Bilans wydarzeń roku Hipolita Cegielskiego

Realizowany program obchodów
200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego
na dzień 1 marca 2014 roku.

Organizatorem głównym programu obchodów jest Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Tematem wiodącym obchodzonych uroczystości jest: „Aktualność Pracy Organicznej w XXI wieku”.   

Rok 2013 ustanowiono Rokiem Hipolita

•    Sejm RP podjął stosowną uchwałę w dniu 14 grudnia 2012 roku.
•    Sejmik Samorządu Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w dniu 29 października 2012r.
•    Rada Miasta Trzemeszno w dniu 28 listopada 2012r.
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Ławkach gmina Trzemeszno w dniu 5 stycznia 2013 roku.
•    Walne Zebranie Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w dniu 19 maja 2012 roku.

Patronat Honorowy


Patronatowi Honorowemu przewodniczy
Janusz Piechociński – wicepremier, Minister Gospodarki

Członkowie Honorowego Patronatu
   
Zofia Cegielska – Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego,
Arcybiskup Stanisław Gądecki –, Metropolita Poznański,
Zenon Kardynał Grocholewski – Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie,
Arcybiskup Józef Kowalczyk – Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński,
Dr Jan Kulczyk – przedsiębiorca,
Prof. Bronisław Marciniak – Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
Prof. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej,
Prof. Grzegorz Skrzypczak – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego,

Komitet Honorowy


Przewodnictwo Komitetowi Honorowemu objął
Marek Woźniak – Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Członkowie Komitetu Honorowego

Prof. Marcin Berdyszak – rektor Uniwersytetu Artystycznego,
Włodzimierz Bogaczyk – redaktor Naczelny Gazety Wyborczej w Poznaniu,
Lena Bretes – Dorożała – redaktor Naczelna TVP Poznań,
Dr Andrzej Byrt – prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich,
Prof. Jerzy Dembczyński – rektor Politechniki Poznańskiej w latach 1999 – 2005,
Krzysztof Dereziński – burmistrz Trzemeszna,
Lech Drożdżyński – prezes ZG Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego,
Lech Dymarski – przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski,
Grzegorz Ganowicz – przewodniczący Rady Miasta Poznania,
Prof. Józef Garbarczyk – rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie,
Dr Szczepan Gawłowski – prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału,
Prof. Marian Gorynia – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego,
Jan Grabkowski – Starosta Poznański,
Ryszard Grobelny – prezydent Miasta Poznania,
Dr Rafał Grupiński – poseł RP,
Eugeniusz Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP,
Prof. Adam Hamrol – rektor Politechniki Poznańskiej w latach 2005 -2912,
Zbigniew Haupt – prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
Prof. Roman Hauser – prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
Filip Kaczmarek – poseł do Parlamentu Europejskiego,
Ireneusz Kaczmarek – prezes Zarządu PZZ Herbapol SA Poznań,
Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Dr Jakub Karnowski – prezes Zarządu – dyr. Generalny Polskich Kolei Państwowych S.A.,
Krzysztof Karoń – prezes Zarządu Głównego Związku Producentów Ryb,
Paweł Klepka – prezydent Unii Wielkopolan,
Prof. Hanna Kóćka-Krenz – prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk,
Prof. Andrzej Korzeniowski – rektor Wyższej Szkoły Logistyki,
Zdzisław Kowalski – prezes Zarządu Wielkopolskiej Spółki Gazowniczej,
Paweł Kowzan – Starosta Szamotulski,
Andrzej Kraśnicki – prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego,
Wojciech Kruk – prezes Wielkopolskiej Izby Przemysłowo – Handlowej,
Sebastian Kulczyk – członek Zarządu Kulczyk Holding SA w Warszawie,
Prof. Andrzej Kwilecki – socjolog UAM – Członek Honorowy THC
Jarosław Lazurko – prezes Zarządu H. Cegielski-Poznań SA,
Tomasz Lisiecki – prezes Zarządu TriGranit Development Polska,
Prof. Stanisław Lorenc – rektor UAM w latach 2002 – 2008,
Prof. Halina Lorkowska – rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu,
Dr Włodzimierz Łęcki – Wojewoda Poznański w latach 1990 -1997,
Dr Krystyna Łybacka – poseł RP,
Jerzy Matławski – prezes Zarządu – dyr. gen. Fabryki Silników H. Cegielski w Poznaniu
Stefan Mikołajczak – prezes ZO WW Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP,
Mariusz Paplaczyk – adwokat – prezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Prawników Polskich,
Dariusz Pilak – Starosta Gnieźnieński,
Ireneusz Pinczak – wieloletni Dyrektor HCP Poznań,
Wiesław Pokorski – przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie,
Ryszard Pyssa – dyr. Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu im. Hipolita Cegielskiego,
Sławomir Raniszewski – prezes Zarządu – dyr. gen. Fabryki Pojazdów Szynowych HCP
Jadwiga Rotnicka – senator RP,
Artur Różycki – prezes Zarządu Enea Operator,
Jacek Silski – prezes Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców,
Stanisław Słopień – prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego,
Prof. Roman Słowiński – prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu,
Prof. Jerzy Smorawiński – rektor Akademii Wychowania Fizycznego,
Prof. Józef Stasiński – wybitny rzeźbiarz, Członek Honorowy THC,
Andrzej Stepczyński – wieloletni wiceprezes HCP SA Poznań,
Prof. Wojciech Suchocki – dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu,
Adam Szejnfeld – poseł na Sejm RP,
Ryszard Szulc– prezes Zarządu ATANER Poznań,
Mariusz Szymyślik – prezes Zarządu Radia Merkury,
Prof. Lech Trzeciakowski – historyk UAM,
Prof. Tadeusz Wallas – dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM,
Elżbieta Walkowiak – Wielkopolski Kurator Oświaty,
Prof. Kamila Wilczyńska – rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług,
Waldemar Witkowski – prezes Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu,
Lucyna Woch – dyrektor Liceum im. Marii Magdaleny,
Prof. Anna Wolff – Powęska – historyk UAM,
Prof. Jacek Wysocki – rektor Uniwersytetu Medycznego,
Krzysztof Zamasz – prezes Zarządu ENEA S.A.
Prof. Marek Ziółkowski – senator RP,
Tadeusz Zwiefka – poseł do Parlamentu Europejskiego,

Komitet Organizacyjny
   
Przewodniczący Komitetu
dr Marian Król –Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Członkowie Komitetu Organizacyjnego


Jacek Bielaczyk – Sekretarz Zarządu THC,
Maria Bychawska – dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Śremie,
Edmund Dudziński – dyrektor Biura THC,
Dominik Górny – rzecznik kapituły PRO PUBLICO BONO/ Fundacja Pro Publico Bono,
Tomasz Grudziak – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
Dr hab. Tadeusz Janicki – UAM,
Bolesław Januszkiewicz – członek zarządu THC,
Mirosław Jakubowski – członek THC,
Iwona Kałużna – dyr. Zespołu Szkół Usługowo – Gosp. im. H. Cegielskiego w Pleszewie,
Justyna Furman – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie,
Piotr Koczorowski – członek zarządu THC,
Marek Kostka – dyr. Zespołu Szkół Zawodowych im. H. Cegielskiego w Środzie  Wlkp.
Jacek Kubiak – producent filmowy,
Anna Krzemińska – dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Pile,
Mirosława Kutnik – dyr. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego,Chodzież,
Dr Jan Maćkowiak – dyr. Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie,
Dr Blanka Mrowicka – bibliotekarz UAM Biblioteka Uniwersytecka,
Dr Magdalena Mrugalska Banaszak – kierownik Muzeum Historii Miasta Poznania,
Marek Nowak – przewodniczący Klubu Szkół im. Hipolita Cegielskiego,
Anna Pilichowska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Trzemesznie,
Katarzyna Parysek – zastępca dyrektora Biura Urzędu Miasta Poznania,
Dr Marek Rezler – historyk,
Jerzy Rusin – dyr. Zespołu Szkół Rolniczych i Tech. im. H. Cegielskiego Powodowo,
Hanna Czajkowska – dyr. Szkoły Podstawowej nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
Jerzy Sobczak – publicysta i autor książek,
Wojciech Spaleniak – dyrektor Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu,
Filip Suś – członek THC,
Mariusz Szpilarewicz dr. – dyr. Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Ziębice,
Jerzy Szyło – prezes zarządu Interfund,
Renata Tomaszewska – dyrektor Zespołu Szkół Hipolita Cegielskiego Rogożnie,
dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Współorganizatorzy

•    Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
•    Urząd Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu,
•    Urzędy Miejskie w Poznaniu, Pile i Gnieźnie,
•    Starostowie z powiatów: Chodzież, Oborniki, Piła, Pleszew, Poznań powiat, Śrem, Środa Wielkopolska, Szamotuły, Wolsztyn i Ziembice,
•  Burmistrzowie gmin, w których działają szkoły imienia Hipolita Cegielskiego: Chodzież, Murowana Goślina, Oborniki, Pleszew, Śrem, Środa,     Trzemeszno Wolsztyn i Ziembice,
•    Burmistrzowie gmin, w którym szkoły otrzymały statuetki Hipolita Cegielskiego: Szamotuły i Wronki, oraz Wójt gminy Wągrowiec.

Szkoły noszące imię Hipolita Cegielskiego:


•    Szkoła podstawowa nr 6 w Poznaniu,
•    Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie,
•    Zespół Szkół w Rogożnie,
•    Zespół Szkół Komunikacji w Poznaniu,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pile,
•    Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie,
•    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ziębicach,
•    Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
•    Zespół Szkół Technicznych w Śremie,
•    Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie,
•    Zespół Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie.

Szkoły posiadające statuetki Hipolita Cegielskiego:

•    Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Szamotułach,
•    Szkoła Podstawowa im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939 w Brodziszewie,
•    Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Wujka w Siennie k. Wągrowca,
•    Liceum Ogólnokształcące im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu,
•    VI Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu,
•    I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie,
•    Zespół Szkół nr 53 im. Pawła Edmunda Strzeleckiego w Głuszynie – Poznań,
•    Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach, 

Współorganizatorzy instytucjonalni:

•    Zakłady – H. Cegielski Poznań SA,
•    H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.o. w Poznaniu,
•    H. Cegielski – Fabryka Silników Agregatowych i Trakcyjnych Sp. z o.o. Poznań,
•    Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,
•    Szpital - Centrum Medyczne HCP w Poznaniu,
•    Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
•    Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
•    Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
•    Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
•    Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu,
•    Akademia Muzyczna im. Ignacego J. Paderewskiego w Poznaniu,
•    Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
•    Politechnika Poznańska,
•    Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie im. Hipolita Cegielskiego,
•    Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu,
•    Archiwum Państwowe w Poznaniu,
•    Biblioteka Miejska w Poznaniu im. Edwarda Raczyńskiego,
•    Biblioteka UAM w Poznaniu,
•    Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
•    Międzynarodowe Targi Poznańskie,
•    Muzeum Historii Miasta Poznania oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu,
•    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno Spożywczego w Szreniawie,
•    Muzeum Narodowe w Poznaniu,
•    Narodowy Bank Polski Oddział w Poznaniu,
•    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
•    Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk,
•    Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu,
•    Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Program

1.   Oficjalne rozpoczęcie obchodów 200. lecia urodzin Hipolita Cegielskiego nastąpiło w dniu 6 stycznia 2013 roku w Archikatedrze Poznańskiej – uroczystą mszą świętą celebrowaną przez Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego – Metropolitę Poznańskiego.

2.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego na stronach WWW.thc.org.pl założyło podstroję dotyczącą przebiegu wszystkich przedsięwzięć dotyczących Roku Hipolita i upamiętniające działania organizacyjne i edukacyjne.
 
3.    Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – Uroczysty apel poświęcony Patronowi, inscenizacja pod hasłem „Kilka rozdziałów z życia Hipolita Cegielskiego”, okolicznościowa wystawa pt. „Lokomobila czasu – narzędzia rolnicze dawniej i dziś”, wernisaż prac konkursowych dla zaproszonych gości, społeczności lokalnej i uczniowskiej.
      Termin realizacji – 9 stycznia 2013 r.

4.    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie przy udziale Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zorganizowało w dniu 12 stycznia 2013 r. seminarium, pt. „Labor Omnia Vincit. Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin”. W seminarium wystąpienia wygłosili: prof. Janusz Karwat, prof. Ignacy Lewandowski, dr Marek Rezler, Bolesław Januszkiewicz, Rafał Cierzniak i dr Marian Król. W najbliższym czasie Muzeum wyda stosowne wydawnictwo.
Licznie uczestniczyła młodzież ze szkół noszących imię Patrona.
      Termin realizacji – 12 styczeń 2013 r.
              
5.  Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zorganizowało wystawę poświęconą życiu i dziełu Hipolita Cegielskiego. Otwarcia dokonała w dniu 12 stycznia 2013 roku Zofia Cegielska Doerffer – prawnuczka Hipolita Cegielskiego.
       Termin realizacji - do 23 czerwca 2013 r.
       
6.     Przygotowanie filmu o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego.
Projekt realizowany został przez Wydawnictwo Miejskie w Poznaniu,
H. Cegielski Poznań SA, Wielkopolską Spółkę Gazownictwa,
Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Autorem i realizatorem filmu jest Jacek Kubiak z Poznania.
      Termin realizacji - styczeń 2013 roku.
 
7.  Przygotowania do badań i poszukiwań szczątków Hipolita Cegielskiego na cmentarzach dębieckich w Poznaniu przy ulicach Samotnej i Bluszczowej.  Projekt jest realizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego oraz przez wybitną archeolożkę prof. Hannę Koćka – Krenz z Instytutu Historii UAM, przy wsparciu rektora UAM prof. Bronisława Marciniaka.
       Termin realizacji – 2013 rok.

8.    Na stronach Towarzystwa www.thc.org.pl zamieściliśmy pod stronę „O pracy organicznej w XXI wieku” w celu udostępnienia wszystkim internautom i zainteresowanym tą problematyką. Zawarte będą wszelkie wypowiedzi i artykuły na ten temat. Artykuł rozpoczynający pod stronę będzie autorstwa prof. Anny Wolff Powęskiej z UAM w Poznaniu Pt: „Dekalog pracy organicznej w XXI wieku”.
       Termin realizacji - styczeń 2013 r.   
 
9.    Inauguracja filmu o Hipolicie Cegielskim odbyła się w Poznańskim Ratuszu, w Muzeum Historii Miasta Poznania Oddział Muzeum Narodowego. W tym wydarzeniu uczestniczyła prawnuczka Hipolita – Zofia Cegielska Doerffer i producenta filmu red. Jacek Kubiaka oraz licznie zebrani mieszkańcy Poznania.
        Termin realizacji - 1 luty 2013 r.

10.    Gala z okazji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego „Hipolit Cegielski – bohater na miarę naszych czasów”.
Organizator – Zespół Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
         Termin realizacji - 8 lutego 2013 r.

11.  W miesięczniku MERKURIUSZ POLSKA ukazał się artykuł – wywiad pt. „Spuścizna po Cegielskim” z dr. Marianem Królem – prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji - luty 2013r.
 
12.    Projekcja filmu o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka w Muzeum Ziemi Mogileńskiej wraz ze słowem wstępnym autora
         Termin realizacji 15 luty 2013 r.

13.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wydał album „Bożonarodzeniowe żłobki i stajenki Wielkopolski w obiektywie” wraz z informacją o obchodach 200.rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego w ustalonym przez Sejm RP Roku 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji – luty 2013r.
 
14.   Zarząd Związku Literatów Polskich oddział w Poznaniu podjął się organizacji konkursu „Wierszy i małych utworów prozatorskich (opowiadań) „ nawiązujących do wszechstronnych dokonań wybitnego Wielkopolanina, jakim był Hipolit Cegielski.
           Termin realizacji - luty – listopad 2013r.

15.   Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – projekcja filmu „ Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” we wszystkich klasach, poprzedzonych słowem wstępnym.
         Termin realizacji – luty – listopad 2013r. 

16.     Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – Lekcje wychowawcze, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego na temat „Hipolit Cegielski, jako organicznik, filolog klasyczny, społecznik, filantrop”.
          Termin realizacji – 4 do 22 lutego 2013r.

17.     Pogadanka i spotkanie z młodzieżą nt. „ Hipolit i Jego Dzieło” – Jerzego M. Sobczaka – publicysty i autora książek historycznych.
Uczestnicy – uczniowie Zespołu Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie.
          Termin realizacji - 24 luty 2013r.
 
18.     Pogadanka i spotkanie nt. „Hipolit i Jego Dzieło” w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Wykładowca – Jerzy M. Sobczak – publicysta i autor książek historycznych,
          Termin realizacji - 28 luty 2013r.

19.   Konkurs literacki inspirowany Rokiem Hipolita Cegielskiego w trzech płaszczyznach: „Historia pewnej maszyny” (opowiadanie, komiks), „List H. Cegielskiego do potomnych” i „Kartka z dziennika Hipolita Cegielskiego”.
Organizator – Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogożnie.
         Termin realizacji – luty – marzec 2013r.
  
20.    Gala Pro Publico Bono – Pamięci Hipolita Cegielskiego w siedzibie Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu.(Część I)
Gościem specjalnym był prof. Andrzej Zoll.
         Termin realizacji - 8 marca 2013r.

21.    Gala Pro Publico Bono w Teatrze Polskim pt. „Jeszcze nie pora nam spać” dedykowana współczesnym mistrzom pracy organicznej (Część II). Podczas wydarzenia nastąpił historyczny moment pierwszego odczytania deklaracji programowo-ideowej ruchu pro bublico bono dot. Postaci Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji - 10 marca 2013r.
(Oba wydarzenia wpisały się w Krajową Konwencję Pro Publico Bono „Samorządność dla Solidarności”.)
 
22.  W „Przeglądzie Wielkopolskim” nr 4/2012 ukazał się artykuł pt. „200. Rocznica urodzin Hipolita Cegielskiego i 25 lat klubu szkół Jego imienia” autorstwa Marka Nowaka nauczyciela Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.
         Termin realizacji – marzec 2013r.
 
23.  Spotkanie z młodzieżą Gimnazjum nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim z udziałem i prelekcją Pawła Andersa z Poznania nt.: Postać Hipolita Cegielskiego i działalność Zakładów HCP”. Wykład ilustrowany prezentacją komputerową.
          Termin realizacji - 12 marca 2013r.
 
24.    Konkurs Mistrza Pięknego Czytania o Hipolicie Cegielskim. Organizator – Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
         Termin realizacji - 21 marca 2013r.

25.     III etap Konkursu o Hipolicie Cegielskim w Zespole Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Rogożnie, oraz podsumowanie konkursów między klasowych. Ponadto piknik na boisku szkolnym, konkurencje sportowe o tytuł „Najlepszej klasy Hipolita Cegielskiego” projekcja filmu o Hipolicie i uroczyste wręczenie „Hipolitów dla najlepszych uczniów w szkole.
          Termin realizacji – 21 marca 2013r.

26.    Prezes NBP prof. Marek Belka podjął decyzję wyemitowania przez NBP monet kolekcjonerskich upamiętniających 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego.Narodowy Bank Polski upamiętni osobę Hipolita Cegielskiego emitując monety złote o nominale 200 zł, srebrne o nominale 10 zł oraz monety Nordic Gold o nominale 2 zł. Emisja ww. monet nastąpi w listopadzie 2013r.
         Termin realizacji – 21 marca 2013r.

27.    Film o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka będzie emitowany w TVP oraz TVP Historia.
         Termin realizacji - rok 2013/2014

28.    III Otwarta Konferencja Lean w Poznaniu pod patronatem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Miejsce konferencji – Centrum Konferencyjno – Wykładowe Politechniki Poznańskiej.
          Termin realizacji - 9-11 kwietnia 2013r.

29.  Studencki projekt: Gra Miejska Hipolit. Organizowany w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Organizatorzy Koło Naukowe Dokumentalistów przy Pracowni Dokumentacji Literackiej UAM. Celem gry edukacyjnej jest upowszechnienie wśród poznaniaków i mieszkańców regionu wiedzy o Hipolicie Cegielskim.
         Termin realizacji - 10 kwietnia 2013r.

30.  Promocja filmu O Hipolicie w reżyserii Jacka Kubiaka w Śremie w kinie Słoneczko z udziałem młodzieży szkolnej oraz przedstawicieli samorządowych władz gminnych i powiatowych oraz THC.
Organizatorzy – Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – 11 kwietnia 2013r.

31.    Biblioteka Publiczna Gminy Łubowo pow. Gnieźnieński zorganizowała wykład i wystawę Tadeusza Panowicza – regionalisty, historyka, genealoga i autora wielu książek – „Hipolit Cegielski – Wielkopolanin Zasłużony”. W spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób.
          Termin realizacji – 16 kwietnia 2013r.

32.    Zorganizowanie konferencji naukowej pt. „Hipolit Cegielski i jego dziedzictwo” przez rektor Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu prof. Kamilę Wilczyńską. Kierownictwo naukowe konferencji objął prof. Marceli Kosman.
         Termin realizacji – 17 kwietnia 2013 roku w siedzibie Uczelni.
           
33.   Wydanie specjalnego numeru Kupca Wielkopolskiego poświęconego Hipolitowi Cegielskiemu przez Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu.
         Termin realizacji – kwiecień 2013r.

34.    Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Życie i działalność Hipolita Cegielskiego” w Trzemesznie z udziałem wybranych uczniów szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego i innych szkół zaprzyjaźnionych.
Organizatorzy: Dyrekcja i Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Cegielskiego w Trzemesznie oraz Miejski Komitet Obchodów Roku Hipolita Cegielskiego w Trzemesznie.
          Termin realizacji – 19 kwietnia 2013r.

35.    Artykuł w PRZEGLADZIE WIELKOPOLSKIM NR 1 (99) z 2013r. prof. Marcelego Kosmana pt. „O romantycznym pozytywiście ( w 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego)”.
           Termin realizacji – I półrocze 2013r.

36.    II Dni Pracy Organicznej – organizator Unia Wielkopolan. Uroczysta gala poświęcona wielkopolskim organicznikom z wykładem dr Marka Rezlera „Hipolit Cegielski – organicznik i patriota”. Ponadto wręczono pięciu organicznikom statuetki o nazwie „Wawrzyn” oraz nagrody w konkursie fotograficznym dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum.
          Termin realizacji – 19 kwiecień 2013r. s. Biała Poznańskiego Bazaru,

37.  Realizacja II etapu konkursu o Laur Hipolita Cegielskiego (prezentacja projektów biznesowych) w Zespole Szkół Zawodowych im. Hipolita Cegielskiego w Środzie Wielkopolskiej.
          Termin realizacji – 22 kwietnia 2013r.
 
38.    Badanie lokalizacji grobów familii Cegielskich na cmentarzu w Poznaniu przy ul. Samotnej w celu identyfikacji prochów Hipolita. Organizator: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król i Edmund Dudziński, Pracownicy Instytutu Prahistorii UAM z prof. Hanną Koćka Krenz oraz Leszek Krajkowski – prezes poznańskiego Stowarzyszenia Genealogii. Ponadto uczestniczyli: Redaktor Radia Merkury Magdalena Koniecza Szewczyk oraz Piotr Bojarski z Gazety Wyborczej.
           Termin realizacji - 25 kwietnia 2013r.

39.    Fundacja Klaster Poznań – podjęła się realizacji interesującego projektu pt. „Poznaniacy są jak Hipolit?”. Projekt ten jest nowym sposobem kreowania postaw obywatelskich. Założyciele Fundacji w ramach projektu zaproszą wielu Wielkopolan do udziału w filmie ukazującym ich ulubione miejsca oraz odpowiedzą na pytanie – Czy poznaniacy są jak Hipolit Cegielski.
          Termin realizacji - do końca 2013 roku.

40.    Projekcja filmu „Poezja i maszyny” oraz spotkanie z autorem filmu Jackiem Kubiakiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesznie.
         Termin realizacji - 24 kwietnia 2013

41.    Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei – Zarząd Główny w Warszawie podjął się wyemitowania filmu „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868.”. w ramach „Wieczoru w Parowozowni” w Skierniewicach. Wydarzenie to jest związane z rozpoczynającym się IX sezonem turystycznym w Parowozowni w Skierniewicach.
           Termin realizacji – 4 maja Skierniewice,

42.   4 –te Mistrzostwa Polski w Aplikacjach Samochodowych podczas targów Euro-Reklama 2013 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Mistrzostwa poświęcono osobie Hipolita Cegielskiego w związku z Jego 200 rocznicą urodzin. Oglądalność projektu ok. 7.000 osób.
Organizator: European Media Group oraz Instytut Kreatywności dr Łukasz
Mikołajczak.
          Termin realizacji - 21-23 maj 2013r.

43.    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie wydało wydawnictwo książkowe „Labor Omnia Vincit – Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”, jako pokłosie seminarium okolicznościowego i wystawy czasowej 12 stycznia do 23 czerwca 2013r.
          Termin realizacji - maj 2013r.

44.    W 200. Rocznicę urodzin Hipolita – zarząd Towarzystwa podjął uchwałę nr1/211/2013 ustanawiającą nagrodę dziennikarstwa zajmujących się tematyką pracy organicznej, a szczególnie propagowaniu idei Hipolita Cegielskiego w XXI wieku.
Przewodniczącym Kapituły Nagrody Dziennikarskiej THC został powołany prof. Tadeusz Wallas – dziekan wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu.
          Termin realizacji – 25 maj 2013r.

45.    Wystawa „Hipolit Cegielski 1813-1868” przedstawiająca działalność publicystyczną, gospodarczą i naukową Hipolita Cegielskiego w Bibliotece UAM w Poznaniu.
Otwarcie wystawy 5 czerwca 2013r.
Organizator. Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza,
        Termin realizacji - czerwiec – sierpień 2013 r.

46.    Z okazji 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego w siedzibie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wręczona została statuetka „Złotego Hipolita” i godność „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” p. Bronisławowi Komorowskiemu – Prezydentowi RP. Wręczenia dokonali: dr Marian Król oraz prof. Marian Gorynia rektor UEP wraz z członkami kapituły.
        Termin realizacji - 5 czerwca 2013r.

47.  Konferencja inauguracji realizacji projektu e-szkoła Wielkopolska „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Wykład inauguracyjny prof. Waldemara ŁAZUGI - „Hipolit Cegielski – Wielkopolanin, Człowiek roku 2013, idee i działalność w świetle potrzeb Wielkopolski XXI wieku”.
Organizatorzy: Urząd Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Fundacja e-szkoła.
         Termin realizacji - 6 czerwiec 2013r.

48.   Wystawa „Hipolit Cegielski i jego dzieło”, w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Wystaw zawierała oryginalne materiały archiwalne przechowywane w zbiorach Archiwum. Otwarcie 7 czerwca 2013r.
         Termin realizacji - czerwiec 2013 r.
 
49.    „Popołudnie z dokumentem” III spotkanie.Tytuł spotkania: Hipolit Cegielski - w 200 rocznicę urodzin.Organizatorzy spotkania Archiwum Państwowe w Poznaniu i Muzeum Historii Miasta Poznania – Ratusz i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.W programie: Wystawa „Hipolit i jego dzieło, wykłady, prezentacja archiwaliów i eksponatów muzealnych.
Gość honorowy – prawnuczka Hipolita – Zofia Cegielska Doerffer.
         Termin realizacji - 7 czerwca 2013r.
 
50.    Fundacja Konkurs Pro Publico Bono w Warszawie zorganizował w Krakowie gale poświęconą pamięci Hipolita Cegielskiego – mistrza polskiej pracy organicznej. Podczas tej uroczystości został zaprezentowany film „Poezja i Maszyny – Hipolit Cegielski 1813-1868” w związku z 200 leciem jego urodzin.
Organizator: Kolegium Wigerskie i Kapituła Nagrody Pro Publico Bono.
         Termin realizacji - 9 czerwiec 2013r.

51.   Kapituła nagrody Pro Publico Bono zorganizowała sympozjum „Mistrzowie Pracy Organicznej” w ranach VI dni dziedzictwa Jana Pawła II w Krakowie. Ogłoszono także werdykt Kapituły Nagrody PPB „Samorządność dla Solidarności im. M. Dziewulskiego o przyznaniu Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego Nagrody – Honorowy Tytuł „Instytucja Pro Publico Bono”.
        Termin realizacji - 10 czerwiec 2013r.

52.    Kapituła Nagrody PRO PUBLICO BONO oceniając dzieła podejmowane przez wolnych obywateli Niepodległej Rzeczypospolitej działających w służbie dobra wspólnego, w uznaniu kulturotwórczej roli e polskim życiu publicznym oraz wkładu w krzewienie kultury solidarności i samorządności postanowiła przyznać Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu nagrodę w formie Honorowego Tytułu „INSTYTUCJA PRO PUBLICO BONO”.
         Termin realizacji - 10 czerwiec 2013r.

53.    Muzeum Józefa I. Kraszewskiego w Poznaniu wraz z Biblioteką Raczyńskich i Wydawnictwem Miejskim Posnania zorganizowało spotkanie poświęcone 200 leciu urodzin Hipolita Cegielskiego. W programie pokaz filmu „Poezja i Maszyny Hipolit Cegielski 1813-1868”, spotkanie z reżyserem filmu Jackiem Kubiakiem oraz prelekcją prof. Przemysława Matusika.
          Termin realizacji - 12 czerwca 2013r.
 
54.    Happening szkolny „Bądź jak Hipolit” – organizator Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży.
          Termin realizacji – czerwiec 2013r.

55.  Konkurs dla młodzieży pn. „LOKOMOBILA – Konkurs na machinę z duszą”.Organizator – Fundacja ALTUM w Poznaniu – edukacja, nauka, przedsiębiorczość innowacyjność, kultura.
Patronat honorowy – Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji - 16 czerwiec – grudzień 2013r.

56.    Uroczyste nadanie imienia Hipolita Cegielskiego – Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka podpisała decyzję nadającą imię Hipolita Cegielskiego PWSZ w Gnieznie.
Prezydent miasta Gniezna ufundował Uczelni nowy sztandar.
          Termin realizacji – 17 czerwiec 2013r.

57.   Konferencja naukowa „Lata Spędzone w Trzemesznie Zbawienny Wpływ Wywarły” odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzemesznie. Wykłady wygłosili: Prof. Jan Grad i prof. Przemysław Matusik z UAM oraz dr Marek Rezler.
Organizatorzy: Burmistrz Miasta I Gminy oraz Rada Miejska w Trzemesznie.
          Termin realizacji - 21 czerwca 2013r.

58.   Widowisko słowno-muzyczne „Hipolitowi Cegielskiemu w dwusetną rocznicę urodzin”. Koncert związany z życiem i działalnością wybitnego Wielkopolanina. Organizator: Stowarzyszenie „Gloria in Musica”. Współorganizatorzy: Akademia Muzyczna i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Patronat Honorowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka.
          Termin realizacji - 22 czerwiec 2013r – Aula Nova AM.

59.    Wydanie książki „Ignacy Jezierski – pleszewski Cegielski” autorstwa Stanisława K. Szymańskiego z Gdańska, absolwenta Politechniki Poznańskiej. Wydawnictwo upamiętnia 200. Rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego. Towarzystwo Hipolita Cegielskiego objęło patronat nad wydawnictwem.
           Termin realizacji - czerwiec 2013r.

60.    Zorganizowanie wystawy „Hipolit i Jego dzieło” w holu urzędu wojewódzkiego. Organizatorzy: Wojewoda Wielkopolski, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
Na wystawie zaprezentowane zostały obiekty z Muzeum w Szreniawie, Muzeum historii Miasta Poznania, Towarzystwa Hipolita Cegielskiego, Biblioteki Raczyńskich, Biblioteki Kórnickiej oraz Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu.
           Termin realizacji - lipiec 2013r.

61.    W Gazecie Kaszubskiej ukazał się interesujący artykuł  - „Hipolit Cegielski. Osobowość naszych czasów.” Autorem jest ekonomista, wykładowca akademicki Grzegorz Stanisławski.
            Termin realizacji – 8 lipca 2013r.

62.    Kuratorium Oświaty w Poznaniu na swej stronie internetowej zamieściło w zakładce 200. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego, przedstawiając informację o wydarzeniach związanych z Obchodami Roku Hipolita Cegielskiego w wielkopolskich szkołach. W ramach zakładki są przedstawione następujące zagadnienia;
•    Śladami Hipolita Cegielskiego,
•    V Międzyszkolny konkurs dla szkół podstawowych „Hipolit Cegielski – Wybitny Wielkopolanin”,
•    Hipolit Cegielski – ponadczasowy wzór do naśladowania,
•    Konkurs wierszy i krótkich utworów prozatorskich nawiązujących do wybitnych dokonań Hipolita Cegielskiego,
•    Obchody Roku Hipolita Cegielskiego w Zespole Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie,
•    Uchwała Sejmy Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uczczenia 200. Rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego,
•    Apel Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego,
•    Pismo Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ogłoszenia roku 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego,
•    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – lipiec – grudzień 2013r.

63.    Koło Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu zorganizowało w ramach projektu „Przewodnicy zapraszają” – cykl spotkań, prelekcji i przechadzek oraz wycieczek w 200 setną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji – wrzesień 2013r.

64.    XXV LO im. Generałowej Jadwigi Zamojskiej w Poznaniu w ramach tegorocznego programu wymiany niemiecko-polskiej pt. „Niemiecko – Polskie historie w Wielkopolsce w XIX i XX wieku” wyemitowało na początku konferencji film „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868.” Ponadto odbyło się spotkanie z autorem filmu Jackiem Kubiakiem.
          Termin realizacji -16 wrzesień 2013r.

65.    W ramach 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego - Starostwo powiatowe w Pleszewie przy współpracy z Wielkopolską Izbą Rzemieślniczą, Izbą Rzemieślniczą w Kaliszu, Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Stowarzyszeniem „Rzemiosło Przyszłości” zorganizowało Festiwal Rzemiosła mający na celu promocję kształcenia zawodowego połączoną z konferencją nt.: Edukacja zawodowa szansą dla rzemiosła, małych i średnich przedsiębiorstw”. W spotkaniu uczestniczyć będą także szkoły zrzeszone w klubie Szkół Hipolita Cegielskiego.
         Termin realizacji - 19 września 2013r.

66.   Zespół Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Śremie obchodził Jubileusz 50-lecia powstania Szkoły. Program uroczystości jubileuszowych skierowany był na Patrona i jego 200. Setne urodziny. Z tej okazji szkoła wydała ulotki promocyjne Patrona i szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą Św. w kościele garnizonowym. Uroczystości rocznicowe odbyły się na placu apelowym Śremskiej Jednostki Wojskowej. W Szkole odbył się festyn u Hipolita. W programie festynu – zwiedzanie szkoły, wystawy tematyczne – występy artystyczne uczniów i absolwentów ZST, spotkania w salach oraz pamiątkowe zdjęcia. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało ZST statuetkę Hipolita za „Wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży oraz kultywowanie idei i osiągnięć Wybitnego Polaka Hipolita Cegielskiego w 50-tą rocznicę powstania Szkoły”. Wręczono także srebrny medal THC „Labor Omnia Vincit” Staroście Śremskiemu Tadeuszowi Ruta.
         Termin realizacji - 20 września 2013r.

67.    Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zorganizował grant „Rok Hipolita Cegielskiego”, adresowany dla nauczycieli gimnazjów. Projekt rozpoczął się wycieczką „Śladami Hipolita Cegielskiego w Poznaniu”.
Odbyły się trzy wykłady: „Praca organiczna na tle epoki”, „Hipolit Cegielski – życie i działalność”, „Ku pamięci Hipolita Cegielskiego, idea pracy organicznej w świadomości współczesnych Wielkopolan”. Ponadto odbyły się na powyższe tematy: seminarium, konserwatorium i warsztaty.
         Termin realizacji – 20-21 września 2013r.

68.    Inauguracja AKADEMII REGIONOW z wykładem inauguracyjnym prof. Karola Olejnika nt.: „Etos pracy organicznej w Wielkopolsce”.
Organizator: Prezes Instytutu Edukacji Europejskiej Marian M. Przybylski. Patronat honorowy objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba.
          Termin realizacji - 30 września 2013r.
 
69.    Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie /w skład wchodzi Zasadnicza Szkoła Zawodowa im, Hipolita Cegielskiego/ zorganizował święto Patronów szkół: Hipolita Cegielskiego i Michała Kosmowskiego. Rada Pedagogiczna ustanowiła w 200 setną rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego – honorową nagrodę „Hipolita” w trzech kategoriach: Zasłużony nauczyciel, którą otrzymała Anna Pilichowska wieloletni dyrektor szkoły zawodowej im. H Cegielskiego w Trzemesznie, Osobowość roku – otrzymał absolwent szkoły Wojciech Jurgoński gospodarz z ŁAWEK miejsca urodzin Hipolita oraz Przyjaciel szkoły otrzymała Zofia Cegielska Doerffer prawnuczka Hipolita.
          Termin realizacji – 30 września 2013r.
 

70.   Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych im. Hipolita Cegielskiego w Powodowie – uroczysty apel szkolny podsumowujący działania w roku szkolnym 2012/2013 w ramach 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego i Roku Hipolita ogłoszony przez Sejm RP i Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 30 września 2013r.

71.   Spotkanie z cyklu „Słynni Marynkarze” - Hipolit Cegielski Jego epoka w 200. Rocznicę urodzin - w Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Współorganizator Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Uczestniczyła prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska – Deorffer.
           Termin realizacji - 4 października 2013r.

72.     Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu – uczniowie przygotowali specjalne kartki pocztowe poświęcone 200-lecia urodzin Hipolita oraz okolicznościową pieczęć.
           Termin realizacji – I dekada października 2013r.

73.     Zespół Tańca Ludowego „Poligrodzianie” przy Politechnice Poznańskiej obchodził 40 lecie działalności. Swą uroczystą galę nazwano „Akuratnie jak w Poznaniu. Fyrtel u Ceglorza.” Zorganizowano ją w hali produkcyjnej firmy „H Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych sp. z o.O. w Poznaniu.
Wydano także z tej okazji Wydanie specjalne Dziennika Poznańskiego pod datą 5 października 2013, z artykułem wstępnym – 200 lat temu narodził się wielki poznaniak – Hipolit Cegielski.
           Termin realizacji – 5 października 2013r.
 
74.     W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł red. Piotra Bojarskiego – „Jak Hipolit Cegielski pokonał Moegelina” wraz słowem wstępnym Marszałka Marka Wożniaka „O Roku Cegielskiego”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 10 października 2013r.
 
75.   Wydanie książki „Dekalog Pracy Organicznej w XXI wieku” w opracowaniu prof. Anny Wolf Powęskiej z UAM. W niniejszym wydawnictwie zamieściliśmy wypowiedzi znanych Obywateli RP nt. pracy organicznej.
Wydawca: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsor główny: Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Sponsorzy: H. Cegielski Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział Poznań, Kreisel Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Enea SA Poznań.
           Termin realizacji – 10 października 2013r.

76.     Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ogłosił wśród młodzieży szkolnej konkurs na plakat reklamujący Rok Hipolita.
           Termin realizacji – październik – listopad 2013r.

77.     W Poznaniu odbył się 14. Maraton. Wszyscy uczestnicy Poznańskiego Maratonu – 5678 osób otrzymało medal z podobizną Hipolita Cegielskiego, co wpisuję się w poznańską tradycję i przypomnienie 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego. Organizatorem maratonu jest Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji.
           Termin realizacji - 13 październik 2013r.
 
78.     Uroczystość szkolna – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży z okazji 10 lecia nadania szkole imienia Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – październik 2013r.

79.    W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań red. Piotra Bojarskiego, – „Jako Polak i nauczyciel muszę odmówić…”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
            Termin realizacji – 17 października 2013r.

80.    Światowy Szczyt Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie – prezentacja idei pracy organicznej i roli Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w kształtowaniu współczesnego wymiaru życia obywatelskiego. Towarzystwo reprezentował młody poeta poznański Dominik Górny.
            Termin realizacji – 23 października 2013r.

81.    Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu podsumował konkurs na utwory poetyckie i prozatorskie nawiązujący do 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Współorganizatorem konkursu było Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
             Termin realizacji – 23 pażdziernika 2013r.

82.    W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań rok Cegielskiego – red. Piotra Bojarskiego – „Hipolit broni polskich interesów piórem i czynem”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
             Termin realizacji – 24 października 2013r.

83.    Trzemeszno – w Bazylice pw. Wniebowzięcia MNP odbyła się Msza św. w intencji Hipolita Cegielskiego sprawowana przez Prymasa Seniora Abp. Henryka J Muszyńskiego. Prymas wygłosił okolicznościową homilię poświęconą Hipolitowi Cegielskiemu, synowi trzemeszeńskiej ziemi, współtwórcy pracy organicznej.
           Termin realizacji – 26 października 2013r.

84.     Rada Miasta Trzemeszna nadała placu miejskiemu imię Hipolita Cegielskiego. Następnie odsłonięto popiersie Hipolita. Uroczystego odsłonięcia popiersia dokonała prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska Doerffel oraz Andrzej Hałasiewicz – doradca prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystości odsłonięcia towarzyszyli: posłowie RP Zbigniew Dolata i Tadeusz Tomaszewski, przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzemesznie Wiesław Pokorski, Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno Krzysztof Dereziński, Starosta Gnieźnieński Dariusz Pilak, Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna Maria Kocoń, Prezydent miasta Gniezna Jacek Kowalski, przedstawiciele Towarzystwa im. H Cegielskiego Jan Wesołowski i Jarosław Lazurko, Burmistrzowie Miast i Gmin: Mogilna, Strzelna i Orchowa oraz Wójtowie okolicznych gmin. W uroczystości uczestniczyła licznie młodzież i mieszkańcy Trzemeszna.
           Termin realizacji – 26 października 2013r.
 
85.    Trzemeszno – w miejscowości Gołąbki odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, której przewodniczył Wiesław Pokorski. Przed jej rozpoczęciem, uczniowie Zespołu Szkół – Gimnazjum i Liceum w Trzemesznie przedstawili sceny z najważniejszych fragmentów życia Hipolita. W czasie obrad Rada Miejska w Trzemesznie podjęła uchwałę jednogłośnie pośmiertnie nadając Hipolitowi Cegielskiemu „Honorowe Obywatelstwo Miasta Trzemeszna”. Honorowe obywatelstwo odebrała prawnuczka Hipolita Zofia Cegielska Doerffer. Rada podjęła także uchwałę o nadaniu Medalu „Za zasługi dla Miasta i Gminy Trzemeszno” dla prawnuczki Hipolita Zofii Cegielskiej Doerffer oraz dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.W uzasadnieniu przyznania Medalu dla Towarzystwa zapisano za: „upowszechnianie wiedzy o życiu i dokonaniach Hipolita Cegielskiego oraz wspieranie lokalnych inicjatyw edukacyjnych i społecznych”.
           Termin realizacji - 26 października 2013 roku.

86.    Wręczenie statuetek Złotego Hipolita i godności „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” dla: Agnieszki Duczmal, Mariana Ilnickiego, dr Lecha Konopińskiego, prof. Tadeusza Malińskiego, ks. Kazimierza Kardynała Nycza, prof. Jana Węglarza i prof. Jerzego Hofmana. Wykład inauguracyjny „Hipolit Cegielski – wczoraj i dziś” wygłoszony przez dr Marka Rezlera w Sali Białej Urzędu Miejskiego.
          Termin realizacji – 26 października 2013r.
  
87.     Z okazji 200-lecia Zespół Szkół Usługowo-Gospodarczych w Pleszewie im. Hipolita Cegielskiego zorganizował XVI Mistrzostwa Polski Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Kręglarstwie – Bowling 2013.
Miejsce zawodów – Kręgielnia bowlingowa w Parku Wodnym Planty w Pleszewie.
           Termin realizacji – 30 października 2013r.

88.     W Gazecie Wyborczej – Poznań, ukazał się artykuł w dziale Poznań rok Cegielskiego – red. Piotra Bojarskiego – „W poszukiwaniu mogiły Hipolita”.
Sponsor – Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 31 października 2013r.

89.     Odbyło się w dniu 31 października 2013r. kolejne trzecie spotkanie w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu w poszerzonym składzie w sprawie badań DNA Hipolita Cegielskiego. Ze strony Instytutu uczestniczyli profesorowie: Marek Figlerowicz – dyrektor i Piotr Kozłowski, UAM reprezentowała prof. Hanna Kóćka-Krenz, Zofia Cegielska Doerffer – prawnuczka Hipolita, Leszek Krajkowski – prezes Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego w Poznaniu oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu reprezentowali: dr Marian Król i Edmund Dudziński. Ustalono szczegółowy plan działań na najbliższe miesiące 2013 i 2014 roku oraz odpowiedzialność za poszczególne etapy realizacji projektu przez IChB PAN, UAM i THC.
          
Termin realizacji – 2013 – 2014 rok,

90.    W Gazecie Wyborczej – Poznań ukazała się rozmowa z prof. Markiem Figlerowiczem – dyr. Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
przeprowadzona przez red. Piotra Bojarskiego pt. „Geny zaprowadzą nas do Hipolita”.  W wypowiedzi zawarte są wszystkie niuanse skomplikowanego procesu dochodzenia do identyfikacji prochów Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 31 października 2013r.

 91.    Wydanie książki „Ideał Męża wieku XIX” o Hipolicie Cegielskim autorstwa Józefa Ignacego Kraszewskiego w opracowaniu red. Jacka Kubiaka.
Wydawca: Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsor główny – Prezydent Miasta Stołecznego w Poznaniu. Sponsorzy: H. Cegielski Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział w Poznaniu, Kreisel Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Enea SA Poznań.
           Termin realizacji – 31 października 2013r.

92.    Imprezy kulturalne i edukacyjne w szkołach im. Hipolita Cegielskiego, otwarte dla wszystkich szkół w rejonie,
            Termin realizacji – cały rok 2013.

93.   Młodzież Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przygotowała dwie etiudy filmowe, „Kim jest Hipolit Cegielski dla młodzieży ZSK”.
            Termin realizacji – październik/listopad 2013r.
 
94.    Wykłady w Uczelniach poznańskich oraz stowarzyszeniach biznesowych na temat: Aktualność pracy Organicznej w XXI wieku,
            Termin realizacji - marzec – grudzień 2013r.    

95.   Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicz na symbolicznym grobie Hipolita Cegielskiego, przy Jego obelisku na cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan. Uczestniczyła Zofia Cegielska Doerffel – prawnuczka Hipolita, liczni mieszkańcy Poznania oraz przedstawiciele THC, przewodnicy PTTK oraz młodzież ze sztandarem z Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
            Termin realizacji – 31 października 2013r.
 
96.    Koło przewodników PTTK im. Marcelego Mottego w Poznaniu wydało ulotkę dot. XVI Kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan – Wzgórze Świętego Wojciecha, w której promowało ROK HIPOLITA CEGIELSKIEGO. Wielu członków i przyjaciół Towarzystwa uczestniczyło w tym wydarzeniu.
            Termin realizacji – 31pażdziernika do 2 listopada 2013r.

97.    Towarzystwo Czytelni Ludowych Zarząd Główny w Dalkach k. Gniezna oraz Klub Dobrego Rolnika w Studnie organizują spotkanie poświęcone 200 lecia urodzin Hipolita. W programie spotkania był wykład inauguracyjny „Związki Hipolita Cegielskiego z pograniczem Wielkopolski i Kujaw” wygłosił znany regionalista i historyk Marian Przybylski.
Po wykładzie odbędzie się emisja filmu o Hipolicie autorstwa Jacka Kubiaka: pt. „Poezja i maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868”.
            Termin realizacji – 11 listopad 2013r.
 
98.    Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu - w roku szkolnym 2013/2014 uczniowie będą poznawać postać Hipolita Cegielskiego i zwiedzać miejsca z nim związane oraz odbędą się pogadanki na podstawie filmów i zebranych materiałów. Ogłoszony zostanie także konkurs plastyczny.
            Termin realizacji – rok szkolny 2013/2014,

99.   Młodzież Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu opracowała trzy utwory muzyczne poświęcone postaci Hipolita Cegielskiego: Pierwszy w konwencji muzyki metalowej „Cegielski metalowy przedsiębiorca” – autorstwa Piotra Jankowskiego , drugi w konwencji bluesowej „Blues na cześć Cegielskiego” – autorstwa Kamila Tokarczyka, trzeci w konwencji rapu „W Roku Cegielskiego – Pamięć o Wielkim Człowieku”- autorstwa Adriana Celebańskiego i Chrystiana Klauzy.
            Termin realizacji – listopad 2013r.

100.    Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – emisja filmu „Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868” poprzedzona słowem wstępnym mgr Filipa Susia oraz dyskusją nt. pracy organicznej. Uczestnicy spotkania – studenci kierunku Doradztwo – Coaching.
           Termin realizacji – 14 listopada 2013r.

101.    Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
zaprosili prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu
o Tytuł Strażnika Dziedzictwa Rzeczypospolitej i wręczenie nagród w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.
           Termin realizacji – 15 listopada 2013r.

102.    Klub Rotary Poznań – Puszczykowo zorganizował spotkanie poświęcone  
           200 rocznicy Hipolita Cegielskiego oraz związki Ignacego Jana
           Paderewskiego z Poznaniem. Wykład wygłosił dr Marian Król  prezydent
           Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
           Termin realizacji – 21 listopada 2013r.    

103.    Promocja emisji monet wydanych przez NBP poświęconej Hipolitowi
           Cegielskiemu w 200 rocznicę urodzin. Okolicznościowa wystawa             
           poświęcona Patronowi pt. „ Labor Omnia Vincit. Życie i dzieło Hipolita
           Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”.
           Organizatorzy: Oddział NBP w Poznaniu, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
           i Muzeum Narodowe Rolnictwa w Szreniawie .
           Termin Realizacji – 22 listopada 2013r.

104.    Narodowy Bank Polski oddział w Poznaniu wraz z Muzeum Narodowym
           Rolnictwa w Szreniawie zorganizowało wystawę pt. „Labor Omnia Vincit.
           Życie i i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200 rocznicę urodzin” w siedzibie  NBP Poznań.
           Termin realizacji – listopad 2013/styczeń 2014r.

105.    Wyższa Szkoła Handlu i Usług przygotowuje publikację poświęconą
           sylwetce Hipolita Cegielskiego i aktualności pracy organicznej w XXI
           wieku” pod redakcją naukową prof. Rektor Kamili Wilczyńskiej. Będzie ona
           zamieszczona w Zeszytach Naukowych WSHiU nr 27, rok 2013.
            Termin realizacji – listopad 2013r. – I kwartał 2014r.,

106.    Obchody 110 lecia szkoły – Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w
           Rogożnie połączone z obchodami Roku Patrona. Ponadto poświęcono
           nowy sztandar szkoły oraz odbyła się wieczornica poświęcona Hipolitowi
           Cegielskiemu – „Zakręty życia H. Cegielskiego”, premiera hymnu szkoły,
           otwarcie Izby Pamięci. Uroczystość zakończono Balem Hipolita.
           Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego przyznało szkole Statuetkę Hipolita
           Cegielskiego za „Wysoki poziom kształcenia i wychowania młodzieży oraz
           kultywowanie pamięci Hipolita Cegielskiego w 110 rocznicę powstania   
           Szkoły”. Ponadto wręczono Medale „Labor Omnia Vincit” i Medale Młodego Pozytywisty.
          Termin realizacji – 23 listopada 2013r.

107.    Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego prof. Marian Gorynia w Poznaniu
           zorganizował w auli spotkanie ze studentami poświęconej działalności
           Hipolita Cegielskiego. W programie wyświetlono film o Hipolicie      
           Cegielskim autorstwa Jacka Kubiaka oraz wykłady prof. UE Henryka Mruka
           oraz dr. Mariana Króla – prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
           na temat aktualności dokonań Hipolita Cegielskiego.
           Termin realizacji – 26 listopada 2013r.
 
108.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
           Zorganizował: Wernisaż portretów Hipolita Cegielskiego wykonanych przez
            uczniów, spotkanie z Barbarą Tobiasz matką chrzestną m/s H. Cegielski
            oraz prof. Andrzej Kijas z UAM wygłosił wykład o Hipolicie Cegielskim.
            Termin spotkania – 27 listopada 2013r.

109.    Posiedzenie Senatu Politechniki Poznańskiej. Rektor PP prof. Tomasz
           Łodygowski wraz z Prezydentem Towarzystwa dr Marianem Królem
           wręczyli prof. Janowi Węglarzowi statuetki Złotego Hipolita wraz z
           godnością „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” – wybitnemu
           poznańskiemu naukowcu.
           Ponadto Prezydent Towarzystwa przekazał członkom senatu dwa nowe
           Wydawnictwa THC –Dekalog Pracy Organicznej w XXI wieku oraz o
           Hipolicie Cegielskim „Ideał męża XIX wieku” słowami Józefa Ignacego
           Kraszewskiego.     
           Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

110.    Fundacja Odzew w Lesznie zorganizowała konkurs plastyczny pod nazwą „Hipolit Cegielski Wielkopolanin XIX wieku” wśród szkół podstawowych we Włoszakowicach, Siedlcu, Lubiniu i Lesznie. Wyniki konkursu ogłoszono podczas interesującej konferencji „Wielkopolanie w Europejskim Roku Obywateli”, współfinasowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
           Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

111.    Fundacja Odzew w Lesznie podczas konferencji „Wielkopolanie w Europejskim Roku Obywateli” prezentowała różne zakresy tematyczne dotyczące czasopism dla dzieci w okresie zaborów w kształtowaniu postaw patriotycznych jak i pracy organicznej na przełomie XIX i XX wieku.
Ponadto gimnazjaliści prezentowali eseje dotyczące pracy organiczne.
W podsumowaniu konferencji stwierdzono „… My, Wielkopolanie mamy bardzo bogatą historię i tradycję, do której możemy możemy się odwoływać. Postacie takie jak Hipolit Cegielski, którego 200-setną rocznicę urodzin obchodziliśmy w 2012 roku, stanowią cenną spuściznę i doskonały przykład postaw społecznych i obywatelskich, do których możemy się odwoływać i na których możemy się wzorować…”
            Termin realizacji – 27 listopada 2013r.

112.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował konkurs recytatorski dla szkół gimnazjalnych i
            ponadgimnazjalnych „Recytuję Hipolita Cegielskiego”. Uczniowie wybierali
            fragmenty wypowiedzi Hipolita Cegielskiego, przygotowane przez        
            organizatorów. Ponadto uczestnik musiał być stylizowany na postać
            Hipolita, a dziewczyna na postać Walentyny żony Hipolita. Ponadto nastąpi
            wystawa plakatów „Rok 2013 Rokiem Hipolita Cegielskiego w wykonaniu
            uczniów szkoły.
            Termin realizacji – 28 listopada 2013r.


113.    Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i
             Fundacja Kolegium Wigierskie zorganizowało Sympozjum „Praca
             organiczna dla kultury pamięci w Wielkopolsce”.
             Sympozjum odbyło się w ramach Dni Kultury Solidarności w Sali
             Renesansowej Muzeum Historii Miasta Poznania.
             W ramach sympozjum odbył się także panel dyskusyjny, w którym
            Towarzystwo reprezentował Dominik Górny.
            Termin realizacji – 28 listopada 2013r.  

114.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował dla młodzieży ze szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego
            grę miejską – Szlakami Hipolita. Następnie złożono wiązanki kwiatów pod
            Pomnikiem Patrona oraz zapalono znicze na Cmentarzu Zasłużonych
            Wielkopolan.
           Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

115.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
            zorganizował podsumowanie dwóch konkursów plastycznych,
            ogłoszonych wśród młodzieży związanych z postacią Hipolita
            Cegielskiego: plakatu dot. 200 Rocznicy urodzin
            Hipolita oraz wizerunku postaci Hipolita Cegielskiego.
            Temu wydarzeniu towarzyszył młodzieżowy występ artystyczny zespołu
           „Poznańska Wiosna Młodych”.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

116.    Dyrekcja Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu zorganizowała spotkanie z prof. Przemysławem Matusikiem z UAM. Prof. Wygłosił wykład o Hipolicie Cegielskim i jego dziedzictwie.
            Uczestniczyła młodzież ze szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.        

117.    Zespół Szkół Usługowo – Gospodarczych im. Hipolita Cegielskiego w Pleszewie w ramach obchodów 200 lecia urodzin Hipolita Cegielskiego przygotował wspólnie z Cechem Rzemiosł Różnych Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Starostwem Powiatowym w Pleszewie uroczysty Koncert Jubileuszowy połączony ze zorganizowanym po raz pierwszy w historii szkoły Uroczystym Pasowaniem na Czeladnika.
             Termin realizacji – 29 listopada 2013r.
 
118.    W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się spotkanie z:
            -Janem Ludwikiem Banaszakiem – Wiceprezesem Zarządu Klaster
              Przemysłowy Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Premiera
              Eugeniusza Kwiatkowskiego w Radomiu,
            - Prof. Dr. Adamem Mazurkiewiczem – Dyrektorem Naczelnym
              Państwowego Instytutu Badawczego – Instytut Technologii Eksploatacji w
              Radomiu,
            - dr. Marcinem Olifirowiczem – Kierownikiem Wydziału Organizacji i
              Promocji także z Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu,
              W sprawie wydania pozycji książkowej dotyczącej wielostronnego dorobku
              Hipolita Cegielskiego.  Wydanie pozycji będzie wspólnym wkładem
              Instytutu, jako wydawcy oraz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w ramach Roku Hipolita Cegielskiego.
             Termin realizacji – listopad 2013 – rok 2014.

119.    Szkoła Podstawowa nr 6 im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
             zorganizował Dzień Patrona.
             W ramach projektu klasy realizują następujące zadania:
             Klasa I – nauka hymnu szkoły /dwie zwrotki/ i medale okolicznościowe –                         
                             technika dowolna,
             Klasa II – przypomnienie hymnu szkoły /dwie zwrotki/ i pojazdy – forma
                              przestrzenna,
            Klasa III – album pamiątkowy o Hipolicie Cegielskim,
            Klasa IV – kalendarium życia Hipolita Cegielskiego w formie plakatu,
            Klasa V -  plakat „Hipolit Cegielski prywatnie, jako naukowiec, jako
                             przedsiębiorca”,
            Klasa VI – wycieczka śladami Hipolita Cegielskiego po Poznaniu i
                              Przygotowanie fotoreportażu z wycieczki.
            Dodatkowo klasy III i IV obejrzą prezentacje, a klasy V film o Hipolicie
            Cegielskim. Ponadto w szkole została zorganizowana wystawa prac
            poświęconych Hipolitowi Cegielskiemu.      
            Delegacja szkoły złoży kwiaty pod cokołem Hipolita Cegielskiego na   
            Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan.
            Termin realizacji – 29 listopada 2013r.

120.    Zespół Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
              Zorganizował wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w
              Poznaniu oraz Towarzystwem Miłośników Pojazdów Szynowych w    
              Poznaniu i Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego program
              „Tramwajada”. Była to promocja postaci Hipolita Cegielskiego z
              zabytkowego tramwaju  na ulicach miasta Poznania. Trasa przejazdu: z ul.  
              Madalińskiego na Dębiec, następnie ulice: Strzelecka, Podgórna, Gwarna i
              dalej w kierunku Dębca i z powrotem do ul. Madalińskiego. Czas przejazdu
              około 2 godziny. Organizator główny Marek Nowak nauczyciel i
              koordynator projektu ze szkoły ZSK w Poznaniu
             Termin realizacji – 30 listopada 2013r.

121.    Gazeta Śremska w numerze 11/12/2013 zamieściła interesujący artykuł pt. „200-lecie urodzin Hipolita Cegielskiego Elżbiety Jankowskiej.
               Termin realizacji – listopad/grudzień 2013r.  

122.    W Roczniku 2013 „Powstaniec Wielkopolski” ukazał się artykuł Anny Barłóg Mitmańskiej pt.: „W 200.rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego – Konferencja naukowa w Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie”.
              Termin realizacji – grudzień 2013r.

123.    Promocja wydawnictwa „Ideał męża wieku XIX” - Józef Ignacy Kraszewski o Hipolicie Cegielskim w Muzeum Pracowni Józefa Ignacego
             Kraszewskiego w Poznaniu. Czytał wyjątki aktor Michał Grudziński.
             Organizatorzy: Biblioteka Raczyńskich, Towarzystwo im. Hipolita
             Cegielskiego oraz współautor Jacek Kubiak.
            Termin realizacji – 3 grudnia 2013r.

124.    Poznańskie Towarzystwo Genealogiczne zorganizowało spotkanie
             poświęcone historii rodziny Hipolita Cegielskiego. Wykład wygłosił Leszek   
            Krajkowski – prezes PTG.
            Miejsce spotkania – Archiwum Państwowe w Poznaniu.
            Termin realizacji – 6 grudnia 2013r.  

125.    Konferencja naukowa pt. „Postępy i kontrowersje w terapii migotania
             przedsionków” zorganizowano z okazji 200 lecia urodzin Hipolita
             Cegielskiego w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa.
             Organizator – Prezes Zarządu Centrum Medycznego HCP w Poznaniu i
             Uniwersytet Medyczny w Poznaniu.
             W zakładach im. Hipolita Cegielskiego opracowano pierwszy w Polsce
             model płuco – serca. Był to ważny krok w kierunku rozwoju nowoczesnej
             kardiochirurgii w Poznaniu i w Polsce.
             Termin realizacji – 7 grudnia 2013r.

126.  Wydanie publikacji książkowej „Hipolit Cegielski Bene de Patria Meritus – Dobrze Zasłużony Ojczyźnie” – omawiający m. innymi: 200 lecie Hipolita    Cegielskiego i 15 lecie działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
  Wydawca Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Sponsorzy: H Cegielski   
  Poznań SA, Polska Spółka Gazownictwa oddział w Poznaniu., Kreisel    
  Technika Budowlana Poznań, Ataner Poznań i Międzynarodowe Targi       
  Poznańskie.
            Termin realizacji - grudzień 2013r.

127.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego wydał medal okolicznościowy
            poświęcony 200 leciu urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 15 leciu
            działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Autorem projektu i
             wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Jakubik.
            Termin realizacji - grudzień 2013r.

128.    Mistrzostwa Polski szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego w piłce siatkowej mieszanej.
Organizator – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży,
           Termin realizacji – grudzień 2013r.

129.    Prezes zarządu Szpitala – Centrum Medyczne HCP w Poznaniu poinformował zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego o społecznej inicjatywie pracowników szpitala ufundowania w holu szpitala  tablicy pamiątkowej poświęconej Hipolitowi Cegielskiemu w 200 rocznicę Jego urodzin.
           Termin realizacji – I kwartał 2014.

130.    Po raz pierwszy w 2013 roku wręczono nagrodę dziennikarską ustanowioną przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego za „Publicystykę promującą współczesne postawy i wartości wywodzące się z ducha pracy organicznej, a także popularyzującą postać Hipolita Cegielskiego w 2013  roku”. Nagrodą jest statuetka „Celne Pióro” wraz z dyplomem honorowym. Nagrodę otrzymał Piotr Bojarski redaktor Poznańskiej Gazety Wyborczej.
              Przewodniczącym kapituły nagrody jest prof. Tadeusz Wallas – dziekan
              Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Członkowie: dr
              Andrzej Byrt, Piotr Frydryszek, dr Leszek Łuczak i dr Marian Król.   
              Partnerzy nagrody: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
              Uniwersytetu Adama Mickiewicza i Międzynarodowe Targi Poznańskie.
              Termin realizacji - 11 grudnia 2013r.

131.    Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wydał okolicznościowy Medal z okazji 200 lecia urodzin Patrona i 15 lecia działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Autorem projektu i wykonawcą jest artysta rzeźbiarz Krzysztof Jakubik. Medal ten będzie przekazany osobom wyjątkowo zaangażowanym w działalność roku Hipolita oraz w działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
             Termin realizacji – 12 grudnia 2013r.
 
132.    Uniwersytet Wrocławski wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie
             realizuje od 2012 roku projekt, którego efektem będzie powstanie i
             udostępnienie uczniom bezpłatnych e-podręczników z przedmiotów
             humanistycznych: Języka polskiego, historii i WOS na wszystkich
             poziomach nauczania. Uniwersytet Wrocławski zwrócił się do Towarzystwa
             o udostępnienie wizerunku Hipolita Cegielskiego.
             We wszystkich trzech wydawnictwach będzie zamieszczona informacja o
             dokonaniach Hipolita Cegielskiego.
             Uniwersytet Wrocławski jest partnerem merytorycznym z przedmiotów
             Humanistycznych. Liderem projektu jest Ośrodek Rozwoju Edukacji w
             Warszawie. Partnerem technologicznym jest Poznańskie Centrum
             Superkomputerowe Sieciowe.  
             Termin realizacji – grudzień 2013 - nadal

133.    W dniu 14 grudniu 2013 roku podsumowaliśmy obchody Roku Hipolita Cegielskiego w Poznaniu na uroczystym
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Towarzystwa i zaproszonych gości z okazji 15 lat Działalności
Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.
            Miejsce spotkania - Sala Biała Urzędu Miejskiego.
             Termin realizacji - 14 grudnia 2013r.

134.    Rotary Club Poznań zorganizował spotkanie w Hotelu Bazar poświęcone
           postaci Hipolita Cegielskiego w związku z Rokiem Hipolita ogłoszonym
           przez Sejm RP i 200 leciem Jego urodzin. Wykład o Hipolicie i Jego
           przesłaniu wygłosi prof. UAM Waldemar Łazuga.
           Termin realizacji – 15 grudzień 2013r.

135.    Ochotnicza Straż Pożarna w Swarzędzu – Projekcja filmu „Poezja i Maszyny. Hipolit Cegielski 1813-1868”
oraz rozmowa nt. Hipolita Cegielskiego i publikacji „Dekalog pracy organicznej XXI wieku”. Moderatorami spotkania byli:
Filip Suś i Dominik Górny – Młodzi Pozytywiści Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.
           Termin realizacji – 17 grudzień 2013r.

136.    Premierowa emisja filmu „Poezja i maszyny”  o Hipolicie Cegielskim autorstwa Jacka Kubiaka na antenie TVP Historia.
           Termin realizacji - 18 grudnia 2013 r.

137.  W Sali sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyła się konferencja podsumowująca
Dni Kultury Solidarności 2013 organizowanych wokół Programu „Kultura Pamięci – Tożsamość Wielkopolski”.
Konferencja nawiązywała do dziedzictwa i tożsamości Wielkopolan, jako siły napędowej regionu, w oparciu o postać
Hipolita Cegielskiego – patrona roku 2013 w Wielkopolsce i w Polsce.W trakcie konferencji odbyła się prezentacja
filmu „Poezja i Maszyny” oraz rozmowa z autorem filmu Jackiem Kubiakiem.
Odbyła się także prezentacja projektu „Być jak Cegielski” – sylwetki osób, strona internetowa, aplikacja FB, kanał YT.
Prezentacji dokonał prezes Fundacji Klaster Poznań,
            Termin realizacji – 19 grudnia 2013r.

138.    W ramach Dni Kultury Solidarności 2013r. – prezes Fundacji Kolegium Wigierskie Waldemar Rataj oraz Mateusz Pleskacz
reżyser omówili projekt „Hipolit Cegielski – dziedzictwo dla Rzeczypospolitej”. Pokłosiem będzie film o Cegielskim
zaprezentowany w czerwcu 2014r.
            Termin realizacji – 19 grudzień 29013r.

139.    Związek Literatów Polskich oddział w Poznaniu wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego podjęło decyzję
o przygotowaniu do druku antologii zawierającej utwory poetyckie i prozatorskie nawiązujące do 200. Rocznicy  urodzin
Hipolita Cegielskiego, będące wynikiem ogłoszonego konkursu przez poznański oddział Związku Literatów Polskich.
Wydanie książkowe nastąpi w miesiącu lutym 2014r. Wydawnictwo zostanie sfinansowane przez firmę HC – Poznań SA
oraz Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 20 grudnia 2013r.

140.  W miesięczniku „W sieci Historii” nr 1 (8) styczeń 2014r. Stanisław Żaryn opublikował artykuł o Hipolicie Cegielskim
pt.„Patron Polskiej Przedsiębiorczości”.
            Termin realizacji – styczeń 2014r.

141.   W Przewodniku Katolickim ukazał się pt.; „Szkoły Hipolita Cegielskiego”. W artykule była także mowa o zakończonym w 2013 roku 200-lecia urodzin Hipolita Cegielskiego.
            Termin realizacji – 5 styczeń 2014r.
             
142.    Oficjalne zakończenie obchodów  200. rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego odbyło się w Archikatedrze Poznańskiej uroczystą Mszą  świętą, koncelebrowaną przez biskupa pomocniczego Archidiecezji Poznańskiej ks. Dr Damiana Bryla. W uroczystej mszy św. uczestniczyły władze miasta i powiatu poznańskiego przedstawiciele wojewody, marszałka województwa wielkopolskiego,  rektorów uczelni poznańskich, młodzieżze szkół poznańskich i noszących  imię Hipolita.Była także prawnuczka Hipolita p. Zofia Cegielska -Doerffer/
          Termin realizacji - 6 stycznia 2014r.

143.   Podczas Spotkania Noworocznego Przedsiębiorców zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców „LEWIATAN” w Poznaniu prezydent Towarzystwa dokonał krótkiej prezentacji 200 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego. Prezes zarządu Przedsiębiorców wręczył wszystkim uczestnikom spotkania 2 złotową Monetę Hipolita Cegielskiego wydaną przez NBP w opakowaniu kartonowym z następującym cytatem ze słów Cegielskiego:  Rok 2013 rokiem Hipolita Cegielskiego„ - zaiste! Przeznaczeń świata nie zmienimy, potęgi myśli i rozumu nie złamiemy, zapędu i kierunku narodów i ludzkości nie wstrzymamy, prac ducha i rąk nie zmienimy;  ale jeśli zamiast oburącz wziąć się do wspólnej wielkiej pracy, z założonymi rękoma przypatrywać się jej będziemy, jeśli zamiast ubiegać się myślą i pracą z śpieszącymi do mety, w złym humorze z ukosa na nich i roboty ich patrzeć będziemy, zostaniemy na uboczu maluczcy i ubodzy wobec wielkich i bogatych, bezsilni wobec potężnych, nieświadomi wobec umiejętnych, słudzy wobec panów, zapędzeni może i użyci do obsługi wynalazków, robót i systematów, których myśl, przyczynę i cel,kto inny rozumieć, któremi, kto inny kierować będzie. A przyjdzie czas rachunku sumienia wobec siebie i kraju. /Hipolit Cegielski/

144.   Prezydent Wielkopolskiego Klubu Kapitału dr Szczepan Gawłowski podjął się zorganizować spotkanie z członkami Klubu
– przedsiębiorcami w celu podsumowania działań podejmowanych w Roku Hipolita Cegielskiego.
Wykłady wygłoszą : prof. Waldemar Frąckowiak z UE i dr Marian Król – prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.
Jako gość honorowy uczestniczyć będzie prawnuczka Hipolita p. Zofia Cegielska - Doerffel.
          Termin realizacji – 23 styczeń 2014r.

145.   Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie zorganizowało uroczystość z okazji 15 lecia szkoły
i nadania gimnazjum imienia Hipolita Cegielskiego. Podsumowano bogaty dorobek szkoły we wszystkich obszarach działalności.
Wiele miejsca poświęcono Patronowi Szkoły, zwłaszcza w kontekście Roku Hipolita i Jego 200.  Rocznicy urodzin.
Przedstawiono interesujący program artystyczny o Patronie, podsumowano konkurs wiedzy o Hipolicie
i wręczono nagrody, a także zorganizowano wystawę portretów Hipolita wykonanych przez uczniów szkoły.
          Termin realizacji – 30 stycznia 2024r.
 
146.    Podczas imprezy targowej – Międzynarodowe Targi Mechanizacji Rolnictwa „POLAGRA – PREMIERY” zorganizowano
wystawę okolicznościową „Labor  Omnia Vincit.  Życie i dzieło Hipolita Cegielskiego w 200. Rocznicę urodzin”. 
Organizator główny – Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie. Współorganizatorzy
: Międzynarodowe Targi Poznańskie i Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
          Termin realizacji – 30 styczeń – 2 luty 2014r.

147.   Projekcja filmu „Poezja i maszyny” oraz dyskusja z jego autorem Jackiem Kubiakiem w ramach spotkania
„Hipolit Cegielski – dziedzictwo dla Rzeczypospolitej” w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
          Termin realizacji - 5 lutego 2014 r.

148.   W wydawnictwie historycznym „Wieki Mówią” ukazał się interesujący artykuł
Pawła Greta pt. „Potęga Spółdzielców – Bankowość Polska w Zaborze Pruskim”.
W artykule zawarte są opinię o Wielkim Polaku Hipolicie Cegielskim.
           Termin realizacji – luty 2024r. nr. 2.

149.    Archiwum Państwowe w Poznaniu oraz Stowarzyszenie Archiwistów Polskich oddział w Poznaniu
i Zakład Archiwistyki Instytutu Historii UAM wydało XVI Poznański Rocznik Archiwalno – Historycznym
w którym zostały przedstawione cztery interesujące publikacje dotyczące 200.lecia urodzin Hipolita Cegielskiego:
- Grażyny Zaliwskiej – „…Droga obowiązku honoru, cnoty i popędów szlachetnych …” testament Hipolita Cegielskiego,
- Grażyny Zaliwskiej – Wystawa „Hipolit Cegielski i Jego dzieło” w Archiwum Państwowym w Poznaniu,
- Grzegorza Łukomskiego –Labor Omnia Vincit. Życie i dokonania Hipolita Cegielskiego ((1813-1868),
- Przemysława Wojciechowskiego – Cykl „Popołudnie z dokumentem” – spotkania popularyzujące zasób
   Archiwum Państwowego w Poznaniu, zorganizowane w latach 2011-2013.
            Termin realizacji – luty 2014r.

150.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie zorganizowała wystawę „Hipolit i Jego dzieło”. Wystawę przygotowało Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie.
            Termin realizacji – marzec 2014r.  

151.   Po wpisie na gogle – 200 lecie urodzin Hipolita Cegielskiego można zapoznać się z szeroką gamą przedsięwzięć
podejmowanych przez różne środowiska społeczne, naukowe i osoby fizyczne.
Na początku 2014 roku tych informacji – rekordów, było ponad 8.300.

152.   Niniejszy program działań zawiera tylko te działania, w których Towarzystwo bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyło, lub otrzymało jakąkolwiek informację o podejmowanych działaniach przez realizatorów projektu.
 

/-/ Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

 
 


© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem