2005

Od posła na Sejm RP
Andrzeja Mikołaja Dery

Ostrów Wielkopolski, 22 grudnia 2005 roku.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za złożone życzenia i gratulacje oraz wyrazy zaufania jakimi zostałem obdarzony. Pragnę zapewnić, że dołożę "wszelkich starań, by jak najlepiej wykorzystać swoje doświadczenie i wiedzę w pracy parlamentarnej.

Ze swej strony deklaruję wolę współpracy przy rozwiązywaniu wszystkich istotnych problemów naszego kraju.

Jednocześnie pozostaję otwarty na sprawy dotyczące regionu, który reprezentuję.

Z poważaniem
/-/ Andrzej M. Dera

 

Powrót na początek strony

 


 

Od senatora RP
Mieczysława Augustyna

Piła, 16 grudnia 2005 roku.

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję za gratulacje. Swój wybór traktuję jako zobowiązanie do całkowitego oddania się służbie publicznej i sprawom państwowym. Motywację do swego zaangażowania czerpałem zawsze z przykładu wspaniałych Wielkopolan: H. Cegielskiego, Ks. P. Wawrzyniaka i Ks. B. Domańskiego. Jestem otwarty na propozycję współpracy i włączenia się w działania Waszego szacownego Towarzystwa. Liczę, że dzięki temu uzyskani dodatkową wiedzę o problemach regionu i poszczególnych środowisk. Z pewnością może to być bardzo użyteczne w mojej pracy parlamentarnej.

Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia i cały Nowy 2006 Rok życzę Państwu realizacji wielu wspaniałych inicjatyw służących propagowaniu postaw i ideałów prawdziwie wielkopolskich. Obyśmy mogli w najbliższym roku cieszyć się z dynamicznego rozwoju naszego regionu i kraju.

Z wyrazami szacunku
/-/ M. Augustyn

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. Michała Seweryńskiego
Ministra Edukacji i Nauki

Warszawa, dnia 12. 12.2005 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za gratulacje, a także szczere życzenia nadesłane z okazji powołania mnie na stanowisko Ministra Edukacji i Nauki.

Zapewniam Pana Prezydenta, a także przedstawicieli nauki, kultury i przedsiębiorczości zrzeszonych w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego, że moja misja będzie służyła rozwojowi oraz doskonaleniu polskiej edukacji i nauki. Mam również nadzieję na owocną współpracę z Państwem. Dlatego z zainteresowaniem będę śledził działalność Towarzystwa i, w miarę możliwości, wspierał jego inicjatywy.

Ponownie dziękując za życzliwość pragnę przekazać Panu Prezydentowi i wszystkim członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego moje wyrazy szacunku.

Z poważaniem

/-/ Michał Seweryński

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Kancelarii Sejmu
od Dyrektora Generalnego
Tomasza Glanza

Warszawa, 9 grudnia 2003 roku.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

w imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Jurka serdecznie dziękują za gratulacje i życzenia, jakie zechciał Pan przekazać z okazji wyboru na Marszałka Sejmu RP.

Wdzięczny za życzliwość Pana i całego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Marszałek pragnie zapewnić, że sprawowanie tej zaszczytnej funkcji traktuje jako zobowiązanie do wzmożonych wysiłków na rzecz rozwoju Ojczyzny. Dołoży też wszelkich starań, aby praca Sejmu obecnej kadencji dobrze służyła wszystkim Rodakom.

Jednocześnie pragną poinformować, że Marszałek wyraził zainteresowanie ewentualnym spotkaniem z Państwem. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą proś ba o przesłanie propozycji tematyki tego spotkania.

Z poważaniem
/-/ T. Glanz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Dariusza Preissa
Prezesa Klubu Seniora
Sekcji Piłki Nożnej K.S. Warta - Poznań

Poznań, dnia 6.12.2005 roku.

 

Klub Seniora Sekcji Piłki Nożnej K.S Warta wyraża serdecznie podziękowania na pana ręce Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za udział i uhonorowanie mistrzów Polski w piłce nożnej z roku 1947 panów : Henryka Czapczyka oraz Felka Krystkowiaka za całokształt ich pracy zawodniczej, trenerskiej i społecznej.

„The Best in Połand"- Najlepsze w Polsce. Taka myśl przewodnia przyświeca Waszej idei a to właśnie Oni dwaj byli najlepsi z najlepszych. Cieszymy się że Towarzystwo dostrzega nie tylko firmy, organizacje ale również pojedyncze skromne osoby które powinny być i są wzorem do naśladowania dla młodych adeptów piłkarskich i młodych ludzi w Wielkopolsce i całym kraju.

Serdeczne podziękowania kieruję także na ręce pana dyr. mgr. Edmunda Dudzińskiego który przyszedł wraz z wnukiem , dla którego była to piękna lekcja historii.

Pozostając ze sportowym pozdrowieniem

/-/ Dariusz Preiss

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Andrzeja Grzyba
Prezesa Zarządu Wojewódzkiego PSL
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 5 grudnia 2005 roku.

Szanowny Pan
Marian Król
prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Od czasu sprowadzenia doczesnych szczątków Cecylii i Stanisława Mikołajczyków do Polski, w miejscu pochówku na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan w Poznaniu corocznie z początkiem grudnia obchodzone są Zaduszki Mikołajczykowskie.

Pamięć o Stanisławie Mikołajczyku - gromadzi rzesze tych, dla których ciągle żywa jest pamięć o wybitnym Polaku, Mężu Stanu i Patriocie.

Od ubiegłego roku Zaduszki Mikołajczykowskie stanowią okazję do honorowania Medalem im. Stanisława Mikołajczyka - osób, które zasłużyły na szczególną wdzięczność za pomoc w powrocie Premiera Stanisława Mikołajczyka do Polski oraz działalność propaństwową.

Będę zaszczycony móc w imieniu wielkopolskich ludowców wręczyć Panu to szczególne odznaczenie w trakcie tegorocznych Zaduszek Mikołajczykowskich, które odbędą się 17 grudnia.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Andrzej Grzyb

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Dariusza Lipińskiego
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 2 grudnia 2005 roku.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za gratulacje z okazji wybrania mnie posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno głosy wyborców, jak i liczne okazywane mi oznaki sympatii stanowią dla mnie bodziec i wyzwanie do jak najlepszego sprawowania mandatu poselskiego.

Cele jakie stawia sobie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego - upowszechnianie postaw patriotycznych i etosu pracy organicznej oraz wspieranie inicjatyw kulturalnych, gospodarczych i społecznych - sami bardzo bliskie. W mojej działalności poselskiej liczę na Państwa współpracę.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Dariusz Lipiński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jerzego Szmajdzińskiego
Przewodniczącego Klubu Poselskiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Warszawa, dnia 2 grudnia 2005 roku.

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za gratulacje z okazji uzyskania przeze mnie mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji.

Jestem głęboko przekonany, że najbliższe lata będą wymagały od nas -parlamentarzystów wytężonej pracy i niezwykłej determinacji w działaniach. Szczególne zadania ma do spełnienia w tej kadencji ugrupowanie, które reprezentuję, zwłaszcza w sytuacji, w której Sojusz Lewicy Demokratycznej jest jedyną partią lewicy w Sejmie.

Zapewniam, że jako poseł na Sejm RP, będę się starał jak najlepiej wypełniać swój mandat - z myślą o rozwoju kraju i poprawie bytu jego obywateli, pamiętając o tym, że nie mogę zawieść moich wyborców, którzy obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem.

Korzystając z przypadającej w dniu 4 grudnia 2005 r., siódmej rocznicy powołania Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, życzę Panu oraz wszystkim współpracownikom sukcesów w realizacji zakładanych celów.

Z poważaniem

/-/ Jerzy Szmajdziński

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Polsko - Chińskiej Izby Gospodarczej

Warszawa, 01 grudzień 2005 roku.

Wielkopolska Fundacja Żywnościowa
Prezes: Marian Król

Pragnę podzielić się ogromną radością przystąpienia Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej do dużej rodziny organizacji samorządowych, zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej. Jednocześnie serdecznie zapraszam do odwiedzania naszej siedziby w Warszawie przy ulicy Trębackiej 4. Chcę wyrazić nadzieję na realizację wielu wspólnych projektów dotyczących polsko-chińskich inicjatyw gospodarczych.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego 2006 Roku w imieniu członków i pracowników naszej Izby, oraz własnym, składam tą drogą najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia na drodze działalności samorządowej i szczęścia w życiu osobistym dla Zarządu i Członków Państwa Fundacji.

/-/ Adam Błędzki
Prezes Zarządu Polsko-Chińskiej Izby Gospodarczej

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stefana Mikołajczaka

Poznań, listopad 2005 roku.

Ku Pamięci !
... wszystko się kończy i wszystko przemija
I sen się kończy i cudne marzenia
Lecz jest coś w duszy, co nigdy nie mija,
Są to wspomnienia...

Szanowny Pan
Marian Król
Prezes Wielkopolskiej
Fundacji Żywnościowej
Poznań

Szanowny Panie Prezesie.

Czas jest nieubłagany, mknie ku nowemu. Gdy opadną emocje przychodzi jednak moment, by na chwilę się zatrzymać, dokonać refleksji i podziękować - za stworzenie mi podczas niełatwych lat marszałkowskich szczególnej atmosfery więzi, za okazywanie serca i gotowość wspólnego radowania się sukcesami, jak i smucenia porażkami. Zgadzam się ze słowami, iż każdy sam musi przejść przez swoje życie. Każdy ma swój rytm, ale o ile łatwiej, gdy otaczają go ludzie mu życzliwi.

Wracając do codzienności, niesiony duchem wspólnoty myśli i czynu jeszcze raz serdecznie dziękuję za wszystko, czego doświadczyłem w tych minionych latach i zapewniam, że w mojej pamięci nie ulegnie to zapomnieniu.

Może, a na to liczę, los sprawi, że spotkają się nasze drogi i będę dalej mógł kontynuować naszą współpracę.

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami
/-/ Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krzysztofa Jurgiela
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Warszawa, dnia 29 listopada 2005 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za list gratulacyjny z okazji objęcia przeze mnie funkcji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcja ta oznacza dla mnie wielką pracę i odpowiedzialność wobec wszystkich polskich rolników.

Wierzę, iż kierując resortem rolnictwa pomogę polskiej wsi i polskim rolnikom. Odpowiedzialność, obowiązki i oczekiwania związane z funkcjonowaniem nowego Rządu RP są bardzo duże. Jestem przekonany, iż nie zawiedziemy wyborców oraz zaufania jakim nas obdarzyli.

Dziękując za gratulacje proszę o przyjęcie moich serdecznych życzeń zdrowia oraz wszelakiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń dla Pana oraz współpracowników z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które od początku swojej działalności poświęca uwagę także sprawom polskiej wsi i polskiego rolnictwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Jurgiel

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Bogdana Borusewicza
marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 29 listopada 2005 roku.

Pan
Dr Marian Król
Towarzystwo im. H. Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za nadesłane gratulacje w związku z wyborem na stanowisko Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wypełnianie powierzonej mi funkcji to dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt, ale też i ogromny obowiązek.

Zapewniam, iż w swych działaniach parlamentarnych dołożę wszelkich starań, by ten zaszczytny urząd sprawować rzetelnie i bezstronnie, zgodnie z Konstytucją i oczekiwaniami społeczeństwa wobec wartości stanowionego prawa.

Z poważaniem

/-/ B. Borusewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krystyny Łybackiej
posłanki na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 28.11.2005 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę, serdecznie podziękować, za otrzymane gratulacje z okazji ponownego wyboru na posła Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapewniam, że pozostanę wierna swojemu motto i nadal jako parlamentarzysta Ziemi wielkopolskiej będę służyła jej mieszkańcom.

Głęboko wierzę. w to, że dziwki życzliwości jakiej doświadczyłam od wielu osób w swojej dotychczasowej działalności również w tej kadencji możliwe stanie się. skuteczne rozwiązanie wielu ludzkich problemów.

Dziękując za okazaną sympatię, proszę, o przyjęcie najlepszych życzeń wszelkiej pomyślności zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Krystyna Łybacka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jana Filipa Libickiego
Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 28.11.2005 roku.

Szanowny Pan
prezydent Dr Marian Król

Bardzo dziękuję za przesłane mi gratulacje. Otrzymany od wyborców mandat chciałbym sprawować z pożytkiem dla Polski oraz dla rozwoju Wielkopolski. Wierzę, że nasza współpraca pomoże mi godnie wypełnić powierzony mandat społecznego zaufania.

Pragnę zapewnić, że w każdej sprawie ważnej dla Państwa jestem zawsze do dyspozycji.

Z poważaniem

/-/ Jan Filip Libicki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Waldy Dzikowskiego
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 24 listopada 2005 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Bardzo dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej laureatom roku 2005. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania nie będę mógł być obecny.

Wysoko cenię działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, które upowszechnia w społeczeństwie wartości patriotyczne, szacunek dla pozytywistycznej tradycji i pracy jako źródła pomyślności narodu. Wyróżnienia przyznawane przez Towarzystwo, są z pewnością uhonorowaniem wysiłku i działalności wielu wybitnych osobistości, reprezentujących różne nurty społeczne, naukę, kościół, kulturę i media.

Serdecznie gratuluję wszystkim laureatom, uczestnikom uroczystości życzę, by była ona okazją do interesującej dyskusji, jak również wielu ciekawych spotkań i podsumowań.

Wyrazami szacunku

/-/ Waldy Dzikowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od wicemarszałka Sejmu RP
Wojciecha Olejniczaka

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowania za przesłane gratulacje i życzenia. Pragnę zapewnić, iż z ogromną satysfakcją i pełną odpowiedzialnością przyjąłem wybór na stanowisko Wicemarszałka Sejmu RP Ten fakt jest dla mnie ogromnym -wyróżnieniem oraz powodem do zadowolenia.

Ze swej strony będę dokładał wszelkich starań, aby obecny Sejm V kadencji mógł sprawnie funkcjonować i służyć polskiemu społeczeństwu.

Głęboko wierzę, że właściwie pojmowany interes państwowy, troska o dobro wspólne i zgodę narodową oraz zaangażowanie pozwolą mi jak najlepiej wykonywać powierzone mi obowiązki.

Z poważaniem

/-/ Wojciech Olejniczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wicewojewody Wielkopolskiego

Poznań, dnia 8 listopada 2005 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Zakończenie mojej misji jako Wicewojewody Wielkopolskiego jest okazją, by szczerze podziękować za dotychczasową współpracę, której owoce utwierdzają mnie o słuszności podejmowanych działań i poczuciu dobrze spełnionego obywatelskiego obowiązku.

Wyrażam satysfakcję z naszych osobistych kontaktów, rozmów i spotkań, które na długo zachowam w życzliwej pamięci.

Składam wyrazy uznania w przekonaniu, że wszystkie wspólne dokonania pozostaną miłym wspomnieniem udanej współpracy.

Życzę zdrowia, pogody ducha i pomyślności we wszystkich podejmowanych działaniach.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jerzy Błoszyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

Poznań, dnia 6 października 2005 r.

Pan
dr Marian Król
prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie,

z woli wyborców, którzy idąc do urn wzięli udział w tegorocznych wyborach znamy już skład obu izb Parlamentu.

Gdy podejmowałem decyzję o ubieganiu się o godność Senatora RP wiedziałem, że sprostanie temu wyzwaniu możliwe będzie wyłącznie przy wsparciu życzliwych mi ludzi. Nie zawiodłem się, a pomoc, którą uzyskałem nadzwyczaj sobie cenię.

Wynik wyborczy — blisko 50 tys. głosów, choć nie zwieńczony obecnością w Senacie, jest dla mnie ogromną osobistą satysfakcją.

Jest także źródłem mojej najgłębszej wiary w sens wszystkiego, w co wierzyłem i czym się kierowałem przez minione lata mojej społecznej aktywności oraz potwierdzeniem, że warto pracować dla Wielkopolski, dla każdego mieszkańca naszego regionu.

Jestem przekonany, że satysfakcja ta nie byłaby moim udziałem bez Pana osobistego wsparcia i pomocy w dniach kampanii wyborczej. Szczerze cieszę się, że kolejny raz miałem okazję przekonać się, że jest Pan w gronie wspierających mnie osób. Za to wszystko jestem głęboko wdzięczny. Bardzo Panu dziękuję!

Łączę wyrazy szacunku i głębokiego poważania

/-/ Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

Poznań, październik 2005 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Serdecznie dziękuję za gratulacje oraz wyrazy uznania z okazji powierzenia mi stanowiska Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Słowa poparcia i serdeczne życzenia mają dla mnie ogromne znaczenie - zwłaszcza teraz, gdy rozpoczynam pracę na nowym stanowisku. Świadomość, że mogę liczyć na życzliwość i wsparcie jest dla mnie niezwykle cenna.

Objęcie funkcji Marszałka Województwa Wielkopolskiego traktuję przede wszystkim jako zobowiązanie wobec Wielkopolan. Wiem, że z tym zaszczytnym stanowiskiem wiąże się duża odpowiedzialność. Wierzę, że podejmowane przeze mnie i Zarząd Województwa decyzje będą służyły rozwojowi Wielkopolski, poprawie życia mieszkańców oraz promocji regionu w kraju i za granicą.

Jeszcze raz dziękując za pamięć i gratulacje, wyrażam nadzieję, że nasza, nacechowana wzajemnym szacunkiem współpraca będzie się w przyszłości zacieśniać.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Zygmunta Broniarka

1 października 2005 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

przepraszam, że z opóźnieniem, ale za to tym goręcej dziękuję Panu Prezydentowi i Towarzystwu, na którego czele Pan stoi, za odznaczenie mnie Złotym Medalem „Labor Omnia Vincit". Ogromnie cieszę się zarówno z maksymy Medalu jak i z dedykacji, która głosi: „Za krzewienie idei pracy organicznej", której Hipolit Cegielski przez całe swoje życie hołdował. Praca organiczna nie znosi radykalizmu, bo oznacza on często burzenie, które jest jej zaprzeczeniem, ale radykalne sformułowania są często potrzebne, by wyrazić pilną konieczność jakiegoś dobra. Słowa te odnoszą się do jednej z myśli Hipolita Cegielskiego, tej, wyrażonej w „Gazecie Polskiej" z 6 lipca 1848 roku: „Idealną podstawą narodowości jest wykształcenie. Kto dobrowolnie zaniedbuje wykształcenie umysłu swego na dobro publiczne, ten KRADNIE dobro publiczne, ten się SPRZENIEWIERZA narodowi".

Hipolit Cegielski był nie tylko, jak się kiedyś mówiło, „kapitanem przemysłu", on był jego generałem. Ale był również językoznawcą, co mnie szczególnie fascynuje. Opowiadał się za praktycznym zastosowaniem językoznawstwa do nauki języków obcych, co było, i nadal jest, ważnym elementem pracy organicznej. I co, w dzisiejszych warunkach globalizacji, staje się absolutną koniecznością.

Dziękując Panu Prezydentowi i Towarzystwu za Złoty Medal imienia jednego z największych polskich Promotorów Pracy Organicznej, chciałbym wyrazić pewne podejrzenie, które uważam za pewnik: że to Pan Prezydent, osobiście, przyczynił się walnie do tego, iż Złoty Medal zawisł na mojej szyi. Sprzeciwów nie słyszę. Stąd moje szczególnie gorące podziękowanie dla Pana.

Mimo, że to niejako oficjalne pismo, pozwalam sobie przekazać także serdeczne pozdrowienia Pana Małżonce, której talent malarski od dawna podziwiam.

Z wyrazami szacunku

/-/ Zygmunt Broniarek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr Romana Budzyńskiego
Prezesa Zarządu Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej Gromada

27 września 2005 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
61- 817 Poznań, ul. Garncarska 8

Szanowny Panie,

W dniu 23.09.2005 roku miałem przyjemność odebrać Honorową Statuetkę Hipolita oraz zaszczytny tytuł „Lidera Pracy Organicznej". Serdecznie dziękuję za wyróżnienie mnie tym tytułem. Jak powiedziałem podczas uroczystości wręczenia nagrody, wzorce są wręcz niedoścignione. Jak tu, zatem być liderem? Z drugiej strony wzorce te są mocno zakorzenione w ziemi moich dziadów i ojców, w krainie mego dzieciństwa. To wyzwala we mnie nostalgiczny optymizm. Przyjąłem zatem ten tytuł jako potwierdzenie, że udało mi się utrzymać w peletonie, Pragnieniem i ambicją pozostaje mi więc nie tracić tej pozycji.

Traktuję tę nagrodę także jako wyróżnienie dla kierowanej przeze mnie Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej „Gromada". Przez prawie 70 lat swej działalności Spółdzielnia prowadziła trudną organiczna pracę, najpierw dla przeciwstawiania się nierównym szansom zapisanym w prawie poprzedniego ustroju, a ostatnio dla sprostania konkurencji na niełatwym, wolnym, światowym rynku turystycznym.

Towarzystwu imienia Hipolita Cegielskiego życzę owocnych poszukiwań kandydatów do kolejnych edycji nagrody. Życzę Państwu udanych wyborów spośród wielu, jak mniemam, tego godnych. Ufam, że działając w kolektywie laureatów udawać nam się będzie dalej czynić coś pożytecznego dla Wielkopolski i dla naszego kraju.

Z wyrazami uszanowania

/-/ Roman Budzyński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Arcybiskupa
Metropolity Poznańskiego

Poznań, dnia 24 września 2005 roku.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za życzenia, które otrzymałem z okazji święta mojego patrona ś\v. Stanisława Kostki. Pragnę wyrazić wdzięczność za każdy znak życzliwości i pamięci, nade wszystko za pamięć w modlitwie, która pozostaje dla mnie żywym znakiem troski o Kościół, który jest w Poznaniu.

Ze swej strony również zapewniam o życzliwej pamięci i modlitewnej więzi.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawia

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Zbigniewa Kulaka
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej

Gostyń, dnia 19.09.2005 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król

W związku z kończącą się kadencją Senatu RP i podjętą przeze mnie decyzją o rezygnacji z ubiegania się po raz kolejny o mandat parlamentarny pragnę przekazać podziękowania za okazywaną mi w różnych formach i okolicznościach życzliwość oraz możliwość informacyjnej i konsultacyjnej wymiany poglądów.

Pełniąc mandat senatora RP III i IV kadencji z okręgu leszczyńskiego oraz senatora RP V kadencji w okręgu kalisko - leszczyńskim odczuwam satysfakcję, że uczestniczyłem w wielu przemianach w naszym kraju, jakich dokonywano w minionych 16 latach, w tym 12 —tu z moim parlamentarnym udziałem. Polska utrzymuje konsekwentnie tendencję wzrostową w gospodarce a zakładane w polityce zagranicznej cele euroatlantyckie zostały w pełni zrealizowane.

Mam nadzieję, że wybrani 25 września posłowie i senatorowie zapewnią kontynuację tych działań oraz skorygują niedoskonałości niektórych rozwiązań - dla dobra wszystkich mieszkańców naszego kraju.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

/-/ Zbigniew Kulak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Filipa Karczmarka
Posła do Parlamentu Europejskiego

Poznań, 15 września 2005 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z radością przyjąłem fakt, iż w tym roku Srebrne Medale „Labor Omnia Vincit" wręczone zostaną posłom na Sejm RP Waldy Dzikowskiemu oraz Adamowi Szejnfeldowi. Ich zasługi na rzecz rozwoju Wielkopolski są bardzo duże. Od wielu lat posłowie pracują na rzecz poprawy jakości życia w naszym województwie, promują region wielkopolski, a także angażują się w sprawy społeczne.

Bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odznaczenia Waldy Dzikowskiego i Adama Szejnfelda Srebrnym Medalem „Labor Omnia Vincit", które odbędzie się dnia 19 września br. Niestety, ze względu na trwające prace w Parlamencie Europejskim, nie będę obecny na tej uroczystości.

Korzystając z okazji chciałbym pogratulować posłom otrzymanego wyróżnienia i życzyć im, by nadal z tak wielkim zaangażowaniem dbali o rozwój naszego regionu.

Z wyrazami szacunku,
/-/ dr Filip Kaczmarek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Arcybiskupa Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego

Kraków, 10 września 2005 r.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Szanowny Panie Doktorze!

Bardzo dziękuję za serdeczne gratulacje i życzenia przesłane mi z okazji ingresu do Katedry Wawelskiej i przejęcia posługi arcybiskupa metropolity w Kościele Krakowskim, zleconej mi przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

Wobec czekających mnie zadań i odpowiedzialności, ufam w Bożą pomoc i wstawiennictwo Sługi Bożego Jana Pawła II. Jestem wdzięczny za modlitewne wsparcie i polecam się nadal łaskawej pamięci.

Pozdrawiam serdecznie: Szczęść Boże!

/-/ † Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Metropolita

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jego Eminencji
Księdza Franciszka Kardynała Macharskiego

Kraków, we wrześniu 2005 r.

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Wdzięczny za życzliwe słowa. odwzajemniam moją pamięcią i modlitwą za Przyjaciół o Boże miłosierdzie.

/-/ †Franciszek Kardynał Macharski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od księdza Prałata
Jana Stanisławskiego

9.8.2005r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Dziękuję z całego serca za Pańską uprzejmość wyrażoną w liście z dnia 13 lipca 2005 r., oraz za piękne zdjęcie upamiętniające podniosłą uroczystość, którą wraz z Panem i zaproszonymi gośćmi danym mi było przeżyć.

Dobrze, że nasze wielkie Postaci są nie tylko uczczone pomnikiem, ale inspirują następne pokolenia do naśladowania ich działań. Wielka w tym zasługa Towarzystwa, któremu Szanowny Pan Prezydent przewodniczy.

Pamiętam o propozycji spotkania, które padło po uroczystości i które podtrzymuję. Na dniach musze podjąć przeprowadzkę niedaleką ( dwa domy dalej ). Myślę, że we wrześniu takie spotkanie będzie możliwe.

Przesyłam wyrazy głębokiego uznania

/-/ ks. Jan Stanisławski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jana Warchola
prezesa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A.

Kołobrzeg, dnia 26.07.2005 roku

Szanowny Pan
Edmund Dudziński
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

w imieniu Zarządu i Pracowników Polskiej Żeglugi Bałtyckiej SA bardzo dziękuję za wyróżnienie, jakim dla nas wszystkich jest otrzymanie Certyfikatu w III Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce". Czujemy się zaszczyceni, iż wśród licznych touroperatorów dostrzeżono i doceniono naszą firmę.

Mogę zapewnić, iż konkurs organizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego we współpracy z. Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Wielkopolskim Zrzeszeniem Handlu i Usług oraz lokalnymi mediami jest dla nas ważnym wyznacznikiem opinii publicznej. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do pozytywnej oceny naszych usług.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za otrzymane wyróżnienie.

Z poważaniem
/-/ Jan Warchol
Prezes
Polska Żegluga Bałtycka S.A.

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Tomasza Sadowskiego
przewodniczącego Zarządu Fundacji Barka

Poznań, 10.08.2005

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Szanowny Panie Prezydencie,

To wielki zaszczyt dla mnie, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nadało mi Godność Lidera Pracy Organicznej oraz Honorową Nagrodę Hipolita. Przyjmuję ją z radością jako wyraz uznania nie tylko dla mnie, ale dla całego środowiska.

Serdecznie dziękuję za docenienie naszej działalności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Tomasz Sadowski

przewodniczący Zarządu Fundacji Barka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od profesora Tadeusza Malińskiego
z OhioUniversity

August 10,2005

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań
Garncarska 8. Polska

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

decyzję Kapituły Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o nadaniu mi Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Honorowego Hipolita uważam za wielki honor i wspaniale wyróżnienie.

Dziękuję serdecznie za ten niespodziewany dla mnie zaszczyt. Dla mnie jest to podwójna radość bo wyróżnienie pochodzi z Wielkopolski - z Poznania, mojego bardzo drogiego miasta. Wszyscy wiemy jak trudno być zauważonym i docenionym w miejscu pochodzenia, zwłaszcza pracując po drugiej stronie Oceanu. Dlatego nigdy nie liczyłem na wyróżnienie, a zwłaszcza tej rangi wyróżnienie, z Polski.

Intuicyjnie śledziłem z nieukrywaną satysfakcją działalność Towarzystwa Hipolita Cegielskiego od chwili jego powstania - zacnej organizacji o szczytnych celach, a także zacną i wielką działalność Pana, Panie Prezydencie. Idea założenia Towarzystwa była genialna, a jego powstanie w Poznaniu i wielki sukces jego działalności nie są dziełem przypadku.

Plejada znakomitych Osobowości - wielkich umysłów uhonorowanych przez Towarzystwo jest imponująca.

Proszę przyjąć słowa podziękowania i wdzięczności za nadanie mi tak wielkiego wyróżnienia.

wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Tadeusz Maliński, Ph. Dr. h.c.m.

Marvin & Ann Dilley White Professor

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Waldy Dzikowskiego
posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, dnia 12 lipca 2005 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent Stowarzyszenia im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia nagród i certyfikatów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Niestety z powodu pilnych obowiązków parlamentarnych i politycznych nie mogłem być obecny w Poznaniu.

Zawsze postrzegałem Towarzystwo jako silne i wyraziste środowisko, promujące idee bliskie każdemu liberałowi - pracy organicznej oraz gospodarczej samoorganizacji. Bardzo się cieszę, iż wartości te, znajdują ciągłe zrozumienie wśród Wielkopolan.

Proszę przekazać moje serdeczne gratulacje wszystkim nagrodzonym, a w szczególności Panu Piotrowi Frydryszkowi, który uhonorowany został tytułem „Lidera Pracy Organicznej.

Mam nadzieję na spotkanie przy najbliższej okazji. Życzę, by najbliższy czas, okazał się udany dla Towarzystwa oraz wszystkich osób z nim związanych.

Z wyrazami szacunku
/-/ Waldy Dzikowski
Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Andrzeja Siezieniewskiego
prezesa zarządu Polskiego Radia S.A.

Warszawa, dnia 4 lipca 2005 roku.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

wracając pamięcią do miłych chwil - uroczystości uhonorowania Polskiego Radia SA statuetką Hipolita w dniu 20 czerwca 2005 roku w Poznaniu, serdecznie dziękuję za wyróżnienie Instytucji, którą mam zaszczyt kierować.

W imieniu Polskiego Radia SA i swoim wyrażam wdzięczność za wysoką ocenę 80-letniej działalności Polskiego Radia oraz za wyróżnienie mojej osoby w albumie „Ludzie naszych czasów" wśród osobistości zasłużonych dla postępu gospodarczego i społecznego.

Życzę Panu Prezesowi i szacownemu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, aby liczne, podejmowane przez Państwa inicjatywy w szeroko pojętej sferze gospodarki, kultury i życia społecznego, przyniosły jak najwięcej pożytku i satysfakcji oraz utrwaliły pozytywistyczną myśl Patrona Towarzystwa w rzeczywistości dzisiejszej, nowoczesnej Polski.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Siezieniewski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Arcybiskupa Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego

Rzym, 20 czerwca 2005 r.

Pan Prezydent
dr Marian Król
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Drogi Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za przy słaną informację o przyznaniu mi odznaczenia Złotego Hipolita. Cenię sobie to wyróżnienie, lecz może dopiero później w Krakowie będzie odpowiedniejsza pora na formalności z tym związane.

Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem

/-/ † Stanisław Dziwisz
Arcybiskup Metropolita

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Dyrektora
Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę przyjąć wyrazy podziękowania i uznania z okazji przekazania Muzeum daru w postaci popiersia Hipolita Cegielskiego przez towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, popiersie wzbogaciło w istotny sposób istniejącą już w parku muzealnym galerię zasłużonych osób dla rozwoju polskiego rolnictwa. Równocześnie pragnę podkreślić, że uroczystość odsłonięcia popiersia tego wybitnego Polaka podniosła w znacznym stopniu rangę i doniosłość odbywającego się na terenie Muzeum Dnia Samorządowca, w którym uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu całej Wielkopolski.

Wyrażam nadzieję na dalszą współpracę w zakresie popularyzowania historii i tradycji polskiego rolnictwa oraz wybitnych postaci związanych z tą dziedziną życia gospodarczego.

Dziękując raz jeszcze w imieniu własnym oraz pracowników Muzeum życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Dr Jan Maćkowiak

Szreniawa, 3 czerwca 2005 r.

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Sekretariaty Stanu
Stolicy Apostolskiej

Watykan, 27 maja 2005 r.

 

Szanowny Panie,

W imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI dziękuję za życzliwe słowa nadesłane z okazji Jego wyboru na Stolicę Św. Piotra.

Podczas Mszy Świętej inaugurującej Pontyfikat Ojciec Święty powiedział: «Drodzy Przyjaciele - w tej chwili mogę powiedzieć jedynie: módlcie się za mnie, aby nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Jego trzodę - Ciebie, Kościele Święty, każdego z Was z osobna i wszystkich razem. Módlcie się za mnie, abym nie uciekał z obawy przed wilkami. Módlmy się nawzajem za siebie, aby Pan nas niósł, a my, byśmy nauczyli się nieść jedni drugich» (Homilia, 24.04.2005).

Jego Świątobliwość kieruje te słowa również do Pana oraz Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i w modlitwie wyprasza potrzebne dla Każdego łaski i dary Bożej Dobroci.

Z wyrazami szacunku

/-/ Mons. Gabriele Caccia - Asesor

___________________________
Szanowny Pan
Marian KRÓL
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań
POLONIA

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezesa ProSinfoniki
Alojzego Andrzeja Łuczaka

 

Pan Prezydent
dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie!

z należytą uwagą i wdzięcznością przyjąłem wiadomość o przyznaniu mi honorowego wyróżnienia Towarzystwa. Nie w pełni zasługuję na takie wyróżnienie, bo dewizą mojego działania jest maszerowanie w piątym szeregu. Tym nie mniej poddaję się woli Szanownych Państwa i przybędę 26 listopada 2005 do Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

Pozdrawiam Szanownego Pana, Jego współpracowników, członków Kapituły i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Dołączam również adresy domowe przedwojennych znanych profesorów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy wyróżnili się wybitnością i zaświadczali o Wielkopolsce/jako ziemi urodzajnej w zboża i talenty.

Może udałoby się Towarzystwu podkreślić Ich obecność w naszym społeczeństwie i przywrócić pamięć o tych kongenialnych osobistościach naukowych, głównie ku pokrzepieniu naszych współczesnych słabości na duchu i ciele.

Z wyrazami szacunku

/-/ Alojzy Andrzej Łuczak

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Jerzego Dembczyńskiego

 

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie

Z ogromną radością przyjąłem wiadomość o nadaniu mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita „Godności Lidera Pracy Organicznej" oraz przyznaniu „Honorowej Statuetki Hipolita".

Jest to dla mnie niezwykle prestiżowe wyróżnienie za które serdecznie dziękuję.
Jednocześnie pragnę zapewnić Kapitułę, że nie ustanę w swoich działaniach na rzecz wielkopolskiej społeczności.

Pozostaję z wyrazami szacunku i uznania

/-/ Jerzy Dembczyński

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Stefana Mikołajczaka

Poznań, 7 lutego 2005 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

czuję się zaszczycony powołaniem mnie na Członka Kapituły przyznającej statuetki „Złotych Hipolitów" oraz nadającej godność „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" w roku 2005. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Odbieram je jako osobisty dowód zaufania oraz uznania dla pracy, którą wykonuję z myślą o rozwoju województwa wielkopolskiego i dobru jego mieszkańców.

Dołączenie do znamienitego grona Członków Kapituły, działającej przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz udział w Jej pracach, jest nie tylko przywilejem, ale przede wszystkim zobowiązaniem. Dlatego pragnę zadeklarować gotowość podjęcia wszelkich zadań wynikających z członkostwa w Kapitule.

Raz jeszcze dziękując za nominację, proszę Pana Prezydenta o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wielu sukcesów w pracy społecznej i zawodowej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Mikołajczak

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Konsulatu Republiki Estonii
w Poznaniu

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. H.Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

pragnę poinformować, że w dniu 26 stycznia 2005r. po uzyskaniu EXEQUATUR ze strony polskiego MSZ rozpoczął działalność w Poznaniu kolejny Konsulat Honorowy.

Współczesna Estonia jest jednym z najbardziej interesujących krajów Europy. Nowoczesna, dynamiczna i jednocześnie niezwykle głęboko osadzona w swojej tradycji. Z kultywowanymi mimo skomplikowanej historii, wartościami moralnymi, językiem, kulturą i obyczajami. A z drugiej strony nowoczesnym państwem kierowanym przez ludzi młodych wiekiem i duszą, kompetentnych i otwartych.

Konsulat Honorowy w Poznaniu prócz normalnych obowiązków konsularnych zamierza przyczynić się do jak największej popularyzacji wszystkich wymiarów tego nadal często egzotycznego dla nas kraju. Szereg inicjatyw pojawiło się już w roku ubiegłym (w tym Dni Estonii w Poznaniu, utworzenie drugiego w Polsce lektoratu języka estońskiego, powołanie koła Stowarzyszenia „Pro Estonia").

Nowe plany i zamierzenia miałem okazje przedstawić kilka dni temu na spotkaniu Wielkopolskiego Korpusu 'Konsularnego.

Jestem dumny z faktu, że mogę reprezentować ten właśnie kraj w Poznaniu i Wielkopolsce, służąc w ten sposób jego przybliżeniu i zrozumieniu stanowiącego podstawy wzajemnego szacunku i przyjaźni.

Z poważaniem
/-/ Michał Iwaszkiewicz
Konsul Honorowy

 

Powrót na początek strony

 


 

Od rektora Akademii Muzycznej w Poznaniu
Prof. Stanisława Pokorskiego

Poznań, 7 lutego 2005 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie dziękuję za przyznanie mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita godności Lidera Pracy Organicznej oraz Honorowej Statuetki Hipolita.

Decyzja Państwa jest dla mnie potwierdzeniem tego, że droga mojej działalności naukowej, społecznej i organizacyjnej jest prawidłowa, i że teraz tym bardziej muszę nadal pracować dla dobra mojej Almae Matris.

Szanowny Panie Prezydencie!

Nawiązując do Pana propozycji przedstawionej w rozmowie uprzejmie informuję, że uroczystość wręczenia mi Statuetki Hipolita mogłaby odbyć się w środę dnia 13 kwietnia w auli Uniwersyteckiej w czasie koncertu Orkiestry Studentów Akademii Muzycznej w ramach cyklu dla środowisk akademickich Poznania „Studenci-Studentom".

Będę zobowiązany za przekazanie mi informacji, czy termin powyższy Państwu odpowiada.

Z wyrazami najwyższego szacunku
/-/prof. Stanisław Pokorski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krystyny Feldman - aktorki
laureatki nagrody Złotego Hipolita

18 stycznia 2005 roku

Szanowny Panie,

dziękuje serdecznie za przysłane zdjęcia. Jest to wspaniała pamiątka – i był to wspaniały dla mnie dzień.

Szczęśliwa jestem, że wspólnie z tak wspaniałymi ludźmi tworzyć mogę – i współdziałać. Łączą nas wspólne cele, wspólne ideały.

Zasyłam najserdeczniejsze pozdrowienia

/-/ Krystyna Feldman

 

Powrót na początek strony

 


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem