2002

Od Sekretariatu Stanu
Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne

 

Watykan, 28 stycznia 2002 r

Szanowny Panie,

w imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II bardzo dziękuję za życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

W wygłoszonym orędziu, poprzedzającym błogosławieństwo Urbi et Orbi, w dniu 25 grudnia 2001 r., Ojciec Święty powiedział: "Mężczyźni i kobiety trzeciego tysiąclecia, którzy łakniecie sprawiedliwości i pokoju, przyjmijcie orędzie Bożego Narodzenia, które dziś rozlega się w świecie! Jezus narodził się, aby umocnić więzi miedzy ludźmi i narodami, aby [...] zespolić ludzkość w jedną rodzinę. Dziś ze Słowem Wcielonym narodził się pokój! Pokój, o który trzeba prosić, bo tylko Bóg jest jego sprawcą i gwarantem. [...] Uwielbione Dziecię z Betlejem, przynoś pokój każdej rodzinie i miastu, każdemu narodowi i kontynentowi. [...] Przyjdź Boże, któryś stał się człowiekiem! Przyjdź nie zwlekaj! Ty jesteś naszym pokojem".

W kontekście tego orędzia pełnego nadziei, Jego Świątobliwość, wdzięczny za słowa duchowej łączności, uprasza w modlitwie pokój dla świata, zawierza Chrystusowi swoich Rodaków, życząc Panu i Członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego obfitych darów Bożych: błogosławionych owoców pokoju, nadziei i radości, odwagi w pokonywaniu trudności, wzajemnego zrozumienia i miłości w życiu codziennym. Na Nowy Rok 2002 z serca wszystkim błogosławi.

Łączę wyrazy szacunku

( - ) Mons. Pedró López Ouintana
Asesor

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. Krystyny Domańskiej - Mackowiak

Poznań, dnia 28 marca 2002

W. Pan Prezes
       dr Marian Król
       Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Na ręce Pana Prezesa, składamy Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego serdeczne podziękowanie za ufundowanie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci pedagoga naszej Uczelni i znakomitego dyrygenta chóru katedralnego w latach międzywojennych ks. dr. Wacława Gieburowskiego.

Tablicę tę odsłonił prof. Stefan Stuligrosz w przeddzień uzyskania tytułu honorowego doktora naszej Uczelni w dniu 22.03.2002 r. i odtąd jest pną trwałą pamiątką działalności księdza Wacława Gieburowskiego w naszej Akademii.

W imieniu pedagogów Zakładu

( - ) prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak

Kierownik Zakładu
       Prodziekan Wydziału

( - ) prof. Maria Pawlaczyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 6 czerwca 2002 roku

Szanowny Pan
       Marian Król
       Prezes Zarządu
       Wielkopolska Fundacja Żywnościowa
       Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

z satysfakcją przyjmuję Honorowy Patronat nad XIV edycją konkursu produktów "Dobre bo polskie", którego podsumowanie odbędzie się w dniu 27 września 2002 roku w Poznaniu.

Jestem niezmiernie rad, iż po raz kolejny podjął Pan trud organizacji przedsięwzięcia tak istotnego dla kondycji polskiej gospodarki. Konkurs nie tylko zachęca do rywalizacji, a tym samym podnoszenia jakości usług, ale przede wszystkim promuje polskie firmy i ich produkty w konkurencji z ofertą przedsiębiorstw i marek zachodnich. Upowszechniany przez Wielkopolską Fundację Żywnościową znak "Dobre bo polskie" to atrakcyjny wyróżnik produktów wysokiej jakości, odpowiadającej standardom światowym. Cieszę się, że idea promowania i upowszechniania gospodarności i profesjonalizmu oferty handlowej narodziła się w Wielkopolsce - kolebce pozytywizmu.

Pewien jestem, że tegoroczna edycja konkursu wzbudzi równie wielkie zainteresowanie jak w latach poprzednich oraz poszerzy grono przodujących polskich przedsiębiorstw o nowych użytkowników godła "Dobre bo polskie".

Wraz z podziękowaniami za konsekwencje w podtrzymywaniu i rozwijaniu tak cennej inicjatywy, składam Panu oraz wszystkim współpracownikom życzenia realizacji planów i zamierzeń oraz wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

( - ) Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Alojzego Andrzeja Łuczaka
prezesa Pro Sinfoniki

Poznań, 30 czerwca 2002 r.

Pan Marian Król
       Prezes
       Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
       w Poznaniu

Szanowny Panie Prezesie!

Młodzieżowy Ruch Miłośników Muzyki Pro Sinfonika w Poznaniu wkracza w 35 rok działalności. 20 października 2002 r., w niedzielę, o godz. 9.00 w Auli im. bpa Jana Lubrańskiego, odbędzie się uroczysta jubileuszowa inauguracja kolejnego sezonu, po czym o godz. 11 odbędzie się koncert dla stopnia Błękitnego z udziałem orkiestry symfonicznej Filharmonii Poznańskiej pod dyr. Jose Marii Florencio Juniora.

Jubileusz 35-lecia Pro Sinfoniki jest świętem Wielkopolski, wszystkich tych, którym zależy na wysokiej europejskości regionu, jest świętem Polski, ponieważ Pro Sinfonika podjęła się edukacji dzieci i młodzieży w kulturze muzycznej, wywodzącej się z kultury klasycznej, to znaczy najwyższej formy wychowania.

W związku z powyższym mam zaszczyt zaprosić Szanownego Pana Prezesa do Komitetu Honorowego. Uważamy Pana nie tylko za przyjaciela Pro Sinfoniki, organizatora pracy organicznikowskiej, ale jako b. wojewody - donatora naszego ruchu. .Proszę o pisemne potwierdzenie przyjęcia zaproszenia.

Z wyrazami szacunku

( - ) Alojzy Andrzej Łuczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr. hab. Zdzisława L. Sadowskiego

1 lipca 2002 r.

Dr Marian Król
       Prezydent
       Prof. dr hab. Andrzej Kwilecki
       Przewodniczący Kapituły
       Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
       61-817 Poznań
       Garncarska 8

Szanowni Panowie,

dziękuję za list Panów z 26 czerwca br. i zawartą w nim wiadomość o wyróżnienie mnie przyznaniem statuetki "Złotego Hipolita" oraz związanej z tym godności.

Wyróżnienie to uważam za wielki zaszczyt i przyjmuję je z wdzięcznością i wzruszeniem tym większym, że przyszło do mnie bardzo nieoczekiwanie. Postać Hipolita Cegielskiego była mi zawsze bliska jako znamionująca konsekwentną i cierpliwą, a jednocześnie uwieńczoną sukcesem pracę dla dobra kraju. Czuję się ogromnie uhonorowany tym zaszczytem. Będę oczywiście gotów przybyć do Poznania w ustalonym terminie.

Zgodnie z Panów życzeniem załączam informację biograficzną. Łączę wyrazy szacunku.

( - ) Zdzisław L. Sadowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałeka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, dnia 26 lipca 2002 roku

Szanowny Pan
       dr Marian Król
       Prezydent
       Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
       Poznań

Szanowny Panie,

z prawdziwą satysfakcją przyjmuję członkostwo w Komitecie Honorowym akcji "Milion rupii dla Ojca Żelazka".

Indyjskie miasto Puri, kolebka hinduizmu to kolejne wyzwanie które ponad 25 lat temu postawił przed sobą polski misjonarz z Wielkopolski, werbista, ojciec Marian Żelazek.
Służąc w swym kapłańskim powołaniu ubogim, chorym i porzuconym zawsze walczył o zachowanie życia i godności człowieka. To gorące pragnienie pomocy bliźnim otworzyło nową drogę w jego życiu - pomoc trędowatym, żyjącym w nędzy i zupełnym odrzuceniu przez społeczeństwo. Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, pracy i sercu jakie ojciec Żelazek wkłada w swe działania wioska na obrzeżach miasta Puri stała się prawdziwym domem dla wszystkich chorych na trąd. Powstał tu szpital z przychodnią, szkoła dla dzieci a także miejsca pracy dla dorosłych.

Jednak działania takie wymagają wsparcia przez ludzi wielkiego serca. Jestem przekonany, iż Wielkopolanie - tak zawsze wrażliwi na cierpienie innych wesprą akcję pomocy misji Ojca Mariana Żelazka.

Z wyrazami szacunku

( - ) Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr. Jana Kulczyka

Poznań, 5 sierpnia 2002

Pan
       dr Marian Król
       Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
       ul. Garncarska 8
       61-817 Poznań

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za pismo z 29 lipca z informacją o podjętej przez Towarzystwo akcji "Milion rupii dla Ojca Żelazka" połączone ze skierowanym do mnie osobiście zaproszeniem do przyłączenia się do kręgu osób tworzących Komitet Honorowy. Miło mi znaleźć się w tak szacownym gronie, patronującym tej szlachetniej inicjatywie.

Mam nadzieję, że ta cenna akcja ta spotka się z szerokim odzewem wśród mieszkańców naszego regionu i wesprze Ojca Mariana w jego wysiłkach zmierzających do pomocy tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują.

Z wyrazami szacunku

( - ) dr Jan Kulczyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Biskupa Marka Jędraszewskiego

Poznań, dnia 22 sierpnia 2002 roku

Wielce Szanowny
       Pan dr Marian Król
       Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
       ul. Garncarska 8
       61-817 Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

uprzejmie dziękuję za list Pana Prezesa z dnia 13 sierpnia br. wraz ze zdjęciami z niezapomnianej uroczystości wręczenia o. Marianowi Żelazkowi godności "Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" razem ze Statuetką Złotego Hipolita, która miała miejsce w dniu 3 sierpnia br. w Domu Arcybiskupów Poznańskich.

Raz jeszcze serdecznie gratuluje Kapitule Towarzystwa dostrzeżenia i uhonorowania właśnie takiej Osobowości, jaką niewątpliwie jest o. Marian Żelazek.

Łączę wyrazy szacunku

( - ) bp. Marek Jędraszewski

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krajowej Izby Gospodarczej

Warszawa, 2002-08-22

Prezes
       Pan Marian Król
       Prezydent
       Tow. im. Hipolita Cegielskiego

Chciałbym serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i propozycję objęcia patronatem VI - tej edycji Konkursu Usług "Dobre bo polskie".

Wszelkie inicjatywy, przyczyniające się do promocji i rozwoju polskiej gospodarki, napawają mnie optymizmem i pozwalają wierzyć w lepszą przyszłość naszego kraju.

Dlatego z wielką przyjemnością podejmuję się objęcia patronatu nad tą znakomitą i niezwykle cenną inicjatywą o ugruntowanej tradycji, jaką jest Konkurs Usług "Dobre bo polskie".

( - ) Andrzej Arendarski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. Ewy Łętowskiej

Warszawa, 2002-05-09

Szanowni Państwo,

raz jeszcze chciałam podziękować za odznaczenie, ale tym razem za naprawdę miłą uroczystość. Wręczenie "Złotego Hipolita" właśnie w sądzie, było doskonałym pomysłem. Ja miałam ogromną satysfakcję i przyjemność.

Bardzo sobie cenię wyróżnienie za pracę organiczną. Tej pracy u nas ciągle za mało i ciągle jest lekceważona. Może Państwa akcja chociaż troszeczkę przyczyni się do zmiany sytuacji?

Serdecznie dziękuję i ślicznie pozdrawiam wszystkich, którym odznaczenie, uroczystość (i fotografie też) zawdzięczam.

Z najlepszymi wyrazami

( - ) Ewa Łętowska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr. hab. Jana Dziatkowiaka

Kraków, w sierpniu 2002 r.

Towarzystwo
       im. Hipolita Cegielskiego
       Przewodniczący Kapituły
       Wielmożny Pan prof. dr. hab. Andrzej Kwilecki
       i Prezydent Wielmożny Pan Marian Król

Ul. Garncarska 8
       61-817 Poznań

Wielce Szanowni Panowie!
       Panie Prezydencie!
       Panie Przewodniczący Kapituły!

Z ogromna satysfakcja i wzruszeniem przyjąłem wiadomość o nadaniu mi statuetki Złotego Hipolita i godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Ten najwyższy zaszczyt spotkał Poznaniaka działającego obecnie w Krakowie. Przyjmuje go z należna pokorą i wdzięcznością dla Ziemi Wielkopolskiej oraz dziękuję wszystkim, którzy moją posługę dla dobra wspólnego zauważyli. Pozwalam sobie przekazać wyciąg z mojego życiorysu oraz kilka publikacji:

  • "Kardiologia i kardiochirurgia w Krakowie" - 1997 r.
  • "Biuletyn Informacyjny o klinice kardiochirurgii w Krakowie" - 1998 r.
  • "Ojciec Święty na Uniwersytecie Jagiellońskim" - 1997 r.
  • "Gazda świata" - 1997 r.
  • "Alma Mater" - nr. 42, VI 2002 r.
  • "Opowieści z krainy centusiów" - 2001 r.
  • "ABC męskiej elegancji" - 2001 r.

z prośbą o przyjęcie ich do biblioteczki Towarzystwa. Czytelnik znajdzie w nich nieco informacji "pro publico bono" służbie.

Z wyrazami najwyższego szacunku

( - ) Antoni Jan Dziatkowiak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Łucji Danielewskiej
poetki

Pan Prezes
Dr Marian Król
Wielkopolska Fundacja Żywności
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

Proszę przyjąć najlepsze życzenia Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Pomyślnego, pełnego twórczych inicjatyw Nowego Roku.

Dzięki życzliwości Pana Prezesa - a w jednej osobie również Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - mogła ukazać się w wydawnictwie Interfund moja książka "Ulotność", a ja dostąpiłam zaszczytu uzyskania tytułu Lidera Pracy Organicznej, otrzymując wysoko ceniona statuetkę "Hipolita".

Pragnę najgoręcej podziękować zarówno Panu, jak również prosić Pana o przekazanie Panu prof. Kwileckiemu i Panu Prezesowi Szyło oraz Szlachetnym Sponsorom i Wszystkim Osobom, którym to wszystko zawdzięczam, równie gorących podziękowań.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Łucja Danielewska

Poznań, w grudniu 2002 roku.

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Mariusza Waltera
Telewizja TVN

3 grudnia 2002

Szanowny Pan Prezes
Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie!

Bardzo serdecznie dziękuję po pierwsze za zauważenie mojej osoby i w rezultacie nagrodzenie ważnym dla mnie wyróżnieniem, po drugie zaś za arcymiłą uroczystość, Pańską życzliwość, którą odczułem w czasie wizyty w Poznaniu.

Raz jeszcze proszę przyjąć wyrazy uszanowania i podziękowania za wszystkie miłe Pańskie zachowania wobec mojej osoby.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Mariusz Walter

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Andrzeja Arendarskiego
Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej

Warszawa, 2002-12-02

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

z dużą radością odebrałem informacje o przyznaniu mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita Godności Lidera Pracy Organicznej wraz z Honorowa statuetką Hipolita. Czuję się zaszczycony tym wyróżnieniami, za które serdecznie dziękuję. Niestety, termin odebrania nadanych mi godności w dniu 6 grudnia br. zbiega się z moimi protokolarnymi obowiązkami, związanymi z towarzyszeniem panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w podróży do Katowic.

Z tego względu nie będę mógł uczestniczyć w uroczystościach i tym samym odebrać Godności Lidera Pracy Organicznej i Honorowej Statuetki Hipolita.

W moim imieniu, władze Krajowej Izby Gospodarczej będzie reprezentował Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej - Pan Bogdan Golik.

Nagrodę przyznaną mi przez Kapitułę Honorowego Hipolita traktuję przede wszystkim jako nagrodę dla Krajowej Izby Gospodarczej, organizacji samorządu gospodarczego a zatem dla licznych rzesz przedsiębiorców skupionych wokół Izby.

Krajowa Izba Gospodarcza jest symbolem, a zarazem rzeczywistością transformacji ustawowej i gospodarczej, bowiem od samego początku swego istnienia włączyła się w nurt przemian gospodarczych i budowę systemu gospodarki rynkowej.

Dlatego, bardzo cenię inicjatywę przyznawania wyróżnień Honorowego Hipolita właśnie kręgom działaczy gospodarczych. Poprzez takie inicjatywy następuje wzmocnienie roli i pozycji samorządu gospodarczego w naszym kraju.

Jeszcze raz dziękuję, życząc organizatorom Konkursu wielu sukcesów,

/-/ Andrzej Arendarski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr Andrzeja Byrta
podsekretarza Stanu
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Warszawa, listopad 2002 r.

Szanowny Panie Prezesie,
Marianie!

W dniu 25 listopada zakończyłem pełnienie mych obowiązków podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP i podjąłem ponownie misję ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec.

Chciałbym niniejszym przekazać Tobie wyrazy mego podziękowania za skuteczną współpracą i życzliwość, których miałem zaszczyt doświadczyć podczas pełnienia mej funkcji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pragnę też jednocześnie zapewnić o mej gotowości kontynuowania tej współpracy w czasie, gdy będą pełnił moją misję ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech.

Dziękując serdecznie raz jeszcze, pozostaję

Z poważaniem

/-/ Andrzej Byrt

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka Województwa Wielkopolskiego
Stefana Mikołajczaka

Poznań, dnia 30 listopada 2002r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie.

Proszę o przyjęcie wyrazów szczerego uznania dla działalności kierowanego przez Pana Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - inicjatora i fundatora "Złotych Hipolitów", wielce prestiżowej i zaszczytnej nagrody.

Z szacunkiem odnoszę się do faktu, że Towarzystwo położyło nieprzeciętne zasługi na rzecz upowszechniania i rozsławiania tradycji idei pozytywistycznej i kultu pracy organicznej w społeczeństwie. Stanowi ona wszak ponadczasową wartość służącą wyzwalaniu postaw patriotycznych Polaków.

O żywotności idei pozytywistycznych świadczy uhonorowana statuetką "Złotego Hipolita" rzesza znamienitych osobowości życia gospodarczego, reprezentantów nauki, Kościoła, kultury i polityki, którzy swym dorobkiem twórczym, zawodowymi osiągnięciami, znaleźli wdzięczność i trwałe miejsce w ludzkiej świadomości.

Statuetka i nadanie godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, jest symbolicznym ukoronowaniem ich zasług, wzorem do naśladowania dla młodych pokoleń.

Jest dumą Wielkopolan, że Wyróżnienie odzwierciedla powszechnie szanowane i cenione cechy pozytywistyczne, utożsamiane z charakterem mieszkańców tej Ziemi, z którymi tak trafnie kojarzy się patron Towarzystwa.

Dlatego nie przypadkowo "Złoty Hipolit" dowodzi ciągłości przymiotów pielęgnowanych w dawnej i teraźniejszej Wielkopolsce: czci i szacunku dla rzetelnej, konsekwentnej pracy na miarę odpowiedzialności za losy Ojczyzny w przeszłości i obecnie, w dobie nowych wyzwań u progu XXI stulecia.

Rezultaty nieustannej, cierpliwej i uwieńczonej sukcesem pracy poprzednich i dzisiejszych laureatów " Złotego Hipolita", wyzwalają optymizm i nadzieję na lepszą przyszłość naszego kraju. Z całego serca gratuluję Im godnego podziwu dorobku życia.

Dziękując Panu Prezydentowi, członkom Towarzystwa i Laureatom nagrody za wszystko co czynili dotąd dla rozwoju regionu i kraju, dobra Wielkopolan i wszystkich rodaków życzę powodzenia, niespożytych sił na dalsze lata pracy, dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stefan Mikołajczak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezesa Rady Ministrów
Leszka Millera

Warszawa, dnia 30 listopada 2002 roku

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia wybitnym Polakom statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności "Wybitnej osobistości pracy organicznej". Gratuluję wszystkim Szanownym Laureatom, łącząc wyrazy szacunku dla ich dokonań oraz życzenia dalszej pracy, służącej rozwojowi i dobru naszej Ojczyzny.

Polskie Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, odwołujące się do XIX-wiecznych idei, uznało za jeden ze swoich celów "upowszechnianie w społeczeństwie wartości patriotycznych, szacunku dla tradycji pozytywistycznej i pracy jako źródła pomyślności narodu". Te zapomniane dziś i często lekceważone koncepcje mają swoje ważne miejsce we współczesnej Polsce. Potrzeba ludzi wykształconych, z uznanym dorobkiem, którzy niezależnie od zmieniających się układów politycznych będą budować polską myśl naukową, sztukę i wszystkie inne dziedziny życia, dając młodym ludziom przykład patriotyzmu trudnego, nie przynoszącego łatwego poklasku, ale prawdziwego. Wokół nas wielu jest takich ludzi, trzeba ich tylko umieć dostrzec i docenić. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego podjęło trud przybliżenia nam ich sylwetek.

Dziękuję za tę szlachetną inicjatywę i życzę dalszej pełnej sukcesów działalności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Leszek Miller

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ministra Kultury
Waldemara Dąbrowskiego

Warszawa, 30 listopada 2002 r.

Pan Profesor Stefan Stuligrosz
       Poznań

Wielce Szanowny Panie Profesorze!

Pragnę przekazać serdeczne gratulacje z okazji przyznania Panu nagrody "Złotego Hipolita" oraz nadania godności "Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej".

To prestiżowe wyróżnienie, przyznawane przez poznańskie Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego, jest nie tylko kolejnym wyrazem uznania dla Pana pracy artystycznej i pedagogicznej, lecz również podkreśleniem roli, jaką praca ta odgrywa dla społeczności Wielkopolski i dla całego dziedzictwa narodowego.

Jako wybitny artysta i wychowawca wielu pokoleń młodych utalentowanych Polaków, należy Pan, Profesorze, do nielicznego grona osobowości, które współtworzą zarówno teraźniejszy, jak i przyszły kształt naszej kulturowej tożsamości.

W tym uroczystym dniu pragnę złożyć życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Łączę ukłony

/-/ Waldemar Dąbrowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Arcybiskupa Leonardo Sandri
Substytuta Sekretariatu Stanu w Watykanie

Watykan, 16 listopada 2002 r.

Szanowny Panie,

W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II serdecznie dziękuję Panu za życzenia, przesłane z okazji 24 rocznicy powołania na Stolicę Piotrową.

Podczas spotkania z pielgrzymami Ojciec Święty powiedział: "Dziękuję Wam, tu obecnym oraz wszystkim, którzy w tym dniu w sposób szczególny jednoczą się ze mną we wspólnym dziękczynieniu za dwadzieścia cztery lata mojego posługiwania Kościołowi na Stolicy świętego Piotra. Wdzięczny jestem za życzliwość, a zwłaszcza za modlitewne wspar-cie. Proszę, abyście nadal wspierali mnie przez modlitwę różańcową. Niech Rok Różańca Świętego, który wspólnie będziemy przeżywać, przynosi dobre owoce w sercach wszystkich" (Audiencja generalna, 16.10.2002).

Jego Świątobliwość te słowa kieruje do tych, którzy listownie wyrazili swe oddanie dla Następcy Piotra, zawierza wszystkich Maryi, Królowej Różańca Świętego i przesyła swe błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku

Arcybiskup Leonardo Sandri
       Substytut Sekretariatu Stanu

 

Szanowny Pan
       Marian KRÓL
       Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
       ul. Garncarska 8
       61-817 Poznań
       POLONIA

 

Powrót na początek strony

 


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem