2007

Ministerstwo Gospodarki
Sekretarz Stanu

Warszawa, dnia 20.12.2007 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dziękując za okazaną mi życzliwość i przesłane gratulacje z okazji powołania mnie na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby moje działania przekładały się na wyraźną poprawę gospodarki Naszego Kraju.

Jestem ogromnie rad, iż wspólnie będziemy mogli działać na rzecz dobra Polski.

Korzystając z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, składam serdeczne życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, osiągnięcia zamierzonych celów oraz satysfakcji z podejmowanych wyzwań.

Z poważaniem

/-/ Adam Szejnfeld

Powrót na początek strony

 


 

Stanisław Kardynał Dziwisz

Kraków, Boże Narodzenie 2007

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Drogi Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za serdeczne życzenia świąteczne i odwzajemniam je. Niech Święta obfitują w łaski Bożego Dzieciątka, a Jego błogosławieństwo towarzyszy przez wszystkie dni Nowego Roku 2008.

Z serdecznym pozdrowieniem

/-/ Stanisław Kardynał Dziwisz

Powrót na początek strony

 


 

Paulińska Wspólnota Seminaryjno – Klasztorna
o. Andrzej Napiórkowski

Boże Narodzenie 2007 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo dr Marianie i Danuto Król,

zrodzony z Bożej miłości i ludzkiej akceptacji, wypowiedzianej przez Maryję przychodzący Zbawiciel , wlewa w każde człowiecze serce wiarę i miłość. Przyłączając się do wielkiej radości anielskiego orędzia, dzielimy się z Wami darem Bożej łaski.

Niech w tym świętym czasie, gdy niebo łączy się z ziemią, a świat pełen zadumy staje nad świętą tajemnicą Wcielenia Słowa Bożego, radosna nowina zabrzmi w Waszych sercach i życiu, w Waszej wspólnocie i wśród Waszych najbliższych

Niech Nowy Rok 2008, w który spoglądamy z nadzieją zbawienia ( Spe Salvi ), pod opieką Matki Jezusa, będzie okazją świadczenia o miłości Boga, aby Jego imię było wielbione na całej ziemi.

/-/ o. Andrzej Napiórkowski

Powrót na początek strony

 


 

Rektor Akademii Polonijnej w Częstochowie
o. Eustachy Rakoczy ZP

Jasna Góra Zwycięstwa, Boże Narodzenie 2007r.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Papież Benedykt XVI w Encyklice Spe Salvi wskazuje na moc chrześcijańskiej nadziei, której fundamentem jest Bóg — „ten Bóg, który ma ludzkie oblicze i umiłował nas aż do końca”. Benedykt XVI wyraziście eksponuje człowieczeństwo Boga, podkreślając, że „Jego królestwo to nie wyimaginowane zaświaty, umiejscowione w przyszłości, która nigdy nie nadejdzie; [ale, że] Jego królestwo jest obecne [wszędzie] tam, gdzie On jest kochany i dokąd Jego miłość dociera [...]. Równocześnie Jego miłość jest dla nas gwarancją, że istnieje to, co jedynie mgliście przeczuwamy, a czego mimo wszystko wewnętrznie oczekujemy: życie, które prawdziwie jest życiem ".

Tajemnica Wcielenia uwieńczona Cudem Narodzin Boga – Człowieka, wnosi w nasze życie ogrom nadziei oraz sprawia, że tą nadzieją potrafimy się dzielić z innymi. Prawda tej Tajemnicy objawia się najpełniej poprzez Maryję - Matkę Naszej Nadziei. W Jasnogórskim Sanktuarium - w Duchowej Stolicy Polski i Polonii - dzięki Jej wstawiennictwu uczymy się bezgranicznego zawierzenia Słowu Wcielonemu —Nowonarodzonemu Chrystusowi.

Od Tronu Jasnogórskiej Bogarodzicy życzę odrodzenia w nadziei. Niech nadzieja, mająca źródło w Słowie Przedwiecznego trwa w nas niezmiennie i napełnia mocą i radością na każdy dzień.

/-/ o. Eustachy Rakoczy

Powrót na początek strony

 


 

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

17.12.2007 r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Najlepsze i najserdeczniejsze życzenia na Święta Bożego Narodzenia i na Nowy Rok 2008 – zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

Aby blask Pierwszej Gwiazdki oświecał nam każdy nowy dzień i pozwolił z nadzieją i wiarą podjąć trud codzienności.

/-/ Jarosław Kalinowski

Powrót na początek strony

 


 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sekretariat Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, dnia 17 grudnia 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Prezesa Rady Ministrów uprzejmie dziękuję za przekazane gratulacje i życzenia w związku z objęciem przez Pana Donalda Tuska funkcji Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie mam przyjemność przekazać Panu, a także całemu środowisku skupionemu wokół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu serdeczne pozdrowienia oraz najlepsze życzenia dalszych sukcesów w działalności zawodowej i społecznej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Piotr Piotrowski
zastępca dyrektora

Powrót na początek strony

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan Zdrojewski

Warszawa, 12 grudnia 2007 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje oraz życzenia z okazji powołania mnie na stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Pragnę zapewnić, że uczynię wszystko, by z nałożonych na mnie obowiązków wywiązać się jak najlepiej.

Mam nadzieję, że będę mógł liczyć na Pańskie wsparcie w podejmowanych przeze mnie działaniach sprzyjających rozwojowi kultury i ochronie dziedzictwa narodowego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Bogdan Zdrojewski

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr l
im. Hipolita Cegielskiego w Pile

Piła, 18.12.2007 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia oraz Nowy Rok 2008 są czasem na refleksje. Do bardzo ważnego i miłego zaliczam okres współpracy z Panem i Towarzystwem im. H. Cegielskiego. Cieszę się. że mogłem Pana poznać i raz jeszcze dziękuję za pomoc w nadaniu szkole im. H. Cegielskiego.

Bardzo sobie cenię nadanie medalu, który otrzymałem w Dniu Edukacji Narodowej. Kończąc prace zawodową życzę Panu wszystkiego najlepszego oraz wielu osiągnięć we wspaniałej pracy.

Informuje też, że wybrany patron oraz przynależność do klubu szkól noszących im. H. Cegielskiego są ważnym elementem pracy wychowawczej i takim pozostaną.

Z pozdrowieniami

/-/ mgr inż. Krzysztof Michałek

Powrót na początek strony

 


 

Parafia Rzymsko-Katolicka
p.w. Wniebowzięcia N.M.P.

dnia 17 grudnia 2007 r. 02-240 Trzemeszno

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Dziękuję za szacunek i troskę wyrażoną ufundowaniem tablicy upamiętniającej Syna Ziemi Trzemeszeńskiej Hipolita Cegielskiego.

Jednocześnie akceptuję termin odsłonięcia i poświęcenia tablicy w dniu 5 kwietnia 2008 r w połączeniu z obchodami Jubileuszu Szkolnictwa Zawodowego organizowanymi przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie.

W kwestii wyboru projektu tablicy zdaję się na decyzję pana profesora K. Jakubika, sugerując wersję pierwszą lub trzecią.

W treść napisu na tablicy sugeruję włączyć słowa: „Twórca pracy organicznej w Wielkopolsce i kraju"

Na ostateczną wersję napisu, wybór projektu i miejsca, zdaję się całkowicie na Waszych wybitnych znawców.

Z poważaniem

/-/ Ks. Bronisław Michalski

Powrót na początek strony

 


 

Chór Męski ARION

Poznań, dnia 14 Grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. H. Cegielskiego.

Składam serdeczne podziękowanie Szanownemu Panu za tak pozytywne podejście do działalności Chóru Męskiego „Arion" wyrażające się przyznanymi odznaczeniami i wyróżnieniami, tak dla Chóru jak i jego członków.

Na Pana ręce składamy również podziękowanie dla wszystkich którzy poparli Pańskie sugestie, w tym szczególnie dla Pana Dyrektora mgr Edmunda Dudzińskiego. Sprawiło to olbrzymią satysfakcję członkom Chóru, jak również ich rodzinom i przyjaciołom.

Gdyby Chór się w jakiś sposób mógł zrewanżować, poprzez danie koncertu na którejś z uroczystości, deklarujemy naszą gotowość.

Pragnę poinformować, że dokonamy stosownej wpłaty / adekwatnej do naszych możliwości / na budowę pomnika.

Zgodnie z życzeniem dołączam również swoje CV. W załączeniu kilka zdjęć z Koncertu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Życzymy spokojnych, radosnych zdrowych Świąt, a z okazji Nowego 2008 Roku składamy najserdeczniejsze życzenia wielu satysfakcjonujących osiągnięć na niwie popularyzacji i prezentacji wartości społecznych, historycznych i patriotycznych. Dużo zdrowia i samych przyjaznych ludzi wokół siebie.

Za Chór Męski „Arion,,

Z wyrazami szacunku i poważania

/-/ Stanisław Mikołajczyk

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Józef Racki

Kalisz, dnia 14 grudnia 2007r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękuję uprzejmie za nadesłane gratulacje, życzenia oraz wyrazy sympatii w związku z wyborem na Posła na Sejm RP.

Cieszę się, że moja dotychczasowa praca dla społeczeństwa została doceniona. To po raz kolejny utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto pracować i działać dla dobra mieszkańców Ziemi Kaliskiej, nawet jeśli wiąże się to z wyrzeczeniami osobistymi.

Mieszkańcy obdarzyli mnie zaufaniem i poparli w wyborach. Z ich woli będę ich reprezentantem w Sejmie VI kadencji, a w swojej działalności chcę kierować się uczciwością, rzetelnością i odpowiedzialnością.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę wielu radosnych chwil, dostrzegania piękna dnia codziennego, oraz wszystkiego, co najlepsze w każdym dniu 2008 roku.

Z wyrazami szacunku

/-/ Józef Racki

Powrót na początek strony

 


 

Wicemarszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej
Jerzy Szmajdziński

Warszawa, 12 grudnia 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

dziękuję za pamięć i gratulacje w związku z uzyskaniem mandatu poselskiego i wyborem na wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo je sobie cenię.

Z zainteresowaniem zapoznałem się z celami i działaniami Towarzystwa. Uważam je za niezwykle potrzebne i wartościowe, godne wspierania.

Życzenia serdecznie odwzajemniam.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Jerzy Szmajdziński

Powrót na początek strony

 


 

Henryk Józef Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Boże Narodzenie A.D. 2007

Szanowny
Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,
Bóg, który objawił swoje ludzkie oblicze w Jezusie Chrystusie, jako fundament nadziei i znak miłości aż do końca, niech napełnia nas swoją miłością, darzy łaską i pokojem.

Złączony w modlitewnej wspólnocie –

† Henryk J. Muszyński

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski
Piotr Florek

Poznań, 14 grudnia 2007 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia certyfikatów oraz Statuetek Hipolita VIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce".

Przyznawanie wyróżnień jest doskonałym sposobem na wspieranie rozwoju regionalnej gospodarki. Jestem przekonany, że dla nagrodzonych, wyróżnionych przez konsumentów, oceniających walory użytkowe i jakość produktów, przyznane tytuły staną się źródłem nie tytko satysfakcji, ale i zachętą do dalszej pracy przyczyniającej się do rozwoju naszego województwa.

Proszę przyjąć moje gratulacje z okazji organizacji VIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce" oraz życzenia satysfakcji płynącej z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek strony

 


 

Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, Narodzenie Pańskie A.D. 2007

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Narodziny Jezusa Chrystusa sprawiły, że Bóg stał się człowiekiem i rozpoczął dzieło przywracania człowiekowi jego ludzkiej godności. Oby noc Bożego Narodzenia napełniła nas radością i szerzej otworzyła nasze serca dla rodziny, przyjaciół, nieznajomych.

„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami” (Mt 1, 23)

† Stanisław Gądecki

Powrót na początek strony

 


 

Ministerstwo Gospodarki
Sekretarz Stanu Adam Szejnfeld

Warszawa, dn. 12.12.2007 r.

Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Dziękując za okazaną mi życzliwość i przesłane gratulacje z okazji powołania mnie na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby moje działania przekładały się na wyraźną poprawę gospodarki Naszego Kraju.

Jednocześnie otwieram się na wszelkie sugestie, które mogłyby pomóc w pełnej realizacji powierzonych mi zadań.

Z poważaniem

/-/ Adam Szejnfeld

Powrót na początek strony

 


 

Zenon Kardynał Grocholewski
Watykan

Watykan, 10 grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
POZNAŃ Polonia

"Małe judejskie miasteczko Bethlehem
Jest dziwnym miastem. Jest w każdym człowieku.
Chociaż go wielu w sobie nie dostrzega
I nawet nie wie, że słyszy w swym sercu
Głos Ewangelii" - (R. Brandstaetter, Dzień gniewu)

Niech okres Bożego Narodzenia pomoże nam przeżyć radość obecności Betlejem w naszym sercu.

Z wyrazami serdeczności i modlitwą

† Zenon Kardynał Grocholewski

Powrót na początek strony

 


 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Piotr Głowski

Piła, 10 grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję za gratulacje i ciepłe słowa w związku z uzyskaniem przeze mnie mandatu Senatora RP. Zapewniam Państwa, że zrobię wszystko, aby nie zawieść zaufania, jakim zostałem obdarzony przez społeczeństwo.

Za najważniejszy cel stawiam sobie sumiennie wykonywać obowiązki, jakie wynikają z pełnienia zaszczytnej funkcji Senatora RP. Liczę na współpracę z samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje licznymi dziełami, które będą służyły dla dobra społeczności

Z wyrazy szacunku

/-/ Piotr Głowski

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Bury

Przeworsk, dnia 10 grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, a za Jego pośrednictwem również wszystkim członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za przekazane gratulacje w związku z moim wyborem na posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji.

Mam świadomość tego, że wraz z zaufaniem jakim zostałem obdarzony, przyjąłem na siebie wielką odpowiedzialność wobec Ojczyzny i moich wyborców. Ze swojej strony pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby tego zaufania nie zawieść.

Pragnę zapewnić, że pozostaję otwarty na współpracę z Towarzystwem im. H. Cegielskiego i chętnie będę wspierał wszelkie słuszne inicjatywy podejmowane przez Waszą organizację.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jan Bury

Powrót na początek strony

 


 

Poseł na Sejm RP
Krystyna Łybacka

Poznań, dnia 10. 12.2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę gorąco i serdecznie podziękować za otrzymane życzenia i gratulacje z okazji ponownego wyboru na Posła RP.

Jestem przekonana, że dzięki życzliwości i otwartości serc wielu osób podobnie jak w latach poprzednich tak i w najbliższej przyszłości możliwe będzie rozwiązywanie wielu ludzkich spraw i związanych z nimi problemów.

Dziękując za okazaną sympatię proszą o przyjęcie najlepszych życzeń nieustającego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności, szczególnie osobistej.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Krystyna Łybacka

Powrót na początek strony

 


 

Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Marek Ziółkowski

Warszawa, 6 grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie,

pragnę serdecznie podziękować za przesłane gratulacje i życzenia w związku z wyborem na senatora oraz powierzeniem mi zaszczytnego stanowiska Wicemarszałka Senatu RP.

Mam nadzieję, że nie zawiodę zaufania, jakim zostałem obdarzony. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań, aby moja działalność przyczyniła się do umacniania polskiego parlamentaryzmu, a powierzoną mi godność wypełniać będę dla dobra naszej Ojczyzny.

Z poważaniem i najlepszymi życzeniami świątecznymi i noworocznymi

/-/ Marek Ziółkowski

Powrót na początek strony

 


 

Klub poselski Lewica i Demokraci
Wojciech Olejniczak

Warszawa, 4 grudnia 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezes
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie, Szanowni Państwo,

Uprzejmie, dziękuję za nadesłane na moje ręce gratulacje, w związku z objęciem przeze mnie zaszczytnego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Jestem wielce zobowiązany za ten życzliwy mi wyraz pamięci.

Dozwolę sobie odwzajemnić oczekiwanie i nadzieję, iż nasza współpraca w obecnej kadencji Sejmu będzie owocna i konstruktywna. Ze swej strony deklaruję otwartość oraz gotowość wspierania działań i przedsięwzięć podejmowanych przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego, w tak ważnych dla naszego kraju i jego mieszkańców, obszarach życia społeczno-gospodarczego.

Życząc Państwu wielu satysfakcjonujących osiągnięć w pełnieniu tak szczytnej misji społecznej oraz pełnej realizacji planów i zamierzeń, łączę serdeczne pozdrowienia.

Z poważaniem i wyrazami szacunku

 

Powrót na początek strony

 


 

Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług
Wyższa Szkoła Handlu i Usług
Spółka Galeria Poznań MM

Poznań, dnia 3 grudnia 2007

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym okresem rodzącej się nadziei, są czasem spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Z prawdziwą radością, chcielibyśmy zaprosić Pana, w imieniu władz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, Wyższej Szkoły Handlu i Usług oraz Spółki Galeria Poznań MM, na wspólne przedświąteczne spotkanie „Kupiecki Opłatek". Odbędzie się on 19 grudnia br. (środa) o godz. 19.30 w budynku Wyższej Szkoły Handlu i Usług, przy ul. Zwierzynieckiej 15.

Mamy nadzieję że spędzone razem godziny przeniosą Pana w atmosferę nadchodzących Świąt i pozostaną na długo w pamięci.

W oczekiwaniu na nadchodzące spotkanie pozdrawiamy,

/-/ Lesław Wiatrowski - Prezes Zrzeszenia
/-/ Prof. dr hab. Stefan Bosiacki - Rektor WSHiU
/-/ Ryszard Borowiecki - Prezes Zarządu Spółki

Powrót na początek strony

 


 

Prof. nadzw. dr hab. Beata Raszka

Poznań, dnia 3 grudnia 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za nagrodzenie mnie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tak prestiżowym wyróżnieniem jakim jest w naszym regionie medal „Labor Omnia Vincit".

Propagowana przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego pozytywistyczna idea pracy organicznej musi stać się także obecnie trwałą częścią ładu społeczeństwa demokratycznego i samorządowego z jego różnorodną kulturą. Współczesne warunki rozwoju zrównoważonego wymagają naszego świadomego uczestnictwa w przebudowie społeczeństwa i jego kultury jako całości, realizowanego na różnych poziomach ludzkiej aktywności, zwłaszcza intelektualnej, eksperckiej i obywatelskiej.

Dziękuję serdecznie Panu Prezydentowi za zorganizowanie tak miłej uroczystości i wspólne spotkanie z udziałem Pana i moich bliskich, które na zawsze zachowam w pamięci.

Z poważaniem

 

Powrót na początek strony

 


 

Zespół Szkół Zawodowych
im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp.

Środa Wlkp.03.12.2007r

Pan Marian Król

Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wlkp. będzie w 2008 roku obchodził 60-lecie swego istnienia. Przygotowania do jubileuszu już trwają - odbywa się szereg tematycznych imprez, konkursów i spotkań poświęconych historii szkoły, jej patronowi, a także związkom szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Chcąc nadać szkolnemu jubileuszowi znaczącą rangę, mam zaszczyt zaprosić Pana do objęcia patronatu nad tymi uroczystościami w ramach Komitetu Honorowego Obchodów 60-lecia Szkoły.

Wyrażenie zgody Pana do udziału w Komitecie Honorowym będzie dla nas zaszczytem i jednoczesnym uznaniem zasług i osiągnięć naszej szkoły.

W imieniu społeczności szkolnej, z wyrazami szacunku

/-/ Mirosław Ardelli

Powrót na początek strony

 Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą"

Warszawa, listopad 2007 r.

Szanowni Państwo,

Najserdeczniej dziękujemy, że zechcieli Państwo wesprzeć naszą Fundację. Jesteśmy tym darem serca szczerze Państwu zobowiązani i wdzięczni. Gwarantujemy, że pieniądze wykorzystamy zgodnie z Państwa poleceniem.

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Pod bezpośrednią opieką mamy ponad 4.500 chorych i niepełnosprawnych dzieci: z porażeniem mózgowym, retinopatią, dystrofią mięśniową, autyzmem, chorujące na nowotwory. Każda wpłata może pomóc im odzyskać zdrowie i sprawność.

Więcej informacji znajduje się w załączonym Suplemencie i na stronie internetowej www.dzieciom.pl

Jeszcze raz dziękując za darowiznę i pełne serdeczności zainteresowanie naszą Fundacją, życzymy wszystkiego dobrego.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Stanisław Kowalski
Prezes Zarządu Fundacji
Kawaler Orderu Uśmiechu

Powrót na początek strony

 


 

Profesor Tadeusz Maliński
USA

Listopad 30, 07

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Doktorze,

Bardzo dziękuję za wspaniałe przyjęcie i honory otrzymane od Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jest to wielki zaszczyt dla mnie. Projekt pomnika H. Cegielskiego jest unikalny i artystycznie wielki. Podziwiam Pana ideę, pracę i zaangażowanie – gratuluję wspaniałego przedsięwzięcia – możliwego tylko w Poznaniu.

Zapewniam o moim poparciu i pomocy o każdym czasie.

Z uszanowaniem

/-/ Tadeusz Maliński

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Pamięci
Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Poznań, dnia 30 listopada 2007 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Kapituła „Złotego Hipolita" Poznań

Zarząd Główny Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego zwraca się z uprzejmą prośbą o wyróżnienie: Płk poż. Władysława Pilawskiego Statuetką Złotego Hipolita, za szczególną służbę na rzecz Ojczyzny i w pożarnictwie, wyróżniającego się dużym patriotyzmem, twórczą pracą i doskonałą organizacją.

Jego działalność w pożarnictwie wpisała się do historii Straży Pożarnej w Polsce. Wysoko ceniona jest także jego aktywność i działalność społeczna, zwłaszcza w dziedzinie pielęgnowania historii i tradycji Wielkopolski. Jako syn powstańca wielkopolskiego od najmłodszych lat spotykał się z innymi weteranami powstania - kolegami ojca. Był również współpracownikiem Gen. Stanisława Taczaka, w okresie pełnienia przez niego funkcji prezesa Okręgu Związku Straży Pożarnych w Poznaniu.

Te kontakty z pewnością wpłynęły na jego zainteresowanie dziejami Powstania Wielkopolskiego. Stąd napisał między innymi książkę pt: „Ziemia Czarnkowska w walce o wolność 1918-1919".

Ponadto ma na swym koncie wiele innych publikacji dotyczących Ziemi Czarnkowskiej, z którą jest emocjonalnie związany. Swoją działalność społeczną poświęcił tejże Ziemi Czarnkowskiej.

Cieszy się w tym środowisku dużą popularnością i uznaniem.

Z poważaniem

/-/ Stefan Barłóg
Prezes Zarządu Głównego

Powrót na początek strony

 


 

Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Poznań, dnia 30 listopada 2007r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o rozważenie możliwości wyróżnienia Pana Jerzego Bronowicza, byłego Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu medalem „Labor Omnia Vincit". Wręczenie medalu mogłoby nastąpić na spotkaniu wigilijnym działaczy i funkcjonariuszy straży pożarnych naszego województwa w dniu 15 grudnia 2007 roku.

Pan Jerzy Bronowicz urodził się 17 kwietnia 1954 roku w Łomży. W 1976 roku ukończył Pedagogiczną Szkołę Techniczną. Strażacką służbę rozpoczął l sierpnia 1976 roku jako student — podchorąży Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej w Warszawie. Z dniem 16 czerwca 1980 roku został skierowany do służby w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Mianowany na stanowisko dydaktyczne pełnił jednocześnie odpowiedzialną funkcję dowódcy rocznika. 6 stycznia 1993 roku został powołany na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu. W kwietniu 1996 roku ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Rozległą wiedzę ogólną i zawodową pogłębiał uczestnicząc w wielu sympozjach pedagogicznych, kursach doskonalenia zawodowego oraz szkoleniach specjalistycznych. W 2000 roku ukończył Studia Podyplomowe o specjalności zarządzanie w stanach zagrożeń. Z dniem l kwietnia 2000 roku został powołany na stanowisko Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Służbę swą zakończył w czerwcu 2006 roku.

Uwzględniając całokształt dokonań Pana Jerzego Bronowicza jeszcze raz bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku i poważania

/-/ Stefan Mikołajczak
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Powrót na początek strony

 


 

Prezes zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Poznań, dnia 21 listopada 2007 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego zwracam się z prośbą do Pana prezydenta o przyznanie nagrody „Złotego Hipolita" i godności „ Wybitna Osobowość Pracy Organicznej" Druhowi Władysławowi Pilawskiemu jednemu z najbardziej zasłużonych działaczy i funkcjonariuszy ochrony przeciwpożarowej Kraju.

Druh Władysław Pilawski urodził się 29 grudnia 1913 roku w Czarnkowie. Służbę w ochronie przeciwpożarowej rozpoczął w roku 1934. Zawodową służbę zaczął w roku 1935 od stanowiska instruktora powiatowego w Rawiczu i Krotoszynie. W roku 1936 ukończył kurs oficerski i objął stanowisko instruktora pożarnictwa w Okręgu Wojewódzkim Związku Straży Pożarnych w Poznaniu, w którym pracował do roku 1939. W latach okupacji hitlerowskiej pełnił służbę strażacką w Lublinie i Krakowie aktywnie uczestnicząc w strażackim ruchu oporu „Skała".

Po wyzwoleniu wrócił do Poznania i objął stanowisko Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej. W latach 1947 - 1950 uczestniczył w pracach nad organizacją ochrony przeciwpożarowej w kraju, zakończonych uchwaleniem przez Sejm ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Z chwilą utworzenia Komendy Głównej Straży Pożarnych został powołany na stanowisko zastępcy komendanta głównego, które to obowiązki pełnił do 1979 roku, czyli do czasu przejścia w stan spoczynku po 44 latach ofiarnej służby.

Ppłk poż. w stanie spoczynku. Władysław Pilawski w latach 1957-1979 jako delegat Polski, działał z dużym zaangażowaniem w międzynarodowej organizacji pożarniczej CTIF zyskując uznanie władz i członków organizacji.

Po przejściu w 1979 roku na emeryturę ppłk poż. w st. spocz. Władysław Pikwski podjął pionierską pracę nad dokumentowaniem historii pożarnictwa. Jest autorem 9 książek tematyce pożarniczej. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu strażackim, jest m.in. członkiem Kapituły Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego.

Uwzględniając całokształt dokonań Druha Władysława Pilawskiego jeszcze raz bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku i poważania

/-/ Stefan Mikołajczak
Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego

Powrót na początek strony

 


 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Poznań, 15 listopada 2007 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

7 grudnia 2007 roku w Poznaniu podpisana została Wspólna Deklaracja o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Krajem Związkowym Hesja w Niemczech. Przez okres ostatnich siedmiu lat - z poszanowaniem „ Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" z 1999 roku - współpraca objęła bardzo wiele dziedzin życia politycznego, gospodarczego i społeczno-kulturalnego, przyczyniając się do zacieśnienia przyjaźni między narodem niemieckim i polskim.

Dzięki tej współpracy wiele firm, ośrodków naukowych, a przede wszystkim mieszkańców naszych regionów, poszerzając swoją wiedzę i horyzonty, mogło korzystać z dobrych praktyk oraz doświadczeń wypracowanych przez Hesję i Wielkopolskę. Wspólnie podejmowane działania pomogły między innymi Wielkopolsce przygotować się do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Powyższa współpraca nie byłaby możliwa bez wsparcia i ogromnego zaangażowania Pana Rolanda Kocha, Premiera Kraju Związkowego Hesja, który przez lata wytrwale pracował na rzecz zacieśnienia przyjaznych kontaktów między naszymi regionami.

Biorąc pod uwagę ogromne zasługi oraz osiągnięcia Pana Premiera Rolanda Kocha, zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości uhonorowania Premiera nagrodą im. Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

Powrót na początek strony

 


 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Poznań, dnia 19 listopada 2007 roku

Szanowni Państwo
prof. Aldona Kamela – Sowińska
Przewodnicząca Kapituły Złotego Hipolita

dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej tegorocznym laureatom. Z przykrością zawiadamiam, że w związku z wizytą, w dniu 24 listopada, delegacji ukraińskiej, nie będę mógł uczestniczyć w gali.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od lat podejmuje skuteczne działania na rzecz szerzenia najlepszych tradycji pozytywistycznych w regionie i kraju. Znalezienie się w gronie osób wyróżnionych przez Stowarzyszenie to prawdziwy zaszczyt i prestiż. Wszystkim laureatom Hipolitów 2007 przekazuję więc najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania.

Z poważaniem

/-/ Jan Grabkowski

Powrót na początek strony

 


 

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Warszawa, 16 listopada 2007 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za gratulacje i życzenia, jakie otrzymałem od Pana w związku z wyborem na stanowisko Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaufanie, jakim obdarzyli mnie posłowie jest dla mnie źródłem szczerej satysfakcji. Dołożę wszelkich starań, by nie zawieść ich oczekiwań. Chciałbym jednocześnie zapewnić, że swoją pracę dla Rzeczypospolitej wykonywać będę w duchu zasad i wartości, którym zawsze starałem się być wierny.

Mam nadzieję, że w wypełnianiu nowych zadań nie zabraknie mi sił i wytrwałości. Dlatego tak wiele znaczą dla mnie Pańskie ciepłe słowa oraz życzliwe wsparcie.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Bronisław Komorowski

Powrót na początek strony

 


 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak

Poznań, 15 listopada 2007 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

7 grudnia 2007 roku w Poznaniu podpisana została Wspólna Deklaracja o współpracy między Województwem Wielkopolskim, a Krajem Związkowym Hesją w Niemczech. Przez okres ostatnich siedmiu lat - z poszanowaniem „ Traktatu między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" z 1999 roku - współpraca objęła bardzo wiele dziedzin życia politycznego, gospodarczego i społeczno-kulturalnego, przyczyniając się do zacieśnienia przyjaźni między narodem niemieckim i polskim.

Dzięki tej współpracy wiele firm, ośrodków naukowych, a przede wszystkim mieszkańców naszych regionów, poszerzając swoją wiedzę i horyzonty, mogło korzystać z dobrych praktyk oraz doświadczeń wypracowanych przez Hesję i Wielkopolskę. Wspólnie podejmowane działania pomogły między innymi Wielkopolsce przygotować się do funkcjonowania w strukturach Unii Europejskiej.

Powyższa współpraca nie byłaby możliwa bez wsparcia i ogromnego zaangażowania pana Rolanda Kocha, premiera Kraju Związkowego Hesja, który przez lata wytrwale pracował na rzecz zacieśnienia przyjaznych kontaktów między naszymi regionami.

Biorąc pod uwagę ogromne zasługi oraz osiągnięcia pana premiera Rolanda Kocha, zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości uhonorowania Premiera nagrodą im. Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

Powrót na początek strony

 


 

Edmund Oses

Poznań, dnia 8.11. 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy podziękowań za odznaczenie mnie Medalem „Labor Omnia Vincit”.

Fakt przyznania medalu, zaliczenie mnie do grona osób mogących być dumnymi z pracy na rzecz innych, napawa moją duszę radością. Starałem się, szukałem wszystkich metod, aby pomóc dzieciom Owińsk. Był Pan tego nie tylko świadkiem, ale także udzielał nam pomocy.

Medal jest uznaniem nie tylko mojego nauczycielskiego powołania, także pracy twórczej na emeryturze. Nadal będę pisał, również spotykał się w szkołach, przybliżając młodemu pokoleniu problematykę dzieci niewidomych.

Dziękuję także Kapitule za uznanie mojego pedagogicznego oraz twórczego dorobku.

Z wyrazami szacunku

/-/ Edmund Oses

Powrót na początek strony

 


 

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Wronki
Andrzej Liszkowski

Wronki, 30.10.2007 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Panie Prezydencie,
Szanowni Państwo,

Jesteśmy zaszczyceni uhonorowaniem naszej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach statuetką Hipolita. Druhny i druhowie strażacy naszej Jubilatki składają Towarzystwu serdecznie podziękowanie.

To wyróżnienie nobilituje wroniecką OSP i jest niewątpliwie podziękowaniem dla pokoleń wronieckich strażaków, którzy wiernie pracowali i służyli tutejszemu społeczeństwu i Ojczyźnie. My, dzisiejsza Brać Strażacka kontynuujemy dzieło Ojców naszych, w myśl zasady: Bliźniemu na ratunek, Bogu na chwałą.

Ze strażackim pozdrowieniem

/-/ Andrzej Liszkowski

Powrót na początek strony

 


 

Marian Kardynał Jaworski
Arcybiskup Metropolita Lwowski

Lwów, 27 października 2007 roku


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
Nie przez to, co ma, lecz przez to,
czym dzieli się z innymi."
                             (Jan Paweł II)

 

 

Bóg zapłać Towarzystwu im. H. Cegielskiego w Poznaniu za wsparcie szlachetnego czynu budowy pomnika Ojca Świętego JANA PAWŁA II na terenie Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Lwowskiej, Lwów-Brzuchowice.

Niech pamięć o tym Wielkim Papieżu trwa, a Jego nauki niech umacniają w nas wiarę, nadzieję i miłość.

/-/ Marian Kardynał Jaworski
Arcybiskup Metropolita Lwowski

Powrót na początek strony

 


 

Korporacja Producentów Żywności
- Klub Promocji Jakości

Poznań, 22 października 2007 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Korporacji Producentów Żywności — Klubu Promocji Jakości doceniając podjętą przez THC inicjatywę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu - Wielkopolanina, legendy i wzorca pracy organicznej - postanowił uczestniczyć w Komitecie Budowy tego Pomnika i wesprzeć to dzieło kwotą l .000,00 zł.

Z poważaniem

/-/ prof. dr hab. Włodzimierz Fiszer

Powrót na początek strony

 


 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„INTERFUND” sp. z o.o.

Poznań, 22 października 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Uprzejmie informujemy, że Zarząd P.W. „INTERFUND" Sp. z o.o. doceniając podjętą przez THC inicjatywę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu — Wielkopolanina, legendy i wzorca pracy organicznej - postanowił uczestniczyć w Komitecie Budowy tego Pomnika i wesprzeć to dzieło kwotą 1.000,00 zł.

Z poważaniem

/-/ mgr inż. Jerzy Szyło

Powrót na początek strony

 


 

Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 18 października 2007 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

z zainteresowaniem przyjąłem wiadomość o budowie w Poznaniu pomnika Hipolita Cegielskiego - wielkiego patrioty, humanisty i społecznika, który dzięki swojej osobowości oraz pełnej poświęcenia pracy należy do grona wybitnych Wielkopolan. Cieszą mnie wszelkie działania mające na celu pielęgnowanie historii, tradycji oraz osiągnięć naszego regionu, dlatego z przyjemnością przyjmuję honorowe członkostwo w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jestem przekonany, że to niezwykle cenne i wartościowe przedsięwzięcie spotka się z dużym zainteresowaniem i poparciem mieszkańców Poznania, jak i całej Wielkopolski.

Szanowny Panie Prezydencie, życząc Panu pomyślności w realizacji zaplanowanego przedsięwzięcia, wyrażam przekonanie, że dzięki Państwa wysiłkom i zaangażowaniu w jego realizację, możliwe będzie szybkie ukończenie budowy i odsłonięcie pomnika Hipolita Cegielskiego w zaplanowanym terminie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

Powrót na początek strony

 


 

Romuald Szulc

Duszniki, dnia 17 października 2007 r.

Pan Prezydent
dr Marian Król
Towarzystwo Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękuję za wiadomość o przyznaniu mi Srebrnego Medalu Towarzystwa „Labor Omnia Vincit".

Fakt przyznania tego Medalu jest dla mnie szczególnym powodem wielkiej satysfakcji i radości.

Przesyłam w załączeniu oczekiwaną notę biograficzną.

Z poważaniem

/-/ Romuald Szulc

Powrót na początek strony

 


 

Waldy Dzikowski
Poseł na Sejm RP

Poznań, dnia 16 października 2007 r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za otrzymane zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek „Hipolita" i certyfikatów godła „NAJLEPSZE W POLSCE" laureatom konkursu w roku 2007. Niestety z uwagi na podjęte wcześniej zobowiązania wynikające z trwającej kampanii wyborczej, nie będę mógł być obecny.

Konsumencki Konkurs Jakości Produktów „NAJLEPSZE W POLSCE", będący już VIII edycją konkursu, kolejny raz umożliwił konsumentom wskazanie produktów, które ich zdaniem są na polskim rynku najlepsze, a tym samym utrzymują wiodącą pozycję.

Proszę o przekazanie wyrazów mojego uznania i gratulacji laureatom konkursu, a pozostałym uczestnikom powodzenia w kolejnej edycji.

Serdeczne gratulacje przekazuję również na ręce Pana prof. dr Andrzeja Obrębowskiego, wyróżnionego statuetką Honorowego Hipolita i Lidera Pracy Organicznej, wraz z życzeniami dalszych sukcesów.

Z poważaniem,

/-/ Waldy_Dzikowski
Przewodniczący Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej

Powrót na początek strony

 


 

Prof. dr hab. Grzegorz H. Bręborowicz
rektor Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Poznań, 15 października 2007 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Pragnę Pana poinformować, iż z przyjemnością zgadzam się na uczestnictwo w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Gratuluję podjęcia się realizacji tej niezwykle pięknej i szlachetnej inicjatywy jaką jest wzniesienie pomnika Hipolita Cegielskiego, postaci wielce zasłużonej dla naszego miasta i regionu Wielkopolski.

Z poważaniem

/-/ prof. .dr hab. Grzegorz Bręborowicz

Powrót na początek strony

 


 

Wójt Gminy Duszniki

Duszniki, dnia 10 października 2007 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 28.09.20077-., pragnę serdecznie podziękować za zaszczyt i wyróżnienie mojej osoby Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit".

Cieszą się, że znalazłem się w tym gronie wspólnie z Panem Romualdem Sobkowiakiem i Panem Romualdem Szulcem, których zasługi dla rozwoju społeczno-kulturalnego Gminy Duszniki są bezcenne.

Decyzja Zarządu Towarzystwa o przyznaniu medalu mojej osobie jest dla mnie niezmiernie cenna, tym bardziej, że wartości moralne i patriotyczne, tradycja narodowa i praca organiczna są mi tak samo bliskie jak członkom Towarzystwa.

Pozwalam sobie załączyć swoje CV, o które Pan prosił, oraz zaproponować termin i miejsce uroczystego wręczenia. Ze swojej strony proponuję dwa terminy- 23 października, godz. 13, podczas sesji Rady Gminy Duszniki lub wyjątkowa data 11 listopada 20070 godz. 15.00, podczas uroczystego koncertu z okazji obchodów Święta Niepodległości, która dodatkowo podkreśliłaby patriotyczny charakter odznaczenia.

Oczekuję zatem na Pana stanowisko w powyższej kwestii.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ mgr inż. Adam Woropaj

Powrót na początek strony

 


 

Wojciech Kilar
- kompozytor

Katowice, 4.10.2007 roku.

Do
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Cegielskiego Poznaniu

Szanowni Państwo,

z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wojciech Kilar

Powrót na początek strony

 


 

Zastępca Prezydenta
Miasta Poznania

Poznań, 13 września 2007 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie

Dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, które z satysfakcją przyjmuję.

Pragnę wyrazić przekonanie, że idea budowy pomnika tego wybitnego Wielkopolanina, spotka się z poparciem mieszkańców naszego miasta i będzie jednocześnie doskonałą lekcją historii dla młodego pokolenia Polaków.

Proszę przyjąć życzenia pomyślności w realizacji tego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Mirosław Kruszyński

Powrót na początek strony

 


 

Włodzimierz Łęcki

Poznań, 17 września 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Czuję się zaszczycony zaproszeniem do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Zaproszenie przyjmuję i oczekuję informacji związanych z budową pomnika.

Serdecznie gratuluję Towarzystwu inicjatywy i życzę szybkiej realizacji projektu.

Z wyrazami szacunku
/-/ Włodzimierz Łęcki

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Muzyczne
Imienia Henryka Wieniawskiego

Poznań 13 września 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do Komitetu Honorowego uświetniającego realizację oczekiwanego przez społeczeństwo pomnika Hipolita Cegielskiego. Ogromnie cenię wszystkie podejmowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, a nade wszystko przez Pana Prezydenta, wysiłki i organizowane wydarzenia upamiętniające tą niezwykłą w naszej historii Postać.

Szczególną satysfakcję przeżywam z uwagi na osobiste doprowadzenie do przeniesienia szczątków rodziny Cegielskich na Cmentarz Zasłużonych w Poznaniu i odtworzenie na nim pamiątkowego obelisku.

Pozwalam sobie również poinformować, że w dniu 12 września br. wraz z żoną Anną dokonałem wpłaty 200 zł na realizację tego szczytnego celu.

Wyrazami szacunku
/-/ Andrzej Wituski

Dyrektor Biura
Dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego

 

Powrót na początek strony

 


 

Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego

Włoszakowice, 12 września 2007 r

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie,

18 września mija 150. rocznica śmierci Karola Kurpińskiego, urodzonego we Włoszakowicach k. Leszna w 1785 r. współtwórcy stylu narodowego w muzyce polskiej, długoletniego dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie, kompozytora, dyrygenta, pedagoga i publicysty muzycznego, pierwszoplanowej postaci polskiego życia kulturalnego I połowy XIX wieku.

Z tej okazji w pięknie utrzymanym i zagospodarowanym Parku im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu w dniu 25 września (wtorek) o godz. 12.00 odbędzie się uroczystość postawienia tablicy informacyjnej o kompozytorze słynnej "Warszawianki" 1830 r. oraz zasadzenia platanu symbolizującego pamięć o Kurpińskim (w Parku we Włoszakowicach rośnie jeden z najstarszych w Polsce 250-ltmi platan pamiętający czasy Kurpińskiego - stąd wybór takiego, a nie innego drzewa).

Tablicę i platan funduje Towarzystwo Muzyczne im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w ścisłej współpracy i za zgodą Zarządu Zieleni Miejskiej Miasta Poznania.

Jako prezes Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach serdecznie zapraszam Szanownego Pana Prezydenta na tę uroczystość.

Sądzimy, że obecność Pana Prezydenta na tej uroczystości byłaby czytelnym wyrazem szacunku władz Towarzystwa im. Cegielskiego wobec innego wybitnego syna wielkopolskiej ziemi.

W załączeniu pozwalam sobie przesłać publikację popularno-naukową o Karolu Kurpińskim pióra ks. prof. Tadeusza Przybylskiego, prezesa honorowego naszego Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ St. Waligóra

 

Powrót na początek strony

 


 

Prof. dr hab. Zdzisław Sadowski

Warszawa, 10 września 2007 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością deklaruję gotowość uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Uważam tę inicjatywę za wysoce uzasadnioną i będę się cieszył, jeśli uda się ją szybko zrealizować.

Łączę wyrazy szacunku i serdeczne pozdrowienia

/-/ Zdzisław Sadowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Politechnika Poznańska

Poznań, dnia 6 września 2007 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Przyjmując udział pragnę wyrazić nadzieję, iż tak zacna inicjatywa znajdzie szerokie poparcie społeczności Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab.
Inż. Adam Hamrol

 

Powrót na początek strony

 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Poznań, dnia 06 września 2007 roku

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

osobisty to dla mnie zaszczyt i przyjemność wejść do zacnego grona członków Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

W całej rozciągłości popieram tę cenną inicjatywę i oczekuję na dalsze szczegóły.

Z wyrazami szacunku

rektor
/-/ prof. dr hab. Witold Jurek

 

Powrót na początek strony

 


 

Prof. Dr Zbigniew Radwański

Poznań, dnia 6 września 2007 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

komunikuję uprzejmie, że z przyjemnością będę uczestniczyć w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Z wyrazami szacunku

/-/ Zbigniew Radwański

 

Powrót na początek strony

 


 

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Koninie

Konin, 3.09.2007

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z zakończeniem mojej pracy na stanowisku Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, składam Panu serdeczne podziękowania za wieloletnią, dobrą, partnerską i życzliwą współpracę.

Do słów tych dołączam życzenia zdrowia, wielu dalszych sukcesów zawodowych, spełnienia planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Józef Orczyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 3.09.2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

W obliczu zbliżających się obchodów 90. rocznicy Powstania Wielkopolskiego ucieszyła mnie wiadomość o staraniach podjętych na rzecz upamiętnienia jednego z największych, bohaterów najdłuższej wojny nowoczesnej Europy jakim był Hipolit Cegielski, wielki organicznik, humanista i patriota.

Z informacji przedstawionych w przysłanym do wojewodów zaproszeniu oraz dodatkowo uzyskanych droga telefoniczną i faxem, wnioskuję, iż uczestnictwo w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika wiąże się z koniecznością dokonania wpłaty finansowej na rzecz Komitetu Budowy Pomnika.

Zdaję sobie sprawę, że inicjatywa podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wymaga napadów finansowych. Istotą tworzenia pomników kultury jest wspólna praca wszystkich zainteresowanych nad upamiętnianiem Bohaterów minionych czasów. Jednak pobieranie opłat za członkostwo w Komitecie Honorowym jest - moim zdaniem - wypaczeniem istoty powoływania gremiów tego typu.

Z poważaniem

/-/ Tadeusz Dziuba
Wojewoda wielkopolski

 

Powrót na początek strony

 


 

Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu

Poznań, 3.09.2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

uprzejmie dziękuję za zaszczytne dla mnie zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które przyjmuję z satysfakcją.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof.dr hab. Jan Węglarz

 

Powrót na początek strony

 


 

Z kurii Metropolitalnej w Gnieźnie

Gniezno, dnia 3 września 2007 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Kuria Metropolitalna w Gnieźnie uprzejmie informuje, że Ksiądz Arcybiskup Henryk Muszyński, Metropolita Gnieźnieński wyraża zgodę na udział w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Z szacunkiem

/-/ Biskup Bogdan Wojtuś
Wikariusz Generalny

/-/ Ks. Krzysztof Wętkowski
Kanclerz Kurii

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Katedry Inżynierii i Metrologii Kwantowej
Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej

Poznań dnia 31.08.2007r

Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Jestem zaszczycony zaproszeniem do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i deklaruję swoje uczestnictwo.

Z szacunkiem

/-/ prof. dr hab. Jerzy Dembczyński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Aldony Kameli - Sowińskiej
rektora WSHi R

Poznań, dnia 31 sierpnia 2007 r.

dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze

dziękując za zaszczytne słowa kierowane pod moim adresem, pragnę poinformować, że z przyjemnością przyjmę zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Swoje poparcie dla podjętej przez Towarzystwo inicjatywy miałam już okazję wyrazić, wspierając działania zmierzające do budowy pomnika Hipolita Cegielskiego.

/-/prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Filipa Kaczmarka
posła do Parlamentu Europejskiego

Poznań, 31 sierpnia 2007 roku.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegiegielskiego

W nawiązaniu do przesłanego zaproszenia, uprzejmie informuję, że z dużą przyjemnością wyrażam zgodę na udział w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Podobnie, jak Pan Prezydent, również uważam, że uczczenie w ten sposób pamięci wielkiego polskiego patrioty i wzorca pracy organicznej w Wielkopolsce, którym był Hipolit Cegielski, jest bardzo ważne dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Poznania i naszego regionu.

Łączę wyrazy szacunku,

/-/ dr Filip Kaczmarek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Lecha Trzeciakowskiego

Poznań, 30. sierpnia 2007

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie,

z głęboką satysfakcją przyjąłem propozycje wstąpienia do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Czuję się wyróżniony tą godnością.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Lech Trzeciakowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stefana Mikołajczaka
b. marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, dnia 30 sierpnia 2007 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

W każdej epoce dziejów znajdujemy wybitne osoby, które stanowią o swojej niezwykłości poprzez wiekopomne ich dokonania. Niewątpliwie pośród zasłużonych Wielkopolan należy w sposób szczególny wyróżnić Hipolita Cegielskiego, którego idee i dokonania są po dziś dzień przymiotem i wyróżnikiem mieszkańców naszego regionu. Wyrażam swój wielki podziw i uznanie do tak wielce znaczących inicjatyw podejmowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i osobiście przez Pana Prezydenta, które dobrze służą kultywowaniu rodzimej tradycji i honorowaniu najwybitniejszych postaci życia publicznego oraz kształtowaniu postaw i wychowaniu patriotycznemu młodych pokoleń Polaków.

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które przyjmuję z wdzięcznością i w świadomości ponadczasowego znaczenia tego przedsięwzięcia oraz kontynuowania naszej dalszej, moim zdaniem bardzo owocnej współpracy.

Życzę Panu Prezydentowi i Towarzystwu oraz jego sympatykom wszelkiej pomyślności w realizacji przyjętych zadań oraz nieograniczonej życzliwości społecznej.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

/-/ Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 28 sierpnia 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego dziękuję za propozycję przystąpienia do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Dla mieszkańców Poznania i naszego regionu, postać Hipolita Cegielskiego -wielkiego społecznika i patrioty - jest symbolem wielkopolskiej przedsiębiorczości i gospodarności. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu się w życie społeczno-gospodarcze, naukowe i kulturalne, Hipolit Cegielski należy do grona najwybitniejszych postaci w dziejach Wielkopolski.

Podjęcie przez Państwa inicjatywy budowy w stolicy regionu pomnika jego imienia jest niezwykle cennym przedsięwzięciem upamiętniającym tego wybitnego Wielkopolanina. Jestem przekonana, że spotka się ono z pewnością z dużym zainteresowaniem Poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski.

Z przykrością informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nie może udzielić wsparcia dla Państwa przedsięwzięcia. Niemniej, doceniając wartość i znaczenie inicjatywy dla lokalnej społeczności, życzę Państwu pomyślnej jej realizacji.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Gabinetu Marszałka
/-/ Anna Zielińska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Arcybiskupa Józefa Kowalczyka

Warszawa, 28 sierpnia 2007

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Doktorze,

dziękuję za list z sierpnia 2007, który otrzymałem w dniu dzisiejszym. Jeśli chodzi o udział w komitecie honorowym budowy pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wyrażam moją zgodę pod warunkiem, że będzie w nim zasiadał miejscowy biskup diecezjalny w osobie Ks. Abp. Stanisława Gądeckiego.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ +Józef Kowalczyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Erwina Wąsowicza
rektora Akademii Rolniczej w Poznaniu

Poznań, dnia 28 sierpnia 2007 roku

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Gratulując inicjatywy uhonorowania monumentem pamięci Hipolita Cegielskiego, uprzejmie dziękuję za zaproszenie do grona uczestników Komitetu Honorowego tego przedsięwzięcia.

Wyróżnienie to przyjmuję z przyjemnością.

Z poważaniem
/-/prof. Erwin Wąsowicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Maksymiliana Bukowiana

Poznań, 28 sierpnia 2007 r.

Wielce Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Z prawdziwą radością odebrałem Pańskie zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jako przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą od 1990r. w sektorze usług personalnych, dozorowych i porządkowych, doceniam nie tyko sam fakt zaproszenia mnie do tak dostojnego grona osób, ale również to, że dotyczy ono budowy pomnika człowieka, który jest emblematycznym przykładem wartości na których opierać się powinien system wartości wyznawany przez przedsiębiorców. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że droga jaką przebył H. Cegielski od małego warsztatu do wielkiego przemysłu pozostaje mi bliska ze względu na własne, osobiste doświadczenia.

Dlatego też, czuję się ogromnie zaszczycony Pańskim zaproszeniem i z autentyczną radością je przyjmuję, oddając się do Pańskiej dyspozycji jako członek Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ Maksymilian Bukowian

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Gerarda Labudy

Poznań, dnia 28 sierpnia 2007 roku.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie mnie na członka Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Godność tę z satysfakcja przyjmuję, załączając wyrazy szczególnego respektu.

/-/ Gerard Labuda

 

Powrót na początek strony

 Od Metropolity Poznańskiego
Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego

Poznań, dnia 18 sierpnia 2007 roku

Wielce Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

w niedzielę 30 grudnia 2007 roku Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski, Prefekt Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, pragnie w rodzinnej Archidiecezji Poznańskiej podziękować Bogu za 25 lat posługi biskupiej w Kościele. Ksiądz Kardynał przyjął sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II w Bazylice Watykańskiej 6 stycznia 1983 roku.

Bardzo serdecznie zapraszam Pana Prezydenta na Uroczystości Jubileuszowe, które rozpoczną się Mszą Świętą pod przewodnictwem Dostojnego Jubilata w Katedrze Poznańskiej 30 grudnia 2007 roku o godz. 10.00. Będzie nam miło gościć Pana Prezydenta również na jubileuszowym obiedzie w Rezydencji Arcybiskupiej na Ostrowiu Tumskim w Poznaniu, bezpośrednio po uroczystościach w Katedrze.

Z wyrazami szacunku i z serdecznym pozdrowieniem.

/-/+ Stanisław Gądecki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wydawnictwa Księży Werbistów
VERBINUM

Warszawa, 6 sierpnia 2007 roku

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Szanowny Panie Doktorze!

Wydawnictwo Księży Werbistów Verbinum pragnie serdecznie podziękować za otrzymane wsparcie finansowe przy wydaniu albumu o Ojcu Marianie Żelazku.
Zapewniamy, że Państwa wkład w wydanie albumu zostanie wymieniony w publikacji, w związku z tym bardzo proszę o przesłanie nam logo Towarzystwa w postaci elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

/-/ ks. dr Michał Studnik SVD
dyrektor wydawnictwa

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prymasa Polski
Kardynała Józefa Glempa

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze!

Dziękuję za szlachetną inicjatywę upamiętnienia Wielkiego Polaka z Wielkopolski. Czuję się zaszczycony zaproszeniem do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Szczęść Boże!

/-/ Józef Kardynał Glemp

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Gerarda Labudy

Poznań, 24.VII.2007

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-017 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie donoszę moją gotowość uczestniczenia w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Równocześnie w formie zadatku wpłaty kwoty 300.- zł na konto Towarzystwa w najbliższym czasie. Zobowiązuję się też w miarę moich sił propagować ideę Pomnika w moim otoczeniu.

Przesyłam wyrazy szczególnego respektu

/-/ Gerard Labuda

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Andrzeja J. Szwarca.

Poznań, 18 lipca 2007 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

przepraszając za spóźnienie, odpowiadając na Pańskie pisma z dnia 2 kwietnia 2007 r. (l.dz. 87/2007) i z kwietnia 2007 r. (l.dz. Org. 56/2007), dziękuję przede wszystkim za wiadomość o przyznaniu mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita "Godności Lidera Pracy Organicznej" oraz "Honorowej Statuetki Hipolita". Nie muszę pewnie podkreślać tego, że bardzo cenię sobie te wyróżnienia, przyrzekając dalszą aktywność, do której wyróżnienia te zobowiązują.

Przesyłam w załączeniu oczekiwaną notę biograficzną dotyczącą mojej osoby.

Notę tę przesyłam równocześnie wraz ze zdjęciem oraz z oświadczeniem o mym finansowym wsparciu publikacji "Liderzy Pracy Organicznej" na adres Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "INTERFUND" Sp. z o.o., przesyłając na adres internetowy tego Przedsiębiorstwa notę i zdjęcie także w formie elektronicznej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Andrzej J. Szwarc

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr. hab. Henryka Mruka

Poznań, 17.07.2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie dziękuję za przyznanie mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita Godności "Lidera Pracy Organicznej" wraz ze "Statuetką Hipolita". Zarówno sam fakt przyznania mi tej Godności, jak również uroczystość jej wręczenia w dniu 29.06.2007 roku, są dla mnie źródłem wielkiej satysfakcji oraz radości. Mam bardzo duże wątpliwości, czy zasłużyłem sobie na tak wysokie wyróżnienie. Pragnę jednak zapewnić, że dołożę wszelkich starań, aby swoją pracą i zaangażowaniem w tworzenie wartości wspólnej, chociaż w części zasłużyć na tę zaszczytną Godność.

Z wyrazami szacunku

/-/ Henryk Mruk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stanisława Kardynała Dziwisza
Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego

Kraków, 12 lipca 2007 r.

Pan Prezydent
Dr Marian Król
Tow. Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękuję za informację o podjęciu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego inicjatywy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Życzę Bożego błogosławieństwa w realizacji tego przedsięwzięcia

Szczęść Boże!

/-/ Kardynał Stanisław Dziwisz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Mariusza Waltera
Grupa ITI

Warszawa, 10.07.2007 roku.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie!

Uprzejmie dziękuję za przesłaną korespondencję. Pragnę zapewnić, że z wielką satysfakcją przeczytałem informację o Państwa inicjatywie, jaką jest budowa Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Jestem zaszczycony propozycją uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, jednak nie jestem w stanie podjąć się zobowiązania współudziału w organizacji tego przedsięwzięcia.

Grupa ITI jest obecnie w stadium realizacji trzech bardzo dużych projektów inwestycyjnych i proszę mi wierzyć, że pomimo zaangażowania sztabu ludzi trudno jest mi znaleźć odrobinę wolnego czasu na inną aktywność poza biznesową. Pozwalam sobie jednakże przesłać xero wpłaty pieniężnej z przeznaczeniem na budowę Pomnika, licząc, że także ten wkład pomoże w zrealizowaniu projektu. Z wyrazami szacunku

Z pozdrowieniami

/-/ Mariusz Walter

 

Powrót na początek strony

 


 

Z zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego

Ziębice, 6 lipca 2007 roku.

Sz. P. dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
w Poznaniu

Sz. P. Edmund Dudziński
Dyrektor Biura Towarzystwa
im. H. Cegielskiego
w Poznaniu

Pragnę serdecznie pozdrowić i jeszcze raz gorąco podziękować za Panów obecność podczas naszych uroczystości w dniu 30 czerwca br. Dołączam do listu pierwsze publikacje prasowe, które zawierają informacje o obchodach 60-lecia szkoły i szkolnictwa zawodowego w Ziębicach. Wierzę, że nasza dalsza współpraca będzie przebiegała równie efektownie i będzie tak interesująca jak Panów wizyta podczas uroczystości w Ziębicach.

Z pozdrowieniami

/-/ Mariusz Szpilarewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Warszawa, 18/6/2007

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań.

Szanowny Panie Prezydencie,

byłbym bardzo wdzięczny za informacje o dokładnej dacie uroczystości listopadowej, jeśli została ona już ustalona. Wbrew pozorom listopad okazuje się już terminem niezbyt odległym i otrzymuje zaproszenia związane z różnymi wydarzeniami. Właśnie Bank Światowy zaprosił mnie na seminarium do Bukaresztu na 15. listopada, co oznacza, że między 13 a 16. nie będę dostępny. Oczywiście uroczystość w Poznaniu jest dla mnie priorytetem, jednak nie chciałbym powodować trudności innym instytucjom.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Jerzy Rogulski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Magdaleny Abakanowicz

Warszawa, 18/6/2007

Szanowny Pan Dr. Marian Krol
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Jestem głęboko poruszona Pana listem.

Przyznanie mi zaszczytnego wyróżnienia jest ważnym momentem mego życia. Pragnę podziękować Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego oraz członkom Kapituły "Złotego Hipolita" za to najwyższe honorowe wyróżnienie. W załączeniu przesyłam obszerną notę biograficzną.

Dołożę wszelkich starań aby przybyć do Poznania w dniu 24 listopada 2007 na uroczystość wręczenia Statuetki.

Łącze wyrazy głębokiego szacunku,

/-/ Magdalena Abakanowicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od
Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej

Duszniki, 17.06.2007 r.

Sz. Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej zwraca się z uprzejmą prośbą o przyznanie panu mgr Romualdowi Szulcowi w uznaniu Jego zasług na niwie kulturalnej i oświatowej dla środowiska wsi i gminy Duszniki - Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit".
Pan mgr Romuald Szulc - absolwent Liceum Pedagogicznego w Rogoźnie, Studium Nauczycielskiego w Poznaniu i UAM w Poznaniu, a także Podyplomowego Studium Technologii Kształcenia UAM całe swe zawodowe i poza zawodowe życie poświęcił dla dobra młodzieży i środowiska.

W latach 1974 - 2005 był nauczycielem fizyki z II st. Specjalizacji w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Dusznikach.

W okresie 1974 - 82 pełnił funkcję wicedyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej, a w latach 1996 - 99 był dyrektorem Szkoły Podstawowej w Dusznikach. Współtworzył zespół flażoletowy i Koło Melomanów Pro Simfoniki. W latach 1979 -81 pełnił obowiązki dyrektora Gminnego Ośrodka kultury w Dusznikach. Sprawował funkcję pierwszego dyrektora Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Dusznikach w latach 1999 - 2005, kiedy to przeszedł na emeryturę. W 2003 r. organizował rozbudowę gimnazjum i zadbał o jego wyposażenie. W trakcie swej pracy propagował kształcenie estetyczne młodzieży m. in. poprzez udział uczniów w szkolnych koncertach muzycznych Lubuskiego i Wielkopolskiego Biura Koncertowego.

Swą działalność pedagogiczne - wychowawczą przeniósł również na grunt pozalekcyjny, będąc wieloletnim instruktorem harcerskim Hufca ZHP Szamotuły (1967 - 1990), drużynowym i harcmistrzem. Zorganizował kilkadziesiąt szkolnych wycieczek, rajdów i obozów (był prekursorem młodzieżowych obozów wędrownych), pełniąc funkcję opiekuna SKKT i PTTK w latach 1984-91.

W okresie 1983 - 89 środowisko nauczycielskie powierzyło mu funkcję prezesa Zarządu Oddziału ZNP. W latach 1978 - 81 był członkiem Zarządu Oddziału ZNP. W 1989 roku, jako prezes wspomnianego Zarządu Oddziału ZNP założył pracowniczą spółkę budowlaną, zrzeszającą 10 rodzin. W ten sposób przyczynił się do powstania osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Jesionowej w Dusznikach.

Zainicjował powstanie Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej w 2000 roku i był wieloletnim prezesem Zarządu TMZD - od momentu jego powstania do 2007 roku. Był inicjatorem, organizatorem i współzałożycielem Izby Regionalnej w Dusznikach, które to uroczyste otwarcie miało miejsce w dniu 3 maja 2007 roku.

Pan mgr Romuald Szulc jest niewątpliwie osobowością, której działalność pozostawiła i wciąż pozostawia, swój trwały ślad w środowisku, miejscowości i gminie, ale także i może przede wszystkim w sercach i duszach jego wychowanków.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej, wspierając inicjatywy Rady Gminy Duszniki popiera wniosek o przyznanie medalu „Labor Omnia Vincit" panu mgr Romualdowi Sobkowiakowi w uznaniu Jego zasług dla środowiska.

Pan mgr Romuald Sobkowiak będąc członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej, wykorzystywał swą dziennikarską profesję do propagowania i wspierania działalności TMZD umieszczając w „Gazecie Szamotulskiej" obszerne artykuły prasowe.

Do dziś pełni nieformalną funkcję rzecznika prasowego naszego Towarzystwa. Latem 2002 roku brał czynny udział w zorganizowaniu Międzynarodowego Pleneru Malarskiego, który odbył się pod auspicjami TMZD. Wykonał prace plastyczne, stanowiące wystrój Izby Regionalnej w Dusznikach.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Dusznickiej prosi o należne uhonorowanie obu wspomnianych działaczy naszej gminy.

Z poważaniem

/-/ Dorota Gąsiorowska
prezes TMZD

/-/ Andrzej Mikuła
sekretarz TMZD

 

Powrót na początek strony

 


 

 

 

 

 

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Mariusza Szpilarewicza
dyrektora szkoły w Ziębicach

Mamy zaszczyt zaprosić Pana dr. Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im, Hipolita Cegielskiego na Zjazd Absolwentów z okazji 60-lecia szkolnictwa zawodowego w Ziębicach, który odbędzie się w dniach 30. VI i 1. VII.2007 r.

W imieniu organizatorów Zjazdu Absolwentów

/-/ mgr Mariusz Szpilarewicz
dyrektor Szkoły

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wojciecha Spaleniaka
Dyrektora Biblioteki Raczyńskich

Poznań, 2007-06-14

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie !

W imieniu Biblioteki Raczyńskich serdecznie dziękuję za przekazanie 5 tomów wydawnictwa „Okrągły Stół - dokumenty i materiały".

To monumentalne dzieło źródłowe, dokumentujące niezwykle ważne wydarzenie we współczesnych dziejach Polski, powinno być powszechnie dostępne, i to właśnie Biblioteka Raczyńskich zapewni.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wojciech Spaleniak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wielkopolskiego
Zrzeszenia Handlu i Usług

Poznań, 12 czerwca 2007

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

W dniu 1 lipca br. 100 - lecie urodzin obchodzi najstarszy czynny zawodowo polski kupiec Pan Antoni Weiss z Wolsztyna. W imieniu Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu chcielibyśmy wystąpić o nadanie Jubilatowi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego medalu „Labor Omnia Vincit". (Wniosek przesyłamy w załączeniu.)

Ideały pracy organicznej i społecznikostwa, tak bliskie obu naszym organizacjom, pozwalają żywić nam nadzieję, że rozpatrzycie Państwo pozytywnie nasz wniosek.

Z kupieckim pozdrowieniem

/-/ Jan Gorlas
wiceprezes

/-/ Lesław Wiatrowski
prezes Zrzeszenia

 

Powrót na początek strony

 Od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach

Dnia 4 czerwca 2007 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
w Poznaniu

W imieniu wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Ziębicach mam zaszczyt zaprosić Pana Prezydenta na jubileusz 60-lecia szkoły połączony z pierwszym w dziejach szkoły Zjazdem Absolwentów. Uroczystości te odbędą się w dniach 30 czerwca i l lipca br.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębicach kontynuuje tradycje m.in. Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej, Szkoły Mechanizacji Rolnictwa, Technikum Ceramicznego, Zasadniczej Szkoły Elektrycznej, Zasadniczej Szkoły Metalowej, Zespołu Szkół Zawodowych - szkół, które wykształciły rzesze fachowców i profesjonalistów dla firm nie tylko z terenu Ziębic, ale i całej Polski.

Liczę, że Pana obecność uświetni szczególnie część oficjalną obchodów jubileuszu szkoły, która od 60 lat realizuje ideały bliskie naszemu wspólnemu patronowi.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mariusz Szpilarewicz
dyrektor zespołu szkół

 

Powrót na początek strony

 Od Spółdzielczej Grupy Bankowowej
Od Gospodarczego Banku Wielkopolski SA

Poznań 31 maja 2007 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękuję za złożenie propozycji objęcia przeze mnie patronatu nad VII Edycją Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce - „The Best in Poland" współorganizowanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. To dla mnie zaszczyt objąć patronat nad tak prestiżowym wydarzeniem, z przyjemnością wezmę udział w podsumowaniu Konkursu w dniu 29 czerwca br.

Uważam, że idea konkursu jest godna propagowania, przyczynia się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości i promocji najlepszych towarów i usług. Konkurs ma już swoją bogatą tradycję i zdobył duże zainteresowanie czytelników, słuchaczy i widzów regionalnych mediów. Cieszy mnie, że o przyznaniu godła „Najlepsze w Polsce" decydują konsumenci, a więc osoby, które na co dzień korzystają z nagrodzonych usług i towarów. To jeszcze bardziej podnosi rangę i znaczenie Konkursu.

Z poważaniem

/-/ Paweł Pawłowski
prezes zarządu

 

Powrót na początek strony

 


 

Od absolwentów
Gimnazjum i Liceum w Szamotułach

Szamotuły, 21.05.2007 r.

Szanowny Pan Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Jesteśmy przedstawicielami absolwentów Gimnazjum i Liceum w Szamotułach, którzy zdawali maturę w 1951 r. Mimo upływu czasu do dziś jesteśmy z tą szkołą związani emocjonalnie — uczestniczymy w kolejnych zjazdach, na bieżąco śledzimy osiągnięcia uczniów i nauczycieli, czytamy wydawane przez szkołę publikacje, spotykamy się z dyrektorem, nauczycielami i młodzieżą. Dwie osoby spośród nas przez całe lub prawie całe życie zawodowe związane były z szamotulskim liceum. Tak więc możemy powiedzieć, że nic, co działo się i dzieje obecnie w tej szkole, nie jest nam obce. Dzięki temu właśnie uważamy, że mamy prawo, a może nawet obowiązek wystąpić do Pana Prezydenta z prośbą o przyznanie Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach statuetki Hipolita Cegielskiego, gdyż szkoła ta kojarzy nam się z rzetelną, wielkopolską pracą organiczną i pracą od podstaw.

Pierwsza szkoła średnia, będąca zalążkiem późniejszego gimnazjum i liceum, powstała w Szamotułach jeszcze w czasach silnej germanizacji. Założona we Wschowie jako szkoła rolnicza, dająca równocześnie wykształcenie ogólne, przeniesiona została do Szamotuł w 1880 r. W 1919 szamotulski magistrat doprowadził do spolszczenia szkoły i przekształcenia jej w szkołę ogólnokształcącą. Od tego momentu młodzież mogła zacząć zdobywać wykształcenie średnie w Szamotułach, a nie tylko w Poznaniu. Szamotulskie gimnazjum i liceum stało się więc kuźnią kadr inteligencji w odzyskanym państwie polskim. Otworzyła się też droga do kształtowania dla młodzieży uboższej, dzieci z pobliskich wsi, które o zdobyciu wyższego wykształcenia dotychczas mogły tylko marzyć. Tak więc w okresie międzywojennym nasza szkoła pełniła ważną rolę kulturotwórczą i była „ odtrutką" na wszystkie pozostałości okresu germanizacji.

W okresie okupacji w budynku gimnazjum i liceum mieściła się szkoła niemiecka, a w końcu 1944 szpital.

Po opuszczenia Szamotuł przez Niemców w lutym 1945 rozpoczęto uruchamianie gimnazjum i liceum. Prace porządkowe przeprowadzali własnymi rękoma nauczyciele, którzy stawili się w dużej liczbie, i młodzież, l marca 1945 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego. Przed dyrekcją i gronem nauczycielskim stanęło niezwykle trudne zadanie. Trzeba było wyrównać poziom naukowy uczniów, z których tylko nieliczni mogli się w czasie wojny w miarę normalnie uczyć. Trzeba było chronić młodzież przed coraz wyraźniej ujawniającą się indoktrynacją. Szczególną rolę w tym okresie odegrał ówczesny dyrektor Kazimierz Beik, który, jak mógł, ratował szkołę przed nadmiernym upolitycznieniem, wspierali go starsi, doświadczeni nauczyciele. Jako główne zadanie postawili sobie wyposażenie młodzieży w solidną wiedzę. Za swą postawę dyr. Beik został ukarany przez władze zwolnieniem w trybie nagłym w lutym 1948 r. Bezpośrednią przyczyną było wygłoszenie przez niego powitalnego przemówienia podczas wizyty w Szamotułach Kardynała Hlonda.

Lata 1949 - 1954 to okres szczególnie trudny i skomplikowany: rządy trojga „przywiezionych w teczkach ", niezwykle dyspozycyjnych dyrektorów, aresztowanie kilku uczniów, zesłania na przymusowe prace w kopalni. Obok tego normalna solidna praca ogromnej większości ówczesnych nauczycieli, którzy starali się chronić młodzież i po prostu przygotowywali j ą do podjęcia studiów.

Rok 1954, gdy na 10 lat rządy w szkole objął dyrektor Stefan Pawela, to początek powrotu do normalności. Dyrektor, sam bezpartyjny, nie bał się ówczesnych władz, a one — może właśnie dlatego - czuły przed nim respekt. W numerze 7 z 2006 r. publikacji „ Z grodu Halszki " absolwentka z r. 1958 Maria Poniatowska Bernady, pisząc o swojej polonistce Elwirze Dobkowiczowej, tak wspomina ten okres: „ Nigdy, przynajmniej w mojej pamięci, nie mieliśmy komunistycznej indoktrynacji. Można by rzec, że Profesor Dobkowiczowej i innym nauczycielom szamotulskiego liceum tego okresu znane było o wiele późniejsze hasło Wojtka Młynarskiego: „ Róbmy swoje". Trzeba przyznać, że robili to cudownie, z wielkim taktem i życzliwością. Dopiero na studiach dowiedzieliśmy się, jak ten trudny okres wyglądał w innych szkołach, jak dramatyczne przeżycia mieli inni uczniowie".

Następne lata to czasy kierowania szkołą przez 3 młodych wiekiem ( w każdym razie w momencie obejmowania rządów) do końca młodych duchem dyrektorów. Dyrektor Stanisław Krzyśko zapamiętany został przez nas jako świetny zapobiegliwy gospodarz. Za jego czasów szkoła przeniesiona została do nowego budynku i jak na owe czasy dobrze wyposażona. Dyrektor dbał też o wysoki poziom nauczania. Zawsze mogli liczyć na jego pomoc i życzliwość nauczyciele przygotowujący uczniów do olimpiad i konkursów przedmiotowych.

Dyrektor Bohdan Zieliński ( 1982 - 1998) zapisał się w historii szkoły jako doskonały organizator. Za jego czasów obok LO powołano do życia Studium Nauczycielskie. Obie te szkoły weszły w skład Zespołu Szkół. Między innymi dzięki staraniom dyr. Zielińskiego dobudowano nowe skrzydło szkoły. Dyrektor - wychowanek naszego liceum, kiedyś świetny lekkoatleta, instruktor i trener - wiele uwagi poświęcał rozwojowi sportu w szkole.

Obecny ( od 1998 r.) dyrektor - Andrzej Kukawka kontynuuje dzieło swych poprzedników. Umiejętnie zarządza szkołą, rozwija i unowocześnia jej bazę. Komputeryzuje szkołę, realizując w ten sposób jedną ze swoich życiowych pasji. W ostatnich latach przy liceum utworzono gimnazjum ( r. 2001). Przywrócono szkole po latach imię patrona ks. Piotra Skargi, a w 2003 r. powstała nazwa „Zespół Szkół nr l imienia ks. Piotra Skargi".

Obecnie przed szkołą stanęło nowe wyzwanie. Przez dziesiątki lat było rzeczą oczywistą, że zdolni, planujący wyższą edukację absolwenci szkół podstawowych z Szamotuł, Wronek i okolicy wybierają szamotulskie liceum. Dziś szkoła musi zmierzyć się z konkurencją liceów, a nawet gimnazjów poznańskich. Jesteśmy pewni, że jest do tego doskonale przygotowana:

- Ma stabilną o wysokich kwalifikacjach kadrę: 25 osób to nauczyciele dyplomowani,

22 osoby - nauczyciele mianowani, 12 kontraktowi, l nauczyciel stażysta. Wszyscy podnoszą swoje kwalifikacje. Ponad 50 proc., zdobyło uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, kilka osób pełni obowiązki weryfikatorów prac egzaminacyjnych, l osoba przewodniczy zespołowi poprawiających i weryfikujących.

- Szkoła od lat organizuje obozy sportowe, turystyczne i językowe.

- Od 1988 r. utrzymuje kontakty ( na zasadzie wymiany młodzieży) z Niemcami, Szwecją i Danią.

- Uczniowie biorą udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, wielu zdobywało i zdobywa tytuły laureatów oraz wyróżnienia.

Szkoła należy do najbardziej usportowionych w województwie wielkopolskim. Gimnazjaliści i licealiści największe sukcesy od lat odnoszą w lekkiej atletyce, zdobywają medale na Mistrzostwach Polski Juniorów i podczas innych imprez ogólnopolskich oraz wojewódzkich. Znaczące sukcesy odnoszą też uczniowie -piłkarze trenujący w Młodzieżowej Szkole Piłkarskiej w Szamotułach.

Dzięki sukcesom absolwenta Łukasza Fabiańskiego dużo się o nich mówi w całej Polsce. Wielu uczniów bierze udział w zbiórkach na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Powyższe, zaledwie zasygnalizowane przez nas dziedziny działania szkoły mogą przyciągać do niej uczniów. Jednak tym, na co rodzice i uczniowie zwracają szczególną uwagę, są szansę, jakie daje szkoła, dostania się na wymarzony kierunek studiów. Wyniki egzaminów maturalnych przeprowadzanych według nowych zasad mogą napawać optymizmem. Rzeczywiście otwieraj ą absolwentom drogę na różne kierunki studiów. W tej dziedzinie szkoła kontynuuje piękne tradycje szamotulskiego liceum, które szczyci się wieloma wybitnymi wychowankami. Są wśród nich liczni naukowcy, wykładowcy na polskich, niemieckich i amerykańskich uczelniach. Wielu młodszych absolwentów to adiunkci, asystenci i doktoranci na poznańskich wyższych uczelniach. Wśród absolwentów wymienić możemy wydawców, animatorów ruchów teatralnych, aktorów, polityka - posła do sejmu. Dużą grupę stanowią księża. Wśród nich na szczególne wyróżnienie zasługuje błogosławiony ksiądz Marian Konopiński (1907 - 1943), urodzony w Kluczewie, absolwent szamotulskiego liceum z 1927 r., wyświęcony w r. 1932, więzień obozu koncentracyjnego w Dachau, tam poddawany pseudomedycznym doświadczeniom zmarł w ogromnych cierpieniach.

Cechą szkoły godną uwagi jest pewna ciągłość tradycji i przywiązanie do niej. Warto podkreślić, że obecnie spośród 60 wykładowców aż 38 to wychowankowie szamotulskiego liceum. Ścisły związek szkoły z jej absolwentami przejawia się też w żywej działalności Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, które powołano do życia w 1990 r. Patronuje ono wydawnictwu „ Z grodu Halszki" oraz co 5 lat wydawanemu sprawozdaniu z życia szkoły „ Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w latach..." Pomaga organizować zjazdy poszczególnych roczników, co 5 lat organizuje zjazdy wszystkich wychowanków szkoły. Zaprasza na spotkania z młodzieżą wybitnych absolwentów, którzy coś ważnego w życiu osiągnęli. Przyznaje co roku l lub 2 stypendia dla wyróżniających się uczniów.

Prezentując w ogromnym skrócie historię oraz osiągnięcia Gimnazjum i Liceum im. ks. Piotra Skargi w Szamotułach, chcieliśmy ukazać ważne miejsce tej szkoły na mapie Wielkopolski. Prosimy o przyznanie jej statuetki Hipolita Cegielskiego. Jesteśmy przekonani, że szamotulska społeczność szkolna zasłużyła na nią.

/-/ Podpisy absolwentów

 

Powrót na początek strony

 Od Wielkopolskiego
Zrzeszenia Handlu i Usług

Poznań, 28 maja 2007

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

w imieniu władz i członków Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług w Poznaniu, oraz społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Handlu i Usług i chcielibyśmy wyrazić wdzięczność za włączenie się przez Państwa w uświetnienie obchodów jubileuszu 10 -lecia Uczelni poprzez włączenie się do grona fundatorów jej sztandaru.

Sztandar, którego jesteście Państwo fundatorem, przekazany zostanie władzom Wyższej Szkoły Handlu i Usług podczas jubileuszowej uroczystości, która odbędzie się w dniu 22 czerwca br. w godzinach popołudniowych. W trakcie przekazania sztandaru, jego fundatorzy przybiją na drzewcu pamiątkowy gwóźdź.

Mamy nadzieję, że uświetnicie Państwo swoją obecnością tę ważną dla naszego Zrzeszenia uroczystość. Zaproszenie do udziału w uroczystościach wraz z ich szczegółowym programem prześlemy Państwu w kolejnej korespondencji.

Z kupieckim pozdrowieniem,
/-/ Jan Gorlas
wiceprezes Zrzeszenia
/-/ Lesław Wiatrowski
prezes Zrzeszenia

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab Mariana Goryni
prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

Poznań, 14.05.2007 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

chciałbym złożyć wyrazy serdecznego podziękowania za zaszczyt, jaki mnie spotkał w postaci przyznania wyróżnienia Srebrnym Medalem Towarzystwa "Labor Omnia Vincit". Wiadomość tę przyjąłem ze wzruszeniem, a także mobilizacją do dalszego rozwoju i zaangażowania w pracy, zarówno dotyczącej działalności naukowej, jak i społeczno-wychowawczej. Jeszcze raz bardzo dziękuję za możliwość włączenia mnie do prestiżowego grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

W załączeniu przesyłam CV. o które Pan prosił i łączę wyrazy szacunku.

/-/ Marian Gorynia

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Andrzeja Wilkońskiego
Starosty Nowotomyskiego

Nowy Tomyśl, 9 maja 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie!

Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowanie za objęcie honorowym patronatem „IV Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Piękno Ziemi Powiatu Nowotomyskiego", który odbędzie się w dniach 12 - 24 Czerwca 2007 roku.

Do współpracy zaproszeni: są artyści z Polski, Niemiec, Włoch, Francji, Holandii, Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, Litwy, Armenii oraz Białorusi. W ciągu 12 dni wspólnej pracy twórczej powstaną prace przedstawiające zabytki i krajobraz Powiatu Nowotomyskiego. Ich prezentacja odbędzie się na otwartym dla wszystkich wernisażu prac kończącym plener.

W związku z powyższym ośmielamy się prosić Pana o wsparcie umożliwiające nagrodzenie wyróżniających się podczas pleneru artystów.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Zdzisław Połącarz
komisarz pleneru

/-/ Andrzej Wilkoński
Starosta Nowotomyski

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka
prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą
Akademii Rolniczej w Poznaniu

Poznań, dnia 9 maja 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę na ręce Pana Prezydenta, a tą drogą Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego podziękować za wyróżnienie mojej osoby Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit".

Fakt przyznania tego wyróżniającego Medalu i zaliczenie mojej skromnej osoby do grona przyjaciół Towarzystwa jest ogromnym wyróżnieniem i zarazem wskazaniem do dalszej pracy organicznej służącej szerokiemu zakresowi społeczeństwa obywatelskiego.

Jeszcze raz dziękując za wyróżnienie w załączeniu przesyłam CV do wykorzystania w wydawnictwach Towarzystwa.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Grzegorz Skrzypczak

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr Przemysława Gonery
prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

Poznań 8 maja, 2007 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie!

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o przyznaniu mi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit" i pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi, Zarządowi Towarzystwa oraz jego członkom i sympatykom za docenienie mej działalności na rzecz ochrony środowiska oraz Wielkopolski.

Zaszczytna nagroda niezmiernie mnie cieszy, ale mam świadomość że jest ona zarazem zobowiązaniem do dalszej wytężonej pracy. Tym bardziej że zagadnienia ekologii nabierają obecnie szczególnego znaczenia. Dzięki owocnej współpracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z samorządami i uczelniami w wielkopolskich gminach realizowanych jest wiele przedsięwzięć poprawiających stan środowiska oraz warunki życia mieszkańców. Jestem przekonany, że zgodnie współdziałając i kierując się ideałami Hipolita Cegielskiego, patrona Towarzystwa, zapewnimy Wielkopolsce pomyślną przyszłość oraz zachowamy jej bezcenne środowisko dla przyszłych pokoleń.

Do podziękowań pragnę dołączyć wyrazy uznania dla zasług Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w promowaniu tradycyjnych wielkopolskich wartości, którym wierni byli twórcy idei pracy organicznej. Są oni dla nas, ludzi zaangażowanych w rozwój Wielkopolski, wzorem obywatelskiej postawy i poświęcenia w pracy dla wspólnego dobra.

Z wyrazami szacunku

/-/ Przemysław Gonera

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Joanny Nowak
– studentki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu
Prezydent - Pan Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie materiałów dotyczących działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w celu wykorzystania ich podczas pisania pracy kończącej kolejny etap mojej edukacji.

Obecnie jestem studentką Podyplomowego Studium Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przygotowuję pracę dyplomową dotyczącą stowarzyszeń, ze szczególnym uwzględnieniem informacji dotyczących Towarzystwa, któremu Pan przewodzi. Tytuł mojej pracy jest następujący: „Misja i cele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego".

Będę wdzięczna za możliwość wykorzystania informacji zawartych w dokumentach Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku
/-/ Joanna Nowak

 

Powrót na początek strony

 Od Tadeusza Mazowieckiego
byłego premiera
pierwszego rządu demokratycznej Polski

Warszawa, 5 maja 2007r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent – Pan Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

gorąco dziękuję za przesłane mi życzenia z okazji moich osiemdziesiątych urodzin. Okazane mi uznanie, życzliwość i serdeczność są dla mnie krzepiące.

Proszę przyjąć najlepsze pozdrowienia i wyrazy szacunku.

/-/ Tadeusz Mazowiecki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ryszarda Stankiewicza
dyrektora 111 Szpitala Wojskowego
z Przychodnią SP ZOZ

Poznań, 04.05.2007 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z pismem skierowanym na moje ręce, powiadamiającym mnie o wyróżnieniu Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit" pragnę zawiadomić, iż to zaszczytne i bardzo wysoko cenione wśród Wielkopolan odznaczenie przyjmuję.

Wyróżnienie to jest dla mnie ogromnym, ale i bardzo miłym zaskoczeniem bowiem praca, którą mozolnie wykonuję dla dobra Pacjentów - jest pracą codzienną.

To, że została ona dostrzeżona przez to elitarne Towarzystwo i osobiście przez Pana -wskazuje, że praca organiczna ma sens i choć dla osoby ją wykonującej stale - wydawałoby się nie aż tak ważne - ma ogromne znaczenie dla środowiska, w którym tę prace się sprawuje.

Jest to tym bardziej miłe dla mnie gdyż pokazuje, iż praca choćby najmniejsza ale przynosząca dobro innym ma głęboki człowieczy sens.

Oczekuję, więc na propozycję terminu i miejsca gdzie to zaszczytne wyróżnienie będzie wręczone.

Z poważaniem

/-/ Ryszard Stankiewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezydenta Miasta Poznania
Ryszarda Grobelnego

Poznań, 24 kwietnia 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie

Z prawdziwą przyjemnością przyjmuję zaproszenie do objęcia funkcji Przewodniczącego Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.
Jestem przekonany, że ważnym zadaniem, ale także naszym patriotycznym obowiązkiem, jest przypominanie o tych wielkich postaciach, których dorobek kształtował wizerunek naszego miasta.

Wszystkim zaangażowanym w ideę budowy pomnika Hipolita Cegielskiego, życzę satysfakcji. Mam nadzieję, że przebieg przygotowań związanych z budową będzie zgodny z Państwa zamierzeniami.

/-/ Ryszard Grobelny

 

Powrót na początek strony

 


 

 

Powrót na początek strony

 


 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Waldy Dzikowskiego
posła na Sejm RP

Poznań, dnia 19 kwietnia 2007

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za pamięć i zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek „Hipolita" i certyfikatów godła „NAJLEPSZE W POLSCE". Niestety z uwagi na wcześniej podjęte zobowiązania, nie będę mógł być obecny.

Konsumencki Konkurs Jakości Produktów „NAJLEPSZE W POLSCE" konsekwentnie umożliwia konsumentom wskazanie produktów, które ich zdaniem cieszyły się w minionym roku największą popularnością. Pozwala tym samym na wybranie wiodących produktów na polskim rynku. Dzisiejsza uroczystość, będąca już VII edycją konkursu, pozwoli wyłonić kolejnych zwycięzców, dla których tak prestiżowa nagroda stanowi wysokiej rangi rekomendację.

Proszę o przekazanie wyrazów mojego uznania i gratulacji wyróżnionym laureatom, wraz z życzeniami dalszych sukcesów i wyzwań przynoszących satysfakcję osobistą.
Serdeczne gratulacje przekazuję również na ręce Pana Tadeusza Zwiefki, wyróżnionego statuetką Honorowego Hipolita i Lidera Pracy Organicznej w przekonaniu, że duch tych wyróżnień na stałe zagości w instytucjach Parlamentu Europejskiego.

Z poważaniem,

/-/ Waldy Dzikowski
Przewodmczący
Wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Kazimierza Nycza
Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego

Warszawa, Wielkanoc 2007

Szanowny Pan dr Marian KRÓL
Wielki Przeor Orderu Św. Stanisława

Szanowny Panie Doktorze!

Pragnę z serca podziękować za przesłane życzenia wielkanocne oraz gratulacje z racji objęcia urzędu Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego.

Wyrażając wdzięczność za życzliwość, zapewniam o osobistej modlitwie i życzę wszelkich łask od Chrystusa Zmartwychwstałego.

/-/ + Kazimierz Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

 

Powrót na początek strony

 


 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jarosława Kalinowskiego
Wicemarszałka Sejmu RP

Warszawa, Wielkanoc2007 r.

Szanowny
Pan Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Poznań

Niech święta Wielkanocne będą dla nas, naszych rodzin i naszej Ojczyzny dniami przeżytymi w radości oraz wzajemnej życzliwości, a Łaska i Moc Zmartwychwstałego niechaj towarzyszą w radościach i powadze życia codziennego.

/-/ Jarosław Kalinowski
Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stanisława Gądeckiego
Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Poznań, dnia 2 kwietnia 2007 roku

Szanowny
Pan Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za miłe życzenia skierowane do mnie z okazji 15. rocznicy święceń biskupich. Wyrażam wdzięczność za wszelkie przejawy życzliwości, a szczególnie za dar modlitwy, będący dla mnie wsparciem w posłudze pasterskiej Kościołowi, który jest w Poznaniu. Ze swej strony zapewniam o życzliwej pamięci i modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam całe środowisko Towarzystwa im. H. Cegielskiego.

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Powrót na początek strony

 


 

Od O. Andrzeja Napiórkowskiego
i Wspólnoty Ojców i Braci Paulinów

Kwiecień, 2007

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Drogi Marianie,

Kontemplując tajemnicę Zmartwychwstania Chrystusa pragniemy wspólnie z Wami dzielić się ogromną radością z wyzwolenia nas spod władzy śmierci.

Na Skałce rozpoczęliśmy uroczyście Rok Wielkich Polaków. Stanowi on dla nas okazję do głębszej zadumy nad narodową kulturą i ogromem dziedzictwa, jakiego na krakowskiej Skałce doświadczały pokolenia Polaków.

Twórcy kultury i sztuki, którzy spoczywają w Krypcie Zasłużonych Polaków we właściwy sobie sposób zgłębiali i przekazywali współczesnym im rodakom prawdę, dobroć i piękno Stwórcy człowieka.

My także idąc w ich ślady pragniemy dzielić się z Wami, drodzy nasi przyjaciele tą prawdą, że Jezus Zmartwychwstał i żyje!!!

wraz ze Wspólnotą Ojców i Braci Paulinów

/-/ o. Andrzej Napiórkowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Szkoły Podstawowej nr 79
im. A. Fiedlera w Poznaniu

Poznań, dnia 21.03.2007 r.

Podziękowanie

dla Pana dr Mariana Króla za przekazane wsparcie przy zakupie pomocy naukowych, bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną naszej szkole.

Dziękują uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Dorota Ratajczak
/-/ wicedyrektor szkoły

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Stefana Pruszyńskiego
z Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu

Poznań, dnia 14 marca 2007 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Pragnę uprzejmie poinformować, że z dniem 31 stycznia 2007 r. zakończyłem pracę na stanowisku Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.

Siedemnastoletni okres sprawowania przeze mnie funkcji dyrektora przypadł na czas wyjątkowo trudny dla nauki polskiej i polskiego rolnictwa, i szczególnie dla mnie ważne były wszelkie formy współpracy, poparcia oraz pomocy ze strony związanych z Instytutem jednostek i ludzi.

Dziś chciałbym niezwykle serdecznie podziękować za okazaną mi życzliwość i zapewnić o mojej wdzięczności i pamięci. Dziękuję bardzo.

Pragnę też poinformować, że w wyniku odbytego konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Ochrony Roślin z dniem l lutego 2007 r. został powołany Pan doc. dr hab. Marek Mrówczyński.

Ponieważ pozostaję w Instytucie na stanowisku kierownika Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Rolniczego, mam nadzieję i liczę na dalsze kontakty i spotkania.

Dziękując ponownie, pragnę życzyć wiele powodzenia, satysfakcji z wyników podejmowanych działań, zdrowia oraz wiele radości i szczęścia w życiu osobistym.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ prof. dr hab. Stefan Pruszyński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Fundacji „Familijny Poznań”

Poznań, 12 marca 2007r.

Sz. P. Prezes
dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

zbliża się termin składania zeznań podatkowych od osób fizycznych. Ponieważ w grudniu 2004r. Fundacja otrzymała status organizacji pożytku publicznego osoby fizyczne mogą przekazać na działalność Fundacji 1 proc. podatku dochodowego. Zebrane w ten sposób środki przeznaczymy w tym roku na otwieranie kolejnych i działalność prowadzonych już przez nas bezpłatnych przedszkoli dla dzieci z terenu miasta Poznania.

Zachęcam Pana do przekazania Fundacji 1 proc. oraz serdecznie proszę o przekazanie w/w informacji Członkom Towarzystwa oraz jego pracownikom np. poprzez jej rozesłanie, zamieszczenie na stronie internetowej bądź opublikowanie w biuletynie. W razie potrzeby dostarczymy materiały informacyjne.

Ze szczegółami realizowanych przez Fundację programów można zapoznać się na stronie internetowej: www.familijny.poznan.pl

Liczę na Pana pomoc

/-/ dr Andrzej Grzybowski
prezes

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezydenta miasta Poznania

Poznań, 5 marca 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie

Serdecznie dziękuję za dyplom, a przede wszystkim za uznanie okazane ze strony Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i czytelników Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner.

Jest mi niezmiernie miło, że moje dotychczasowe dokonania przyczyniły się do tego, że mogłem znaleźć się w gronie osób uznanych za zasłużone dla postępu naukowego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego w albumie „Ludzie naszych czasów".

Z wyrazami szacunku
/-/ Ryszard Grobelny

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Elżbiety Wrońskiej

Poznań, 15 lutego 2007 r.

Marian Król
Prezes
Wielkopolska Fundacja Żywnościowa
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

pragnę poinformować, iż z dniem 14 lutego br. zakończyłam fascynujący okres w swoim życiu zawodowym, który można by nazwać przygodą, a mianowicie pracę w mediach regionalnych, wcześniej w Oficynie Wydawniczej Głos Wielkopolski -w randze dyrektora marketingu i prokurenta, a ostatnio w Wielkopolskim Domu Mediowym pełniąc funkcję wiceprezesa zarządu.

W tym okresie dane mi było pracować z gronem otwartych, wspaniałych i wartościowych ludzi, z których stworzyłam zespół osiągający znakomite sukcesy. Jednym z nich były chociażby najwyższe wśród dzienników regionalnych w Polsce obroty reklamowe „Głosu Wielkopolskiego".

Byłam autorem i współautorem wielu wydarzeń i projektów nie mających sobie równych w prasie regionalnej, jak np. prestiżowy ranking „100 najlepszych firm w Wielkopolsce" - zwany Złotą 100 Wielkopolski, czy Srebrna Piłka dla najlepszego piłkarza Wielkopolski lub spotkania w Cafe Głos.

Dziękuję za możliwość współpracy. Zapewniam, że zachowam w pamięci doskonałą ciepłą atmosferę naszych kontaktów, wielokrotnie okazywaną życzliwość, która była źródłem prawdziwej satysfakcji.

Mam głębokie przekonanie, iż to symboliczne pożegnanie jest jedynie pewnym etapem Naszej współpracy, a niedaleka przyszłość będzie okazją do dalszych kontaktów i wspólnego działania.

Łącząc wyrazy szacunku i sympatii raz jeszcze proszę przyjąć serdeczne podziękowania za współpracę, a także życzenia pomyślności w realizacji planów zawodowych i osobistych.

Z poważaniem
/-/ Elżbieta Wrońska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Gerarda Górnickiego

Poznań, w lutym 2007 r.

Szanowny Pan Prezydent
dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Drogi Marianie,

zachowam w serdecznej pamięci, z głęboką wdzięcznością – dzień 20 lutego bieżącego roku, kiedy wręczyłeś mi medal „Labor Omnia Vincit” z podobizną Hipolita Cegielskiego, wielkiego Polaka, symbolu miłości Ojczyzny.

Spotkanie w kręgu przyjaciół było bardzo twórcze, radosne, dodawało mi sił do pracy, utwierdziło moje obywatelstwo Wielkopolanina Zasłużonego - „Jestem wierny i niezawodny”.

Życzę sukcesów, spełnienia snów o potędze, wszak Twoje działania i Towarzystwa – są wspaniałe, efektowne, wielce potrzebne dla dobra naszego pięknego kraju. Życzę kondycji, wytrwałości i szczęścia.

Z ukłonami –
/-/ Gerard Górnicki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stefana Oberleitnera

Zielona Góra, 6 lutego 2007

Dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8,
61-817 Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Z uwagi na szybką i rzetelną odpowiedź wystosowaną przez Pana w związku z moją prośbą o udzielenie informacji na temat odznaczenia nadawanego przez Towarzystwo pragnę Panu serdecznie podziękować za nadesłanie informacji o odznaczeniu wraz z jego zdjęciami.

Jest mi również niezmiernie miło z powodu wyróżnienia mnie Srebrnym Medalem Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT", za co pragnę gorąco podziękować Panu i Zarządowi Towarzystwa.

Proszę mi wybaczyć zwlekanie z odpowiedzią na Pański list, czego przyczyną był stan mojego zdrowia. Z tego również powodu, mimo chęci z mojej strony, nie mogę stawić się w siedzibie Towarzystwa i osobiście podziękować za wyróżnienie.

Wraz z listem przesyłam płytę ze zdjęciami mojej kolekcji - mam nadzieję, że jej przejrzenie będzie dla Pana przyjemnością.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Oberleitner

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Domu Rodzinnego Ojca Świętego
Jana Pawła II w Wadowicach

Wadowice, dnia 29.01.2007 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Mija już pół roku od naszego spotkania w Wadowicach, gdy Dom Rodzinny Jana Pawła II był zaszczycony obecnością delegacji Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem szanownego Pana Prezydenta.

Nie ukrywam, że byłam mile zaskoczona wyróżnieniem jakie otrzymałam. To wyróżnienie należy się całemu zespołowi Sióstr, które od 23 lat sprawują opiekę nad Domem Rodzinnym naszego Ukochanego Ojca Świętego, dziś już Sługi Bożego. Zdajemy sobie sprawę, że pełniąc misję w tym domu z woli Kościoła i naszych Przełożonych jesteśmy zobowiązane do dawania świadectwa swoja pracą, którą staramy się wykonywać, by się podobać Bogu a nie ludziom. Naszym pragnieniem jest, by ten Dom, tak licznie nawiedzany ( w minionym roku było 420 tyś. pielgrzymów ), w dalszym ciągu przybliżał życie i osobę naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

/-/ S. Magdalena Strzelecka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego

Poznań, dnia 27 stycznia 2007 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu bliskich mi osób oraz własnym pragnę serdecznie podziękować za słowa współczucia i jedności, przekazane po śmierci mojej Matki. Życzliwa pamięć bardzo wielu osób oraz zapewnienie o modlitwie w intencji Zmarłej jest dla nas umocnieniem chrześcijańskiej nadziei, dzięki której wierzymy, że życie nasze choć się zmienia to jednak się nie kończy.

Dziękując za modlitewne wsparcie oraz za słowa pokrzepienia zapewniam o pamięci w modlitwie i serdecznie pozdrawiam.

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr Władysława Górskiego

Szczecin, dnia 25 stycznia 2007 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Wielce Szanowny Panie Doktorze,

Pragnę na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za ofiarowaną mi Statuetkę "Złotego Hipolita" a zarazem za nadanie mi godności "Wybitna osobistość pracy organicznej". Jestem doprawdy wzruszony tego rodzaju wyróżnieniami. Dziękuję zarazem za nadesłanie mi swego wspaniałego życiorysu /Wojewoda - Polityk - Społecznik/.

Ze swej strony pragnę skromnie odwzajemnić się swymi wspomnieniami pt. "W mundurku i w mundurze przez świat" /ksero/, jak też skrótem życiorysu, stanowiącym podkładkę pod wniosek rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku

/-/ prof. dr Władysław Górski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Aleksandra Panasiuka
Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytetu Szczecińskiego

Szczecin, 23 stycznia 2007r.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie,

Pragnę złożyć na Pana ręce podziękowania za przybycie na Jubileusz Profesora Władysława Górskiego i uświetnienie go poprzez wręczenie Profesorowi statuetki „Złotego Hipolita" oraz nadanie godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej". W załączeniu przesyłam egzemplarz „Głosu Szczecińskiego", w którym znalazła się notatka o tym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. dr hab. Aleksander Panasiuk

 

Powrót na początek strony

 Od firmy DEIERLING i SKA

Poznań, dnia 18.01.2007 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu
ul. Garncarska 8

 

Dziękuję serdecznie za znaczące wyróżnienie mojej osoby, które w pewien sposób potwierdza moją filozofię życiową podtrzymania, a nawet rozwoju tych zasobów rodzinnych, które zostały uratowane pomimo ciężkich gospodarczo i historycznie czasów.

Dziękuję również za dostrzeżenie mojego skromnego wkładu we wspomaganie ważnych projektów i przedsięwzięć kulturalnych w Poznaniu. Zaliczam do tego mój udział w Fundacji „Ochrona Zabytków Wielkopolski", wspierającej restytucję najstarszego zamku królewskiego w Polsce oraz udział w Towarzystwie Bambrów Poznańskich, jako potomkini przybyszy z Bambergu.

W ten sposób dzięki Towarzystwu moja działalność została zaliczona w poczet pięknej idei pracy organicznej, co poczytuję sobie za wielki zaszczyt.

Dziękuję uprzejmie za nadesłaną fotograficzną dokumentację uroczystości.

Oczywiście przyjmuję zaproszenie do współudziału w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego i pozwalam sobie przekazać kwotę 1000 zł na wsparcie tej idei.

W załączeniu przesyłam mój życiorys, zgodnie z Państwa prośbą.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ewa Mielcarkowa

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr. h.c. Herberta Schmalstiega
Oberburgermeistera

Hannover, 10. januar 2007

Herrn
Prezydent Towarzystwa
Dr. Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Sehr geehrter Herr Król,

vielen herzlichen Dank fur Ihren Brief und die Fotos, die Się mir ubersandt haben.

Für mich war es eine große Ehre, die Auszeichnung Honorową Statuetką Hipolita Cegielskiego von Ihnen uberreicht zu bekommen.

Herzliche Grüße an Się, auch von meiner Frau, und viel Erfołg dem Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Mit freundlichen Grußen

/-/ Herbert Schmalstieg

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Konsula Honorowego Królestwa Niderlandów
Prezesa Zarządu Saga Brokers Sp. z o.o.

Poznań, dnia 9 stycznia 2007 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Wniosek (rekomendacja)

W imieniu własnym oraz w imieniu poznańskiego środowiska naukowego ubezpieczeń gospodarczych ( Katedra Ubezpieczeń Akademii Ekonomicznej) i praktyki gospodarczej, wnioskuję do Pana Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz do Zarządu Towarzystwa o nadanie godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetki Złotego Hipolita profesorowi Władysławowi Górskiemu jako formę uznania dla niepospolitych, a wręcz wyjątkowych zasług profesora w krzewieniu idei pracy organicznej. Możliwość złożenia tego wniosku jest dla samych składających największym zaszczytem i honorem.

Prof. Górski jest urzeczywistnieniem najlepszych polskich, historycznie ukształtowanych, postaw patriotycznych i pragmatycznych: stawał o Polskę orężnie na frontach EL Wojny Światowej, współtworzył ją intelektualnie jako wybitny naukowiec i pedagog oraz dbał o nią jako niestrudzony społecznik.

Dorobek profesora, walka, praca i nauka to postawa życiowa, która kondensuje w sobie niespotykany ładunek najlepszych cech: erudycji najwyższego lotu, naukowego koryfeizmu oraz - jednocześnie stoicyzmu. Każe on zachować stosowny dystans wobec labilnej rzeczywistości, przyjmuje sylwetkę pełną refleksji, ironii, a czasem nawet swady czy kpiny, jeśli na to ta Rzeczywistość zasłużyła.

/-/ dr Andrzej Gawroński

 

Powrót na początek strony

 Od prof. nadzw. dr hab. Beaty Raszki

Poznań, dnia 2 stycznia 2007 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

uprzejmie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Jestem przekonana, że inicjatywa Pana Prezydenta i całego Towarzystwa zostanie szybko zrealizowana. Nic nie tłumaczy bowiem istniejącej sytuacji, że w Poznaniu brak jest dotąd pomnika tego Wielkiego Wielkopolanina.

Z okazji Nowego Roku proszę przyjąć życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w realizacji wszelkich planów zawodowych i osobistych.

/-/ Beata Raszka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. nadzw. dr hab. Krzysztofa Kasprzaka

Poznań, dnia 2 stycznia 2007 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 

jako duże wyróżnienie ze strony Pana Prezydenta traktuję otrzymane zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Ta godna najwyższego uznania inicjatywa musi zostać jak najszybciej zrealizowana. Jak nigdy bowiem potrzeba stałego przypominania o osobach, które winny stanowić znaczący przykład pracy i zachowań w naszym regionie. Postać Hipolita Cegielskiego, podobnie jak jego poprzedników -twórców idei pracy organicznej, winna być nie tylko legendą, ale wzorem dla współczesnych pokoleń Wielkopolan.

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Kasprzak

 

Powrót na początek strony

 


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem