2015

 

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Prof. dr hab. Piotr Gliński


Warszawa, grudnia 2015 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę podziękować za gratulacje w związku z objęciem przeze mnie rządowych funkcji. Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, życzenia wszelkiej pomyślności oraz wyrazy szacunku i uznania, które za Pana pośrednictwem kieruję również do wszystkich członków Towarzystwa.

/-/ Piotr Gliński

Powrót na początek stronKomenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

"Człowiek własną pracą i wysileniem
do wszystkiego dojść może" = Adam Mickiewicz

Poznań, grudzień 2015

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za przyznanie mi Srebrnego Medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit”.

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, powód do dumy oraz ważny wyraz poparcia. Takie wyróżnienie dodaje siły i pozwala z większą energią i oddaniem wypełniać funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Praca od początków istnienia człowieka była nieodzowną częścią i sensem życia. Dzięki niej ludzie kształtowali obraz otaczającego świata. Jestem ogromnie rad, że moja wieloletnia służba została w taki sposób doceniona. To utwierdza w przekonaniu, że warto wykonywać obowiązki służbowe z ogromnym zaangażowaniem, stawiać sobie jasno określone cele i wytrwale do nich dążyć.

Jeszcze raz dziękując obiecuję, że nie ustanę w pracach dla dobra Wielkopolan. Jednocześnie życzę sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów, spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności oraz wiele szczęścia w życiu osobistym.

Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

/-/ Insp. Rafał Batkowski

Powrót na początek stron


 

Biuro Poselskie Adama Szłapki

Warszawa, 15 grudnia 2015 rok.Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za otrzymane gratulacje i życzenia sukcesów w pracy Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Zapewniam, iż dołożę wszelkich starań aby godnie reprezentować nasz regiony dbać o losy kraju nie  zawieść zaufania jakim obdarzyli mnie wyborcy.

Uzyskany mandat jest zarówno dla mnie jak i dla wszystkich posłanek i posłów z partii Nowoczesna Ryszarda Petru początkiem ciężkiej, systematycznej i - mam nadzieję - efektywnej pracy.
Mając na uwadze troskę o Polskę oraz rozwój naszego regionu, liczę na współpracę i wymianę doświadczeń. Jestem przekonany, że wspólnie uda się nam zbudować nowoczesne, sprawnie funkcjonujące i przyjazne Państwo oraz dbać o nasz region.

Informuję, iż w naszym okręgu wyborczym otworzyłem Biuro Poselskie, które ma służyć obywatelom, wspierać moją działalność oraz zapewnić lepszy kontakt z tymi wszystkimi osobami i podmiotami, które szukają wsparcia dobrych idei.

O wszystkich podejmowanych inicjatywach, planowanych konsultacjach, przeprowadzanych ekspertyzach i ich wynikach dotyczących spraw istotnych dla Pana z punktu widzenia piastowanego stanowiska będziemy informować na bieżąco, z nadzieją na owocną współpracę.

Osobą do kontaktu na terenie okręgu leszczyńsko-kaliskiego jest Dyrektor Biura Poselskiego w Kaliszu Pani Barbara Oliwiecka, kom. 510 10 77 33, e-mail: barbara.oliwiecka@nowoczesna.org. Adres, pod który można kierować korespondencję i gdzie będę pełnił dyżury poselskie, to: Biuro Poselskie Adama Szłapki. ul. B. Rumińskiego 2 ( II piętro, pokój nr 207) 62-800 Kalisz.

Z poważaniem,

/-/ Adam Szłapka

Powrót na początek stronPoseł na Sejm Rzeczypospolitej
dr Bartosz Józwiak

Konin, 14.12.2015.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

Bardzo serdecznie dziękuję za gratulację i życzenia. Poparcie, jakim obdarzyli mnie wyborcy motywuje mnie do intensywnego działania dla dobra mieszkańców i regionu. Dzięki uzyskanemu mandatowi zaufania będę miał możliwość konsekwentnego dążenia do realizacji celów zawartych w programie wyborczym.

Pragnę zapewnić, Ze jako Poseł Rzeczypospolitej Polskiej jestem gotowy na współpracę z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami gospodarczymi w celu rozwiązywania istotnych problemów naszego Państwa i jego obywateli, a także godnie i skutecznie reprezentować ich w parlamencie RP.

Z poważaniem

/-/  Bartosz Jóźwiak

Powrót na początek stron


 

Instytut Ochrony Roślin
Państwowy Instytut Badawczy


Poznań, 18 grudnia 2015 roku.

Sz. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie pragnę podziękować Panu za wyróżnienie i uhonorowanie mojej osoby w albumie „Ludzie naszych czasów” oraz przesyłany dyplom.

W załączeniu przesyłam Panu zaproszenie na 56. Sesję Naukową Instytutu Ochrony Roślin - Państwowego Instytutu Badawczego.

Z poważaniem

/-/ Prof. dr hab. Danuta Elżbieta Sosnowska
Dyrektor

Powrót na początek stron


 

Ks. Czesław Wala

Boże Narodzenie 2015.

Szanowny Pan
Dr Marian Krol
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Drogi Przyjacielu!

Przeminął czas listopadowej zadumy i serdecznej modlitwy polecanej za tych, których Pan powołał do Domu Ojca, a obecny czas, który Opatrzność Boża nam przekazuje to czas radosnego adwentowego oczekiwania na niezwykłą tajemnicę rodzącego się Boga- Człowieka, aby ubogacić przez przeżycie tej tajemnicy nasze człowieczeństwo i człowieczeństwo naszych bliźnich, aby je przeżywać w klimacie Bożej światłości, bogatej miłości kierowanej ku Bogu i każdemu człowiekowi. Dlatego na tę chwilę Wieczerzy Wigilijnej i przeżywania tajemnicy rodzącego się Boga- Człowieka w osobie małej Dzieciny trzymając w swoich rękach kapłańskich opłatek przesłany przeze mnie pragnę z darem pamięci modlitewnej złożyć kapłańskie i przyjacielskie życzenia.

Życzę, aby dar rodzącej się Bożej Miłości w osobie małej Dzieciny napełniał wielorakimi łaskami i wlewał niewidzialny pokój oraz światło rozjaśniające mroki ciemności, a zatem aby każde serce łącznie z Twoim sercem w codziennym pielgrzymowaniu pomagało naszym bliźnim ku temu by mogli zobaczyć, przeżyć tę wielką tajemnicę ciągle rodzącego się Boga- Człowieka. Życzę, aby nasza Najlepsza Matka, która pochylając się nad Dzieciątkiem Jezus pochylała się troskliwą matczyną miłością nad Tobą i Twoimi Najbliższymi, a święty Józef, niezawodny opiekun w stałym zatroskaniu pomagał ku temu, aby każda rodzina polska przeżywała dalsze Jego pielgrzymowanie wzbogacając się wartościami nie przemijającej miłości dla małżeństwa, rodziny, kościoła i ojczyzny. Oby wszystko, co Boże i ludzkie było spełnione i zrealizowane w klimacie wiary i zawierzenia ku Bogu, Ojczyźnie i każdemu Człowiekowi.

Z kapłańskim błogosławieństwem

/-/ Ks. Czesław Wala

Powrót na początek stron
 Prezydent miasta Krakowa
Jacek Majchrowski


Kraków, grudzień 2015 r.


Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Pan
Dominik Górny Członek Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowni Panowie!

Serdecznie dziękuję za przekazany egzemplarz książki „Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło".

Z zainteresowaniem zapoznałem się z nadesłaną przez Panów publikacją, która w ciekawy sposób przedstawia historię budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Dzieło wielkiego polskiego patrioty, męża stanu i wybitnego pianisty niewątpliwie zasługuje na upamiętnienie. Tym bardziej cieszy fakt, że udało się - dzięki zaangażowaniu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz dzięki szerokiemu społecznemu poparciu - z powodzeniem zrealizować projekt odsłoniętego niedawno w Poznaniu pomnika.

Korzystając z okazji, składam Panom życzenia sukcesów w prowadzonej od lat „pracy organicznej". Niech dobre zdrowie i pogoda ducha zawsze pozwalają Panom na pomyślną realizację wszelkich planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Majchrowski

Powrót na początek stron
 


 

Stanisław Szymański

Gdańsk, 12 grudnia 2015 roku.


Wielce Szanowny Pan
 dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
- laureat plebiscytu „Medialna 5. Wielkopolski”!

Serdeczne gratuluję Panu i życzę wielu łat dalszej jakże potrzebnej działalności - propagowania pozytywistycznych tradycji pracy organicznej oraz upowszechniania wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego.

Niechaj Polska zna jakich synów ma!

Do pozdrowień z Gdańska ośmielam się dołączyć książkę „Nasza mała ojczyzna”, w której opisuję dobrze znany Panu region Wielkopolski - Ziemię Międzychodzko-Sierakowską.

Z poważaniem

/-/ Stanisław Szymański


Powrót na początek stron

 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Ryszard Bartosik

Turek, 27 listopada 2015 r.Szanowny Pan
 dr Marian Król
 Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje. Jest mi niezmiernie miło, że uzyskanie i objęcie mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zostało zauważone przez Pana.

Życzę Panu wszelkiej pomyślności i satysfakcji z pracy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ryszard Bartosik

Powrót na początek stron
 


 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Krzysztof Ostrowski


Gniezno, 1 grudnia 2015


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze!

Serdecznie dziękuję za przesłane mi gratulacje i miłe słowa z okazji zdobycia mandatu poselskiego.

Zapewniam, że uczynię wszystko, by nie zawieść zaufania, jakim obdarzyli mnie wyborcy oraz pokładanych we mnie nadziei. Cztery najbliższe lata będą czasem intensywnej pracy dla Polski i wierzę, że po upływie kadencji, będę mógł stwierdzić, że dobrze wywiązałem się z powierzonego mi zadania.
Z poważaniem

Poseł na Sejm RP
   
/-/ Krzysztof Ostrowski

Powrót na początek stron
 


 

Biblioteka Raczyńskich

Poznań, 4 grudnia 2015 r.Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Biblioteka Raczyńskich serdecznie dziękuje za przekazanie książki: - Ignacy Paderewski. Pomnik i dzieło. Wyżej wymieniony dar w istotny sposób uzupełni nasze zbiory. Jednocześnie bardzo dziękujemy za pamięć o naszej Bibliotece.

Kierownik Działu Gromadzenia
i opracowania zbiorów


/-/ Iwona Horodecka

Powrót na początek stron
 


 

Polski Teatr Tańca
Prof. Ewa Wycichowska

Poznań, 4 grudnia 2015


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę przyjąć moje najgłębsze wyrazy wdzięczności za zaszczyt jakim jest przyznanie mi Złotego Medalu Honorowego „Verba Docent Exempla Trahunt". Wśród wielu honorów, ten cenię sobie szczególnie jako Poznanianka, która blisko trzy dekady swojego życia poświęciła prowadzeniu Polskiego Teatru Tańca, zjawiska artystycznego, które zapisało swój ślad na mapie pięciu kontynentów.

Dziękując za docenienie mojej pracy, pragnę pokłonić się z szacunkiem nad działalnością Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, wspaniałej inicjatywy, trudnej do przecenienia.

Łączę serdeczne pozdrowienia

/-/ Prof. Ewa Wycichowska

Powrót na początek stron
 


 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej
Łukasz Mikołajczyk


Ostrów Wielkopolski  3,12,2015 r.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent

Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Bardzo dziękuję za gratulacje i życzenia przesłane w związku z wyborami parlamentarnymi, w których otrzymałem mandat senatorski.

Decyzja wyborców to dla mnie ogromne wyróżnienie. Wygrana w okręgu jednomandatowym jest wielkim zobowiązaniem. Traktuję ją jako mobilizację do rzetelnej i solidnej pracy. Będę reprezentował obywateli naszego państwa w procesie stanowienia prawa, w debacie publicznej i właściwych dla parlamentarzysty indywidualnych aktywnościach.

Chciałbym zadeklarować wsparcie przy podejmowaniu inicjatyw ważnych w wymiarze społecznym i państwowym. Wierzę, że działania i postawy wypływające z myślenia kategoriami wspólnego dobra mają wielki potencjał zmieniania naszej rzeczywistości na lepszą. Mam nadzieję, że uda nam się zgodnie współpracować, aby kolejne projekty Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego mogły być realizowane.

Z poważaniem

/-/ Łukarz Mikołajczyk
Senator RP

Powrót na początek stron
 


 

Ksiądz Prałat Jan Stanisławski

Poznań, dnia 2 grudnia 2015 r.
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Z dużym wzruszeniem przyjąłem pamięć i życzenia związane z moim 80 - leciem urodzin. Szczerze za nie dziękuję z całego serca oraz za wszelkie dowody życzliwości, których od lat doświadczam. Opatrzność Boża pozwoliła mi dożyć w zdrowiu tej rocznicy i wiem, że nie mogę tego daru zmarnować, ale do ostatnich sił podejmować wyzwania, jakie przede mną stają.

W minione lata wpisały się niezwykłe wydarzenia natury politycznej, kościelnej i osobistej. Fizjologia mózgu jest taka, że zapomina się zdarzenia przed chwilą przeżyte, a wyraźnie stają i odzywają się zdarzenia z najwcześniejszego dzieciństwa. W moim wypadku są one takie jak wybuch wojny światowej, pożegnanie ojca udającego się na front i wszystko, co nastąpiło potem, a co dziś jest przedmiotem świadomej interpretacji.

Bogu niech będą dzięki za wszystko, a po Nim za ludzi, których stawia na naszej drodze. Zawsze są darem.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Ks. Jan Stanisławski

Powrót na początek stron
 


 

„Chcemy wspólnemi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak w przemyśle chcemy, więc z niej mieć obywateli prawych, światłych pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych ".

(Z mowy H. Cegielskiego na walnym zebrani
 
Towarzystwa Pomocy Naukowej 18 lutego 1865 r.).

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Gratulacje i podziękowanie

Szanowny Panie Prezydencie

Są chwile w życiu człowieka, gdy nagrody otrzymywane przez innych, dają wiele radości. Taką chwilą była Gala „Medialnej 5. Wielkopolski”, która odbyła się 25 listopada br.

Wtedy to, odbyła się uroczystość wręczenia Panu statuetki wraz z dyplomem, potwierdzającej Pana życzliwość i skłonność do współpracy z dziennikarzami, ale też z każdym innym człowiekiem. Wydarzenie to, było dla mnie ogromnym przeżyciem, bo utwierdziło mnie w przekonaniu, że warto coś robić dla innych, bo nauczyło mnie tego, że poszanowanie drugiego człowieka jest bardzo ważne w kontaktach międzyludzkich.

Powiedział Pan „...To co ja robię, czy robiłem, co będę robił, to jest wynik takiej inspiracji, którą otrzymuję od ludzi...”- To piękne słowa, bo nie każdy potrafi słuchać drugiego człowieka, a Pan to potrafi i dlatego zawsze służy im pomocą. Wiem, że należy Pan do tych, którzy wolą dawać niż brać, to tym bardziej jeszcze raz serdecznie gratuluję tego wyróżnienia.

Jednocześnie, jako lider Klubu Szkół Imienia Hipolita Cegielskiego pragnę w jego imieniu serdecznie podziękować za przekazaną do szkolnych bibliotek książkę „Ignacy Jan Paderewski. Pomnik i dzieło”, która pokazując Jego sylwetkę i dokonania, powinna stać się inspiracją dla naszych uczniów do jeszcze lepszej nauki i podążania Jego drogą.

Na koniec, pragnę także podziękować osobiście, za przyznany mi Medal Pamiątkowy 250-lecia Orderu Św. Stanisława B.M., bo wiem, że przyznając go, jest Pan w pełni przekonany o tym, iż na niego zasłużyłem.

/-/ Marek Nowak

Powrót na początek stron
 


 

Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej

Paweł Arndt

Gniezno, dnia 27 listopada 2015 roku.


„Gesty dobroci są jak letnie kwiaty
Wsunięte między kartki książki
Uczucia z nimi związane ożywają
Nawet po latach”
                                (Pan Brown)

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę podziękować za serdeczne życzenia i gratulacje, które otrzymałem z okazji uzyskania mandatu Posła na Sejm RP VIIII Kadencji. Jestem niezwykle wdzięczny za okazaną pamięć oraz wszelkie wyrazy życzliwości.

Z poważaniem

/-/ Paweł Arndt
Poseł na Sejm RP

Powrót na początek stron
 


 

Polski Teatr Tańca
Ewa Wycichowska

 


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pragnę jak najserdeczniej zaprosić Pana na prapremierę spektaklu „LAMENT. Pamięci Tadeusza Różewicza”, która będzie miała miejsce 28. listopada 2015 r. o godzinie 20:00 w hali nr 2 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Jest to moja ostatnia realizacja premierowa w Polskim Teatrze Tańca, w czasie gdy kieruję zespołem, gdyż sezon 2015/2016 jest moim pożegnalnym.

Będę szczególnie zaszczycona i wzruszona mogąc podzielić się tym doznaniem artystycznym jakim jest spektakl „LAMENT...” z wypróbowanymi przyjaciółmi Teatru i moimi.

Z wyrazami szacunku

/-/  Ewa Wycichowska

Powrót na początek stron


 

Maria Z. Siemionow, MD, PhD, DSc
Professor of Orthopaedics
Hand Surgery and Peńpheral Nerve Surger

Director of Microsurgery Research

Chicago, 7 listopada, 2015

Pan
Dominik Górny
Poeta i Pozytywista
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dziękujemy serdecznie za miły prezent w postaci tomu poezji "Poemat o moim Chopinie” Pana pióra. Jest to wspaniała pozycje w naszej bibliotece książek muzycznych doskonale komponująca się pomiędzy szopenowskimi opracowaniami Adama Zamojskiego i Piotra Wierzbickiego.

Pana wiersze odświeżają nasze wspomnienia pamiętnego roku 2010 - roku 100 letniej rocznicy urodzin Chopina. Kilkukrotnie w Roku Chopinowskim odwiedziliśmy Kraj. W maju w Teatrze Wielkim - w Operze Narodowej oglądaliśmy niezwykły spektakl baletowy "Chopin - Artysta Romantyczny” (Nokturn cis-moll).

W czerwcu 2010 roku w Toruniu odbywał się Światowy Kongres Polonii Medycznej (Słowiańskie nuty na emigracji). A jesienią zwiedziliśmy wówczas po raz pierwszy Żelazową Wolę (Dworek w Żelazowej Woli).

Życzymy dalszych sukcesów na polu poezji, publicystyki, a głównie w pracy pozytywistycznej w ramach Towarzystwa HC.


/-/ Maria i Włodek Siemionow


Powrót na początek stron
 


 

Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 6 listopada 2015 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W związku z zakończeniem pełnienia przeze mnie funkcji Wojewody Wielkopolskiego chciałbym prosić o przyjęcie serdecznych podziękowań za owocną współpracę. Miło mi też poinformować, że wyborcy powierzyli mi zaszczytną funkcję Senatora RP, którą sprawować będę już od listopada br.

Rzetelne pełnienie służby publicznej stanowi dla mnie najważniejszą wartość. Świadomość wielkiej odpowiedzialności towarzyszyła mi przez osiem lat sprawowania funkcji Wojewody Wielkopolskiego. Dwukrotne powierzenie mi przez Premiera RP tego zaszczytnego stanowiska było dla mnie wyróżnieniem i źródłem cennych doświadczeń, a przede wszystkim służbą na rzecz rozwoju Wielkopolski i kraju. Praca ta wiązała się niejednokrotnie z koniecznością podejmowania trudnych decyzji, lecz traktowana jako misja publiczna przynosiła wiele satysfakcji.

Współpracę z Panem poczytuję sobie za zaszczyt i serdecznie dziękuję za wsparcie oraz okazywaną życzliwość i pomoc, dzięki którym możliwa była konstruktywna, profesjonalna praca i realizacja wartościowych inicjatyw. Mając nadzieję na utrzymanie dobrych kontaktów, składam życzenia wszelkiej pomyślności, wielu sukcesów oraz powodzenia w pracy zawodowej i życiu osobistym.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek stron
 


 

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP Wielkopolska

Poznań, 5 listopada 2015 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Z prawdziwą satysfakcją informuję, że decyzją Kapituły Dziennikarskiego Plebiscytu „Medialna 5. Wielkopolski" został Pan jego laureatem.

Dla opinii publicznej jest niezmiernie ważne, aby osoby, firmy oraz instytucje  do których zwracają się dziennikarze, były im życzliwe i skłonne do współpracy, bo to budzi też szacunek odbiorców informacji. Postanowiliśmy  więc wybierać pięć osób, z którymi dziennikarzom najlepiej współpracowało się w minionym roku. Organizatorem Plebiscytu jest Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej. Jego finał z wręczeniem laureatom wyróżnień będzie 25 listopada 2015 r. w poznańskim Collegium da Vinci - ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 10, w sali 340 (III piętro). Gospodarzem uroczystości - na którą serdecznie zapraszamy - będzie Założyciel tej Uczelni prezes zarządu Marian Przybylski.

Z poważaniem i wyrazami szacunku

Przewodniczący Zarządu
Wielkopolskiego Oddziału
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

/-/ Andrzej Górczyński

Powrót na początek stron


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie


Gniezno, dnia 26 października 2015 roku.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 30 maja 2015 r. po raz drugi zorganizowała Bieg im. Hipolita Cegielskiego. Po raz pierwszy bieg ten odbył się w dniu wolnym od pracy. Dzięki temu oprócz pracowników i studentów naszej Uczelni udział wzięli również miłośnicy biegania reprezentujący m. in. Policję, Urząd Miejski, wielkopolskie uczelnie wyższe oraz szkoły ponadgimnazjalne. Poza tym, co nas bardzo ucieszyło, w biegu uczestniczyły całe rodziny. Starterem tej edycji biegu był prof. dr hab. Józef Garbarczyk (Rektor naszej Uczelni), który również dekorował zwycięzców biegu.

W imieniu organizatorów, w załączeniu, przekazuję pamiątkowy medal, który na mecie otrzymał każdy uczestnik biegu.

Poza tym, z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować pana Prezydenta, że reprezentacja naszej Uczelni zajęła 3 miejsce (klasyfikacja akademicka) w III edycji Sztafety Maratońskiej XLPL EKIDEN, która miała miejsce 14 czerwca 2015 roku na poznańskiej Malcie.

Z wyrazami szacunku

Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska
oraz organizator biegu

/-/ /dr Sławomir Binkowski


Powrót na początek stron

 


 

Szef
Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej polskiej
Małgorzata Sadurska


Warszawa, 24 października 2015 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości wręczenia statuetek Złotego Hipolita 2015
oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej

Szanowni Laureaci!
Szanowni Państwo!

Wszystkim zgromadzonym na dzisiejszej uroczystości przekazuję wyrazy szacunku i uznania za Państwa zaangażowanie w promocję przedsiębiorczych i patriotycznych postaw we współczesnej Polsce.

Wyróżnienia nagrodą Złotego Hipolita gratuluję Laureatom: Księdzu Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu, Panom Profesorom Włodzimierzowi Fiszerowi, Norbertowi Skupniewiczowi, Franciszkowi Ziejce, Panu Doktorowi Zygmuntowi Nowakowi oraz Panu Posłowi Józefowi Zychowi. Przesyłam też powinszowania dla Pani Profesor Marii Siemionow, która swoją statuetkę Złotego Hipolita odebrała wcześniej. Przyznany Państwu tytuł Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej to dowód uznania dla Państwa dorobku naukowego, duszpasterskiego, politycznego czy artystycznego, ale przede wszystkim wyraz docenienia Państwa nieprzeciętnego zaangażowania w społeczne życie Polski.

Ważne cele, do których dążył patron nagrody Hipolit Cegielski, streszczają słowa wielkiego pisarza i publicysty, który idee pracy organicznej zaszczepiał bohaterom swoich powieści i promował w społeczeństwie. Bolesław Prus pisał: Zajmijmy się spłacaniem długów, oszczędnościami, podnoszeniem rolnictwa i przemysłu, ścieśnianiem rodzinnych i towarzyskich węzłów, [...] wspomaganiem nieszczęśliwych, rozszerzaniej zdrowej oświaty i moralności.

Państwa działalność pokazuje, że pozytywistyczne ideały mają nadal niezwykle aktualną wymowę. Pracując nie tylko dla siebie, lecz także dla innych, odnosząc sukcesy zawodowe i w służbie publicznej, dają Państwo dowód odpowiedzialności za historyczne dziedzictwo Rzeczypospolitej oraz za jej przyszłość.

Cieszę się, że Państwa życiowe osiągnięcia, aktywność i wybitne zasługi zostają uhonorowane. To wielka wartość, że na początku XXI wieku nie brak popularyzatorów myśli Hipolita Cegielskiego. Dzięki inicjatywie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego możemy poznać tych, którzy zasługują na miano jego naśladowców. Mam nadzieję, że Złoty Hipolit będzie dla Laureatów nie tylko nagrodą, ale również wezwaniem do dalszej aktywności na rzecz wspólnego dobra.

Z serdecznymi pozdrowieniami
/-/ Małgorzata Sadurska


Powrót na początek stronPrezydent miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak


Poznań, 24 października 2015 r.Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan
Prof. Józef Orczyk Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Przewodniczący,

z satysfakcją przyjąłem informację o wyróżnieniu statuetkami Złotego Hipolita oraz nadaniu godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej osobom zasłużonym dla naszego miasta, regionu, kraju. Nie mogąc osobiście wziąć udziału w uroczystości, tą drogą chciałbym przekazać wyróżnionym gratulacje i najlepsze życzenia kolejnych sukcesów.

Idea pracy organicznej i postawa jej XIX-wiecznego prekursora znajdują uznanie i naśladowców również obecnie. Dzisiaj idea pracy od podstaw rozumiana jest jako wszechstronna aktywność na rzecz rozwoju gospodarczego, wzmacniania postaw społecznych, a także podejmowania działań dla dobra wspólnego. Jestem przekonany, że godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej stanowi wyraz szacunku dla działalności, codziennej pracy oraz licznych osiągnięć osób wyróżnionych. Mam nadzieję, że wyróżnienie przyniesie laureatom wiele zadowolenia i dumy z dokonań, które cieszą się społecznym uznaniem.

Gratulując raz jeszcze, składam życzenia wszelkiej pomyślności, powodzenia w realizacji zamierzeń oraz tego, aby sukces nieodmiennie wieńczył wkładany w pracę wysiłek, niosąc satysfakcję i motywację do dalszej działalności.

Z poważaniem

/-/Jacek Jaśkowiak


Powrót na początek stronUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 22 października 2015 roku


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Pan

Prof. Józef Orczyk
Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

Szanowny Panie Prezesie, Szanowny Panie  Przewodniczący,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości wręczenia statuetek Złotego Hipolita oraz nadania godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej odbywającej się w dniu 24 października br. Tym bardziej mi przykro, że z powodu wcześniej zaplanowanych obowiązków służbowych nie będę mógł wziąć udziału w tym niezwykle ważnym wydarzeniu.

Jednocześnie chciałbym tą drogą przekazać Państwu moje wyrazy uznania za krzewienie inicjatywy bardzo potrzebnej i ważnej, a tym bardziej cennej, że dzięki niej nie zapominamy o tych, którzy poświęcają się pracy organicznej na rzecz innych. Tego typu aktywność zasługuje na najwyższy szacunek i wyróżnienie.

Życząc wszystkim Państwu udanej i niezapomnianej uroczystości, pozostaję z wyrazami szacunku.

/-/ Prof.dr.hab. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Powrót na początek stronPolski Komitet Olimpijski


Warszawa, dnia 14 października 2015 roku.


Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
Szanowny Pan
dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Przyjacielu

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek „Złotego Hipolita 2015”, zaplanowane na 24 października br. Mam pełną świadomość jak ważne to wydarzenie dla Laureatów oraz wszystkich osób skupionych wokół Towarzystwa.

Tym bardziej jest mi przykro, że - z uwagi na służbowy wyjazd do USA na Zgromadzenie Ogólne ANOC (Światowego Stowarzyszenia Narodowych Komitetów Olimpijskich) - nie będę mógł tego dnia być obecny w Poznaniu. Ogromnie żałuję.

Dlatego - licząc na usprawiedliwienie mojej absencji - bardzo proszę Pana Prezydenta o to, aby przekazał Laureatom moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu następnych sukcesów. Słowa uznania kieruję także do członków Kapituły - jestem przekonany, iż dokonali oni niezwykle trafnego wyboru, a statuetki „Hipolita 2015” trafiają w pod każdym względem godne ręce.

Gorąco pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości

Z gorącymi pozdrowieniami

Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

/-/ Andrzej Kraśnicki


Powrót na początek stron


 

Parafia pw. Św, Jadwigi Śląskiej w Mądrem
Ks. proboszcz Sławomir Krzeszewski

Mądre 29.09.2015r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu wspólnoty Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. św. Jadwigi w Mądrych, w powiecie średzkim zwra-cam się z uprzejmą prośbą o wsparcie prac remontowych kościoła parafialnego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2625/Az dn. 29.08.1997r.

Zdecydowałem się napisać do Państwa o pomoc, także  dlatego, że w tej małej wspólnocie zbiegało się to co najlepsze dla Wielkopolski przełomu wieków XIX i XX. Pracował tutaj Maksymilian Jackowski, proboszczował znany społecznik poznański bł. ks. Narcyz Putz, założyciel czytelni ludowej, banku spółdzielczego w Zaniemyślu, obrońca Polaków przed sądami niemieckimi, mieszkał prof. UJ Michał Bobrzyński wraz ze swoją żoną, Zofią z Cegielskich. Z tej parafii pochodzą dwa oddane Polsce rody: Sokolniccy i Rembowscy (siedmioro z nich, to kawalerowie Virtuti Militari), mieszkał także jeden z założycieli ZWZ AK w Wielkopolsce por. Franciszek Unrug, krewny admirała Unruga.

Dzisiaj parafia jest bardzo mała i większa część jej mieszkańców to pracownicy byłych PGR oraz spółdzielni produkcyjnych. Staramy się w miarę swoich możliwości oraz pomocy donatorów, aby zabytkowy neogotycko kościół nie popadł w ruinę. Pozyskujemy środki od samorządu, ale zaniedbany budynek wymaga wielu nakła-dów. Dodatkowo świątynia została okradziona w 2005r. i próbujemy zabezpieczyć, to co nam pozostało. Przed nami bardzo kosztowny (ok. 120.000 zł) remont zabytkowych organów. Instrument jest nieczynny od wielu lat gdyż został zniszczony przez owady. Sami tego nie udźwigniemy mimo zaangażowania i dobrej woli naszych Parafian, których łącznie jest 815. Ze swej strony zapewniam transparentność w wykorzystaniu ewentualnej pomocy.

Zdaję sobie sprawę, że mają Państwo mnóstwo takich wniosków, dlatego będziemy wdzięczni za okazanie każ-dej pomocy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ks. Siawomir Krzeszewski
Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej  pw. św Jadwigi Śląskiej w Mądrem

Powrót na początek stron


 

Andrzej B. Legocki
Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk


Poznań, 24 września, 2015.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie,

Pragnę najserdeczniej podziękować Panu Prezydentowi za przekazane w tak ujmującej formie gratulacje i życzenia z okazji jubileuszu nadania stopnia doktora nauk rolniczych przez Uniwersytet Przyrodniczy.

Dostrzeżenie przez Uczelnię wyników mojej wieloletniej pracy badawczej oraz służby społecznej uważam za wyróżnienie bardzo szczególne. Cóż może bardziej cieszyć od życzliwej oceny wyrażonej przez macierzyste środowisko? W tym wyróżnieniu dostrzegam opowiedzenie się akademickich gremiów za wartościami humanistycznymi zapisanymi w dorobku zarówno współczesnych jak i wcześniejszych generacji. We wszystkich bowiem dziedzinach całej sfery nauki, podobnie zresztą jak i kultury, zawsze i niezmiennie chodzi o człowieka.

Dziękuję Ci bardzo serdecznie Drogi Marianie za Twoją tak wyróżniającą mnie pamięć oraz życzliwość prosząc o przyjęcie wyrazów mego szczerego szacunku i przyjacielskich pozdrowień.

/-/ Andrzej Legocki

Powrót na początek stron
 


 

Starosta Poznański
Jan Grabkowski

Poznań, 19 września 2015 r.Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie
Szanowni członkowie Towarzystwa

Szanowni Państwo,

„Był jednym z wielkich nie tylko ludzi sztuki', ale i wielkich mężów stanu, którym zawdzięczamy niepodległość. Jego koncerty', w Wielkopolsce i w Warszawie, to były wielkie manifestacje polskości." - w ten sposób Ignacego Jana Paderewskiego charakteryzował jego biograf, profesor Marian Drozdowski. Niedawne odsłonięcie w Poznaniu pomnika wybitnego kompozytora, polityka i patrioty świadczy o tym, że pamięć o nim jest w regionie ciągle żywa. Owacyjne przyjęcie artysty przez mieszkańców, przeradzając się w manifestację polskości, stało się impulsem do wybuchu zwycięskiego powstania. Choć Paderewski miał niebywałe zasługi dla całego kraju, to historia złączyła go trwale przede wszystkim z Wielkopolską

Nasz region łączy jednak z kompozytorem nie tylko historia. Jego postawa i wyznawane wartości odzwierciedlają bowiem wszystko to, co składa się na wielkopolski etos. Jak poświadczają „Pamiętniki" , był on zwolennikiem systematycznej, codziennej pracy, która przynosić ma trwałe rezultaty, a nie ograniczać się do jednorazowego zrywu. Temu właśnie podporządkowywał całą swoją aktywność artystyczną i polityczną. Wyraźne widoczne podobieństwa z ideałami tak u nas cenionej pracy organicznej sprawia, że Paderewski jest Wielkopolanom nadal bardzo bliski.

Fakt, że w budowę pomnika Ignacego Jana Paderewskiego zaangażowali się nie tylko przedstawiciele lokalnego życia kulturalnego, społecznego i politycznego, ale przede wszystkim rzesza tych, którym postać pierwszego premiera po odzyskaniu przez Polskę niepodległości jest bliska dowodzi, że jest on nie tylko ważną postacią symboliczną, ale przede wszystkim symbolem tożsamości narodowej i regionalnej.

Zachęcam zatem bardzo serdecznie do zapoznania się z materiałem zawartym w niniejszej publikacji. Wierzę, że będzie ona pozycją obowiązkową w biblioteczce każdego Wielkopolanina.

Z wyrazami szacunku

Powrót na początek stron


 

Chór Nauczycieli
Im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu
Ryszard Łuczak, dyrektor i dyrygent

Poznań, dnia 10 czerwca 2015 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Patrzy na nas z Pomnika Mistrz Ignacy Jan Paderewski

Chwała Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za troskliwą pamięć i opiekę nad spuścizną naszych ojców, za ludzi, którzy nie żałowali swej wiedzy i pracy, aby Polacy zachowali swoją tożsamość. Po pięciu latach przygotowań Poznaniacy i Wielkopolanie mogli 6 maja 2015 r. ze wzruszeniem uczestniczyć w uroczystości poświęcenia i odsłonięcia Pomnika Mistrza na skwerze przy Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Mogą być dumni organizatorzy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a zwłaszcza jego prezydent dr Marian Król, że dzięki ich inicjatywie pomnik otrzymał piękną formę artystyczną, a my pamiętać będziemy o wiekopomnych zasługach genialnego Polaka, Wielkiego Syna Ojczyzny.

Pragnę dodać, że Poznański Chór Nauczycieli im. Ignacego J. Paderewskiego pod moją dyrekcją od trzydziestu lat wędruje po Wielkopolsce, Polsce i Europie z pieśniami spełniającymi przesłanie wielkiego patrona naszego chóru.

W swoim repertuarze posiada pieśni kompozytorów z różnych epok, ale szczególnie polskie pieśni patriotyczne i religijne, w tym kompozycje Ignacego J. Paderewskiego „Hej; Orle Biały”, a zwłaszcza do słów Mickiewicza „Piosnkę Dudarza”, czy „Polały się łzy me czyste”, które należą do najwspanialszych natchnień liryki chóralnej.

Na koncertach w pieśniach i poezji śpiewamy i mówimy o patriotyzmie, umiłowaniu przez nas ziemi ojczystej. Pamiętamy, że Mistrz w 1905 r. napisał Wielką Symfonię h-moll osnutą na programie patriotycznym, mówi o tym jej tytuł „Polonia”, natchniona prawdopodobnie cyklem Grottgerowskim symbolizując walkę narodową w 1863 r.

Od 30 lat jestem pomysłodawca spotkań na poznańskim Dworcu PKP, gdzie 26 grudnia 1918 r. przyjeżdża Mistrz Paderewski. Jestem pomysłodawcą i reżyserem tego wydarzenia. Coroczna inscenizacja historycznego przyjazdu Paderewskiego pociągiem do Poznania na Dworzec Letni gromadzi tłumy poznaniaków wiwatujących na cześć Mistrza, a w postać genialnego artysty i Męża Stanu wciela się od wielu lat animator kultury, członek założyciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Edmund Dudziński. Za koncerty poświęcone Ignacemu J. Paderewskiemu i Powstaniu Wielkopolskiemu Chór uhonorowano statuetką Dobosza Powstania Wielkopolskiego oraz Statuetką Hipolita Cegielskiego.

Wspólna Europa, wielkie marzenie Mistrza powinna stać się rzeczywistością wyrosłą z naszych największych nadziei, z miłości człowieka do człowieka.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję Prezydentowi Towarzystwa i Jego Zarządowi za wspaniałą inicjatywę budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego - za aktywność, zaangażowanie, poświęcenie i wytrwałość w dążeniu do realizacji tego celu.

Ze słowami najwyższego uznania

/-/ Ryszard Łuczak

Powrót na początek stron
 


 

Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
Rektor -  prof. dr Halina Lorkowska

Poznań, 15.09.2015 r.Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie  Prezydencie,
Szanowni Państwo!

W dniu 06 maja 2015 r., w roku 155 rocznicy urodzin Ignacego Jana Paderewskiego, a zarazem, w roku jubileuszu 95-lecia istnienia poznańskiej, muzycznej Almae Matris - dumnie noszącej jego imię; na Placu Stefana Stuligrosza, przy Auli Nova, w muzycznym sercu miasta stanął pomnik. Pomnik człowieka niezwykłego, polityka, męża stanu, genialnego pianisty wirtuoza, kompozytora, charyzmatycznego mówcy, filantropa. Stanął w podzięce za dobro jakie wyświadczył ojczyźnie, za jego niepodległościowe działania, za rozsławianie imienia Polski wszędzie tam gdzie był i grał, za, niemającą sobie równych, postawę pokazującą jego następcom, przyszłym pokoleniom Polaków, czym jest prawdziwy patriotyzm i umiłowanie ojczyzny. Długo czekał Mistrz Paderewski na swoje miejsce w Poznaniu, w tym mieście, które zawdzięcza mu tak wiele, ale teraz jest z nami, stanął na cokole obok swojej Akademii i odtąd będzie z nią na dobre i na złe. W imieniu Senatu i Społeczności poznańskiej muzycznej Uczelni składam na ręce Pana Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dra Mariana Króla, dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy przyczynili się do powstania pomnika, gorące z głębi serca płynące podziękowania.

Nasz Patron mawiał: „w górę serca i oczy w górę” - tak czynić będziemy, pamiętając przez cały czas o Jego przesłaniach życiowych, które są dla nas drogowskazami do działania.

Z wyrazami szacunku

/-/ Halina Lorkowska

Powrót na początek stron


 

Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich
Dyr. Grażyna Wereszczyńska


Warszawa, 4 września 2015 r.

Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Prezydenta Pana Andrzeja Dudy składam członkom Towarzystwa - za Pana pośrednictwem serdeczne podziękowania za gratulacje i życzenia nadesłane w związku z objęciem urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę zapewnić, że celem prezydentury Pana Andrzeja Dudy jest służenie obywatelom i krajowi, dlatego będzie ona otwarta na wszystkie grupy społeczne i oparta na dialogu. Udzielone poparcie, a także gratulacje i wyrazy życzliwości stanowią dla Prezydenta Andrzeja Dudy zobowiązanie i motywację do konsekwentnego realizowania założonych celów oraz zadań wynikających z pełnienia najwyższego urzędu w państwie.

Pan Prezydent dołoży wszelkich starań, aby nie zawieść zaufania, jakim obdarzony został przez Naród i spełnić nadzieje pokładane w Nim przez różne środowiska.

Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla Pana Prezydenta oraz pozostałych Członków Towarzystwa i życzę satysfakcji z podejmowanych działań.

Z wyrazami szacunku

/-/Grażyna Wereszczyńska

Powrót na początek stron
 


 

Prof. dr hab. Waldemar Łazuga

Poznań 28 czerwca 2015 roku.Szanowny Pan
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Drogi Marianie

Postawić w Poznaniu pomnik Paderewskiemu, to wielka sprawa. Postawić, nie oglądając się na dotacje i subwencje, „własnym przemysłem”, to czyn prawdziwie organicznikowski. Nie wiem, jak to robisz, że wciąż Ci się udaje. Podziwiam, dziękuję i zazdroszczę.

Nasze miasto niespecjalnie dba o pamięć. Wiele przez to tracimy. To grzech przeceniać zasługi cudze i zapominać o własnych. Wytykamy to sobie zresztą od dawna. Ty nie wytykasz, Ty z tym zaniedbaniem uparcie od lat walczysz.

Paderewskiemu należał się pomnik. Myślałem sobie podczas uroczystości, że na oku powinien mieć Bazar. Ale ostatecznie stoi dobrze - dwie piękne sale koncertowe ma pod, a operę przed nosem. Pięknie mu dokoła grają. Na pewno dobrze będzie mu się tam stało.

Sama uroczystość wzruszająca. Ryków „prawdziwych patriotów" nie komentuję, bo na to nie zasługują. Tobie gratulacje składam, nisko się kłaniam i raz jeszcze za Paderewskiego dziękuję.

Bądź zdrów Panie Prezydencie

/-/ Waldemar Łazuga, członek THC


Powrót na początek stron
 


 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


Poznań, 1 września 2015 roku.Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
 
Nie milkną echa pochwał, z którymi spotkała się inicjatywa budowy w Poznaniu pomnika naszego Wielkiego Rodaka - Ignacego Jana Paderewskiego. Ta znamienita, godna uznania i poparcia idea ma ogromny wymiar społeczny. Serdecznie Panu - pomysłodawcy pomnika - gratuluję. Inicjatywa znakomicie organizacyjnie zrealizowana  doprowadziła do powstania monumentu Wielkiego Patrioty, który w przełomowym okresie odzyskiwania niepodległości dał Wielkopolanom impuls do działania na rzecz wyzwolenia ojczyzny.

Wzniesienie pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w samym sercu Poznania, przed uczelnią noszącą jego imię, ma dla nas, Wielkopolan specyficzny wymiar. Osoba, miejsce, idea to wyselekcjonowane atrybuty podkreślające rangę inicjatywy, którym hołduje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. To konsekwentna realizacja misji Towarzystwa  tak ważnej w dzisiejszym świecie, skierowanej ku wartościom patriotycznym, które zawsze są i będą aktualne. Niech pomnik stanowiący  hołd dla Wielkiego Patrioty i Artysty  będzie przesłaniem dla współczesnych i symbolem nieprzemijających wartości. Jestem przekonany, że będzie to trwały ślad i symbol ideałów, którym Ignacy Jan Paderewski służył całe życie.

Proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i podziękowań za podjęcie tej wielkiej inicjatywy i pracę nad realizacją projektu budowy pomnika. Niech Pańska charyzma i hart ducha towarzyszą w kolejnych inicjatywach kontynuujących ideę pracy organicznej dla naszego miasta i regionu.

Z wyrazami szacunku i uznania
/-/ Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak

Powrót na początek stron
 


 

Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk
Prymas Polski – senior


Gniezno, 7 września 2015 roku.Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny
Panie Prezydencie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego!

Bardzo dziękuję za list z dnia 29 maja br. zawierający m.in. informację o fakcie odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Wyrażam słowa uznania wszystkim członkom społecznego Komitetu Budowy Pomnika oraz ofiarodawcom. Gratuluję wspaniałej inicjatywy upamiętnienia wybitnego Polaka, patrioty, polityka i muzyka.

Przykład umiłowania Ojczyzny przez Ignacego Jana Paderewskiego wyrażający się w przykładnej służbie dla dobra wspólnego niech będzie inspiracją dla współczesnych.

Łączę wyrazy szacunku.

/-/ + Józef Kowalczyk

Powrót na początek stron
 


 

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych Wielkopolski
Zarząd Wojewódzki


Poznań, 6. 05.2015


Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

"Uwielbiam muzykę, ale jeszcze bardziej kocham moją Ojczyznę".
                                                                    Ignacy Jan Paderewski


Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych oraz swoim własnym, mamy zaszczyt i honor przekazać gratulacje wraz z wyrazami szacunku i uznania za podjęcie trudu realizacji projektu wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty i kompozytora, ministra spraw zagranicznych, premiera Ignacego Jana Paderewskiego.

Ignacy Jan Paderewski, jako wielki patriota i mąż stanu, reprezentując swoją osobą wyjątkowy autorytet, przyjeżdżając 26 grudnia 1918 roku do Poznania, utwierdził Wielkopolan w przekonaniu co do słuszności wyznawanych idei wyzwolenia Wielkopolski spod niemieckiej okupacji i zaboru. Stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, jedynego zwycięskiego zrywu naszego narodu w latach niewoli.

Obecnie wspólna idea upowszechniania i utrwalania w społeczeństwie, szczególnie w jego młodej generacji, etosu pracy organicznej dla wspólnego dobra, umacniania szacunku dla wartości patriotycznych, moralnych oraz szacunku dla dokonań minionych pokoleń Polaków, upowszechnia w społeczeństwie patriotyczne wzorce osobowe.

Współcześni Polacy, szczególnie nowe pokolenia, potrzebują wzorców osobowych i autorytetów, które wskazywałyby kierunki rozwoju osobistych karier, jak kierować się aspiracjami i potrzebami w tworzącej się nowej rzeczywistości, nie tracąc przy tym naszej tożsamości, nie gubiąc tradycji narodowych, nie zapominając o dziedzictwie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski.

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuje na najwyższe uznanie.

/-/Mgr Ryszard Torzyński
Kierownik Biura
Sekretarz

/-/ Mgr Mirosław Grzędowski
Wiceprezes
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego

Powrót na początek stron


 

Dominik Górny
Laureat Medalu Młodego Pozytywisty


Poznań, dnia 6 maja 2015 roku.

Wielce Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności dedykowane Pańskiej obywatelskiej postawie, która inspiruje do odkrywania właściwego wymiaru pracy organicznej we współczesnej Polsce i każdej z naszych małych ojczyzn. Pisząc „małych ojczyzn”, mam na myśli takie geograficzne regiony i obszary intelektualnego działania, które świadczą o istnieniu wartości ponadczasowych. To właśnie one są gwarantem odkrywania i powiększania przestrzeni aktywności współczesnych mistrzów pracy organicznej - pierwszego imienia szacunku do Wielkopolskich Tradycji. Pragnienie bycia im wiernym, predestynuje mnie do tego, abym w imieniu swoim oraz członków Klubu Młodych Pozytywistów; podziękował za ukoronowanie Pamięci o wybitnym Artyście, Patriocie, Mężu Stanu - Ignacym Janie Paderewskim.

Pomnik; odsłonięty 6 maja 2015 roku w sercu Poznania, na placu prof. Stefana Stuligrosza, przed gmachem Akademii Muzycznej; świadczy o dynamicznym impulsie etosu historii w świadomości i czynach Wielkopolan, Polaków, reprezentantów Polonii Zagranicznej - tych z nas, którzy inspirują przedsięwzięcia prospołeczne na rzecz cywilizacyjnego, kulturotwórczego i gospodarczego awansu naszego kraju.

Takim też duchowym awansem była budowa, wmurowanie aktu erekcyjnego i odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który nie jest tylko i aż „Pomnikiem”  lecz legendą. Odnajdując sprzymierzenie w bryle z marmuru i z granitu, ożywia to, co mogłoby się wydawać zapomniane. Postać Ignacego Jana Paderewskiego, stojąca na cokole, kroczy z atencją historii; jakby przechodziła z epoki minionej w czas teraźniejszy. Ten czas trwa jak Pomnik, z którego możemy być dumni na miarę odpowiedzialności bycia w Ojczyźnie - bo przecież - jak zaśpiewał Chór Akademii Muzycznej wraz z uczestnikami uroczystości osłonięcia Pomnika - „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”; dodałbym - „póki jesteśmy świadomi życia na rzecz kogoś i czegoś”. Wsłuchując się w echo artyzmu Ignacego Jana Paderewskiego - póki jesteśmy jak nuty, z których idea pracy organicznej układa symfonię istotnych społecznie i kulturowo inicjatyw.

Z nutą szacunku

/-/ Dominik Górny
Laureat Medalu Młodego Pozytywisty


Powrót na początek stron


 

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919

Poznań, 6 maja 2015 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 wyraża ogromną wdzięczność i uznanie za podjęcie i realizację zamierzenia monumentalnego upamiętnienia Ignacego Jana Paderewskiego wybitnego męża stanu, wielkiego patrioty i muzyka, którego przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. i porywające przemówienie stały się iskrą rozpalającą zwycięskie Powstanie Wielkopolskie.

Prezes
Zarządu Oddziału Wielkopolskiego

/-/ Wawrzyniec Wierzejewski

Prezes Zarządu Głównego

/-/ Tadeusz Musiał

Honorowy Prezes Zarządu

/-/ Stefan Barłóg


Powrót na początek stron
 


 

Zygmunt Duda
Lider Pracy Organicznej 2015


Opalenica, 13 lipca 2015r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Wyjątkowo ważne wyróżnienie mojej osoby godnością Lidera Pracy Organicznej i statuetką Honorowego Hipolita jest zarazem podniesieniem rangi miejscowego środowiska opalenickiego organicznika.

Słowem czynię pochwałę i dziękczynienie Towarzystwu i jego przywódcy za pamięć o tych, którzy swoimi działaniami, pasją, dobrą myślą, energią, talentami tworzą dzieła ponadprzeciętne ku chwale i sławie dobrego imienia wybitnego Wielkopolanina, którego pomnik zdobi Poznań.

Przekazanie przez Pana Prezydenta symbolu idei pracy organicznej 19 czerwca 2015 r. w gościnnych progach probostwa parafii pod wezwaniem św. Mateusza, w gronie lokalnych znakomitości ze szczytu władzy, stanowisk, dobroci, przyjaźni i życzliwości wraz z pełną paletą serdeczności Pan serca, mobilizuje mnie do dalszej obecności w życiu publicznym i promowaniu wszystkiego, co opalenickie.

Proszę o przyjęcie wyrazów wielkiej wdzięczności za wyniesienie mnie w poczet znakomitych sław, a doniosłość niezwykłego faktu wpisuję na szczyt prawie ośmiu dekad swego istnienia w przemijaniu pokoleń.

W głębokim pokłonie

/-/ Zygmunt Duda

Powrót na początek stron


 

Dominika i Sebastian Kulczyk

Warszawa, 18 sierpnia 2015 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,


W imieniu swoim oraz naszych Bliskich, pragniemy podziękować za pamięć, wsparcie i słowa otuchy, jakie okazali nam Państwo po śmierci naszego ukochanego Taty, Jana Kulczyka.

Bezgraniczna życzliwość, jakiej doświadczyliśmy w tych trudnych chwilach, pokazuje jak wiele racji miał nasz Tato głęboko wierząc w siłę miłości, przyjaźni i dobro tkwiące w ludziach.

Dziękujemy.

W wyrazami szacunku, 

/-/ Dominika Kulczyk

 

 

 
 

/-/ Sebastian Kulczyk


Powrót na początek stron
 


 

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
O. Eustachy Rakoczy ZP

Jasna Góra


3.VIII.2015 r.


Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie,

Uprzejmie dziękuję za łaskawe nadesłaną dokumentację uroczystości wręczania Statuetek Złotego Hipolita, która odbyła się 25 października ubiegłego roku.

Odwzajemniam się pobożna modlitwą w intencji Pana Dyrektora i całego Towarzystwa przed Tronem Jasnogórskiej Królowej Polski.

Z wyrazami wdzięczności i głębokiego szacunku – Ave Maria!

/-/ Eastachy Rakoczy ZP


 

 


 

Powrót na początek stron


 

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne


Tarnowo Podgórne, dnia 27.07.2015 r.Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za wyrażoną opinię o ks. kanoniku Zygmuncie Humerczyku, byłym proboszczu parafii w Ceradzu Kościelnym (mojej parafii) w sprawie nadania jego imienia tutejszej szkole.

Jednocześnie pragnę poinformować, że zgodnie z przyjętymi zasadami Pana pismo zostanie przekazane Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym.

Zgodnie z duchem lokalnej demokracji inicjatywa w zakresie nadania imienia szkole leży po stronie społeczności danej placówki. W demokratycznym procesie i w porozumieniu imię szkoły wybierają nauczyciele, uczniowie oraz rodzice. Następnie, sporządzony wniosek w tej sprawie kierowany jest do Rady Gminy.

Jestem przekonany, że Pańska opinia dotycząca  nadania imienia patrona zostanie poważnie rozważona przez szkolne gremium.


/-/ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Powrót na początek stron
 


 

Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz

Wrocław, 18 .VI.2015 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Na ręce Pana Prezydenta stary emeryt z Wrocławia składa serdeczne podziękowania  za słowa pamięci i życzenia z okazji moich rocznic. Wysoko sobie cenię pamięć Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwłaszcza, że została wzbogacona darem życzliwej modlitwy i dobrym słowem.

We mszy świętej 22.VI.2015 roku o godz. 11-ej, kiedy razem z księżmi biskupami i kapłanami, będę dziękować za dar rocznic oraz dobrych ludzi, którzy pomogli w posłudze, będę pamiętać o Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Proszę przyjąć wyrazy czci i serdeczne pozdrowienia

/-/  Ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
( Emeryt lat 92 )


 

 

Powrót na początek stron
 


 

Prof. dr hab. Aleksander Krawczuk
Laureat Złotego Hipolita 2011


Kraków, dnia 19 czerwca 2015 roku.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent Towarzystwa
dr Marian Król

 Szanowny Panie Prezydencie!

Jak najserdeczniej dziękuję za piękne życzenia z okazji moich urodzin (lat 93). Ogromnie sobie cenię, że znalazłem się w gronie tak znakomitych osobowości, których zasługom na pewno nie dorównuję. Zawsze jednak starałem się pracować systematycznie w miarę moich skromnych sił i umiejętności.

Hipolit Cegielski jest mi postacią szczególnie bliską również ze względu na Jego umiłowanie języków i kultury świata antycznego, a Poznań i Kraków to miasta bliskie sobie z powodu ich klimatu społecznego.

Serdecznie życzę wszelkiej pomyślności w działaniach na rzecz polskiej kultury we wszystkich dziedzinach.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

/-/ Aleksander Krawczuk


Powrót na początek stron
 


 

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Poznań, dnia 18 czerwca 2015 rokuPan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie gratuluję Panu, jako Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, oraz wszystkim członkom i przyjaciołom Towarzystwa pomyślnego sfinalizowania budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Było dla mnie zaszczytem i ogromną przyjemnością móc uczestniczyć w tej wyjątkowej i niezwykle ważnej inicjatywie. Cieszy również fakt, że Poznaniacy i Wielkopolanie nie zapomnieli o wkładzie, jaki I. J. Paderewski wniósł w historię naszego regionu.

Uroczystość odsłonięcia pomnika była bardzo podniosła i cieszę się, że mogłem wziąć w niej udział, aby wspólnie z Państwem uczcić to szczególne wydarzenie.

Dziękuję za uhonorowanie mnie okolicznościowym Medalem Ignacego Jana Paderewskiego, który będzie stanowił cenną pamiątkę po wspólnie realizowanej inicjatywie.

Pozostając z wyrazami szacunku i poważania,

Rektor

/-/ Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UAP

Powrót na początek stronJ
ego Eminencja
ks Henryk Kardynał Gulbinowicz

Wrocław, 28.V.2015.

Szczęść Boże,
Wielce Szanownemu Panu
Prezydentowi dr Marianowi Królowi
i wszystkim należącym do Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

stary emeryt z Wrocławia pięknie dziękuje za łaskawą pamięć i nadesłane życzenia o okazji 30-lecia Kardynalatu Wysoko sobie cenię pamięć Szanownych Państwa.
Proszę staremu pozwolić na zwierzenia. Jestem pod opieka medyków różnej specjalności. Czeka mnie jeszcze w czerwcu br, operacja oka, jeżeli nie popsuja ostatniego oka, bo na lewe od 15 lat nic nie widzę, to wyślą mnie do sanatorium, ale na jak długo, nie wiem.

We wrześniu muszę być w Rzymie. Czyli do Poznania po zaszczytne oznaczenie, jeśli będę żył i widział przyjadę w październiku 2015 roku.

Proszę wybaczyć, że się narzucam, ale bardzo mnie ciekawi Towarzystwo, a najlepiej poznać na miejscy jego powstania.

Pozdrawiam serdecznie i za Towarzystwo żywych i zmarłych 4.VI.2015 roku, o godzinie 8.00  odprawię Mszę Świętą.

/-/ ks. Henryk Kardynał Gulbinowicz
Emeryt lat 92.


Powrót na początek stron
 


Wojewoda Wielkopolski

Poznań, dnia 22 maja 2015 roku.
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Szanowni Państwo,

Jeden grudniowy dzień 1918 roku wystarczył, by Ignacy Jan Paderewski zapisał się na zawsze w pamięci Wielkopolan, jako symbol walki o wyzwolenie spod niemieckiego panowania. Jego przyjazd do Poznania stał się iskrą, która roznieciła wybuch zwycięskiego powstania wielkopolskiego. Paderewski nie wydawał tutaj rozkazów, nie przywiódł ze sobą oddziałów wojska, nie dostarczył broni i zaopatrzenia. Wystarczył jego autorytet i obecność, by mieszkańcy zaboru pruskiego postawili wszystko na jedną kartę i sami, bez żadnej pomocy, stanęli do boju o odrodzenie ojczyzny, uniesieni jedynie nadzieją na odzyskanie niepodległości.

Paderewski miał autorytet, który wyzwalał w ludziach najlepsze cechy, bo był wiarygodny. Własnym życiem prezentował zawsze to, co w człowieku najlepsze, a czegokolwiek się podjął, odnosił w tym sukces i pozostawiał trwały ślad w życiu współczesnych. Jako pianista, był nazywany czarodziejem klawiatury i uwielbiany przez tłumy, wypełniające największe sale koncertowe świata. Jako kompozytor stworzył dzieła, które włączały do swego repertuaru najsłynniejsze zespoły orkiestrowe. Sukces artystyczny szedł w parze z finansowym, a zarobionymi pieniędzmi Paderewski dzielił się hojnie z rodakami i obywatelami wielu innych krajów, wspomagając weteranów wojennych, środowiska twórcze i intelektualistów.

Był sławny, zyskał powszechny szacunek artystów, pisarzy i polityków, zdobył przyjaźń królów i przywódców mocarstw, więc w latach walki o odzyskanie niepodległości, Ignacy Jan Paderewski stał się głosem Polski, który był słyszany za granicą i którego wypadało uważnie wysłuchać. Sprawie polskiej wolności i niepodległości pozostał wiemy do ostatnich dni życia.

Wzniesienie w Poznaniu pomnika tego wielkiego Polaka, o które skutecznie zabiegało Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, wsparte przez liczne grono prywatnych darczyńców, ma dla Wielkopolan ma szczególną wymowę. Ignacy Jan Paderewski, jeden z największych artystów swoich czasów, szczodry mecenas, wrażliwy filantrop i dobry człowiek, to dla nas to przede wszystkim mąż stanu i gorliwy patriota, który pozostawił nam w spadku ideę wolnej Polski. Zawsze zabiegał o sprawiedliwe państwo, które zrealizuje postulaty demokracji i oprze swoją politykę i wartości na orientacji prozachodniej. Ten poznański pomnik niech o tym przypomina.

/-/ Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Powrót na początek stronDominik Górny

Poznań, dnia 6 maja 2015 roku
Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy uznania i wdzięczności dedykowane Pańskiej obywatelskiej postawie, która inspiruje do odkrywania właściwego wymiaru pracy organicznej we współczesnej Polsce i każdej z naszych małych ojczyzn. Pisząc „małych ojczyzn", mam na myśli takie geograficzne regiony i obszary intelektualnego działania, które świadczą o istnieniu wartości ponadczasowych. To właśnie one są gwarantem odkrywania i powiększania przestrzeni aktywności współczesnych mistrzów pracy organicznej - pierwszego imienia szacunku do Wielkopolskich Tradycji. Pragnienie bycia im wiernym, predestynuje mnie do tego, abym w imieniu swoim oraz członków Klubu Młodych Pozytywistów; podziękował za ukoronowanie Pamięci o wybitnym Artyście, Patriocie, Mężu Stanu - Ignacym Janie Paderewskim.

Pomnik; odsłonięty 6 maja 2015 roku w sercu Poznania, na placu prof. Stefana Stuligrosza, przed gmachem Akademii Muzycznej; świadczy o dynamicznym impulsie etosu historii w świadomości i czynach Wielkopolan, Polaków, reprezentantów Polonii Zagranicznej - tych z nas, którzy inspirują przedsięwzięcia prospołeczne na rzecz cywilizacyjnego, kulturotwórczego i gospodarczego awansu naszego kraju.

Takim też duchowym awansem była budowa, wmurowanie aktu erekcyjnego i odsłonięcie Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który nie jest tylko i aż „Pomnikiem" lecz legendą. Odnajdując sprzymierzenie w bryle z marmuru i z granitu, ożywia to, co mogłoby się wydawać zapomniane. Postać Ignacego Jana Paderewskiego, stojąca na cokole, kroczy z atencją historii; jakby przechodziła z epoki minionej w czas teraźniejszy. Ten czas trwa jak Pomnik, z którego możemy być dumni na miarę odpowiedzialności bycia w Ojczyźnie - bo przecież - jak zaśpiewał Chór Akademii Muzycznej wraz z uczestnikami uroczystości osłonięcia Pomnika - „Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy"; dodałbym - „póki jesteśmy świadomi życia na rzecz kogoś i czegoś". Wsłuchując się w echo artyzmu Ignacego Jana Paderewskiego - póki jesteśmy jak nuty, z których idea pracy organicznej układa symfonię istotnych społecznie i kulturowo inicjatyw.

Z nutą szacunku

/-/ Dominik Górny
Młody Pozytywista
Członek Zarządu THC

Powrót na początek stronDyplom uznania
Od Wielkiego Mistrza Orderu - Hrabiego Waldemara Wilka


W dowód  uznania dla dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
oraz Przewodniczącego Honorowego i Społecznego Komitetu Budowy za inicjatywę postawienia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Ten ideowy pomysł upamiętnienia tak ważnej osobowości świata kultury i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest dowodem na to, że postać ta stanowi wielką wartość dla ówczesnego społeczeństwa, ludzi związanych z różnymi środowiskami twórczymi, gospodarczymi, biznesowymi czy akademickimi.

Dla Poznania i Wielkopolski Ignacy jan Paderewski stał się symbolem walki o odzyskanie wolności spod niemieckiego panowania oraz walki o granicę zachodnią. Osoba mistrza połączyła niewątpliwie patriotyczny zryw Wielkopolan i wielką politykę międzynarodową odradzającego się po latach zniewolenia kraju.

Niech powstały pomnik będzie symbolem niepodległości, wytrwałości, odwagi oraz patriotycznych wartości, które były nieodzowne w życiu tego wybitnego wirtuoza polityka i naszego bohatera

W imieniu Orderu Św. Stanisława

/-/ Wielki Mistrz Orderu - Hrabia Waldemar Wilk

oraz

/-/ Jerzy Pietrak

/-/ oraz Rada Orderu
Józef Majchrzak

/-/ Dominik Kozłowski

Poznań, dnia 6 maja 2015 roku.

Powrót na początek stron
Mgr Marek Zakrzewski

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

Dni majowe to refleksyjne dni. Konstytucja jest dokumentem, z którego możemy być dumni, ale i tym, co nawołuje nas . do patriotyzmu I Se wszech, miar słuszne jest, ż:e właśnie teraz Polsce trzeba wzorów od : wieszcza, przemysłowca, kompozytora, naczelnika , a nawet św. Jana Pawła IX Papieża ... po to, by chociażby' Unii Europejskiej nadać trwałość i kierunek rozwoju.
Pomniki poznańskie , aż nadto o: takiej potrzebie przypominają.

Poznań, i skromna  moja  osoba  Panu  dziękuje  - pomysłodawcy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Wystarczy uważna  lektura  prasy poznańskiej, i  nie tylko.

Na potwierdzenie  bardzo  proszę o łaskawe przyjęcie  kserokopii  artykułów - niezbitych argumentów tak zacnych  poczynań.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Mgr Marek Zakrzewski

Powrót na początek stronH. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystw aim. Hipolita Cegielskiego

W czerwcu 6r. przechodzę na emeryturę i kończę moją 44-letnią -pracę w firmie H. Cegiełski - Poznań SA-, z tego 20 lat na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki. W tym czasie miałem przyjemność poznać wiele wspaniałych osó.  Było mi bardzo miło współpracować z tak kompetentnymi partnerami.

Wszystkim dziękuję serdecznie za okazywaną mi życzliwość, zaufanie i wieloletnią współpracę.

Z wyrazami szacunku
/-/ Roman Jankowski

Powrót na początek stron
 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Podziękowanie

Szanowny Pan
Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu dziękuje za udostępnienie filmu
o Hipolicie Cegielskim Poezja i Maszyny na uroczystość podsumowania Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim w ramach projektu Pamiętamy Powstanie Wielkopolskie  1918/1919

/-/ Ewa Superczyńska
Dyrektor


Poznań, dnia 29 kwietnia 2015 r.

Powrót na początek stron


 

Ksiądz Prałat Jan Stanisławski

Poznań, dnia 25 maja 2015 roku
Szanowny
Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Jestem jeszcze pod wrażeniem pięknej patriotycznej uroczystości związanej z odsłonięciem i poświęceniem pomnika Ignacego Paderewskiego. Zaszczytną funkcję poświęcenia spełniałem jako delegat Księdza Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego.
Pomnik umieszczony przy Akademii Muzycznej jego imienia, jest poniekąd spłaceniem długu przez nasze miasto i społeczeństwo Wielkopolski, gdy się zważy wielki wkład w odzyskanie niepodległości Artysty i patrioty jakim był Ignacy Paderewski i jego działalność. Inicjatorem budowy pomnika był Pan Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, który zgromadził w niełatwej sytuacji odpowiednie fundusze, darczyńców i znakomitego artystę - wykonawcę dzieła. Toteż należą się Panu Prezesowi ogromne podziękowania i wyrazy wielkiego szacunku oraz gratulacje z racji osiągniętego celu. Pomnik ten będzie przesłaniem skierowanym do mieszkańców naszego grodu, a szczególnie do młodzieży studenckiej, że są wartości takie jak Ojczyzna, dobro wspólne, które oczekują od nas wszystkich zaangażowania.

Szanowny Panie Prezesie! Pańska działalność wszechstronna i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego kontynuuje ideę pracy organicznej, która ukształtowała etos Wielkopolski.
Niech ożywia nadal Czcigodnego Prezesa i wszystkich Członków Towarzystwa oraz przyczynia się do wszechstronnej pomyślności naszego Regionu i umiłowanej Ojczyzny. Szczęść Boże!

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ ks. Jan Stanisławski


Powrót na początek stron

 


 

Kuratorium Oświaty Poznaniu
Elżbieta Walkowiat


Poznań, 29 kwietnia 2015


Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z okazji uroczystego odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego proszę przyjąć słowa szczególnego uznania dla Pana i członków Towarzystwa. Doprowadzenie przedsięwzięcia do tak znakomitego finału, który miał miejsce 6 maja 2015 r., budzi moje ogromne uznanie.

Wierzę, że będzie Pan kontynuował szerzenie idei Hipolita Cegielskiego poprzez wspieranie i wspomaganie działań samorządów terytorialnych. Prowadzi to bowiem nie tylko do rozwoju społeczno-gospodarczego Wielkopolski, ale także do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego.

Życzę Panu oraz wszystkim pracownikom Towarzystwa, aby Wasza wiedza i doświadczenie oraz kreatywność i zapal w szczególności docierały do młodzieży. Niech podjęta przez Was misja edukacyjna przyczyni się do ukształtowania świadomych młodych obywateli naszego kraju, którzy dzięki swojej aktywnej postawie i kultywowaniu najlepszych wielkopolskich tradycji będą stanowili wizytówkę naszego regionu.

Składam Panu życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także dalszych sukcesów zawodowych i powodzenia w osiąganiu wyznaczonych celów.

Z poważaniem
Wielkopolski Kurator Oświaty

/-/ Elżbieta Walkowiak

Powrót na początek stron
 


Ks. Zenon Kardynał Grocholewski

Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej

Watykan, dn. 3 maja 2015 r.Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie gratuluję sfinalizowania inicjatywy budowy w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego pianisty, kompozytora i męża stanu Ignacego Jana Paderewskiego podjętej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że społeczność miasta Poznania w ten sposób wyraziła wdzięczność wobec wybitnego działacza niepodległościowego i polityka, późniejszego premiera i ministra spraw zagranicznych, którego przyjazd do Stolicy Wielkopolski w 1918 r. stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Życzę, aby upamiętnienie tego wybitnego Polaka przyczyniło się do utrwalenia pamięci historycznej i ubogacenia młodych pokoleń w autentyczne wartości patriotyczne.

Zapewniam o modlitwie w Waszej intencji, przesyłam serdeczne pozdrowienia i z serca błogosławię

/-/ Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej

Powrót na początek stronAgnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Poznań, 29 kwietnia 2015
Szanowny Pan
dr Marian Król,
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Szanowny Panie,

bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Niestety ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania, nie będę mogła wziąć udziału w tym wydarzeniu. Mimo to jednak, pragnę przekazać Panu najszczersze gratulacje oraz wyrazy uznania. Taka lokalizacja pomnika tego wielkiego Polaka jest tym bardziej uzasadniona, że jego bohater nie tylko wzbogacił polski dorobek muzyczny, ale także odegrał istotną rolę w historii naszego regionu.

Postać IJ. Paderewskiego zasługuje na najwyższe uznanie oraz pamięć. Docenić należy nie tylko jego działalność polityczną, poprzez którą prowadził nasz kraj do niepodległości, ale także ogromny wkład w rozwój kultury polskiej, która była niezwykle w owych czasach zagrożona.

Jestem pewna, że będzie to trwały ślad oraz symbol ideałów, którym służył. Mam nadzieję, że ten monument będzie przypominał wszystkim Wielkopolanom o dziedzictwie, które IJ. Paderewski zapisał nam w swym testamencie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Agnieszka Kozłowska-Rajewicz
Posłanka do Parlamentu Europejskiego

Powrót na początek stro


 

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 27 maja 2015 rokuSzanowny
Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie!

W dniu 6 maja br. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, który pobłogosławił w moim imieniu Ksiądz Prałat Jan Stanisławski. Dzieło to zostało otoczone patronatem honorowym, do którego zaprosił Pan także mnie, jako Biskupa Poznańskiego.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego był długo oczekiwanym przez społeczeństwo Poznania upamiętnieniem Osoby i działania wielkiego Artysty i Patrioty, który tu w Poznaniu w pamiętne grudniowe dni roku 1918 zapalał znicz wolności dla naszego regionu, co zaowocowało Powstaniem Wielkopolskim i w następstwie tego zrzucenie pęt niewoli pruskiej.

Szanowny Pan Doktor, jako Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, podjął się ogromnego wysiłku budowy pomnika upamiętniającego tę wielką Postać.

Ciesząc się ogromnym autorytetem w społeczeństwie Poznania, zdołał Pan Prezes zgromadzić donatorów, którzy wsparli finansowo to wielkie dzieło, a zarazem powierzył Pan wykonanie tego dzieła odpowiedniemu Twórcy. Szczerze gratuluję tego wspaniałego dokonania i ze swej strony jako Biskup najstarszego biskupstwa, dziękuję za wysiłek z tym związany. Mam świadomość, że pomnik przypominając wielkiego Patriotę i jego zasługi, spełniać będzie wielką rolę kulturotwórczą i edukacyjną, zwłaszcza, że znajduje się przy gmachu Uczelni, którą poświęcił św. Jan Paweł II w czasie wizyty w Poznaniu w roku 1996.

Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i życzenia Bożego wsparcia w dalszych pięknych działaniach

/-/ ks. Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański.


Powrót na początek stron
 


Beata Dobosiewicz
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Częstochowa, 14  maja 2015 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań
 
Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa korespondencji na początku przede wszystkim chciałbym podziękować za przyjęcie wniosku, jego rozpatrzenie oraz decyzję pozytywną dotyczącą otrzymania stypendium. Przyznana mi kwota pozwoli na pewne finansowe odciążenie, chociaż będę musiała znowu wyjechać na wakacje oraz przerwę świąteczną do pracy fizycznej zagranicę. W związku z faktem, że zaliczenie semestru przedłużyło mi, ponieważ poprawiałam się na lepsze oceny dopiero teraz wysyłam Państwu poświadczenie uzyskane z dziekanatu dotyczące zaliczenia semestru V (III rok studiów stacjonarnych

W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa korespondencji i punktu dotyczącego pracy organicznej bardzo mnie cieszy, że jesteście Państwo jej propagatorem tak jak patron fundacji, czyli rozwijania polskiego kapitału społecznego, materialnego oraz intelektualnego. W nawiązaniu do moich przemyśleń dotyczących pracy organicznej uprzejmie informuję, że chciałabym sprowadzić do Polski technologię przywracania wzroku pacjentom z chorobami degeneracyjnymi dzięki urządzeniom biomedycznym i to jest ta działalność, na której chciałabym się skoncentrować po zakończeniu studiów. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przyznaną pomoc stypendialną, załączam zaświadczenie, które będzie podstawą do wypłaty drugiej części przyznanej kwoty.

Załączniki: 1 .zaświadczenie dotyczące zaliczenia V semestru na kierunku inżynierii biomedycznej Politechniki Częstochowskiej.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Beata Dobosiewicz

Powrót na początek stron


 

Bożena Szydłowska -  posłanka na Sejm RP
 
Wierzenica, dnia 17 maja 2015 roku.Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z wielką radością przyjęłam wiadomość o uhonorowaniu Pana Statuetką Augusta Cieszkowskiego przyznawaną przez Klub Profesorów „ Wierzenica Proszę przyjąć moje gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia z okazji przyznania tak ważnego wyróżnienia. Kierowane przez Pana Prezydenta Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego powstało w 2000 r. w Poznaniu. Od 15 lat dzięki Pana staraniom propagujecie pozytywistyczne tradycje pracy organicznej oraz upowszechniacie wiedze o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego. Swoim działaniem nawiązuje Pan do filozofii hrabiego Augusta Cieszkowskiego, który zasadą bytu i historii uczynił ideę czynu. Jest Pan, tak jak August Cieszkowski, ważną osobą która wpisuje się w dzieje wielkopolskiej historii. (Na zdjęciu: Dyplom nagrody dla dr Mariana Króla ).

Pańska praca to pasja, życzę dużo siły i wytrwałości, aby ten codzienny trud był źródłem zadowolenia i satysfakcji.

Życzę Panu wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i wielu sukcesów. Niech wytrwałość i konsekwencja w działaniu, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszą w codziennej pracy i pełnieniu tych niełatwych, ale jakże potrzebnych działań, których się Pan podejmuje..

Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia
oraz wyrazy szacunku

/-/ Bożena Szydłowska

posłanka na Sejm RP

Powrót na początek stron
 Prezes Zarządu Naczelny Dyrektor
Lesław Łuczak

Poznań, dnia 12 maja 2015 roku

Szanowny Pan
Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Bardzo dziękujemy za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Niestety, ze względu na dużo wcześniej zaplanowany wyjazd służbowy, nie mogliśmy uczestniczyć w tej wyjątkowej uroczystości.

Składamy na Pana ręce nasze najszczersze gratulacje z powodu realizacji tak wielkiego przedsięwzięcia. Pańska inicjatywa upamiętnienia postaci Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego kompozytora, wielkiego Polaka i patrioty spotyka się z naszym ogromnym szacunkiem i podziwem.

Życzymy kolejnych sukcesów oraz owocnej realizacji równie znamienitych projektów, jednocześnie deklarujemy chęć dalszego wsparcia finansowego z naszej strony.

Z wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej
Prezes Zarządu, Naczelny Dyrektor

/-/ Lesław Łuczak


Powrót na początek stron
 


Łukasz Dembski

Poznań, 6.05.2015 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Chciałbym serdecznie podziękować za możliwość uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Poprzez usilne działania prowadzone pod egidą Pana Prezydenta udało się ubogacić Poznań kolejnym pięknym dziełem. Monumentu tego wielkiego polskiego męża stanu pianisty i kompozytora brakowało w naszym mieście. Paderewski zasłużył na pomnik od Poznaniaków i Wielkopolan.

Obecność Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, to wielki zaszczyt dla naszego miasta.

Jeszcze raz dziękuję bardzo. Z niecierpliwością czekam na następne działania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Proszę o przyjęcie wyrazów szacunku

/-/ Łukasz Dembski


Powrót na początek stron
 


Marszałek Województwa Mazowieckiego

Warszawa, dnia 6 maja 2015 roku.Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pan
Adam Szejnfeld
Przewodniczący Honorowego i Społecznego Komitetu
Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego

Jej Magnificencja
prof. dr Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Wyrażam wielkie zadowolenie, że mogłem wesprzeć budowę monumentu i stać się członkiem społecznego komitetu tej istotnej społecznej inicjatywy.

Kultywowanie pamięci o dziejach naszej Ojczyzny, związanych z nią wiekopomnych wydarzeniach oraz wybitnych Polakach jest 6ardzo potrze6ne i cenne. ‘Umacnia naszą tożsamość narodową, uczy patriotyzmu i szacunku do przeszłości, do naszych przodków oraz ich dokonań, rozwija  naszą świadomość historyczną i kulturową. Świadczy również o naszej trosce o zachowanie dziedzictwa narodowego, a także o chęci przekazywania wiedzy o nim kolejnym pokoleniom. Szczególnego zaś znaczenia nabiera w kontekście nauczania i wychowywania młodego pokolenia, wpajania mu najważniejszych wartości oraz kształtowania jego postaw życiowych.

Ignacy Jan Paderewski to postać 'wyjątkowa, znana i ceniona na całym świecie. <Wy6itny pianista i kompozytor międzynarodowego formatu, a także wielki patriota, prawdziwy Mąż Stanu zatroskany o losy Ojczyzny, pierwszy premier II RP oraz hojny filantrop. Jego życiowe dokonania i dorobek stawiają go w szeregu najbardziej zasłużonych dla Polski. Jak, mało kto  może być dla nas wszystkich wzorem do naśladowania. Właśnie dlatego tak godną uznania i poparcia była Państwa inicjatywa upamiętnienia jego postaci w Poznaniu, do którego Ignacy Jan Paderewski przybył w grudniu 1918 r., wywołując falę entuzjazmu wśród społeczeństwa i przyczyniając się tym samym do wybuchu zwycięskiego Powstania ‘Wielkopolskiego.

Głęboko wierzę, że dzisiejsza uroczystość odsłonięcia pomnika tego wybitnego Polaka spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Poznania, jaki i przybyłych znakomitych gości z całego kraju, a także wpłynie zdecydowanie na popularyzowanie wiedzy o życiu i dokonaniach Ignacego Jana Paderewskiego, który może być wielką. inspiracją dla potomnych do podejmowania ambitnych wyzwań do realizowania ważnych działań dla dobra Ojczyzny i narodu.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości i życzę wielu miłych wrażeń.

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Struzik

Powrót na początek stronKazimierz Kardynał Nycz

Warszawa, 4 maja 2015 r.
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję za zaproszenie na uroczystość odsłonięcia Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, wybitnego polskiego pianisty, kompozytora, działacza niepodległościowego i polityka, która ma mieć miejsce 6 maja 2015 r., o godz. 15.00, w Poznaniu, na placu Stefana Stuligorosza.

Niestety, z racji dużo wcześniej przyjętych zobowiązań na terenie mojej Archidiecezji, nie będę mógł być na niej obecny.

Gratuluję pięknej inicjatywy uwiecznienia pomnikiem człowieka-legendy, który potrafił miłość do muzyki połączyć z aktywnym życiem politycznym dla dobra naszej Ojczyzny.

Łącząc się duchowo z uczestnikami podniosłej uroczystości, wszystkim z serca błogosławię.

Z wyrazami należnego szacunku

/-/ + Kazimierz Kardynał Nycz
 Arcybiskup Metropolita Warszawski


Powrót na początek stron
 


 

Prof. dr hab. dr HC Stefan Pruszyński

Poznań, dnia 13.04.2015 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Niezwykle serdecznie pragnę podziękować Panu Prezydentowi oraz członkom Zarzą¬du Towarzystwa za gratulacje i życzenia z okazji przyznania mi przez Uniwersytet Przyrodni¬czy w Poznaniu godności doktora honoris causa.

Uznanie Panów dla mojej pracy naukowej i organizacyjnej oraz uzyskanych wyników jest dla mnie olbrzymim wyróżnieniem i daje mi wiele satysfakcji tym bardziej, że od wielu lat łączą nas bliskie kontakty i pozostaję pod wrażeniem wielokierunkowej działalności To¬warzystwa im. Hipolita Cegielskiego na terenie Wielkopolski.

Propagowanie zrodzonej w Wielkopolsce idei „Pracy Organicznej”, która była pod¬stawą w walce z germanizacją naszego regionu, a teraz jest symbolem dobrze rozumianego spełniania swoich obowiązków wobec społeczeństwa i kraju, a także podejmowanie ważnych dla Wielkopolski inicjatyw, takich jak np. Budowa Pomnika Ignacego Paderewskiego stawia¬ją Towarzystwo w gronie niezwykle ważnych i zasłużonych dla Wielkopolski organizacji.

Tym bardziej cenne są otrzymane przeze mnie gratulacje i dziękując ponownie proszę o przyjęcie publikacji wydanej przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z okazji nadania mi godności doktora honoris causa.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku, z poważaniem…

/-/ Prof. dr hab. Stefan Pruszyński


Powrót na początek stron
 


 

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak


Poznań, 1 kwietnia 2015 r.
dr Marian Król
PrezydentTowarzystwa im, Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika wielkiego polskiego muzyka, żarliwego patrioty i wielkiego męża stanu, Ignacego Jana Paderewskiego, podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, zasługuje na najwyższe uznanie.

Wmurowanie aktu erekcyjnego jest wydarzeniem symbolicznym rozpoczynającym finalny etap realizacji przedsięwzięcia, któremu moc sprawczą nadało ponad 1300 osób, firm i instytucji.

Wobec inicjatorów i hojnych darczyńców zgromadzonych wokół Społecznego Komitetu Budowy tego monumentu, Poznaniacy kierują słowa szczególnej wdzięczności.

Przyjazd do Poznania w grudniu 1918 r. tego wybitnego polityka i działacza niepodległościowego, późniejszego premiera oraz ministra spraw zagranicznych niepodległego rządu odrodzonej po latach zaborów Rzeczypospolitej i entuzjastyczne powitanie, jakie przygotowali mu mieszkańcy naszego miasta, były impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, które na kartach historii zapisało się jako jedyny zwycięski zryw niepodległościowy.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego odwołując się bezpośrednio do jednej z najznamienitszych i najbardziej zasłużonych postaci dla Poznania oraz Wielkopolski, jednocześnie odnosi się do tradycyjnych poznańskich cnót rzetelności, przedsiębiorczości, pracowitości i patriotyzmu.
Wspaniała historia Poznania i największe osiągnięcia naszej społeczności zostały zbudowane w oparciu o te szczytne przymioty, które były także cząstką postaci Ignacego Jana Paderewskiego, przez co jego osoba bliska jest naszym sercom.

Niech wzniesienie pomnika Ignacego Paderewskiego - jako wyjątkowego, obywatelskiego dzieła - stanie się symbolem wdzięczności i szczególnego szacunku Poznaniaków i Wielkopolan, którzy pamiętać będą zawsze, jak wiele mu zawdzięczamy.

/-/ Jacek Jaśkowiak


Powrót na początek stron
 


 

Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Sekretarz Stanu
Sławomir Rybicki


Warszawa, 1 kwietnia 2015 roku

Pan
Doktor Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego dziękuję za zaproszenie do objęcia honorowego patronatu nad planowanym w maju 2015 roku odsłonięciem poznańskiego pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Mam przyjemność poinformować Pana, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na objęcie honorowego patronatu nad tą uroczystością. Jestem przekonany, że będzie ona godnym upamiętnieniem osoby i zasług jednego z najwybitniej szych polskich artystów i mężów stanu.

Życzę wszystkim zaangażowanym w powstanie tego monumentu, aby zarówno jego uroczyste odsłonięcie, jak i dalsza obecność w przestrzeni miejskiej Poznania inspirowały do patriotycznej refleksji oraz do aktywnej służby na rzecz dobra wspólnego.

Z wyrazami szacunku

/-/ Sławomir Rybicki


Powrót na początek stron

 Marszałek Województwa Mazowieckiego
Adam Struzik


Warszawa, dnia 1 kwietnia 2015 roku.


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie Prezydencie, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wmurowania Kamienia Węgielnego pod pomnij Ignacego Jana (Paderewskiego.

Ignacy Jan (Paderewski odegrał niezwykle ważną rolę w historii Polski i Europy. Był postacią wyjątkową, odnoszącą sukcesy na wielu płaszczyznach. Ceniony artysta, filantrop, ale przede wszystkim wybitny mąż stanu, działacz niepodległościowy i polityk. Sprawował funkcje premiera i ministra spraw zagranicznych RP, Był profesorem konserwatorium w Warszawie. Swoją działalnością promował interesy Polski na świecie, stając się jej nieformalnym ambasadorem. Jego działalność doceniano w całej Europie - został uhonorowany Orderem Orła Białego, francuską Legią Honorową i Orderem Imperium Brytyjskiego.

Budowa pomnika jest nie tylko hołdem dła naszego wielkiego rodaka. To także wymowny i piękny gest pamięci o jego niezwykłej roli, jaką odegrał w dziejach kraju, ałe też wielkich zasługach w krzewieniu kułtury polskiej na świecie.

Gratuluję tej cennej inicjatywy. Serdecznie pozdrawiam uczestników imprezy i życzę wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Adam Struzik


Powrót na początek stron

 . Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
 Stanisław Kalemba

                   
Poznań, dnia 01..04.2015 r

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
                                
Bardzo dziękuję  za  zaproszenie  na  uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.  Ze względu na chorobę nie mogę osobiście uczestniczyć  w  tym  tak  znaczącym  wydarzeniu.

Inicjatywa wzniesienia w Poznaniu pomnika Ignacego Jana Paderewskiego podjęta przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zasługuję na najwyższe słowa uznania i podziękowania.  Od samego początku solidaryzowałem się z tą wspaniałą inicjatywą  jako wielkopolski poseł i minister rolnictwa  i  rozwoju wsi w latach 2012 – 2014, a także jako syn powstańca wielkopolskiego.

Społeczeństwo wielkopolskie, a w szczególności mieszkańcy Poznania – spadkobiercy tradycji zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w latach 1918 – 1919, do wybuchu którego przyjazd tego Wybitnego Polaka, Patrioty i Wielkiego Polityka był inspiracją  ma szczególną  wdzięczność  i  zachowa o Nim  trwałą  o pamięć.

Uczczenie w ten sposób pamięci tego wybitnego artysty i polskiego męża stanu, który odegrał kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości jest w pełni uzasadnione, gdyż upowszechni w społeczeństwie szacunek dla pięknych dokonań  minionych  pokoleń  Polaków  oraz  patriotycznych  wzorców . 
 
 Z  wyrazami  szacunku
 
Poseł  na  Sejm  RP
                     
/-/ Stanisław  Kalemba

Powrót na początek stron


 

Poseł na Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Kalemba


Poznań, dnia 09.04.2015 roku.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Certyfikatów oraz Statuetek Hipolita - XXIII Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „NajlepszE w Polsce”.
 
Z uwagi na pilne obowiązki wynikające z pracy posła - posiedzenie Sejmu RP - nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tym ważnym i ciekawym wydarzeniu honorującym najlepsze działające w Polsce firmy, ich przedsiębiorczość, najwyższą jakość i nowatorstwo produktów i usług. Żałuje bardzo, że nie będę miał okazji poznać osobiście przedstawicieli tych wspaniałych firm ani pogratulować im bezpośrednio tego niewątpliwego sukcesu i wyróżnienia. Dlatego też chociaż tą drogą proszę o przekazanie uhonorowanym, że także i ja doceniam ich przedsiębiorczość, aktywność i profesjonalizm    oraz  życzę, by  nadal  podążali  ścieżką  sukcesu  i  byli  przykładem  dla  innych

Niech otrzymane statuetki i certyfikaty będą powodem do dumy i satysfakcji i przypominają, że warto w życiu dążyć do wysokich standardów swojej pracy, mieć społecznikowską  pasję, realizować  swoje  marzenia  i  spełniać  swoje  ambicje.

Serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi i współpracownikom kontynuacji tego znakomitego pomysłu, idei i organizacji dzisiejszej uroczystości, a wszystkim zgromadzonym  życzę  wiele  radości  i  miłych  wrażeń.
 
Z  wyrazami  szacunku

Poseł na Sejm RP

/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek stron


 

Joanna Depciuch
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zarzecze dn. 19 marca 2015 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowni Państwo!

Jestem doktorantką I roku studiów doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Moje zainteresowania naukowe skupione są na temacie depresji oraz metod spektroskopowych (spektroskopia Ramana, spektroskopia w podczerwieni, UV-Vis). W minionym semestrze udało mi się wykonać pomiary, za pomocą spektroskopu SmartRamanDXR oraz Vertex 70v, surowicy osób cierpiących na zaburzenia afektywne (kobiety i mężczyźni w wieku 20-40 lat oraz powyżej 40 lat) oraz szczurów, u których:

a)    dieta była uboga w cynk, pełnowartościowa, uboga w cynk z aplikacją leku amitryptylina, pełnowartościowa z aplikacją leku amitryptylina
b)    występował stres chroniczny, brak stresu, stres chroniczny z aplikacją leku imipramina, brak stresu z aplikacją leku imipramina
c)    brak było opuszek węchowych, obecne były opuszki węchowe, brak było opuszek węchowych z aplikacją leku amitryptylina, obecne były opuszki węchowe z aplikacją leku amitryptylina

Wykonałam również pomiary spektroskopowe skrawków tkanek mózgu szczurów, które były podzielone na grupy (brak opuszek węchowych, brak opuszek z aplikacją leku amitryptyliny, obecne opuszki węchowe, obecne opuszki z aplikacja leku amitryptyliny). Przeprowadzane przeze mnie badania mogą być w stępem do wykorzystania w przyszłości metod spektroskopowych w diagnostyce zaburzeń depresyjnych. Swoje wyniki przedstawiłam na dwóch Ogólnopolskich Konferencjach (Konferencja Szczecińskie Dni Fizyki Medycznej oraz Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Kierunki Przyrodnicze i Medyczne) oraz na seminarium, które wygłosiłam na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Obecnie jestem na etapie pisania anglojęzycznych publikacji naukowych z otrzymanych wyników, które będą składały się na moją pracę doktorską.

Poza pracą związaną z badaniami będącymi podstawą do rozprawy doktorskiej, uczestniczyłam również w szeregu kursów przedsiębiorczości oraz ekonomicznych (Wykorzystanie strategii w budowaniu kariery zawodowej, Instytucje Rynku Pracy, Oko w oko z rekruterem, czyli jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej, Jak założyć własną firmę i pozyskać na to fundusze, Oko w oko z rekruterem - tajemnice assessment center, Pewnym krokiem w karierę). Biorę również udział w badaniach pomiarowych przy użyciu spektroskopii Ramana oraz w zakresie podczerwieni tkanek zmienionych nowotworowo, zdrowych, po przebytej chemioterapii, poza miąższem guza. Zajmuję się tutaj zarówno pomiarem jak i interpretacją otrzymanych wyników. Współpracuję również z zespołem badawczym zajmującym się białkami ałergennymi pochodzącymi z pyłków drzew. Wraz z członkami zespołu chcemy udowodnić wpływ zanieczyszczeń na strukturę oraz funkcję białek.

Środki otrzymane z Państwa Towarzystwa są nieocenioną pomocą w zdobywaniu wiedzy, materiałów niezbędnych do nauki. Bardzo dziękuję za wsparcie.

Z wyrazami szacunku

/-/  Joanna Depciuch


Powrót na początek stron


Magdalena Pawłowska
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wrocław, 12.03.2015 r.

Towarzystwo
Im. Hipolita Cegielskiego
61-817 Poznań, ul. Garncarska 8

Na wstępie mojego listu chciałabym podziękować Państwu za przyznanie mi stypendium, dodatkowe pieniądze są dla mnie studentki dużą pomocą.

Chciałabym podzielić się z Państwem moimi doświadczeniami z ostatnich miesięcy. Mój okres próbny zakończył się i zostałam oficjalną członkinią Koła Naukowego Studentów Geografii im. Juliana Czyżewskiego. W kole realizujemy bardzo dużo projektów, w tym roku brałam udział w ogólnopolskim liczeniu nietoperzy. Liczenie odbyło się 14 lutego w Twierdzy Kłodzkiej. Uczestniczyłam również we Wrocławskim GIS Day 2014, który odbył się 19 listopada, pomagałam głównie przy organizacji i stoiskach. Kontynuuję realizację dodatkowego przedmiotu Meteorologia przez Internet (edycja 2014/2015), organizowanego przez Instytut Geofizyki Zakładu Fizyki Atmosfery Uniwersytetu Warszawskiego. W tym semestrze będę uczestniczyć w projekcie pt. Inwentaryzacja Szlaków Turystycznych Dolnego Śląska, a także w projekcie pt. Atlas chmur. Od ponad roku prowadzę na portalu społecznościowym Facebook własną stronę (Clouds & Atmospheric Phenomena), na której umieszczam zdjęcia chmur wraz z odpowiednim opisem (określenie rodzaju, gatunku i odmiany chmury a także formy specjalnej i zjawisk towarzyszących). W ramach projektu Atlas chmur chcemy stworzyć opracowanie (na początku w formacie pdf), w którym będziemy zamieszczać zdjęcia chmur wraz z opisem, moje marzenie to wydanie atlasu w formie książkowej. Biorę również udział w ramach KNSG w różnych wyjazdach np. od 09-10.11.14 r. byłam w Górach Izerskich. Teraz będziemy organizować wyjazd do obserwatorium astronomicznego w Białkowie. Jestem zapisana na kurs komputerowy w ramach projektu „Dolnośląska Akademia Komputerowa” i oczekuję obecnie na otwarcie grupy ćwiczeniowej.

W tym roku akademickim czeka mnie egzamin licencjacki, gdy go zdam mam zamiar pójść na studia drugiego stopnia, kierunek geografia ze specjalnością klimatologia i ochrona atmosfery. Rok ten przyniósł mi też pewne niepowodzenia, nie zdałam przedmiotu Geograficzne Systemy Informacyjne, który aktualnie poprawiam, aby ukończyć studia w terminie. Po lekkim załamaniu stwierdziłam, że się nie poddam i dalej konsekwentnie pójdę naprzód, realizując wszystko to. co sobie zaplanowałam. Chciałabym w tym roku zacząć studiować astronomię, ponieważ jest to moja druga pasja (po meteorologii), a także zapisać się na kurs rysunku by mieć w przyszłości szansę podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych. Trochę rysuję, to moje hobby, ale zawsze zaniedbywałam to na rzecz geografii.

Dziękuję, że mogłam wpisać się w grono stypendystów Państwa towarzystwa.

Z poważaniem

/-/ Magdalena Pawłowska


Powrót na początek stron


 

Marlena Bodo
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Kraków, dnia 23 lutego 2015 roku
.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie ,
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego!

Na początku mojego listu chciałabym Państwu serdecznie podziękować za obdarzenie mnie zaufaniem i przyjęcie mnie do grona stypendystów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.W semestrze akademickim 2014/2015 byłam studentką trzech kierunków: prawa (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego), historii (Wydział Historyczny UJ) oraz rolnictwa (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie). Z bardzo dobrymi wynikami, terminowo ukończyłam semestr zimowy na każdym z powyższych kierunków. Ponadto, jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej oraz Komisji Dydaktycznej Samorządu Studentów UJ.

W październiku 2014 r. byłam w grupie osób pomagających Muzeum Narodowemu w Krakowie przeprowadzić Małopolskie Dyktando. Ukończyłam również 30-godzinny kurs w ramach Artes Liberales pt. „Career Path in Business". Wzięłam również czynny udział w dwóch międzynarodowych konferencjach. Na VII Krakowskiej Konferencji Psychologiczno-Sądowej przedstawiłam poster pt. „Co widziała Jennifer? - czyli czy świadek zdarzenia zawsze jest wiarygodny?". Podczas konferencji organizowanej przez Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie wygłosiłam referat pt. „Wojciech Jaruzelski - karierowicz czy marionetka w moskiewskich rękach?". Opublikowałam również dwa artykuły. Obecnie przygotowuje się do konferencji „Miejsce po, miejsce bez", która odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Krakowie.

Bardzo Państwu dziękuje za pomoc, jaką Państwo mi okazaliście.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marlena Bodo


Powrót na początek stron
 Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Sylwia Remiszewska
Zastępca Szefa Gabinetu Prezydenta


Warszawa, 10 lutego 2015 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,
proszę przyjąć uprzejme podziękowania za przekazanie dla Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Pana Bronisława Komorowskiego medalu pamiątkowego wydanego z okazji obchodzonej przed
dwoma laty 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego, a także za książkę Dekalog pracy organicznej XXI wieku.

Będzie ona interesująca dla Pana Prezydenta oraz pracowników Kancelarii Prezydenta analizujących zagadnienia ekonomiczne ze względu na zawarte w niej wypowiedzi osób naszego życia polityczno-gospodarczego, dotyczące idei pracy organicznej we współczesnej polskiej
gospodarce.

Na pamiątkę przesyłam Panu album o Belwederze, kalendarz na 2015 rok oraz publikację Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydentura wspólnoty i dialogu.

Z poważaniem
/-/ S. Remiszewska


Powrót na początek stron


Biblioteka Szkolna VIII Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 6 II 2015 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Szanowny Panie Prezydencie,

Przekazujemy podziękowanie dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za podarowane książki dla biblioteki VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Z wyrazami szacunku

/-/ Aleksandra Radziszewska


Powrót na początek strony
 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem