Regulamin

 

R E G U L A M I N
przyznawania stypendium specjalnego
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 
 
 
§1.
 
1. Stypendia specjalne przyznaje Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
uczniom i studentom pobierającym naukę w uczelniach krajowych.
 
2.Wnioski stypendialne wraz z niezbędnymi załącznikami uczniowie szkół średnich oraz studenci kierują do Zarządu Towarzystwa po zakończonym roku szkolnym/akademickim w terminie nie później, niż do końca miesiąca września danego roku kalendarzowego.
Wzór formularza wniosku zatwierdzonego decyzja Zarządu Towarzystwa, oraz wymogi warunkujące jego rozpatrzenie zamieszczone zostały w Internecie na stronie www.thc.org.pl.
Można również uzyskać informację telefoniczną pod numerem 61 852 38 92, 61 858 24 40 lub wysyłając zapytanie na adres sekretariat2@thc.org.pl.
 
 
§2.
 
1.Decyzją Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego utworzony został
Fundusz Stypendialny dla uczniów szkół średnich i studentów wyższych
uczelni.
 
2.Środki na Fundusz Stypendialny gromadzi się z:
-darów osób fizycznych,
-wpłat i dotacji podmiotów gospodarczych,
-wpłat celowych od instytucji samorządowych, organizacji, osób prawnych,
-oraz innych darowizn.
 
3.Darczyńcy zachowują prawo wglądu w decyzje Komisji Stypendialnej oraz przebieg realizacji przyznanych stypendiów.
 
§3.
 
1.Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży ze środowisk mniejszych miast
i wsi, uzyskujący dobre wyniki w nauce oraz wyróżniający się aktywnością społeczną na rzecz swojej uczelni i środowiska szkolnego oraz akademickiego.
 
§4.
 
1.Stypendia imienne przyznaje Komisja Stypendialna przy Zarządzie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
 
2.Stypendia przyznaje się każdorazowo na okres jednego roku szkolnego lub
akademickiego.
3.Stypendium jest płatne w czterech ratach na konto ucznia lub studenta.
 
4.Stypendysta zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej kserokopii indeksu lub zaświadczenia szkolnego dotyczącego ocen uzyskanych w roku szkolnym/akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium oraz po pierwszym semestrze nauki, co warunkuje wypłatę trzeciej i czwartej raty stypendium.
 
5.O decyzji Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski poszczególni Wnioskodawcy powiadamiani będą listownie
 
 
§5.
 
Osoba zakwalifikowana do otrzymania stypendium z Funduszu Stypendialnego może otrzymać Dyplom Stypendysty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
 
§6.
 
Regulamin powyższy został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w dniu 13 lipca 2001 roku, a zmieniony dalszymi Uchwałami nr 18/105/2006 z dnia 21 września 2006 roku oraz nr 6/172/2010
z dnia 15 maja 2010 roku
 
Sekretarz
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego
mgr Jacek Bielaczyk
dr Marian Król
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem