Aktualności

2020-rok-swietego-jana-pawla-iiprogram-uroczystoscitowarzystwa-im-hipolita-cegielskiego

2020 Rok Świętego Jana Pawła II Program uroczystości Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Rok 2020 ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II w środowisku wielkopolskich pozytywistów-organiczników stał się czasem szczególnego upamiętniania Osoby Polaka Papieża – Jana Pawła II i utrwalania historii życia i Pontyfikatu Jego Świątobliwości wśród młodzieży. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w wyjątkowy sposób związane swoją historią i działalnością z Janem Pawłem II z którego błogosławieństwem otrzymanym przez prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla podczas Audiencji Generalnej w Watykanie w roku 2001, przygotowało bogaty program obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – późniejszego Papieża Jana Pawła II. Wśród punktów tego programu znajduje się Międzyszkolny Konkurs – Test o życiu i Pontyfikacie Świętego Jana Pawła II, w 100-lecie Jego urodzin. Ponieważ konkurs ten adresowany jest przede wszystkim do środowiska młodzieży - uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, Towarzystwo konkurs realizuje we współpracy z Zespołem Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu, a także kartę zgłoszenia się do udziału w konkursie, oraz kartę zgody rodziców-uczestnika konkursu na zgłoszenia się ich dziecka do konkursu.


Rok 2020 ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II w środowisku wielkopolskich pozytywistów-organiczników stał się czasem szczególnego upamiętniania Osoby Polaka Papieża – Jana Pawła II i utrwalania historii życia i Pontyfikatu Jego Świątobliwości wśród młodzieży. Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w wyjątkowy sposób związane swoją historią i działalnością z Janem Pawłem II z którego błogosławieństwem otrzymanym przez prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla podczas Audiencji Generalnej w Watykanie w roku 2001, przygotowało bogaty program obchodów 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – późniejszego Papieża Jana Pawła II. Wśród punktów tego programu znajduje się Międzyszkolny Konkurs – Test o życiu i Pontyfikacie Świętego Jana Pawła II, w 100-lecie Jego urodzin. Ponieważ konkurs ten adresowany jest przede wszystkim do środowiska młodzieży - uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych, Towarzystwo konkurs realizuje we współpracy z Zespołem Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Poniżej zamieszczamy Regulamin Konkursu, a także kartę zgłoszenia się do udziału w konkursie, oraz kartę zgody rodziców-uczestnika konkursu na zgłoszenia się ich dziecka do konkursu.

Oto te dokumenty :

R E G U L A M I N
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU - TESTU
O ŻYCIU I PONTYFIKACIE
ŚWIĘTEGO  JANA PAWŁA II
W 100 - LECIE JEGO URODZIN

1. Organizator:
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu we współpracy
z Zespołem Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

2. Cele konkursu:
- popularyzacja wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych oraz pierwszych i drugich szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat życia
i pontyfikatu Papieża Świętego Jana Pawła II.
- zainspirowanie uczestników do poszerzania wiedzy o wybitnym Polaku
i niekwestionowanym autorytecie.
- wdrażanie do samodzielnego zdobywania wiadomości.

3. Tematyka konkursu:
„Międzyszkolny konkurs - test wiedzy o Karolu Wojtyle – Świętym Janie Pawle II w 100 - rocznicę urodzin”.

4. Warunki konkursu:
Udział w konkursie – teście wiedzy, mogą brać uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz I i II szkół ponadpodstawowych.

5. Forma konkursu:
Test wiedzy o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II.

6. Terminarz:
- Karty zgłoszeń do konkursu należy dostarczyć drogą mailową na adres towarzystwo@thc.org.pl do 24 kwietnia 2020 r. do godziny 14.00 - Konkurs odbędzie się w świetlicy Zespołu Szkół Komunikacji im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ul. Fredry 13
w dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 1200
- Uroczyste wręczanie nagród dla uczestników nastąpi w dniu 12 maja 2020 r. podczas Konferencji Naukowej w Auli Lubrańskiego UAM
w Poznaniu o godzinie 10.00

7. Nagrody:
- Sprawdzenia testu wiedzy dokona komisja powołana przez Organizatora
- W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów za test podstawowy – zorganizowany będzie test dodatkowy. Decyzje komisji są ostateczne
- Organizator przewiduje przyznanie nagród rzeczowych i dyplomów

8. Informacje dodatkowe:
- Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
- Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Organizatora do celów organizacyjnych i promocyjnych konkursu,
- Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.thc.org.pl/

9. Załączniki:
- Karta zgłoszenia ucznia/szkoły do konkursu oraz oświadczenie
o wyrażeniu zgody rodziców/prawnych opiekunów na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych.

DOKUMENTY DO POBRANIA
© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem