Nasz program

Współczesny rozwój gospodarczy i społeczny Polski dokonuje się w świecie objętym głębokimi przeobrażeniami technologicznymi, cywilizacyjnymi i kulturowymi o charakterze globalnym, w świecie nowych pojęć, takich jak gospodarka informacji, gospodarka pieniądza, gospodarka międzynarodowych koncernów i tradycyjna gospodarka towarów, usług i handlu.

Przeobrażenia te kształtują i uwidaczniają coraz to nowe, zaskakujące wyzwania dla społeczeństw. Niosą one, bowiem dla całego globu nowe nadzieje na bardziej efektywny wzrost poziomu dobrobytu, szybki awans edukacyjny i naukowy, przenikanie się społeczeństw i tworzenie się uniwersalnych standardów socjalnych i intelektualnych.

Globalizacja niesie jednak równocześnie wiele zagrożeń związanych z tymi dramatycznymi przemianami: ujawnia głębokie różnice dzielące gospodarczo poszczególne regiony, ukazuje enklawy nędzy i przeciwstawne im obszary wyrafinowanego bogactwa, strefy niezwykłego postępu i kosmicznej już cywilizacji, ale także obszary niemal średniowiecznego zacofania i zastoju.

Tworzący się nowy porządek światowy XXI wieku rodzi także sprzeczności i konflikty, powoduje ujawnianie się wielu negatywnych zjawisk - na przykład terroryzm, – co jest rezultatem trudności w przystosowaniu się światowego społeczeństwa i jego poszczególnych środowisk do zachodzących przeobrażeń i ich tempa.

My, Wielkopolanie, mieszkańcy drugiego pod względem obszaru regionu Polski, dziedzicząc postępowe tradycje pozytywistyczne, przepojeni głębokim patriotyzmem i przywiązaniem do pracy dla Ojczyzny, powołując Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego daliśmy wyraz woli działania na rzecz szeroko rozumianego postępu gospodarczego i cywilizacyjnego naszego regionu, działania na rzecz godnego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego miast i obszarów wiejskich.

W naszym programie i naszym działaniu odwołujemy się do postaci znakomitego w minionym stuleciu prekursora cywilizacyjnego awansu Wielkopolski i Polski, Hipolita Cegielskiego. Jego ówczesna działalność na polu gospodarki, kultury i nauki jest dla nas niezmiennie ważnym inspirującym wzorcem.

Jesteśmy obywatelską organizacją środowiskową. Skupiamy w swych szeregach naukowców, przedstawicieli sfery gospodarczej, ludzi kultury, sztuki i mediów; reprezentujących wspólne wartości patriotyczne, poszanowania tradycji narodowych, wartości moralne, wartości pracy organicznej. W naszych szeregach jest duża grupa młodych Wielkopolan.

Kontynuując idee naszego patrona Hipolita Cegielskiego, wielkiego wizjonera postępu gospodarczego, działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca, a przede wszystkim orędownika pracy organicznej, czyli skutecznej, dobrze zorganizowanej i społecznie użytecznej, nasze Towarzystwo działa w najszerszym zakresie na rzecz utrwalania i rozwijania współczesnego pozytywizmu wzbogacając jego treść o nowe pojęcia i kreując nowy wizerunek społeczeństwa obywatelskiego.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zawsze będzie wspierać i wspomagać działania samorządów terytorialnych prowadzące do umacniania się społeczeństwa obywatelskiego, rozwoju społeczno-gospodarczego, kulturalnego i edukacyjnego. Za ważny cel stawiamy sobie animowanie współpracy lokalnej i regionalnej samorządów, inicjowanie i wspieranie współpracy samorządów w ramach Unii Europejskiej, angażowanie w zachodzące przemiany pozarządowych organizacji obywatelskich.

Ważnym nurtem działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego było i jest popularyzowanie lokalnych inicjatyw gospodarczych, społecznych, edukacyjnych i proekologicznych. Wspólnie z podmiotami gospodarczymi, takimi jak: izby gospodarcze, zrzeszenia, związki, fundacje, stowarzyszenia, samorządy, banki, itp., realizować będziemy projekty pro społeczne, konkursy oraz promocję ludzi i ich dokonań.

Od roku 2000 realizujemy projekt pod nazwą „Konsumencki Konkurs Jakości Usług”, a wraz z Wielkopolską Fundacją Żywnościową i poznańskimi mediami także „Konsumencki Konkurs Jakości Produktów” „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”. Celem tych konkursów jest promocja polskiej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej oraz zwiększenie aktywności gospodarczej zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.

Rozwijamy działania promujące wybitnych ludzi nauki, kultury, sztuki, gospodarki i edukacji w ramach projektów: „Złoty Hipolit” – „Wybitna Osobistość Pracy Organicznej” oraz „Lider Pracy Organicznej”.

Nie zapominamy także o obywatelach zagranicznych, którzy inwestują w Polsce, lub działają na rzecz Polski w różnych obszarach społeczno - ekonomicznej i naukowo - kulturalnej aktywności. Realizowane są obecnie dwa projekty honorowania takich osobistości: „Złoty Honorowy Hipolit” oraz „Honorowy Hipolit”.

Ważnym elementem naszych działań jest współpraca Towarzystwa z mediami, oraz rozwijanie własnej działalności informacyjno – opiniotwórczej w formie portalu internetowego EuroPartner – www.europartner.com.pl a także stron www Towarzystwa – www.thc.org.pl.

Istotnym obszarem zainteresowania i działań Towarzystwa są środowiska małomiasteczkowe i wiejskie, gdzie tradycje pracy organicznej są ciągle żywe. Działać tam będziemy nadal na rzecz restrukturyzacji rolnictwa i obszarów wiejskich, unowocześniania infrastruktury technicznej i społecznej. Będziemy też wspomagać indywidualne inicjatywy ludzi, liderów środowisk lokalnych.

Obecność Polski w Unii Europejskiej uważamy za wielką szansę dla naszego kraju. W środowisku naszego regionu będziemy upowszechniać wiedzę o Unii Europejskiej oraz wspierać działania służące procesowi jej rozwoju.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego dużą uwagę przywiązuje do krzewienia nowoczesnej wiedzy gospodarczej, do kształtowania się postaw proekologicznych, do przepływu informacji o inicjatywach cywilizacyjnych, kulturalnych, do wymiany informacji z zagranicą. Dlatego w ramach naszej działalności będziemy realizować projekty edukacyjne, projekty przeciwdziałania bezrobociu, tworzymy programy stypendialne dla uzdolnionej młodzieży, zwłaszcza ze środowisk małomiasteczkowych i wiejskich.

Towarzystwo stworzyło platformę współdziałania dla młodej polskiej inteligencji powołując Klub Młodych Pozytywistów. Grupuje on młodych naukowców, przedsiębiorców, menadżerów, twórców sztuki, dziennikarzy i filmowców. Klub jest miejscem wzajemnego poznawania się tych młodych ludzi, miejscem dyskusji na nurtujące ich tematy, a także miejscem tworzenia się nowych koncepcji społeczno-ekonomicznych, filozoficznych i naukowych. Klub Młodych Pozytywistów jest także miejscem spotkań z wybitnymi osobistościami kultury, nauki i biznesy z kraju i zagranicy.

Nasze Towarzystwo stoi na stanowisku, że zdobywanie przez młodą generację wiedzy, rozwój nauki i permanentna edukacja społeczeństwa muszą się stać podstawowym elementem rozwoju europejskiej cywilizacji.

Nawiązując do tradycji Hipolita Cegielskiego, nasze Towarzystwo będzie wspierać wszystkie projekty służące pozytywistycznym działaniom na rzecz środowisk lokalnych, wspierać projekty inicjatyw obywatelskich. Rozwijać będziemy własne wydawnictwa z tego zakresu.

Tak, jak przed wiekiem, teraz na początku XXI stulecia Polska, jako członek Unii Europejskiej ma niepowtarzalną szansę dołączenia do krajów wysoko rozwiniętych. Polskie społeczeństwo musi szybko stać się społeczeństwem obywatelskim, konkurencyjnym wobec innych społeczeństw Unii Europejskiej, społeczeństwem ludzi nowocześnie wykształconych i wnoszących najbardziej wartościowe pierwiastki naszej narodowej tożsamości do współczesnej cywilizacji globalnej.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego będzie podejmować i wspierać wszelkie działania służące realizacji tego celu.

Roczne sprawozdania z działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego są dostępne do wglądu w siedzibie Towarzystwa.

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem