Aktualności

statuetka-ignacego-jana-paderewskiego--symbol-polskiego-patriotyzmu-dla-prof-mariana-goryni

Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego – symbol polskiego patriotyzmu dla prof. Mariana Goryni

...Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego od chwili zaistnienia na polskiej scenie obywatelskich organizacji społecznych wśród swoich głównych zadań ma wskazywanie i promowanie wzorcowych Osobistości, szczególnie zasłużonych dla rozwoju różnych dziedzin życia  w naszym kraju. Realizacji tego patriotycznego projektu kształtowaniu się nowoczesnego polskiego społeczeństwa obywatelskiego służą: wskazywanie i honorowanie „Liderów Pracy Organicznej”, wskazywanie i honorowanie „Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej „Złotych Hipolitów”, przyznawanie wzorowym organicznikom i pozytywistom upowszechniającym etos pracy– Srebrnego i Złotego - Medali „Labor Omnia Vincit”.(Na zdjęciu od lewej: Dostojny Laureat honorowego wyróżnienia Statuetka Ignacego Jana Paderewskiego - prof. dr hab. Marian Gorynia przejmuje Statuetkę z rąk Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla.)


Ten bogaty, urozmaicony projekt Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego  dla wskazywania i upowszechniania obywatelskich wzorców osobowych, dopełniło utworzenia systemu zwracania uwagi społeczeństwa na obywateli wyróżniających się wyjątkowym patriotyzmem i wyjątkową działalnością propaństwową. Osobom takim specjalna Kapituła jako symbol uznania przyznaje ufundowaną przez Towarzystwo honorową miniaturę - Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego, wielkiego patrioty, państwowca i artysty, któremu między innymi zawdzięczamy odzyskanie niepodległości Polski w roku 1918, uczestniczenie w rządzie polskim w okresie po odzyskanej wówczas niepodległości, oraz rozsławienie Polski w świecie i zainicjowanie nowoczesnych stosunków politycznych ze Stanami Zjednoczonymi.

W dniu 15 lipca 2021 roku, w poznańskiej siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyła się kameralna uroczystość uhonorowania Statuetką Ignacego Jana Paderewskiego wybitnego polskiego, wielkopolskiego naukowca – ekonomisty, prof. dr hab. Mariana Goryni, który w całym okresie działalności naukowej, akademickiej i publicystycznej dał się poznać jako państwowiec, szczery i bezinteresowny patriota swoją naukową publicystyką włączając się w dzianie się w Polsce, ostatnio w upowszechnianie  wiedzy, rozumienia i kształtowania opinii o trwającej pandemii i wpływu tego zjawiska na całokształt  życia w naszym kraju teraz i w dającej się przewidzieć przyszłości. (Na zdjęciu: chwila po uroczystości honorowania prof. dr hab. Mariana Goryni. Od prawej – dyr. Edmund Dudziński – dyrektor Biura Zarządu Towarzystwa, Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, Dostojny Laureat, oraz sekretarz Zarządu Towarzystwa – Dominik Górny ).

Statuetkę Ignacego Jana Paderewskiego Dostojnemu Profesorowi wręczył Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr. Marian Król, któremu towarzyszyli działacze Towarzystwa. Laureat – profesor dr hab. Marian Gorynia nie krył wzruszenia za okazane mu uznanie  i podziękował za wyróżnienie. Natomiast Prezydent Towarzystwa – dr Marian Król gratulując Laureatowi tego wyróżnienia  podkreślił z wielkim uznaniem także i to, że prof. dr hab. Marian Gorynia, który w latach 2008-2016 był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, znacznie rozwinął tę uczelnię i zwiększył jej potencjał naukowy i prestiż.

Oto Sylwetka
Prof. dr hab. Mariana Goryni, dr. honoris causa...

Prof. dr hab. Marian Gorynia to jeden z spośród wybitnych polskich ekonomistów i naukowców podejmujących tematykę aktualnych, pojawiających się zjawisk społecznych mające skutki gospodarcze i ekonomiczne. Prof. dr hab. Marian Gorynia jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (27 grudnia 2008 roku przemianowanej na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Od początku kariery naukowej profesor jest nierozerwalnie związany z macierzystą uczelnią, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zawodowego awansu naukowego. Swoją drogę naukową profesor rozpoczął w 1983 roku od asystentury w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.  Po obronie doktoratu w 1985 roku awansował na stanowisko starszego asystenta, by rok później objąć stanowisko adiunkta w tymże instytucie. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych został w 1998 roku mianowany na stanowisko profesora Akademii Ekonomicznej.

W 2000 roku uzyskał tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Od 2003 roku zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego). W latach 1999-2002 prof. dr hab. Marian Gorynia sprawował funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, w latach 2002-2008 przez dwie kadencje, był prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 2008-2016 pełnił funkcję Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Prof. dr hab. Marian Gorynia jest przewodniczącym Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego czasopisma Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN „Studia Ekonomiczne”, Komitetu Redakcyjnego „Ekonomisty”, Komitetu Redakcyjnego „Gospodarki Narodowej”, Komitetu Redakcyjnego „Zeszytów Naukowych PTE”, Komitetu Redakcyjnego serii wydawniczej „Raporty CASE”, Rady Programowej pisma „Problemy Zarządzania” – Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Editorial Review Board of „Journal of Transnational Management”, a także Editorial Board of „International Journal of Institutional Governance”.

Profesor jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa,  Academy of International Business, European International Business Academy, a także International Management Development Association.

Prof. Gorynia został też członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów na kadencję na lata 2017-2020, gdzie pełnił również funkcję zastępcy przewodniczącego.  W 2019 roku został wybrany na członka Rady Doskonałości Naukowej I Kadencji na lata 2020-2023, gdzie pełni również funkcję zastępcy przewodniczącego.  W dniu 18 maja 2020 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W dniu 7 maja 2021 roku prof. dr hab. Marian Gorynia został wybrany na członka Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

 Jego zainteresowania naukowe i problematyka badawcza to: konkurencyjność przedsiębiorstwa; strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym; strategie inwestorów zagranicznych w Polsce; ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe;  mezoekonomia [opisywanie i analizowanie zjawisk związanych z procesami strukturalnych zmian relacji między poszczególnymi gałęziami oraz sektorami produkcji, sektorami zatrudnienia, a także pomiędzy regionami ] ; oraz polityka wspierania konkurencyjności.
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem