Aktualności


ks-biskup-marek-jedraszewski-liderem-pracy-organicznejhellip

Ks. biskup Marek Jędraszewski Liderem Pracy Organicznej…


We wtorek, 16 listopada 2010 roku, w godzinach popołudniowych w siedzibie biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej – ks. biskupa Marka Jędraszewskiego, odbyła się kameralna uroczystość przekazania księdzu biskupowi dyplomu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Statuetki Honorowego Hipolita, wyróżnień przyznanych ks. biskupowi Markowi Jędraszewskiemu przez Kapitułę Honorowego Hipolita przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Dyplom oraz Statuetkę Honorowego Hipolita Dostojnemu Laureatowi przekazał prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, któremu towarzyszył dyrektor gabinetu Towarzystwa – mgr. Edmund Dudziński. W uroczystości wziął również udział ks. prałat  dr Jan Stanisławski. Ks. biskup Marek Jędraszewski przyznane Mu wyróżnienie przyjął z zadowoleniem, jako wyraz uznania wielkopolskiego środowiska organiczników dla jego duszpasterskiej i naukowej działalności. Te właśnie aspekty decyzji Kapituły podkreślił prezydent Towarzystwa, dr Marian Król kiedy zwracając się do Laureata przypomniał również o dorobku pisarskim ks. biskupa i Jego wkładzie do nauki antropologii filozoficznej, tak zwanej filozofii spotkania, oraz historii filozofii nowożytnej i współczesnej. Na zakończenie krótkiej ceremonii Jego Ekscelencja, ks. biskup Marek Jędraszewski zaprosił przybyłych na pogawędkę przy filiżance kawy. Ceremonii przekazania Laureatowi wyróżnienia i całemu spotkaniu, oraz rozmowom towarzyszyła charakterystyczna dla Gospodarza miła i niezwykle serdeczna atmosfera. (Na zdjęciu JE ks. biskup Marek Jędraszewski w chwilę po odebraniu wyróżnień przekazanych Mu przez prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla. Ze Statuetką Honorowego Hipolita w ręku, ksiądz biskup  dziękuje prezydentowi za uhonorowanie jego dokonań duszpasterskich i naukowych   przez Kapitułę Honorowego Hipolita i całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego)

 
Oto sylwetka Dostojnego Laureata
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski, urodzony w Poznaniu, w roku 1949, jest profesorem, filozofem i teologiem.  Ks. biskup Marek Jędraszewski odbył studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu, a także w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu i w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Po święceniach kapłańskich w 1973 r. wówczas ks. Marek Jędraszewski do roku 1975 był wikariuszem w Odolanowie. Od 1980 do 1987 r. był prefektem w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Później w latach 1987-1996 pracował w redakcji „Przewodnika Katolickiego” (od 1990 r. – jako redaktor naczelny). Od 1980 r. był pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu, a równocześnie w latach 1980-1984 był wykładowcą w poznańskiej Akademii Ekonomicznej, i od roku 1992 także w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski habilitował się w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1991). W związku z powstaniem Wydziału Teologicznego w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniu 26 listopada 1998 roku ks. biskup Marek Jędraszewski otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego UAM, a dnia 7 grudnia tegoż roku nominację na kierownika Zakładu Filozofii Chrześcijańskiej w Wydziale Teologicznym UAM. W 2002 roku ks. biskup Marek Jędraszewski otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Ks. biskup Marek Jędraszewski jest członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, oraz visiting profesorem Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie.
 
Sakrę biskupią ks. Marek Jędraszewski otrzymał w 1997 roku i obecnie jest biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym Archidiecezji Poznańskiej.  Ks. biskup Marek Jędraszewski jest członkiem  Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Sekcji Nauk Filozoficznych Komisji Nauki Wiary Episkopatu Polski, delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego, członkiem Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży; delegatem CCEE (Rady Konferencji Episkopatów Europy) ds. Duszpasterstwa Akademickiego.
 
Ks. biskup Marek Jędraszewski został wyróżniony za licencjat Złotym Medalem Uniwersytetu Gregoriańskiego oraz za doktorat Złotym Medalem Ojca Świętego Jana Pawła II. Główne obszary Jego badań to: antropologia filozoficzna, filozofia spotkania, historia filozofii nowożytnej i współczesnej. Ks. biskup Marek Jędraszewski jest autorem wielu fundamentalnych publikacji. Oto najważniejsze publikacje książkowe: Le relazioni intersoggettive nella filosofia di Emamnuel Levinas (1980); Jan Paweł II w Poznaniu (1986); Filozofia i modlitwa (1986); Wobec Innego. Relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Levinasa (1990); Antropologia filozoficzna. Prolegomena i wybór tekstów (1991); Odzyskać samych siebie (1993); W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Levinas (1994); Znak niezawodnej nadziei (1994); Pejzaże rzymskie (1996); Modlitewnik filozofów (1997); Homo: capax alterius, capax Dei. Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu (1999); Edyta Stein. Filozof i łaska wiary (2003); Wybrać większą wolność. Karol Wojtyła o człowieku (2004) ); Poznać Boga i człowieka. Augustyn, Marcel, Stein, Levinas (2007); Credo (2008); Teczki na Baraniaka (2009); Człowiek drogą (do) Boga (2010).
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem