Aktualności


Nagrody Złotego Hipolita 2010 dla Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej


Uroczystość wręczenia tegorocznym laureatom nagród Złotego Hipolita 2010 oraz dyplomów Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej odbyła się tradycyjnie w dniu 27 listopada, w ostatnią sobotę tego miesiąca , w Poznaniu, w historycznej Białej Sali Urzędu Miasta przy Placu Kolegiackim. W tym roku, była to już jubileuszowa, dziesiąta uroczystość honorowania Wybitnych Osobistości Pracy Organicznej nagrodą Złotego Hipolita. Nagroda została ustanowiona przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w roku 2001 i wtedy to, pierwszą, specjalną Statuetkę Złotego Hipolita, symbolizująca nagrodę, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dr Marian Król przekazał w dniu 1 sierpnia 2001 w Watykanie, podczas jubileuszowej audiencji generalnej, jako dar  od Towarzystwa dla Ojca Świętego, Jana Pawła II. Od tamtego pamiętnego wydarzenia, kiedy Papież-Polak, Jan Paweł II pobłogosławił inicjatywie Towarzystwa, aby wyróżniać i nagradzać osobistości będące wzorcem  pracy dla dobra ogółu, nagrody Złotego Hipolita otrzymało już ponad stu laureatów.

 
W tegorocznej ceremonii, Kapituła Złotego Hipolita nagrodą Dyplomu Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetką Złotego Hipolita wyróżniła następujące osoby: Prof. Leszka Balcerowicza – byłego I wicepremiera w rządzie Tadeusza Mazowieckiego i byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2001-2007; Prof. Jadwigę Kaliszewską – wybitną artystkę skrzypaczkę, pedagoga w Akademii Muzycznej w Poznaniu; Prof. Andrzeja Legockiego – przewodniczącego Wydziału II Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, wybitnego naukowca i odkrywcę; Księdza Eugeniusza Makulskiego -  kustosza- seniora Sanktuarium, budowniczego Sanktuarium Maryjnego w Licheniu; Prof. Zbigniewa Pawłowskiego – wybitnego parazytologa, profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu;  Adama Smorawińskiego – przedsiębiorcę, mecenasa sztuki łowieckiej; Prof. Jacka Wiesiołowskiego – prezesa Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród tegorocznych laureatów zasiadł również Bogusław Kaczyński - publicysta i animator kultury muzycznej, laureat Złotego Hipolita 2009, który w ubiegłym roku, w listopadzie 2009, z powodu poważnej choroby nie mógł przybyć do Poznania na podobną do tegorocznej uroczystości.

Do tegorocznych Laureatów Nagrody Złotego Hipolita specjalny list gratulacyjny wystosował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Bronisław Komorowski. W liście tym czytamy m.in.:” Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania na uroczystości wręczenia statuetek Towarzystwa imienia Hipolita Cegielskiego — Złotych Hipolitów.  

Gratulacje i słowa uznania kieruję do tegorocznych laureatów, Profesorów Jadwigi Kaliszewskiej, Leszka Balcerowicza, Andrzeja Legockiego, Zbigniewa Pawłowskiego, Jacka Wesołowskiego, Księdza Eugeniusza Makulskiego oraz Pana Adama Smorawińskiego. Mimo, że sztuka, nauka, biznes, świat polityki i duszpasterstwo to dziedziny tak odległe od siebie, łączy Państwa pasja i zaangażowanie, z jakimi oddają się Państwo swojej pracy oraz starania o umacnianie solidaryzmu społecznego. Wybitne osiągnięcia Państwa - te obecnie nagradzane i wiele następnych, których Państwu życzę — stanowią wielką wartość w perspektywie modernizacji i rozwoju cywilizacyjnego naszej Ojczyzny, będąc kluczem do zapewnienia Polsce lepszego kształtu w przyszłości.  

Cieszę się, że na początku XXI wieku nie brak popularyzatorów myśli Hipolita Cegielskiego oraz tych, którzy zasługują na miano jego naśladowców. Proszę zatem. Szanowni Laureaci, o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności oraz satysfakcji — tej związanej z realizacją własnych zamierzeń i szlachetnych ambicji, oraz tej wypływającej z poczucia dobrze spełnionego obowiązku wobec Ojczyzny i społeczeństwa”. 

Białą Salę Urzędu Miasta Poznania podczas ceremonii wręczania nagród Złotego Hipolita wypełniła po brzegi cała elita poznańskiego środowiska osobistości nauki, kultury, polityki, sfery gospodarczej, władz miasta i regionu. Uroczystość wzbogacił  wykład prof. dr hab. Mariana Goryni, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i zarazem przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita 2010 ( Zapis tego interesującego wykładu publikujemy poniżej ). Statuetki Złotego Hipolita oraz Dyplomy Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej  laureatom wręczali: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król oraz przewodniczący Kapituły Złotego Hipolita – prof. dr hab. Marian Gorynia. Po odebraniu nagrody, Dostojni Laureaci dzielili się z zebraną publicznością swoimi refleksjami na temat ideałów pracy organicznej i jej znaczenia we współczesnej epoce. Ceremonię zakończyło jak zawsze spotkanie uczestników z laureatami, wymiana opinii, gratulacje.(GMT)

 

Głównym Sponsorem tegorocznej uroczystości wręczenia Statuetek Złotego Hipolita była Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu, której dziękujemy za wsparcie finansowe organizacji uroczystości.


Dalszymi sponsorami byli : PZU S.A. Oddział w Poznaniu, oraz Bank BGŻ S.A., BRE Bank S.A., FAWOR Spółdzielnia Piekarsko-Ciastkarska i Strauss Cafe Poland S. z o.o. Wszystkim sponsorom Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego składa serdeczne podziękowanie. 
 

Oto zapis wykładu prof. dr hab. Mariana Goryni
rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita 2010
 
Szanowni Państwo,
 
stoję dziś przed Państwem w podwójnej roli, bowiem dane mi jest spotkać się z Państwem nie tylko jako Rektorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale również jako członkowiKapituły „Złotego Hipolita”, przyznającej godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, co poczytuję sobie za zaszczyt i szczególne wyróżnienie. Te dwie role są zresztą z sobą ściśle powiązane. Gdybym nie był rektorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z pewnością nie dostąpiłbym godności przewodniczenia Kapitule.
 
W dzisiejszych skomercjalizowanych czasach, w polityce i gospodarce, w nauce i mediach, w kulturze i sztuce niezmiernie trudno dostrzec w naszej zbiorowości niezwykłe oraz charyzmatyczne i kreatywne postacie, które swoimi dokonaniami i zachowaniami porywałyby ogół społeczeństwa. A przecież nasze społeczeństwo, podobnie jak wszystkie inne nacje, potrzebuje liderów, jednostek określających zasady postępowania, styl życia, czy nawet formy rozrywki odpowiadające możliwościom i aspiracjom współczesnego człowieka. Wszak nie brakuje nam ludzi zdolnych do tego, aby być liderami w różnych dziedzinach naszego życia. Wiem coś o tym na przykładzie mojej Uczelni. To ogromne wyzwanie również dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, aby ich wyłowić, wypromować oraz pielęgnować ich talenty i możliwości. Bowiem nasza Uczelnia jest miejscem nie tylko zdobywania wysokich umiejętności zawodowych, ale także miejscem poszukiwania wartości i świadomego kształtowania osobowości przez członków przyszłej elity kulturalnej, naukowej oraz politycznej Polski.
 
Chylę tu czoła przed całokształtem działań Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które ma niekwestionowane zasługi na tym polu, powołując w ramach swoich struktur Klub Młodych Pozytywistów, czy organizując uroczystości takie, jak dzisiejsza, podczas której siedem wybitnych postaci ze świata nauki, biznesu i tzw. sfery duchowej odbierze statuetki Złotego Hipolita oraz Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej za rok 2010.
           
Szanowni Państwo,
 
chciałbym podzielić się z wszystkimi tutaj obecnymi kilkoma refleksjami ujmującymi percepcję tegorocznych Laureatów z punktu widzenia Kapituły, która wszystkie kandydatury szczegółowo analizowała i oceniała.
 
Proszę mi pozwolić na początku wspomnieć o jednym z Laureatów ubiegłorocznych, który nie mógł odebrać statuetki w 2009 roku. Mam na myśli Pana Bogusława Kaczyńskiego, którego encyklopedyczną wiedzę na temat muzyki i niezwykły kunszt w jej wykorzystaniu wszyscy znamy i podziwiamy. Jest On osobistością w pełnym tego słowa znaczeniu, osobistością niezwykle popularną, a jednocześnie szanowaną za profesjonalizm i wdzięk, wręcz uwielbianą, w szczególności przez szerokie rzesze telewidzów. Pana Bogusława Kaczyńskiego proszę o przyjęcie najlepszych gratulacji od Kapituły Złotego Hipolita 2010.
 
O tym, jak zacne i szacowne jest gremium tegorocznych Laureatów świadczy między innymi fakt, iż czworo spośród wyróżnionych dziś osób uhonorowano godnością doktora honoris causa kilkunastu uczelni, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest w tym gronie również pan profesor Leszek Balcerowicz, doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z czego szczególnie jestem dumny. Sylwetki Pana Profesora przedstawiać nikomu nie trzeba, a jego zasług i dokonań – ze względu na ograniczenia czasowe – wymienić tu nie sposób. Miałem przyjemność i honor szczegółowo przedstawić i ocenić działalność profesora Leszka Balcerowicza pełniąc w tym roku funkcję recenzenta w postępowaniu o nadanie Mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 
Ogromnie się cieszę, iż Kapituła wyróżniła godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej osobę pani profesor Jadwigi Kaliszewskiej, doktora honoris causa i pedagoga zaprzyjaźnionej z nami Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, wybitnej skrzypaczki, laureatki wielu międzynarodowych konkursów skrzypcowych, której niekwestionowane zasługi promowania młodych talentów trudno przecenić. Spod skrzydeł Pani Profesor wyszło blisko siedemdziesięciu absolwentów, wśród których znajdują się zdobywcy około 200 nagród przyznanych na krajowych i międzynarodowych konkursach skrzypcowych. Pani Profesor jest również jedną z założycielek Państwowego Liceum Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Poznaniu zwanego „Szkołą Talentów”, a także jurorem wielu konkursów skrzypcowych oraz kameralnych w Polsce i za granicą.
 
Środowisko naukowe naszego miasta i uniwersytetu jest dumne z uhonorowania całokształtu pracy naukowej i organizacyjnej kolejnego laureata – pana profesora Andrzeja Legockiego, wybitnego Wielkopolanina, doktora honoris causa kilku polskich uczelni, twórcy jednego z najsilniejszych w Polsce ośrodków biologii strukturalnej i molekularnej, długoletniego dyrektora Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk oraz prezesa Polskiej Akademii Nauk. Poza niezwykłym wprost zaangażowaniem w prace Polskiej Akademii Nauk, Pan Profesor prowadzi również nowoczesne badania nad opartymi o rośliny transgeniczne szczepionkami, mającymi chronić ludzi i zwierzęta. Na olbrzymie uznanie zasługują więc zarówno osiągnięcia badawcze, jak i organizacyjne Pana Profesora.
 
Z ogromnym szacunkiem odnoszę się również do całokształtu dokonań księdza Eugeniusza Makulskiego – inicjatora powstania, a następnie Kustosza-Seniora, największej świątyni w Polsce i jednej z największych na świecie –   Sanktuarium Maryjnego w Licheniu.
 
Trudno przecenić także zasługi i dokonania pana profesora Zbigniewa Pawłowskiego – nestora polskiej medycyny tropikalnej, profesora Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz doktora honoris causa Wojskowego Uniwersytetu Medycznego, wielkiego lekarza i uczonego o międzynarodowej pozycji i ogromnych osiągnięciach, zasłużonego dla polskiej parazytologii i rozwoju tej dziedziny w naszym kraju.
 
Szanowni Państwo,
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zawsze przykładał ogromną wagę do współpracy z praktyką gospodarczą. Zatem z niekłamaną i szczególną satysfakcją witam w gronie Laureatów osobę pana Adama Smorawińskiego, wybitnego przedsiębiorcę, 13-krotnego Mistrza Polski w rajdach oraz wyścigach samochodowych, członka Kadry Narodowej Polskiego Związku Motorowego, który potrafił „przekuć” sukces na arenie sportowej w doskonale prosperujący biznes, podpisując pod koniec 1990 roku umowę importerską z producentem samochodów BMW. Umowa ta zaowocowała uzyskaniem przez rodzinne przedsiębiorstwo braci Andrzeja i Wojciecha Smorawińskich statusu Wyłącznego Importera BMW AG w Polsce. To świetny przykład do naśladowania dla studentów naszego Uniwersytetu.
 
Szacowne grono laureatów zamyka – oczywiście ze względu na  porządek alfabetyczny – myślę, że mogę tak powiedzieć, przyjaciel Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, pan profesor Jacek Wiesiołowski, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wybitny historyk, a zarazem prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który – z dumą stwierdzam – uświetnia co roku uroczystości inaugurujące nowy rok akademicki na naszej Uczelni.
 
Szanowni Państwo,
 
kiedy przyglądam się tak szacownemu gronu dzisiejszych Laureatów, odnoszę nieodparte wrażenie, iż Patron Towarzystwa – Hipolit Cegielski, byłby dumny, że rozpoczęte przez Niego dzieło pracy organicznej ma tak godnych i zacnych następców. Można z całą odpowiedzialnością i doniosłością podkreślić, że tegoroczni Laureaci to współczesne wcielenia Hipolita Cegielskiego. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo zgodzą się z tym sformułowaniem.
 
Postać Hipolita Cegielskiego, to ponad wszelką wątpliwość doskonały wzór do naśladowania dla wszystkich przedsiębiorczych i ambitnych ludzi, którzy chcą w karierze zawodowej osiągnąć sukces. Ten wybitny Wielkopolanin potrafił porażkę zawodową, „przekuć” w spektakularny sukces, przekształcając sklep z wyrobami żelaznymi w fabrykę, która wyrosła na symbol Wielkopolski i na trwałe wpisała się w historię naszego miasta, regionu i kraju.
 
Marzeniem moim, jako rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest, aby absolwenci naszej Uczelni z równą naszym dzisiejszym laureatom łatwością, umieli łączyć zdobytą podczas studiów wiedzę teoretyczną z wielką kulturą osobistą, z humanistycznymi ideałami, pożytkując tę wiedzę dla rozwoju naszego kraju.
 
Szanowni Państwo, Szanowni Laureaci,
 
w imieniu Kapituły „Złoty Hipolit” 2010 wszystkim Laureatom bardzo serdecznie gratuluję.
Moje wystąpienie daje mi także okazję do publicznego podziękowania wszystkim członkom Kapituły Złotego Hipolita 2010 za znakomitą współpracę w wyłonieniu Laureatów.
 
Dziękuję uprzejmie za uwagę.

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem