Laureaci Statuetki Złotego Hipolita

Zbigniew Radwański

Zbigniew Radwański

  Zbigniew Radwański - prof. dr, mówi o sobie: urodziłem się w 1924 roku w Chojnicach na Pomorzu. W czasie wojny przebywałem na robotach przymusowych w Niemczech. Maturę zdałem w 1945 roku, a potem podjąłem studia prawnicze na Uniwersytecie Poznańskim, które ukończyłem w roku 1948. W latach 1948-1950 odbyłem aplikację sędziowską i zdałem egzamin sędziowski a następnie aplikację adwokacką, którą ukończyłem w 1954 r. zdając egzamin adwokacki.
Pracę zawodową podjąłem na Uniwersytecie Poznańskim w 1949 r. i wykonywałem ją aż do przejścia na emeryturę w 1994 roku. Uzyskałem tam stopień naukowy doktora prawa /1957/, stopień naukowy docenta / 1955 /, tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego /1964/ i tytuł naukowy profesora zwyczajnego /1977/. Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Rada Wydziału powierzyła mi zadanie zorganizowania i kierowania zawodowymi studiami administracyjnymi, z czego się wywiązałem organizując również punkty konsultacyjne poza Poznaniem. W latach 1966 -1972 przez 2 kadencje byłem dziekanem Wydziału Prawa i Administracji UAM. Z kolei w latach 1981 - 1983 byłem rektorem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
W uczelni pełniłem również inne funkcje, a w szczególności prodziekana, członka senatu, dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego i kierownika Katedry Prawa Cywilnego.

W latach siedemdziesiątych podjąłem ponadto współpracę z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Z inicjatywy dyrektora Instytutu utworzyłem w Poznaniu Oddział tego Instytutu, grupujący pracowników naukowych specjalizujących się w zakresie problematyki praw człowieka i prawa rodzinnego. W pierwszych latach kierowałem tym Oddziałem, a potem Zespołem Prawa Rodzinnego, którego pracownicy byli moimi uczniami.
Polska Akademia Nauk wybrała mnie na członka korespondenta w 1986 roku, a na członka rzeczywistego w roku 1991. Z kolei w 1993 roku zostałem wybrany na stanowisko wiceprezesa PAN, którą to funkcję pełniłem przez 3 lata. Od 1997 r. do chwili obecnej przewodniczę Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Komisja ta przygotowała szereg podstawowych aktów normatywnych, a w szczególności Kodeks spółek handlowych, Prawo upadłościowe i zasadnicze nowelizacje Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu Postępowania cywilnego.
Poza normalnymi zajęciami dydaktycznymi, obejmującymi również prowadzenie seminarium magistranckiego, które opuszczało corocznie kilkunastu absolwentów, prowadziłem również seminarium doktorskie. Promowałem 10 doktorów prawa oraz uczestniczyłem jako recenzent w kilkudziesięciu przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich.
Brałem i biorę nadal aktywny udział w pracach redaktorskich i wydawniczych. Przez kilka lat byłem redaktorem naczelnym kwartalnika pt. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, będący organem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, obecnie pełnię funkcje redaktora naczelnego dwóch czasopism: „Orzecznictwa Sądów Polskich" wydawanego przez Instytut Nauk Prawnych PAN oraz „Przeglądu Legislacyjnego" wydawanego przez Kancelarię Rady Ministrów. Najważniejszym wszakże przedsięwzięciem wydawniczym i organizacyjnym, jakim teraz kieruję, jest „System Prawa Prywatnego".
Za swoją działalność nagrodzony zostałem wieloma wyróżnieniami. Wśród nich najwięcej cenię sobie: Krzyż Kawalerski, Krzyż Komandorski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą, oraz Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem