Aktualności

wyroznienie-pani-rektor-uniwersytetu-im-adama-mickiewicza

Wyróżnienie Pani Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

...Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego grupujące wielkopolskich pozytywistów-organiczników jest organizacją, która we wszystkich swoich działaniach i realizowanych projektach – zgodnie z zapisami Statutu – pielęgnuje i upowszechnia piękną tradycję wielkopolską: etos szczerego patriotyzmu utrwalanego pracą organiczną dla wspólnego dobra i głębokie poszanowanie dziedzictwa polskości minionych pokoleń. Dlatego też wśród wzorców z których Towarzystwo czerpie inspirację i którymi  kieruje się Towarzystwo jest nie tylko Patron Towarzystwa – Hipolit Cegielskie, XIX –wieczny historyczny twórca nowoczesnego polskiego przemysłu maszynowego, ale równoznacznie z nim jest postać Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego patrioty-państwowca, światowej sławy pianisty i kompozytora, Męża Stanu, który w sposób szczególny zapisał się w dziejach Wielkopolski. Na Poznańskiej bowiem Ziemi, w grudnia 1918 roku ten wyjątkowy patriota poderwał Wielkopolan do zrywu, zapisanego w historii jako zwycięskie Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. (Na zdjęciu JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Pani Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska wyróżniona Statuetką Ignacego Jana Paderewskiego ). 

 

Pielęgnując tradycję związku Ignacego Jana Paderewskiego z historią Wielkopolski i z samym Poznaniem, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zainicjowało i wybudowało w darze dla Poznania pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, sytuując ten desygnat dziejów przed wejściem do poznańskiej Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego, uczelni dającej Polsce i światu znakomitych muzyków – kompozytorów, wirtuozów, lutników. Dla upamiętnienia wzniesienia w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego ufundowało miniaturę-statuetkę tego Wielkiego Polaka czyniąc ją Honorową Nagrodą Towarzystwa  – wyróżnieniem dla obywateli legitymujących się ponad przeciętną postawą patriotyczną w pracy i działalności obywatelskiej. (Na zdjęciu wybudowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego pomnik Ignacego Jana Paderewskiego, wzniesiony przed frontonem poznańskiej Akademii Muzycznej imienia tego Wielkiego Patrioty.)

Takie wyróżnienie otrzymało już wiele osobistości: między innymi naukowcy, ludzie kultury, działacze społeczni, samorządowcy, duchowni. Ostatnio, w dniu 15 czerwca 2021 roku Kapituła Statuetki Ignacego Jana Paderewskiego to honorowe wyróżnienie przyznała Pani prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej,  Damie Polskiej Nauki pełniącej obowiązki Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Znakomitej polskiej wyższej humanistycznej uczelni badawczej, kształcącej młodzież na ponad 120 kierunkach i 77 specjalnościach, uczelni o 100-letniej tradycji.

Kameralna uroczystość przekazania Jej Magnificencji - Pani Rektor prof. dr hab. Bogumile Kaniewskiej przyznanego wyróżnienia dokonała się w siedzibie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, w gabinecie rektorskim, w dniu 15 czerwca 2021 roku. W tym wydarzeniu udział wzięli poza Dostojną Laureatką – Prezydent  Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Prorektor Uniwersytetu – prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Dyrektor poznańskiego oddziału Muzeum Narodowego – Tomasz Łęcki i Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – Dominik Górny. Po miłej laudacji na cześć Dostojnej Laureatki wygłoszonej przez Dominika Górnego, Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego Dostojnej Laureatce przekazał Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, gratulując serdecznie wyróżnienia i dziękując za naukowe i obywatelskie osiągnięcia Pani Rektor – pierwszej kobiecie-rektora wśród rektorów uniwersytetów państwowych w Polsce. (Na zdjęciu: kameralna uroczystość odbyła się w Gabinecie Rektorskim UAM. Od prawej stoją: Dyrektor poznańskiego Oddziału Muzeum Narodowego – Tomasz Łęcki, Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Dostojna Laureatka – JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Prorektor UAM – prof. dr hab. Tadeusz Wallas i Sekretarz Towarzystwa – Dominik Górny.)

Pani Rektor ze wzruszeniem wyróżnienie przyjęła i dziękując za uznanie jej dokonań naukowych i dokonań w pracy organicznej na rzecz nauki polskiej stwierdziła, że przyznane  wyróżnienie  jest dla niej wyjątkowym wydarzeniem i bardzo cennym.

Oto Sylwetka Jej Magnificencji
Prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska jest rodowitą Poznanianką,  absolwentką IV Liceum Ogólnokształcącego i  absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w którym ukończyła literaturoznawstwo i uzyskała stopień  doktora nauk humanistycznych. W latach 2005–2012 była zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej UAM, a w latach 2012–2016 – dziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych. W roku 2016 została wybrana na prorektora ds. studenckich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w kadencji 2016–2020. Pani Profesor zawodowo związana jest z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Specjalizuje się w historii literatury, literaturze współczesnej i teorii literatury. Jest autorką blisko 100 prac naukowych - książek i artykułów. Jest także znakomitą tłumaczką prozy anglojęzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prozy dziecięcej, która stanowi jej wielką pasję.

29 czerwca 2020 r. kiedy w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyły się wybory rektora na kadencję 2020-2024, Kolegium Elektorów składające się z 210 przedstawicieli poszczególnych grup pracowników, studentów i doktorantów UAM, poprzez głosowanie zdecydowało, że nowym rektorem zostanie prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska.

Nowa rektor UAM rozpoczęła urzędowanie 1 września 2020 roku.© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem