Laureaci Medali Młodego Pozytywisty

Ułóż według:


Mecenat nad projektem sprawuje firma
ENEA S.A.

W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w Sali Hipolita Cegielskiego, w dniu 27 stycznia 2011 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia do Klubu Młodych Pozytywistów nowej grupy młodych ludzi, którzy dotychczasowymi osiągnięciami wpisali się w środowisko młodej generacji Polaków realizujących ideę pracy organicznej. Młodych Pozytywistów w reprezentacyjnej Sali im. Hipolita Cegielskiego powitał Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – pan dr Marian Król, a następnie uroczystość poprowadził Prezes Zarządu Wydawnictwa „Interfund”  - pan Jerzy Szyło. Po krótkim wystąpieniu pana Jerzego Szyło w którym nakreślił on sylwetki nowych członków Klubu Młodych Pozytywistów nastąpiło wręczanie każdemu z nich Plakietek Młodego Pozytywisty i stosownego dyplomu. Wręczeń dokonywał osobiście Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, wśród nich serdecznie witana pani prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Monika Kozłowska, byli reprezentanci mediów oraz członkowie Towarzystwa. Spotkanie z Młodymi Pozytywistami zakończyły nieformalne rozmowy przy kawie. ( Na zdjęciu: Młodzi Pozytywiście w Sali Hipolita Cegielskiego z prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego –panem  dr Marianem Królem – stoi widoczny drugi od prawej )

Na wstępie uroczystości, pan Prezes Jerzy Szyło w krótkim wystąpieniu przypomniał ideały przyświecające przed laty powołaniu przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego Klubu Młodych Pozytywistów i nakreślił sylwetki obecnych laureatów wyróżnienia plakietką i dyplomem godności Młodego Pozytywisty. ( Na zdjęciu Prezes Szyło – pierwszy od lewej, w Sali Hipolita Cegielskiego przemawia do zebranych. Wystąpieniu pana Jerzego Szyło przysłuchuje się z zainteresowaniem  Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – pan dr Marian Król, pierwszy z prawej.

 

 A oto treść wystąpienia Prezesa Jerzego Szyło:

Szanowna Pani Rektor, Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, Drodzy nominaci do Medalu Młodego Pozytywisty!

Szacunek dla pracy organicznej to podstawa działania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Wspieraniu pożytecznych inicjatyw obywatelskich w różnych sferach działalności gospodarczej i społecznej oraz honorowaniu młodych ludzi odnoszących sukcesy w wielu dziedzinach życia służy ustanowienie Medalu Młodego Pozytywisty. Jest on przyznawany młodym, zdolnym i przedsiębiorczym osobom, które mogą poszczycić się szczególnymi wynikami pracy. Jest to przyszła elita polskiej nauki, gospodarki, kultury i sztuki – ludzie twórczy, rozumiejący współczesny świat, podejmujący wyzwania nowej epoki, przyczyniający się do odrodzenia polskiego pozytywizmu w nowoczesnej i nowatorskiej formie.

W 2002 roku w tej reprezentacyjnej Sali Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wręczono pierwszy medal Młodego Pozytywisty Panu Piotrowi Kozłowskiemu naukowcowi – genetykowi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od tego czasu medalem tym uhonorowano 145 osób. Są wśród nich: naukowcy, przedsiębiorcy, prawnicy, ekonomiści, wydawcy, dziennikarze, ludzie kultury i sztuki, informatycy, analitycy, nauczyciele, rolnicy i inni.

Pierwszą osobą nominowaną do wyróżnienia Medalem Młodego Pozytywisty jest Pani Zuzanna Sawinska. 

Pani Zuzanna Sawinska posiada tytuł dr. nauk rolniczych w zakresie agronomii. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na Wydziale Rolniczym. Będąc osobą bardzo zaangażowaną w działalności uczelnianej, została wybrana do Senatu Uniwersytetu i stałej Komisji Senackiej ds. rozwoju uczelni. Jest również członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Agronomicznego oraz działa w Polskim Towarzystwie Ochrony Roślin. W latach 2005 - 2008 była z wyboru członkiem Rady Wydziału Rolniczego oraz Wydziałowej Komisji ds. studiów.  Na bogaty dorobek naukowy Pani Zuzanny Sawinskiej składają się: 28 oryginalnych prac twórczych w języku polskim i angielskim, ok. 20 publikacji popularno-naukowych,organizacja i współorganizacja 40 konferencji, warsztatów naukowych i wykładów dla praktyki rolniczej. Posiadaną wiedzę wzbogacała doświadczeniami naukowymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, na Słowacji i Ukrainie. Za działalność naukową i publicystyczną była wielokrotnie wyróżniana przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego.  Jest osobą twórczą, przedsiębiorczą, skromną i pogodną. Znajduje czas dla młodzieży studenckiej, przyjaciół i znajomych. Interesuje się literaturą, teatrem, podróżami, tańcem flamenco i śpiewem w chórze Canticum Novum.

Pani Agnieszka Skorka jest absolwentką Akademii Rolniczej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy). Od 2000 roku pracuje w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Interfund” Sp. z o.o., w którym pełni obowiązki członka Zarządu oraz głównej księgowej. Ponadto kieruje pracą Biura Korporacji Producentów Żywności – Klubu Promocji Jakości. Jest również sekretarzem Kapituły Konkursów Alimentorum Fabricator Optimus, Alimentorum Cultor Optimus i Pastuum Fabricator Optimus, realizowanych z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego i Przedsiębiorstwem „Interfund”. Posiada duże uznanie przełożonych, jak i osób oraz firm, z którymi współpracuje. Aktywnie uczestniczy w działalności Przedsiębiorstwa dotyczącej: wydawania książek, biuletynów, publikacji naukowych m.in. dla Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kalendarzy, ulotek i innych materiałów wnosząc do tej działalności własne inicjatywy, wiedzę i zaangażowanie. Była wielokrotnie współtwórczynią sukcesów i wyróżnień przyznawanych dla firmy „Interfund”. Jest osobą przedsiębiorczą, twórczą, odpowiedzialną i pogodną. Posiada znajomość języków obcych: języka niemieckiego i rosyjskiego oraz kontynuuje szkolenie w zakresie języka angielskiego. Interesuje się literaturą, teatrem, kinem, podróżami i historią miasta Poznania.

Pan Jakub Skoczyński jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego – kierunku Handel i Marketing oraz Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Prężnie rozwijająca się firma poligraficzna DRUKMA w Poznaniu, w której jest współwłaścicielem to również efekt zaangażowania, nowoczesnych rozwiązań oraz pomysłów w zakresie poligrafii p. Jakuba Skoczyńskiego. Wysoki poziom wydawnictw, bogata oferta obejmująca książki, czasopisma, druki akcydensowe, kalendarze, biuletyny, broszury, katalogi, foldery, plakaty, ulotki i opakowania stawia firmę wśród najprężniejszych i najnowocześniejszych zakładów poligraficznych w Poznaniu. Zakład Poligraficzny DRUKMA powstał w 1980 roku, jako jedno z pierwszych przedsiębiorstw prywatnych zajmujących się tą działalnością w Poznaniu. Zakład był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany za wysoką jakość produkowanych wyrobów. Na szczególne podkreślenie zasługują też sukcesy p. Jakuba Skoczyńskiego w latach 1992-2000 w zawodowej grze w tenisa takie jak:  wielokrotne mistrzostwo okręgu brązowy medal Mistrzostw Polski drużynowo udział w mistrzostwach świata na Florydzie. Pan Jakub Skoczyński jest kreatywny, dynamiczny i posiada wyjątkowe umiejętności pracy w zespole i kierowania zespołem. Interesuje się literaturą, podróżami, kinem, wszechstronną obsługą komputera i grą w tenisa.

Pan Paweł Sobczak jest absolwentem Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W 1999 roku uzyskał licencjat, a w 2001 zdobył tytuł magistra politologii o specjalności marketing polityczny pod kierunkiem prof. Waldemara Łazugi.Pracę zawodową rozpoczął w Agencji Artystycznej AS prowadzonej przez ojca Andrzeja Sobczaka, zdobywając tam wiedzę i doświadczenie niezbędne w dziedzinie reklamy i marketingu.W 2003 roku rozpoczął własną działalność gospodarczą, otwierając Agencję Artystyczną PS, zajmującą się produkcją reklamową, telewizyjną i filmową. Jako producent filmów promuje działalność polskich firm w Polsce i na świecie. Jego filmy promowały na rynku azjatyckim i amerykańskim polskie produkty mięsne w kampanii prowadzonej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Liczne produkcje realizowane dla uczelni i instytucji upowszechniały polską edukację, turystykę i kulturę na całym świecie. Filmy przygotowywane były w językach: angielskim, niemieckim, chińskim, koreańskim i rosyjskim. Pan Paweł Sobczak realizował szereg reportaży z wręczeń certyfikatów Najwyższa Jakość, Wielkopolska Jakość, nagród Wielkopolski Rolnik Roku, Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP i konferencji Banku Spółdzielczego.  Na stałe współpracuje ze stacjami telewizyjnymi w całej Polsce. Jego produkcje znalazły uznanie małych firm i dużych korporacji. Wśród stałych zleceniodawców są samorządy terytorialne na różnych poziomach, urzędy, agencje reklamowe, uczelnie wyższe. Wyprodukował szereg filmów prezentowanych za granicą, m.in. w Chinach, Rosji, Niemczech, USA, Korei. Jest autorem scenariuszy i producentem licznych filmów o charakterze promocyjnym, informacyjnym i reklamowym. Współpracuje z najlepszymi operatorami filmowymi i montażystami w Wielkopolsce. Zdobyte doświadczenie zaowocowało nawiązaniem współpracy z dużymi agencjami reklamowymi. Jego firma dzięki profesjonalizmowi, doświadczeniu, indywidualnemu podejściu do klienta poszerza swoją działalność, zdobywając uznanie na rynku krajowym i zagranicznym. Nieustannie inwestuje w ludzi i rozwój nowych technologii. W kontaktach zagranicznych posługuje się językiem angielskim, niemieckim i rosyjskim. Jego zainteresowania to nowoczesne media, polityka, reklama, marketing, podróże, literatura i muzyka.

Pan Jan Vogt jest absolwentem Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) w Poznaniu, kierunek technologia żywności i żywienia człowieka.Od 1999 roku jest współwłaścicielem Zakładu Cukiernictwo – Piekarstwo Tomasz, Grażyna, Jan Vogt Sp. j. w Pleszewie oraz kontynuatorem w siódmym pokoleniu tradycji rodzinnych w tym zawodzie.Zakład ten to nie tylko produkcja wysokiej jakości wyrobów piekarskich i ciastkarskich (ok. 140 gatunków wyrobów deserowych, ok. 40 gatunków ciast pieczonych, 60 gatunków wyrobów piekarskich oraz lodów w ponad 30 smakach), to również dzięki zaangażowaniu właścicieli kultywowanie tradycji rodzinnych i zawodowych w powstałym w 2006 roku z ich inicjatywy Muzeum Piekarstwa w Pleszewie. To także lekcja lokalnego patriotyzmu oraz możliwości przekazywania w przystępny sposób wiedzy na te tematy licznie odwiedzającym Muzeum osobom, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży.Wyroby firmowe były wielokrotnie wyróżniane i nagradzane, m.in. na Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” – pierwsze miejsce w kategorii „Produkty pochodzenia roślinnego” za babkę królewską (2010 r.); w konkursie „Szneka z glancem” pierwsza nagroda (2009 r.) oraz uzyskanie certyfikatu świadectwa jakości potwierdzające zgodność środka spożywczego ze specyfikacją na rogala świętomarcińskiego.

 W ten sposób rodzinna tradycja dzięki pracy organicznej przynosi wymierne efekty, sukcesy i daje ogromną satysfakcję wszystkim osobom w nią zaangażowanym. Pan Jan Vogt posiada liczne certyfikaty i tytuły zawodowe. Ciągle się doskonali w ramach studiów podyplomowych i kontaktów międzynarodowych. Interesuje się historią najnowszą (okres II wojny światowej), kinem, sztuką i muzyką.

Pan Mateusz Zieliński jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych. Posiada tytuł magistra w zakresie Zarządzania Środowiskiem. W firmie Olandia – Centrum Kongresowe w Prusimiu pełni obowiązki dyrektora ds. sprzedaży i marketingu.  W latach 2002-2008 odbył szereg szkoleń m.in. w zakresie sprzedaży i kontraktowania, „Marketingu hotelowego”, „Profesjonalnych zasad obsługi klienta”, „Zaawansowanych technik negocjacji”. Uczestniczył w 18-miesięcznym stażu w USA, gdzie poznał pracę od podstaw, aż do stanowiska zastępcy dyrektora. Doskonalił się zawodowo w wielu prestiżowych firmach. Dobrze jest przygotowany do pełnionej funkcji. Jest osobą przedsiębiorczą, dynamiczną i twórczą. W licznych kontaktach z klientami pomaga mu znajomość języków obcych: angielskiego, niemieckiego i włoskiego.  Interesuje się fotografią, kartografią, pozycjonowaniem stron www i podróżami.

Pan Gniewko Niedbała - ur. 30 września 1974 r. Obecnie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Poznań Studia Podyplomowe Menadżer Projektów Badawczych; 12.05.2006 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Poznań doktor nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria Rolnicza. Specjalność: Technologie Informatyczne w Rolnictwie. Rozprawa doktorska: „Prognozowanie plonu roślin z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie buraka cukrowego". Wcześniej: 2005 - 2006 Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Poznań, Podyplomowe Studium Rachunkowości. 1999 - 2000 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Poznań mgr Informatyki w Inżynierii Rolniczej. 1999 - 2000 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Poznań Studium Przygotowania Pedagogicznego. 1994 - 1999 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu Poznań, 1989-1994 Technikum Mechaniczne Poznań ,Matura z Technik Mechaniki Precyzyjnej. Od roku 2006 do chwili obecnej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Adiunkt.

Pani dr Izabela Wyszkowska, urodzona 20.07.1972 r. w Poznaniu. Nauczyciel akademicki. Przewodnik turystyczny miejski od 1994 r., a także instruktor przewodnictwa. Wielce zaangażowana przy opracowywaniu i przygotowywaniu okolicznościowych i tematycznych wystaw w siedzibie Koła, a także w Muzeum Henryka Sienkiewicza i w Bibliotece Raczyńskich. Współautorka w przygotowywanej publikacji na temat historii i działalności Koła Przewodników. Redaktor wywiadów z osobami zasłużonymi dla przewodnictwa poznańskiego.

Napisała i obroniła pracę doktorską (2006 r.) na temat Marcelego Mottego - patrona Koła Przewodników. Członek Komisji Egzaminacyjnej Przewodników Miejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Autorka wielu publikacji w zakresie pracy zawodowej na Wydziale Turystyki i Rekreacji Poznańskiej AWF. Cieszy się wielkim uznaniem w środowisku przewodnickim zwłaszcza za kultywowanie postaci Patrona Koła jak i Jego Rodziny. W 2008 r. Wydawnictwo Poznańskie opublikowało książkę jej autorstwa zatytułowaną Marceli Motty (1818 - 1898) Poznański nauczyciel felietonista i pamiętnikarz. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i ogromnemu wysiłkowi doprowadziła do wypełnienia luki w publikacjach biograficznych wybitnych Wielkopolan.

Poznań, 2.03.2011 r. Opracował: Stefan Żurek.

Pani Anna Markiewicz-Zielińska,  ur. 03.10.1973 r. w Poznaniu. Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. W latach 1992-1997 ukończyła Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Politologia i Nauki Społeczne ,specjalizacja: Stosunki Międzynarodowe. Studia ukończone uzyskaniem dyplomu z wynikiem bardzo dobrym. 2003r.-2004r.     Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Podyplomowe studia:     „Zarządzanie Projektem"; 1998-1999     Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Studia podyplomowe: „Public Relations" na Wydziale Ekonomii (program konsultowany z Polskim Stowarzyszeniem Public Relations oraz Deutsche Public Relations Gesellschaft. Od 1999 r. do chwili obecnej     Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Obecne stanowisko Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.    

Pan Hubert Kujawski – dyrektor biura zarządu Polskiego Związku Hodowców i producentów Zwierząt Futerkowych w Tarnowie Podgórnym.

 

 

 

 

 

 

Pan Olaf Makiewicz urodził się 17 grudnia 1975 roku w Poznaniu. Dzieciństwo spędził w Bledzewie w województwie lubuskim. W 1986 roku wraz z rodziną przeprowadził się do Tarnowa Podgórnego koło Poznania. Po skończeniu szkoły podstawowej w Tarnowie uczęszczał do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Mosinie. Po zdaniu matury studiował zarządzanie i marketing kończąc Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, w której obronił tytuł magistra. Pracował w firmie Initar Sp. z o.o. na stanowisku specjalista do spraw marketingu oraz dyrektora do spraw marketingu i sprzedaży. W 1999 roku uzyskał kwalifikację do wykonywania czynności maklerskicłi na Giełdzie Towarowej.

W 2003 roku założył własną firmę, dzięki której podjął współpracę z Polską Telefonią Cyfrową Sp. z o.o. jako Autoryzowany Doradca Biznesowy Ery. Za osiągnięte sukcesy w branży wielokrotnie był wyróżniany. W 2004 roku wstąpił w związek małżeński I po dwócłi latach na świat przyszło pierwsze dziecko, syn Jaś. W 2009 roku urodziła się córka Antonina. W marcu 2009 r., wraz z rodzicami i rodzeństwem podjął pracę nad rewitalizacją obiektów pofolwarcznych w Prusimiu. Stanął na czele rodzinnej spółki RTM Sp. z o.o. Jest głównym pomysłodawcą nowego spojrzenia na istniejące folwarki na wsi. Przekonywał, że czasy dzisiejsze nie są w stanie wymusić prowadzenia nowoczesnej hodowli zwierząt gospodarskich w starych budynkach dostosowanych, głównie do wykonywania pracy przy pomocy rąk ludzkich.

Po drodze były dylematy...a więc po co? Padały podpowiedzi zmierzające do zburzenia mocno zniszczonych murów istniejących obiektów np. SPICHLERZA. Nie trafiało to do wyobraźni prezesa Olafa. Postanowił powalczyć, naturalnie o fundusze. Rodzinnych starczyłoby zaledwie na stworzenie porządnego gospodarstwa agroturystycznego. Zaczął się wyścig z czasem, bo nie wystarczą chęci i pełna, niespokojna głowa różnych, na początku nawet przeciwstawnych, pomysłów. Trzeba to wszystko przelać na papier, napisać, dołączając po drodze wiele opracowań i dokumentów, złożyć pełen wniosek łącznie z pozwoleniem na budowę i cierpliwie czekać, czy znajdzie uznanie oceniających komisji. Napisany i złożony w końcowym terminie pierwszy wniosek, długie oczekiwanie na werdykt...znakomite III miejsce na liście rankingowej. Wiedzieliśmy, że już uratowany zostanie Dwór, Spichlerz i budynek Starego Młyna. Nastąpiła realizacja I, potem Ił etapu. Są realizowane dalsze etapy... Niespokojna głowa, nad wyraz konsekwentna.

Realizacja założeń, szczególnie estetycznych, to kunszt tego młodego człowieka, nie zawsze znajdującego zrozumienie u wykonawców, projektantów i inne osoby służące pomocą w realizacji niezwykle zawiłej, trudnej, realizowanej w bardzo szybkim tempie inwestycji.

Pani Monika Nogieć - pracownica administracji VI Liceum Ogólnokształcacego im. I.J Paderewskiego w Poznaniu

 

 

 
 

 

 

Pani Małgorzata Wawrzyniak – nauczycielka chemii VI Liceum Ogólnokształcące im. I.J.Paderewskiego w Poznaniu

 

 

 
 

 

 

Pani Justyna Roszak ur. 14.07.1978 r w Sierakowie Powstańców WIkp. Wykształcenie wyższe magisterskie. wyższe magisterskie. Nauczyciel wiedzy o kulturze i bibliotekarz nauczyciel kontraktowy, w trakcie awansu na naucz, mianowanego. Mgr Justyna Roszak od 2003 roku pracuje w Zespole Szkół nr 1. Ukończyła Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu na kierunku kulturoznawstwo. Z uwagi na małą ilość godzin w wyuczonym przedmiocie, odważnie i zdecydowanie przyjęła obowiązki specjalisty ds. pracowniczych w ZS nr1, a obecnie także nauczyciela bibliotekarza. Jej aktywność i chęć pracy powoduje, że podejmuje się każdego działania, które może wpłynąć pozytywnie na wizerunek szkoły i środowiska. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Jest osobą odpowiedzialną chociaż skromną, posiada umiejętności pracy w zespole, cechuje ją duża pracowitość. Wiele czasu poświęca pracy społecznej. Już w szkole podstawowej dała się poznać jako aktywna harcerka i wierna jest tej organizacji do dzisiaj. Od 2005 roku jest instruktorką najlepszej we Wronkach, z bardzo bogatymi tradycjami, 5 Wronieckiej Drużyny Harcerskiej „Czerwone Berety". Pełni w niej funkcje kronikarza i specjalisty do spraw programowych oraz opiekuna najmłodszych harcerzy. Z olbrzymim poświęceniem zaangażowała się w przygotowanie obchodów 25-lecia istnienia tej drużyny. Jest współorganizatorką różnych formy pracy wychowawczej i edukacyjnej: konkursów, wystaw, rajdów, gier sprawnościowych, biegów patrolowych, obozów dla drużyn Komendy Hufca Szamotuły oraz w Wielkopolsce. Dzięki jej pracy magisterskiej, Wronki wzbogaciły się o spisaną historię wronieckiego harcerstwa, obchodzącego w bieżącym roku 95.rocznicę istnienia-

Justyna Roszak jest także kronikarzem i dokumentalistą we Wronieckim Stowarzyszeniu Historycznym „Historica", osobą zaangażowaną w przygotowywanie rekonstrukcji wielu wydarzeń regionalnych z XIX i XX wieku. W okresie wakacyjnym razem z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej uczestniczyła w reaktywowaniu cmentarza ewangelickiego w Wartosławiu. Jest także nauczycielem bibliotekarzem w Zakładzie Karnym.

Pan Maciej  „Kocin” Kociński,  ur. 02.02.1975 w Poznaniu. Ukończył studia na Akademii Muzycznej w Poznaniu, w klasie klarnetu prof. Z. Nowaka oraz na Akademii Muzycznej w Katowicach - w klasie saksofonu prof. J. Główczewskiego. Członek wielu zespołów koncertujących w Polsce i za granicą. Wielokrotnie brał udział w promocji kultury polskiej na zagranicznych scenach ,gdzie delegowany był z ramienia Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu lub z ramienia ministerstw. Występował  z Narodową Orkiestrą im.Osipowa w Filharmonii Moskiewskiej). Lider kwartetu SOUNDCHECK oraz KOCIN KOCIŃSKI TRIO. Jako muzyk sesyjny nagrywa i koncertuje z wieloma artystami (MUTRU, Maria Schneider, Jerzy Milian, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Krzysztof Herdzin, 3miel, Grzegorz Tomczak, Justyna Szafran, Katarzyna Skrzynecka, Piotr Żaczek, Dorota Jarema, Zygmimt Kukla, Zbigniew Gómy, Kuba Badach, Poluzjanci, Maryla Rodowicz, Jacek Kotlarski, DJ Haze, Adam Bałdych, Przemysław Raminiak, Lena Piękniewska, Sax Brothers, Breaking news, Piotr Pawlicki i wiele innych).

Jest solistą orkiestry Young Band, na stałe współpracującą ze Zbigniewem Gómym.Solista orkiestry Kukla Band. Jest członkiem orkiestry swingowej amerykańskiego trębacza Gary Guthman'a.Obecnie jest także nauczycielem saksofonu oraz klarnetu w ZSM w Poznaniu. Wraz z kwartetem SOUNDCHECK oraz z innymi zespołami zdobył kilkanaście prestiżowych nagród zespołowych i indywidualnych, na międzynarodowych konkursach jazzowych w Polsce i za granicą. Nominowany do FRYDERYKA jako jazzowy kompozytor roku (2011). Współpracuje także z twórcami muzyki house w Polsce i za granicą. Razem z Krzysztofem Dysem tworzą duet, który wykonuje swą autorską muzykę improwizowaną, w której artyści wspierają się także elektroniką. Autor muzyki do tekstów (np. CD Lena Piękniewska -WYSPA, Aga Kiepuszewska & Soundcheck, Marysia - wiersze z Kazachstanu - muzyka do tekstów Marii Kocińskiej , muzyka do tekstów Cz. Miłosza). Autor muzyki do filmów dokumentalnych i przyrodniczych.

Pan Marcin Sikorski. Muzyk. Pianista. W 2001 debiutował w Camegie Hall w Nowym Jorku wykonaniem tria fortepianowego L. van Beethoyena. Laureat nagrody „Fryderyk" w roku 2006. Marcin Sikorski jest uważany za najwybitniejszego obecnie polskiego pianistę-kameralistę. Jego występy spotykają się z uznaniem zarówno publiczności jak i krytyki. Pisano o nim: S. Olędzki -"fenomenalny muzyk", J. Kański -„(towarzyszył) z niepospolitą maestrią", A. Rozlach -"pianista precyzyjny i dynamiczny", D. Szwarcman -"znakomity kameralista", D. Gonet -"pianista o znakomitej technice i dużej wyobraźni", M. Komorowska -"wytrawny kameralista".

Absolwent PSM w Bytomiu oraz AM w Katowicach. Był uczniem Bogumiły Ścigały oraz studentem Marii Szwajger-Kułakowskiej. Kształcił się również w dziedzinie kameralistyki pod okiem m. in. Isaaca Sterna, Leona Fleishera, Bruno Canino, Emanuela Axa oraz członków kwartetów LaSalle, Juilliard, Emerson, Guameri.

Marcin Sikorski koncertuje jako kameralista w Polsce i za granicą. Występował także jako solista z orkiestrami pod dyrekcją M. J. Błaszczyka, J. Rogali i T. Serafina. Brał udział w kilkudziesięciu międzynarodowych i ogólnopolskich festiwalach muzycznych takich jak; Schleswig Holstein Musik Festival, Festival Pontino (Włochy), New Musie Marathon (Praga), Bratysławskie Hudebne Slawnosti, Festiwal Planistyki Polskiej, Gdańska Wiosna, Tarnowski Tydzień Talentów.

Marcin Sikorski wygrał konkursy muzyki kameralnej w Paryżu i Gdańsku, jest laureatem konkursów w Pórtschach, Yercelli i Krakowie. Wielokrotnie był nagradzany jako najlepszy pianista podczas międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów skrzypcowych, ostatnio podczas VII Międzynarodowego Konkursu Indywidualności Muzycznych im. A. Tansmana w Łodzi oraz IV Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. M. Spisaka.

Marcin Sikorski był oficjalnym pianistą międzynarodowych konkursów skrzypcowych: VI Konkursu im. J. Joachima w Hanowerze i II Konkursu im. B. Brittena w Londynie, Międzynarodowych Konkursów Skrzypcowych -Toruń 2007 i Toruń 2010 oraz XI, XII i XIII Konkursu im. H. Wieniawskiego. Wśród uczestników z którymi współpracował są: Agata Szymczewska, Aima Maria Staśkiewicz i Jarosław Nadrzycki i laureatki poprzedniej edycji konkursu - Soojin Han oraz Bracha Malkin. Wielokrotnie pracował jako pianista podczas kursów mistrzowskich w Polsce, Austrii, Niemczech i Holandii, gdzie miał okazję współpracować z takimi sławami jak H. Krebbers, E. Friedmann, C. Treger, T. Grindienko, M. Wiłkomirska, K. Danczowska, B. Nizioł, G. Żyslin, S. Kamasa, J. Kaliszewska, M. Baranowski, B. Bryła. Pianista posiada w repertuarze ogromną ilość utworów kameralnych. Dokonał wielu nagrań dla Polskiego Radia. Wystąpił w koncercie Live w TVP Kultura z okazji Roku Szymanowskiego. Obecnie jest adiunktem Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Pan Maciej Strzelecki , urodził się 1987r. w Kołobrzegu. Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Bartosza Bryły. Jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych: w Poznaniu, Toruniu, Lublinie, Dąbrowie Górniczej, Radziejowicach, Krakowie, Wrocławiu , Łodzi oraz półfinalistą Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu oraz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego Michaela Hilla w Auckland (Nowa Zelandia).

Koncertował w zespołach kameralnych oraz jako solista m.in. we Włoszech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii. Jako kameralista występował w ramach festiwali muzycznych w Yerbier; Ensemble Festival w Książu, Festival Opera Dijon. Współpracował między innymi z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia "Amadeus", Filharmonią Koszalińską, Filharmonią Poznańską, Orkiestrą Kameralna AUKSO, Sinfoniettą Polonia, Warszawską Filharmonią Młodzieżową, Orkiestrą Symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu i w Krakowie. Został zaproszony do udziału w renomowanej Seiji Ozawa Łitemational Musie Academy Switzerland (Szwajcaria) oraz w prestiżowej Musie Academy w ramach Yerbier Festival (Szwajcaria),podczas której otrzymał specjalną nagrodę „Prix Claud Frey", natomist w roku 2010 , podczas ekskluzywnego Festival Opera Dijon (Francja) - do udziału w indywidualnych lekcjach z Yadimem Repinem.

Brał udział w kursach mistrzowskich, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem wybitnych artystów, pedagogów i skrzypków ^ takimi jak: S. Ozawa, M.Vengerov, N. Imai, S. Harada, B. Kushnir, A .Chumachenko, Z. Bron, P. Frank, D. Grimal, G. Takacs- Nagy, B.Nizioł, M. Jaszwih, K. Jurecka, K. A. Kulka, M. Ławrynowicz, P. Monteanu, K. Węgrzyn. Jest stypendystą Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Młoda Polska" , Prezydenta Miasta Poznania i Koszalina, Programu Stypendialnego Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji J & S Pro Bono Poloniae, Fundacji Yamaha dla instrumentalistów Smyczkowych.

Maciej gra na XIX-wiecznym instrumencie kopii Giuseppe Guameri del Gesu, który jest własnością Związku Polskich Artystów Lutników.

Pan Wacław Zimpel - klarnecista i kompozytor. Jest liderem i kompozytorem międzynarodowych zespołów „Undivded" (skład: Bobby Few, Klaus Kugel, Mark Tokar), „Hera" (skład: Paweł Postaremczak, Ksawery Wójciński, Paweł Szpura), „Wacław Zimpel American Quartet" (skład: Tim Daisy, Devin Hoff, Matt Schneider), „Wacław Zimpel Quartet" (skład: Per-Ake Holmlander, Robert Rasz, Robert Kusiołek), współliderem zespołu „The Light" (skład: Wojciech Traczyk, Robert Rasz). Występuje również z kwartetem klarnetowym Mikołaja Trzaski „Ircha", orkiestrą Kena Yandermarka „Resonance", zespołem „Reed Trio" (Ken Yandermark, Mikołaj Trzaska), zespołem Raphaela Rogińskiego „Ectoplazma", w duecie z Michaelem Zerangiem. Występuje również jako solista. Jest jednym z najciekawszych polskich muzyków jazzowych, konsekwentnie pozostaje wiernym muzyce improwizowanej, jego kolejne projekty spotykają się z coraz większym zainteresowaniem zarówno w Polsce jak i za granicą zdobywając uznanie międzynarodowej krytyki.

Koncertował w Polsce, Niemczech, Norwegii, Czechach, Holandii, Belgii, Holandii, na Ukrainie, we Włoszech, na Węgrzech, w Rumunii, USA i Kanadzie. Współpracuje z najwybitniejszymi przedstawicielami współczesnej muzyki improwizowanej na świecie: Ken Yandermark, Bobby Few, Mikołaj Trzaska, Joe McPhee, Hamid Drakę, Klaus Kugel, Aram Shelton, Perry Robinson, Michael Zerang, Per-Ake Holmlander, Steve Swell, Magnus Broo, Tim Daisy, Devin Hoff, Matt Schneider, Dave Rempis, Ctiristopher Dell, Christian Ramond, Mark Tokar, Olie Brice, Mark Sanders, Raphael Rogiński, Marcin Masecki, Steve Cołm.

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem