Laureaci Medali Młodego Pozytywisty

Ułóż według:

Nowi członkowie Klubu Młodych Pozytywistów

W minionym roku 2006 Klub Młodych Pozytywistów istniejący przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego poszerzył się o kolejną grupę 20 młodych ludzi, którzy zostali rekomendowani do Klubu przez wyższe uczelnie, instytucje i firmy. Wszyscy młodzi kandydaci do Klubu zostali poleceni jako osoby mające, każde w swojej dziedzinie, znaczące osiągnięcia w dziedzinach naukowej, twórczej lub biznesowej, mogące być wzorem właśnie pracy organicznej i postawy pozytywistycznej. Podczas uroczystości w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wszyscy nowi uczestnicy Klubu otrzymali z rąk prezydenta Towarzystwa - dr Mariana Króla Medale Młodego Pozytywisty

Oto lista nowych członków Klubu Młodych Pozytywistów
laureatów Medalu Młodego Pozytywisty:

Jacek Kortus

Laureat Finału XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego Warszawie.

Urodził się 12.07.1988 r. w Poznaniu. Jest uczniem Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu w klasie Waldemara Andrzejewskiego, pod którego opieką pozostaje od dziewięciu lat. Jest laureatem wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów pianistycznych m.in. I nagrody i „Grand Prix” na IX Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim w Antoninie (02.2005), I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie im. prof. Ludwika Stefańskiego w Płocku (12.2002), II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie im. J. I. Paderewskiego w Piotrkowie Trybunalskim (11.2000).

W 2002 roku uzyskał stypendium Fundacji Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich „Pomoc Młodym Talentom”. Dwukrotnie zdobył stypendium Ministra Kultury (2002 i 2005). W 2003 roku został finalistą Międzynarodowego konkursu Pianistycznego im. Stefana Seilera w Kitzingen, a w kwietniu 2004 roku laureatem nagrody specjalnej na VI Międzynarodowym Konkursie dla Młodych Pianistów „Artur Rubinstein In memoriał” w Bydgoszczy.

W październiku 2005 roku został finalistą wyróżnionym na XV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Chopina w Warszawie.


Wojciech Jurgoński

Mieszka w Ławkach w domu rodzinnym Hipolita Cegielskiego, który systematycznie restauruje i stara się zachować go w pierwotnym wyglądzie. Wcześniej pomagał ojcu Zenonowi Jurgońskiemu – niezwykle charyzmatycznemu człowiekowi w promowaniu wiedzy o tym Wielkim Polaku, a obecnie – po jego śmierci – kontynuuje szczytną działalność ojca.

Jest bardzo dobrym rolnikiem i osobą niezwykle cenioną i poważaną w środowisku lokalnym. Ponadto utrzymuje stałe kontakty z Zakładami Hipolita Cegielskiego oraz bierze udział we wszelkich inicjatywach promujących tego Wielkiego Wielkopolanina.

Sołectwo Ławki jest w 2006 roku było gospodarzem Dożynek Gminnych, w organizację, których bardzo aktywnie włączył się Pan Wojciech Jurgoński.

Michał Czajka

Urodził się 23.10.1971 w Poznaniu, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące o profilu ogólnym z poszerzonym językiem angielskim. W latach 1990-1995 był absolwentem Wydziału Ekonomii na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów odbywał praktyki studenckie w gazecie „Głos Wielkopolski” w dziale ekonomicznym.

Po skończeniu studiów w latach 1995-1998 został dziennikarzem i prezenterem „Teleskopu”, współpracownikiem „Wiadomości”, „Panoramy” i „Teleexpresu” w TVP S.A. oddz. w Poznaniu.

W dalszych latach kariera Michała Czajki rozwijała się błyskawicznie, gdzie w latach 1998-2000 został współwłaścicielem, „Project Manager” – „Czajka&Kurowski Public Relations”. W 2000 roku zostaje autorem i realizatorem magazynu ekonomicznego „Bussines Report”. W kolejnych latach 2000-2004 zostaje współwłaścicielem oraz dyrektorem zarządzającym „Project Manager” w „SAY.it Public Relations”.

Od roku 2004 Pan Michał Czajka zostaje szefem działu Promocji i Public Relations oraz Rzecznikiem Prasowym w TVP S.A. oddz. w Poznaniu do chwili obecnej.

Bartłomiej Prędki

Urodził się 26.01.1973 roku w Poznaniu. Po ukończeniu I Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu im. Karola Marcinkowskiego w 1991 roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej na kierunku Informatyka, specjalizacja; Komputerowe Systemy Wspomagania Decyzji. Tu też napisał pracę dyplomową; Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do analizy doświadczenia w leczeniu chorób urologicznych”, którą obronił w 1996 roku z wynikiem bardzo dobrym, gdzie otrzymał dyplom magistra inżyniera w specjalności: Informatyka. Praca powstała we współpracy z kliniką Urologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Oprogramowanie utworzone na potrzeby niniejszej pracy stało się podstawą rozbudowanego systemu analizy danych i odkrywania wiedzy za pomocą teorii zbiorów przybliżonych o nazwie ROSE (Rough Set Data Explorer), a później ROSE2.

Od 01.10.1996 roku rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej, pełniąc obowiązki administratora laboratorium dydaktycznego oraz serwera sieci Novell. Od 01.06.2004 roku brał udział w stażu w ramach programu „Young Scientist Summer Program 2004” w International Institute for Applied Systems Analysis w Austrii.

W tym okresie pracował pod kierownictwem Marka Makowskiego nad dodaniem do metodyki Structure Modeling Technology możliwości opisywanie problemów za pomocą zbioru reguł decyzyjnych. Efektem pracy był "Raport IIASA” pod tytułem: "Qualitative Decision Models for Structured Modeling Technology”.

Od 1 października jest zatrudniony na etacie adiunkta w Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach pracy dydaktycznej prowadzi obecnie zajęcia z przedmiotów: „projektowanie systemów wspomagania decyzji”, „systemy rozproszone” i multimedialne interfejsy użytkownika.

Aktualnie jest jednym z wykonawców w dwóch grantach KBN.

Justyna Baskalary

Urodziła się w 1971 roku w Śremie. W 1995 roku skończyła studia magisterskie na Wydziale Fizyki, a w 2001 roku studia doktoranckie na tymże Wydziale. Przed rozpoczęciem pracy w UAM Justyna Baskalary zatrudniona była w Wojewódzkim Urzędzie Pracy gdzie kierowała Wydziałem Polityki Rynku Pracy. Od 2003 roku Pani Baskalary rozpoczęła pracę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w której pełni funkcję Kierownika Sekcji Administracyjno-Gospodarczej Collegium Hipolita Cegielskiego oraz obiektu przy ul. Matejki.

Pani Justyna Baskalary swoje obowiązki wykonuje wzorowo i jest inicjatorką wielu nowatorskich pomysłów, z których korzystają także wieloletni i doświadczeni kierownicy innych sekcji administracyjno-gospodarczych.

Aleksandra Bocheńska

Urodziła się w 1983 roku w Sieradzu. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego rozpoczęła pracę w dziale Kadr i Organizacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie od roku 2004 zajmuje stanowisko Zastępcy Kierownika. Poza pracą Pani Aleksandra Bocheńska w DKiO pełni w Uczelni inne ważne funkcje: jest redaktorem naczelnym Informatora UAM oraz Sekretarzem Uczelnianej Komisji Wyborczej. Na uwagę zasługuje stałe podnoszenie kwalifikacji przez Panią Bocheńską: w 2001 roku ukończyła na UAM podyplomowe studium „Psychologia w marketingu i zarządzaniu”, a w roku 2004 na Uniwersytecie Jagiellońskim studia podyplomowe „Zarządzanie Szkołami Wyższymi”. Od roku 2005 jest cenionym ekspertem Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Hanna Kubiak

Urodziła się w 1972 w Szamotułach. Jest absolwentką kierunku gospodarka przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Ukończyła także kurs marketingu w Wittenborg International College oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu rozwoju przedsiębiorstw, obsługi klienta i zamówień publicznych. Posiada także dyplom studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim z zakresu Zarządzania Szkołami Wyższymi. Pracę w UAM rozpoczęła w roku 2000 w Zespole Specjalistów ds. Zamówień Publicznych. W roku 2006 wygrała konkurs na stanowisko Kierownika Działu Socjalnego.

Magdalena Nowicka

Urodziła się w 1973 roku w Wągrowcu. Pracę w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza rozpoczęła w 2001 roku w Dziale Inwestycji. W 2006 roku ukończyła z studia magisterskie na Wydziale Nauk Społecznych, po czym została awansowana na stanowisko specjalisty. Jest odpowiedzialna za koordynację sporządzania zestawień finansowych dla MNiSW z zakresu inwestycji prowadzonych przez UAM. Wielokrotnie wyróżniana była nagrodami Rektora UAM za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej.

Agnieszka Palacz

Urodziła się w roku 1971 w Poznaniu. Jest Absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę na UAM rozpoczęła w 1994 roku będąc absolwentką Szkoły Bankowej Banku Staropolskiego S.A. jako stażystka, a następnie księgowa w Dziale Księgowości i Kosztów. Od roku 2003 Pani Agnieszka została przeniesiona na stanowisko zastępcy kierownika Działu Ewidencji Majątku, którym kieruje od sierpnia 2006 roku.

Artur Ratajszczak

Urodził się w roku 1977 w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył także studia podyplomowe na Politechnice Szczecińskiej z zakresu Wyceny Nieruchomości. Posiada specjalistyczne uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości i pośredniczenia w ich obrocie. W roku 2005 rozpoczął pracę na stanowisku specjalisty ds. nieruchomości. W bardzo krótkim czasie uporządkował wiele spraw związanych ze stanem prawnym budynków i gruntów należących do UAM.

Pan Artur Ratajszczak wyróżnia się wśród młodych pracowników UAM ogromną kompetencją i samodzielnością, także przywiązywaniem do takich wartości jak rzetelność i uczciwość.

Michał Pluciński

Urodził się 20.12.1976 roku w Poznaniu. Z zawodu jubiler. Kontynuuje idee przekazywane z pokolenia na pokolenie, zapoczątkowane przez seniora rodu Romualda Plucińskiego – wielce zasłużonego Mistrza Złotniczego.

Arkadiusz Bodus

Urodził się 02.01.1976 roku w Poznaniu. Jest absolwentem Wyższe Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. W trakcie studiów zaangażował się w realizowany przez WSZiB jako jedyny w Europie, amerykański program studencki SIFE – Students In Free Enterprise. W jego ramach, razem z członkami zespołów do których należał zrealizował następujące projekty: konkurs publicznych przemówień dla licealistów liceum Magdy Magdaleny, akcje charytatywną w Zamku Kórnickim na rzecz dzieci z domu dziecka z Bnina, projekty wspierające Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”.

Arkadiusz Bodus wraz z innymi studentami SIFE z WSZiB został wybrany na członka zespołu reprezentującego uczelnię na dwóch konkursach SIFE w Milwaukee w stanach Zjednoczonych w 1997 i 1998 roku. Pierwszy z wyjazdów zaowocował kwalifikacją do Finału konkursu SIFE w Kansas City, drugi natomiast zwycięstwem w Konkursie Specjalnym – Sukces 2000. Podczas wyjazdów Arkadiusz odbył praktyki między innymi w firmie S.C. Johnson i Harley-Davidson. Będąc studentem III roku pełnił funkcję Wiceprezesa SIFE w Wyższej szkole Zarządzania i Bankowości.

Po obronie pracy licencjackiej „Zintegrowane systemy informatyczne w kontekście podejmowania decyzji operacyjnych” operacyjnych lipcu 1999 roku, Arek wraz z Agnieszką Wierzbicką przyjął propozycje prowadzenia spraw Stowarzyszenia SIFE Polska, a co za tym idzie propagowania programu SIFE na polskich uczelniach. Z grupą absolwentów WSZiB działających na tej uczelni w programie SIFE Pan Arkadiusz został członkiem założycielem Stowarzyszenia Studenci Dla Przedsiębiorczości SIFE Polska.

Łącząc obowiązki w firmie oraz w Stowarzyszeniu, Arek Bodus wraz z Agnieszką Wierzbicką przygotowali osiem Ogólnopolskich Konkursów SIFE Polska w chwili obecnej przygotowując ósmą jego edycję.

Przy realizacji Konkursów Ogólnopolskich Arkadiusz i Agnieszka współpracowali z takimi firmami i instytucjami jak: Wirgley Polska, KPMG, Kompania Piwowarska, Kulczyk- Tradex, Beiersdorf-Lechia, Bertelsmann Sevice Centem, AIG Polska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Tomasz Minicki

Urodzony 9 października 1965 roku w Poznaniu. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie w 1990 roku otrzymał tytuł magistra ekonomii. Po skończeniu studiów podjął pracę w Urzędzie Skarbowym (Poznań-Grunwald) w Dziale Podatku Dochodowego od Osób Fizycznych Prowadzących Działalność Gospodarczą. W latach 1992-1993 pracował w Poznańskiej Izbie Skarbowej w Wydziale Podatków Obrotowego i Dochodowego od Osób Prawnych, a w latach 1993-1999 w Wydziale Podatków Pośrednich. W latach 2001-2004 w Samodzielnym Oddziale Audytu i Kontroli Wewnętrznej w Poznańskiej Izbie Skarbowej, gdzie w latach 2004-2005 został jej Wicedyrektorem. Przez cały okres w aparacie skarbowym doskonali i poszerza swoje kwalifikacje na różnych kursach i szkoleniach, czego efektem było piastowanie funkcji Naczelnika Urzędu Skarbowego (Nowe Miasto) w latach 2005-2006. Od roku 2007 pełni funkcję Zastępcy Naczelnika tego Urzędu.

Marcin Kołodziejczak

Urodzony 21 września 1974 roku. Absolwent Politechniki Poznańskiej Wydziału Elektrycznego o specjalności elektroniczna aparatura i systemy pomiarowe. Od 1 września 1998 roku pracuje w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na stanowisku specjalisty ds. informatyki i programista. Przez cały okres zatrudnienia doskonali i poszerza swoje kwalifikacje na kursach i szkoleniach. Docenia rolę wiedzy w procesie pracy wnioskując o skierowanie na poszczególne, specjalistyczne kursy. Zdobytą wiedzę wykorzystuje w wielu różnych dziedzinach działalności Zakładu. Współpracuje, pomaga i wspiera działania innych pracowników Zakładu, którzy zawsze mogą liczyć na merytoryczną wiedzę Pana Kołodziejczak, której udziela nawet poza godzinami swojej pracy.

Angażuje się bezpośrednio w działalność firmy przygotowując, uczestnicząc i inicjując działalność kursowo-szkoleniową z zakresu nowoczesnych technik IT. Jest czynnym projektantem-programistą oraz organizatorem kursów i szkoleń komputerowych. Dzięki osobistym zainteresowaniom skupiającym się na nauce, technice, nowoczesnych technikach informatycznych, edukacji stacjonarnej i zdalnej oraz marketingu jest w stanie skutecznie wdrażać nowe pomysły w życie zawodowe, wspierać i rozumieć potrzeby słuchaczy i współpracowników.

Swoimi koncepcjami wspiera działania Zakładu w sferze zapobiegania bezrobociu, czynnie współpracując w zakresie projektowania szkoleń realizowanych w ramach projektów UE, projektuje kursy komputerowe dla osób zatrudnionych w małych i średnich przedsiębiorstwach z terenu województwa wielkopolskiego oraz kursy informatyczne dla młodzieży w ramach współpracy z Młodzieżowym Centrum Kariery i Środowiskowym Hufcem Pracy.

Wspiera i rozumie potrzebę rozwoju oraz wdrażania nowoczesnych technik informatycznych w budowie „Społeczeństwa Informacyjnego”.

Marek Pawlak

Urodzony 11 marca 1979 r. Absolwent magisterskich studiów na kierunku socjologia. Od 1 lutego 2004 roku zatrudniony jest w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego na stanowisku specjalisty ds. kształcenia. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje. Skończył studia podyplomowe Zarządzania Kadrami uzyskując przygotowanie pedagogiczne. Nieustannie doskonali umiejętności zawodowe. Obecnie jest słuchaczem podyplomowych studiów BHP.

Od urodzenia mieszka na terenie gminy Swarzędz w małej wsi. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w jej życiu. Od 2003 roku pełni funkcję Sołtysa wsi Wierzenia. W trakcie kadencji dał się poznać jako osoba zaangażowana w sprawy lokalnej społeczności, integrując mieszkańców dla wspólnego radzenia sobie w trudnych czasach wielkich przemian. Corocznie organizuje z okazji Dnia Dziecka na terenie swojego sołectwa akcję rozdawania paczek ze słodyczami dla miejscowych dzieci. Jego nadrzędną cecha jest bezinteresowność i chęć pomocy innym. W pracy społecznej doskonale realizuje zasadę: „w młodości siła”.

Mimo stosunkowo młodego wieku cechuje go doświadczenie i podejmowanie przemyślanych decyzji. Jest najmłodszym Sołtysem gminy Swarzędz, czym budzi podziw i uznanie wielu środowisk. W 2006 roku startował w wyborach do Rady Miasta. Mimo, ze nie udało się uzyskać mandatu, uzyskał bardzo dobry wynik, zbierał z różnych środowisk gratulacje. Przez kolejne lata zamierza jeszcze aktywniej włączyć się w życie miejscowej społeczności. Oprócz szeroko pojmowanej pracy społecznej wzorowo wykonuje swoje obowiązki zawodowe.

Jako absolwent socjologii doskonale wykorzystuje nabyte umiejętności do pracy z ludźmi. Pracując w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, funkcjonującego w strukturze Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu zajmuje się organizacją kursów kwalifikacyjnych oraz studiów podyplomowych. Dał się poznać jako dobry i kompetentny pracownik. W różnych akcjach promocyjnych zawsze stara się w możliwie najlepszy sposób promować zakład, w którym pracuje. Chętnie służy pomocą słuchaczom CDZN, a także współpracownikom. Znany jest z życzliwości i bezinteresownej pomocy na każde zawołanie „We wszystkich jego działaniach cechuje go duża pracowitość i skromność”.

Dla niego zawsze najpierw liczy się dobro drugiego człowieka. Uśmiech i życzliwe nastawienie do życia zjednuje mu powszechna sympatie otoczenia.

Andrzej Oleś

Urodzony 8 marca 1974 roku. Od 1989 roku związany jest z Zakładem Doskonalenia Zawodowego, kiedy to rozpoczął naukę w Zasadniczej szkole Zawodowej ZDZ. Dobre wyniki w nauce zarówno w części teoretycznej jak i praktycznej, pracowitość oraz zaangażowanie w sprawy współpracowników wyróżniały go spośród innych absolwentów i zadecydowały, że kierownictwo Zakładu postanowiło zatrudnić go w Zakładzie w charakterze elektryka-konserwatora.

Podczas zatrudnienia stale pogłębia zdobytą wiedzę na kursach i szkoleniach, czego dowodem jest m.in. posiadanie uprawnień elektrycznych. Ukończył również kurs obsługi kotłów centralnego ogrzewania opalanych olejem i z powodzeniem wykorzystując tą wiedzę dla prawidłowego funkcjonowania sytemu ogrzewania w ZDZ.

Ukończenie Liceum Ogólnokształcącego pozwoliło na zmianę zatrudnienia i powierzenie mu stanowiska referenta ds. technicznych. w ramach realizacji powierzonych zadań współpracuje z różnymi podmiotami zewnętrznymi jak i z wszystkimi działaniami i komórkami Zakładu. Z nałożonych obowiązków wywiązuje się wzorowo, jest koleżeński, z łatwością nawiązuje kontakty z instytucjami współpracującymi z ZDZ. Jest pracownikiem mobilnym we wzajemnej współpracy, zaangażowanym i otwartym na wszelkiego rodzaju nowości.

Sprawuje również bezpośredni nadzór nad wprowadzonymi w Zakładzie nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi takimi jak monitoring, sprzęt audiowizualny oraz innym specjalistycznym wyposażeniem pracowni ZDZ.

Ewa Murawska

Urodziła się 7 lipca 1979 roku w Poznaniu. Absolwentka Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu (dyplom z wyróżnieniem) w klasie fletu prof. A. Łęgowskiego oraz solowych studiów podyplomowych w „Ecole Nationale de Musique” w Paryżu (2003-2005) w klasie wybitnego wirtuoza-flecisty, prof. Patricka Gallois, które ukończyła z notą „PREMIER PRIX”.

Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury, Rządu Polskiego, Rządu Włoskiego, Rządu Francuskiego i Polsko-Niemieckiej Fundacji Kultury, studiowała również w Hochschule fűr Musik „Hanns Eisler” w Berlinie. Lekcje pobierała u najlepszych flecistów naszych czasów, takich jak: Philippe Bernold, peter_Lucas Graf, Bonita Boyd.

Ewa Murawska jest laureatką międzynarodowych konkursów muzycznych, m.in. z założonym przez siebie zespołem kameralnym „Trio Cantabile” zdobyła III nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Fletowym im. F. Kuhlaua w Uelzen (Niemcy 2003) oraz I nagrodę „Premier Prix” I’Unanimite” w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej w Paryżu 2005 roku. Jest także laureatką ogólnopolskich konkursów studenckich „Primus Inter Pares” (III miejsce) oraz Najlepszy z Najlepszych (II miejsce).

Aktywnie koncertuje jako solistka (m.in. z orkiestrą kameralna Amadeusz pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, jak również solowe recitale w Paryżu), kameralistka m.in. z Poznańskim Triem Fletowym, kwartetami Classic Ensemble, Baroque and Blues, uczestniczy w prestiżowych festiwalach muzycznych jak m.in. w Warszawska Jesień, Poz-nańska Wiosna Muzyczna. Swoje umiejętności pogłębia na licznych kursach mistrzowskich, m.in. w Gdańsku u prof. P.L. Grafa, w Berlinie u profesorów E. Grunenthala i E. Kirchoffa, w Sienie u Patricka Gallois, w Zurychu u Mariny Piccinini, w Poznaniu u Bonity Boyd.

Prowadzi mistrzowskie kursy fletowe w Tónlistarskólinn i Stykkischólmi. (Islandia 2003, 2004). Jest autorka ponad 20 publikacji w ogólnopolskich miesięcznikach muzycznych, m.in. „Muzyka 21” oraz „Twoja Muza”. Jest także absolwentką Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu na Wydziale Menedżer (Kultury 2005).

GALERIA FOTOGRAFICZNA

Na zdjęciach:

Foto nr 1: Zbiorowa fotografia pamiątkowa laureatów Medalu Młodego Pozytywisty oraz przedstawicieli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w siedzibie Towarzystwa, w Sali im. Hipolita Cegielskiego. Foto nr 2: Młody Pozytywista – Tomasz Minicki w otoczeniu przedstawicieli Towarzystwa – prof. Zbigniewa Kwiasa ( z lewej ) i dr Mariana Króla, prezydenta Towarzystwa ( z prawej ), którzy towarzyszą Laureatom Medalu Pozytywisty na wszystkich zdjęciach. Foto nr 3: Młody Pozytywista – Arkadiusz Bodus. Foto nr 4: Młody Pozytywista – Bartłomiej Prędki. Foto nr 5: Młoda Pozytywistka – Ewa Murawska. Foto nr 6: Młody Pozytywista – Michał Czajka. Foto nr 7: Młody Pozytywista – Rober Nowak. Foto nr 8: Młody Pozytywista – Michał Strykowski.

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem