2013

 

Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz

Kraków, Boże Narodzenie 2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
( na pierwszy rok przygotowań do Światowych Dni Młodzieży).

/-/ + Stanisław Kardynał Dziwisz

Z życzeniami na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2014


Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie odwzajemniam słowa świątecz¬nych życzeń.

Niech łaska Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego napełni nasze serca ewangeliczną radością i pokojem.

Wraz  z Maryją stańmy w milczeniu przed Bożym Dzieciątkiem, by w Jego obliczu dostrzec oblicze braci. Niech każdego dnia Nowego 2014 Roku towarzyszy nam świadomość Jego bliskiej obecności i opieki Matki Najświętszej.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem..Powrót na początek strony
 Ks. Zenon Kardynał Grocholewski
Congregazione per Ueducazione Cattolica
(Degli istituti di studi)Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

“Zapraszam każdego chrześcijanina, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, by odnowił już dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem..(Papież Franciszek, Ewangelii gaudium, 3).


Niech spotkanie z Chrystusem w okresie Bożego Narodzenia napełni nas radością i skłoni do dzielenia się nią z innymi.

Z serdecznym pozdrowieniem i pamięcią w modlitwie

Bardzo gorące „Bóg zapłać” za wszystkie wyrazy życzliwości i przyjaźni –

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski


Powrót na początek strony
 


Wyższa Szkoła Handlu i Usług
Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Senatu i Społeczności Wyższe] Szkoły Handlu i Usług oraz władz Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług, z radością zapraszamy Państwa na przedświąteczne spotkanie wigilijne które odbędzie się w dniu 16 grudnia br. o godz. 19.00 w auli WSHiU w Poznaniu, przy ul. Zwierzynieckiej 15.

/-/ Lesław Wiatrowski
Prezes Zarządu

/-/ Prof. dr hba. Kamila Wilczyńska
Rektor WSHiU

Powrót na początek strony
 


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba

Warszawa, 18 grudnia 2013 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Certyfikatów oraz Statuetek Hipolita w ramach XX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Najlepsze w Polsce. Stawianie na jakość, promocja coraz lepszych produktów i usług to wyraz nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się zaangażowaniem w budowę sukcesów naszej gospodarki i przedsiębiorczości. To Państwo - tworzycie przyszłość, wzorzec skuteczności i siłą napędową gospodarki. Jesteście również przykładem wykorzystania szans i możliwości - znajomości rynków i ich zapotrzebowania, także preferencji konsumenckich oraz skutecznej promocji. Wyróżniacie się Państwo - pasją i osobistym zaangażowaniem oraz dążeniem do najwyższych standardów jakościowych, a także wiarą w sens swoich przedsięwzięć.

Prezentacja i promocja Państwa osiągnięć i sukcesów podczas dzisiejszej uroczystości stanowić może dla wielu osób inspirację, ale również motywację do własnego działania i wkroczenia na ścieżkę sukcesu.

Jestem przekonany, że droga, którą Państwo podążacie prowadzi do dalszych osiągnięć i sukcesów, a obecni oraz przyszli przedsiębiorcy i społecznicy czerpać będą z Państwa postawy i doświadczeń przynoszących chlubę społeczności regionu.

Serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego organizacji dzisiejszej imprezy. Laureatom gratuluję dotychczasowych osiągnięć życząc szerokiego uznania społecznego oraz słusznej dumy z osiągania sukcesów. Wszystkim uczestnikom życzę interesujących spotkań i wielu wrażeń artystycznych.

/-/ Stanisław Kalemba


Powrót na początek strony
 


Prezydent Miasta Poznania

Poznań, 14 grudnia 2013 r.


Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie.

proszę przyjąć wyrazy uznana oraz gratulacje z okazji 15-lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Dziękuję za podjętą przez Towarzystwo z początkiem 2013 roku inicjatywę organizacji obchodów 200. rocznicy urodzin Patrona Towarzystwa.. Postać Hipolita Cegielskiego, wybitnego Polaka, nauczyciela i wizjonera, nieprzerwanie budzi szacunek i jest wzorcem do naśladowania dla wielu pokoleń Wielkopolan i Polaków. Postawa XIX-wiecznego prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski i znamienitego humanisty, naukowca, przemysłowca, publicysty, a nade wszystko działacza społeczno- kulturalnego na rzecz naszego państwa, regionu i miasta, również obecnie, znajduje uznanie i budzi podziw.

Warte szczególnego podkreślenia jest zaangażowanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w pielęgnowanie i kultywowanie idei tego wybitnego wizjonera i społecznika. Mam nadzieję, że obchodzony jubileusz 200-lecia urodzin wybitnego Wielkopolanina przyniósł Panu wiele zadowolenia i dumy z własnych dokonań, które cieszą się społecznym uznaniem.

Dziękując serdecznie za przyznane wyróżnienie w 200. rocznicę urodzin Patrona towarzystwa składam życzenia wszelkiej pomyślności oraz powodzenia w realizacji planów i zamierzeń. Życzę kolejnych sukcesów oraz tego, aby podejmowane działania były źródłem satysfakcji zarówno zawodowej, jak i osobistej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ryszard Grobelny


Powrót na początek strony

 


Wojewoda Wielkopolski

Poznań, 14 grudnia 2013 roku

Szanowny Pan Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Rok 2013 jest niezwykle ważny dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Świętujemy Jubileusz 15-lecia istnienia Towarzystwa i 200. rocznicę urodzin Patrona. Bardzo mnie cieszy fakt, że mijający rok został ustanowiony przez Sejm RP i Sejmik Województwa Wielkopolskiego Rokiem Hipolita Cegielskiego.

W tym szczególnym czasie proszę przyjąć słowa uznania za działania przyczyniające się do popularyzacji etosu pracy organicznej - tak bliskiej wszystkim Wielkopolanom - oraz upowszechniania życia i dzieła Hipolita Cegielskiego - wielkiego patrioty, działacza społecznego, prekursora nowoczesnego przemysłu i pioniera innowacyjności, której kolebką już w XIX wieku była Wielkopolska.

Jestem przekonany, że jubileuszowy 2013 rok przyniósł działaczom Towarzystwa wiele satysfakcji i stał się źródłem inspiracji do dalszej pracy na rzecz wspierania lokalnych inicjatyw społecznych, gospodarczych, kulturalnych i edukacyjnych. Państwa działalność jest bowiem przykładem efektywnych, nawiązujących do pozytywistycznej tradycji działań podejmowanych dla dobra regionu i kraju.

Gratulując Jubileuszu, składam najlepsze życzenia powodzenia w rozwoju Towarzystwa, wielu sukcesów oraz pomyślnej realizacji wszystkich zamierzeń.

/-/ Piotr Florek
Wojewoda Wielkopolski

Powrót na początek strony


Archiwum Państwowe w Poznaniu

Poznań, 2013-12-14

Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie (Prezydencie,

Z okazji pięknego Jubileuszu 15-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i życzeń wszelkiej pomyślności na dalsze lata działalności od Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Życzę przede wszystkim, aby Towarzystwo w swej działalności nadal z dotychczasową skutecznością i entuzjazmem pozyskiwało wielu nowych członków, przyjaciół i sympatyków. Niech dotychczasowe wyjątkowe osiągnięcia i sukcesy, przychylność i zrozumienie władz lokalnych, regionalnych i centralnych, a nade wszystko konsekwentna praca wzbogacana wdrażaniem nowych projektów organizacyjnych, wydawniczych i naukowych utrwala szczególną pozycję Towarzystwa wśród instytucji pozarządowych prowadzących szeroką działalność na rzecz propagowania w życiu społecznym i zawodowym tych wartości, które szczególnie bliskie i drogie były Patronowi Waszego Towarzystwa.

Na ręce Pana Prezydenta składam serdeczne podziękowania za wieloletnią wyjątkowo owocną współpracę między naszymi instytucjami. Jednocześnie wyrażam głębokie przekonanie, że Towarzystwo nadal będzie szeroko otwarte na wszelkie formy współpracy z Archiwum Państwowym w Poznaniu dla dobra Ziemi Wielkopolskiej.

Szanowny Panie Prezydencie, Panu i Współpracownikom z Zarządu oraz Członkom Towarzystwa życzę dalszych sukcesów i zadowolenia z pracy społecznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu oso6istym.

Z wyrazami głębokiego szacunku i pozdrowieniami

/-/ Henryk Krystek
dyrektor

Powrót na początek strony


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba


Warszawa, dnia 14 grudnia 2013 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego oraz 15-lecia działalności Towarzystwa - organizacji, której misją jest praca dla dobra wspólnego, umacnianie szacunku dla wartości patriotycznych i moralnych oraz szacunku dla dokonań wybitnych Polaków, w tym zwłaszcza osiągnięć Hipolita Cegielskiego. Jestem pod wrażeniem konsekwencji działania i dążeń do szerokiego popularyzowania tych wartości, pasji społecznikowskiej oraz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego. Uznanie moje budzi działalność Towarzystwa - profesjonalizm, obiektywizm i niestrudzone dążenie do skuteczności, a więc te zasady, którymi kierował się Hipolit Cegielski.

Dzisiejsza uroczystość jest również wyrazem głębokiego szacunku dla postawy i dokonań znakomitego polskiego przemysłowca, działacza społecznego, polityka, a także dziennikarza i filologa. Reprezentowane przez Niego wartości i trwająca do ostatnich dni praca na rzecz Ojczyzny przesądzają o Jego wyjątkowości i wielkich zasługach, które są wzorem dla pokoleń.

Szczerze i serdecznie gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę - Towarzystwu oraz wszystkim członkom organizacji - dalszych lat działalności pełnej sukcesów, a wszystkim uczestnikom dzisiejszej uroczystości - pasji działania, pasma sukcesów we wszystkich przedsięwzięciach biznesowych i społecznych, a także wiele satysfakcji i zwykłego, ludzkiego szczęścia.

/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek stronyZwiązek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu

Poznań, 14 grudnia

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu w imieniu 67 zrzeszonych członków składa Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego najserdeczniejsze i przyjacielskie gratulacje oraz szczere życzenia trwania w realizowanych wartościach humanistycznych - z okazji 15-lecia działalności.

Towarzystwo, którego Pan jest niekwestionowanym Liderem, w sposób wybitny wypełnia piękną i zarazem szlachetną misję zauważania osób, organizacji oraz inicjatyw, które naprawdę na zauważenie zasługują, realizując przesłania Patrona - Wielkiego Polaka i Wielkopolanina - Hipolita Cegielskiego.

Cieszy nas szczególnie, że w kręgu tego zauważenia znalazły się i znajdują nadal dokonania kulturalne, pisarskich nie wyłączając.

Najbardziej aktualnym przykładem jest inicjatywa i troska Pana Prezydenta o kontynuowanie w Poznaniu przyznawania Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku.

Mówić, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest bardzo bliskie poznańskiemu środowisku pisarskiemu spod znaku ZLP - to za mało. Przecież ideał pracy organicznej realizowany jest programowo przez nasze stowarzyszenie twórcze i to często we współpracy z Towarzystwem.

Jubileusz Towarzystwa jest także doskonałą okazją, by podziękować Panu Prezydentowi, Panu Dyrektorowi Edmundowi Dudzińskiemu oraz Członkom Kapituł za uhonorowanie wielu ludzi pióra i przyjaciół naszego oddziału ZLP oraz za bieżącą owocną współpracę w realizacji wspólnych dokonań kulturalnych.

Życzymy Towarzystwu dalszych osiągnięć i satysfakcji z działalności pro publico bono w wielu następnych latach.

Z poważaniem i wyrazami szacunku

W imieniu Zarządu

/-/ Paweł Kuszczyński

 

Powrót na początek strony
 


Archiwum Państwowe w Poznaniu

Poznań, 2013-12-14


Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa  im. Hipolita  Cegielskiego

Wielce  Szanowny Panie Prezydencie,

Z okazji pięknego Jubileusze 15 – lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, uprzejmie proszę o przyjęcie serdecznych gratulacji i życzeń wszelkiej pomyślności na dalsze tata działalności od Archiwum Państwowego w Poznaniu.

Życzę przede wszystkim, aby Towarzystwo w swej działalności nadał z dotychczasową skutecznością i entuzjazmem pozyskiwało wielu nowych członów, przyjaciół i sympatyków. Niech dotychczasowe wyjątkowe osiągnięcia i sukcesy, przychylność i zrozumienie władz lokalnych, regionalnych i centralnych, a nade wszystko konsekwentna praca wzbogacana wdrażaniem nowych projektów organizacyjnych, wydawniczych i naukowych utrwala szczególną pozycję towarzystwa wśród instytucji prowadzących szeroka działalność na rzecz propagowania w życiu społecznym i zawodowym tych wartości, które szczególnie bliskie i drogie były Patronowi naszego towarzystwa.

Na ręce Pana Prezydenta składam serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę między towarzystwem a naszym Archiwum. Jakg symboliczny dowód wdzięczności i uznania proszę przyjąć szczególną pozycję wydawniczą, jak^ jest „Poczet Arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski".
Licząc na dalszą owocną współpracę życzę Panu Prezydentowi i Współpracownikom wielu sukcesów i zadowolenia z pracy społecznej i naukowej oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniamik
\/-/ Henryk Krystek
Dyrektor

  Powrót na początek strony
 


Prezydent miasta Poznania - Ryszard Grobelny

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa  im. Hipolita  Cegielskiego

Prezydent miasta Poznania - Ryszard Grobelny ma zaszczyt zaprosić na spotkanie noworoczne,
które odbędzie się w piątek, 3 stycznia 2014 roku, o godzinie 19.00 w Centrum Kultury Zamek przy ul. Święty Marcin 80/82.

Podczas spotkania Stowarzyszenie Na Tak przeprowadzi zbiórkę pieniężną na rzecz potrzeb transportowych swoich podopiecznych. Proszę o Państwa hojność.

/-/ Ryszard Grobelny

  Powrót na początek strony


95 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego
Przypnij Kokardę
pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo!

W imieniu pięciu wielkopolskich firm: MPK w Poznaniu Sp. z.o.o., Enea S.A., Enea Operator Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Poznaniu oraz Aquanet SA - inicjatorów Projektu „Przypnij kokardę", mam przyjemność zaprosić Państwa do wspólnego uczczenia powstańczych wydarzeń sprzed 95 lat

Z tej okazji pragniemy podarować Państwu biało-czerwone kokardy narodowe, stanowiące symbol Powstania Wielkopolskiego, który z dumą będziemy przypinać do ubioru każdego dnia od 9 grudnia do 6 stycznia. Wierzymy, że przyłączycie się do naszej akcji, a nosząc kokardy, wspólnie z nami wyrazicie szacunek dla powstańców walczących o wolność Wielkopolski.

/-/ Paweł Chudziński
Prezes Zarządu Aquanet SA

  Powrót na początek strony
 


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne
iTechników Ogrodnictwa Oddział Poznański

Poznań, dnia 14 grudnia 2013 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Proszę przyjąć najserdeczniejsze i z głębi serca płynące gratulacje, które składam w imieniu własnym oraz Zarządu Poznańskiego Oddziału SITO z okazji 15-lecia działalności Towarzystwa.

Każdy jubileusz jest wydarzeniem, które skłania do refleksji, wspomnień i oceny dotychczasowych działań.

Z uznaniem i podziwem obserwujemy, jak Towarzystwo pod Pana przewodnictwem przyczynia się do rozwoju gospodarczego i cywilizacyjnego naszego regionu wielkopolskiego a przede wszystkim naszego kraju, działania na rzecz godnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego miast i obszarów wiejskich, w oparciu o pozytywistyczne i patriotyczne tradycje.

Pana konsekwencja w realizacji zadań i skuteczność w działaniu może być przykładem doskonałej organizacji, pracy pozytywistycznej, która przynosi uznanie i szacunek nam Wielkopolanom.

Z okazji 15-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, składam gratulacje za aktywność, za poświęcenie oraz za pracę dzięki której odkrywamy swoje najgłębiej skrywane emocje.
Gratulując Panu osiągnięć, pragnę jednocześnie złożyć najserdeczniejsze życzenia dalszych znakomitych sukcesów oraz dużo dobrego zdrowia.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, składam wiele głębokich i radosnych przeżyć oraz błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku. Z

Łączę wyrazi szacunku

Prezes Poznańskiego Oddziału SITO
/-/ mgr inż. Andrzej Aumiller

Powrót na początek strony


Poznań, Trzemeszno, Środa Wlkp., Śrem, Murowana Goślina,
Ziębice, Powodowo, Rogoźno, Gniezno, Pila, Pleszew, Chodzież,


14 grudnia 2013 r.

„ Chcemy wspólnemi siłami wychowywać młodzież wzorową i jakoby modelową na pożytek kraju, a chcemy ją mieć wzorową w moralności, w cnotach publicznych i prywatnych, w naukach i umiejętnościach, w urzędach i zawodach prywatnych, w rolnictwie zarówno jak w przemyśle, chcemy więc z niej mieć obywateli prawych, światłych pracowitych i krajowi pod każdym względem pożytecznych ”

(Z mowy H. Cegielskiego na walnym zebraniu Towarzystwa Pomocy Naukowej 18 lutego 1865 r.)

Wielce Szanowni
Członkowie Towarzystwa im.Hipolita Cegielskiego

Pan Prezydent THC
Dr. Marian Król

Pragnę w imieniu Klubu zrzeszającego szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego, serdecznie podziękować za zaproszenie i umożliwienie uczestniczenia w uroczystości podsumowania Roku Cegielskiego oraz 15-lecia działalności Towarzystwa Jego imienia.

Wszystkim Członkom Towarzystwa na ręce Pana Prezydenta, składam serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów na niwie krzewienia idei, jakie przyświecały naszemu Patronowi.

Jednocześnie pragnę wyrazić ogromne uznanie dla Pana i pozostałych Członków, za wkład pracy w umacnianiu edukacji i innych działań na rzecz rozwoju Wielkopolski i Polski.
Pragniemy podziękować za dotychczasową wspaniałą współpracę. Państwa pobyty na klubowych spotkaniach i międzyszkolnych konkursach o życiu i działalności naszego Patrona, podnoszą rangę tych wydarzeń.

Dziękujemy za ufundowanie nagród w organizowanych konkursach i medali dla najlepszych uczniów.

Liczymy, że kolejne lata jeszcze bardziej scementują naszą współpracę na niwie krzewienia idei pracy organicznej, poznańskiej pracowitości i walki o dalszy cywilizacyjny rozwój.

Życzymy Państwu samych sukcesów i wytrwałości, w realizacji zamierzonych celów wynikających z zadań statutowych Towarzystwa oraz pomyślności w życiu osobistym.

W imieniu Klubu Szkół Cegielskiego
/-/ Marek Grzegorz Nowak


Powrót na początek strony
 


Rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 14 grudnia 2013 roku

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu doniosłej uroczystości 15-lecia działalności Towarzystwa im. Hipoli¬ta Cegielskiego pozwolę sobie, w imieniu Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, całej społeczności akademickiej oraz swoim własnym złożyć najserdecz¬niejsze życzenia i gratulacje.

Ze swej, choć może nie tak długiej, historii Towarzystwo im. Hipolita Ce¬gielskiego potrafiło zawsze czerpać inspiracje dla przedsięwzięć śmiało wybiegają¬cych w przyszłość, kultywując przy tym tradycje pozytywistyczne. Życzę Towarzy¬stwu, aby w dalszym ciągu konsekwentnie i z determinacją realizowało swoją misję krzewienia tak dziś niedocenianej pracy organicznej, a także było miejscem poszu¬kiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości.

Jestem głęboko przekonany, że Towarzystwo swoim działaniem potrafi zjednać wielu młodych ludzi, którzy z właściwą swoim starszym kolegom pasją i zaangażowaniem będą kontynuowali ideę pozytywizmu, jako spuściznę po Hipoli¬cie Cegielskim. Dokonania Patrona Towarzystwa są bowiem wzorem rzetelnej pra¬cy dla dobra kraju, a w tym tkwi prawdziwy patriotyzm.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

/-/ Marian Gorynia
Prof. dr hab. prof. zw.UEP

Powrót na początek strony


Posłanka na Sejm RP Krystyna Łybacka

Poznań, dnia 14 grudnia 2013 r.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Hipolit Cegielski jest ikoną wielkopolskiego pozytywizmu. Pamięć o tym wielkim Polaku, jego postawie i dokonaniach stanowi dumę wszystkich mieszkańców naszego regionu, będąc jednocześnie niedoścignionym wzorem postępowania i prospołecznej działalności.

Obchodzące w tym roku Jubileusz 15-lecia swojego istnienia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego znane jest Wielkopolanom jako niezłomny orędownik zasług tego legendarnego poznańskiego nauczyciela i przedsiębiorcy. W swojej działalności Towarzystwo niezwykłą wagę przykłada do promowania i nagradzania osób, które wzorem jego patrona hołdują zasadzie pracy organicznej w jej szeroko rozumianym zakresie.

Gratulując Panu Prezydentowi i wszystkim Członkom Towarzystwa tak miłej i znaczącej uroczystości pozwalam sobie prosić o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń wszelkiej pomyślności i wielu kolejnych sukcesów w utrwalaniu życiowego przesłania Hipolita Cegielskiego.

Przepraszam jednocześnie, że nie mogę osobiście złożyć Państwu wyrazów szacunku, lecz odbywający się w dniu dzisiejszym w Sosnowcu Kongres Krajowy Sojuszu Lewicy Demokratycznej uniemożliwił mi miłe spotkanie z Państwem w Poznaniu.

Z wyrazami wysokiego szacunku

/-/ Krystyna Łybacka

Powrót na początek strony
 


Minister Gospodarki
Wiceprezes Rady Ministrów Janusz Piechociński

Warszawa, 13.12.2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystościach podsumowujących Rok Hipolita Cegielskiego połączonych z 15-leciem działalności Towarzystwa.

Na ręce Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Dr Mariana Króla, kieruję słowa uznania i szacunku dla wszystkich zaangażowanych w przygotowanie tego wydarzenia. Wyrazy serdeczności kieruję do wszystkich uczestników i zaproszonych gości.

Obchodzona dziś uroczystość podsumowania 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego oraz piękny Jubileusz 15-lecia działalności Towarzystwa to szczególna okazja do złożenia życzeń i gratulacji ale również podziękowania za włożony wysiłek i pracę w pielęgnowanie pamięci o Hipolicie Cegielskim, jednym z najbardziej zasłużonych polskich działaczy społecznych XIX wieku.

Życzę całemu Zarządowi oraz wszystkim osobom związanym z działalnością Towarzystwa wszelkiej pomyślności, realizacji zamierzonych planów oraz dużo satysfakcji i zadowolenia.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników tych ważnych uroczystości.

Z poważaniem

/-/ Janusz Piechociński


Powrót na początek strony
 


Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Eugeniusz Grzeszczak


Warszawa, 11 grudnia 2013 r.

Szanowny(Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na uroczystość podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego oraz 15-lecie działalności Towarzystwa. Żałuję, iż nie mogę uczestniczyć wraz z Państwem w tym wydarzeniu. Obowiązki, wynikające z pełnionej przeze mnie funkcji wicemarszałka Sejmu (Rzeczypospolitej (Polskiej uniemożliwiają mi obecność wśród Państwa.

Na ręce Pana (prezydenta pragnę złożyć serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszego rozwoju Towarzystwa, którego program i działania odwołują się do postaci znakomitego prekursora cywilizacyjnego, a także gospodarczego postępu ‘Wielkopolski i Polski, Hipolita Cegielskiego. (Działania te ukierunkowane są na rzecz efektywnej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej pracy organicznej, a także utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu, z poszanowaniem wartości patriotycznych i moralnych oraz tradycji narodowych. Wyrażam uznanie dla Członków i działaczy za wkład pracy na rzecz zaangażowania Towarzystwa, które wspiera i wspomaga działania samorządów terytorialnych, prowadzące do umacnianie się rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego.

Hipolit Cegielski był zarówno filologiem, działaczem społecznym, ale także przedsię6iorcą i pionierem innowacyjności ówczesnego przemysłu. (Był to wielki i mądrym patriota. Wszelkie inicjatywy, upowszechniające postępowe tradycje pozytywistyczne i kontynuujące idee tego zacnego Wielkopolanina, winny być dla wszystkich inspirującym bodźcem do działania na rzecz polskiej przedsiębiorczości Niechaj zatem uroczysty dzień podsumowania Roku Hipolita Cegielskiego będzie kolejnym impulsem do kreatywnego rozwoju środowiska naszego wielkopolskiego regionu.

Panie Prezydencie, raz jeszcze proszę o przyjęcie serdecznych życzeń z okazji Jubileuszu 15-lecia istnienia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. (Pragnę życzyć sukcesów i wytrwałości w realizacji celów programowych, a także zadań, stojących przed Towarzystwem. Wszystkim (Państwu, zebranym podczas uroczystości, życzę wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym, realizacji kolejnych śmiałych planów, a także satysfakcji z osobistych dokonań

Łączę wyrazy szacunku oraz świąteczne pozdrowienia

Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
/-/ Eugeniusz Grzeszczak


Powrót na początek strony


Rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 10 grudnia 2013 roku

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań
Szanowny Panie Prezydencie,

Chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować za przesłane zaproszenie z okazji 15-lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Doceniam podniosłość tego wydarzenia i zarazem dziękuję Państwu za uznanie, jakim obdarzyliście mnie honorując medalem. Tym bardziej mi przykro, iż z powodu wcześniej zaplanowanego wyjazdu służbowego nie będę mógł osobiście uczestniczyć w tej ważnej uroczystości.

Niech mi zatem wolno będzie w załączeniu przekazać Państwu życzenia z okazji tak zacnego jubileuszu.

Z wyrazami głębokiego szacunku,

/-/ Marian Gorynia

Prof. dr hab. prof. zw.UEP

Powrót na początek strony
 


Gmina Kaźmierz

Kaźmierz, dnia 10 grudnia 2013r.

Szanowny
Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W związku z Państwa pismem nr L.dz. 247/2013 z dnia 18 września 2013 r. serdecznie zapraszamy Pana na uroczystą XLII Sesję Rady Gminy Kaźmierz, połączoną ze wspólnym spotkaniem opłatkowym, która odbędzie się dnia 19 grudnia 2013 r. (czwartek) w świetlicy wiejskiej w Kopaninie o godz. 18.30.

Z poważaniem

Przewodniczący Rady
/-/ Grzegorz  Reinholz

Wójt Gminy
/-/ Wiesław Włodarczyk


Powrót na początek strony
 


Automobilklub Wielkopolski

Poznań, 10.12.2013 roku

Szanowny Pan
 dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Rok 2013 jest szczególnym rokiem dla członków i sympatyków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - to jubileusz 15-lecia jego działalności a jednocześnie minęła właśnie dwusetna rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego.

Jako Wielkopolanie powinniśmy pamiętać o naszym wielkim rodaku - patriocie, intelektualiście, działaczu społecznym i przemysłowcu, który wykształcił wśród swoich uczniów i współpracowników wiarę, że ich siła tkwi w spełnianiu się w wielu dziedzinach życia i połączeniu wielu umiejętności. Cegielski stał się wzorem patrioty walczącego o ojczyznę przede wszystkim nauką i pracą - niech będzie to przykład dla nas wszystkich.

Niechaj Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego nadal dba o to, aby ocalić od zapomnienia tak szczególną dla Wielkopolski i Polski postać, a przyznawane przez Towarzystwo nagrody i wyróżnienia, niech tak jak dotychczas, honorują osoby propagujące etos pracy organicznej tak dzisiaj niedoceniany oraz pielęgnujące tradycje pozytywistyczne.

Z wyrazami szacunku

/-/ Robert Werle


Powrót na początek strony
 


Marian Jakubowicz

Poznań. 10.grudnia 2013r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

Z okazji 15-lecia zaszczytnej działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, mamy wielką przyjemność gratulować Panu Prezydentowi osiągnięć na rzecz Towarzystwa, jednocześnie przesyłając serdeczne pozdrowienia i tyczenia dalszych sukcesów w pracy społecznej.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marian Jakubowicz z rodziną.

Powrót na początek strony
 


Uniwersytet Wrocławski
Biuro Projekt w Zagranicznych


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo

Jestem niezmiernie wdzięczna za zrozumienie i okazaną pomoc. Chcę podziękować Panu Prezesowi i Państwu za natychmiastową reakcję na moją prośbę. Dzięki Państwa pomocy, ucząca się historii młodzież nie tylko zdobędzie informacje o życiu i pracy, ale też będzie mogła spojrzeć na wizerunek Człowieka tak zasłużonego dla Wielkopolski i całego kraju.
Jak wspomniałam projekt jest w trakcie realizacji, prace nad nim mają potrwać jeszcze około półtora roku. Po ukazaniu się podręcznika przekażemy Państwu link do wydawnictwa (jak wspominałam będzie to podręcznik w wersji jedynie elektronicznej).

Z wyrazami szacunku
/-/ Justyna Radczak

Powrót na początek strony


Uniwersytet Wrocławski
Biuro Projekt w Zagranicznych

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,

zwracam się z prośbą o informację dotyczącej  możliwości udostępnienia skanu zdjęcia Hipolita Cegielskiego. Mam nadziej, że takie pamiątki  są w Państwa posiadaniu. Nim przystąpię do zagadnienia istotnego dla autora w  kilku zdaniach przedstawię projekt, który jest realizowany: Od listopada 2012 roku Uniwersytet Wrocławski rozpoczął współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie, której efektem będzie powstanie i udostępnienie uczniom bezpłatnych e-podręczników z przedmiotów humanistycznych.

E-podręczniki powstają w ramach projektu systemowego E-podręczniki do kształcenia ogólnego, który jest realizowany w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 3, Poddziałanie 3.3.3. Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie od 01.11.2012 do 30.06.2015 r.

Celem głównym projektu jest opracowanie i udostępnienie bezpłatnych 18 e-podręczników do przedmiot w ogólnych dla wszystkich poziom w edukacji, a także stworzenie dodatkowych zasobów  edukacyjnych na platformie edukacyjnej. (…) Lider Projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie Partner technologiczny - Poznańskie Centrum Superkomputerowo- Sieciowe, Partner merytoryczny - edukacja wczesnoszkolna - Grupa Edukacyjna S. A.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z pytaniem:

1) czy możemy poprosi o udostępnienie zdjęcia Hipolita Cegielskiego, czy pobieraliby Państwo opłaty za udostępnienie zdjęcia, jak również za ewentualne udzielenie licencji.
2)Jakie byłyby ewentualne warunki i zasady udostępnienia takiego zdjęcia do wykorzystania w opracowywanych e-podręcznikach (język polski, historia, WOS) na wszystkich poziomach kształcenia , czyli czy udostępniliby Państwo posiadane zasoby archiwalne do dyspozycji naszych autorów. Jak wspominałam opracowane przez nas materiały będą miały masowy, otwarty i darmowy dostęp.
 
Z wyrazami szacunku,
/-/Justyna Radczak

Powrót na początek strony


Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka
Zarząd główny w Poznaniu

Poznań, 4 grudnia 2013

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wyróżnienia medalem „Labor Omnia Vincit" osób, które swoją działalnością dobrze służą rozwojowi Wielkopolski i na co dzień wdrażają idee pracy organicznej. W załączeniu przekazuję życiorysy następujących kandydatów:

1) Arkadiusz Błochowiak - działacz samorządowy
2) Jan Grzesiek - Prezes Banku Spółdzielczego w Jarocinie
3) Michał Karalus - Starosta Pleszewski

/-/ Wojciech Jankowiak
Prezes Zarządu Głównego
Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka


Powrót na początek strony


Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze

Mamy zaszczyt zaprosić Pana na Konferencję, która odbędzie się w dniu 7 grudnia 2014 w Poznaniu, w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, ul Kutrzeby 10.
Konferencja jest zorganizowana dla uczczenia Jubileuszu 200-lecia urodzin wybitnego Polaka, propagatora idei pracy u podstaw, Hipolita Cegielskiego.

Najważniejszym elementem pracy u podstaw było zdobywanie wiedzy i edukacja połączona z postępem technologicznym. Idea propagowana przez Hipolita Cegielskiego jest aktualna i bardzo bliska wszystkim pracownikom Centrum Medycznego HCP w Poznaniu.

Opracowany w Zakładach im. Hipolita Cegielskiego pierwszy w Polsce model płuco-serca był ważnym krokiem w kierunku rozwoju nowoczesnej kardiochirurgii w stolicy Wielkopolski.
Kontynuując szczytne idee Hipolita Cegielskiego organizujemy konferencję naukową poświęconą postępom «i kontrowersjom w terapii migotania przedsionków.

II Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu od czasu znalezienia gościnnego dachu w Centrum Medycznym HCP jest bardzo zaangażowana w zabiegowe leczenie zaburzeń rytmu z zastosowaniem najnowszych metod zabiegowych.

W czasie Konferencji pragniemy przedstawić najnowsze metody leczenia zabiegowego migotania przedsionków. W tym celu przygotowujemy, obok prezentacji, film z zabiegu ablacji z wykorzystaniem angiografii rotacyjnej (3D-ATG), krioablacji balonowej i systemu elektro-anatomicznego CARTO-3.
Pragniemy także przedyskutować rolę nowych leków przeciwkrzepliwych w różnych sytuacjach klinicznych, stanowiących wyzwanie dla skutecznego i bezpiecznego leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków.

Z wyrazami szacunku
Dr Lesław Lenartowicz
Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu

Powrót na początek strony


Róża i Wojciech Owsianowscy

Poznań, dnia 4 grudnia 2013 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan Prezydent
dr Marian Król

Z okazji „kryształowego" jubileuszu 15-Ieeia działalności Towarzystwa irn. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przesyłamy Szanownemu Panu, Zarządowi, Działaczom oraz Członkom THC nasze najlepsze gratulacje oraz wyrazy podziwu i szacunku dla ponad regionalnych, a często ponad krajowych osiągnięć i dokonań Towarzystwa dla dobra wspólnego mieszkańców Poznania i Wielkopolski.

Powołując w 1998 r. do istnienia Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego grupa działaczy pod przewodnictwem Szanownego Pana, przypomniała Wielkopolanom umiłowanie i znaczenie takich wartości jak: wzorowa organizacja życia gospodarczego, kulturalnego, społecznego oraz politycznego, które przed laty pozwoliły w 1918 r. na wygranie „Najdłuższej wojny nowoczesnej Europy" w wyniku zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego, będącego jedynym naszym powstaniem narodowym, uwieńczonym sukcesami militarnym i politycznym.

Wyrażamy przekonanie, że w czasach nam współczesnych, wymienione wartości ważne dla dzisiejszych pokoleń Wielkopolan, pozwolą na wieloletnią, bezpieczną i godną egzystencję Polski w rodzinie państw Zjednoczonej Europy.

Prestiżowych osiągnięć o znaczeniu krajowym Towarzystwo odnotowało dużo, nie chcemy wymieniać ich wszystkich, gdyż nie pozwala na to brak miejsca w skromnym piśmie, wszystkie są ważne, jednakże pragniemy wyakcentować te, które są najbardziej znaczące: Złote Hipolity oraz ich pierwszego laureata Papieża Polaka Jana Pawła II, tytuł Lidera Pracy Organicznej, medale „Labor Omnia Vincit", pomnik Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Chwała dla THC, pomnik czekał na realizację wiele lat, w tym miejscu przywołujemy ku pamięci artykuł Wojciecha Owsianowskiego pt. „Człowiek bez pomnika", zamieszczony w Ilustrowanym Kurierze Polskim, 27/28.03.1981 r. Uwieńczeniem pamięci o patronie stały się obchody rocznicowe pt. Rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego oraz wybicie pamiątkowych monet. Na uwagę zasługuje także współpraca Towarzystwa z 12 szkołami noszącymi imię Patrona, bowiem młodzież jest naszą przyszłością.

Do gratulacji dołączamy życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej działalności Towarzystwa. Niechaj dobry Pan Bóg ma w swej opiece Członków Towarzystwa, a św. Stanisław Biskup Męczennik błogosławi wszystkim Waszym zamierzeniom.

/-/ Róża i Wojciech Owsianowscy


Powrót na początek strony
 


PTTK Oddział Poznański im. Bernarda Chrzanowskiego

Poznań, dnia 4 grudnia 2013 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan Prezydent
dr Marian Król

W jubileuszowym Roku 100-lecia Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu, w imieniu Zarządu, Działaczy i Członków Oddziału Poznańskiego PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego, przesyłamy Szanownemu Panu oraz Członkom Towarzystwa pozdrowienia i gratulacje z okazji ważnych rocznic: 15-lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Roku Hipolita Cegielskiego, ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej z okazji 200-łecia jego urodzin.

Popularyzacja dokonań i osiągnięć Hipolita Cegielskiego (1813-1868), twórcy nowoczesnego rolnictwa oraz przemysłu w Wielkopolsce, a także jego dorobek na rzecz umiłowania wśród społeczeństwa wielkopolskiego pracy organicznej, są od dawna jednym z filarów działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego o wymiarze mającym charakter ogólnopolski.

W jubileuszowym roku ważnej dla nas rocznicy 100-lecia Krajoznawstwa i Turystyki w Poznaniu, podczas uroczystości zorganizowanej z tej okazji w dniach 14-16 czerwca br. w Auli Lubrańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Oddział nasz został wyróżniony za całokształt działalności przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego statuetką Honorowego Hipolita, a kilku działaczy wyróżniono medalami „Labor  Omnia Vincit” .Wcześniej w okresie minionych lat podobnymi wyróżnieniami nagrodzono Instytucje i Osoby współpracujące z Oddziałem Poznańskim, zasłużone w popularyzacji współczesnej pracy organicznej Wielkopolski, m.in. Członka Honorowego Oddziału Poznańskiego PTTK - prof. dr Zbigniewa Pawłowskiego, Szkołę Podstawową Nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Poznaniu - Głuszyna, ks. kan Jana Stefana proboszcza parafii w Rożnowie i Łukowie, prof. dr Kazimierza Denka oraz Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego, działające przy naszym Oddziale.

Podkreślając wyjątkową satysfakcję z udanej i owocnej, wieloletniej współpracy Poznańskiego Oddziału PTTK i Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego stwierdzamy, że współpraca ta była dla nas dużą przyjemnością i zaszczytem. Wszystkim Członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego przesyłamy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, społecznym i osobistym.

Łączymy wyrazy szacunku i poważania

/-/ Wojciech Owsianowski
przewodniczący
Komisji Historii i Tradycji

/-/ Jerzy Rogal
Prezes Oddziału


Powrót na początek strony


Prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu


Poznań, dnia 4 grudnia 2013 roku


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie.
            
"Ziarnem Polski być jeden prosty człowiek może,
Jak w ziarnku żyta – żyje całe przyszłe zboże".
(Juliusz Słowacki)

Ogarniam pamięcią XV lat prężnej działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu na rzecz rozwoju społeczno-ekonomicznego i kulturalno-edukacyjnego Poznania, Wielkopolski i Polski w kontekście pracy organicznej. Jestem wdzięczny tym wszystkim, którzy tworzyli  Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, dbają o jego istnienie i stały rozwój. Patrzę na nich z autentycznym podziwem, uznaniem i szczerym szacunkiem.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ma  charakter obywatelski. Na miano to w pełni zasługuje ponieważ: 1. prowadzą je bezpośrednio obywatele zainteresowani jego działalnością; 2. aktywność jego cechuje uspołecznienie, tzn. że gros społeczności lokalnej decyduje o kierunkach działania; 3. Stanowi centrum aktywności lokalnej; 4. kształtuje postawy obywatelskie dzieci, młodzieży szkolnej i studenckiej oraz dorosłych; 5. Prowadzi autonomiczną w sensie programowym i organizacyjnym działalność w kontekście znajomości potrzeb środowiska lokalnego i potrafi im sprostać; 6. Charakteryzuje się wysoka jakością aktywności; 7. Jest wspierane przez samorząd terenowy. Broni narodowych imponderabiliów. Jest oparciem dla wartości ponadczasowych z małą Ojczyzną na czele. Prowadzi ważne w aspekcie inicjatywy społeczne (przykładowo; budowa pomników Hipolita Cegielskiego i Ignacego Jana Paderewskiego). Tworzy podstawę tego, co Stanisław Wyspiański w dramacie Wesele określa: a to Polska właśnie.

Podejmuje liczne wyzwania, które niesie teraźniejszość i przyszłość. Aby im sprostać kieruje się wypróbowanymi w przeszłości metodami pracy organicznej. Sięga w tym zakresie po piękne wzory i wzorce, którymi herosi: ekonomii, kultury, nauki, wiary, polityki w Poznaniu i Wielkopolsce potrafili zbierać z tego, co w Polsce prawdziwe, dobre i piękne,  niczym ziarnko do ziarnka. Z nich tworzyli fundamenty obronne, strzegące naszych dóbr duchowych i materialnych oraz świątyń, serc i umysłów.

Znajduję tu potwierdzenie trafności przesłania Juliusza Słowackiego, które stanowi motto tego tekstu. Trudno o piękniejsze przesłanie wieszcza z Krzemieńca, który pisał dla nas i następnych pokoleń. Od niego czerpiemy takie wartości, jak: mądrość, polskość, piękność  i czystość ojczystej  mowy, zawsze młodej.

Z okazji piętnastolecia owocnej obecności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w różnych sferach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, naukowego, edukacyjnego i krajoznawczo-turystycznego w wymiarze lokalnym, regionalnym i krajowym życzę Jubilatowi z jego prezydentem Panem dr. Marianem Królem na czele  wiele satysfakcji płynącej z owoców wielokierunkowej pracy podejmowanej w służbie na rzecz naszej małej i dużej Ojczyzny, zgodnej z wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości. Niech w dalszej swej niestrudzonej działalności poszerza i pogłębia to wszystko, co jest jego niekwestionowanym dorobkiem i dobrą już tradycją.

Z wyrazami szacunku i należnego poważania
/-/ Prof. zw. dr hab. dr h. c. Kazimierz Denek

Powrót na początek strony


Marysia Thiele – Adelaida, Australia

Adelaida, 1 grudnia 2013 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu.
Pan Prezydent dr Marian Król'
Pan Dyrektor mgr Edmund Dudziński

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Dyrektorze.

Będąc członkiem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, i z dumą prezentując mój Dyplom za krzewienie idei pracy organicznej, poparty Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit", łączę się sercem z obchodami 15lecia istnienia Towarzystwa.

Gratuluję Towarzystwu osiągnięć w propagowaniu postaci i dzieła H. Cegielskiego w pokojowym dążeniu do doskonałości indywidualnej członków każdej społeczności, oraz społeczności w sensie całości narodowej.

W roku 2014 zgłosiłam moją prelekcję na temat pracy organicznej w Domu Polskim w Adelaide. W grudniowej "Panoramie" ukaże się artykuł z uroczystości wręczania mnie medalu, jak również przesyłam artykuł z Pulsu Polonii.

Odznaczenie mnie Srebrnym Medalem "Labor Omnia Vincit" ma ogromne znaczenie w zwalczaniu przeciwności i kłód rzucanych pod nogi propagatorom pracy u podstaw. Medal Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego stawia mnie ponad, i dodaje mi energii do pokonania trudności w ratowaniu "Panoramy" przed unicestwieniem jej przez kretów.
Hipolit Cegielski rozumie o czym mówię, gdyż sam się spotykał z podobnymi kretami i musiał walczyć o to w co wierzył.

Szanownym Panom oraz wszystkim przyjaciołom Towarzystwa przesyłam pozdrowienia.

/-/ Z szacunkiem pozostająca Marysia Thiele.

Powrót na początek strony
 


 Ks. Kanonik Jan Stefan

Rożnowo, dnia 29 listopada 2013 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Z okazji zbliżającej się 15 rocznicy działalności Towarzystwa proszę przyjąć moje gratulacje i słowa uznania za krzewienie idei pracy organicznej.

Niech dalsza działalność Towarzystwa nadal przyczynia się do pomyślnego rozwoju naszej Ojczyzny.

/-/ ks. Kan. Jan Stefan
Parafia św. Katarzyny Rożnowo

Powrót na początek strony

 


Szkoła Podstawowa nr 154 z oddziałami integracyjnymi
im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Warszawie

Dyrektor Szkoły i Grono Pedagogiczne składają serdecznie podziękowanie Panu dr Marianowi Królowi – Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za przekazanie naszej szkole interesującej literatury związanej z tematyką województwa wielkopolskiego.


Dyrektor Szkoły
/-/ mgr Sylwester Kolibabski


Powrót na początek strony


PAROC POLSKA sp. z o.o.

16.11.2013

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowni Państwo,

Z wielką radością przyjąłem informację o odznaczeniu mnie Srebrnym Medalem Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT" za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. To znaczące wyróżnienie zarówno dla mnie, jak i całej Grupy Paroc, którą reprezentuję. W imieniu firmy i własnym, chciałbym serdecznie podziękować za uznanie i włączenie mojej osoby do szanownego grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
Niestety, w związku z pilnym wyjazdem służbowym, nie będę mógł wziąć udziału w uroczystości rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego i osobiście przyjąć odznaczenia .

Doceniamy rangę tego wydarzenia i w związku z tym w imieniu firmy Paroc i moim w obchodach 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie uczestniczył będzie Pan Łukasz Toczko, Szef Rozwoju Izolacji Technicznych w Grupie Paroc.

Chciałbym jednocześnie nadmienić, iż w najbliższym czasie firma Paroc Polska przekaże na konto Towarzystwa darowiznę przeznaczoną na budowę pomnika oraz fundusz stypendialny.

Z poważaniem

/-/ Jacek A. Dobrowolski
Dyrektor Zarządzający

Powrót na początek stronyJan Janusz Tycner

Poznań, 12 listopada 2013r.

„ Niech człowiek nie da się zepsuć
przez rzeczy zewnętrzne i niech będę niepokonanym -
wierzącym w siebie na dobre artystą życia”
/ Lucjusz Anneusz Seneka/

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie


uprzejmie dziękuję za przyznanie Srebrnego Medalu Towarzystwa „Labor Omnia Vincit” za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. Niezmiernie cieszę się, że zostałem przyjęty do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Z poważaniem
/-/Jan Janusz Tycner

Powrót na początek strony


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu


Poznań, dnia 27 listopada 2013 r.

Pani
Bogumiła Kaczmarek Biuro Zarządu
Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu

Szanowna Pani,

bardzo dziękuję za otrzymany materiał dotyczący realizacji Programu Obchodów 200-lecia Urodzin Hipolita Cegielskiego. Duża ilość podjętych przedsięwzięć to ogromny sukces Towarzystwa w propagowaniu postaci H. Cegielskiego i idei pracy organicznej.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu w periodyku „Panorama Wielkopolskiej Kultury" zamieściła obszerną informację o ustanowionym Roku Wielkiego Wielkopolanina, zachęcając tym samym biblioteki do włączenia się w obchody, (w zał.1 egz.)

Z poważaniem
/-/ mgr Helena Bednarska
dyrektor

Powrót na początek strony
 Polski Komitet Olimpijski


Warszawa, dnia 26 listopada 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie dziękuję za przesłany mi uaktualniony. Program Obchodów 200-iecia Urodzin Hipolita Cegielskiego5', stanowiący de facto obszerny raport z działań jakie kierowane przez Pana Prezydenta Towarzystwo oraz jego partnerzy podjęli z okazji tego Jubileuszu.

Nie kryję, że jestem pod wielkim wrażeniem ogromu przedsięwzięć, jakie do tej pory udało się zrealizować, a przecież następne:; planowane są również na grudzień br. Zdecydowana większość przeróżnych uroczystości, wystaw i spotkań (a nawet - imprez sportowych) w „Roku Hipolita" była realizowana w myśl głównego przesiania przyświecającego obchodom Jubileuszu, a była nim „Aktualność Pracy Organicznej w XXI wieku". Ponad 100 imprez i zdarzeń w to właśnie hasło znakomicie się wpisało. Wszystkim Ich organizatorom i uczestnikom należą się za to nasze serdeczne podziękowania i słowa szacunku.

Raz jeszcze - gratulując tak udanego przebiegu Jubileuszowego Roku 2013 -pozwalam sobie żywić nadzieję, że równiej kolejne, lata zaznaczą się kolejnymi inicjatywami i działaniami realizującymi misję Patrona Towarzystwa - Hipolita Cegielskiego

Z wyrazami szacunku i uznania

Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego


/-/ Andrzej Kraśnicki

Powrót na początek stronyBank Spółdzielczy w Jarocinie

Jarocin, 2013-11-18

Sz. Pan
Marian Król
Towarzystwo im, Hipolita Cegielskiego

W imieniu Komitetu Organizacyjnego obchodów 145 - lecia Banku Spółdzielczego w Jarocinie dziękuję za przyjęcie zaproszenia na uroczystość jubileuszową w dniu 16 listopada 2013 roku. Przekazane gratulacje i życzenia, które zostały wyczytane, nadały uroczystości wyjątkowy charakter. Z pewnością jubileusz przejdzie do historii Naszej działalności, by przypominać kolejnym pokoleniom dorobek Banku Spółdzielczego w Jarocinie i mijające czasy.

Z poważaniem

/-/Jan Grzesiek

Powrót na początek stronyPlatforma Obywatelska
Biuro Zarządu Regionu Wielkopolskiego
 

Poznań, dnia 13 listopada 2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje z okazji wygranych przeze mnie wyborów na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce. Fakt ponownej legitymizacji dla mojego przewodnictwa w regionie jest dla mnie zarówno dowodem zaufania ze strony członków Platformy Obywatelskiej, jak i ogromnym wyzwaniem, by styl pracy i zarządzania regionalną strukturą PO był nadal dobrze oceniany.

Pragnę zapewnić, że dołożę wszelkich starań, by mieszkańcy Wielkopolski mogli odczuć jak najszybciej pozytywne efekty pracy mojej, jak i całej regionalnej struktury PO. Wraz z wybranym niedawno zarządem regionu, dołożę wszelkich starań, by mandat zaufania udzielony nam wypełniać z korzyścią dla regionu i każdej z naszych małych, wielkopolskich Ojczyzn.

Raz jeszcze, dziękując za gratulację, liczę na dalszą owocną współpracę.

Z poważaniem,

/-/ Rafał Grupiński
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej w Wielkopolsce

Powrót na początek stronyRada Miejska w Trzemesznie

Trzemeszno, 2013.11.06

Pan dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Podziękowanie

W imieniu Rady Miejskiej oraz własnym serdecznie dziękuję za włączenie się w organizację obchodów 200 Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego, których podsumowaniem były uroczystości zorganizowane w dniu 26 października. Dziękuję także za docenienie zasług lokalnych przedsiębiorców i społeczników, których uhonorowano Medalem Labor Omnia Vincit oraz Medalem Młodego Pozytywisty, a także za udział przedstawiciela Towarzystwa podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że jest to tylko zaczątek dla dalszej dobrej współpracy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej


Powrót na początek strony


 

Rada Miejska
w Trzemesznie


Trzemeszno, 2013.11.06

Pan dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Podziękowanie

W imieniu Rady Miejskiej oraz własnym serdecznie dziękuję za włączenie się w organizację obchodów 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego, których podsumowaniem były uroczystości zorganizowane w dniu 26 października. Dziękuję także za docenienie zasług lokalnych przedsiębiorców i społeczników, których uhonorowano Medalem Labor Omnia Vincit oraz Medalem Młodego Pozytywisty, a także za udział przedstawiciela Towarzystwa podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że jest to tylko zaczątek dla dalszej dobrej współpracy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Pokorski
Przewodniczący Rady Miejskiej


Powrót na początek strony
 


 

Henryk Kardynał Gulbinowicz

Wrocław, dnia 28.10.2013 r.

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Najserdeczniej dziękuję za łaskawą pamięć i nadesłane życzenia z okazji moich 90. urodzin. Wysoko sobie cenię okazany zaszczyt wielkiej życzliwości. Każde krzepiące słowa, rodzące dobre relacje w życiu społecznym, zachowuję we wdzięcznej pamięci.

Proszę przyjąć ode mnie zapewnienie, że otrzymane duchowe dary składam u stóp Maryi - Mater Adorans w Katedrze Wrocławskiej, aby swoim matczynym spojrzeniem objęła wszystkich moich darczyńców.

Do wyrazów wdzięczności dołączam z serca płynące pozdrowienia
i błogosławieństwo

/-/ †Henryk Kardynał Gulbinowicz

Powrót na początek strony
 


 

Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu


Zaproszenie

Dyrekcja i społeczność szkolna zespołu szkół komunikacji
im. H. Cegielskiego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić


Pana doktora Mariana Króla
Prezydenta
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Na obchody roku Hipolita Cegielskiego w dniach: 27-30 listopada 2013 r.

Plan uroczystości

27 listopada 2013r.

10.00 - Wernisaż portretów Hipolita Cegielskiego 10. 10 - Spotkanie z B. Tobiasz matką chrzestną m/s H. Cegielski 11.00 - Wykład prof. dr hab. A. Kijasa (UAM)

28 listopada 2013r.

8.00 - Wystawa plakatów „Rok 2013 Rokiem Cegielskiego" 8.00-11.00 - Czytanie Hipolita Cegielskiego (Jego i o Nim)

29 listopada 2013r.

10. 00-13. 00 - Gra miejska 11.30-12.00 - Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Patrona i zapalenie zniczy na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan 13. 00-14. 00 - Koncert i rozwiązanie konkursu plastycznego 14.00-15.00 - Wykład dr hab. P. Matusika (UAM)

30 listopada 2013r.

11.00-13.00 - Tramwajada

Powrót na początek strony


 

Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie,

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W związku z uroczystymi obchodami Jubileuszu 110-lecia szkoły oraz obchodami Roku Hipolita Cegielskiego, zwracam się z prośbą o uhonorowanie zasłużonych nauczycieli : Stefana Kołodziejczaka, Jadwigę Mrowicką oraz Romana Szuberskiego, srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit".

Zwracam się również z prośbą o uhonorowanie medalem „Młody Pozytywista" wyróżniających się w pracy i w działaniach na rzecz szkoły i szerzenia wiedzy o patronie Hipolicie Cegielskim - nauczycieli: Justynę Bartol-Baszczyńską, Małgorzatę Ciesielską-Dolata oraz Radosława Szelągowskiego.

Z wyrazami szacunku
/-/ Renata Tomaszewska
Dyrektor szkoły

Powrót na początek strony
 Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie

Szreniawa, 06-11-2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie serdecznie dziękuje za przesłanie 4 szt. płyt z filmem dokumentalnym „Poezja i maszyny" Hipo¬lit Cegielski 1813 - 1868 oraz 2 egzemplarzy „Dekalog pracy organicznej w XXI wieku".

Z poważaniem

/-/ dr Jan Maćkowiak
Dyrektor Muzeum


Powrót na początek strony
 Narodowy Bank Polski

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Poznaniu – Waldemar Szostak oraz Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie – Jan Maćkowiak mają zaszczyt zaprosić na otwarcie wystawy „Labor orania vincit Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin" prezentowanej w Narodowym Banku Polskim w związku z emisją monety „200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego".

Piątek, 22 listopada 2013 r., godz. 18.00
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Poznaniu, AL Marcinkowskiego 12 .
Wystawę można zwiedzać do 29 stycznia 2014 r.

Powrót na początek strony
 


 

Załącznik nr 4 do protokołu z obrad LII/2013 sesji Rady
Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26 października 2013 r.

UCHWAŁA Nr LII/403/2013
Rady Miejskiej w Trzemesznie
z dnia 26 października 2013 roku
w sprawie nadania Medalu „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 j.t.) w związku z § 2 Załącznika nr 3 do uchwały Nr XXIII/104/2008 Rady Miejskiej IU Trzemesznie z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie: Statutu Miasta i Gminy Trzemeszno stanowiącego regulamin stosowania herbu, pieczęci z herbem, wzór i zasady nadawania medalu i honorowego obywatelstwa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 r Nr 49 poz. 1029)

RADA MIEJSKA
uchwala, co następuje:

                                                                              §1

Nadaje się Medal „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno" TOWARZYSTWU im. HIPOLITA CEGIELSKIEGO za upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego oraz wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych.

                                                                              §2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

                                                                              §3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

/-/ Wiesław Pokorski


UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr LII/403/ 2013
Rady Miejskiej w Trzemesznie
 z dnia 26 października 2013 roku

Funkcjonujące od 15 lat Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu upowszechniające m.in. wiedzę o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego na trwałe zapisało się w życie trzemeszeńskiej wspólnoty samorządowej. Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie oraz z gminą Trzemeszno zaowocowała wieloma cennymi inicjatywami, jak np. utworzeniem Izby pamięci Hipolita Cegielskiego, której zbiory w dużej mierze zostały przekazane przez Towarzystwo, konkursami o zasięgu ponadgminnym, seminariami naukowymi, a także przejawiała się w pomocy przy organizacji dożynek gminnych, które odbyły się sołectwie Ławki w 2006 roku.

Szkoła, o której mowa starała się przy wsparciu Towarzystwa kształcić młode pokolenie na ludzi światłych, niebojących się wyzwań i konsekwentnych w swoich działaniach, aby mogło sprostać wymaganiom stawianym współczesnym Europejczykom. Wspólnie z dyrekcją szkoły oraz kadrą pedagogiczną starano się, aby szkoła była nie tylko miejscem zdobywania wiedzy niezbędnej do wykonywania zawodu, ale także miejscem spotkań młodzieży, dyskusji i integracji z młodzieżą innych państw. W tych działaniach, często nowatorskich pomoc Towarzystwa była bardzo cenna. Dodatkowo sprzyjał temu fakt, iż Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego skupia wielu wybitnych przedstawicieli nauki i kultury, którzy zawsze chętnie służyli swoim doświadczeniem.

Jako samorząd trzemeszeński jesteśmy niezmiernie wdzięczni za zainteresowanie okazane naszemu środowisku: Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych, gminie oraz jej mieszkańcom, szczególnie tym młodym, będącym u progu swego życia zawodowego i stojącym przed licznymi, trudnymi wyborami dotyczącymi swojej przyszłości.

Dzięki tym wszystkim wspólnie podejmowanym działaniom udało się osiągać zamierzone cele, ale przede wszystkim przybliżyć postać Hipolita Cegielskiego tak bardzo związanego z Ziemią Trzemeszeńską.

W uznaniu dotychczasowych działań Towarzystwa Rada Miejska nadaje Medal „ Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno”.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Wiesław Pokorski

Powrót na początek strony
 


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba


Warszawa, dnia 26 października.2013 r.

Szanowny Pan
prof. Jacek Wysocki
Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia statuetek Złotego Hipolita - prestiżowego wyróżnienia przyznawanego osobom, które kierują się wartościami pozytywistycznymi i szacunkiem do pracy organicznej, a odnosząc sukcesy przyczyniają się do rozwoju kraju. Przyznawane od kilkunastu lat statuetki przyczyniły się do przełamywania barier rozwojowych stając się ważnym elementem szerokiego spektrum działań ukierunkowanych na promowanie kompetencji i kreatywności, a także osiągnięć osób, których postawa może stanowić wzór do naśladowania. Popularyzacja tych postaw sprawia, że polscy działacze społeczni i przedsiębiorcy coraz silniej uświadamiają sobie synergiczny efekt jaki daje związek wiedzy, umiejętności i kreatywności z postępem i rozwojem własnych działalności. Polska nie ma innej drogi, bo jak potwierdzają obserwacje czynników wzrostu najlepszych gospodarek światowych ich siłą jest kapitał ludzki stanowiący źródło kreatywności i innowacyjności rozwoju.

Gratuluję Panu Przewodniczącemu aktywności w promocji nieprzeciętnych umiejętności i kompetencji stanowiących podstawy sukcesu w działaniach społeczno -gospodarczych. Tegorocznych zdobywców statuetek Złotego Hipolita proszę o przyjęcie najszczerszych gratulacji i słów uznania. Państwa osiągnięcia stanowią dowód, że wiedza i kompetencje, przedsiębiorczość i kreatywność prowadzą do sukcesu. Zasłużyliście Państwo nie tylko na prestiżowe wyróżnienie, ale możecie być również ambasadorami najwyższej jakości działania tworząc przy tym znakomite wzorce patriotyzmu społecznego i gospodarczego.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości i życzę interesujących spotkań, wielu wrażeń artystycznych oraz satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek stronySzanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Rok 2013 - to rok szczególny dla Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie. 110 lat temu w dostojne mury naszej szkoły po raz pierwszy wkroczyli uczniowie. Z tej okazji, Społeczność Szkoły, ma zaszczyt zaprosić Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego Dr Mariana Króla na Uroczystości Jubileuszowe w dniu 23 listopada 2013 roku.

/-/ Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu
Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogoźnie

Powrót na początek strony
 Polaka Akademia Nauk Oddział w Poznaniu

Poznań, 17 października 2013 r.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji naukowej organizowanej przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, we współpracy z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z cyklu Dwugłos Nauki pt. Boska cząstka - jej znaczenie dla fizyki i filozofii.

Sesja odbędzie się 21 listopada 2013 r., o godzinie 10.00 w Ośrodku Nauki PAN, przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19. W załączeniu przekazuję Panu Prezydentowi zaproszenie zawierające pełny program sesji.

Z wyrazami szacunku

/-/Roman Słowiński

 

Powrót na początek stronPAROC

16.10.2013

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowni Państwo,

Z wielką radością przyjąłem informację o odznaczeniu mnie Srebrnym Medalem Towarzystwa „LABOR OMNIA VINCIT" za Krzewienie Idei Pracy Organicznej. To znaczące wyróżnienie zarówno dla mnie, jak i całej Grupy Paroc, którą reprezentuję. W imieniu firmy i własnym, chciałbym serdecznie podziękować za uznanie i włączenie mojej osoby do szanownego grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Niestety, w związku z pilnym wyjazdem służbowym, nie będę mógł wziąć udziału w uroczystości rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego i osobiście przyjąć odznaczenia . Doceniamy rangę tego wydarzenia i w związku z tym w imieniu firmy Paroc i moim w obchodach 200. Rocznicy Urodzin Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie uczestniczył będzie Pan Łukasz Toczko, Szef Rozwoju Izolacji Technicznych w Grupie Paroc.

Chciałbym jednocześnie nadmienić, iż w najbliższym czasie firma Paroc Polska przekaże na konto Towarzystwa darowiznę przeznaczoną na budowę pomnika oraz fundusz stypendialny.

Z poważaniem
Jacek A. Dobrowolski
Dyrektor Zarządzający Paroc Polska

Powrót na początek strony
 Marszałek Senatu
RP Bogdan Borusewicz

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Bogdan ZdrojewskiSzanowny Pan
Marian Król
Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego

Zapraszają na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej
oraz  wręczenie nagród  laureatom dnia 15 listopada 2013 r. o godz. 16.00.Pałac  na Wyspie, Łazienki  Królewskie w Warszawie.

Powrót na początek strony
 


Kapituła Złotego Hipolita
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

List Prezydenta Rzeczypospolitej
do Laureatów Nagrody Złotego Hipolita


W dniu 26 października 2013 roku, w Poznaniu, w historycznej Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, odbyła się uroczystość wręczenia Statuetek Złotego Hipolita i nadania Godności Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej, tegorocznym Laureatom tej prestiżowej nagrody. Tegorocznymi Laureatami, wyłonionymi przez Kapitułę Złotego Hipolita są: Bronisław Komorowski – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; Agnieszka Duczmal – muzyczka, dyrygentka; Marian Ilnicki – rolnik z województwa zachodnio-pomorskiego; Lech Konopiński – literat, animator kultury; Tadeusz Maliński –naukowiec, profesor chemik w Uniwersytecie Ohio – USA; Ks. Kazimierz Kardynał Nycz – Metropolita Warszawski; Jan Węglarz – profesor w Polskiej Akademii Nauk oraz w Politechnice Poznańskiej i Jerzy Hoffman – reżyser filmowy,  twórca kultury [ Laureat Złotego Hipolita z 2012 roku ].  Do wszystkich Dostojnych Laureatów okazjonalny list gratulacyjny wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Bronisław Komorowski.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst prezydenckiego przesłania:Szanowni Państwo! Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości
wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita w Poznaniu!

W tym roku przypada dwusetna rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego. Dzieło Jego życia ciągle budzi podziw. Również i dzisiaj warto wsłuchiwać się w to, co ten wybitny przedstawiciel Wielkopolski ma nam do powiedzenia. O odpowiedzialności za Polskę, o dobru wspólnym, o społecznej samoorganizacji. Także o realizowaniu samego siebie poprzez służbę dla innych. Chciałbym złożyć wyrazy uznania działaczom Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego, które obchodzi właśnie jubileusz piętnastolecia. Dziękuję Państwu za pielęgnowanie etosu pracy organicznej i za rozwijanie idei Waszego znakomitego Patrona.

Wielkopolscy pozytywiści kierowali się przekonaniem, że nie może osiągnąć sukcesu społeczeństwo, które nie rozwija się równomiernie. Nie wolno zaniedbywać żadnej z dziedzin życia społecznego: ani duchowych, ani materialnych. Trzeba również zadbać, aby na drodze, którą razem podążamy, nie została zmarginalizowana żadna z grup społecznych. To bardzo nowoczesne myślenie. Dzisiaj, w realiach XXI wieku, rozumiemy jeszcze lepiej, jak ważny jest kapitał społeczny. Jak znaczące dla naszej konkurencyjności, dla wysokiej pozycji Polski w światowych rankingach — jest to, byśmy umieli łączyć ducha przedsiębiorczości z umiejętnością współpracy. Godzić indywidualne aspiracje z postawą wzajemnego zaufania i społecznego solidaryzmu.

Ogromnie wartościowa jest koncepcja, aby umacniać polskość poprzez obywatelskość. To myśl o wspólnocie dynamicznej, niezasklepionej w sobie, gotowej do podejmowania wyzwań. Połączonej nie tylko więziami tradycji, ale również wspólnych dążeń i interesów. Inspirujące jest przekonanie pozytywistów, że tożsamość nie kłóci się z modernizacją; że naród, który chce być silny i dumny, powinien się doskonalić. To szczególnie ważne refleksje, gdy zbliżamy się do ćwierćwiecza naszej wolności. Gdy oceniamy, jak udało się nam ją zagospodarować — ciesząc się z polskich sukcesów i poszukując jeszcze lepszych rozwiązań na przyszłość.

Laureaci Nagród Złotego Hipolita to wybitni współtwórcy polskich osiągnięć. Reprezentanci różnych środowisk i różnorakich talentów — razem, organicznie przyczyniający się do budowania wspólnego dobra Rzeczypospolitej. Składam serdeczne gratulacje i wyrazy głębokiego szacunku wszystkim dzisiaj nagrodzonym. Z prawdziwą satysfakcją przyjąłem statuetkę Złotego Hipolita, wręczoną mi podczas czerwcowego spotkania w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Raz jeszcze dziękuję za to wyróżnienie. Widzę w nim poparcie dla prezydentury wspólnoty i dialogu, jaką staram się służyć Polsce. Proszę przyjąć moje serdeczne pozdrowienia.

/-/ Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 26 października 2013 roku

Powrót na początek strony
 


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Komitet Organizacyjny Jubileuszu
prof. dr hab. Stanisława Lorenca


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w Sesji Jubileuszowej oraz spotkaniu towarzyskim w foyer Auli Uniwersyteckiej, w związku z 70-tą rocznicą urodzin oraz blisko 50-leciem pracy naukowo-badawczej Prof. STANISŁAWA LORENCA, wybitnego geologa i rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 2002-2008.

Sesja Jubileuszowa, która odbędzie się 7 listopada 2013 r. (czwartek) o godz. 17.30 w Auli Lubrańskiego Collegium Minus UAM (ul. Wieniawskiego 1) będzie częścią konferencji naukowej organizowanej przez Instytut Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja pod tytułem „Teraźniejszość kluczem do przeszłości a przeszłość kluczem do przyszłości", której tematem przewodnim jest geologia morza, będzie miała miejsce w dniach 7-9 listopada br. i dedykowana jest Profesorowi Stanisławowi Lorencowi w związku z Jego jubileuszami.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
/-/ Prof. dr hab. Andrzej Muszyński

Dziekan
Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych
/-/ Prof. dr hab. Leszek Kasprzak

Dyrektor Instytutu Geologii
/-/ Prof. zw. dr  hab. Józef Górski

Rektor
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
/-/ Prof. zw. dr hab. Bronisław Marciniak

Powrót na początek strony
 


 

Biskup Damian Bryl

Poznań, dnia 9 października 2013 roku

 

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny panie prezydencie!

pragnę serdecznie podziękować za przesłane gratulacje i życzenia w związku z mianowaniem mnie przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej oraz z okazji moich święceń biskupich.

Polecając się modlitewnej pamięci, z serca błogosławię.

/-/ bp. Damian Bryl

Powrót na początek strony

 


Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej


Poznań, 7 października 2013

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

mam przyjemność zaprosić Pana Doktora do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji naukowej zatytułowanej „Towards a New RNA World” organizowanej przez Komitet Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Instytut Chemii Bioorganicznej PAN dla upamiętnienia XXV rocznicy powstania instytutu.

Konferencja odbędzie się w dniach 12-14 listopada 2013 roku w ośrodku nauki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19.

Bylibyśmy zaszczyceni, gdyby zechciał pan uświetnić to wydarzenie swoją obecnością.
w załączeniu przesyłamy skrócony program konferencji. będziemy wdzięczni za potwierdzenie przyjęcia naszego zaproszenia, o ile to możliwe, do 20 października (telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres: rnaworld@ibch.poznan.pl).

Łączę wyrazy szacunku

/-/ prof. Marek Figlerowicz
dyrektor Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN,
przewodniczący komitetu organizacyjnego.


Powrót na początek stronyDominik Górny

Poznań, dnia 4 października 2013 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę wyrazić serdeczne podziękowanie za przyjęcie mojej osoby w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w poznaniu. poczytuję to sobie jako ważne zobowiązanie do podejmowania rozmaitych inicjatyw natury obywatelskiej na rzecz naszego towarzystwa - w domyśle zaś, dla dobra wspólnot lokalnych, regionalnych i europejskich, które wartość swojego istnienia opierają na trwałych wzorcach pracy organicznej.

Hipolit Cegielski - patron naszego towarzystwa, powiedział niegdyś, że „dążyć przeto mamy do mety lepszego jutra" - niech to nasze wspólne dążenie będzie dziś gwarantem wiarygodnego współuczestnictwa w tworzeniu inicjatyw, dających motywację do rozwoju obywatelskiego - i co godne - mających na względzie szacunek do twórczych i społecznych tradycji działań tego organicznika.

Z wyrazami szacunku

/-/ Dominik Górny
politolog, publicysta, poeta,
rzecznik kapituły nagrody PPB

Powrót na początek strony

 


Narodowa Strategia Spójności
Kapitał Ludzki
Unia Europejska


Poznań, 1 października 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Z przyjemnością informuję, iż druga edycja projektu systemowego POKL "eSzkoła - Moja Wielkopolska", realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Ogólnopolską Fundacją Edukacji Komputerowej, pomyślnie dobiegła końca. W związku z powyższym, serdecznie zapraszam Pana do wzięcia udziału w uroczystym spotkaniu podsumowującym tegoroczne prace.

Konferencja odbędzie się 23 października 2013 roku o godzinie 10:00 w Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W jej trakcie najlepsze zespoły uczniowskie zaprezentują swoje projekty. Uczniowie jak i nauczyciele będą mieli okazję opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z udziałem w programie. W kolejnej części uroczystości wśród uczniów zostanie przeprowadzony konkurs z wiedzy o zrealizowanych projektach, a następnie odbędzie się wręczenie nagród dla autorów najlepszych realizacji.

Projekt "eSzkoła - Moja Wielkopolska" realizowany jest od 1 lipca 2011 roku do 31 października 2014 roku w trzech rocznych edycjach. Swoimi działaniami objął 105 szkół województwa wielkopolskiego, w tym 70 gimnazjów i 35 liceów ogólnokształcących. Głównym jego celem jest udoskonalenie wielkopolskiego systemu edukacji, poprzez wdrażanie programów rozwojowych w zakresie stosowania w kształceniu metody  projektów  i   nauczania  problemowego.  W  tym  celu  szkoły wyposażono w nowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną oraz laboratoria projektowe. Dodatkowo zostały one przyłączone do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego stanowiącego sieć połączonych ze sobą jednostek, wykorzystujących w nauczaniu technologie informacyjne i komunikacyjne. Przez cały okres trwania projektu nauczyciele i uczniowie mogą korzystać z merytorycznego wsparcia pracowników dydaktycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na uwagę zasługuje fakt, iż do 2014 roku w ramach „eSzkoły" zaplanowano transmisję 32 wykładów do 33 miejscowości w całym województwie. Nasze „wirtualne" lekcje nastawione są na dialog między prowadzącym a uczniami. Podczas „eSzkolnych" wykładów uczniowie mają możliwość zadawania pytań oraz wzięcia udziału w dyskusjach.

Projekt ma za zadanie zwiększyć zainteresowanie przedmiotami matematyczno - przyrodniczymi oraz promować wśród młodzieży przedsiębiorczość i kreatywność. „eSzkoła" pozwala na odejście od biernego przyswajania informacji na rzecz czynnego poszukiwania wiedzy. Łączy uczniów i nauczycieli w drodze do osiągnięcia wspólnych celów.
Mamy nadzieję, że uda się Panu, zarezerwować w kalendarzu czas na udział w wydarzeniu podsumowującym - drugą już - edycję realizowanego w wielkopolskich szkołach ważnego projektu edukacyjnego.

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę o potwierdzenie chęci uczestnictwa w gali pod adresem email aqnieszka.linke@dobocom.pl lub pod numerem telefonu 696 398 833 w terminie do 16 października br., a także o przybycie pół godziny przed planowanym jej rozpoczęciem w celu odbioru materiałów konferencyjnych i dokonania wszystkich niezbędnych formalności.

Do zaproszenia dołączono program uroczystości oraz mapkę dojazdu.

/-/ Marek Woźniak
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Powrót na początek stronyWielkopolskie Towarzystwo Kulturalne w Poznaniu


Poznań, 2013-09-30.

Panie i Panowie Prezesi
Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Wielkopolsce !

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

W czerwcu 2013 roku odbyła się XX Wielkopolska Konferencja Kulturalna, na której zostały wybrane nowe władze Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego.
Skład Zarządu w kadencji 2013-2016 jest następujący: Stanisław Słopień (prezes), Leszek Praczyk (wiceprezes), Bożena Michalska (wiceprezes), Aleksandra Kowalska (sekretarz), Robert Czub (skarbnik), Grażyna Dziedziak, Kazimierz Krawiarz, Leon Mikołajczak, Aleksandra Podemska, Dariusz Racinowski, Bolesław Święciochowski (członkowie).

Nowy Zarząd Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu przesyła serdeczne pozdrowienia dla wszystkich Członków i Sympatyków Państwa organizacji oraz zaprasza do uczestnictwa w naszych projektach: Nagroda Główna WTK za 2013 oraz Dni Wielkopolski 2013 a także „Przegląd Wielkopolski".

Nagroda Główna WTK 2013.

Kandydatury prosimy zgłaszać do 30 października 2013 (ostateczna data wpływu do biura Zarządu WTK). Podpisane zgłoszenie należy przesłać pocztą tradycyjną na adres biura Zarządu WTK. Równolegle wymagana jest forma elektroniczna - na adres: wtk@ngo24.pl. Zgłoszenie powinno zawierać dane kandydata: imię i nazwisko (lub nazwa instytucji), data i miejsce urodzenia (lub data powstania), wykształcenie i zawód, miejsce pracy, adres do korespondencji, uzasadnienie wniosku (objętość maks. 2 strony); nazwa i adres wnioskodawcy, data i podpis wnioskującego. Każdy zgłaszający może zaproponować tylko jedną kandydaturę.

Każdy wnioskodawca zostanie e-mailem zwrotnym poinformowany o wpłynięciu zgłoszenia.

Laureaci Nagrody Głównej WTK w ostatnich latach:

2012 Wrzesińskie Towarzystwo Kulturalne
2011 Bożenna Urbańska
2010 Alojzy Andrzej Łuczak
2009 Zespół Folklorystyczny Szamotuły
2008 Kazimierz Kasperkiewicz
2007 Tadeusz Krokos
2006 Folklorystyczny Zespół Pieśni i Tańca "Przygodzice" przy Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach
2005 Towarzystwo Miłośników Miasta Gniezna
2004 Przemysław Barek

Dni Wielkopolski 2013

Tegoroczne Dni Wielkopolski odbywają się 2 - 7 grudnia pod hasłem Tu zaczyna się Polska. Hasłem tym, nawiązującym do znanej wypowiedzi Ojca Św. Jana Pawła II o historycznej roli Poznania i Wielkopolski, pragniemy zaakcentować rolę kultury, regionalizmu, organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich w życiu społecznym oraz przemianach zachodzących w naszym kraju.

Planowany jest między innymi Sejmik Regionalistów Wielkopolskich oraz uroczysty koncert, podczas którego zostaną ogłoszone Nominacje i wręczona Nagroda Główna WTK 2013.

Szczegółowy program obchodów prześlemy w późniejszym terminie. Materiały te znajdą się również na naszej stronie internetowej.

Przegląd Wielkopolski

W załączeniu przesyłamy egzemplarz promocyjny kwartalnika „Przegląd Wielkopolski", który ukazuje się już od 25 lat. Zapraszamy do lektury oraz do jego współtworzenia poprzez przesyłanie artykułów do publikacji. Zachęcamy również do promowania tego regionalistycznego czasopisma oraz do jego prenumeraty.

Aby zapewnić sobie otrzymywanie naszego kwartalnika, wystarczy wpłacić 40,- zł. w Biurze lub na konto Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego ul. Św. Marcin 80/82, 61- 809 Poznań, nr konta 82 1060 0076 0000 3200 0136 7123 z dopiskiem: "Prenumerata roczna od nr ... rok ..." [podać numer i rok; rozpocząć można od dowolnego numeru].

Więcej informacji o Przeglądzie Wielkopolskim: okładki tytułowe, spisy treści numerów archiwalnych, skorowidz autorów, możliwość wyszukiwania artykułów, skład redakcji, informacje dla autorów, warunki prenumeraty: www.wtk.nqo24.pl/pw.

Tam również dostępny dział Aktualności, prowadzony w Internecie, umożliwiający publikację zapowiedzi organizowanych przez Państwa imprez oraz relacji ze zrealizowanych przedsięwzięć.

/-/ Stanisław Słopień,
 prezes WTK

Powrót na początek strony
 


 

Arcybiskup Metropolita Poznański
Poznań, dnia 14 września 2013 roku.


 


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie!

Gorąco dziękuję za pamięć wyrażoną w nadesłanych życzeniach, skierowanych do mnie z okazji imienin. Dziękując za miłe słowa oraz za modlitwę w intencji mojej posługi pasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej, zapewniam o swojej życzliwej pamięci i modlitwie.


Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam.

/-/+ Stanisław Gądecki
 Arcybiskup Metropolita Poznański

 

Powrót na początek strony

 


 

Telewizja Polska
Marian Zalewski
Członek ZarząduWarszawa, dnia 2.09.2013

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Minione dwa lata to czas rewolucji technologicznej oraz ważnych zmian w rozwoju Telewizji Polskiej. Stajemy się multimedialną, nowoczesną technologicznie publiczną stacją telewizyjną, która realizuje istotne zadania społeczne i państwowe.

Podjęliśmy się ciężaru przeprowadzenia bardzo złożonego i trudnego procesu cyfryzacji naziemnej telewizji, który został zwieńczony sukcesem umożliwiając korzystanie z dobrodziejstw świata cyfrowego wszystkim obywatelom. Dodatkowo udostępniliśmy widzom programy TVP1 i TVP2 w technologii HD (High Definition). dzięki czemu wraz z rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 a następnie Olimpiady w Londynie, mogli się oni cieszyć z bezpłatnego dostępu do programów o najwyższej jakości obrazu i dźwięku.

Telewizja Polska potwierdziła pozycję lidera technologicznego rozpoczynając w 2012 roku proces wdrażania telewizji cyfrowej drugiej generacji, jaką jest telewizja hybrydowa, będąca połączeniem Internetu i telewizji cyfrowej. Należy podkreślić. Ze Platforma Hybrydowa TVP, z której korzysta już ponad 100 tys. użytkowników jest jedną z najnowocześniejszych w Polsce i Europie platform dystrybucji programów i usług interaktywnych. Uruchomieniem kanału TVP Żagle rozpoczęliśmy erę rozwoju tematycznych kanałów wirtualnych na żądanie. Jednocześnie poprzez uruchomienie usługi mobilnego dostępu, w całym kraju i poza jego granicami, do transmisji „na żywo” 16 programów Oddziałów Terenowych. TVP Info i TVP Parlament, rozszerzyliśmy możliwości odbioru programów Telewizji Polskiej.

Pomimo światowego kryzysu, w tym poważnego kryzysu finansowania mediów publicznych, podjęliśmy się realizacji nowych zadań misyjnych, którymi są z jednej strony poszerzanie dostępu do wielkiej kultury - poprzez poniedziałkowe, premierowe spektakle Teatru Telewizji i skierowany do uczniów Internetowy Teatr TVP dla Szkół. Z drugiej, we współpracy z administracją publiczną powiększamy bezpieczeństwo obywateli poprzez rozwijanie, wdrożonego w województwie lubuskim Regionalnego Systemu Ostrzegania, który w najbliższych miesiącach zostanie wprowadzony w pozostałych 15 województwach.

Mamy bowiem świadomość, że musimy aktywnie uczestniczyć w procesie zmian cywilizacyjnych, które zwłaszcza teraz następują niezwykle szybko. Nowoczesna technologicznie i silna programowo telewizja publiczna to bowiem szansa na realizację ważnych zadań publicznych i państwowych. Ich realizacja to przecież nasz podstawowy obowiązek. Zaniedbań i zwłoki nikt nam nie wybaczy.

Właśnie w imię tych przesłanek 1 września br. uruchomiliśmy TVP Regionalną. W każdym województwie od rana do północy emitowany będzie program regionalny z nazwą oddziału terenowego. Dzięki temu będziemy jeszcze bliżej ludzi, ich spraw i problemów. To nas wyróżnia. Dzięki rozwijaniu telewizji regionalnej podejmujemy się realizacji nowych wyzwań cywilizacyjnych. Spośród dziesiątków kanałów polskojęzycznych tylko TVP S.A. posiadając 16 programów regionalnych jest najbliżej ludzi i spraw lokalnych. Najbliżej naszych Małych Ojczyzn.

Te historyczne przemiany nie byłyby możliwe gdyby nie współpraca oraz pełne zaangażowania wsparcie liderów życia publicznego oraz wielu organizacji i instytucji. Uruchomienie TVP Regionalnej to nasza wspólna zasługa. To Państwo nas dopingowaliście i zachęcaliście do ciężkiej pracy i nieustannego rozwoju. Telewizja regionalna to nasze polskie srebra rodowe, nasze dobro wspólne tak ważne dla rozwoju kultury, ochrony tradycyjnych wartości, dla rozwoju debaty społecznej, społeczeństwa informacyjnego i demokratycznego państwa.

Chcemy, by telewizja regionalna była nowoczesna programowo i technologicznie, ciekawa i dynamiczna, ale również by szeroko czerpała ze swojej historii i tradycji. Pragniemy docierać do wszystkich, ale także wyrażać głos najmniejszych i najsłabszych środowisk. Jesteśmy zdania, że regionalne media publiczne powinny w sposób szczególny przyczyniać się do budowy więzi społecznych.

Pragnę jeszcze raz podziękować Panu za uczestnictwo w tym procesie. Pozostaję w przekonaniu, że efektem naszych dotychczasowych, wspólnych działań jest nowoczesna i bliska obywatelom telewizja publiczna a w niej silna telewizja regionalna.

Jednocześnie chciałbym zaprosić Pana do dalszej współpracy i oceny naszych bieżących działań. Z należną uwagą odniesiemy się do każdej opinii i sugestii.

Z poważaniem i wyrazami pamięci

/-/ M. Zalewski

Powrót na początek strony
 


Zespół Szkół Technicznych
im. Hipolita Cegielskiego w Śremie


Śrem, 14 sierpnia 2013

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu młodzieży Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz grona pedagogicznego, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie działań organizacyjnych zbliżającego się Jubileuszu powstania naszej szkoły.

W roku 2013 Zespół Szkół Technicznych obchodzi pięćdziesiątą rocznicę powstania placówki, ta data zbiegła się z dwusetną rocznicą urodzin patrona szkoły Hipolita Cegielskiego, któremu miasto Śrem zawdzięcza bardzo wiele.

Od początku roku organizujemy wiele uroczystości i imprez związanych z obchodami roku jubileuszowego, natomiast na dzień 20 września 2013 roku pragniemy zaprosić wszystkich zainteresowanych historią naszej szkoły i działalnością Hipolita Cegielskiego, na święto głównych obchodów Jubileuszu.

W tym dniu odbędzie się wiele bardzo ciekawych prezentacji, pokazów i spotkań. Finałem dla całej imprezy będzie Festyn u Hipolita na terenie naszej szkoły.

Zwracamy się zatem do Pana z prośbą o wsparcie finansowe organizowanej uroczystości.
Formą podziękowania dla darczyńców, wspierających naszą inicjatywę będzie możliwość zamieszczenia podczas obchodów Jubileuszu swojej reklamy na terenie Zespołu Szkół Technicznych.

Za okazane wsparcie już dziś składamy serdeczne podziękowania

Komitet Organizacyjny Jubileuszu
Zespołu Szkół Technicznych
im. Hipolita Cegielskiego w Śremie

/-/ mgr Maria Bychawska


Powrót na początek strony


Kapituła Programu "Marzenia Króla Maciusia"

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego otrzymało oficjalne podziękowanie od Kapituły Programu „Marzenia Króla Maciusia”, podpisane przez Wydawnictwo Król Maciuś I oraz Publiczne Gimnazjum Katolickie im. Św. Stanisława Koski, za pomoc jaką okazało Towarzystwo w realizacji I Wielkopolskiego Konkursu Poezji Patriotycznej. Ten miły gest organizatorów Konkursu Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego kwituje z radością. Zawsze bowiem na miarę swoich możliwości wspiera wszelkie przedsięwzięcia patriotyczne i kulturalne. Za Dyplom i Podziękowanie dziękujemy (Na zdjęciu obok fotokopia Podziękowania )…  

Powrót na początek strony
 


 

Ks. Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski


Gniezno, 28 sierpnia 2013 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Bardzo dziękuję za miłą pamięć i słowa życzeń przesłane z okazji 75. rocznicy moich urodzin. Odczytuję je jako wyraz życzliwości, której tak wiele doświadczyłem na drodze mojego życia. Modlitwa Przyjaciół i gesty ludzkiej dobroci mają wartość, której nie sposób przecenić, a przeżyte lata są znakiem szczególnej łaski Niebios, za którą nieustannie dziękuję Bogu bogatemu w miłosierdzie.

Jeszcze raz wyrażam moją wdzięczność i zapewniam o modlitewnej pamięci, życząc dobrego zdrowia, błogosławieństwa Bożego i obfitości łask za wstawiennictwem św. Wojciecha i błogosławionego Jana Pawła II, w którego bliskości miałem możność przez wiele lat służyć Bogu, Kościołowi i naszej Ojczyźnie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ + Józef Kowalczyk

Prymas Polski


Powrót na początek stronyDanuta Bartosz

4 września 2013 roku.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu zawiadamia, że jutro, 4 września odbędzie się spotkanie jubileuszowe Zygmunta Dekierta „Czas wierszem Zygmunta zatrzymany” na spotkanie zapraszają dyrektor Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu: W ramach cyklu „Z muzami na ty” Jubileusz 15-lecia literackich uczynków Zygmunta Dekierta ”Czas wierszem Zygmunta zatrzymany”. Oprawa muzyczna - gitara, śpiew: Alina i Krzysztof Galasowie, 4 września 2013r. - godz. 17:00, Pałac Działyńskich - Sala Złota, Stary Rynek 78/79, Poznań.

Szanowny Panie Prezydencie!

Jakże miło otrzymać e-maila od Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. To dla mnie wielki zaszczyt. Jutro będę na spotkaniu w Pałacu Działyńskich. Będzie miło, jeśli Pan osobiście skonfrontuje znajomość rodziny z autorem - Jubilatem jutrzejszego spotkania Zygmuntem Dekiertem. Obecność Pana Prezydenta byłaby dla Jubilata największym prezentem, o którym pomarzyłby każdy z nas.

Jakże się cieszę, że Pan Prezydent jest z nami, to wielka gratka dla nas na zasadzie: pokaż przyjaciół, powiem ci kim jestem. „Podciąga” Pan nas do swojego poziomu, a poprzeczkę ustawił bardzo wysoko. To Wielki Świat, który buduje Pan swoją mądrością i przykładem.

Serdecznie pozdrawiam

/-/ Danuta Bartosz

- wiceprezes Związku Literatów Polskich
Oddział w Poznaniu

Poeta Zygmunt Dekiert urodził się 04.02.1946 w Szamotułach, mgr pedagogiki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Pierwsze utwory poetyckie powstają latem 1998 r. Od 1999 roku – członek Klubu Literackiego C.K. „Zamek” – aktualna nazwa Klubu -„Dąbrówka”. W roku 2003 – pierwsze miejsce w Konkursie poetyckim „ Poznań Poetów” - wiersz pt. „ XXI wiek”, opublikowany w Gazecie Zamkowej – listopad 2003. Od tego momentu wiele wierszy doczekało się publikacji w periodykach literackich, np. „Akant”, w Protokóle Literackim, Gazecie Zamkowej, Gazecie Kulturalnej, Wyzwolenie – Obrzeża –itd. Utwory Z. Dekierta zagościły również w almanachu pt. „Arka” – wydanym w 2005 r. z okazji 35 -lecia Klubu Literackiego C.K. „Zamek”, w antologiach poezji: pt. „ Zgoda na adopcję biedronko” - roku 2006 i „Za powietrze, jabłka i miłość” – roku 2007 -Stowarzyszenie Ekologiczne w Barcinie. W 2007 roku – wiersz pt. „Zagubiony czas” - opublikowano w antologii VII –go Agonu Poetyckiego „Akantu” – pt. „ Piękno jest po to ...”. W roku 2004 – debiut książką poetycką „Afrodyta w zapachu tęsknoty”. Druga książka - pt. „Łza pomarańczy”- zostaje wydana w roku 2006.

„Dywagacje okazjonalne” – 2008 r. W roku 2008 pojawiają się pierwsze próby prozatorskie i krytycznoliterackie drukowane m. in. w „Akancie”. Jest też autorem tekstów do widowiska muzycznego – „Niebiańska muzyka” – 05.04.2008 – Wrocław, zorganizowanego po raz pierwszy w Polsce przez brytyjską firmę - Kuchnia Boga.


Powrót na początek strony
 


Starosta Nowotomyski

Nowy Tomyśl, dnia 23 sierpnia 2013r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

W nawiązaniu do przeprowadzonej w dniu 21 sierpnia br. rozmowy, proszę o rozważenie możliwości odznaczenia przez Wasze Towarzystwo Pana Edmunda Żurka.

Pan Edmund Żurek przepracował 41 lat w zawodzie nauczycielskim, w tym 33 lata w Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Tomyślu na stanowisku nauczyciela geografii. Osiągał bardzo dobre wyniki w nauczaniu tegoż przedmiotu. Rozwijał różnorodne formy turystyki szkolnej, wzbogacił zasoby materialne szkoły. Corocznie efektywnie przygotowywał uczniów do olimpiad geograficznych. Brał udział w różnych pracach społecznych na rzecz szkoły i środowiska. Otrzymał medal im. Ewarysta Estkowskiego, przyznany przez Wojewódzką Radę Postępu Pedagogicznego w Poznaniu. Realizował się również w działalności pozaszkolnej: krajobraz chroniony, liczne publikacje o powiecie w tematyce ekologiczno-przyrodniczej, aktywnie działał w Nowotomyskim Towarzystwie Kulturalnym.

Jest twórcą Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Powiatu Nowotomyskiego, które w tym roku obchodzi 20-lecie swej działalności. Zrobił wiele dobrego na rzecz restytucji nowotomyskiego samorządu powiatowego. Był radnym i Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Nowotomyskiego I kadencji. Aktywnie działa na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców Powiatu Nowotomyskiego. Od kilku kadencji pełnił funkcję członka Rady Społecznej ZOZ w Nowym Tomyślu.

Przyznanie odznaczenia tak szacownego Towarzystwa, byłoby zapewne uhonorowaniem działalności tego niezwykłego człowieka, społecznika.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Wilkoński


Powrót na początek stronyZwiązek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu


Poznań, 19 sierpnia 2013

Szanowny Pan
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania

Do wiadomości:
Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Zarząd Związku Literatów Polskich Oddział w Poznaniu uprzejmie informuje Szanownego Pana Prezydenta, że stanowisko zawarte w piśmie dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa pana Roberta Kaźmierczaka (KDJ.525.6.33.2013) skierowane do Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pana Mariana Króla nie załatwia sprawy dalszego kontynuowania przyznawania Ogólnopolskiej Nagrody Poetyckiej im. Kazimiery Iłłakowiczówny za Najlepszy Debiut Poetycki Roku.

Należy podkreślić, że w żaden sposób nie można zrezygnować z tego ważnego przedsięwzięcia kulturalnego, promującego od trzydziestu lat Nasze Miasto Poznań w kraju i za granicą.

Patronka nagrody Kazimiera Iłłakowiczówna to jedna z największych poetek polskich (a największa poznańska), która wiele ostatnich lat swego twórczego życia przeżyła w Poznaniu, co również ma bardzo istotne znaczenie dla sprawy.

Ważnym argumentem jest także to, że przejęcie tego zadania przez Urząd Miasta Poznania w zakresie finansowym (koszt pokrywany przez dotychczasowego fundatora tj. Grupę Wydawniczą Polskapresse wynosił około 5.000 zł) - zainicjuje pierwszą nagrodę literacką przyznawaną przez Miasto Poznań.

Należy dodać, że nagrody literackie przyznają, i to w znacznej wysokości, wymieniając tytułem przykładu, takie miasta jak Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdynia, Bydgoszcz.

Poznański Oddział Związku Literatów Polskich deklaruje ze swej strony przejęcie obowiązków związanych z organizacją corocznego konkursu na Najlepszy Debiut Poetycki im. Kazimiery Iłłakowiczówny, obejmujące również ocenę artystyczną (przez jury) nadesłanych przez wydawnictwa lub autorów debiutanckich książek poetyckich.

Reasumując, zwracamy się do Szanownego Pana Prezydenta z prośbą o niedopuszczenie, by to bardzo znaczące dokonanie zniknęło z panoramy kulturalnej Naszego Miasta.

Z poważaniem

/-/ Maria Magdalena Połgaj
Skarbik Zarządu

/-/ Danuta Bartosz
Wiceprezes Zarządu

/-/ Paweł Kuszczyński
Prezes Zarządu


Powrót na początek strony
 Burmistrz Międzychodu
Rada Miejska i Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej


mają zaszczyt zaprosić na III Światowy Kongres Międzychodzian,
który odbędzie się w dniach 31 sierpnia -1 września 2013 r. w Międzychodzie

/-/ Antoni Taczanowski
Prezes Stowarzyszenia
/-/ Zygmunt Mleczak
Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Roman Musiał
Burmistrz Międzychodu

Drodzy Międzychodzianie! Uczestnicy Kongresu! Zaproszenie niniejsze skierowane jest także dla osoby lub osób - Międzychodzian, do których nie zdołaliśmy dotrzeć. Prosimy Państwa pomóżcie nam w tym zadaniu i poinformujcie znanych Wam Międzychodzian o Kongresie! Zaproście ich na wspólne spotkanie! Prosimy także, by pamiętać o potomkach mieszkańców wsi Radusz. Zachęcajcie do tego, by zgłosili swój udział!

Jeśli Państwa zdaniem w obradach Kongresu powinien uczestniczyć ktoś, kto może wnieść w życie naszego miasta coś szczególnego, wartościowego, a zwłaszcza cennego dla rozwoju, międzychodzkiego rzemiosła, a kto nie jest Międzychodzianinem - zaproście Go również w naszym imieniu! Będzie to nasz Gość Honorowy!


Powrót na początek stronyKamil Rodzik
Stypendysta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Lublin, 21.08.2013 r.

Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Chciałbym wyrazić serdeczne i wielkie podziękowania za powtórne przyznanie mojej osobie stypendium Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w roku akademickim 2012/2013. Otrzymana pomoc przyczyniła się do poprawy mojej sytuacji finansowej oraz realizacji planów związanych z przyszłą karierą naukową.

Przyjęcie mnie do grona stypendystów Towarzystwa (zwłaszcza w 2013 roku, który jest Rokiem Hipolita Cegielskiego), skłoniło mnie do głębszej refleksji nad życiem patrona. Hipolit Cegielski doskonale połączył poszanowanie tradycji narodowych, wartości moralnych z własnym rozwojem osobistym oraz pracą na rzecz innych, zwłaszcza potrzebujących. Potrafił zrozumieć drugiego człowieka, dostrzegając w nim przede wszystkim pozytywne cechy i atuty. Jego życiowe podejście jest bliskie mojemu, które można streścić do następujących słów: „warto wspierać dobro, bo ono zawsze powraca”.

Otrzymane stypendium oraz refleksja nad życiem Hipolita Cegielskiego, przyczyniły się do tego, iż rozpowszechniałem informacje o stypendium i patronie Towarzystwa wśród rodziny oraz znajomych. Postaram się również promować i czynnie zaangażować się w wydarzenia realizowane w ramach obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie oraz życzę sukcesów w realizacji celów Towarzystwa.

Z poważaniem

/-/ Kamil Rodzik


Powrót na początek strony
 


Biuro Zarządu
Platformy Obywatelskiej RP w Wielkopolsce

Poznań, dnia 7 sierpnia 2013 r.


Dr Marian Król
Prezydent im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Marianie,

Serdecznie zapraszamy w dniu 25 sierpnia br., po finałowych meczach Mistrzostw Europy w Kajak Polo na Torze Regatowym Malta na Spotkanie Przyjaciół Wielkopolski, które odbędzie się na Polu Piknikowym nieopodal stoku narciarskiego na Malcie, początek o godz. 17.00.

Spotkanie Przyjaciół Wielkopolski ma być dobrą praktyką dialogu pomiędzy światem polityki, biznesu, nauki, kultury i sportu. Chcielibyśmy, żeby ten wspólnie spędzony czas był okazją do dobrych rozmów o Wielkopolsce i Polsce, teraźniejszości i przyszłości. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali członkowie Platformy Obywatelskiej, wielkopolscy przedsiębiorcy, a także przedstawiciele nauki, kultury i sportu.

Spotkanie w formie pikniku, wzbogacone o gry i zabawy, będzie także okazją do integracji i mile spędzonego wspólnego czasu.

Liczymy na Pana obecność i łączymy wyrazy szacunku.

Wiceprzewodniczący Wielkopolskiej Przewodniczący PO RP
Komisji Dialogu Społecznego w Wielkopolsce

/-/ Józef Bejnarowicz
/-/ Rafał Grupiński


Powrót na początek strony


Stowarzyszenie Studentów, Absolwentów i Przyjaciół
Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa


Poznań, 30 lipca 2013 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Z ogromnym podziwem i uznaniem przyglądam się, a w miarę możliwości czasowych biorę udział, w licznych organizowanych przez Towarzystwo inicjatywach, z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Imponujący kalendarz wydarzeń sprawia, iż są one celebrowane „hucznie" i należycie, a równocześnie jakże przepełnione ideami pracy organicznej. Dlatego też pragnę nie tylko podziękować Panu Prezydentowi za możliwość udziału, w tych przedsięwzięciach, ale także co ważniejsze swoim zaangażowaniem, w sprawy społecznie ważne formułowania, w ludziach mojego pokolenia postaw obywatelskich jakże ważnych, u nas, w Wielkopolsce. Dziękuje też za życzliwość, której osobiście doświadczyłem ze strony Pana Prezydenta i mam nadzieje, że będzie mi ona towarzyszyć w moich dalszych poczynaniach.

Wszystko to, co napisałem powyżej, a przede wszystkim bycie laureatem Medalu Młodego Pozytywisty i zaliczenie mnie do grona Przyjaciół im. Hipolita Cegielskiego, w Poznaniu, ośmiela mnie na pisanie do Pana Prezydenta, w imieniu społeczności zrzeszonej, w Stowarzyszeniu Studentów, Absolwentów i Przyjaciół Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa be Smarta, w Poznaniu, z prośbą o rozważenie przyznania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Srebrnego Medalu Labor Omnia Vincit Panu Piotrowi Mazurkowi - Prezesowi Constans Grupa Sp. z o.o. w Poznaniu — przedsiębiorcy i przyjacielowi licznych inicjatyw społeczno - biznesowych.

Pan Piotr Mazurek od przeszło dwudziestu lat pełni funkcję Prezesa Zarządu Constans Grupa. Początkowo firma projektowała i wyposażała powstające po przemianach ustrojowych nowoczesne stacje benzynowe. Wraz ze zdobytym doświadczeniem Constans Grupa zaczęła rozwijać kolejne profile swojej działalności. Z ośmiu obecnych specjalizacji na szczególną uwagę zasługują szkolenia profilowane, centrum konferencyjne oraz pozyskiwanie dotacji unijnych dla przedsiębiorców. Siedziba firmy to znajdujący się, w okolicy lotniska nowoczesny biurowiec będący wizytówką poznańskiej gospodarności i porządku. Jednakże co ważniejsze, w ramach Constans Grupy, w skład której wchodzą inne podmioty gospodarcze, swoje miejsce znajdują liczne inicjatywy gospodarcze absolwentów szkół wyższych. Należą do nich m.in. biuro organizacji wyjazdów turystycznych, czy też centrum diet. Młodzi - ambitni ludzie znajdują u Pana Prezesa nie tylko wsparcie finansowe i logistyczne swoich inicjatyw, ale także mogą liczyć na życzliwość i dobrą radę. Pan Prezes Piotr Mazurek angażuje się także, w liczne przedsięwzięcia o charakterze społecznym ze szczególnym nastawieniem na imprezy sportowe, takie m.in. jak: turnieje piłkarskie. Ponadto z dużym zainteresowaniem odnosi się do inicjatyw lokalnych jak np. będący pomysłem Pana Prezydenta plan budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Pozwalam sobie na napisanie do Pana Prezydenta tych kilku słów powyżej, na których życzliwe przyjęcie Uczę ponieważ uważam, że dotychczasowe działania Pana Prezesa Piotra Mazurka są bardzo bliskie ideom i poglądom, które krzewi kierowane przez Pana Towarzystwo. Dlatego też bardzo proszę Pana Prezydenta o życzliwe rozpatrzenia mojej prośby.

Serdecznie pozdrawiam i składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz sił w realizacji zamierzonych celów i wszystkich działań pozostając do dyspozycji Pana Prezydenta pod znanymi danymi adresowymi.

Z wyrazami szacunku

/-/ Filip Suś
 Prezes Zarządu

Powrót na początek stronyWielkopolski Uniwersytet Oświaty Pozaszkolnej

Gniezno, dnia 15 lipca 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą do Szanownego Pana Prezydenta
o rozważenie możliwości przyznania szkole z okazji 50- lecia Medycznego Studium Zawodowego im dra Karola Marcinkowskiego w Gnieźnie statuetki Hipolita Cegielskiego lub medalu „Labor Omnia Vincit" (Praca wszystko zwyciężą) za szczególne zasługi w rozwoju szkolnictwa medycznego i pracę społeczną na rzecz środowiska lokalnego.

Jako długoletni kierownik Wielkopolskiego Uniwersytetu Oświaty Pozaszkolnej Sp. z o.o. w Gnieźnie, który ma siedzibę w budynku szkoły medycznej mogę stwierdzić, że działalność szkoły w pełni zasługuje na uhonorowanie. W załączeniu przedstawiam krótką historię działalności szkoły. Jubileusz przypada w miesiącu wrześniu 2013 r.

Z góry bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

Z wyrazami szacunku

Kierownik

/-/ Monika Kucera

Powrót na początek stronyXXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej

Poznań, 9.07.2013 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

we wrześniu 2013 roku w naszej szkole - XXV Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznaniu - odbędzie się 15 spotkanie w ramach wymiany niemiecko-polskiej pomiędzy Gymnasium Warstade w Hemmoor i XXV LO w Poznaniu.
Tegoroczny program wymiany, który przesyłamy w załączniku, to jubileuszowy projekt pt. „Niemiecko-Polskie historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku."

Bardzo ważną i znaczącą postacią tego czasu jest Hipolit Cegielski. Dzięki Państwa inicjatywie i pracy powstał film dokumentalny pt. „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868." w reż. Jacka Kubiaka oraz obchodzimy obecnie w Polsce rok Hipolita Cegielskiego.

Doceniając walory artystyczne i edukacyjne tego filmu chcemy, aby był on dla młodzieży naszego liceum wprowadzeniem do wspomnianego wyżej projektu naszej wymiany. Dlatego też, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgodę na jego emisję w szkole oraz, o ile wyrażą Państwo gotowość, o wygłoszenie krótkiego wprowadzenia do filmu i porozmawiania z młodzieżą po jego emisji.

W oczekiwaniu na odpowiedź łączymy wyrazy szacunku.

/-/ Iwona Płocińska
 Autorka projektu
/-/Urszula Żuchowska
 Opiekun wymiany

 

Powrót na początek strony


Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Poznań, dnia 25 lipca 2013 roku

Pan
Edmund Dudziński
Dyrektor Biura Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Dyrektorze,

W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz swoim własnym pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze wyrazy podziękowania za Pana obecność na spotkaniu z honorowym udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Przyczynkiem do spotkania była inauguracja obchodów Jubileuszu X-lecia Klubu Partnera, będącego prestiżowym gronem wiodących przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla gospodarki Wielkopolski i kraju, mającym na celu umacnianie więzi pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką. Pokazuje to, jak istotną kwestią dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest współpraca ze środowiskiem biznesu służąca podejmowaniu i rozwojowi różnorodnych inicjatyw mających na względzie wspólny interes Partnerów.

Jeszcze raz serdecznie dziękując za zaangażowanie i poświęcony czas, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i poważania,

/-/ prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Rektor

Powrót na początek strony
 Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania
Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Pacholski


Poznań, dnia 22 lipca 2013r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie

Uprzejmie dziękuję za gratulacje i życzenia, które Pan Doktor były uprzejmy przesłać mi z okazji jubileuszu 45-lecia mojej pracy naukowej.

Gratulacje te oraz medal „ Labor Omnia Vincit" sprawiły mi ogromną satysfakcję ponieważ działalność i ideały Towarzystwa, któremu Pan Doktor przewodzi sami bardzo bliskie.
Ponadto bardzo wysoko cenię sobie osiągnięcia organizatorskie i społeczne Pana Doktora oraz Pańskiech przyjaciół i współpracowników.

Korzystając z okazji życzę Panu Doktorowi dużo zdrowia i sił, wszelkiej pomyślności oraz osobistego szczęścia.

Z poważaniem
/-/ L. Pacholski

Powrót na początek stronyArcybiskup Metropolita Łódzki

Zakopane, 16.07.2013

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dopiero teraz, gdy przebywam na wakacjach w górach, znalazłem chwile wolnego czasu, aby serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za przysłane mi życzenia z okazji 40-lecia święceń kapłańskich. Bóg zapłać!

Z wyrazami głębokiego szacunku, z modlitewną pamięcią w intencjach Pana Prezydenta oraz serdecznym błogosławieństwem.

/-/ ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski
Metropolita Łódzki

Powrót na początek stronyStarostwo Powiatowe w Pleszewie

Pleszew, dnia 18 lipca 2013 roku.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Powiat Pleszewski organizuje w dniu 19 września br. na terenie Zespołu Szkół Usługowo - Gospodarczych w Pleszewie Festiwal Rzemiosła mający na celu promocję kształcenia zawodowego połączoną z konferencją Edukacja zawodowa szansą dla rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw. W jego trakcie przewidujemy praktyczne pokazy prac wykonywanych w zawodach rzemieślniczych z możliwością aktywnego uczestnictwa młodych ludzi. Naszym zdaniem możliwość realnego uczestnictwa w procesie powstawania wyrobu jest najlepszą formą zainteresowania uczniów konkretnym zawodem.

Równolegle planujemy konferencję dla przedstawicieli rzemiosła, izb gospodarczych oraz dyrektorów i nauczycieli szkół zawodowych z terenu Południowej Wielkopolski. Na spotkanie planujemy zaprosić również przedstawicieli szkół zrzeszonych w Klubie Szkół im. Hipolita Cegielskiego. W jej trakcie pragniemy poruszyć temat aktualnych problemów pracodawców związanych z kształceniem zawodowym w obecnym systemie edukacji.

Przedsięwzięcie będzie organizowane przez Starostwo Powiatowe w Pleszewie przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Pleszewie, Stowarzyszeniem „Rzemiosło Przyszłości".

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie wpisze się w działania związane z obchodami Roku Hipolita Cegielskiego, a Pana osobisty udział pozwoli na przedstawienie działań i planów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odnośnie rozwoju i promocji szkolnictwa zawodowego.

Zaproszenie wraz z programem prześlemy w stosownym terminie.

/-/ Michał Karalus


Powrót na początek stronyArcybiskup Metropolita Poznański


Poznań, dnia 3 lipca 2013 roku


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita  Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W bieżącym roku Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski obchodzi złoty jubileusz przyjęcia sakramentu święceń prezbiteratu. Wyrazem wdzięczności Archidiecezji Poznańskiej za pięćdziesiąt lat posługi kapłańskiej Księdza Kardynała, jest okolicznościowa publikacja książkowa, zatytułowana "Quod iustum est et aequum. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio".

Jako Arcybiskup Poznański, pragnę serdecznie podziękować Szanownemu Panu Pre¬zydentowi za łaskawe przyłączenie się do tej inicjatywy i za przysłanie cennego tekstu, który stanowi ważną cząstkę wydanej przez nas Księgi.

Uroczysta prezentacja Księgi, połączona z koncertem na cześć Czcigodnego Jubilata, odbędzie się dnia 5 listopada br. w Katedrze Poznańskiej. Dlatego też proszę przyjąć moje serdeczne zaproszenie do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu i zaszczycenie nas swoją obecnością. Szczegółowy program obchodów nadesłany zostanie w terminie późniejszym.

Będę niezwykle wdzięczny Panu Prezydentowi za potwierdzenie udziału w planowa¬nych uroczystościach do dnia 15 września br.

Z wyrazami czci i jedności w Panu naszym

/-/ + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański


Powrót na początek stronyUrząd Miasta Poznania
Wydział Rozwoju Miasta   

Poznań, 3 lipca 2013 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

.Szanowny Panie Prezydencie

Minął kolejny rok funkcjonowania Samorządu Miasta Poznania. Podsumowania dokonań minionego czasu oraz ważnych wydarzeń, które miały miejsce w naszym mieście w ubiegłym roku, dokonaliśmy w publikacji pt. „2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza". Obszernemu materiałowi sprawozdawczemu towarzyszą w niniejszym wydawnictwie interesujące i wartościowe poznawczo dane statystyczne, ilustrujące obiektywny obraz sytuacji naszego miasta, a także ciekawy tekst o charakterze historycznym, pozwalający porównać Poznań sprzed lat z miastem dzisiejszym.
Przekazując Panu publikację pt. „2012. Sytuacja społeczno-gospodarcza"  wyrażam  nadzieję, że okaże się ona cennym i przydatnym źródłem wiedzy o naszym mieście.

Z poważaniem

/-/ Bogdan Frąckowiak
Dyrektor wydziału


Powrót na początek strony


 

Sekretariat Metropolity Krakowskiego

Kraków, dnia 29 czerwca 2013 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Poznań

Szanowny Panie,
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz dziękuje za życzenia z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń kapłańskich. Jest wdzięczny za modlitwy, dobre słowa i pamięć. Wzajemnie życzy zdrowia, wiele dobra oraz Bożego błogosławieństwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami: Szczęść Boże!

/-/ ks. Tomasz Szopa
Sekretarz Metropolity Krakowskiego

Powrót na początek strony
 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 20 czerwca 2013 roku
 
Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz swoim własnym pozwolę sobie złożyć najserdeczniejsze wyrazy podziękowania^ za Pana obecność na spotkaniu z honorowym udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym.

Przyczynkiem do spotkania była inauguracja obchodów Jubileuszu X-lecia Klubu Partnera, będącego prestiżowym gronem wiodących przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla gospodarki Wielkopolski i kraju, mającym na celu umacnianie więzi pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką Pokazuje to, jak istotną kwestią dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest współpraca ze środowiskiem biznesu służąca podejmowaniu i rozwojowi różnorodnych inicjatyw mających na względzie wspólny interes Partnerów.

Jeszcze raz serdecznie dziękując za zaangażowanie i poświęcony czas, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i poważania,

Rektor

/-/ prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. EUP

Powrót na początek strony
 


 Artur Aleksander Dąbrowski
Stypendysta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Kielce, 1.07. 2013  rok

Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Na wstępie pragnę Państwu podziękować za przyjęcie mnie w poczet stypendystów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w roku akademickim 2012/2013. Bycie wśród tak zaszczytnego grona jest dla mnie nobilitujące, a jednocześnie stanowi asumpt do dalszej działalności naukowej i społecznej.
Jak pisał Władysław Myśliwski „Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe”. Połączenie wiedzy z wyobraźnią pozwala zaś na tworzenie rzeczy zarówno pięknych jak i doskonałych. Idea wspierania uczniów i studentów do takich niewątpliwie należy. Inwestycja w młodych ludzi jest wyrazem świadomości o możliwościach pokolenia, które dopiero „raczkuje” w dorosłym życiu, a jednocześnie wyobraźni, która pozwala ujrzeć człowieka godnego zaufania. Jako beneficjent Państwa zaufania, postaram się poprzez swoją postawę oraz aktywność naukową i społeczną nie zawieść pokładanych we mnie nadziei. Jestem człowiek, który „żyje i pozwala żyć innym” wierząc, że życie pozwoli mu być takim jakim chce. A dzięki ludziom, takim jak Państwo, wiara się urzeczywistnia.

/-/ Artur Aleksander Dąbrowski


Powrót na początek strony
 


 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Stanisław Kalemba

Warszawa, dnia 26  czerwca 2013 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia Certyfikatów oraz Statuetek Hipolita w ramach XIX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług Najlepsze w Polsce. Przedsiębiorczość i aktywność przedsiębiorców, promocja jakości staje się drogą i wzorem nowoczesnego patriotyzmu wyrażającego się zaangażowaniem w budowę sukcesów naszej gospodarki. To Państwo - tworzycie przyszłość, wzorzec skuteczności i siłę napędową gospodarki. Jesteście również przykładem wykorzystania szans i możliwości - znajomości zapotrzebowania rynków i ich preferencji oraz odpowiedniej promocji. Wyróżniacie się Państwo - pasją i osobistym zaangażowaniem oraz dążeniem do najwyższych standardów jakościowych, a także wiarą w sens swoich przedsięwzięć.

Prezentacja Państwa osiągnięć i promocja Państwa sukcesów podczas dzisiejszej uroczystości stanowić może dla wielu osób inspirację i motywację do własnego działania i wkroczenia na ścieżkę sukcesu.

Jestem przekonany, że droga, którą Państwo podążacie prowadzi do dalszych osiągnięć i sukcesów, a obecni oraz przyszli przedsiębiorcy i społecznicy czerpać będą z Państwa postawy i doświadczeń przynoszących dumę społeczności regionu.

Serdecznie gratuluję Panu Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego organizacji dzisiejszej imprezy. Laureatom gratuluję dotychczasowych osiągnięć życząc szerokiego uznania społecznego oraz słusznej dumy z osiągania sukcesów. Wszystkim uczestnikom życzę interesujących spotkań i wielu wrażeń artystycznych.

/-/ St. Kalemba


Powrót na początek strony

 


 

Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 15 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Bardzo serdecznie dziękuję za miłe życzenia z okazji czterdziestej rocznicy moich święceń prezbiteratu. Przesyłając wyrazy wdzięczności za pamięć i ogromną życzliwość, a zwłaszcza za modlitewne wsparcie mojej posługi pasterskiej, zapewniam o pamięci i modlitwie.
Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam.

/-/ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Powrót na początek strony
 Prezydent   Miasta Krakowa
Jacek Majchrowski


Kraków, czerwiec 2013


Pan
dr Marian Kroi

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Z wielkim zadowoleniem przyjąłem informację, iż Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego otrzymało Honorowy Tytuł „Pro Publice Bono'*, Serdecznie gratuluję tego zacnego wyróżnienia. Wierzę, że przyznany tytuł przyniósł całemu Towarzystwu prawdziwa satysfakcję i dumę.

Proszę przyjąć moje serdeczne życzenia, aby odebrana nagroda obok powodu do zadowolenia była również motywacją do dalszego rozwijania swej działalności, dbającej o utrwalenie i rozwijanie współczesnego pozytywizmu. Życzę, aby kolejne lata pracy obfitowały w liczne sukcesy.

/-/ Jacek Majchrowski

Powrót na początek strony
 Arcybiskup Metropolita Łódzki

Łódź, dnia 10 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król      
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań


Wyrażam głęboką wdzięczność za życzliwą pamięć, dar modlitwy oraz przesłane życzenia z okazji mojego Jubileuszu 40-lecia święceń kapłańskich. Ze słowami wdzięczności łączę modlitwę w intencji Szanownego Pana Prezydenta, prosząc Dobrego Boga o potrzebne łaski na codzienny trud kroczenia drogami Królestwa Bożego.

Z wyrazami głębokiego szacunku oraz więzi w Chrystusie

/-/ +Marek Jędraszewski
 Arcybiskup Metropolita Łódzki

Powrót na początek strony


 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisław Komorowski

Zaprasza
Pana dr Mariana Króla

na uroczystą Galę z okazji finału
XI Edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

w środę, 5 czerwca 2013 roku, iv godzinach 15.00 - 17.30

- wręczenie nominacji do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
- wręczenie Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
- uroczysty obiad
- koncert zespołu Kroke

Prosimy o przybycie w godzinach 13.30-14.30 (zapraszamy w stroju wizytowym)

Powrót na początek strony


 

 

 

 

 

 

Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań


On the occasion of the National Holiday - Day of Russia
Ambassador of the Russian Federation to the Republic of Poland
and Mrs. Olga Alekseeva   

request  the pleasure of the company of  

Sz. Pan Marian Król

at a reception
on Wednesday, 12 June 2013 from 13.00 to 15.00 p.m.

Powrót na początek strony


 

Gimnazjum    nr 1 im.  Hipolita Cegielskiego w   Murowanej Goślinie

Murowana Goślina, dnia 4 czerwca 2013 roku

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Tradycją naszej szkoły jest wyróżnianie wzorowych absolwentów Dyplomami oraz Srebrnymi Medalami Hipolita Cegielskiego,

Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o ufundowanie pięciu Dyplomów i pięciu Srebrnych Medali Hipolita dla absolwentów Gimnazjum nr! im, Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie.

Jest to cenna nagroda za wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie, pracę twórczą na rzecz szkoły i środowiska oraz upowszechnianie idei i wiedzy o Patronie Szkoły - Hipolicie Cegielskim.

Chcemy w ten sposób nagrodzić wzorową i światłą młodzież, która prezentuje postawy moralne i patriotyczne.

Z wyrazami szacunku

/-/ Justyna Furman
dyrektor szkoły

 

Powrót na początek strony
 


Fundacja "altum"


Poznań, 3 czerwca 2013 roku

Szanowny Pan
Dr Marian  Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do przyjęcia patronatu nad ogólnopolskim konkursem dla młodzieży, którego organizatorem jest nasza Fundacja. „LOKOMOBILA – Konkurs na machinę z duszą”.  Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie i skonstruowanie machiny z pomysłowym napędem wykorzystującym przemiany energetyczne. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. Konkursowi patronuje postać Hipolita Cegielskiego, patrioty, organicznika, filozofa i przemysłowca. Lokomobila – maszyna parowa produkowana na masową skalę w fabryce Hipolita Cegielskiego jest znakiem firmowym konkursu.

Konkurs organizowany jest jako projekt dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie, w ramach programu Patriotyzm Jutra ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Organizatorem konkursu jest nasza Fundacja ALTUM z siedzibą w Poznaniu. W pracach konkursowych współpracujemy z konsultantami m. in. z Politechniki Poznańskiej.  Ważne w naszym konkursie jest promowanie postaw, których dobrym wzorem byli reprezentanci nurtu pracy organicznej w Wielkopolsce czasów zaborów, którzy łączyli postawę patriotyczną z zaangażowaniem w rozwój gospodarczy, oraz podnoszenie poziomu ekonomicznego i kulturowego społeczeństwa.

Poprzez organizację konkursu chcemy realizować cele aktywizujące młodzież: zachęcenie do kreatywności i innowacyjności, umiejętnego i twórczego korzystania z dostępnej wiedzy. Ważne są także cele rozwojowe: rozwijanie postaw otwartości na poszukiwanie rozwiązań problemów naukowych i techniczno – praktycznych, konsekwencji w dążeniu do osiągnięć, pracy zespołowej, stawiania sobie ambitnych celów, podnoszenia umiejętności, cierpliwości i zdolności do podjęcia wysiłku, dążenia do samorealizacji, postaw przedsiębiorczości.
Obecnie trwa promocja konkursu w szkołach i otwarty jest nabór zgłoszeń. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się 16 czerwca 2013. Pokaz finałowy i ogłoszenie zwycięzców konkursu nastąpi w grudniu 2013. Łączna kwota przeznaczona na nagrody i gratyfikacje dla laureatów i finalistów konkursu wynosi 10.000 złotych. Szczegółowe informacje, w tym regulamin, znajdują się na internetowej stronie konkursu: www.lokomobila.pl 

Zapraszamy Państwa do przyjęcia patronatu nad naszym konkursem. Jesteśmy przekonani o zbieżności celów konkursu z ideami realizowanymi przez Państwa instytucję.
Liczymy też na wsparcie naszych działań w rozpropagowaniu konkursu dostępnymi dla Państwa kanałami informacyjnymi oraz zarekomendowanie innych instytucji jako partnerów.

Z poważaniem
/-/ Sławomir Malewski
Prezes Zarządu Fundacji ALTUM

Powrót na początek strony

 


Prof. Tadeusz Maliński
- Stany Zjednoczone Ameryki


27 maja 2013 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań


Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie,

Dziękuje serdecznie za tę wspaniałą i niespodziewaną wiadomość. Czuję się wielce zaszczycony - Zloty Hipolit, to jest zacna i wielce prawdziwa nagroda, którą Ty stworzyłeś – to jest nagroda wielka. Dla mnie bardzo, bardzo wielka.
 
Szczerze i serdecznie Tobie dziękuję za wszystkie dobre rzeczy, które dla mnie zrobiłeś, a za tę Nagrodę  szczególnie.

Serdeczności,

/-/ Tadeusz

 

Powrót na początek strony

 


Wydawnictwo Miejskie POSNANIA
 

Poznań, 27.05.2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

przekazuję na ręce Pana Prezesa formularze zamówienia dotyczącego sprzedaży filmu „Poezja i Maszyny", naszego wspólnego przedsięwzięcia. O potrzebie stworzenia takich formularzy i przekazania ich Panu Prezydentowi poinformował mnie pan Jacek Kubiak. Mam nadzieję, że będą one Panu Prezydentowi przydatne.

Jednocześnie informuję Pana Prezydenta, że 12 czerwca, o godz. 18, w Muzeum Józefa I. Kraszewskiego w Poznaniu odbędzie się pokaz filmu „Poezja i Maszyny" wraz z wystąpieniem reżysera Jacka Kubiaka oraz prelekcją prof. Przemysława Matusika. Serdecznie Pana zapraszam.

Z wyrazami szacunku

/-/ Katarzyna Kamińska
Dyrektor Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA


Powrót na początek strony

 


Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Poznań, dnia 14 maja 2013 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w części otwartej Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w czasie której zaprezentują się laureaci I edycji konkursu na najlepszą oryginalną pracę twórczą opublikowaną w 2012 r., której wiodącym autorem jest doktorant. Konkurs organizowany jest przez Oddział Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu.

Prezentacja laureatów konkursu odbędzie się o godz. 12.30 w sali Dużej (parter) Ośrodka Nauki PAN w Poznaniu przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19.

Z wyrazami szacunku
/-/ Roman Słowiński


Powrót na początek strony

 Starosta Poznański


Poznań, 29 kwietnia 2013 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

z prawdziwą przyjemnością przyjąłem do wiadomości, że Powiat Poznański znalazł się w gronie laureatów I Edycji „Konkursu Jakości Funkcjonowania Samorządów Terytorialnych" -„NAJLEPSZE W POLSCE" - „THE BEST IN POLAND". Serdecznie dziękuję za taką decyzję kapituły Konkursu.

Już od wielu lat jestem gorącym zwolennikiem oceniania i certyfikowania podmiotów publicznych. Jest to bowiem jasne i czytelne wskazanie tych instytucji, które spełniają rygorystyczne wymogi, wynikające m.in. z tradycyjnego w Wielkopolsce dążenia do udoskonalania organizacji i kultury pracy. Trzeba przy tym pamiętać o roli samorządu, którego wysoka jakość bezpośrednio wpływa na zadowolenie lokalnego społeczeństwa. Wyróżnienie jest mi więc tym bardziej miłe, że Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest w regionie znane z rzetelności i obiektywnej oceny.

Popierając idee Konkursu muszę jednak zaznaczyć, że Powiat Poznański nie może skorzystać z oferty udzielenia prawa do wykorzystywania zastrzeżonego godła. Na przeszkodzie umieszczenia tego typu godła stoi bowiem wypracowana już spójna strategia promocji Powiatu Poznańskiego, opierająca się na wprowadzonym w zeszłym roku systemie identyfikacji wizualnej. Próba wykorzystania godła burzyłaby opracowany system i zmuszała do kolejnej czasochłonnej modyfikacji.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za nominację w „Konkursie Jakości Funkcjonowania Samorządów Terytorialnych" i liczę na udaną współpracę w przyszłości.

Z poważaniem

/-/ Jan Grabkowski


Powrót na początek strony

 


 

 Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 8 maja 2013 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Z radością oczekujemy na uroczystości złotego jubileuszu święceń prezbiteratu Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego, Prefekta Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego i Honorowego Obywatela Miasta Poznania, oraz Księdza Biskupa Zdzisława Fortuniaka, Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej, który wielokrotnie reprezentował mnie podczas uroczystości cywilnych, odbywających się na terenie naszej archidiecezji.

Gorąco zapraszam Szanownego Pana Prezydenta do udziału w Mszy Świętej, którą Ksiądz Kardynał Zenon Grocholewski oraz Ksiądz Biskup Zdzisław Fortuniak będą - wspólnie z prezbiterami wyświęconymi przed 50-ciu laty - celebrować w Katedrze Poznańskiej w poniedziałek 20 maja 2013 roku o godz. 11.00. Uprzejmie proszę o zajęcie miejsca w zarezerwowanych dla Gości ławkach w nawie głównej Katedry.

Po zakończeniu uroczystości w Katedrze serdecznie zapraszam na poczęstunek do Rezydencji Arcybiskupiej.

Z wyrazami szacunku

/-/ +Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Powrót na początek strony


 

Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej - Watykan

Watykan, 25 kwietnia 2013 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Polonia

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Franciszek serdecznie dziękuje za nadesłane gratulacje z okazji wyboru na Stolicę św. Piotra oraz za zapewnienie o modlitwie w Jego intencji.

Podczas ingresu do Bazyliki św. Jana na Lateranie Ojciec Święty zapraszał: „Drodzy Bracia i Siostry, pozwólmy, by nas otoczyło Boże Miłosierdzie; zaufajmy Jego cierpliwości, która zawsze daje nam czas; miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego miłości, pozwalając, by nas miłował, spotykajmy Jego Miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy Jego czułość - tak piękną - poczujemy Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia i miłości”.

W duchu tej ufności Papież Franciszek zawierza Bożemu Miłosierdziu wszyst¬kich, którzy przez życzliwość i modlitwę wspierają Jego posługę Następcy św. Piotra, i wyprasza dla nich obfitość Bożego błogosławieństwa.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

/-/ Arcybiskup Angelo Becciu
 Substytut Sekretariatu Stanu

Powrót na początek stronyJasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości

Jasna Góra, 25 kwietnia 2013 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Czuję się niezwykle zaszczycony przyznanym mi wyróżnieniem Europejskiego Magazynu Internetowego Euro Partner i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w kategorii „Sylwetka miesiąca" w Albumie „Ludzie naszych czasów", promującym osobistości zasłużone dla postępu gospodarczego i społecznego.

Podkreślić należy wagę i rangę tego typu inicjatyw, wyrastających z postępowych tradycji
pozytywistycznych, przepojonych głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do pracy dla Ojczyzny.

Cieszy również fakt, że społeczne dzieło Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego skupia w swych szeregach naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów; reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowania tradycji narodowych, wartości moralne oraz wartości pracy organicznej.

Niech Jasnogórska Bogarodzica, Królowa i Hetmanka swym wstawiennictwem zawsze wspomaga wiernych Jej Wielkopolan, aby mówiąc o wielkości i świetności Rzeczypospolitej dawali czytelne świadectwo narodowych dziejów, które promieniować będzie przez pokolenia na całą Rzeczpospolitą. 


Z modlitwą, wdzięcznością i przyjaźnią

/-/ O. Eustachy Rakoczy ZP

Jasna Góra

Powrót na początek strony


Towarzystwo im. Stanisława Mikołajczyka
Zarząd Główny w Poznaniu

Poznań, 25 kwietnia 2013r.

Pan
Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Kolego Prezydencie,

W dniu 19 maja br. w trakcie Wielkopolskich Wojewódzkich obchodów Święta Ludowego pragniemy uczcić pamięć Tadeusza Nowaka - Honorowego Prezesa PSL, Komendanta X Okręgu Batalionów Chłopskich w czasie II wojny światowej i bliskiego współpracownika Premiera Stanisława Mikołajczyka.

W tym dniu staraniem Towarzystwa im. Stanisława Mikołajczyka oraz Zarządu Miejskiego PSL w Poznaniu w Panteonie Zasłużonych Wielkopolan na terenie Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie, obok wcześniej ufundowanych przez nasze Towarzystwo pomników Stanisława Mikołajczyka i Jana Wójkiewicza, zostanie odsłonięte popiersie Tadeusza Nowaka.

Serdecznie zapraszam do udziału w tej podniosłej uroczystości. Obecność Pana Prezydenta będzie dla nas zaszczytem.

Zaproszenie ze szczegółami uroczystości pozwolimy sobie przesłać w odrębnej korespondencji

Z poważaniem

Prezes Zarządu
/-/  Wojciech Jankowiak


Powrót na początek strony
 


Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Poznań, dnia 19 kwietnia 2013 r.


Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za przyznanie mi Statuetki „Honorowego Hipolita" oraz nadanie Godności "Lidera Pracy Organicznej".

Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia jest dla mnie wielkim zaszczytem i równocześnie wyzwaniem do dalszej działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
Rektor WSHiU w Poznaniu


Powrót na początek strony


Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Poznań, 9 kwietnia 2013 roku.

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

W odpowiedzi na pismo Pana Prezydenta z 22 marca br. uprzejmie informuję, ze z przyjemnością przyjmuję patronat nad XIX edycją Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów „Najlepsze w Polsce".

Konkursy te od dawna wzbudzają bardzo duże zainteresowanie wśród konsumentów oraz promujących się firm, które to świadczą wszelkiego rodzaju usługi i przedstawiają swoje najlepsze produkty obecne na rynku polskim, dbając tym samym o szczególne zaufanie potencjalnych klientów.

Przesyłam więc, na ręce Pana Prezydenta, serdeczne gratulacje dla Organizatorów konkursu za ogromny i rzetelny wkład pracy przy organizacji tego przedsięwzięcia, natomiast uczestnikom życzę utrzymania wysokiego poziomu solidności i jakości wykonywanych usług, realizacji nowych wyzwań oraz satysfakcji z efektów swojej pracy.

Przesyłając wszystkim wyrazy szczególnego uznania i szacunku życzę również miłej atmosfery spotkania, dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Poznań, 9 kwietnia 2013 roku.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak


Powrót na początek strony


Beata Raszka

Wrocław, dnia 28 marca 2013 r.


Sz. Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za zaproszenie do siedziby Towarzystwa oraz Pańskie słowa uznania pod moim adresem, kiedy otrzymywałam Statuetkę Honorowego Hipolita i dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej. Otrzymanie tak prestiżowego wyróżnienia jest nowym wyzwaniem w mojej dalszej działalności zawodowej i społecznej. Za Pańskim pośrednictwem chcę także podziękować Pan mgr Edmundowi Dudzińskiemu, Dyrektorowi Biura oraz Panu red. Jerzemu A. Gołębiewskiemu, którzy przyłączyli się do Pańskiej opinii dotyczącej mojej pracy.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pozwalam sobie złożyć na Pańskie ręce życzenia radości, nadziei i spokoju, dla Pańskich Bliskich oraz Współpracowników.

Z wyrazami szacunku

/-/ Beata Raszka

Powrót na początek strony


Krajowa Izba Gospodarcza
Przewodniczący Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego


Warszawa, 22 marca 2013 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Kierownictwa Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej zapraszam do uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu, którego tematem będzie „Co dalej z reformą systemu podatkowego I ubezpieczeń społecznych w rolnictwie".

Spotkanie będzie miało charakter dyskusji a odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013r.( środa ), o godz. 11.30 w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie?, ul. Trębacka 4, sala konferencyjna nr 205.

Wprowadzenie do dyskusji przedstawi   Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej p. Marek Zagórski. Bardzo proszę o potwierdzenie udziału w debacie.

Z poważaniem

/-/ Adam Tański

Powrót na początek strony


Ks. mgr Eugeniusz Makulski
Marianin, kustosz-senior Sanktuarium Maryjnego
W Licheniu


Licheń, Wielkanoc 2013

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wierzę w Ciała Zmartwychwstanie i żywot wieczny, Amen. Alleluja! Kochana rodzino, po mieczu i ta po kądzieli i ta duchowa Mariańska, Szanowny Panie Dyrektorze.!

Witam Was i serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus Zmartwychwstały, Alleluja! Święta Wielkanocne przynoszą nam tak głębokie przeżycia i tak wielka radość, że nie sposób, aby się tym duchowym skarbem nie podzielić z tymi, o których się pamięta, za których się modlimy, których się nosi głęboko w sercu, których się kocha. Dlatego pisze i przesyłam Wam te moje najszczersze życzenia.

Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarz Was łaską niezłomnej wiary, nadzieją i nigdy nie gasnącej miłości do Boga, do Kościoła, do Ojczyzny i do własnej rodziny. Niech Was obdarzy dobrym zdrowiem, powodzeniem w życiowych planach, życzliwością rodziny, przyjaciół i każdego spotkanego człowieka. Niech Was omijają smutki, zawody i rozgoryczenie. Radość i pokój wierzącego człowieka niech wypełnia Wasze serce po brzegi. O te cenne dary Nieba będę się modlić w czasie mszy świętej, która odprawię w Waszej intencji w pierwszy dzień Wielkanocny. Szybko przemijają lata ludzkiego życia, aż nadejdzie dzień ostatni. Zgaśnie wypalona świeca. Zgaśnie wypalone życie. Płaczemy na pogrzebach. Odwiedzamy cmentarze, niosąc kwiaty i znicze. Martwimy się, czy będzie jeszcze dwa metry kwadratowe wolnego placu wolnego dla nas na przepełnionym cmentarzu. Tyle tu ludzi zakopano. Dreszcz nas przejmuje na myśl, że i nas ktoś głęboko zakopie. Ale nie ma innego wyjścia. Bo co robić z ciałem bez duszy. Trzeba je oddać Matce Ziemi.

W Wielki Piątek płaczemy patrząc na zmasakrowane ciało Bożego Syna wiszące na krzyżu. Płaczemy przy grobie Pana Jezusa (…) Jeszcze niedzielę nie wzeszło Słońce, gady gruchnęła wiadomość, że grób jest pusty, a Pan Jezus Zmartwychwstał i żywy ukazuje się swoim przyjaciołom. Więc stało się tak jak obiecał. Tak samo będzie i z nami, bo Pan Jezus będąc Bogiem, to nam obiecał.(…)

Po świętach rozpocznie się w Licheniu nowy sezon pielgrzymkowy. Matka Boża będzie czekać z nowymi łaskami na swoje ukochane polskie dzieci. Będą czekać mariańscy księża i bracia, aby ofiarnie służyć pielgrzymom, aby hojnie rozdawać boże dary.

Przyznam się, że i mnie gryzie tęsknota i rad bym Was zobaczyć i powitać w moim mieszkanku na strychu starej plebanii przy kościele świętej Doroty (…) Ksiądz-senior pomodli się i udzieli maryjnego błogosławieństwa, uściska głowy i dłonie i ucieszy się odwiedzinami. Moje zdrowie jest zgodne z moim wiekiem. Ostatni miesiąc spędziłem w szpitalu w Koninie. Leczyli jak mogli i trochę pomogli. Dziękuje kochanemu Bogu za każdy darowany dzień i o następny pokornie proszę. Tak więc 85 rocznice urodzin obchodziłem na szpitalnym łóżku. Odwiedziło mnie kilka osób z życzeniami i kwiatami. Mszę dziękczynno-błagalną odprawiłem w kaplicy szpitalnej, miałem za co Panu Bogu dziękować, ale i przeprosić trzeba było, bo trudno przejść przez życie, aby się dusza nie zakurzyła. Nie prosiłem jeszcze o te piętnaście lat do setki, a to co mi jeszcze pozostało, dałem bożej opatrzności.(…)

Kończąc ten zbyt długi list, przesyłam Wam z serca płynące błogosławieństwo, gorące pozdrowienia i mocny uścisk dłoni. Wesel się Królowo Miła – Alleluja!

/-/ ks. Eugeniusz Makulski

Powrót na początek stronyMiędzynarodowe Targi Poznańskie

Poznań, Wielkanoc 2013 r.

Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję  za  nadesłane  na  me  ręce  życzenia  z  okazji Świąt Wielkanocnych.

W imieniu Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich oraz swoim pragnę również tą droga odwzajemnić Państwa życzenia: na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy - wiele zdrowia, radości i spokoju. Niech ten świąteczny czas sprzyja odpoczynkowi w gronie najbliższych.

Pozostaję z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

/-/ dr Andrzej Byrt
Prezes Zarządu

Powrót na początek stronyKlasztor OO.Paulinów
Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów

Kraków, Wielkanoc 2013

Jeżeli więc ustami swymi  wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg wskrzesił  Go z martwych – osiągniesz  zbawienie (Rz 10,9)
zbawienie."

Życzymy Wam, aby Zmartwychwstały rozwiał Wasze wątpliwości, doprowadził  Was do  wiary i obdarzył radością, tak  abyście całym sercem mogli  powiedzieć: „Pan prawdziwie zmartwychwstał dla mnie. Zmartwychwstaje we mnie. Jest we mnie prawdziwie obecny i przemienia rany na moich rękach i nogach, tak aby w moich ranach jaśniała chwała (Boga."

Adorując Chrystusa ukrzyżowanego, złożonego w grobie i radośnie powstającego ze śmierci zapewniamy o Naszej modlitwie...

Wspólnota WSD  OO. Paulinów
/-/ O. Micha ł Łukoszek – Rektor WSD
/-/ O. Ryszard Dec – Prefekt Kleryków
/-/ Br. Jonasz Sowiński – Senior Kleryków.

Powrót na początek stronyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Historyczny Instytut Prahistorii


Poznań, 20 marca 2013 r.

Pan Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

tegoroczna zimowa aura przeszkadza nam niestety w wyprawie na cmentarz przy ul. Samotnej, od której zamierzałam rozpocząć akcję poszukiwań doczesnych szczątków Hipolita Cegielskiego, zainicjowaną przez Pana Prezydenta. Jednak poczyniłam pierwsze działania w tej sprawie, zyskując obietnicę w niej udziału ze strony historyków i antropologów.

Dowiadywałam się ponadto, jakie kroki należałoby podjąć, by rzecz przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poinformowano mnie, że inicjatywa ekshumacji kości zmarłego leży po stronie najbliższych krewnych, którzy muszą otrzymać zgodę władz cmentarza, a także opinię Sanepidu. Trzeba też uzgodnić miejsce ponownego pochówku. Radzono mi, by zwrócić się do Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta, który powinien być najlepiej zorientowany co do wszelkich wymogów proceduralnych.

Problem - moim zdaniem - w tym, iż nie wiemy na pewno, że przeniesiono pochówek Hipolita Cegielskiego na cmentarz przy ul. Samotnej, co może być prawną komplikacją. Wysuwane są przypuszczenia, iż złożono jego kości do grobu Mottych na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Samą identyfikację - oprócz badań DNA -wspomóc może świadectwo zdrowia Hipolita Cegielskiego, sporządzone przez Karola Marcinkowskiego, które załączam.

Wobec powyższego proszę uprzejmie Pana Prezydenta o zajęcie się formalną stroną przedsięwzięcia, ja zaś biorę na siebie kwestię uzyskania pozwoleń natury konserwatorsko-archeologicznej.

Z poważaniem
/-/ prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz

Powrót na początek stronyWyższa Szkoła Handlu i Usług
w Poznaniu


Poznań, dnia 19 marca 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król

Szanowny Panie Doktorze,

Z prawdziwą przyjemnością przyjęliśmy zgodę Pana na udział w organizowanej przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu konferencji naukowej: „Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo" i wygłoszenie na niej referatu pt. „Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego".

Konferencja organizowana jest w z związku ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego a jej celem jest ukazanie różnych aspektów aktywności tego wybitnego Wielkopolanina - jako intelektualisty i nauczyciela, działacza patriotycznego i społecznika, wydawcy i dziennikarza oraz przedstawienie jego zasług jako twórcy nowoczesnego przemysłu na ziemiach polskich. Konferencja oprócz naświetlenia wkładu założonych przez niego zakładów w awans cywilizacyjny Wielkopolski i Polski, zastanowi się także nad tym czy kolejne pokolenia Polaków i Wielkopolan potrafiły właściwie czerpać z dorobku H. Cegielskiego.

Konferencja, tak jak wcześniej założono, odbędzie się 17 kwietnia br. (początek godz. 10.00) w auli WSHiU w Poznaniu przy ul Zwierzynieckiej 15. Organizatorzy planują wystąpienia uczestników z piętnastominutowymi referatami. Zostaną one opublikowane po Konferencji w oparciu o dostarczone organizatorom w jej trakcie teksty, które nie powinny przekraczać 15 stron maszynopisu.

W załączeniu pozwalamy sobie przesłać Panu Doktorowi wstępny program Konferencji.
Dziękując za Pana wolę udziału w Konferencji, pozostajemy z wyrazami szacunku.

W imieniu organizatorów
Kierownik Naukowy Konferencji

/-/ prof. zw. dr hab. Marceli Kosman)

Powrót na początek stronyPolskie Koleje Państwowe
Departament Marketingu


Warszawa, 5.03.2013

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 lutego 2013 chcielibyśmy podkreślić, iż PKP S.A. docenia Państwa cenną inicjatywę w celu ustanowienia patrona dla Dworca Głównego w Poznaniu. -Nie mniej jednak, uprzejmie informujemy, iż PKP S.A. - właściciel dworców kolejowych - nigdy nie praktykował nadawania imion patronów dworcom kolejowym. W tym przypadku także nie możemy robić wyjątku, chociażby z powodu, że propozycja Pana nie jest pierwszą, a inni zaproponowani nam patroni również byli wielkimi Polakami zasłużonymi dla Poznania.

Naszą decyzję chcielibyśmy uargumentować faktem, iż dworce to obiekty związane, przede wszystkim, z obsługą podróżnych, nie tylko polskich, ale i zagranicznych. Nazwa dworca musi zatem w prosty, nieskomplikowany sposób informować o danym mieście lub miejscowości, a także w przybliżeniu określać lokalizację obiektu, np. Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Gdańsk Oliwa, Gdańsk Wrzeszcz, czy właśnie słowo „główny" w przypadku dworców, znajdujących się w centrach miast lub będących najważniejszymi węzłami przesiadkowymi. Takie nazewnictwo ma służyć wygodzie pasażerów kolei, ułatwieniu dotarcia do konkretnych miejsc. Pragniemy podkreślić, iż podobne zasady obowiązują także w innych krajach.

Z poważaniem
/-/ Agnieszka Strzałka


Powrót na początek strony
 


Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Poznań, 14 lutego 2013 r.

Szanowni Państwo!

Mija kolejny rok działalności Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Można go zdecydowanie uznać za owocny i udany, o czym świadczą wydarzenia, które odbyły się w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Zorganizowana konferencja naukowa dot. źródeł energii odnawialnej przyczyniła się nie tylko do poszerzenia wiedzy osób zainteresowanych powyższym tematem, ale także stanowiła ważne forum wymiany uwag i spostrzeżeń.

Cel, jaki postawiliśmy sobie prawie 10 lat temu pozostaje nadal aktualny. Jest nim przede wszystkim upowszechnianie idei Eugeniusza Kwiatkowskiego - pozytywisty i niestrudzonego promotora rozwoju gospodarczego całego kraju. Jako grupa zrzeszająca przedsiębiorców, przedstawicieli nauki, kultury i sztuki, polityki oraz mediów, a także członków honorowych, ludzi wybitnie zasłużonych dla kraju jesteśmy świadomi tego, że ów rozwój musi być wszechstronny oraz angażować coraz więcej przedstawicieli różnych środowisk, a w ostateczności być udziałem całego kraju.

Co rok przyznajemy nagrodę Polski Producent Żywności chcąc promować najbardziej dynamicznie rozwijających się przedsiębiorców, wskazywać na pozytywne wzorce, nagradzać ich ciężką pracę oraz motywować do dalszej działalności.

Doceniamy także pracę innych środowisk na rzecz rozwoju, czego wyrazem jest inicjatywa nagradzania Piórem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „za naukowe i dziennikarskie osiągnięcia w krzewieniu wartości pozytywistycznych". Laureatem ostatniej edycji został znany dziennikarz, prezenter telewizyjny i publicysta ekonomiczny - Tadeusz Mosz.

Chcę serdecznie podziękować za owocną współpracę i wkład w działalność Stowarzyszenia. To, co udało nam się dokonać do tej pory jest dziełem wszystkich jego członków. Podejmowane przez Stowarzyszenie inicjatywy spotykają się z bardzo pozytywnym odzewem ze strony przedsiębiorców i innych zainteresowanych środowisk. Zachęcam więc do kontynuowania współpracy. Jestem przekonany, że bieżący rok będzie równie dobry.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Zbigniew Haupt
Prezes Zarządu
Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

Powrót na początek strony
 


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Pracownia Dokumentacji Literackiej                                                
Koło Naukowe Dokumentalistów


Poznań, 26 marca 2013 r.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Zwracam się z uprzejmą prośbą o dofinansowanie studenckiego projektu pod nazwą Gra Miejska: HIPOLIT, organizowanego w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Celem gry edukacyjnej jest upowszechnienie wśród Poznaniaków i mieszkańców regionu wiedzy o Hipolicie Cegieleskim.

Przedsięwzięcie jest adresowane do szerokiego kręgu odbiorców, swój udział zgłosili między innymi uczniowie Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej. Studenci polonistyki wcielą się w postaci z dziewiętnastego wieku i poprowadzą nas śladami Cegielskiego po dawnym Poznaniu. Start 10 kwietnia o godz. 15.00 w hallu Coll. Maius. Finał będzie miał miejsce w Liceum św. Marii     Magdaleny, a w krótkim przedstawieniu wezmą udział aktorzy teatru U Przyjaciół.

Pozyskane fundusze z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego chcielibyśmy przeznaczyć na honoraria dla aktorów.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Elżbieta Lijewska


Powrót na początek strony

 


Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Wielkanoc 2013

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Cały tegoroczny Wielki Post przeżywamy w szczególnej łączności z Kościołem Powszechnym. Kontemplujemy Krzyż Jezusa Chrystusa w świetle Jego Zmartwychwstania i jesteśmy przy Ojcu św. Benedykcie XVI, w dziękczynieniu za Jego wielki, ważny i piękny Pontyfikat. Jesteśmy równocześnie pewni naszą wiarą, w tym Roku Wiary, że wśród darów Zmartwychwstałego dla Kościoła będzie dar nowego papieża.

Życzę więc, abyśmy przeżywając tegoroczne święta prowadzeni przez nowego papieża, zostali umocnieni w wierze przez Tego, który umarł i zmartwychwstał. Życzę też radości, pokoju, nadziei i miłości w życiu osobistym i wśród bliskich sobie ludzi.

Niech nas błogosławi Zmartwychwstały Pan

/-/ Kazimierz Kardynał Nycz
Arcybiskup Metropolita Warszawski


Powrót na początek strony
 


Księżna Prof. Dr. Ingrid Detter de Lupis Frankopan

1 marzec 2013

Dr Marian Król,
Prezes
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego,
ul. Garncarska 8
PL 61-817 Poznań
Poland

Drogi Dr Król,

Piszę do Pana z ogromną wdzięcznością, by wyrazić moje głębokie poczucie honoru z  posiadania Orderu Św. Stanisława przyznanego mi podczas wizyty w Poznaniu. Zdaję sobie również sprawę, że Złota Komnata w Katedrze jest otwarta tylko dwa razy w roku i dziękuję za przywilej bycia świadkiem trzeciej okazji,  obecności we Mszy Świętej oraz przy przyznawaniu Orderu w dniu 26 lutego.

Byłabym zaszczycona, gdybym mogła się z Panem ponownie spotkać podczas następnej mojej wizyty w Poznaniu.

Dziękuję za najpiękniejsze i najbardziej cenne wyróżnienie. Polska stała się dla mnie krajem bardzo bliskim i mam nadzieję, że w jakiś sposób uda mi się odpłacić za to wyróżnienie przez pomoc w sprawach, które dotyczą wszystkich Polaków. 

Niech Bóg Cię błogosławi i wynagrodzi za Twoją hojność.

Pozdrawiam

/-/ Księżna Prof. Dr. Ingrid Detter de Lupis Frankopan
   

Powrót na początek strony

 


Karolina Król
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


12.02.2013

Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Nazywam się Karolina Król i jestem studentką III roku germanistyki w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Chciałabym Państwu bardzo serdecznie podziękować za otrzymane stypendium. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, wsparcie od Państwa, a także dodatkowa motywacja do dalszej pracy. Średnia ocen, która uzyskałam w tym semestrze zimowym wynosi 4,91. W załączeniu przesyłam ksero Indeksu oraz Karty Ocen. Otrzymane stypendium umożliwiło mi zakup książek i słowników, o których od dawna marzyłam. Dziękuję Państwu jeszcze raz i postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań.

Z poważaniem

/-/ Karolina Król
Stypendystka THC

 

Powrót na początek strony
 


Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Wielkopolski  Zarząd Wojewódzki

Poznań, dnia 24.02.2013r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informuję, że z dniem 17 stycznia 2013r. na stanowisko Prezesa Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, został wybrany Pan por w st. spocz. mgr Mieczysław Przywecki.

Z poważaniem

/-/ mgr Ryszard Torzyński
Kierownik Biura WZW ZKRPiBWP
Sekretarz

Powrót na początek strony
 


Joanna Jaskiernia
Studentka Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Kraków, 25.02.2013r.

Zarząd
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Piszę do Państwa, by podziękować za przyjęcie mnie w poczet stypendystów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w roku akademickim 2012/2013. Jest to dla mnie wielki zaszczyt i ogromne wyróżnienie.

Nagroda, którą otrzymałam jest dla mnie znaczną pomocą w zdobywaniu wiedzy na moich kierunkach studiów. Pozwoliła mi na zakup wielu książek i innych materiałów na potrzeby edukacyjne. Dzięki niej uwierzyłam, że choć droga zdobywania wykształcenia, zwłaszcza jak pochodzi się z małej miejscowości, nie jest prosta to jednak należy niestrudzenie iść nią do przodu. Otrzymane od Państwa wsparcie - inwestycja w edukację osoby z innej części Polski - dodało mi sił i wiary w to, że to co robię ma sens..

To stypendium dało mi jednak jeszcze coś znacznie ważniejszego - okazję poznania bliżej życiorysu niezwykłego Wielkopolanina, Polaka i społecznika - Hipolita Cegielskiego. Człowieka, który był absolutnym Mistrzem i Geniuszem w każdej dziedzinie swojej aktywności. Postaci, która jak nikt inny w historii naszego narodu potrafiła równocześnie łączyć w swoim życiu dwa hasła „myśl i praca”. Dla mojego pokolenia, coraz częściej biernego w działalności społecznej, Hipolit Cegielski jest wzorem. Swoim życiem bowiem dał żywe świadectwo tego, iż można łączyć a nawet się powinno dla dobra ogółu to wszystko, co zdobywamy w ramach edukacji z pracą społecznikowską jak i ogromną aktywnością na niwie gospodarczej.

I za to właśnie piękne świadectwo życia Hipolita Cegielskiego, które dzięki Państwa działalności mogłam poznać chciałam szczególnie podziękować. Choć w Polsce XXI wieku nie brakuje licznych instytucji, które obierają sobie podobne jak Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego misje i cele tylko nielicznym udaje się je tak jak Wam zrealizować prawdziwie. Swoją działalnością realizujecie wszystkie te postulaty, które, tak ważne zawsze były dla samego Hipolita Cegielskiego.

Pozostaje mi więc życzyć Całemu Zarządowi Towarzystwa na czele z Panem Prezydentem dr Marianem Królem by rok 2013 - Rok Hipolita Cegielskiego - był dla Państwa czasem bardzo owocnym, w którym wielokrotnie będziecie czerpać satysfakcję ze swojej działalności w imię ideałów i dziedzictwa swojego Wielkiego Patrona.

Żywię nadzieję, że swoimi wynikami i osiągnięciami edukacyjnymi nie zawiodę Waszego zaufania a wręcz przeciwnie dam przykład temu, iż łącząc myśl i pracę można mimo przeciwności osiągnąć swoje zamierzenia.

Z wyrazami szacunku,

/-/Joanna Jaskiernia
studentka UJ, stypendystka

Powrót na początek strony


Polski Komitet Olimpijski

Warszawa, dn. 31 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z prawdziwą przyjemnością przyjąłem skierowane do mnie przez Pana Prezydenta zaproszenie do udziału w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. To dla mnie prawdziwy zaszczyt i wielkie wyróżnienie. Zaproszenie przyjmuję z dużą radością.
Dla mnie, człowieka który niemal całe swoje dorosłe życie związał z Poznaniem, nietuzinkowa postać Hipolita Cegielskiego - przemysłowca, naukowca, działacza społecznego i wielkiego patrioty była zawsze i pozostaje niedoścignionym wzorem. Cieszę się, że obchody 200. rocznicy jego urodzin - dzięki staraniom m.in. kierowanego przez Pana Prezydenta Towarzystwa, przy wsparciu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i Sejmu RP - staną się okazja do przypomnienia starszym a zaprezentowania najmłodszym pokoleniom Polaków sylwetki tego wspaniałego, wielkiego Człowieka. Działaniom tym z przyjemnością będę osobiście patronował.

Z olimpijskim pozdrowieniem

/-/ Andrzej Kraśnicki
Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Powrót na początek strony


Prezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Roman Hauser


Warszawa, 2013-01-31

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie

Uprzejmie informuję, że wyrażam zgodę na udział w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że podjęte zostały działania mające na celu upowszechnienie postaci tego wielkiego społecznika, myśliciela i popularyzatora idei pracy organicznej - szczególnie bliskiej Wielkopolsce. Dziękuję Panu Prezydentowi za podjęcie tej inicjatywy.
Życzę by konferencje i sympozja towarzyszące obchodom przyczyniły się do promocji ideałów Hipolita Cegielskiego oraz całej Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku

/-/ Roman Hauser

Powrót na początek strony


Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Poznań, dnia 30 stycznia 2013 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

W dwusetną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej okolicznościową uchwałą oddał hołd temu wyjątkowemu Polakowi i działaczowi gospodarczemu, uznając go za patrona polskiej przedsiębiorczości. Sejmik Województwa Wielkopolskiego zaś przyjął uchwałę, że rok 2013 w Wielkopolsce będzie Rokiem Hipolita Cegielskiego. W związku z tym Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, której mam przyjemność być rektorem, pragnie włączyć się w działania mające na celu uczczenie osoby Hipolita Cegielskiego, a zarazem przybliżające społeczeństwu jego postawę społeczną i dorobek życia, poprzez zorganizowanie konferencji naukowej pt. Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo.

Celem jej będzie ukazanie różnych aspektów aktywności Hipolita Cegielskiego - jako intelektualisty i nauczyciela, działacza patriotycznego i społecznika, wydawcy i dziennikarza oraz przedstawienie jego zasług jako twórcy nowoczesnego przemysłu na ziemiach polskich. Konferencja oprócz naświetlenia wkładu założonych przez niego zakładów w awans cywilizacyjny Wielkopolski i Polski, zastanowi się także nad tym czy kolejne pokolenia Polaków i Wielkopolan potrafiły właściwie czerpać z dorobku H. Cegielskiego. Planowany przez nas termin zorganizowania konferencji to 17 kwietnia br. Kierownikiem naukowym konferencji jest prof. dr hab. Marceli Kosman.

Pragniemy, aby wnioski wypracowane podczas konferencji przyczyniły się do lepszego zrozumienia działalności i postawy życiowej Hipolita Cegielskiego. Innym, równie ważnym celem, jest próba upowszechnienia w naszym społeczeństwie, a szczególnie wśród młodzieży akademickiej, przymiotów, które znamionowały Hipolita Cegielskiego: jego kultu pracy, innowacyjności, mądrego patriotyzmu oraz odwagi i determinacji w przezwyciężaniu trudności. Są to cechy szczególnie pożądane w dzisiejszej polskiej rzeczywistości.

Liczymy, że pomysł zorganizowania konferencji przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług spotka się z życzliwym przyjęciem Pana Prezydenta oraz członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, a także, że włączą się Państwo w ten projekt.

Z poważaniem

/-/ prof. dr hab. Kamila Wilczyńska
 Rektor WSHiU

Powrót na początek strony

 Wielkopolski Związek Pracodawców
Członek PKPP LEWIATAN

Poznań, 28 styczeń 2013 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 22 stycznia 2013 r. informuję, że Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców z dużym zainteresowaniem i aprobatą odniósł się do organizacji Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Z satysfakcją potwierdzam swój udział w obradach Komitetu.

Wielkopolski Związek Pracodawców popiera inicjatywę upowszechnienia postaci Hipolita Cegielskiego oraz weźmie udział w inicjatywach upowszechniających Patrona.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jerzy Silski
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony

 


Wice marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Eugeniusz Grzeszczak

Warszawa, 21 stycznia 2013 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za propozycję udziału w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego, przypadającego na rok 2013.  Doceniając rangę wydarzenia, przypominającego wyjątkową postać patrona Towarzystwa, podkreślającego bogatą historię jego działalności na rzecz wielu dziedzin życia, propozycję Pana Prezesa przyjmuję.

Hipolit Cegielski był zarówno filologiem, działaczem społecznym, ale także przedsiębiorcą i pionierem innowacyjności ówczesnego przemysłu. Po dziś dzień jest swoistą legendą, a nade wszystko wielkim i mądrym patriotą. Z największą przyjemnością wesprę swą osobą towarzyszące tej okoliczności inicjatywy, upowszechniające zacnego Wielkopolanina.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Eugeniusz Grzeszczak

Powrót na początek strony

 Zespół Szkół Usługowo ~ Gospodarczych w Pleszewie

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Jest ml niezmiernie miło poinformować, że w związku ze zbliżającą się 200 rocznicą urodzin Hipolita Cegielskiego (6 stycznia 2013 r.), podczas październikowej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, radni podjęli jednomyślnie uchwałę, z której, cytuję:

„Sejmik ogłasza rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego, w celu uczczenia dwusetnej rocznicy Jego urodzin". Z satysfakcją witamy uchwałę Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego jesteśmy w pełni przekonani, że Rok Hipolita Cegielskiego -i towarzyszące mu wydarzenia naukowe, kulturalne, społeczne - znajdzie mocny rezonans i w naszym Powiecie Pleszewskim.

Zespół Szkół Usługowo- Gospodarczych w Pleszewie szczególnie zaś wchodząca w skład Zespołu-Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2 im. Hipolita Cegielskiego systematycznie odnawia 5egendę tego Wybitnego Wielkopolanina, Polaka, Patrona naszej Szkoły, upowszechnia ideały pracy organicznej i przybliża Jego postać nowym pokoleniom, aby w ten sposób zaszczepiać w młodych umysłach i sercach szacunek dla pracy, dla pragmatycznej działalności, dla rzetelności, stałego podnoszenia własnych kwalifikacji i w konsekwencji dla tworzenia własnej kariery, która ma służyć także ogółowi. Od lat współpracujemy ze szkołami z całej Polski zrzeszonymi w Klubie Szkół noszących imię tego zacnego Patrona, jak również z Towarzystwem im. H. Cegielskiego w Poznaniu.

Dzisiaj natomiast, na dobry początek pragnę z całą życzliwością zaprosić Pana w imieniu Przewodniczącego Rady Rodziców Michała Łącznego, Prezesa Stowarzyszenia Poznańska 36 Jolanty Bogacz oraz własnym, w charakterze Gościa Honorowego na Kil Bal u Hipolita, który odbędzie się 2 lutego 2013 r. w Restauracji Acwador w Prokopowie. Będzie nam niezmiernie miło gościć Pana wraz z osobą towarzyszącą na naszym Balu.

W imieniu Organizatorów XlI Balu u Hipolita

Dyrektor szkoły

/-/ Iwona Kałużna

Powrót na początek stronyWielkopolski urząd Wojewódzki


Poznań, 16 stycznia 2013 roku

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością informuję, że Wojewoda Wielkopolski, Pan Piotr Florek, wyraził zgodę na udział w komitecie honorowym obchodów 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego.

W związku z tym uprzejmie proszę o umieszczenie na materiałach informacyjnych i promocyjnych logotypu Wojewody Wielkopolskiego oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod jego patronatem. W tej sprawie proszę o kontakt z Biurem Prasowym Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu pod nr telefonu: 61 854 19 41 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl. Urząd zastrzega sobie bowiem prawo do konsultowania przygotowywanych przez Państwa materiałów wykorzystujących logotyp Wojewody Wielkopolskiego na etapie ich projektu oraz do akceptacji przed ostatecznym wydrukiem.

Ponadto informuję, że zasady udzielania patronatu honorowego i przyjmowania udziału w komitecie honorowym przez Wojewodę Wielkopolskiego znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Szanowny Panie, doceniając wartość i znaczenie podjętej przez Państwa inicjatywy, pragnę przekazać życzenia powodzenia w jej realizacji oraz wielu sukcesów.

Z poważaniem

/-/ Andrzej Plesiński

Dyrektor Biura Wojewody

Powrót na początek strony

 Polska Akademia Nauk
Oddział w PoznaniuPoznań, dnia 15 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan
 Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Z przyjemnością wezmę udział w Państwa inicjatywie mającej na celu upowszechnienie postaci Hipolita Cegielskiego, ikony nowoczesnego przemysłu polskiego, wzorca pracy organicznej dla dobra wspólnego i współczesnego patriotyzmu.

Z wyrazami szacunku

Prof. Roman Słowiński

Powrót na początek stronyUniwersytet  Medyczny  im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki


Poznań, 2 stycznia 2013 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Odpowiadając na pismo z 12 grudnia 2012 r. pragnę Pana poinformować, i z przyjemnością wyrażam zgodę na udział w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzi Hipolita Cegielskiego,

Gratuluję podjęcia się trudu organizacji uroczystości, która z pewnością spotk się z zainteresowaniem szerokiego grona uczestników.

Życzę Panu i współorganizatorom wiele satysfakcji z realizacji wspomnianego przedsięwzięcia.

Z poważaniem

/-/  Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Powrót na początek stronyWielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Poznań, 02.01.2013 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do grona członków Komitetu Honorowego Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.

Jest dla mnie wielkim zaszczytem być w gronie wybitnych Wielkopolan, którzy swym autorytetem i zasługami uświetnią obchody rocznicowe wielkiego Wielkopolanina jakim był Hipolit Cegielski. Szacunek i pamięć o jednym z najznamienitszych Polaków ma swój historyczny związek z Gazownią Poznańską a także z moim wewnętrznym przekonaniem o potrzebie przypominania zasług dla naszej ojczyzny takich ludzi jak Patron naszego Towarzystwa.

Panie Prezydencie proszę przyjąć moje gratulacje za podtrzymywanie pamięci o tym wielkim Polaku oraz zorganizowanie uroczystości rocznicowych, w których będę starał się uczestniczyć.

Prezes  Zarządu

/-/ Zdzisław Kowalski

Powrót na początek strony

 


Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza - Sprawy OgólneWatykan, 2 stycznia 2013 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Polonia

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI z wdzięcznością przyjął życzenia nade¬słane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza zapewnienie o pamięci w modlitwie.
W Noc Betlejemską podczas „Pasterki” powtarzamy refren Psalmu responsoryjnego: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”. Boże Narodzenie jest więc nie tylko wspomnieniem historycznego przyjścia Zbawiciela na świat, ale jest Jego nieustannym przychodzeniem do nas w liturgii. Świętowanie Jego przyjścia winno być zatem źródłem głębokiej radości, że „dziś” przychodzi do nas Bóg. Jest naprawdę blisko każdego z nas. On chce nas spotkać. On jest naszym zbawieniem, naszym pokojem, prawdziwym światłem, które rozjaśnia mroki naszego życia.

Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobliwość modli się i życzy, by „echo wieści z Betlejem, że Bóg zstąpił na ziemię” dotarło do każdego człowieka, do każdej rodziny, każdego domu, do środowisk pracy, wszędzie tam, gdzie żyje, trudzi się i cierpi człowiek.

Niech przeżywany Rok Wiary obfituje w szczególną łaskę, by każdy z nas umiał na nowo otworzyć swoje serce dla przychodzącego Boga i razem z Nim iść przez codzienność. W tym duchu przesyła Panu i Członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Ich Rodzinom swe błogosławieństwo.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

/-/ Mons. Peter B. Wells
 Asesor

Powrót na początek stronyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Poznań, 17.XII.2012 r.

Wielce Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Jestem głęboko wzruszony słowami Pana Prezydenta, skierowanymi do mnie z okazji uroczystego odnowienia doktoratu. Bliskie mi są idee przyświecające Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. W mojej działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej nawiązuje do nich. Drogowskazem była i jest postawa patrona naszego Towarzystwa Hipolita Cegielskiego , jak postępować należy, mając na sercu dobro Wielkopolski i Poznania.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Lech Trzeciakowski

Powrót na początek stronyInstytut Zachodni
Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
Andrzej Sakson


Poznań, 17 grudnia 2012 roku

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
 
Szanowny Panie!

Serdecznie dziękuję za miłe słowa zawarte w Pańskim liście z dnia 1 grudnia 2012 r. Jestem przekonany, że nasza dotychczasowa współpraca zaowocuje nowymi inicjatywami na rzecz pożytku publicznego.

Z poważaniem oraz ze świątecznymi życzeniami

/-/ Andrzej Sakson

Powrót na początek stronyArcybiskup Metropolita Poznański
Dr Stanisław Gądecki


Poznań, Narodzenie Pańskie A.D. 2.012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Niech tajemnica Bożego Narodzenia otwiera nasze serca na przemieniającą łaskę, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia potrafili dać przekonujące świadectwo wierze.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(J.3,16 )

/-/ + Stanisław Gądecki


Powrót na początek stronyCongregatio De Institutione Catholica
(De Seminariis Atque Studiorum Institutis)
Zenon Kardynał  Grocholewski


Watykan, 7.12.2012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

„Wiara rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości" (Benedykt XVI, MP Porta fidei, ogłaszający „Rok wiary": 11 X 2012 - 24 XI 2013)

Niech tegoroczne spotkanie z Chrystusem w okresie świąt Bożego Narodzenia pomoże nam skutecznie ożywić, pogłębić, oczyścić i wyznawać naszą wiarę oraz dzielić się nią z innymi.

Z wyrazami serdeczności

/-/ Zenon Kardynał  Grocholewski

Powrót na początek stronyArcybiskup Metropolita Łódzki
Marek Jędraszewski

Łódź, Boże Narodzenie 2012 roku.

Wielmożny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Niech radość Świąt Bożego Narodzenie, przeżywania w Roku Wiary, pogłębia nasza więź z Jezusem Chrystusem, a także bezmierną wdzięczność wobec Boga, który do końca umiłował świat.

Z modlitewna pamięcią u żłóbka Bożej Dzieciny i serdecznym błogosławieństwem na cały nowy 2013 rok.

/-/ + Marek Jędraszewski


Powrót na początek strony

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem