Laureaci Statuetki Złotego Hipolita

Stanisław Sołtysiński

Stanisław Sołtysiński

Stanisław Sołtysiński prof. dr hab. jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna¬niu. Obecnie jest profesorem na Wydziale Prawa i Administracji tego uniwersytetu. Jest specjali¬stą w dziedzinie prawa cywilnego i handlowego, prawa spółek, własności intelektualnej, antymo¬nopolowego, prawa kolizyjnego oraz prawa Unii Europejskiej. W latach 1981-1984 był dziekanem Wydziału Prawa i Administracji na UAM.Odbył studia podyplomowe na L.S.E. i w Oxfordzie (jako stypendy¬sta British Council) i na Uniwersytecie Columbia - Master of Law. Pogłę¬biając wiedzę naukową i doświadczenia zawodowe, w kolejnych latach podnosił swoje kwalifikacje. Jest profesorem na Uniwersytecie im. Ada¬ma Mickiewicza w Poznaniu, a ponadto pełni funkcję Visiting Professera w College of Europe w Brugii oraz Visiting Professora w Pennsylvania University w Filadelfii.W latach 1989-1991 był doradcą Drinker Biddle & Reath, pełnił tak¬że funkcję doradcy Ministra Finansów, Ministra Przekształceń Własno¬ściowych, Ministra Gospodarki w polskim rządzie.Profesor dr hab. Stanisław Sołtysiński uczestniczył też lub nadal uczestniczy w ważnych gremiach specjalistycznych. Był członkiem Ra¬dy Legislacyjnej, a obecnie jest członkiem Komisji Kodyfikacyjnej, człon¬kiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności oraz Akademii Prawa Międzynarodowego Porównawczego, członkiem Rady Zarządza¬jącej UNIDROIT i członkiem Instytutu Dyrektorów w Warszawie.Profesor Sołtysiński ma duże doświadczenie w zakresie arbitrażu. Brał udział w ponad 100 procesach arbitrażowych jako arbiter lub peł¬nomocnik. Jego nazwisko znajduje się na listach arbitrów Sądu Arbitra¬żowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Polsce, American Arbitration Association w Ameryce oraz Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Austriackiej Federalnej Izbie Gospodarczej. Jest przewodniczącym Rady Nadzorczej AGORA S.A. i przewodniczącym Rady Nadzorczej Ban¬ku Handlowego w Warszawie. Jest autorem ponad 240 prac naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i własności intelektualnej oraz współautorem komentarza do kodeksu handlowego. Ponad 70 prac pro¬fesora wydano za granicą.Prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński jest odznaczony m.in. Krzyżami Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem