2012

Wojciech Owsianowski

Poznań, dnia 21 grudnia 2012 r.

Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Pan Prezydent
Dr Marian Król

Informuję Szanownego Pana, że w trakcie porządkowania dokumentów dotyczących mojej rodziny, natrafiłem na telegram ślubny z dnia 16 kwietnia 1939 r., przesłany moim rodzicom Irenie i Stanisławowi Owsianowskim, przekazany im przez wuja mojego ojca. Pomijając emocjonalny wpis o charakterze osobistym w telegramie tym zadziwiają treści patriotyczne, nawiązujące do Ignacego Paderewskiego, co nie powinno dziwić, wobec bliskiego konfliktu pomiędzy Niemcami i Polską, który zapoczątkował wybuch II wojny światowej, co nastąpiło 1 września 1939 r.

W załączeniu przekazuję na ręce Szanownego Pana kopię tego telegramu, wyrażając przekonanie, że ten tak zwany druk ulotny zainteresuje Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w kwestiach związanych z popularnością Ignacego Jana Paderewskiego wśród społeczeństwa poznańskiego w okresie międzywojennym.

Z poważaniem

/-/ W Owsianowski

(Od redakcji: pokazane wyżej zaproszenie ślubne z 1939 roku o wyraźnie patriotycznym charakterze zostało umieszczone także w galerii portalu www.pomnik-paderewskiego.pl)

Powrót na początek strony


Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne


Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Polonia

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI z wdzięcznością przyjął życzenia nade¬słane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza zapewnienie o pamięci w modlitwie.
W Noc Betlejemską podczas „Pasterki” powtarzamy refren Psalmu responsoryjnego: „Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel”. Boże Narodzenie jest więc nie tylko wspomnieniem historycznego przyjścia Zbawiciela na świat, ale jest Jego nieustannym przychodzeniem do nas w liturgii. Świętowanie Jego przyjścia winno być zatem źródłem głębokiej radości, że „dziś” przychodzi do nas Bóg. Jest naprawdę blisko każdego z nas. On chce nas spotkać. On jest naszym zbawieniem, naszym pokojem, prawdziwym światłem, które rozjaśnia mroki naszego życia.

Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobliwość modli się i życzy, by „echo wieści z Betlejem, że Bóg zstąpił na ziemię” dotarło do każdego człowieka, do każdej rodziny, każdego domu, do środowisk pracy, wszędzie tam, gdzie żyje, trudzi się i cierpi człowiek.

Niech przeżywany Rok Wiary obfituje w szczególną łaskę, by każdy z nas umiał na nowo otworzyć swoje serce dla przychodzącego Boga i razem z Nim iść przez codzienność. W tym duchu przesyła Panu i Członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu oraz Ich Rodzinom swe błogosławieństwo.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

/-/ Mons. Peter B. Wells
 Asesor

Powrót na początek stronyUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Poznań, 17.XII.2012 r.

Wielce Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Jestem głęboko wzruszony słowami Pana Prezydenta, skierowanymi do mnie z okazji uroczystego odnowienia doktoratu. Bliskie mi są idee przyświecające Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego. W mojej działalności naukowej, dydaktycznej i społecznej nawiązuje do nich. Drogowskazem była i jest postawa patrona naszego Towarzystwa Hipolita Cegielskiego , jak postępować należy, mając na sercu dobro Wielkopolski i Poznania.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Lech Trzeciakowski

Powrót na początek stronyInstytut Zachodni
Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego
Andrzej Sakson


Poznań, 17 grudnia 2012 roku

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
 
Szanowny Panie!

Serdecznie dziękuję za miłe słowa zawarte w Pańskim liście z dnia 1 grudnia 2012 r. Jestem przekonany, że nasza dotychczasowa współpraca zaowocuje nowymi inicjatywami na rzecz pożytku publicznego.

Z poważaniem oraz ze świątecznymi życzeniami

/-/ Andrzej Sakson

Powrót na początek stronyArcybiskup Metropolita Poznański
Dr Stanisław Gądecki

Poznań, Narodzenie Pańskie A.D. 2.012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Niech tajemnica Bożego Narodzenia otwiera nasze serca na przemieniającą łaskę, abyśmy w każdej sytuacji naszego życia potrafili dać przekonujące świadectwo wierze.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.(J.3,16 )

/-/ + Stanisław Gądecki


Powrót na początek stronyCongregatio De Institutione Catholica
(De Seminariis Atque Studiorum Institutis)
Zenon Kardynał  Grocholewski

Watykan, 7.12.2012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

„Wiara rośnie, gdy jest przeżywana jako doświadczenie doznawanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości" (Benedykt XVI, MP Porta fidei, ogłaszający „Rok wiary": 11 X 2012 - 24 XI 2013)

Niech tegoroczne spotkanie z Chrystusem w okresie świąt Bożego Narodzenia pomoże nam skutecznie ożywić, pogłębić, oczyścić i wyznawać naszą wiarę oraz dzielić się nią z innymi.

Z wyrazami serdeczności

/-/ Zenon Kardynał  Grocholewski

Powrót na początek strony


Arcybiskup Metropolita Łódzki
Marek Jędraszewski


Łódź, Boże Narodzenie 2012 roku.

Wielmożny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Niech radość Świąt Bożego Narodzenie, przeżywania w Roku Wiary, pogłębia nasza więź z Jezusem Chrystusem, a także bezmierną wdzięczność wobec Boga, który do końca umiłował świat.

Z modlitewna pamięcią u żłóbka Bożej Dzieciny i serdecznym błogosławieństwem na cały nowy 2013 rok.

/-/ + Marek Jędraszewski

Powrót na początek strony


Ksiądz Eugeniusz Makulski, M
Kustosz-Senior Sanktuarium Maryjnego w Licheniu


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

M. + Bóg się rodzi…

Boże Narodzenie 2012.

Kochani moi, Kochany Bracie Marianie,

Ksiądz Eugeniusz, mizernie, ale jeszcze żyje, pamięta, szanuje, jest wdzięczny, słabym sercem, ale nadal kocha i modli się. A dziś na radosne Święta Bożego Narodzenia i Nowego Roku, kochanej rodzinie i kochanym przyjaciołom przesyła najserdeczniejsze życzenia, dzieli się opłatkiem, błogosławi i mocno ściska Wasze dłonie.

Lambert Noben napisał takie Betlejemskie Orędzie.: „Narodziłem się nagi, mówi Bóg, abyś Ty potrafił wyrzekać się samego siebie. Narodziłem się ubogi, abyś Ty mnie uznał za swoje bogactwo. Narodziłem się w stajni, abyś Ty nauczył się uświęcać każde miejsce. Narodziłem się bezsilny, abyś Ty nigdy się mnie nie lękał. Narodziłem się z miłości, abyś Ty nigdy nie zwątpił w moją miłość. Narodziłem się w ludzkiej postaci, mówi Bóg, abyś Ty nigdy nie wstydził się być sobą. Narodziłem się jako człowiek, abyś Ty nigdy nie tracił szansy, by stać się synem bożym. Narodziłem się prześladowany od początku, abyś Ty nauczył się przyjmować, wszelkie trudności i prześladowania. Narodziłem się w Twoim ludzkim życiu, mówi Bóg, aby wszystkich ludzi zaprowadzić do Domu Ojca w niebie”. No, i bardzo kochani życzę Wam z całego serca wielkiej radości z faktu narodzenia się Boga na Ziemi. Do szczęścia potrzebujemy miłości, prawdy i pokoju. Potrzebujemy Boga, który umacnia i rozgrzewa ludzkie serca i odpowiada na nasze najgłębsze oczekiwania i prośby.

Niech te rodzinne, urocze święta przyniosą Wam głębokie duchowe przeżycia. Niech uśmiech zagości w Waszych domach. Niech Was ogarnie ciepło wigilijnej świecy. Niech gorycz, samotność, urazy i smutek odejdą w niepamięć. Niech twarze wszystkich rozpromienią się pogodnym szczęściem. Niech ludzka miłość dotyka Was delikatnie, a prawdziwy Boży pokój niech napełnia Wasze szlachetne, gorliwe i wierne serca. Niech sama Maryja z Dzieciątkiem Jezus odwiedzi Waszą rodzinę i przyniesie każdemu obfite dary łask.

Codziennie modlę się o te błogosławieństwa i łaski, a w Boże Narodzenie i w Nowy Rok Msze Święte odprawię w Waszej intencji. Innego prezentu jako ubogi zakonnik i emeryt przesłać Wam nie mogę.

W Licheniu, jak to zimą bywa, pusto, cicho i smutno, bo nie ma pielgrzymów. Ja Panu Bogu dziękuję za każdy darowany dzień, który poświęcam na modlitwę i pracę nad listami przy biurku. Przez modlitwę i duchowo będę obecny przy Waszym Wigilijnym Stole. W Polsce robi się smutno, bo przyszły trudne czasy, ale nie traćmy ducha i nadziei w pomoc Bożą i opiekę naszej Królowej i Matki – Maryi. Proszę o modlitwę o lepsze moje zdrowie.

Łączę błogosławieństwo i gorące pozdrowienia.

/-/ Ks. Eugeniusz Makulski, M.

Powrót na początek strony

 Arcybiskup Józef Kowalczyk
Metropolita Gnieźnieński, Prymas PolskiPodnieś rękę, Boże Dziecię, Błogosław Ojczyznę miłą,


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany (Iz.9,5). Tymi proroczymi słowami Izajasza wyrażamy wielką radość, że Słowo stało się Ciałem, że narodził się Mesjasz, Odkupiciel człowieka -Redemptorhominis.

Rozbrzmiewają one kiedy w wigilijny wieczór, otoczeni miłością bliskich, łamiemy się białym chlebem, zwanym opłatkiem i otwieramy się na przyjęcie każdego, kto puka do naszych drzwi. Przyjmijmy Go, otwórzmy nasze serca!

Tegoroczne święta przeżywamy w Roku Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI w ogłaszającym go liście pisał o porta fidei, podwojach wiary, które są dla nas zawsze otwarte. Jest w nim zawarta tajemnica Bożego Narodzenia. Jezus, narodzony z Maryi, w betlejemskim ubóstwie, jest dla nas wszystkich Bramą - Bramą zbawienia, życia i pokoju; jest wcieloną Miłością, której każdy z nas pragnie.

Czy może człowiek inaczej dojrzeć jak przez miłość? -pytał błogosławiony Jan Paweł II.
Miłość staje się sobą, kiedy obdarowuje, dlatego w tym szczególnym dniu obdarowujemy siebie nawzajem. Składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy; pragniemy, by ten wyjątkowy wieczór trwał przez cały rok. Jakim rajem byłby świat, gdyby prawa wigilijnej wieczerzy rządziły nim stale - pytała retorycznie polska pisarka Zofia Kossak. Jest to możliwe, jeśli przejdziemy przez Bramę wiary, aby w Nowonarodzonym dostrzec Boga żywego, który rodzi się dla każdego z nas, chce wśród nas zamieszkać i nas prowadzić.

W tym szczególnym czasie, składam najserdeczniejsze życzenia, aby dni świąteczne upłynęły w radości i łączności z tymi, których kochamy.

Niech Emmanuel - Bóg z nami, będzie głęboką motywacją do wszystkich działań w Nowym Roku 2013, abyśmy żyli w szacunku do siebie i do innych, czyniąc dobro tam, gdzie go brakuje i niosąc nadzieję tym wszystkim, którzy jej potrzebują. Niech nam błogosławi!

Gniezno, Boże Narodzenie 2012

Z wyrazami pamięci

+Józef Kowalczyk

 

Powrót na początek strony

 


Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
Janusz Piechociński


Warszawa, 6.12.2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Jesteśmy po długo oczekiwanym Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego, poprzedzonym ciekawą i jakże potrzebną kampanią. Kongresie, który miał być kongresem zmian - i taki był. Powierzona mi nowa funkcja jest dla mnie wielkim zaszczytem. Proszę przyjąć wyrazy podziękowania za przesłane gratulacje i życzenia związane z wyborem na prezesa PSL.

Jestem świadomy ogromnej odpowiedzialności jaka na mnie obecnie spoczywa. Daliśmy dowód na to, jak bardzo jesteśmy przywiązani do demokracji i jej wartości. Przede mną, całym środowiskiem ludowym jest wielka praca do wykonania, wielkie wyzwanie jakim jest budowa lepszego Stronnictwa. Polska i Polskie Stronnictwo Ludowe potrzebuje naszej wspólnej aktywności i dialogu.

Jednocześnie przesyłam życzenia pełnych radości Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku bogatego w zdrowie i miłość.

Z ludowym pozdrowieniem,

/-/ Janusz Piechociński
Prezes PSL Poseł na Sejm RP

 

Powrót na początek strony


Rada Miejska miasta Trzemeszno

Trzemeszno, dnia 04.12.2012 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informujemy, że Rada Miejska w Trzemesznie postanowiła włączyć się w obchody 200. Rocznicy urodzin Wielkiego Polaka i Wielkopolanina Hipolita Cegielskiego, który urodził się na Ziemi Trzemeszeńskiej w miejscowości Ławki. W dniu 28 listopada br. na XXXVIII sesji z inicjatywy władz samorządowych Miasta i Gminy jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia Roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego, którą w załączeniu przesyłamy.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu przygotowanie Harmonogramu Obchodów, gdzie przewidziano szereg różnorodnych działań popularyzujących wiedzę na temat Tej wybitnej postaci, a także inne formy zadań, jak np. wykonanie popiersia, organizację uroczystej sesji, nadanie odznaczeń, itp. Dokument, o którym mowa zostanie przekazany odrębnym pismem w terminie późniejszym.

Mamy ogromną nadzieję, że nasza inicjatywa spotka się z Pana poparciem.

Z wyrazami szacunku

/-/ Wiesław Pokorski

 

Powrót na początek strony

 


 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

Poznań, dnia 20 listopada 2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

W związku z zakończeniem pracy zawodowej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przez prof. zw. dr hab. Zbigniewa Bloka oraz Jego jubileuszem 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (wcześniej: w Instytucie Nauk Politycznych; Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa), zapraszam do udziału w następujących spotkaniach, które odbędą się 14 grudnia br. w siedzibie wymienionego Wydziału: Godz. 16.00, sala 43:

1) Podsumowanie dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego prof. zw. dr. hab. Zbigniewa Bloka; 2) wręczenie Księgi Pamiątkowej dedykowanej Panu Prof. Zbigniewowi Blokowi; 3) wystąpienia gości i współpracowników. Godz. 18.00, stołówka WNPiD - uroczysta kolacja i spotkanie towarzyskie.

Proszę o potwierdzenie udziału w ww. spotkaniach w sekretariacie Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Z poważaniem

Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

/-/ dr hab. Tadeusz Wallas

Powrót na początek strony


Polska Akademia Nauk Oddział w Poznaniu

Poznań, dnia 14 listopada 2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w części otwartej Zgromadzenia Ogólnego Oddziału PAN w Poznaniu, w czasie której wykład nt. Problemy z edukacją - nowe Oświecenie czy kryzys rozumu? wygłosi pan prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński, członek korespondent PAN z Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Wykład odbędzie się w środę 5 grudnia 2012 r., o godz. 11.30 w Ośrodku Nauki PAN przy ul. Henryka Wieniawskiego 17/19 w sali Dużej (parter).

Z wyrazami szacunku

/-/ Roman Słowiński

Powrót na początek strony


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna

Poznań 14.11.2012 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu serdecznie dziękuje za przekazanie w darze dwóch egzemplarzy następującej publikacji: Hipolit Cegielski: pomnik i dzieło / [oprać. red. Józef Mozio et. al.] ; Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Poznań : P. W. „Interfund", 2010.

Książki zostaną zinwentaryzowane i udostępnione czytelnikom biblioteki.

Z poważaniem

Kierownik działu gromadzenia i opieki nad zbiorami

/-/ Wioletta Stępczyńska

Powrót na początek strony


Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
 Lech Dymarski


Poznań, dnia 2 listopada 2012 r.

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

załączeniu przesyłam Panu Prezydentowi uchwałę Nr XXVII/484 /12 o przyjęciu apelu w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolit Cegielskiego, podjętą na XXVII Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 października 2012 roku .

Z wyrazami szacunku

/-/ Lech Dymarski

Powrót na początek stronyKancelaria Sejmu

Warszawa, 23 lutego 2012 r.

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, iż Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz z uwagą i zainteresowaniem zapoznała się z Pańskim pismem dotyczącym ustanowienia, roku 2013 -Rokiem Hipolita Cegielskiego. Podjęła również decyzję o przekazaniu niniejszej korespondencji do Komisji Kultury i Środków Przekazu - zgodnie z zakresem kompetencji.

Z poważaniem


/-/Jolanta Gruszka
p.o. Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem Marszalka Sejmu

Powrót na początek strony
 


 

 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Poznań, 22.10.2012


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie

Serdecznie dziękuję za osobistą obecność na uroczystości jubileuszowej oraz mile słowa skierowane pod adresem moim i poznańskiego środowiska naukowego. Dziękuję za przyznanie mi Medalu „Labor Omnia Vincit". Czuję się wielce zaszczycony tym wyróżnieniem za krzewienie idei pracy organicznej.

Wyrażam wdzięczność za przyjaźń i życzliwość, jakich doświadczam ze strony Pana Prezydenta oraz Dyrektora Edmunda Dudzińskiego, a także za okazję uczestniczenia w doniosłych uroczystościach organizowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem i najlepszymi pozdrowieniami

/-/ Prof. dr hab Wacław  Strykowski

Powrót na początek stronySejmik Województwa Wielkopolskiego


Poznań, dnia 19 października 2012r

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
 dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie  zapraszam  na XXVII  Sesję  Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, która odbędzie   się w poniedziałek 29 października 2012 r. o godzinie 12.00     w Sali Sesyjnej  Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu al. Niepodległości 18/16. Porządek posiedzenia przesyłam w załączeniu.

Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Sejmiku
/-/ Lech Dymarski

Powrót na początek strony
 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Rektor


Poznań, 17 października 2012 r.

Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

bardzo dziękuję za zaproszenie na uroczystą ceremonię wręczenia statuetek „Złotego Hipolita" oraz nadania godności „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej" laureatom roku 2012. Niestety, nie będę mógł uczestniczyć w tej podniosłej uroczystości, jako że jej termin zbiega się w czasie z moim służbowym wyjazdem zagranicznym.

Za pośrednictwem Pana Doktora, w imieniu władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, całej społeczności akademickiej naszej Uczelni i swoim własnym, pragnę przekazać na ręce Dostojnych Laureatów, najserdeczniejsze gratulacje z okazji otrzymania tak pięknego wyróżnienia oraz życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Powrót na początek strony
 


Zodiak Jerzy Hoffman Film Production

Warszawa, 16 września 2012 r.

 
 

Szanowni Panowie

dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

prof. Jerzy Smorawiński
Przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita

"Piękno należy wesprzeć, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu" -.
J.W. Goethe

Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele !

Pragnę serdecznie podziękować Członkom Kapituły przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, za przyznanie mi Statuetki Złotego Hipolita. Statuetki, która nosi imię Polaka - patrioty, prekursora nowoczesnego przemysłu maszynowego. Niech mi będzie wolno złożyć gratulacje na ręce Organizatorów oraz całej Kapituły za pomysł honorowania Polaków w kraju i za granicą, imieniem nie tylko przemysłowca, ale również wybitnego intelektualisty, poety, dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim gorącego patrioty jakim był Hipolit Cegielski.

Dziękując raz jeszcze za przyznanie mi tak zaszczytnego wyróżnienia, gratuluję wszystkim tegorocznym laureatom i wyrażam szczere ubolewanie z powodu mojej nieobecności.

Z wyrazami szacunku
/-/ Jerzy Hoffman


Powrót na początek strony

 


Z okazji kolejnej, dwunastej edycji rozdania honorowych nagród Godności Wybitnej Osobistosci Pracy Organicznej oraz Statuetki Złotego Hipolita, do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego nadszedł list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego. Poniżej pełny tekst tego listu:

Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 20 października 2012 roku.

„Organizatorzy i Uczestnicy uroczystości
wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita
oraz
Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w Poznaniu!

Szanowni Laureaci! Panie i Panowie!

 Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim przybyłym do pięknego poznańskiego ratusza na uroczystość wręczenia Honorowej Nagrody Złotego Hipolita i nadania Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. Cieszy mnie, że dzięki Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego idee, które półtora wieku temu przyświecały działalności najwybitniejszych Wielkopolan, nie tylko pozostają w pamięci współczesnych, ale nadal zachowują aktualność. Najlepszym na to dowodem są osoby uhonorowane tymi laurami w ciągu minionych 12 lat, do których grona dołącza dzisiaj ośmioro wybitnych przedstawicieli świata nauki i sztuki. Wszystkim wyróżnionym składam wyrazy uznania i gratulacje.

Spośród regionów naszego kraju Wielkopolska od dawna wyróżnia się szczególnym przywiązaniem do etosu pracy. Jej mieszkańcy troskę o dobro wspólne, działanie na rzecz rozwoju i pomyślności Ojczyzny zawsze pojmowali jako praktyczne wskazanie, którym należy się kierować w codziennym życiu. Gdy Polacy utracili własne państwo i znaleźli się pod władzą zaborców, ten duch przetrwał i znalazł swój najpełniejszy wyraz w teorii organicyzmu. W późniejszych polskich zmaganiach o wolność Wielkopolanie niejednokrotnie chwytali za broń, od czasu wojen napoleońskich aż po nasze jedyne zwycięskie powstanie w roku 1918. Zbrojne wystąpienia zawsze jednak miały tutaj charakter wyjątkowy i nigdy nie dominowały w myśleniu kolejnych pokoleń o niepodległości. Na co dzień tą drogą była rzetelność w wykonywaniu obowiązków, podejmowanie wysiłków dla zdobycia wykształcenia i podwyższenia poziomu cywilizacyjnego, staranie o polepszenie bytu materialnego i stanu polskiego posiadania.

Temu właśnie etos wielkopolski zawdzięcza swoje ponadczasowe trwanie. Jego czas nie minął bowiem wraz z Drugą i Trzecią Rzeczypospolitą. Przeciwnie, odzyskawszy swoje suwerenne państwo, winniśmy czerpać z doświadczeń patrona nagrody i jego współczesnych. Ich postawa wyraża w sposób pełny to, co określa się obecnie jako nowoczesny patriotyzm. Takiego patriotyzmu, który urzeczywistnia się w codziennej pracy, umiejętności działania na rzecz innych i z myślą o rozwoju kraju, Polacy potrzebują dzisiaj dalece bardziej niż wielkich słów i heroicznych gestów. Jestem przekonany, że ten rodzaj patriotyzmu pozostaje również o wiele atrakcyjniejszy dla młodych ludzi, ważnych uczestników naszej dynamicznej rzeczywistości. To oni będą jutro odpowiedzialni i za Polskę, i za obraz świata, w którym przyjdzie naszym następcom funkcjonować. Niech będzie mi zatem wolno, jeszcze raz gratulując laureatom, wyrazić nadzieję, że wzorce osobowe propagowane przez inicjatorów nagrody, będą z roku na rok upowszechniać się, znajdując coraz liczniejszych naśladowców — z pożytkiem dla Polski i jej obywateli.

/-/ Bronisław Komorowski”


Powrót na początek strony


Ks. Eugeniusz Makulski
kustosz senior Sanktuarium Maryjnego w Licheniu,
Laureat Złotego Hipolita 2010

Licheń, 28 września 2012 r.


Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Cześć Niepokalanej!

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,
Witam i bardzo serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie pozdrowiona Matka Boska Licheńska – Bolesna Królowa Polski. Zapewne bardzo bolesna, zasmucona i zatroskana, gdy patrzy na to wszystko, co się dzieje w jej ukochanym, polskim królestwie. Bardzo serdecznie dziękuję za bogata przesyłkę, która dotarła do moich rąk. Książka jest bogata i wspaniała. Dziękuję. Pragnienie wybudowania w Poznaniu pomnika ku pamięci Ignacego Paderewskiego jak najbardziej trafne i wskazane. Jest mi bardzo przykro, że jako zakonnik już na bocznicy życia tego pięknego dzieła nie mogę wesprzeć finansowo. Pozostaje mi tylko modlitwa, aby wspaniały monument został rychło zrealizowany. Aby w naszym ubogim społeczeństwie znalazły się środki finansowe. Jest to już ostatni czas na realizację twego dzieła, dopóki żyje nasze pokolenie. Młode pokolenie, wypłukane z patriotyzmu, wiary, wartości duchowych, zatrute liberalizmem i nie tylko, nie będzie zdolne do podejmowania takich patriotycznych i kulturalnych dzieł.

Panu Prezydentowi wielkie Szczęść Boże. Jestem głęboko wzruszony pamięcią o seniorze. Mizerne zdrowie i siły nie pozwalają mi brać udziału w różnych uroczystościach,  ale cieszę się pamięcią o mnie, jeszcze żywą. W tym roku sezon pielgrzymkowy w Licheniu nie był imponujący. Biedacy nie przyjeżdżali, bo nie mieli za co, a bogaci buszowali po Europie i po całym coraz mniejszym świecie. Gdy spotkam szlachetnego i zamożnego prawdziwego Polaka, to będę go zachęcał, aby posłał datek na budowę pomnika w Poznaniu. Szanownemu i kochanemu Panu Prezydentowi posyłam z serca płynące kapłańskie błogosławieństwo i serdeczne pozdrowienia. Mocno ściskam zdolne i pracowite ręce.

/-/ ks. Eugeniusz Makulski

Powrót na początek strony
 


Rada Osiedla Stare Miasto

Poznań, 15 września 2012 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Prezydent Dr Marian Król

Rada Osiedla Stare Miasto w Poznaniu serdecznie dziękuje Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, za ufundowanie nagród dla uczestników obchodów święta Starego Miasta pod hasłem: „Dzień Starego Miasta – Marych Wiecznie Żywy”

/-/ Marcin Pilarczyk
Przewodniczący Rady Osiedla 


Powrót na początek strony


 

Józef Kardynał Glemp

Warszawa, dnia 25 września 2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Jestem szczerze wdzięczny za nadesłanie mi dwóch egzemplarzy relacji o wizytach Ojca św. do Polski „Wspominając Jana Pawła II...". Choć wiele jest publikacji na temat pielgrzymek Ojca św. do Polski, ta jednak jest inna i syntetycznie, z uczuciem, oddaje bogactwo tego daru dla Polski i dla naszego pokolenia - właśnie w formie apostolskich wizyt. Wybija się naturalnie Poznań, co dzięki licznym i rzadko ukazywanym ilustracjom, pozwala przypomnieć znane obiekty i bliskich ludzi.

Dziękuję za ten dar.

P.S. Ofiarę na pomnik prześlę niebawem.

Szczęść Boże.

+ Józef kard. Glemp


Powrót na początek strony

 Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 24 września 2012 roku

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Gorąco dziękuję za serdeczne życzenia skierowane do mnie z okazji imienin. Wyrażając wdzięczność za życzliwą pamięć, a zwłaszcza za modlitwę, która jest wsparciem dla mojej posługi pasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej, zapewniam o swojej pamięci i modlitwie.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Powrót na początek strony


 

O. Eleuteriusz Stanisław Klimczak OFM

Poznań-Pobiedziska, we wrześniu 2012 r.


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent

Serdecznie „Bóg zapłać” za pamięć o moim jubileuszowym dziękczynieniu za 50 lat posługi kapłańskiej w zakonie Braci Mniejszych – Franciszkanów, za 60 lat zakonnego życia i 41 lat pracy misyjnej w Kongo. Dziękuję za modlitwy w mojej intencji, za nadesłane życzenia i wszelkie dowody życzliwości. Proszę Boga, aby hojnie wynagrodził okazaną mi życzliwość. Niech Pan darzy Łaską i Obfitością Pokoju!

/-/ O. Eleuteriusz Stanisław Klimczak OFM

Wdzięczny Bogu za: 50 lat kapłaństwa 60 lat życia zakonnego 41 lat pracy misyjnej w Kongu Z serca błogosławi O. Eleuteriusz Stanisław Klimczak Wa Balanda  Franciszkanin. Jezu, Arcykapłanie Nowego Przymierza, błogosław mojemu rodzeństwu i jego rodzinom, krewnym, przyjaciołom i współbraciom, a zmarłym Rodzicom daj szczęście wieczne. Polecam Bogu wszystkich, których spotkałem na drodze mego kapłaństwa, oraz tych, którzy służyli mi pomocą i okazali dobre serce. 1962-2012

Powrót na początek strony


Zakład Agroturystyki
dr hab. Krzysztof Kasprzak,

Poznań, dnia 18 września 2012 r.

Sz. Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za osobisty udział Pana Prezydenta oraz Pana Dyrektora Edmunda Dudzińskiego w posiedzeniu Kolegium JM Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w dniu 3 września 2012 r. oraz sympatyczne Pańskie słowa pod moim adresem kiedy otrzymywałem Statuetkę Honorowego Hipolita i dyplom nadania godności Lidera Pracy Organicznej. Otrzymane przez mnie tak prestiżowe wyróżnienie ma dla mnie bardzo osobiste znaczenie, bowiem stanowi niejako podsumowanie mojej ponad 40-letniej pracy zawodowej. Wręczenie tego wyróżnienia nastąpiło na ważnym dla Uczelni spotkaniu, mającym wymiar wręcz historyczny, bowiem rozpoczynało ono pracę kadencję nowych władz rektorskich i dziekańskich, które będą kierowały uczelnią w latach 2012-2016.

Wielce Szanowny Panie Prezydencie
z wyrazami głębokiego szacunku i pozdrowieniami

/-/ dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. nadzw.

Powrót na początek strony
 


Arkadiusz Antosz
Stypendysta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Rabka Zdrój, dnia 14 września 2012 roku.


Zarząd Towarzystwa
 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Przy okazji składania nowego wniosku o stypendium chciałbym serdecznie podziękować całemu zarządowi za ubiegły rok. Za szansę jaką mi daliście przyznając stypendium ora za wszystkie dodatki które temu towarzyszyły: za dyplom stypendysty, za list, który przeczytałem z wielką przyjemnością, oraz za książkę dzięki której mogłem lepiej poznać działalność samego Hipolita Cegielskiego jak i Towarzystwa jego imienia.

Było mi niezmiernie miło otrzymując te prezenty. To dzięki nim widać, że Towarzystwu naprawdę zależy na swoich stypendystach i wiernie kontynuujecie dzieło swego patrona.

Z ogromnymi podziękowaniami

/-/ Arkadiusz Antosz

Powrót na początek strony

 Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu

Poznań, wrzesień 2012 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za gratulacje z okazji mojego awansu na stopień Nadinspektora Policji.
Otrzymane życzenia są dla mnie ważnym wyrazem poparcia, dodają siły i pozwalają z większą energią i oddaniem wypełniać funkcję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w (Poznaniu.

Jestem rad, że moja wieloletnia służba została w taki sposób doceniona. To dodaje wiary we własne możliwości oraz utwierdza w przekonaniu, że warto wykonywać obowiązki służbowe z ogromnym zaangażowaniem.

Sukces ten niewątpliwie nie jest tylko moim dziełem. Zawdzięczam go grupie ludzi, którzy mnie otaczają, z którymi na co dzień współpracuję, którzy okazują życzliwość, wsparcie i zrozumienie.
Dziękując jeszcze raz za pamięć i dowody uznania wyrażam nadzieję, że nasza współpraca nacechowana wzajemnym szacunkiem, będzie się zacieśniać, służąc wspólnej i ważnej sprawie ogólnego bezpieczeństwa.

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji  w Poznaniu

/-/ Nadinsp. Krzysztof Jarosz

Powrót na początek strony

 


DEIERLING I SKA sp. z o.o.

Poznań, 28.08.2012


Szanowny Pan
dr Marian Król
Towarzystwo
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, ze po 55 latach kierowania Spółką Deierling i Ska przyszedł czas na „zmianę warty". Rezygnacja moja podyktowana była pogarszającym się stanem zdrowia. Dopóki jednak sił starczy będę służyła Spółce pomocą i doradztwem.

Dziękuję wszystkim - współpracownikom, władzom Miasta, najemcom, bankom, ekipom budowlano-remontowym i wielu innym, którzy od lat związani są z naszą Spółką. Współpraca z Państwem była nie tylko pomocą, ale i zaszczytem.

Jestem pewna, że Firma pozostaje w dobrym stanie i mimo różnych zawirowań gospodarczych przetrwa dalsze 86 lat.

Dla Państwa informacji stanowisko   Prezesa objęła mgr Małgorzata Byrt -ekonomistka - związana ze Spółką od szeregu lat. Żegnając się z Państwem

Pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Ewa Mielcarek


Powrót na początek strony
 


 

Wydawnictwo Poznańskie
Prezes zarządu – Maciej Cieciora

Poznań, dnia 23.08.2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

Uprzejmie informuję, że zakończono proces prywatyzacji Wydawnictwa Poznańskiego Sp. z o.o. i 16 czerwca br. powierzono mi obowiązki prezesa tej wielce zasłużonej dla naszego regionu, mającej ponad pięćdziesięcioletnią historię - oficyny.

Wydawnictwo Poznańskie w nowej formule, publikując literaturę naukową, popularno¬naukową, piękną, serie wydawnicze itp., kontynuuje, wypracowane już przez Państwowe Wydawnictwo Poznańskie, tradycje promowania środowiska kulturalnego, literackiego i naukowego Poznania oraz Wielkopolski. Jednocześnie staramy się stale poszerzać ofertę programowo-katalogową. Jesteśmy też otwarci na nowe formy edytorskie ( np. e-booki).

Mam nadzieję, że zarówno autorzy, jak i czytelnicy, u których zdobyliśmy już uznanie, nadal będą z nami współpracować.

Zapraszam do wspólnego działania także tych, którzy nie mieli jeszcze okazji z nami się spotkać. Każda przedstawiona interesująca propozycja będzie przez nas życzliwie analizowana.
Zapewniam, że zgodnie z tradycją Wydawnictwa Poznańskiego, książki wydawane przez naszą oficynę będą prezentowały wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Liczę na życzliwość
Pozostaję z wyrazami szacunku i poważania

/-/ Maciej Cieciora
Prezes zarząduPowrót na początek strony
 


Arcybiskup Marek Jędraszewski

Poznań, dnia 18 sierpnia 2012 roku.

Szanowny
Pan Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi za list z dnia 11 lipca br. (L.dz. 275/2012) wraz z gratulacjami i życzeniami z okazji mianowanie mnie przez Ojca Świętego Benedykta XVI arcybiskupem metropolitą łódzkim.

Pragnę równocześnie wyrazić moją wdzięczność za wszystkie spotkania z Panem Pre¬zydentem. Podczas nich zawsze odczuwałem dużą życzliwość Pana Prezydenta, a przede wszystkim wielką osobistą wrażliwość, gdy chodzi o dobro wspólne, o Ojczyznę, ojej przy¬szłość.

Pozwoli Pan Prezydent, że nawiążę do Jego słów z końca listu, w których jest mowa o pragnieniu utrzymania dalszych, pełnych szacunku i serdeczności kontaktów. Proszę mi wie-rzyć, że jest to także pragnieniem mego serca.

Dodam także, że Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki wyraził pragnienie, abym da¬lej patronował wydawaniu Księgi Pamiątkowej związanej ze złotym Jubileuszem święceń kapłańskich Księdza Kardynała Zenona Grocholewskiego. Zaproszenia do uzgodnionych z Księdzem Kardynałem osób, które miałyby opublikować w niej swe teksty, zostały wysłane już w czerwcu br. Sądzę więc, że późną jesienią tego roku przystąpimy do dalszych etapów prac związanych z tą tak ważną, powstałą dzięki inspiracji Pana Prezydenta, publikacją. W związku z tym pozwoli Pan Prezydent, że w odpowiednim czasie skontaktuję się z Nim w tej sprawie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ abp Marek Jędraszewski

Powrót na początek strony


o. Eleuteriusz Stanisław Klimczak

Poznań, dnia 6 sierpnia 2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie,

na Pańskie ręce składam Kapitule Honorowego Hipolita, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, serdeczne podziękowanie staropolskim „Bóg zapłać" za wy¬różnienie mnie godnością „Lidera Pracy Organicznej". Dziękuję też za włączenie mnie do zaszczytnego grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Odznaczenie przyjmuję także w imieniu mojej wspólnoty zakonnej. Niech bę¬dzie ono uznaniem dla Prowincji św. Franciszka, z siedzibą Kurii prowincjalnej w Poznaniu. Moja prowincja zakonna w dalszym ciągu umożliwia mi pracę w Demo¬kratycznej Republice Konga, nie tylko w zakresie duszpasterskim, ale także w obsza¬rze społecznym, kulturalnym, zdrowotnym. Mam w niej wsparcie duchowe i mate¬rialne. Dzięki organizowanej przez nią pomocy kończę budowę i wyposażenie dużej szkoły wraz z zapleczem socjalnym dla nauczycieli.

Wyróżnienie przyjmuję również jako uznanie dla działalności wszystkich pol¬skich misjonarzy.

Z wyrazami szacunku

/-/ O. Eleuteriusz Klimczak

Powrót na początek strony


Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji

Poznań, sierpień 2012 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za życzenia i życzliwe słowa przekazane z okazji Święta Policji

Zawsze z ogromnym zadowoleniem otrzymuję listy gratulacyjne pełne przychylnych opinii, uznania i akceptacji.

Korzystając z tej okazji w imieniu własnym oraz wszystkich policjantów i pracowników Policji dziękuję za dotychczasową współpracę i okazywaną pomoc w realizacji zadań zmierzających do utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa.

Przekazując jeszcze raz słowa wdzięczności, życzę wielu nowych sukcesów zawodowych oraz pomyślności w życiu osobistym.

Wielkopolski Komendant Wojewódzkiej Policji w Poznaniu

/-/ nadinsp. Krzysztof Jarosz

Powrót na początek strony


Prezydent Stołecznego Miasta Poznania
Przewodniczący Rady Stołecznego Miasta Poznania

Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia wyróżnienia „Honorowy Obywatel Miasta Poznania" Pani Premier Hannie Suchockiej, która odbędzie się 14 września 2012 r. o godzinie 13.00 w Sieni Wielkiej Ratusza Poznańskiego.

/-/ Ryszard Grobelny
/-/ Grzegorz Ganowicz

Powrót na początek strony

 


 

Urząd Miasta Poznania Wydział Rozwoju Miasta

Poznań, 23 lipca 2012 r

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
.
Szanowny Panie Prezydencie

Minął kolejny rok funkcjonowania Samorządu Miasta Poznania, informacje o aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej naszego miasta oraz ważnych wydarzeniach, które miały w nim miejsce w 2011 r., zawarto w publikacji pt. 2011. Sytuacja społeczno-gospodarcza. Wydawnictwo niniejsze zawiera m.in. opisy przedsięwzięć z zakresu gospodarki, edukacji, sportu, turystyki i kultury, informacje o inwestycjach! podjętych w Poznaniu w związku z organizacją rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012™, a także dane dotyczące projektów infrastrukturalnych i społecznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych.

Przekazując Panu publikację 2011. Sytuacja społeczno-gospodarcza, wyrażam nadzieję, że okaże się ona wartościowym źródłem wiedzy o naszym mieście.
Z poważaniem

/-/ Bogdan Frąckowiak
Dyrektor Wydziału

Powrót na początek strony

 5 Wroniecka Drużyna Harcerska Czerwonych Beretów
im. l Samodzielnej Brygady Spadochronowej

Wronki 14.07.2012

Pan dr Marian Król

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu harcerek ,harcerzy i instruktorów naszej drużyny pragnę złożyć na ręce Pana Prezydenta podziękowania za uhonorowanie naszej pracy tak zaszczytnym wyróżnieniem jakim medal „Labor Omnia Vincit" Przyznane wyróżnienie jest dla nas bodźcem do dalszej wytrwałej pracy w dziele patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży.

W swej długoletniej pracy harcerskiej zawsze propagowałem i wykorzystywałem w pracy wychowawczej dokonania minionych pokoleń Polaków .Bardzo bliska mi jest sprawa utrwalania  polskości na ziemi wielkopolskiej i Powstania Wielkopolskiego. Dlatego przychylając się do apelu Towarzystwa wesprzemy w miarę naszych możliwości dzieło budowy pomnika J. l . Padarewskiego.

Z harcerskim pozdrowieniem

Drużynowy

/-/  Zbigniew Biedziak
harcmistrz

Powrót na początek strony


 

Akademia Wychowania Fizycznego
Wydział Turystyki i Rekreacji

Poznań, dnia 16 lipca 2012 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Ponieważ zbliża się do końca moja kadencja dziekańska, której zakończenie nastąpi w dniu 31 sierpnia br., dlatego chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za współpracę, którą miałem ogromną przyjemność realizować w czasie tej kadencji w ostatnich czterech latach. Pańskie decyzje w różnych sprawach osobowych, które wnosiłem do Towarzystwa na Pana ręce, a także rozmowy w trakcie różnych uroczystości, w których z Pana inicjatywy uczestniczyłem, były nie tylko bardzo dobrym sposobem wymiany doświadczeń, ale także nawiązaniem do dawnych lat wspólnej pracy, co zawsze wspominam z dużą przyjemnością. Możliwość uczestniczenia w tak ważnych inicjatywach jakimi są budowy pomników Hipolita Cegielskiego i Ignacego J. Paderewskiego było dla mnie ogromnym zaszczytem, z którym mało co może się równać. Bardzo Panu Prezydentowi za to dziękuję !

Tak się składa, że dzień 31 sierpnia br. jest nie tylko dniem końca mojej drugiej kadencji dziekańskiej, ale także ostatnim dniem pracy na Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego. Związane to jest zarówno z moim przejściem na emeryturę, jak i rozpoczęciem w dniu 1 września br. pracy na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Z uczelnią tą współpracowałem na różnych zasadach od wielu lat, a obecnie kierować będę Zakładem Agroturystyki, co realizowałem także w ostatnich czterech latach. Jestem przekonany, że powstaną w takiej sytuacji nowe płaszczyzny kontynuowania naszej współpracy, co osobiście uważam za bardzo poznawcze i celowe.

Z poważaniem

/-/ prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kasprzak
Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji

Powrót na początek strony

 


Prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz

Warszawa, 11 lipca 2012 r.

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

ze wzruszeniem i wdzięcznością odebrałem Pański list z wiadomością o przyznaniu mi Statuetki Złotego Hipolita i nadaniu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej. W tych zaszczytnych wyróżnieniach widzę nie tylko życzliwa ocenę mojej ponad 70-letniej aktywności, ale przyjmuję ją także jako wyraz uznania dla działalności bliskiego mi środowiska polityków społecznych z którym, kierując się ideami Patrona Towarzystwa – staramy się wspólnie służyć ludziom i dobru publicznemu.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Antoni Rajkiewicz

PS. Odpowiadam z opóźnieniem, gdyż w międzyczasie dotknęły mnie kilkutygodniowe niedomagania kondycyjne. AR

Powrót na początek strony
 


 Kamil Rodzik

Lublin, 07.07.2012 r.

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Na początku listu chciałbym wyrazić serdeczne i wielkie podziękowania za przyznanie mojej osobie stypendium Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu w roku akademickim 2011/2012. Otrzymana pomoc przyczyniła się do poprawy mojej sytuacji finansowej oraz realizacji planów związanych z przyszłą karierą naukową.

Przyjęcie mnie do grona stypendystów Towarzystwa, skłoniło mnie do głębszej refleksji nad życiem Hipolita Cegielskiego. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem znalezione w bibliotece oraz Internecie informacje o życiu i działalności patrona Towarzystwa. Podziw wzbudziło we mnie to, iż Hipolit Cegielski doskonale potrafił połączyć poszanowanie tradycji narodowych, wartości moralnych z własnym rozwojem osobistym oraz pracą na rzecz innych, zwłaszcza potrzebujących. Potrafił zrozumieć drugiego człowieka, dostrzegając w nim przede wszystkim pozytywne cechy i atuty. Jego życiowe podejście jest bliskie mojemu, gdyż realizuję zasłyszaną kiedyś przez nauczycielkę z liceum cenną maksymę, iż „warto wspierać dobro, bo ono zawsze powraca".

Otrzymane stypendium oraz refleksja nad życiem Hipolita Cegielskiego, przyczyniły się do tego, iż rozpowszechniałem informacje o stypendium i patronie Towarzystwa wśród kolegów, koleżanek i znajomych. Mam nadzieję, że również oni przekonają się o wielkim znaczeniu działalności Hipolita Cegielskiego oraz Towarzystwa Jego imienia.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za wsparcie oraz życzę sukcesów w realizacji celów Towarzystwa.

Z poważaniem.

/-/ Kamil Rodzik
Stypendysta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Powrót na początek strony

 


 

Dr inż. Andrzej Patalas

Poznań, dnia 27 czerwca 2012 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, że z dniem 13 czerwca 2012 zakończyłem pracę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Wielkopolska II SA.
Po 47 latach pracy zawodowej zdecydowałem o przejściu na emeryturę. W tym okresie związany byłem przede wszystkim z drogownictwem wielkopolskim. Miałem także możliwość realizować podstawy programu budowy nowoczesnej sieci autostrad w Polsce. Ostatnie10 lat pracy skoncentrowane było na realizacji kluczowej dla kraju inwestycji tj. autostrady A2 Świecko - Konin.

Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu ludzi, z którymi miałem przyjemność przez te lata współpracować, powiodło się wiele dokonań w infrastrukturze drogowej Poznania, regionu, a także kraju.

Wszystkim, z którymi miałem zaszczyt współpracować serdecznie dziękuję za zaangażowanie, wsparcie i życzliwość.

/-/ dr inż. Andrzej Patalas

Powrót na początek strony

 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Rektor prof. dr hab. Jacek Wysocki


Poznań, 26 czerwca 2012r.

Pan
Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zdobyło zasłużone uznanie jako organizacja upowszechniająca ideały pracy organicznej. Dlatego pozwalam sobie przedstawić Towarzystwu kandydatów do odznaczenia Medalem im. Hipolita Cegielskiego:

1. prof. dr hab. Grzegorza Oszkinisa, Prorektora ds. Klinicznych i Szkolenia Podyplomowego UMP, koordynującego od ponad 5 lat rozwój studiów anglojęzycznych w naszej Uczelni,
2. prof. dr hab. Zenona J. Kokota, Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
3. dr hab. Mariusza J. Puszczewicza, Prorektora ds. Studenckich,
4. mgr Bogdana Poniedziałka, wieloletniego Kanclerza naszej Uczelni.

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego zajmuje znaczące miejsce wśród polskich uczelni wyższych. W ostatnich latach systematycznie zajmuje 1 lub 2 miejsce wśród uczelni medycznych i mieści się w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni akademickich w rankingu „Rzeczypospolitej" i „Perspektyw."

Intensywny rozwój studiów anglojęzycznych powoduje, że każdego roku w naszej Uczelni podejmuje naukę ponad 1100 cudzoziemców, głównie z USA, Kanady, Norwegii i Tajwanu, ale także z 34 innych krajów świata. Studenci ci stają się po ukończeniu nauki żywą wizytówką poziomu nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, a także promują w świecie wiedzę o naszym kraju i jego osiągnięciach.

Te sukcesy, służące nie tylko Uniwersytetowi Medycznemu, ale naszemu miasm. Wielkopolsce, a także budujące dalszy wizerunek naszego kraju, są praktyczną realizacją idei Hipolita Cegielskiego. Dlatego pozwalam sobie przedstawić Towarzystwu wyżej wymienione kandydatury, licząc na ich życzliwe rozpatrzenie.

/-/ Rektor
Prof. dr hab. Jacek Wysocki

 

Powrót na początek strony

 


 

Polski Komitet Olimpijski

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 roku

Szanowny Pan
dr Marian KRÓL
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

z ogromną przyjemnością przyjąłem wiadomość o przyznaniu mi Statuetki Honorowego Hipolita oraz nadaniu mojej skromnej osobie godności „Lidera Pracy Organicznej". Wielki to dla mnie zaszczyt i satysfakcja, ale też niezwykłe zobowiązanie do kontynuowania działalności jaką dotąd prowadziłem.

Cieszę się z przynależności do grona Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Jako człowiek, którego niemal całe dorosłe życie związane jest z Poznaniem i Wielkopolską, wiem doskonale, że w tym elitarnym gronie jest tak wiele wspaniałych osób, sercem oddanych i wiernych zasadom, które przed dziesiątkami lat wcielał w życie wspaniały Wielkopolanin - Hipolit Cegielski. Jego dalekowzroczna pozytywistyczna myśl, obejmująca różne dziedziny życia - od przemysłu i gospodarki po kulturę i sztukę, powinna nadal pozostawać wzorem dla kolejnych pokoleń rodaków.

Raz jeszcze dziękując za okazane mi zaufanie deklaruję aktywne wspieranie działalności Towarzystwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Kraśnicki
Prezes
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Powrót na początek strony

 


 

Ks. Prof. Michał Heller

W. P.
Dr Marian Król Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Tarnów, 04. 06. 2012 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

Czuję się zaszczycony wyróżnieniem „Złotego Hipolita" i serdecznie za nie dziękuję. Tym bardziej, że w ten sposób znalazłem się w tak elitarnym gronie. Niestety nie będę mógł przybyć do Poznania na uroczystość wręczenia statuetek, ponieważ w drugiej połowie października przebywam za granicą z wykładami, których terminu nie mogę przesunąć.

Z wyrazami poważania

/-/Ks. Michał Heller

P. S. Przepraszam za opóźnienie w odpowiedzi - byłem w podróży.

Powrót na początek strony

 


 

Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego -.Murowana Goślina
Murowana Goślina, czerwiec 2012r.


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Dyrekcja i społeczność Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie serdecznie dziękuje za ufundowanie Srebrnych Medali Hipolita, wraz z dyplomami przyznawanych uczniom za wysokie wyniki w nauce oraz za upowszechnianie idei i wiedzy o Hipolicie Cegielskim - Patronie Szkoły, za życzliwość i wsparcie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Justyna Furman
Dyrektorka szkoły

Powrót na początek strony

 


 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Etyki

Poznań dn.24-05-2012r.

Pan prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Jako założyciel Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Etyki, zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o objęcie patronatem prowadzonych przez moje stowarzyszenie szkoleń z zakresy polityki antykorupcyjnej i etyki w instytucjach państwowych i samorządowych.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marlena Paplaczyk-Iskierka

Powrót na początek strony 


PAN Polska Akademia Nauk
Oddział w Poznaniu

Poznań, dnia 21. maja 2012 r.

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezes
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie,

Serdecznie dziękuję za miłe gratulacje skierowane do Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu i do mnie jako jego Prezesa, w związku z Jubileuszem 40-lecia Oddziału.

Ceniąc sobie życzliwość Pana Prezesa okazaną naszemu Oddziałowi w liście gratulacyjnym proszę przyjąć nasze zapewnienie, że nie będziemy ustawali w naszym dążeniu do wypełniania misji, jaką jest integracja środowiska naukowego regionu i popularyzacja nauki.

Z wyrazami szacunku

/-/ Roman Słowiński

Powrót na początek strony 


Dr Ryszard Wryk

Poznań, 26 kwietnia 2012 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w marcu 2012 r. zakończył się ostatecznie proces prywatyzacji Wydawnictwa Poznańskiego sp. z 0.0. Właścicielem stu procent udziałów w spółce została osoba fizyczna spoza środowiska akademickiego. Z tym momentem w historii Wydawnictwa Poznańskiego sp. z o.o. zamknął się okres, w którym począwszy od jego powstania w 1993 roku siłą nadającą merytoryczne kierunki rozwoju była Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - inicjator i założyciel wydawnictwa.

Z dniem 21 marca 2012 r. przestałem pełnić funkcję prezesa zarządu i dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego. Mój formalny związek z wydawnictwem ustąpi z dniem 30 czerwca 2012 r.

Począwszy od listopada 1993 r. pełniąc funkcję prezesa zarządu i dyrektora Wydawnictwa Poznańskiego tworzyłem od podstaw instytucję z nadzieją, że zajmie ona znaczącą pozycję na mapie akademickiej i kulturalnej Poznania, Wielkopolski i kraju. Nie mi oceniać na ile ten zamysł się powiódł. Świadom jestem, że udało mi się związać z Wydawnictwem Poznańskim szereg wybitnych autorów, luminarzy nauki polskiej, dzięki którym wydawnictwo zyskało grono licznych czytelników jak i uznanie w gremiach naukowych.

Kończąc swoją pracę w Wydawnictwie Poznańskim, którą od początku traktowałem jako swoistą misję na rzecz mojego macierzystego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jak i całego środowiska akademickiego i kulturalnego Poznania chciałbym złożyć Panu Doktorowi wyrazy podziękowania za wieloletnią współpracę, okazywaną pomoc i życzliwość.

Z wyrazami szacunku i poważaniem

/-/ Dr Ryszard Wryk


Powrót na początek strony 


Zenon Kardynał Grocholewski
Watykan

Watykan, 9 kwietnia 2012

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na dwa ostanie e-maile, pragnę powiadomić, że bardzo chętnie przystępuję do uczestnictwa w Komitecie Obchodów 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego w 2013 roku oraz do objęcia Honorowym Patronatem tych uroczystości.

Także z wielką przyjmnością  przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie oraz w Honorowym Patronacie Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego, którego odsłonięcie przewidziane jest na lata 2014-2015 w centrum Poznania. Trzy  tygodnie temu ‒ w drodze do Fryburga  Szwajcarskiego na Konferencję Naukową, która miała miejsce na tamtejszym Uniwersytecie ‒ odwiedziłem właśnie Muzeum Paderewskiego w Morges. Wprawdzie jest ono niewielkie, niemniej jednak wpisuje tę niezwykłą postać w okolicę, w której Paderewski przez sporo lat mieszkał, oraz przyczynia się do poznawania tego Wielkiego Polaka jak również kultury i historii Polski w środowisku szwajcarskim.

Gratuluję szlachetnych inicjatyw i całym sercem życzę, by zostały one ukoronowane pełnym sukcesem. 

Modlę się o to, by Chrystus Zmartwychwstały darzył Pana Prezesa obficie potrzebnymi łaskami w życiu osobistym i w realizacji wspomnianych przedsięwzięć.Łączę bardzo serdeczne pozdrowienie

/-/ Zenon Kard. Grocholewski

 Powrót na początek strony 


Szpital Miejski  im. J. Strusia w Poznaniu
"Szpital w Sercu Miasta”

Poznań, dnia 2 kwietnia 2012 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Niniejszym mamy zaszczyt zaprosić Pana na Uroczystość oficjalnego przekazania do użytku najnowocześniejszego w Wielkopolsce lądowiska dla śmigłowców połączoną z Inauguracją Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Z satysfakcją zawiadamiamy Pana Prezydenta, że obie te pomyślnie zakończone inwestycje są strukturalnymi elementami rozwoju zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego „Szpitala w Sercu Miasta". Stanowią także podwaliną przygotowywanego Centrum Urazowego dla Województwa Wielkopolskiego, które znajdzie swą lokalizacją w tutejszej placówce medycznej.

Uroczystość będzie miała miejsce w dniu 19 kwietnia br. /czwartek/ o godz. 12.00 w Sali Wykładowej Szpitala  II piętro, sala 207, dojazd windą/ ul Szwajcarska 3.

Niechaj będzie nam wolno żywić nadzieją, iż osobiste uczestnictwo Pana Prezydenta w tym historycznym dla Szpitala im. J. Strusia w Poznaniu wydarzeniu uświetni jego rangą.

Z wyrazami szacunku

/-/ Lek, med. Bartłomiej Gruszka
Dyrektor
Wielospecjalistycznego  Szpitala Miejskiego im. J, Strusia

Powrót na początek strony 


Towarzystwo Miłośników Ziemi Sierakowskiej

Sieraków, dnia 23.03.2012

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa \m. Hipolita Cegielskiego

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Sierakowskiej dziękuje za obecność na corocznym Wielkim Balu , na którym wręczane są Statuetki SIERAKA dla "Zasłużonych dla Sierakowa".

W załączeniu przesyłamy regionalne pismo " Pojezierze". Zapraszamy na następny bal, który odbędzie się w ostatnią sobotę karnawału 2013 r.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ryszard Jaskuła
Prezes TMZS

Powrót na początek strony 


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 29 marca 2012 roku

Pan
Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za gratulacje, wszystkie ciepłe słowa oraz życzenia przesłane mi przez Pana Prezydenta z okazji ponownego wyboru na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

To wielkie wyróżnienie jest dla mnie również zobowiązaniem do dalszej wytrwałej pracy dla dobra nie tylko mojej Uczelni, ale także naszego Miasta i Regionu Wielkopolskiego, a przesłane mi wyrazy sympatii i słowa uznania pozwalają z optymizmem i jeszcze większą determinacją przystąpić do realizacji zaplanowanych zamierzeń.

Jeszcze raz dziękując za pamięć, pozostaję z wyrazami głębokiego szacunku i poważania.

/-/ Marian Gorynia
Prof. dr hab. rektor UEP

Powrót na początek strony 


Ks. Kardynał Kazimierz Nycz

Wielkanoc 2012

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W roku, który przeżywamy, Kościół pragnie w sposób szczególny pochylić się nad zadaniem nowej ewangelizacji. Wyrazem tej troski Ojca Św. Benedykta XVI będzie Synod Biskupów, poświęcony nowej ewangelizacji oraz ogłoszony Rok Wiary. To jest z kolei powrót do Soboru  Watykańskicgo II, z racji pięćdziesięciolecia jego rozpoczęcia.

U podstaw wiary  Kościoła leży tajemnica paschalna Jezusa. Tajemnica ta stanowi centrum kościelnego kerygmatu i ewangelizacji.

Na zbliżające się święta Zmartwychwstania Pańskiego, życzę głębokiego  przeżycia na nowo misterium Chrystusowej męki, śmierci i Zmartwychwstania. Życzę też obfitych  łask od Tego, który za nas umarł i Zmartwychwstał, abyśmy byli zbawieni.

/-/ ks. Kardynał Kazimerz Nycz

Powrót na początek strony 


Norbert Kuder
Stypendysta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Kraków, 27.03.2012 r.

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za przyznanie mi stypendium im. Hipolita Cegielskiego, które traktuję jako ogromne wyróżnienie, ale również powierzone mi zaufanie. Nagroda ta jest dla mnie dodatkową motywacją do jeszcze bardziej wytężonej pracy, a dostrzeżenie mojej osoby utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności swoich działań. Postaram się nie zawieść Państwa oczekiwań, zobowiązując się bronić i przestrzegać wartości, którym wiemy był Hipolit Cegielski.

Praca na rzecz innych uszlachetnia, pomoc drugiemu człowiekowi nadaje sens ludzkiej egzystencji, empatią można zrozumieć drugą osobę. Niełatwo zdać sobie sprawę z wartości bezinteresownego wsparcia, dopóki samemu się takiej pomocy nie zaznało. Pokładanie nadziei w kimś czasami prowadzi do rozczarowania. Największy talent nie znajdzie swojego daru, geniusz zakopie swoje zdolności głęboko w ziemi, a nadzieja wypali iskrę bożą, gdy ciemność nastanie, a ta nie znajdzie swojej drogi. Nie zawsze jest to zależne od człowieka, znacznie częściej od warunków w jakich przyszło mu się rozwijać. Człowiek rodząc się, upada jak to przypowieściowe ziarno na różną ziemię. Niektórzy dorastają na żyznej glebie, gdzie słońca i wody pod dostatkiem, inni rosną na pustkowiu, pod wiatr, a braki zastępuje się głębokimi korzeniami i wysoką łodygą. Bez pielęgnowania uschnie albo się wykrzywi. Tylko niekiedy zmieniają się warunki, bo ogrodnik przyjdzie i zadba - wtedy zakwitnie dorodnym kwiatem i nasiona rozsypią się na wszystkie strony.

Chciałbym powiedzieć, że to Państwo jesteście tym ogrodnikiem, który pielęgnuje ten polski kwiat i zasiewa poczucie odpowiedzialności za wspólną sprawę. Jestem przekonany, że Państwa praca w niedalekiej przyszłości zaowocuje.

Z poważaniem,

/-/ Norbert Kuder

Powrót na początek strony 


 Irena Sobocińska

Poznań, 26 marca 2012

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

proszę o przyjęcie moich serdecznych podziękowań za udział przedstawiciela Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej życie i twórczość artysty rzeźbiarza Jerzego Sobocińskiego.

Uczczenie osiągnięć ponad pięćdziesięcioletniej pracy artystycznej i działalności spdecznej mojego Męża przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest ważnym gestem i sprawia, że dzień 80. rocznicy urodzin Jerzego Sobocińskiego pozostanie jeszcze bardziej niezapomniany. Dziękuję bardzo Panu Prezydentowi za przyłączenie się do grona osób, które oddały hołd Artyście.

Jestem też niezmiernie wdzięczna i zaszczycona uhonorowaniem mojej misji lekarskiej poprzez przyznanie Srebrnego Medalu Labor Omnia Yincit Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku.

/-/ Irena Sobocińska

Powrót na początek strony Katarzyna Wójcik

Olsztyn, 20.03.2012

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Nazywam się Katarzyna Wójcik. Jestem studentką I roku Architektury Krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz stypendystką Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Nie ukrywam, że byłam zaskoczona i jednocześnie bardzo zaszczycona faktem przyznania mi stypendium. Świadomość, że w dzisiejszych czasach istnieją organizacje, które pomagają młodym ludziom, którzy często nie mają środków na realizację swoich planów związanych z edukacją jest naprawdę bardzo budująca. Krzewienie idei pracy organicznej śladem Hipolita Cegielskiego to wspaniała forma działalności społecznej. Pomoc jaką otrzymałam od towarzystwa naprawdę dużo dla mnie znaczy. Podjęcie wymarzonego kierunku studiów z dala od rodzinnej miejscowości, w zupełnie nowym otoczeniu było niełatwym wyzwaniem. Wsparcie ze strony towarzystwa sprawiło, że przejście przez ten trudny okres było dla mnie o wiele prostsze. Dlatego też chciałabym z całego serca podziękować za szansę, jaką zostałam obdarzona.

W załączniku wysyłam zaświadczenie o średniej ocen za pierwszy semestr i zobowiązuję się jednocześnie do dalszego zaangażowania w działalność społeczną i dobre wyniki w nauce.

Z poważaniem,

/-/ Katarzyna Wójcik

Powrót na początek strony 


Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury

Poznań, dn. 15 marca 2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Panie Prezydencie,

w listopadzie br. odbędzie się uroczysty koncert z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu Folklorystycznego „Wielkopolanie" Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Biorąc pod uwagę dorobek artystyczny oraz wkład w kultywowanie tradycji i kultury Wielkopolski zwracam się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości uhonorowania Zespołu przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie" działający w strukturach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a także współpracujący z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obchodzi w tym roku 50 lat swojego istnienia.

W ciągu 50-letniej historii. Zespół został powołany do kultywowania tradycji muzyczno--wokalnych swego regionu - Wielkopolski (tańce i przyśpiewki szamotulskie, biskupiańskie, z Dąbrówki Wlkp. - i jako jedyny w Polsce - Bambrów Poznańskich). W ciągu wielu lat repertuar rozszerzył się i obecnie „Wielkopolanie" prezentują również tańce i przyśpiewki innych regionów kraju. Obok poloneza, mazura, krakowiaka, oberka i kujawiaka zespół przedstawia opracowania artystyczne przyśpiewek i tańców z dwunastu regionów naszego kraju.

Obecnie „Wielkopolanie" odtworzyli również stroje dawnych wsi miasta Poznania, do których to trwają prace badawcze dotyczące muzyki i śpiewu dawnych mieszkańców naszego miasta.

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie" prezentował folklor naszego kraju na 5 konty¬nentach w 50 państwach świata. Uczestniczył w wielu prestiżowych imprezach międzynarodowych między innymi w EXPO i Uniwersjadzie w Korei Południowej i na Królewskim Festiwalu Folklorystycznym w Jordanii. W swych podróżach artystycznych okrążył 6 razy kulę ziemską. Ponad trzy tysiące koncertów w Polsce i za granicą, występy i nagrania telewizyjne, radiowe, kaseta video z folklorem Wielkopolski pt. „Wiwatem po
Wielkopolsce" oraz płyty DVD, dwie publikacje książkowe - to krótka prezentacja działalności „Wielkopolan".

Za działalność artystyczną Zespół otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, honorowy dyplom Ministra Spraw Zagranicznych za upowszechnianie kultury polskiej za granicą, medal Towarzystwa „Polonii", honorową odznakę za zasługi dla województwa wielkopolskiego oraz liczne nagrody i wyróżnienia w przeglądach i festiwalach krajowych i zagranicznych. W 2005 roku Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie" otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga „Za Zasługi Dla Kultury Ludowej", nadaną przez Ministra Kultury. W 2010 roku otrzymał „Łowicki Pasiak" nadany przez wybitnych ekspertów z dziedziny folkloru w ramach Ogólnopolskich Spotkań Folklorystycznych. Obok działalności koncertowej „Wielkopolanie" prowadzą również działalność edukacyjną. Promują folklor Poznania, regionu i kraju oraz edukują dzieci i młodzież w poznańskich i wielkopolskich szkołach i przedszkolach. Podczas autorskich audycji słuchacze czynnie w nich uczestniczą, poznając tradycje kultury ludowej. Zespół współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, szkoli kadrę nauczycieli wielkopolskich z zakresu tańców regionu i kraju. W wyniku tej współpracy w 2010 roku zespół wydał publikację książkową wraz z płytą CD „Wybrane tańce i zabawy folkloru wielkopolskiego". Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom merytorycznym i metodycznym nauczycieli w 2012 roku „Wielkopolanie" wydali dla najmłodszych kolorowanki „Polskie stroje ludowe". Z pracy edukacyjnej zespołu korzysta również młodzież polonijna przyjeżdżająca na zgrupowania do Poznania. „Wielkopolanie" współpracując z Wspólnota Polską w Poznaniu kształcą dzieci i młodzież z zakresu kultury miasta, regionu i kraju.

Zespół Folklorystyczny „Wielkopolanie" występuje również charytatywnie na rzecz chorych i potrzebujących. Koncertuje w poznańskich szpitalach i domach dziecka, a także placówkach opiekuńczych. Za swoją działalność charytatywną otrzymał liczne podziękowania, m.in. Złoty Medal Przyjaciela Szpitala Rehabilitacyjnego w Kiekrzu.

Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Z wyrazami szacunku

/-/ mgr Helena Bednarska

Powrót na początek strony 


Akademia Wychowania Fizycznego

Poznań, dnia 16 marca 2012 roku.

Sz. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na spotkanie Klubu Młodych Pozytywistów w dniu 23 marca br., które z przyjemnością przyjmuję.
Proszę przyjąć także moje gorące podziękowania za akceptację kandydatury Pani dr Matyldy Oliwii Awedyk na członkinię Klubu i wyróżnienie jej medalem „Młodego Pozytywisty".

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ prof. dr hab. Krzysztof Kasprzak

Powrót na początek strony 
 


Chór męski "ARION"
Centrum Kultury "Zamek"

Poznań, dnia 15.03.2012

Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa  im. Hipolita Cegielskiego
POZNAŃ

W imieniu Zarządu Chóru Męskiego „Arion" w Poznaniu mam przyjemność poinformować Szanownego Pana Prezydenta, że w bieżącym roku - czyli 2012 - Chór ten obchodzi 100 - lecie swej nieprzerwanej działalności.

Pragnąc godnie uczcić tę rocznicę, która dla zespołu jest znaczącym wydarzeniem, ośmielamy się zwrócić do Szanownego Pana z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie wpisu w poczet Członka Komitetu Honorowego Obchodu 100 - lecia Chóru Męskiego „ARION".

Uroczysty koncert planujemy zorganizować w dniu 20 października 2012 roku o godz.17.00 w Auli Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, na który już dzisiaj z wielką serdecznością zapraszamy.

Z wyrazami szacunku

/-/ Stanisław Mikołajczyk
prezes

 Powrót na początek strony 

 


 

Zespół Szkół Ponad Gimnazjalnych
im. H. Cegielskiego

Trzemeszno, dnia 08.03.2012r.

dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

dyrekcja, grono pedagogiczne, młodzież, rodzice Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych im. H. Cegielskiego zwracają się do Pana o wsparcie i wstawiennictwo do Starosty Gnieźnieńskiego w celu wstrzymania połączenia w zespół trzemeszeńskich szkół Ponad Gimnazjalnych w tym także naszej.

O powyższym fakcie dowiedzieliśmy się w dniu 05.03.2012r. od Starosty Dariusza Pilaka. Zgodnie z art.62 ustawy o systemie oświaty szkoła ma zachować swoje imię, swój profil kształcenia, ale niestety utraci autonomię i budynek szkolny, który to od 1950 roku tak trudno zdobyty służył szkolnictwu  zawodowemu. Obecnie kształcimy 242 uczniów w zawodach robotniczych na poziomie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum. Posiadamy nowo wyremontowane i bardzo nowoczesne pracownie.

Wyprowadzenie nas i włączenie do zespołu z LO będzie nieodwracalną stratą dla osiągnięć i historii oświaty trzemeszeńskiej. Zarówno dla szkolnictwa zawodowego z ok. 130 letnią tradycją jak i słynnej Alma Mater Tremesnesis z 1776 roku. Przykro nam, że brak porozumienia Starosty Gnieźnieńskiego z Burmistrzem Trzemeszna skutkuje tak drastycznymi decyzjami dla obydwu szkół średnich.

Decyzję powyższą jesteśmy zaskoczeni tym bardziej, że wiąże się to z redukcją pracowników szkoły. Wszyscy jesteśmy świadomi z wkraczającego niżu demograficznego, ale w trudnych sytuacjach porozumienie i dobra wola powinny mieć najwyższą wartość, szczególnie dla organu prowadzącego szkoły. Gdzie błędne decyzje zostaną wpisane na zawsze na kartę historii szkoły i miasta.

Panie Prezydencie Szkoła nasza szczyci się imieniem Hipolita Cegielskiego i dziękujemy tym wszystkim, którzy przyczynili się do nadania tego imienia szkole. Bogactwem szkoły jest jej historia, autonomia, tradycja i wartości przekazywane młodzieży. Bogactwem szkoły jest imię naszego patrona jako wzór pracy, edukacji i patriotyzmu. Dlatego tak trudno przyjąć nam decyzję Starosty Gnieźnieńskiego.

Samorząd Uczniowski
Rada Rodziców

/-/ mgr inż. Anna Pilichowska
dyrektor Szkoły

 Powrót na początek strony 

 


 

Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego

Poznań, 6 marca 2012 roku

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za życzenia urodzinowe. Nie ukrywam, że wiele słów, które przeczytałem w Pańskim liście wprowadziło mnie w zakłopotanie. Odnalazłem w nim sukcesy, nie tylko swoje, ale także wielu osób, z którymi miałem okazję i zaszczyt pracować. A od niektórych uczyć się też kochać i szanować to miasto Poznaniem zwane.

Jestem wdzięczny za przyznanie mi medalu „Labor Omnia Vincit". Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z jego Prezydentem dr. Marianem Królem, zaliczałem zawsze do najświetniejszych stowarzyszeń, dla których poszanowanie i kultywowanie wartości pracy organicznej, stanowiło najważniejszy ze standardów ich działalności. Czuję się zaszczycony włączeniem mnie do grona Wybitnych Przyjaciół Towarzystwa, chociaż po cichu zawsze tak o sobie myślałem, może niekoniecznie w kategoriach wybitności.

Z  wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Wituski
dyrektor Biura Zarządu
dyrektor Międzynarodowych Konkursów im. H. Wieniawskiego

Powrót na początek strony 


Gizela Węglarz
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Studentka V roku Prawa
WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zwardoń, 3 marca 2012 roku

Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 

Chciałabym serdecznie podziękować za przyznanie stypendium im. Hipolita Cegielskiego. Nie ukrywam, że pomoc materialna okazała się dla mnie bardzo pomocna.

Jestem sentymentalnie związania z Poznaniem - moja mama pochodzi z tego miasta, a babcia Krystyna Szymkowiak wiele lat pracowała w Zakładach Cegielskiego - dlatego tym bardziej doceniam Państwa wsparcie.

W pierwszym semestrze roku akademickiego 2011/2012 uzyskałam średnią ocen 4.75. Na potwierdzenie tego w załączniku przedkładam ksero indeksu.

Pragnę dodać, że nie udało mi się uzyskać zaświadczenia z uczelni, gdyż zgodnie z regulaminem uniwersytet wystawia tylko zaświadczenia obejmujące cały rok akademicki. Dwukrotnie kontaktowałam się z Panią Dziekan; niestety nie udało mi się uzyskać zgody |na otrzymanie zaświadczenia semestralnego o średniej ocen. Jeżeli ksero indeksu nie jest wystarczającym dowodem mojej średniej, proszę o stosowną informację, a będę dalej starać się o uzyskanie zaświadczenia.

Dodatkowo chciałabym wyjaśnić, że w pierwszym semestrze roku akademickiego 2011/2012 zdawałam tylko dwa egzaminy, gdyż we wcześniejszych latach udało mi się uzyskać wystarczającą liczbę punktów ECTS i przedmiotów, by zaliczyć studia. Na stronach 45-46 indeksu nie zostało wpisane zaliczenie praktyk - jest ono na stronach 82-83.

Z poważaniem.

/-/ Gizela Węglarz 

 Powrót na początek strony 


Kancelaria Sejmu
p.o. Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu

Warszawa,  23 lutego 2012 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

uprzejmie informuję, iż Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz z uwagą i zainteresowaniem zapoznała się z Pańskim pismem dotyczącym, ustanowienia roku 2013 -Rokiem Hipolita Cegielskiego.

Podjęła również decyzję o przekazaniu niniejszej korespondencji do Komisji Kultury i Środków Przekazu - zgodnie z zakresem kompetencji.

Z poważaniem

/-/ Jolanta Gruszka

Powrót na początek strony 


Rektor Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 22 lutego 2012 roku

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

minęło już sporo czasu od uroczystości centralnych, podczas których celebrowaliśmy jubileusz 85-lecia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przyjmując do swego grona polityka światowego formatu - Hansa-Dietricha Genschera - jako 23 doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Dla upamiętnienia tych podniosłych chwil pozwalam sobie przesłać Panu Prezydentowi pamiątkowe zdjęcie zrobione 28 września 2011 roku podczas uroczystej kolacji z okazji doktoratu honorowego dla Hansa-Dietricha Genschera i z okazji jubileuszu 85-lecia Uczelni.

Z wyrazami szacunku,

/-/ prof. dr hab. Marian Gorynia
prof. zw. Uniwersytetu Ekonomicznego

Powrót na początek strony 


Gabinet Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, 20 lutego 2012 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z przyjemnością pragnę poinformować Pana, iż Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak przyjmuje zaproszenie do komitetu honorowego 200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego.

Mając powyższe na uwadze, uprzejmie proszę osoby odpowiedzialne za sprawy organizacyjne o właściwe oznakowanie przedsięwzięcia, poprzez umieszczenie na materiałach promocyjnych herbu Województwa Wielkopolskiego oraz informacji, że przedsięwzięcie odbywa się pod Patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie mediów (w przypadku oprawy medialnej przedsięwzięcia). Zarówno regulamin, jak i herb Województwa Wielkopolskiego - w wersji gotowej do pobrania — dostępne są na stronie internetowej Urzędu (www.umww.pl).

Urząd Marszałkowski zastrzega sobie prawo do konsultowania przygotowywanych przez Państwa materiałów informacyjnych z wykorzystaniem herbu województwa na etapie projektu i akceptowania ich przed ostatecznym wydrukiem. W sprawach organizacyjnych oraz wizualnej oprawy patronatu proszę o kontakt z panią Martyną Wieczorek, Gabinet Marszałka, teł.: (61) 626 66 70, e-mail: gabinet@umww.pl.

Zasady  obejmowania  Patronatem  Honorowym  Marszałka Województwa Wielkopolskiego
1 udziału w Komitetach Honorowych znajdują się w Zarządzeniu Marszałka Województwa Wielkopolskiego Nr 39/08 z dnia 22 lipca 2008 roku.

Doceniając znaczenie i wartość podjętej przez Państwa inicjatywy, pragnę złożyć wszystkim jej Organizatorom życzenia sukcesu w realizacji przedsięwzięcia oraz przeprowadzania równie interesujących projektów w przyszłości.

Z poważaniem
Dyrektor gabinetu  Marszałka

/-/ Tomasz Grudziak

Powrót na początek strony 


Ilona Kasińska
Stypendystka THC

Warszawa, 23 lutego 2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Witam serdecznie!

Nazywam się Ilona Kasińska. Jestem stypendystką Państwa Towarzystwa. Chcę gorąco podziękować za wsparcie, jakiego udzielają Państwo młodym ludziom, dążącym do zdobywania wiedzy, nie tylko w swoim imieniu, ale także – jak sądzę –w imieniu wszystkich innych stypendystów.

Stypendium stanowi dowód tego, że warto inwestować w wiedzę, w naukę, w zdobywanie kwalifikacji i doświadczenia, a w konsekwencji skłania do przyjęcia tezy o odradzaniu się pozytywizmu i potrzebie pracy organicznej, którą popierał i rozwijał patron Państwa Towarzystwa, Hipolit Cegielski. Bardzo podoba mi się filozofia Państwa Towarzystwa, zakładająca promowanie wybitnych jednostek jako inwestycje najbardziej rentowne. Istotnie, inwestowanie w kapitał ludzki w dzisiejszych czasach wydaje się być najlepszym wyborem.
Zasłyszałam gdzieś bardzo mądre powiedzenie, że jeśli chcemy zmienić świat, to powinniśmy zacząć od siebie – wszakże jesteśmy pierwszą osobą, nad którą mamy kontrolę. Warto więc wykazać się samodyscypliną i dołożyć starań, aby każdy kolejny dzień przyniósł nam coś wartościowego.

Stypendium z pewnością ułatwia doskonalenie się, kształcenie, rozwój, ale przede wszystkim dodaje odwagi  i wiary w siebie – bowiem Ktoś wierzy w nas i w nasze zdolności, Ktoś uważa nas za inteligentnych, wykształconych ludzi, którzy mogą wiele w życiu osiągnąć, Ktoś bezinteresownie chce nam pomóc. Tym „Kimś” jest Towarzystwo, za co raz jeszcze serdecznie dziękuję.

Pozdrawiam.
/-/ Ilona Kasińska

Powrót na początek strony 


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 10 lutego 2012 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Na ręce Pana Prezydenta pragnę złożyć wyrazy podziękowania dla Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za wyróżnienie mnie srebrnym medalem „Labor Omnia Vincit''. To dla mnie wielki zaszczyt móc znaleźć się w zacnym gronie wybitnych wyróżnionych. Jako osoba od urodzenia związana z Poznaniem, zafascynowana kulturą, historią i urokami Ziemi Wielkopolskiej odbieram ten zaszczyt i godność w sposób szczególny, bo przecież idea pracy organicznej najwcześniej rozpoczęła się na naszych ziemiach i tu najlepiej się krzewiła, mając swoich prekursorów, wybitnych społeczników, ukształtowanych pozytywistów.
Uwzględniając prośbę Pana Prezydenta, załączam swoje CV.

 Z wyrazami szacunku.

/-/ dr hab. Maciej Szymczak,
prof. nadzw. UEP Prodziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej


Powrót na początek strony 


Marlena Jedlińska
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Kraków, 8 luty 2012 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Na początku mojego listu chciałabym Szanownych Państwa gorąco pozdrowić i bardzo serdecznie podziękować za udzielona mi pomoc pieniężną.

Od roku akademickiego 2011/2012 studiuję na dwóch kierunkach, a mianowicie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: prawo) oraz na Wydziale Historycznym UJ (kierunek: historia).

Niestety nie mogę przesłać Państwu wyników mojej nauki, ponieważ trwa jeszcze sesja zimowa. W związku, z tym iż na Uniwersytecie Jagiellońskim rozliczenie jest roczne pozwolono mi, jako studentce dwóch kierunków, zdawać wraz z innymi „dwukierunkowcami" egzaminy ustne po terminie sesji. Jest to duże ułatwienie dla nas. Materia, która obowiązuje mnie do egzaminów z historii i prawa, przerosłaby mnie, gdybym musiała ją zdać w okresie sesji. Na szczęście Uniwersytet Jagielloński pomyślał o nas.

W załączniku przesyłam Państwu zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze UJ odnośnie informacji, że jestem nadal studentką.

W tym semestrze zimowym roku akademickiego 2011/2012 wydałam wraz z Kołem Naukowym Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego książkę: „Z dziejów Koła Naukowego Studentów UJ w latach 1892 - 1967". Pracowałam przy redakcji tej książki. W załączniku przesyłam stronę redakcyjną z danymi tej publikacji.

W Krakowie 19 stycznia 2012 roku odbyła się Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa pod tytułem: „Powstanie 1863 roku". Byłam jedną z prelegentek. Wygłosiłam referat pt. „Reakcja społeczeństwa ziemi szydłowieckiej na wybuch powstania styczniowego". Komisja doceniła moją pracę, uznając ją za najlepszą. W nagrodę otrzymałam książkę Pana Profesora Krzysztofa Karola Daszyka pt. „Strażnik romantycznej tradycji. Rzecz o Stefanie Buszczyńskim" wraz z autografem autora. Stronę z dedykacja przesyłam Państwu w załączniku.

Od października jestem członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa (ELSA) z oddziałem w Krakowie oraz Towarzystwa Biblioteki Słuchaczy Prawa. Nadal też jestem członkiem Koła Naukowego Historyków Studentów UJ.

Za wszelką pomoc serdecznie Państwu dziękuję

Z wyrazami szacunku.

/-/ Marlena Jedlińska


Powrót na początek strony 


Fundacja Rozwoju
Miasta Poznania

Poznań, dnia 07.02.2012.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu Fundacji Rozwoju Miasta Poznania wyrażamy podziękowanie za zaproszenie z dnia 23 stycznia 2012 r. do Komitetu Organizacyjnego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.

Zaproszenie to odczytujemy jako zaszczyt i wyróżnienie. Udział w pracach Komitetu Organizacyjnego podejmujemy z entuzjazmem i pełnym przekonaniem, że realizujemy cele Fundacji zapisane w jej statucie: ''kształtowanie dumy z historii i podstaw tradycji pracy organicznej oraz działania na rzecz podnoszenia jakości życia i realizacji zrównoważonego rozwoju miasta i kreacji wizji przyszłości, "

Pismo Państwa odczytujemy jako zaproszenie kierowane do Fundacji Miasta Poznania,
natomiast do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego delegujemy jej prezesa Ryszarda
Olszewskiego.

Za Zarząd Fundacji

/-/  Ryszard Olszewski
Prezes

/-/ Jan Kaczmrake
Wiceprezes


Powrót na początek strony 

 


 

Antoni J. Dziatkowiak
Prof. zw. dr hab. med.

Kraków, dnia 31 stycznia 2012 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Doktorze!

W załączeniu przesyłam moją książkę pt. „Serce i skalpel” – fascynacje i wspomnienia kardiochirurga”, w której nadmieniam też o Hipolicie Cegielskim. Proszę o łaskawe jej przyjęcie do biblioteki Towarzystwa. Mam nadzieję, że Czytelnik odnajdzie w niej związki i nici mej sympatii do Wielkopolski.

Statuetka Hipolita Cegielskiego stoi na honorowym miejscu w naszym salonie, wzbudza zainteresowanie krakowskich gości i stwarza okazję do opowiadania o dokonaniach Jego pracy organicznej.

Łączę wyrazy uszanowania i pozdrowienia


/-/ Antoni Jak Dziatkowiak
(Laureat z 2002 r. )

Powrót na początek strony 


Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski


Gniezno, 2 lutego 2012 roku.


Szanowny Pan
dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Dzień 14 stycznia br. dane mi było przeżyć na dziękczynnej modlitwie za złoty jubileusz kapłaństwa, wraz z moimi kolegami kursowymi - kapłanami.

Jubileusz to moment ważny w życiu kapłana - pisał bł. Jan Paweł II w Liście do Kapłanów - stanowi on jak gdyby kamień milowy na drodze naszego powołania. Jubileusz jest czasem radości i dziękczynienia. Rolnik składa Stwórcy dziękczynienie za plony. (...) Przy okazji naszych – jubileuszu  pragniemy dziękować Wiecznemu  Pasterzowi;, za plony życia kapłańskiego, za naszą służbę Kościołowi i ludziom".

Dziękuję więc za dar powołania kapłańskiego, za kapłańską posługę Kościołowi i ludziom w miejscach, na których zechciała postawić mnie Opatrzność. Jestem również wdzięczny wszystkim tym, którzy pomogli mi dojść do kapłaństwa i których Bóg postawił na drodze mojego powołania.

Sakramentalne kapłaństwo jest wielkim darem, ale i tajemnicą^ w której zawarte jest pytanie - „dlaczego ja?" Jest też wielkim zadaniem. Świadomość tego powołania pozwala przeżywać kapłaństwo jako służbę Bogu i człowiekowi w przekonaniu, że uczestniczę w kapłaństwie Chrystusowym i Jego zbawczej misji.

Dziękuję więc Bogu za kapłaństwo, które realizowałem w latach historycznie niełatwych dla Polski, za lata pracy lojalnej, wiernej i uczciwej przy boku papieży Pawła VI, Jana Pawła I i błogosławionego Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Powrót do Polski w 1989 r., w roli nuncjusza apostolskiego, dał mi możliwość aktywnego włączenia się w życie Kościoła, który jest w Polsce, poprzez współdziałanie w realizacji zamierzeń, jakie Jan Paweł II nosił w swoim sercu i udział w procesie wielorakich przemian w naszej Ojczyźnie.

Zaiste, ten jubileusz to rok łaski od Pana. Zadziwiająca jest życzliwość wielu osób. Liczne życzenia, jakie otrzymałem są tego wyrazem i dowodem. Za tę pamięć, solidarność i świadectwo, wyrażam wdzięczność i podziękowanie.

Złożona Bogu Ofiara Eucharystyczna w katedrze gnieźnieńskiej, przy relikwiach Św. Wojciecha, w dniu złotego jubileuszu kapłaństwa, jest dla mnie wielkim przeżyciem duchowym. W ten sposób sięgamy niejako, za przykładem błogosławionego Jana Pawła II, do korzeni chrześcijaństwa w naszej Ojczyźnie.
Niech zatem słowa modlitwy jubileuszowej Jana Pawła II, będą moją i moich współbraci w kapłaństwie dziękczynną i błagalną modlitwą:

Maryjo, Matko Chrystusa, która wraz z apostołem Janem przyjęłaś nas pod krzyżem jako swych synów umiłowanych, czuwaj nieustannie nad naszym powołaniem. Tobie zawierzamy te lata posługiwania, jakie z Bożej Opatrzności nam jeszcze zostały. Bądź z nami i prowadź nas po drogach świata na spotkanie z ludźmi, odkupionymi Krwią Twego Syna. Pomagaj nam do końca pełnić wolę Jezusa, który narodził się z Ciebie dla zbawienia człowieka, O Chryste, Tyś naszą nadzieją!  In Te, Domine, speravi, non confundar in aeternum.

Dziękując za miłą pamięć, składam wyrazy szacunku i najlepsze życzenia.

/-/ ks. Józef Kowalczyk
Prymas Polski


Powrót na początek strony Akademia Wychowania Fizycznego
Im. Eugeniusza Piaseckiego

                                          
Poznań, dnia 1 lutego 2012 roku.Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

wyróżnienie mnie Godnością „Lidera Pracy organicznej" i przyznanie Statuetki Honorowego Hipolita traktuję jako wyjątkową w moim życiu nagrodę, za którą serdecznie dziękuję. Zaszczytem jest bowiem służba społeczeństwu poprzez pracę zawodową i społeczną, które chociaż nie oczekują wieńców, to jednak - jak się okazuje - są dostrzegane i oceniana. Nie ma bowiem bardziej wiarygodnej oceny każdego postępowania i pracy niż zaufanie społeczeństwa, którego jesteśmy cząstką.

Znaczenie działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego we współczesnym świecie jest ogromne. Dawna dziewiętnastowieczną idea „Oświata i Praca" nie tylko nie straciła na swoim znaczeniu, ale jest jeszcze jak nigdy dotąd nadal aktualna dzisiaj i będzie jeszcze bardziej aktualna jutro. Propagowanie takiej działalności przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego pokazuje sprawdzony model postępowania przyszłym pokoleniom. Rezultaty konsekwentnie realizowanej pracy na rzecz społeczeństwa, często prowadzonej na przekór obowiązującym w danej chwili regułom, wynikającej z potrzeby wewnętrznej, są jedyną trwałą wartością, którą po sobie pozostawimy.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję za dowód uznania i uhonorowanie mnie tak prestiżowym i zaszczytnym wyróżnieniem,

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Dziekan
dr hab. Krzysztof  Kasprzak


Powrót na początek strony 


 


Prof. dr hab. Beata Raszka

 Poznań, dnia 31 stycznia 2012 r.


Szanowni  Panowie dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Jerzy A. Gołębiewski
Redaktor
Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner

Szanowni Panowie,

ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem jest uznanie mnie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za osobę, która stała się „Sylwetką miesiąca" wśród „Ludzi naszych czasów" promowanych przez Europejski Magazyn Internetowy  EuroPartner. Idea Labor Omnia Vincit jest tą zasadą, którą staram się realizować w swojej pracy zawodowej i społecznej, bowiem wartość ta jest nieprzemijająca. Jej promocja przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest naszą unikatową wielkopolską drogą do szerokiej popularyzacji określonego systemu wartości, postaw i osiągnięć.

Z wyrazami szacunku

/-/ Prof. dr hab. Beata Raszka

Powrót na początek strony 

    Akademia Wychowania Fizycznego
im. Eugeniusza Piaseckiego

 Poznań, dnia 20 stycznia 2011 roku.


Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

kontynuując propagowanie ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego wielkopolskich parków krajobrazowych w imieniu Pani prof. dr hab. Beaty Raszki oraz swoim własnym ofiaruję Panu Prezydentowi kolejne opracowanie z serii Wielkopolskiej Biblioteki Krajoznawczej poświęcone tym razem Rogalińskiemu Parkowi Krajobrazowemu.

Korzystając z okazji chciałbym także przekazać Panu Prezydentowi opracowanie autorstwa Pani Profesor i Jej współpracownika dotyczące Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Książka ta jest także dobrym przykładem przeniesienia naszych wielkopolskich doświadczeń w zakresie tego typu wydawnictw do województwa dolnośląskiego.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku proszę przyjąć moje jak najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu dalszych sukcesów osobistych w Pańskiej działalności społecznej w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ dr hab. Krzysztof Kasprzak
Profesor nadzwyczajny AWF


Powrót na początek strony 

    Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza - sprawy ogólne

Watykan, 16 stycznia 2012 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,
Szanowni Państwo,

w imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI dziękuję za życzliwe słowa nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza za pamięć w modlitwie.

W tegorocznym Orędziu skierowanym do Miasta i Świata powiedział Ojciec Święty: «"O Emanuelu, Królu nasz i prawodawco, nadziejo i ratunku narodów; przyjdź nas wybawić, nasz Panie i Boże". Przyjdź nas wybawić! Jest to wołanie człowieka każdego czasu, który czuje, że sam nie jest w stanie przezwyciężyć trudności i niebezpieczeństw. Odczuwa potrzebę złożenia swej dłoni w dłoń większą i silniejszą, w dłoń, która z wysoka wyciąga się niemu. Drodzy Bracia i Siostry, tą dłonią jest Chrystus narodzony w Betlejem z Dziewicy Maryi, On jest ręką, jaką Bóg wyciągnął do ludzkości, by ją wyprowadzić z ruchomych piasków grzechu i postawić ją na nogi na skale, mocnej skale swojej prawdy i swojej miłości. Tak, to oznacza imię tego Dzieciątka, które z woli Boga nadali Mu Maryja i Józef: imię Jezus, to znaczy Zbawiciel».
Ojciec Święty modli się, by w Nowym Roku, w który weszliśmy, każdy z nas umiał mocno uchwycić tę dłoń, którą Bóg wyciągnął do nas w Chrystusie Jezusie, i w tym duchu przesyła Panu, Członkom i Przyjaciołom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu swe błogosławieństwo.

Z Chrystusowym pozdrowieniem

/-/ Mons. Peter B. Wells
 Asesor


Powrót na początek strony 

   
Dr hab. Przemysław Matusik
Zakład Historii Polski XIX i XX wieku
Instytut Historii UAM

 Poznań, dnia 3 stycznia 2012 roku.Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z okazji jubileuszu 80-lecia urodzin Profesora Lecha Trzeciakowskiego grono Jego współpracowników wystąpiło z inicjatywą uhonorowania dostojnego Jubilata księgą „Album Amicorum", mającą objąć poświęcone Profesorowi teksty i wypowiedzi osób z Nim związanych. W związku z tym, jako redaktor zamierzonego wydawnictwa, chciałbym i Pana zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu. Przewiduję że teksty, których formę pozostawiamy ich autorom, nie powinny przekraczać objętości 10 stron (pół arkusza wydawniczego), termin ich nadsyłania - najlepiej w formie elektronicznej - to koniec marca 2012 r. Gdyby z jakichś powodów przygotowanie takiej wypowiedzi było niemożliwe, prosiłbym o rozważenie umieszczenia Pańskiego nazwiska w Tabula Gratulatoria, która ma być dołączona do planowanej publikacji. Wyrażając nadzieję na pozytywną odpowiedź łączę wyrazy szacunku -

/-/ Przemysław Matusik

Powrót na początek strony 

 Wielkopolska Komenda Wojewódzka Policji                                                                              

Poznań, styczeń 2012 r.


Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

serdecznie dziękuję za przyznanie mi Srebrnego Medalu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego „Labor Omnia Vincit” .

Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, powód do dumy oraz ważny wyraz poparcia. Takie wyróżnienie dodaje siły i pozwala z większą energią i oddaniem wypełniać funkcję Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.

Praca od początków istnienia człowieka była nieodzowną częścią i sensem życia. Dzięki ciężkiej pracy ludzie od lat kształtowali obraz otaczającego ich świata. Tym bardziej jestem rad, że moja wieloletnia służba została właśnie w taki sposób doceniona. To dodaje wiary we własne możliwości oraz utwierdza w przekonaniu, że warto wykonywać obowiązki służbowe z ogromnym zaangażowaniem, stawiać sobie jasno określone cele i wytrwale do nich dążyć nie zwracając uwagi na wszelkie przeciwności losu.

Jeszcze raz dziękując, życzę sukcesów w dążeniu do wyznaczonych celów, spełnienia planów i zamierzeń, wszelkiej pomyślności oraz wiele szczęścia w życiu osobistym.

Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Policji w Poznaniu

/-/ Inspektor  Krzysztof  Jaros


Powrót na początek strony
 Zygmunt Broniarek

Dnia 9 stycznia 2012 roku.


Dr Marian Król

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 
Szanowny i Drogi Panie Prezydencie:

Ogromnie dziękujemy za zdjęcia i za życzenia - tak miłe. Dołączamy ksera naszej Opowieści Wigilijnej wydrukowanej w luksusowym miesięczniku „Świat Elit”, dla Pana i dla Profesora Grzegorza Skrzypczaka.  Przesyłamy gorące pozdrowienia dla Pani Danusi i dla Pana.

 
Wdzięczni

/-/ Elżbieta i Zygmunt Broniarkowie

 Powrót na początek strony 

 

 

 


 

Wydawnictwo Poznańskie
Dr Ryszard Wryk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem