Aktualności


xv-lat-towarzystwa-im-hipolita-cegielskiego-i-podsumowanie-roku-hipolita-cegielskiego

XV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i podsumowanie Roku Hipolita Cegielskiego


W sobotę, 14 grudnia 2013 roku, historyczna Biała Sala urzędu miejskiego w Poznaniu, wypełniona po brzegi elitą poznańską, była świadkiem niecodziennej uroczystości, świętowania piętnastej rocznicy powołania w stolicy Wielkopolski Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego ustanowionego z okazji 200 rocznicy urodzin tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina i rzecznika pracy organicznej. Ta środowiskowa organizacja społeczna, której inicjatorem był były wojewoda poznański i parlamentarzysta III Rzeczypospolitej Polskiej – dr Marian Król, grupująca dzisiaj szerokie spektrum organiczników wielkopolskich, po piętnastu latach upowszechniania etosu pracy organicznej i postaw patriotycznych, jest podmiotem aktywnie włączonym w proces tworzenia się w naszym kraju nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego. (Na zdjęciu Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marian Król przemawia do zebranych )

Szczególnym tego akcentem były wydarzenia związane z przypadającą w 2013 roku 200 rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego i poświęconego tej rocznicy Roku, ustanowionego jak wiadomo Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - Rokiem Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo noszące imię tego Wielkiego Polaka i Wielkopolanina inicjowało wiele wydarzeń, a także brało czynny udział w organizowanych przez szkoły, samorządy i instytucje wydarzeniach przypominających postać, życie i dzieło Hipolita Cegielskiego. Rezultatem jest przypomnienie i utrwalenie legendy Hipolita Cegielskiego w całym kraju, w wielkiej populacji młodzieży, która z zapałem angażowała się w rozumienie etosu pracy organicznej.

Uroczystość w Białej Sali stała się więc znakomitą okazją do podsumowania zarówno piętnastoletniego dorobku Towarzystwa, jak i ocenienia imponującego dorobku Roku Hipolita Cegielskiego. Wśród obecnych na Sali znamienitych osobistości nie zabrakło przedstawicieli środowisk naukowych, kulturalnych, samorządowych i politycznych. Na ręce Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla wpłynęło wiele listów gratulacyjnych dla Towarzystwa, w tym także list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana Stanisława Kalemby, który przyjechał specjalnie do Poznania, aby wziąć udział w uroczystości i osobiście odczytał przywiezione gratulacje.

Dorobek Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, kierowanego przez Prezydenta – dr Mariana Króla, dorobek powszechnie już znany, jest imponujący - mówił minister Stanisław Kalemba. Od pierwszej chwili zaistnienia Towarzystwo podejmowało wiele nowatorskich, cennych inicjatyw i rozpoczęło realizację wielu projektów pro społecznych. Piętnaście lat, jakie upłynęły, to dla Towarzystwa czas maksymalnie wykorzystany. W sobotę, 14 grudnia 2013 roku, byliśmy świadkami świętowania piętnastej rocznicy powołania w stolicy Wielkopolski Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego ustanowionego z okazji 200 rocznicy urodzin tego wybitnego Polaka, Wielkopolanina i rzecznika pracy organicznej. Dzisiaj, dzięki działalności Towarzystwa, odnowienie legendy Hipolita Cegielskiego, nie tylko w Wielkopolsce, ale w całym kraju jest faktem. (Na zdjęciu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Stanisław Kalemba gratuluje Towarzystwu działalności i sukcesów)

Faktem jest także utworzenie przez Towarzystwo wspaniałej elity Polaków, przez realizację honorowej nagrody Złotego Hipolita dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, która od roku 2001 stała się już udziałem bez mała 100 Osobistości, wśród których są wybitni naukowcy, twórcy, politycy, duchowni, działacze społeczni. To wielki potencjał wzorców osobowych dla nowych pokoleń Polaków. Honorowa Nagroda Lidera Pracy Organicznej – to projekt Towarzystwa ukazujący organiczników codzienności, a projekt Młody Pozytywista – to inicjatywa adresowana do młodzieży podejmującej niecodzienne wyzwania w obszarze nauki, przedsiębiorczości, twórczości lub działalności społecznej.

Utworzony przez Towarzystwo fundusz stypendialny od lat na miarę możliwości Towarzystwa, wspomaga zdolną młodzież z niezamożnych rodzin, głównie ze środowisk wiejskich. Towarzystwo systematycznie wspomaga i wspiera także materialnie wiele wydarzeń kulturalnych, sponsoruje pisarzy, poetów i artystów, tworzy elitę młodych pozytywistów

Dzięki staraniom Towarzystwa w Poznaniu został wzniesiony pomnik Hipolita Cegielskiego, a rok 2013 został ogłoszony Uchwałą Sejmu RP – Rokiem Hipolita Cegielskiego. W tym uroczystym roku Towarzystwo organizowało i brało udział w wielu wydarzeniach przypominających postać Hipolita Cegielskiego, wybitnego Wielkopolanina, patrioty i prekursora nowoczesnego polskiego przemysłu maszynowego, a zarazem człowieka renesansu – intelektualisty, nauczyciela, dziennikarza i organicznika. Towarzystwo współpracuje stale ze szkołami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego. Bierze czynny udział w wielu przedsięwzięciach na rzecz społeczności poznańskiej i wielkopolskiej.(Na zdjęciu JE ks Prałat Jan Stanisławski gratulując Towarzystwu opowiedział o wartościach pracy organicznej)

Podczas rocznicowej uroczystości głos zabrał też Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, który podziękował wszystkich członkom Towarzystwa i jego sympatykom za skuteczna działalność i wspieranie, oraz zaprezentował wydaną okazjonalnie przez Towarzystwo książkę „Dekalog Pracy Organicznej”. Na zakończenie uroczystego spotkania Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król wręczył wielu osobom szczególnie aktywnym w uczestniczeniu w obchodach Roku Hipolita Cegielskiego Pamiątkowe Medale .

Świętując XV lat Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z uznaniem i szacunkiem, życzymy temu środowisku dalszych sukcesów, nowych projektów i nowych wyzwań. Współczesna Polska, ale i Europa i wreszcie cały świat podlegają wielkiej transformacji, przygotowując się na XXII wiek, na zderzenie z nieznanymi jeszcze ideami i technologiami. Dlatego każda inicjatywa obywatelska, a taką jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, musi być traktowana jako swoisty Think tank postaw obywatelskich, wzorców osobowych, oraz skutecznego działania na rzecz przyszłości. (g)

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem