Idea i cel działania

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego to wizytówka pracy organicznej w Polsce. Zdobyło zaufanie ludzi oraz znaczących instytucji na poziomie całego kraju oraz wybranych ośrodków w Europie. Nagradza, inspiruje i kreuje to, co jest odpowiedzialne za jakość polskiej kultury, gospodarki i życia społecznego. Czyni to nieprzerwanie od ponad 20 lat.

Działalność Towarzystwa na trwale wpisała się w dzieje podmiotów życia obywatelskiego funkcjonujących pro publico bono – dla dobra publicznego. Członkami Towarzystwa są przedstawiciele rozmaitych zawodów, profesji i opiniotwórczych środowisk. Celem Towarzystwa jest, aby ich wspólne działania pokazywały i utrwalały etos pracy organicznej oraz jej rozmaite wymiary we współczesnym życiu społecznym – w myśl historycznego faktu, że Wielkopolanie zawsze charakteryzowali się wysokim poziomem cnót obywatelskich. Wartości takie jak poczucie obowiązku, odpowiedzialność za słowa i czyny, punktualność, gospodarność, rzetelność i uczciwość pozostają drogowskazami działań naszej organizacji. Naśladowanie tych cnót sprawia, że jesteśmy lepsi i bardziej świadomi swojego miejsca w społeczeństwie.

W swoim programie i działaniach Towarzystwo odwołuje się do postaci czołowego prekursora cywilizacyjnego i gospodarczego awansu Wielkopolski w XIX wieku – Hipolita Cegielskiego. Ten wielki Polak, Wielkopolanin, żył w latach 1913-1968. Mimo, że zmarł stosunkowo młodo, bo w wieku 55 lat, podejmowane przez niego przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarki, a także w sferze nauki i kultury mają taką wagę, iż mogą być wzorcem dla kolejnych pokoleń Wielkopolan, Polaków oraz mieszkańców całego świata.

Kontynuując ideę pracy organicznej, której orędownikiem był Hipolit Cegielski, Towarzystwo upowszechnia wiedzę o jego życiu i dokonaniach służących przed laty podnoszeniu poziomu gospodarczego, edukacyjnego, kulturowego i duchowego społeczeństwa. Jest to działanie na rzecz rozwijania i utrwalania nowoczesnego pozytywizmu wśród współczesnego społeczeństwa polskiego.

Dziś Towarzystwo ma około 100 członków; własny sztandar i hymn, którego tytuł „Labor Omnia Vincit” promuje maksymę „Praca wszystko zwycięża”. Towarzystwo ma kilkutysięczną rzeszę przyjaciół i sympatyków, którzy aktywnie uczestniczą w kreowaniu jego działalności na rzecz upowszechniania postaw patriotycznych i wdrażaniu idei pracy organicznej. Do czołowych projektów realizowanych przez Towarzystwo należą:Statuetka Złotego Hipolita

Realizując swoje statutowe zadania Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w szczególny sposób honoruje ludzi, którzy nie tylko należycie wykonują swoje obowiązki, ale pozytywnie wpływają na innych, mobilizując ich do pracy i dając przykład godny naśladowania. Wyrazem takich właśnie działań jest nadawanie szczególnie wyróżniającym się osobom godności „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” wraz ze statuetką „Złotego Hipolita”.

Pierwszą Statuetkę Złotego Hipolita, z rąk dr. Mariana Króla, Prezydenta Towarzystwa, otrzymał w darze święty Jan Paweł II, w dniu 1 sierpnia 2001 roku, podczas 1000. audiencji generalnej w Watykanie. Ojciec Święty pobłogosławił naszą działalność i podziękował za przekazany Jemu dar. Decyzje Kapituły są autonomiczne i niepodważalne. Kandydatura do bycia laureatem Statuetki „Złotego Hipolita” nie podlega głosowaniu. Musi być przyjęcia poprzez aklamację.

Statuetka Honorowego Hipolita

Drugim dużym projektem Towarzystwa jest przyznawanie i wyróżnianie statuetką Honorowego Hipolita oraz godnością „Lider Pracy Organicznej” (honoruje Polaków) lub „Przyjaciel Polski i Polaków” (honoruje obcokrajowców) wybitnych przedstawicieli różnych sfer życia społecznego, nauki, kultury i sztuki oraz gospodarki.

Kapitule Honorowego Hipolita przewodniczą rektorzy wyższych uczelni z Wielkopolski. Pierwszą statuetkę wraz z nadaniem godności otrzymał przedsiębiorca dr Jan Kulczyk. Statuetka jest przyznawana od 2002 roku. Zgłaszającymi do nagrody są osoby publicznego zaufania oraz sami laureaci.

Medal „Labor Omnia Vincit”

Towarzystwo, chcąc dać wyraz uznania, szacunku i podziękowania dla osób szczególnie zaangażowanych w krzewienie idei pracy organicznej oraz w działalność charytatywną i pomoc drugiemu człowiekowi ustanowiło w 2005 roku: Srebrny i Złoty Medal „Labor Omnia Vincit” („Praca Wszystko Zwycięża”). Medale te otrzymują zarówno osoby krajowe, jak i zagraniczne.

Zgłaszającymi do nagrody są osoby publicznego zaufania oraz sami laureaci.

Medal Młodego Pozytywisty

Dużą wagę Towarzystwo przywiązuje do pracy z młodzieżą oraz ich inspirowania ideałami pracy organicznej. Od 2002 roku realizowany jest projekt „Klub Młodych Pozytywistów”. Bycie laureatem Medalu Młodego Pozytywisty wiąże się z uzyskaniem członkostwa w prestiżowym Klubie Młodych Pozytywistów. Zrzesza on ponad 300 liderów różnych branż. „Medal Młodego Pozytywisty” wyróżnia szczególnie aktywnych młodych właścicieli, prezesów, dyrektorów i pracowników firm oraz przedsiębiorstw, instytucji kulturalnych i artystycznych oraz wyższych uczelni. Laureatów cechować musi przedsiębiorczość, innowacyjność, pełne zaangażowanie w wykonywaniu obowiązków zawodowych i wysoka kultura osobista. Wnioski o nadanie medalu składać mogą organizacje i instytucje, osoby publicznego zaufania oraz sami laureaci.

Przedsiębiorczość

Kluczową rolę odgrywa stała współpraca ze środowiskiem wielkopolskiego i polskiego biznesu. W 2016 roku Towarzystwo powołało Polski Klub Przedsiębiorczości Hipolita Cegielskiego (PKP HC). Jego członkami są polskie firmy znane na całym świecie, dzięki którym gospodarka kraju i regionu ma swoją wiarygodność i reprezentację. Członkami-założycielami PKP HC są praktycy-eksperci z różnych branż.

Uniwersalny wymiar przedsiębiorczości podkreślają liczne ogólnopolskie i regionalne konferencje, szkolenia, debaty i gale z udziałem gości z zagranicy. Towarzystwo jest ich organizatorem, współorganizatorem, partnerem lub patronem honorowym.

Certyfikat „Najlepsze w Polsce – The Best in Poland”

„Najlepsze w Polsce” – The Best in Poland” (wcześniej godło „Dobre bo Polskie”, które od 1992 roku nagradzało produkty, a od 2000 roku usługi) – certyfikat przyznawany w ramach Ogólnopolskiego Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług. Obejmuje konsumencką ocenę jakości produktów wytwarzanych w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz jakości usług świadczonych przez rzemiosło i innych usługodawców. Istotną wartością tych konkursów jest fakt, że o przyznaniu godła i certyfikatu decydują konsumenci oraz usługobiorcy korzystający z usług.

Najbardziej cenieni producenci i usługodawcy honorowani są Statuetką Hipolita na kamieniu. Od początku działalności wręczyliśmy łącznie laureatom konkursów ponad 2 tysiące certyfikatów i 200 statuetek. Certyfikaty „Najlepsze w Polsce” są przyznawane od 2004 roku.

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny ma charakter ogólnopolski. Z jego pomocy mogą korzystać uzdolnieni uczniowie szkół średnich i studenci z niskimi dochodami, zwłaszcza z regionów wiejskich i z małych miast.

Zarząd Towarzystwa przyznaje stypendia uczniom szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni, uzyskującym dobre wyniki w nauce oraz wyróżniającym się aktywnością społeczną na rzecz swojej uczelni i środowiska.

Środki na Fundusz Stypendialny gromadzi się z darów osób fizycznych oraz wpłat i dotacji firm i innych podmiotów gospodarczych.

Dziś Towarzystwo ma swoich stypendystów we wszystkich województwach na terenie Polski.

Szkoły, instytucje i wolontariusze

Ważnym ogniwem działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest współpraca ze szkołami noszącymi imię Hipolita Cegielskiego jako patrona szkoły. Towarzystwo współpracuje także ze szkołami i organizacjami społecznymi, które za swą aktywną działalność otrzymały od Towarzystwa statuetkę lub popiersie Hipolita Cegielskiego.

Działalność Towarzystwa prowadzona jest społecznie, na zasadach non-profit. Przy Towarzystwie działa liczna grupa wolontariuszy, którzy wspomagają działalność merytoryczną Towarzystwa.

Budowa pomników: Hipolita Cegielskiego i Ignacego Jana Paderewskiego

Niezwykle wartościowymi przedsięwzięciami Towarzystwa o szczególnej wymowie patriotycznej i wychowawczej było podjęcie inicjatywy i wybudowanie w Poznaniu dwóch pomników: Hipolita Cegielskiego - w 2009 roku i Ignacego Jana Paderewskiego - w 2015 roku.

Honorowy Patronat nad budową pomnika Hipolita Cegielskiego oraz ceremonią jego odsłonięcia w dniu 19 września 2009 roku objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki. W 2010 roku Towarzystwo wyszło z inicjatywą budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na placu im. Stefana Stuligrosza przed Akademią Muzyczną jego imienia. To niezwykłe dzieło zostało zrealizowane przez Towarzystwo w okresie pięciu lat wyłącznie ze środków społecznych.

Honorowy Patronat nad uroczystością odsłonięcia w dniu 6 maja 2015 roku Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem