Laureaci Statuetki Złotego Hipolita

Łuczak Jacek

Łuczak Jacek

Jacek Łuczak, profesor dr. hab. med. FRCP (Fellow of Royal College of Physicians) urodził się 30 grudnia 1934 roku w Poznaniu. Jestem absolwentem Liceum im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, które ukończył z wyróżnieniem w 1953 roku. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu odbył w latach 1953- 1958 roku, dyplom lekarza uzyskując w 1959 roku. W roku 1959 Jacek Łuczak podjął pracę w Stacji Pogotowia Ratunkowego a następnie był zatrudniony jako asystent oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu HCP oraz od 1963 roku jako ordynator oddziału chorób wewnętrznych Szpitala CW Wronki.
Pracę dydaktyczną i naukową Jacek Łuczak rozpoczął w 1965 roku w Akademii Medycznej w Poznaniu jako asystent I Kliniki Chorób Wewnętrznych po specjalizacji l stopnia w chorobach wewnętrznych. W tym czasie zainteresował się kardiologią - ukończył dwa kursy w ramach Centrum Szkolenia Lekarzy w Warszawie w 1 Klinice Kardiologii z zakresu elektrokardiografii i graficznych metod badania układu krążenia oraz nawiązał łączność z zespołem kardiologów IV Kliniki Kardiologii kierowanych przez profesora Zdzisława Askanasa - wdrażających nowe sposoby leczenia chorych z zawałem serca i zaburzeniami rytmu.
W 1966 roku rozpoczął wraz z zespołem lekarzy kierowanym przez profesora Kazimierza Jasińskiego, we współpracy z kardiochirurgiem doktorem Bogdanem Szelągowiczem oraz radiologiem docentem Janem Dobkicm, wprowadzanie nowatorskich sposobów intensywnego nadzoru, opieki i leczenia u chorych z chorobą niedokrwienną serca i zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca . Dalszy rozwój pracy zawodowej, dydaktycznej i badawczej Jacka Łuczaka po odejściu z Kliniki Kardiologii był ściśle związany z Instytutem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie od 1973- 1980 był zatrudniony na stanowisku adiunkta. a od 1980 docenta w Zakładzie Anestezjologii.
Po uzyskaniu tytułu docenta przez okres kolejnych 6 lat Jacek Łuczak prowadził zespół anestezjologów współpracujących z Kliniką Chirurgii Gastroenterologiczncj kierowanej przez profesora Romana Górala. W 1981 roku wygrał konkurs na stanowisko kierownika Zakładu Anestezjologii w PAM, równocześnie został wybrany na stanowisko dziekana Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej.
Następny etap działalności prof. Jacka Łuczaka obejmuje lata 1985-1988, kiedy rozpoczął pracę jako kierownik Działu Anestezji przy Klinice Onkologii i objął stanowisko kierownika Zakładu Pomocy Doraźnej, które pełnił do roku 1990. Przez okres około dwu lat (od 1980-90) w okresie urlopowym prof. Jacek Łuczak pracował na zastępstwie jako ordynator oddziału anestezjologii w szpitalach szwedzkich oraz w Danii.
Jako anestezjolog spotykający się z chorymi onkologicznymi zaczął angażować się w działania mające na celu przyniesienie ulgi chorym z bólem nowotworowym, nawiązał współpracę z zespołem hospicjum Św. Jana Kantego i od 1987 rozpoczął tworzenie zespołu domowej opieki paliatywnej w oparciu o wolontariat, w skład którego wchodziły studentki wydziału pielęgniarstwa, pielęgniarki anestezjologiczne, kapelan i psycholodzy.
W 1986 roku odbył szkolenie w zakresie leczenia bólu nowotworowego w Finsen Instituten Riks Hospital w Kopenhadze a następnie w 1988 roku na stypendium WHO przez 3 tygodnie przebywał we wiodącym współpracującym z WHO ośrodku domowej opieki paliatywnej profesora Vittorio Ventafridda w Mediolanie. Zdobyte tam wiedza i umiejętności oraz nawiązane kontakty z światowym liderem opieki paliatywnej profesorem Robertem Twycross z Oksfordzkiego ośrodka Sir Michael Sobell House pomogły w zorganizowaniu pierwszego zjazdu opieki paliatywnej w Poznaniu w 1988 z jego udziałem. W 1988 prof. Jacek Łuczak przekształcił Poradnię Walki z Bólem (założoną w 1987 roku) na pierwszą w Polsce Poradnię Leczenia Bólu Nowotworowego z Zespołem Wyjazdowym w Szpitalu Klinicznym nr l zorganizowaną wg zasad zespołu prof. Ventafridda.
Dzięki nawiązaniu współpracy z czołowym ośrodkiem opieki paliatywnej - WHO - Sir Michael Sobell House w Oksfordzie od 1991 roku prowadzone są szkolenia asystentów Kliniki Opieki Paliatywnej w Oksfordzie i organizowane są corocznie kursy anglojęzyczne z zakresu opieki paliatywnej w Polsce, których prof. Jacek Łuczak jest organizatorem i współkierownikiem naukowym. W 1994 roku prof. Jacek Łuczak został powołany na stanowisko Krajowego Specjalisty w dziedzinie medycyny paliatywnej, a następnie Krajowego konsultanta w tej dziedzinie i funkcje te sprawował nieprzerwanie do 2001 roku.
Dzięki inicjatywie prof. Jacka Łuczaka została powołana pierwsza w Europie Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej jako jednostka przy Katedrze Onkologii AM. W 1991 roku prof. Jacek Łuczak otrzymał powołanie na stanowisko kierownika tej Kliniki oraz mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Okres pracy od objęcia kierownictwa Kliniki Opieki Paliatywnej łączy się z szeroką aktywnością w zakresie badań dotyczących przede wszystkim leczenia bólu nowotworowego i innych objawów, organizacji opieki paliatywnej w Polsce i krajach Europy środkowo-wschodniej, edukacji w tym zakresie ale dotyczy również problemów psycho-socjalnych i duchowych.
W roku 2002 Jacek Łuczak uzyskał stopień profesora nadzwyczajnego a w 2004 zwyczajnego . W lutym 2003 uzyskał nadspecjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej. Decyzją Senatu AM z dnia 2 grudnia 2002 Klinika Opieki Paliatywnej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii Onkologicznej została wyłączona z Katedry Onkologii i przekształcona w Katedrę i Klinikę Medycyny Paliatywnej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskicgo w Poznaniu pod dotychczasowym kierownictwem prof. Jacka Łuczaka. Katedra ta jest wiodącym ośrodkiem akademickim prowadzącym szkolenie przeddyplomowe (od 1991 roku) oraz podyplomowe między innymi szkolącym lekarzy w nowej specjalności medycznej — medycynie paliatywnej.
Prof. dr hab. Jacek Łuczak jest autorem lub współautorem ponad 450 publikacji naukowych. Byłem kierownikiem ponad 10 badań statutowych i własnych w ramach KBN. Brał czynny udział w kilkudziesięciu kongresach sympozjach i seminariach krajowych i międzynarodowych, gdzie wygłaszał wykłady w sesjach plenarnych, przewodniczył sesjom naukowym, był członkiem komitetu naukowego 5 międzynarodowego kongresu Europejskiego oddziału IASP. Jest członkiem komitetu redakcyjnego trzech czasopism zagranicznych i czterech krajowych. Wykładał też podczas indywidualnych wizyt jako zaproszony profesor między innymi w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych AP.
W 1998 roku za rozwijanie opieki naliatywnei-hospicyjnej w Polsce i krajach Europy środkowo wschodniej prof. Jacek Łuczak otrzymał członkostwo zwyczajne Royal College of Physicians w Londynie. Za swoją działalność został też wyróżniony licznymi nagrodami.
Obecnie prof. Jacek Łuczak sprawuje następujące funkcje: kierownik medyczny-ordynator Hospicjum Palium w Poznaniu; konsultant medyczny Hospicjum w Wągrowcu oraz Oddziału Opieki Paliatywnej w Krotoszynie; przewodniczący ECEPT (Stowarzyszenie Rozwijania Opieki Paliatywnej w krajach Europy środkówo-wschodniej; członek zarządu - dyrektoriatu IAHPC International Association For Hospice and Palliative Care (Nowy Jork); kierownik PC Resource & Education Center for Eastern & Central Europe; prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu; Założyciel (1989) i honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej.
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem