Laureaci Statuetki Złotego Hipolita

Rabska Teresa

W dniu 30 czerwca 2006 roku, w Poznaniu, czasie uroczystości jubileuszowych 85-lecia czasopisma naukowego „Ruch Prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, które zgromadziły całą elitę naukową Poznania, nestorka polskiej nauki - prof. zw. dr hab. Teresa Rabska została uhonorowana Godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i statuetką Złotego Hipolita, przyznanymi Jej przez Kapitułę Złotego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego.
Prof. zw. dr hab. Teresa Rabska pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od 1950 r. W tym uniwersytecie uzyskała wszystkie stopnie naukowe i tytuł profesora, przeszła wszystkie szczeble kariery zawodowej od stanowiska asystenta do stanowiska profesora zwyczajnego. W latach 1969-1997, tj. do momentu przejścia na emeryturę, była kierownikiem najpierw Zakładu Teorii Organizacji i Zarządzania w Instytucie Administracji i Zarządzania (1969-1981), następnie -od 1981 r. - Katedry Zarządzania Gospodarką Narodową, przekształconą potem w Katedrą Publicznego Prawa Gospodarczego. W latach 1967-1968 była zastępcą kierownika Zaocznego Studium Prawa, w latach 1975-1978 - prodziekanem Wydziału, w latach 1972-1975 - członkiem, a w latach 1978-1981 - zastępcą przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich, w latach 1984-1985 -prorektorem Uniwersytetu do spraw studenckich.
Prof. Teresa Rabska posiada znaczący, imponujący jakościowo i ilościowo dorobek naukowy, potwierdzony licznymi publikacjami książkowymi i artykułami, w kraju i za granicą, opiniami i ekspertyzami, udziałem w licznych konferencjach naukowych krajowych, zagranicznych i międzynarodowych. Swój dorobek naukowy prof. Rabska ciągle wzbogaca mimo, że od roku 1997 roku jest na emeryturze.
Prof. Teresa Rabska posiada znaczące osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych, przejawiając bardzo bogatą aktywność w licznych przewodach habilitacyjnych i doktorskich, w charakterze promotora i recenzenta.
Obok pełnionych już poprzednio funkcji w Uniwersytecie, prof. zw. dr hab. Teresa Rabska pełniła zawsze wiele różnych funkcji także poza Uczelnią. Tak było i jest nadal również po przejściu prof. zw. dr hab. Teresy Rabskiej na emeryturę. Spośród tych funkcji, pełnionych zwłaszcza w ostatnich latach, należy wspomnieć przede wszystkim następujące: członek Rady Służby Cywilnej (w latach 1996-1999), członek Rady ds. Reform Ustrojowych Państwa (w latach 1998-1999), stały ekspert Komisji Nadzwyczajnej Sejmu RP ds. reprywatyzacji (w latach 1999-2001), wykładowca we Wszechnicy Mazurskiej w Olecku (w latach 1999-2002). Jest także opiniodawcą oraz ekspertem Sejmu i Senatu RP, Prezesa Rady Ministrów oraz różnych ministrów i organów centralnych.
Z tytułu swych zasług dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniu l października 2004 r., podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2004/2005, Pani prof. dr. hab. Teresa Rabska została uhonorowana Medalem „Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis" - najwyższym odznaczeniem Uniwersytetu.
Obok innych form aktywności organizacyjnej, na szczególne podkreślenie zasługuje objęcie w 2003 r. przez prof. zw. dr hab. Teresą Rabską funkcji redaktora naczelnego czasopisma „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", czasopisma Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czasopismo to - ukazujące się od 1921 r. - jest aktualnie najstarszym polskim czasopismem prawniczym, czasopismem cieszącym się zasłużonym, bardzo wysokim uznaniem. Jest jednocześnie jedynym polskim czasopismem naukowym obejmującym trzy dziedziny: prawo, ekonomia i socjologia.
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem