

Korzystając z okazji pragnę serdecznie podziękować za niezwykle efektywną i owocną współpracę podczas tych trzech lat oraz życzyć dalszych sukcesów zawodowych i prywatnych.

Z wyrazami szacunku

/-/ Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o.

Powrót na początek strony

 


 

Rektor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza

Poznań, 6 listopada 2008 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i jednocześnie informuję, że z prawdziwą radością będę w nim uczestniczył.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
Rektor

Powrót na początek strony

 


 

Jan Toniak

Warszawa, 6 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Marianie!

Jeszcze raz "bardzo dziękuję za zaszczytne wyróżnienie, które także traktuję, jako przypomnienie i impuls do codziennej postawy, wyrażonej na rewersie Medalu. Na miarę swych skromnych możliwości chciałbym popierać idee i prace Towarzystwa, choć jeszcze dziś nie składam wyraźnych deklaracji. Myślę, że byłyby one potraktowane, jako nadgorliwość nowicjusza. Przyjmij jednocześnie moje uznanie za swoją aktywność rozwijaną na różnych polach, którą śledzę od lat. Wszak tak blisko siebie krążą te dwie sentencje: "In Vino Veritas" i "Labor Omnia Vincit". Nawiasem mówiąc miałem nadzieję, że po rocznicowym zgromadzeniu będziemy mieli okazję do koleżeńskiego spotkania. Ale - widać - czas ma swoje prawa, wierzę, że takie okazje jeszcze się zdarzą.

Z podziękowaniem i najlepszymi życzeniami

/-/ Janek Toniak

Powrót na początek strony

 


 

Dyrektor
Muzeum Narodowego w Krakowie

Kraków, 3 listopada 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką radością przyjęłam informację o tym, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało Muzeum Narodowemu w Krakowie „Statuetkę Hipolita" oraz Dyplom za promocję polskiej sztuki i kultury za granicą.

Proszę o przyjęcie wyrazów wdzięczności za to wysokie wyróżnienie, za dostrzeżenie pracy naszego Muzeum i docenienie jego starań w propagowaniu polskiej kultury. Tak zaszczytna nagroda zmobilizuje nas w Muzeum do czynienia jeszcze większych wysiłków i nieustawania w tej - niewątpliwie pożytecznej - pracy.

Panie Prezydencie, równocześnie otrzymałam od Pana drugie pismo, w którym informuje Pan w imieniu Zarządu Towarzystwa, że ja osobiście zostałam wyróżniona Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit". Ta - bardzo dla mnie zaszczytna i radosna - decyzja Zarządu zaskoczyła mnie ogromnie, nie wiem bowiem czy zasłużyłam na tak wysokie wyróżnienie. Przyznaję jednakże, że cieszę się z niego szczerze, gdyż wartości, jakim hołduje Towarzystwo, a także sama nazwa Medalu - są mi istotnie bliskie. Dodatkową godnością jest fakt zaliczenia mnie do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - serdecznie i za to dziękuję.

Szanowny Panie Prezydencie, oba wyróżnienia traktuję jako wielką radość i zaszczyt dla Muzeum Narodowego w Krakowie, a także dla mnie osobiście. Proszę Pana Prezydenta o przekazanie słów mojej wielkiej wdzięczności Członkom Zarządu Towarzystwa.

Dziękując serdecznie także Panu Prezydentowi, proszę o podanie mi informacji jak i gdzie zwyczajowo odbywają się uroczystości wręczenia Medali i Statuetek. Chciałabym dostosować się w tym względzie do tradycji Towarzystwa.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Zofia Gołubiew

Powrót na początek strony

 


 

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
w Lubosinie

Lubosina dnia 23.10.2008r

Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie!

Odpowiadając na Pana zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego pragnę Pana poinformować w imieniu Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie gmina Pniewy o woli uczestnictwa w Komitecie oraz przekazaniu pewnej kwoty na rzecz budowy pomnika, na konto wskazane w zaproszeniu. Hipolit Cegielski to wybitny Wielkopolanin, dla którego praca organiczna była mottem działania na rzecz całego naszego społeczeństwa.

Gratulujemy inicjatywy budowy pomnika, który z pewnością przywróci pamięć nam wszystkim o pracy i życiu tego człowieka, która powinna być wzorcem do naśladowania nam współczesnym.

Pozwolę sobie przekazać Panu Prezydentowi dosłownie parę zdań informacji o Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Lubosinie: w 1995 roku z upadłego RKS Buszewko wydzielono zakład pod nazwą RSP w Lubosinie, z ogromnymi zobowiązaniami finansowymi wobec banków i innych instytucji, z znikomymi całkowicie zrujnowanymi maszynami, urządzeniami i budowlami jak to bywało przy upadłościach różnych zakładów w naszym kraju. Powstały nowy Zarząd, postawił sobie za cel odbudować i zbudować całkowicie nową firmę od podstaw.

Dzisiaj po 13 latach ciężkiej można powiedzieć organicznej od podstaw pracy RSP w Lubosinie to bardzo nowoczesny zakład o poziomie techniki przewyższającym standardy europejskie, a wyniki produkcyjne w wszystkich działach produkcji to czołówka europejska. Zakład cechuje duża estetyka i porządek. Cieszymy się, że udało się zorganizować taką załogę, która wykonała założone cele sprzed 13 lat. Będzie nam bardzo miło jak Pan Prezydent przyjmie zaproszenie do naszej firmy.

Z poważaniem:

/-/ mgr inż. Zbigniew Aichler
prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolska Spółdzielnia „Rolnik"

Poznań, 10.10.2008

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuje Zarządowi Towarzystwa i Panu osobiście za wyróżnienie i przyznanie Srebrnego Medalu Towarzystwa „ Labor Omnia Vincit".

Zaszczytne wyróżnienie przyjmuję z wielką radością i satysfakcją. Jednocześnie informuję, że przyjmuję zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i deklaruję stosowne wsparcie finansowe dla tej budowy.

Z poważaniem

/-/ Zbigniew Sulimczyk

Powrót na początek strony

 


 

Ks. Prałat Jan Stanisławski

Poznań, 30 września 2008 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Doktorze,

Dziękuje bardzo serdecznie za przesłane zdjęcia z uroczystości nadania mi „Hipolita”. Za to prestiżowe wyróżnienie jestem bardzo wdzięczny, ale mam wątpliwości czy na nie zasłużyłem. Dałem wprawdzie skrótowy rejestr pewnych moich dokonań i nazbierałoby się może jeszcze trochę, ale to zawsze nie adekwatne do tak wysokiej oceny. Prosze przyjać wyrazy głębokiego szacunku i serdeczne pozdrowienia.

/-/ Ks. Jan Stanisławski

Powrót na początek strony

 


 

Przedstawicielstwo Handlowe
Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 24 września 2008 r.

Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z zakończeniem mojej pracy na placówce Przedstawiciela Handlowego Federacji Rosyjskiej w Rzeczypospolitej Polskiej pragnę najserdeczniej podziękować za dotychczasową współpracę. Była ona źródłem wielu inspirujących i niezwykle cennych doświadczeń zawodowych i osobistych, pomocnych w wykonaniu powierzonych mi zadań. Misja, którą pełniłem od 1999 r., była dla mnie wielkim wyzwaniem, a jednocześnie zaszczytnym obowiązkiem. Wyrażam, nadzieję, że lata mojej pracy na tym stanowisku będą postrzegane, przede wszystkim, jako okres skutecznych i konsekwentnych działań, głównym celem których było zbudowanie trwałego fundamentu dla rozwoju współpracy między naszymi krajami.

W pamięci zachowam nasze dobre kontakty. Dziękując za życzliwość z jaką wielokrotnie się spotykałem, pragnę życzyć wiele satysfakcji i pomyślności w życiu tak zawodowym jak i osobistym. Jednocześnie wyrażam nadzieję na owocną współpracę w przyszłości.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku i poważania.

/-/ Nikołaj Zachmatow
Przedstawiciel Handlowy
Federacji Rosyjskiej
w Rzeczypospolitej Polskiej

Powrót na początek strony

 


 

Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Poznań

Poznań 4 września 2008 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę, zapewnić Pana Prezydenta, że uhonorowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Certyfikatem Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce" przyjęliśmy z wielkim zadowoleniem. Zaszczytne wyróżnienie jest tym cenniejsze, że o jego przyznaniu decydują bezpośrednio Wielkopolanie - czytelnicy „Głosu Wielkopolskiego" i słuchacze „Radia „Merkury". Doceniając ich obywatelskie zaangażowanie oraz okazana nam przychylność przekazujemy pięć zestawów upominków do rozlosowania wśród uczestników konkursu. Niech będą one dla nich miłą pamiątką a także zachętą do dalszego aktywnego udziału w przedsięwzięciach promujących wartości najbliższe Wielkopolanom - przedsiębiorczość, gospodarność i rzetelność.

W ich popularyzacji wielkie zasługi ma właśnie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Wyrażając uznanie dla jego osiągnięć życzę Panu Prezydentowi oraz członkom i sympatykom Towarzystwa kolejnych nowatorskich inicjatyw i wielu sukcesów.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Przemyslaw Gonera
Prezes Zarządu WFOŚiGW

Powrót na początek strony

 


 

Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o.

Poznań, dnia 1 września 2008 roku

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,

jako założyciele Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, działając w oparciu o § 19 ust. 1 statutu Uczelni, mamy zaszczyt poinformować, iż po zasięgnięciu opinii Senatu powołaliśmy na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu prof. dr hab. Karola Olejnika, który pełni swoje obowiązki od dnia 1 września 2008 r.

/-/ Marian Marek Przybylski
Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej

/-/ Piotr Voelkel
Wiceprezes Instytutu Edukacji Europejskiej

Powrót na początek strony

 


 

Nuncjusz Apostolski w Polsce

Warszawa, dnia 1 września 2008 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

serdecznie dziękuję za miłą pamięć o moich siedemdziesiątych urodzinach i za życzenia, które sobie bardzo cenię. Odwzajemniam je gorąco i zapewniam o mojej pamięci, w tym również modlitewnej. Niech Pan Bóg obdarza swoją łaską i błogosławieństwem w każdym dniu naszego życia.

Łączą wyrazy szacunku

/-/+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski w Polsce

Powrót na początek strony

 


 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej

Warszawa, 26.08.2008

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im.. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

z największą przyjemnością dołączę do grona członków Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Jego postać jest wielkim symbolem pracy na rzecz dobra wspólnego i dlatego należy podjąć wysiłek aby ją upamiętnić w świadomości społeczeństwa.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ prof. Jerzy Regulski
prezes FRDL

Powrót na początek strony

 


 

Fundacja Sceny na Piętrze - TESPIS

Poznań, 08.08.2008 r.

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Patron LOŻY Przyjaciół Sceny
dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Zarządu Fundacji zwracam się z uprzejmą prośbą o pozytywne przyjęcie propozycji przystąpienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego do Honorowego Komitetu Patronów Fundatorów Konkursu na Piosenkę o Poznaniu pod hasłem A NAM WARTO ŻYĆ NAD WARTĄ.

Mając głęboką wiarę w życzliwość Pańską dla inicjatyw przynoszących splendor Poznaniowi i Wielkopolsce, a także doświadczając Pańskiej sympatii dla działalności Fundacji i Sceny na Piętrze - składam aplikację w postaci oferty zawierającej procedurę udziału w naszym projekcie.

Szanowny Panie Prezydencie,

Pańska wola o obecności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Honorowym Komitecie Patronów Fundatorów Konkursu będzie miała kapitalne znaczenie dla prestiżu przedsięwzięcia na rzecz stolicy Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii

/-/ Romuald Grząślewicz
prezes Zarządu Fundacji TESPIS

Powrót na początek strony

 


 

O. dr Michał Roman Lukoszek
przeor Klasztoru OO Paulinów na Skałce

Kraków, dnia 23.07.2008

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Z wdzięcznością wspominamy ostatnią wizytę Pana Prezydenta w naszym Klasztorze na Skałce. Raz jeszcze pragniemy podziękować za przyznanie nam i wręczenie Statuetki Hipolita. Wydarzenie to uzmysławia nam napawający optymizmem i nadzieją fakt, że istnieje w naszej Ojczyźnie grono ludzi, którym leży na sercu prawdziwe dobro Polaków w wymiarze duchowym, patriotycznym, edukacyjnym, jak i gospodarczym.

Istnieją punkty zbieżne w działaniach prowadzących do osiągnięcia zamierzonego celu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz Klasztor Paulinów na Skałce. Są nimi działania na rzecz edukacji oraz podtrzymywania ducha patriotyzmu, a także świadomości polskiej tożsamości, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Na Skałce nośnikiem takich wartości jest Krypta zasłużonych twórców polskiej kultury i nauki - miejsce, które w sposób szczególny przywołuje wartości przekazywane przez wybitnych Synów polskiej ziemi.

Jako stróże tego miejsca mamy świadomość spoczywającego na nas obowiązku przybliżania treści, które pozostały dziedzictwem po Wielkich Polakach tu spoczywających. Dostrzegamy potrzebę propagowania ich w formie przystępnej dla współczesnych ludzi, szczególnie młodych. W naszym przekonaniu jest to oddziaływanie poprzez obraz i słowo przekazywane w formie multimedialnej. W związku z tym zrodziła się myśl zainstalowania na Skałce terminali multimedialnych, które umożliwiałyby prowadzenie stosownych prezentacji, przybliżających postaci Wielkich Polaków, a także dzieje Skałki wpisane w historię Krakowa i Polski, reprezentowane zwłaszcza przez osobę św. Stanisława, a także Sługi Bożego Jana Pawła II, który podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. spotkał się w tym miejscu z młodzieżą oraz przedstawicielami świata nauki i kultury.

Mając to na uwadze pragniemy zwrócić się z prośbą o pomoc w pozyskaniu życzliwości dla wspomnianej idei osób, które zechciałyby wesprzeć ją finansowo. Jesteśmy przekonani, że inicjatywa ta znajdzie swój przyczynek w edukacji młodych Polaków, którzy dzięki świadomości swojej polskiej tożsamości będą mogli wnosić twórczy wkład w dzieje Polski i Europy.

Z wyrazami szacunku

/-/ O. Michał Roman Lukoszek

Powrót na początek strony

 


 

Ks. Arcybiskup Marian Przykucki

Szczecin, dnia 23 lipca 2008 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

czuję się zaszczycony propozycją, aby stać się członkiem Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Chętnie przyjmuję tę propozycję, czując się związany z postacią z przeszłości, ale zawsze aktualnej w obecnej sytuacji miasta Poznania.

Przyjmując zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu łączę wyrazy szacunku i poważania dla wszystkich Członków Komitetu.

/-/ +Arcybiskup Marian Przykucki

Powrót na początek strony

 


 

Prof. dr hab. Wacław Wilczyński

Poznań, dnia 20 lipca 2008 r.

W Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Wielce Szanowny Panie Doktorze i Prezydencie,

Jestem głęboko wzruszony przyznaniem mojej skromnej osobie tak zaszczytnego wyróżnienia, jakim jest Złoty Medal Towarzystwa „Labor Omnia Vincit". W miarę moich skromnych możliwości będę nadal starać się brać udział w przedsięwzięciach umacniających pozycję Polski i naszej najbliższej Ojczyzny — Wielkopolski w Europie i w świecie.

Misję naszego Towarzystwa uważam za szczególnie ważną również ze względu na konieczność przeciwstawiania się próbom pomniejszania postaci naszego patrona przez Towarzystwo im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, eksponujące nie oddolną pracę organiczną, lecz interwencjonizm i działalność gospodarczą państwa.

Dziękując raz jeszcze za wspaniały medal i tak cenny dyplom, życzę Panu Prezydentowi i nam wszystkim dalszych sukcesów w pracy dla Polski i dla naszego Regionu.

Z wyrazami najwyższego szacunku

/-/ Wacław Wilczyński

Powrót na początek strony

 


 

Zdzisław Połącarz
artysta malarz

17 lipca 2008 Kudowa Zdrój

Szanowny Pan
Prezydent Towarzystwa,

Z serdecznymi pozdrowieniami dla Towarzystwa i jego dyrektora przesyłam foldery mojej wystawy oraz artystów bratniego Nachodu z Kudowy Zdroju. Wczoraj byliśmy na zaproszenie w Nachodzie, a dziś moje święto – czyli wernisaż, gdzie zaproszenia potwierdziło 87 osób, a nie wiem ile będzie jeszcze osób miejscowych, bo są tu też kuracjusze chętnie odwiedzający tego typu wystawy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Z. Połącarz

Powrót na początek strony

 


 

Gastronomiczna Spółdzielnia Spożywców w Poznaniu

Poznań, dnia 08.07.2008r

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu własnym i „Społem" Gastronomicznej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu, pragnę serdecznie podziękować za wyróżnienie Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit".

Przyznanie i wręczenie wyróżnienia podczas spotkania z okazji Jubileuszu 25-lecia „Społem" Gastronomicznej Spółdzielni Spożywców w Poznaniu w dniu 24 czerwca 2008 r. było dla nas zaszczytem i ukoronowaniem długoletniej pracy na rynku usług gastronomicznych.

Z poważaniem

/-/ Iwona Gorońska

Powrót na początek strony

 


 

KREISEL

Poznań, 30-06-2008

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Niniejszym pragnę serdecznie podziękować za uhonorowanie mnie tytułem „Lidera Pracy Organicznej" oraz statuetką „Honorowego Hipolita".

To prestiżowe wyróżnienie jest dla mnie wielkim zaszczytem i utwierdza mnie w przekonaniu, iż wszelkie wysiłki i podejmowane działania mają sens, a kierowanie się w życiu ideałami pracy organicznej przynosi wymierne korzyści i daje poczucie spełnienia.

Przyznany tytuł stanowi dla mnie jednocześnie wielką motywację do dalszych działań w kierunku jak najlepszego Wykorzystania potencjału gospodarczego oraz społecznego naszego regionu.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wyrazy uznania.

Z poważaniem

/-/ Szczepan Gawłowski
Prezes Zarządu
KREISEL Technika Budowlana

Powrót na początek strony

 


 

Arcybiskup Marian Przykucki

Szczecin, dnia 30 czerwca 2008 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
prezydent dr Marian Król

Szanowny Panie Prezesie,

Nawiązuję do listu z dnia 4 czerwca br. 1. dz. 132/2008.

Bardzo się cieszę, że powstanie pomnik zasłużonego Wielkopolanina Hipolita Cegielskiego. Chętnie zgadzam się na uczestniczenie w Komitecie Budowy Pomnika.

Równocześnie z tym listem, w miarę swoich możliwości, przekazuję na konto niewielką sumę jako skromny przyczynek do budowy pomnika. Jako emeryt dysponuję tylko niewielkimi finansami.

Łączę wyrazy szacunku oraz dziękuję za życzliwość i zainteresowanie moją osobą

/-/ ks. Arcybiskup Marian Przykucki

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolski Związek Pracodawców

Poznań, 28.06.2008 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Mam przyjemność poinformować, iż Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców na posiedzeniu w dniu 20 marca 2008 r. podjął Uchwałę nr 10/2008 w sprawie wsparcia przez Wielkopolski Związek Pracodawców, jako Fundator Korporacyjny, inicjatywy wybudowania w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego. Pierwszym elementem wsparcia będzie wpłata darowizny na budowę pomnika.

Licząc na owocną współpracę
pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Jerzy Silski
prezes zarządu

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 27 czerwca 2008 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Certyfikatów oraz Statuetek Hipolita IX edycji Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce ".

Organizacja konkursu „Najlepsze w Polsce" to niezwykle ważne przedsięwzięcie, którego cel - promocja polskich przedsię6iorstw, wspomaganie rozwoju gospodarczego naszego kraju, promowanie profesjonalizmu oraz zasad obowiązujących w gospodarczych strukturach Unii Europejskiej, zaś fuguje na uznanie i wsparcie.

Spotkanie przedstawicieli Branży usług, z różnych regionów Polski, to wspaniała okazja do wymiany informacji i doświadczeń między firmami oraz niepowtarzalna szansa na nawiązanie współpracy.

Żałuję, że inne obowiązki pozbawiają mnie możliwości osobistego spotkania z Państwem. Proszę zatem przyjąć moje gratulacje z okazji organizacji tak istotnej inicjatywy nie tytko dla Wielkopolski, ale i całego kraju oraz życzenia wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony

 


 

Der Hessische Ministerprasident

Wiesbaden, den 24 Juni 2008

An den Prasidenten der
Hipolit Cegielski Gesellschaft
Herrn Dr. Marian Król
ul. Garncarska 8 61-817 Polen

Sehr geehrter Herr Präsident,

für Ihr Schreiben, mit dem Sie mich über die mir zugedachte Auszeichnung mit der Statuette des „Ehrenhaften Goldenen Hipolits" unterrichtet haben, danke ich Ihnen sehr herzlich. Ich habe mich auβerordentlich darüber gefreut. Die Auszeichnung durch die Hipolit Cegielski Gesellschaft aus unserer Partnerregion Wielkopolska stellt für mich eine sehr groβe Ehre dar. Seien Sie versichert, dass ich mich auch weiterhin um die Fortsetzung der hervorragenden Beziehungen zwischen Hessen und Polen im Allgemeinen und unserer Partnerregion Wielkopolska im Besonderen bemühen werde.

Sehr geehrter Herr Präsident, gerne nehme ich die hohe Auszeichnung entgegen. Für die weitere Terminabstimmung steht Ihnen mein Persönlicher Referent, Herr Thorsten Schulte, sehr gerne żur Verfugung.

Nochmals danke ich Ihnen für Ihre freundlichen Zeilen und verbleibe in der Hoffnung auf ein baldiges Zusammentreffen mit den besten Grüβen auch an die Mitglieder der Hipolit Cegielski Gesellschaft

/-/ Roland Koch

Powrót na początek strony

 


 

Prezes Rady Ministrów
Landu Hesja

Wiesbaden, dnia 24.06.2008

Do Prezesa
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pana
Dr. Mariana Króla

Szanowny Panie Prezesie,

powiadomiony przez Pana o przyznaniu mi honorowego odznaczenia - statuetki złotego Honorowego „Hipolita" serdecznie Panu dziękuję. Bardzo mnie to uhonorowanie ucieszyło. Odznaczenie mnie przez Towarzystwo Hipolit Cegielski z naszego partnerskiego regionu Wielkopolski stanowi dla mnie wielki zaszczyt. Pragnę Pana zapewnić, że w dalszym ciągu będę dokładał wszelkich starań w kierunku rozwijania znakomitych stosunków między Hesją i Polską w ogólności oraz z naszym partnerskim regionem Wielkopolską w szczególności.

Szanowny Panie Prezesie, z olbrzymią przyjemnością przyjmę to wysokie odznaczenie. Dla dalszych uzgodnień terminu stoi do Pańskiej dyspozycji mój osobisty referent, pan Thorsten Schulze.

Raz jeszcze dziękuję Panu za miły list i pozostaję z nadzieją na rychłe spotkanie.

/-/ Roland Koch

Powrót na początek strony

 


 

Ministerstwo Gospodarki
Sekretarz Stanu - Adam Szejnfeld

Warszawa, 23 czerwca 2008 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Bardzo serdecznie dziękuję za informację o tym, że Europejski Magazyn Internetowy Euro Partner oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego uznało mnie „Sylwetką Miesiąca stycznia 2008".

Pragnę tym samym bardzo gorąco podziękować za uznanie i przyznanie wyróżnienia. Z satysfakcją przyjmuję uznanie mej pracy na rzecz rozwoju kraju i Wielkopolski.

Jednocześnie pragnę zapewnić Pana Prezydenta, iż wyróżnienie to jest dla mnie impulsem do dalszej, jeszcze bardziej wydajnej pracy na rzecz rozwoju gospodarczego kraju, w tym przede wszystkim małych i średnich przedsiębiorstw.

Z poważaniem

/-/ Adam Szejnfeld

Powrót na początek strony

 


 

Krajowa Izba Gospodarcza

Warszawa, 23 czerwca 2008 r.

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej - pana Andrzeja Arendarskiego -uprzejmie dziękuję za nadesłane przez Państwa informacje dotyczące inicjatywy budowy w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego.

Popieram tę ideę, mając na względzie zwłaszcza to, jak ważną dla Wielkopolski personą był Hipolit Cegielski, doceniając tym samym inicjatywę budowy pomnika.

Dlatego Prezes Andrzej Arendarski zgodził się wziąć udział w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem

/-/ Jerzy Gagucki
Dyrektor Gabinetu Prezesa

Powrót na początek strony

 


 

Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu
Wojciech Kujawski
Kazimierz Raba

Poznań, 22 czerwiec 2008r.

Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie!

Z wielką satysfakcją i radością przyjęliśmy wiadomość o uhonorowaniu nas przez Kapitułę Honorowego Hipolita „Godnością Lidera Pracy Organicznej".

Jest to dla nas nader zaszczytne wyróżnienie i na Pańskie ręce składamy członkom Kapituły wyrazy wdzięczności.

Cieszymy się, że nasza praca — artystyczna i dydaktyczna — została doceniona. Jesteśmy dumni z faktu, że nagroda ta sytuuje nas w gronie szerokiej rzeszy twórców i działaczy pracy organicznej. Zarazem utwierdza nas ona w słuszności obranej drogi artystycznej, stanowiąc motywację do dalszej pracy na rzecz społeczności.

Z wyrazami szacunku i poważania

/-/ Prof. Wojciech Kujawski
/-/ Prof. Kazimierz Raba

Powrót na początek strony

 


 

Abp. Marian Przykucki

Szczecin, dnia 19 czerwca 2008 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie!

Uprzejmie dziękuję za list z dnia 4 czerwca 2008 r. informujący mnie, iż Kapituła „Złotego Hipolita" i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznały mi najwyższe honorowe wyróżnienie Towarzystwa, Statuetkę „Złotego Hipolita", nadając równocześnie godność: „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej".

Czuję się ogromnie zaszczycony tą godnością, którą z radością przyjmuję. Dziękuję serdecznie za przesłane gratulacje oraz za wykaz laureatów „Złotego Hipolita" w latach 2001-2007.

W liście wspomnianym prosi Pan Prezes o przesłanie noty biograficznej. W załączeniu przesyłam moją książkę „Beati pacifici" wydaną przez Archiwum Państwowe w Szczecinie. Dołączam także fotokopie dokumentów odznaczeń otrzymanych w międzyczasie oraz fotokopię z książki przedstawiającej cały Episkopat Polski: „Biskupi polscy w XX roku pontyfikatu Jana Pawła II".

Dodaję, że godność mi nadana szczególnie mnie cieszy. Mimo iż od roku 1981 nie mieszkam w Poznaniu, to jednak miasto to kocham i chętnie do niego przybywam z różnych okazji.

Przyznana mi Statuetka „Złotego Hipolita" tym bardziej mnie cieszy, gdyż od spadkobiercy Hipolita Cegielskiego nabyłem w latach sześćdziesiątych jadalnię, tzw. letnią w bardzo złym stanie. Nabyłem ją z uwagi na jej wyjątkowy artyzm. Gdy zostałem przeniesiony do Pelplina zabrałem ją i dałem do konserwacji do doskonałego fachowca w Czersku. Odtąd służyła mi w Pelplinie i służy mi w Szczecinie, a na bufecie znajduje się niewielki posąg Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że spotyka mnie ta godność. Przeżyłem bardzo głęboko Powstanie Poznańskie w roku 1956, które swoje źródło miało w fabryce im. Hipolita Cegielskiego.

Wdzięczny za pamięć o mnie, starym Poznaniaku, łączę wyrazy szacunku dla Pana Prezesa i całego Towarzystwa oraz dla Szanownej Kapituły „Złotego Hipolita" i moc serdecznych pozdrowień.

/-/ ks. Arcybiskup Marian Przykucki

Powrót na początek strony

 


 

Henryk Samsonowicz

Warszawa. Dnia 18 czerwca 2008 roku.

Szanowny Pan
Dr. Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Zgodnie z Pana życzeniem, wyrażonym podczas naszego spotkania w Polskiej Akademii Nauk, pozwalam sobie przesłać notę biograficzną do ew. wykorzystania.

Jednocześnie raz jeszcze chciałbym bardzo gorąco podziękować Kapitule „Złotego Hipolita" i Panu osobiście za przyznane mi zaszczytne wyróżnienie.

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy mego głębokiego szacunku wraz z najlepszymi pozdrowieniami,

/-/ Henryk Samsonowicz

Powrót na początek strony

 


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem