Aktualności


mieczyslaw-garstecki-dzialacz-gospodarczy-i-panstwowy-liderem-pracy-organicznej-2021

Mieczysław Garstecki działacz gospodarczy i państwowy Liderem Pracy Organicznej 2021

We czwartek, 21 października 2021 roku, na zaproszenie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla, do siedziby Towarzystwa przybył wybitny działacz gospodarczy i państwowy – Mieczysław Garstecki wraz z Małżonką, aby przyjąć przyznane Mu przez Kapitułę Honorowego Hipolita wyróżnienie  w postaci dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej i Statuetki Honorowego Hipolita. Mieczysław Garstecki – Dostojny Laureat – z wielkim zadowoleniem podziękował Prezydentowi Towarzystwa za zaproszenie przypominając, że jego związki z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego to przecież długa historia i ponowna wizyta w siedzibie Towarzystwa sprawia Mu szczególną radość. (Na zdjęciu od prawej Dostojny Laureat – Mieczysław Garstecki ze Statuetką honorowego Hipolita obok Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla)


Po krótkiej rozmowie Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król oraz  Dostojny Laureat – Mieczysław Garstecki wraz z towarzyszącymi osobami udali się do Sali im. Hipolita Cegielskiego, aby tam dokonać przekazania Laureatowi przyznanych Mu wyróżnień. Tradycyjnie Sekretarz Towarzystwa - Dominik Górny wygłosił krótką laudację, a następnie Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król wręczył Mieczysławowi Garsteckiemu  Statuetkę Honorowego Hipolita i Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej 2021. (Na zdjęciu od prawej: Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, Laureat Lider Pracy Organicznej 2021 – Mieczysław Garstecki i Jego Małżonka.)

Lider  Pracy Organicznej 2021 – Mieczysław Garstecki podziękował za prestiżowe wyróżnienie i przyjmował stosowne do wydarzenia gratulacje wszystkich obecnych na tej kameralnej uroczystości. Uroczystość zakończyły nieformalne rozmowy przy kawie, wspomnienia i informacje o działalności wielkopolskich organiczników.

Oto sylwetka
Mieczysława Garsteckiego

Mieczysław Garstecki urodził się 1 stycznia 1947 r. w Połajewie, powiat czarnkowsko-trzcianecki (woj. wielkopolskie). Ukończył Liceum Pedagogiczne w Wągrowcu oraz studia nauczycielskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku matematyka. Jest magistrem ekonomii ze specjalnością organizacja i zarządzanie, absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel matematyki w szkołach podstawowych, a także zawodowych rolniczych w powiecie czarnkowskim. Po przeniesieniu się do Poznania podjął pracę w administracji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a następnie pełnił funkcję inspektora oświaty w Związku Organizacji Rolniczych w Poznaniu. W tym czasie był również działaczem Związku Młodzieży Wiejskiej (wiceprzewodniczącym Zarządu Powiatowego ZMW w Poznaniu). W 1977 r. rozpoczął pracę w Zjednoczonych Zakładach Elektrochemicznych „EMA-CENTRA”, gdzie przez dwie kadencje był przewodniczącym Rady Pracowniczej, pełnił także funkcję zastępcy kierownika Zakładu Akumulatorów Rozruchowych. W 1990 r. Mieczysław Garstecki wygrał konkurs na dyrektora Poznańskich Zakładów Koncentratów Spożywczych „Amino”. Biorąc pod uwagę trudny okres transformacji gospodarczej zmierzającej do zmian własnościowych i urynkowienia, funkcja ta wiązała się z ogromnym wyzwaniem. Wkrótce PZKS „Amino” zostały przekształcone w spółkę Skarbu Państwa, a Mieczysław Garstecki stanął na czele zarządu spółki jako jej prezes i dyrektor generalny. Zdając sobie sprawę, że jedyną drogą do poprawienia poziomu techniczno-technologicznego firmy i zachowania konkurencyjności jej wyrobów jest pozyskanie kapitału i nowoczesnych technologii, wprowadził „Amino” na listę pilotażową do prywatyzacji kapitałowej. Dzięki odpowiedniej informacji i ofertom składanym do firm krajowych i zagranicznych, udało się zainteresować prywatyzacją „Amino” największe światowe firmy spożywcze. W wyniku długich negocjacji pakiet kontrolny akcji zakupiony został przez amerykański koncern spożywczy CPC, który przeznaczył najwyższą sumę na inwestycje i gwarantował najlepsze warunki dla pracowników. W 1998 r. koncern CPC zmienił nazwę na „Bestfoods”. Od tego momentu, dzięki inwestycjom i wielu zmianom organizacyjnym, firma zaczęła się intensywnie rozwijać.

W ciągu kilku lat, dzięki sprawnemu zarządzaniu, zatrudnienie i produkcja w zakładzie wzrosły kilkukrotnie (był to wówczas zakład zatrudniający największą liczbę pracowników w Poznaniu). Wprowadzono nowe kategorie produktów, wiele wyrobów stało się przebojami rynku (np. Knorr Gorący Kubek, majonez Hellmann’s Babuni), rozwijał się też intensywnie eksport do Rosji i krajów byłego ZSRR. Wdrożono właściwe relacje ze związkami zawodowymi i pracownikami wszystkich szczebli zarządzania oraz otoczeniem zewnętrznym firmy. W momencie przechodzenia M. Garsteckiego na emeryturę w 2001 r., zakład był liderem w produkcji koncentratów spożywczych w Polsce i wzorem do naśladowania dla innych firm.

W latach 1992-2001 Mieczysław Garstecki był członkiem zarządu Polskiej Federacji Producentów Żywności. Działalność ta stanowiła platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami z całej Polski. Zaowocowała także licznymi wnioskami do komisji sejmowych i ministerstw, co z kolei przyczyniło się do wielu zmian w uregulowaniach prawnych dotyczących przemysłu spożywczego.

W czasie obu kadencji prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego był członkiem Zespołu Konsultantów Prezydenta RP do Spraw Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Miał wówczas okazję opiniować szereg ustaw i rozporządzeń dotyczących przemysłu spożywczego, a także prowadzić konsultacje z producentami żywności, wypracowując najlepsze rozwiązania dla rolników i przedsiębiorców.  Działał w zarządzie krajowym Polskiego Towarzystwa Wytwórców Produktów Markowych ProMarka, co pozwoliło wymianę doświadczeń z innymi przedsiębiorcami w zakresie polityki informacyjnej, marketingu i ochrony marki produktu. Był też członkiem Business Centre Club.

Doskonałe wyniki finansowe firmy, którą Mieczysław Garstecki kierował, pozwoliły mu na szeroko zakrojoną działalność charytatywną w Poznaniu i na terenie całej Wielkopolski. Firma „Amino” (później Bestfoods) sponsorowała szereg instytucji oświatowych i kulturalnych. Środki rzeczowe i finansowe przekazywane były cyklicznie między innymi na rzecz Zespołu Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu, z kolei Wydział Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (dzis. Uniwersytetu Ekonomicznego) został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny. Finansowane były również liczne międzynarodowe konferencje naukowe na tej uczelni. Szczególnym powodem do dumy dla Mieczysława Garsteckiego było finansowanie przez „Amino” licznych koncertów Filharmonii Poznańskiej. Firma miała też swój duży udział w finansowaniu pomocy socjalnej organizowanej przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wspierane były inicjatywy miasta Poznania, takie jak np. konkurs „Zielony Poznań”. M. Garstecki udzielał również pomocy wielu organizacjom lokalnym i pozarządowym. Finansował też wydarzenia sportowe organizowane przez Klub Sportowy „Warta” w Poznaniu.

Za swoją wieloletnią działalność na polu biznesowym i społecznym Mieczysław Garstecki otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia. Najważniejsze z nich to Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski „Polonia Restituta” nadany w 2001 r. przez prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W 1997 r. otrzymał od Wojewody Poznańskiego Medal „Ad Perpetuam Rei Memoriam” w dowód uznania jego działalności na rzecz Województwa Poznańskiego. W tym samym roku został laureatem Odznaki Honorowej „Za Zasługi dla Oświaty” przyznanej przez Ministra Edukacji Narodowej. Mieczysław Garstecki otrzymał również Medal „Za Zasługi dla Obronności Kraju” (1985 r.), oraz dwukrotnie Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1985 i 1987 r.). W 1985 r. został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jako „Zasłużonemu Obywatelowi Miasta Poznania” nadano mu w 1987 r. Odznakę Honorową Miasta Poznania, zaś w 1989 r. otrzymał Odznakę Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego”. W 2009 r. został uhonorowany Medalem „Labor Omnia Vincit” nadanym przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem