Laureaci Medali Młodego Pozytywisty


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na rzecz przyszłych pokoleń...

Klub Młodych Pozytywistów

Pozytywizm polski, który narodził się w XIX wieku jako ruch sprzeciwu wobec romantyzmu i mesjanizmu propagował ideę pracy organicznej na rzecz podniesienia gospodarczego i kulturalnego kraju spustoszonego wówczas powstaniem i walką z zaborcą.Na zdjęciu: awers i rewers Medalu Młodego Pozytywisty, który wraz z dyplomem otrzymują członkowie Klubu Młodych Pozytywistów przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego.

Dzisiaj, współczesny polski pozytywizm początku XXI wieku, kultywowany w warunkach wolności i demokracji, rozwijając twórczo XIX-wieczne idee powinien przyczyniać się do szybkiego gospodarczego, kulturalnego i cywilizacyjnego awansu naszego kraju przechodzącego teraz nie tylko skomplikowaną, wielokierunkową transformację ustrojową, ale również przygotowującym się do integracji z Unią Europejską i korzystnego usytuowania się w kontekście globalnym.

W tych odmiennych warunkach, w zupełnie odmiennej epoce historycznej i cywilizacyjno - technologicznej, nasz kraj, Polska znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji społecznej i gospodarczej. Szeroko rozumiana kultura narodowa traci w społeczeństwie na znaczeniu, a pozytywne wzorce są wypierane przez doraźnie kształtujące się postawy wygodnictwa, egoizmu, oraz przez różne subkultury napływające z zewnątrz.

W takiej sytuacji potrzebą chwili staje się odrodzenie polskiego pozytywizmu w nowoczesnej i nowatorskiej formie, odbudowywanie etosu współcześnie rozumianej pracy organicznej, przywracanie poszanowania wartości moralnych, tradycji środowiskowych i patriotycznych.

Tego dzieła mogą się podjąć tylko młode generacje Polaków. Dzisiaj studenci i absolwenci wyższych uczelni, jutro elita naukowa, kulturalna, gospodarcza i polityczna Rzeczypospolitej, elita ludzi twórczych, rozumiejących współczesny świat, mogących podjąć wyzwania nowej epoki.

Polska teraz bardziej niż kiedykolwiek przedtem potrzebuje takiej właśnie elity, środowiska interdyscyplinarnego, wpierającego się wzajemnie w zdobywaniu kwalifikacji i pozycji, solidarnego w umacnianiu swojego prestiżu i swojej tożsamości narodowej, zdecydowanego w promowaniu swoich talentów, umiejętności i możliwości. W Polsce i w świecie.

Polska młodzież jest dorodna, inteligentna, wykształcona i przepełniona uzasadnionymi aspiracjami. Polska młodzież pragnie odnaleźć swoje miejsce w życiu kraju, Europy i świata. Tę właśnie młodzież, przyszłą elitę polskiej nauki, gospodarki, kultury i sztuki, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego serdecznie wita w Klubie Młodych Pozytywistów.

Klub ten, powołany przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego ma być miejscem wzajemnego poznawania się jego uczestników, miejscem dyskutowania tematów nurtujących młodzież, miejscem tworzenia się nowych koncepcji społecznych, ekonomicznych, filozoficznych, naukowych, ale także miejscem polemiki z zastaną rzeczywistością. Klub Młodych Pozytywistów ma być również miejscem spotkań i nawiązywania kontaktów naszej młodzieży z wybitnymi osobistościami ze świata kultury, nauki, polityki i biznesu, osobistościami polskimi i zagranicznymi.

Klub Młodych Pozytywistów ma stać się miejscem kształtującym nowy styl generacji Polaków XXI wieku.

Kandydatów na uczestników Klubu Młodych Pozytywistów mogą zgłaszać uczelnie, instytucje, organizacje społeczne oraz środowiska. Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać dane osobowe kandydata, jego CV, opis jego osiągnięć – naukowych, zawodowych, społecznych, itp., a także szczegółową rekomendację zgłaszającego kandydaturę.

Zainteresowani uczestnictwem w Klubie Młodych Pozytywistów mogą także sami zgłaszać swoje kandydatury dołączając jednak do nadesłanego zgłoszenia CV i rekomendację uczelni lub innego rekomendującego podmiotu, albo uznanej osobistości, np. profesora, promotora, etc.


Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres:

"Klub Młodych Pozytywistów",
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
61-823 Poznań
ul. Piekary 17, piętro 8

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
na rzecz przyszłych pokoleń...
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem