61-817 Poznań, ul. Garncarska 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Godność Wybitnej Osobistości
Pracy Organicznej i Statuetka Złotego Hipolita
dla dr Mariana Króla
twórcy Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Dr Marian Król, prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego jest absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu ( dzisiaj Uniwersytet Przyrodniczy ), a doktorat z nauk ekonomicznych obronił  w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dr Marian Król jest wieloletnim działaczem państwowym, byłym Wojewodą Poznańskim, posłem na Sejm RP dwóch kadencji, byłym członkiem Komisji Konstytucyjnej, oraz członkiem wielu organizacji społecznych i towarzystw gospodarczych. Dr Marian Król jest charyzmatycznym, powszechnie szanowanym i uznanym autorytetem w regionie wielkopolskim i w kraju, jako organizator wielu przedsięwzięć gospodarczych, projektów społecznych i kulturalnych. Dr Marian Król jest też autorem  licznych publikacji specjalistycznych z zakresu ekonomiki rolnictwa i gospodarki żywnościowej, oraz ważnych pozycji książkowych, m.in. opisujących pobyt papieża Polaka, Jana Pawła II w Poznaniu i na Ziemi Wielkopolskiej, (Na zdjęciu: Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, Laureat Honorowej Nagrody Złotego Hipolita, charyzmatyczny twórca Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król.)

Dr Marian Król posiada wielu wysokich odznaczeń państwowych, wyróżnień i odznak honorowych. Dr Marian Król pełni też zaszczytną, patriotyczną ogólnopolską oraz światową funkcję Wielkiego Mistrza Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. W dniu 9 kwietnia 2016 roku podczas Walnego Zebrania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, przewodniczący  Kapituły Złotego Hipolita prof. dr hab. Józef Orczyk przekazał dr. Marianowi Królowi dyplom Godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej oraz Statuetkę Złotego Hipolita, decyzją Kapituły nadane Dostojnemu Laureatowi jeszcze w roku ubiegłym. (Na zdjęciu: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbiera Statuetkę Złotego Hipolita z rąk przewodniczącego Kapituły Złotego Hipolita, prof. dr hab. Józefa Orczyka ).Więcej

Prymas Polski, Metropolita Gnieźnieński
ks. Arcybiskup Wojciech Polak uznany
Liderem Pracy Organicznej


Dzień 15 grudnia 2015 roku, w historii Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, w historii miasta Gniezna i w historii Urzędu Prymasa Polski zapisany został jako ważnie wydarzenie kulturowe i społeczne. W tym bowiem dniu Jego Eminencja, ks. Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński i Prymas Polski – Wojciech Polak przyjął w Pałacu Prymasowskim delegację Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pod przewodnictwem Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla, aby odebrać Dyplom i Honorową Statuetkę Hipolita potwierdzające, że Jego Eminencja uznany został przez środowisko organiczników wielkopolskich jako Lider Pracy Organicznej. (Na zdjęciu: W chwilę po wręczeniu Jego Eminencji, Arcybiskupowi Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski insygnium Godności Lidera Pracy Organicznej – Statuetki Honorowego Hipolita. Od lewej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Jego Eminencja Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech Polak oraz Honorowa Członkini Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, prawnuczka Hipolita Cegielskiego – Zofia Cegielska – Doerffer. Foto: Andrzej Tonicki ).

Środowisko to uznało, a Kapituła Honorowego Hipolita potwierdziła, że Posługa Ewangeliczna, w szerokim rozumieniu jej zakresu jest w pełni zgodna z filozofią pracy organicznej, albowiem formuje i wychowuje człowieka do dobrego życia, działalności na rzecz wspólnoty, skutecznej obrony uniwersalnych wartości przed wszelkimi zagrożeniami, oraz tworzenia bezpieczeństwa  ekonomicznego rodziny i narodu jako całości. Takie uzasadnienie uhonorowania Jego Eminencji Prymasa Polski, Arcybiskupa Wojciecha Polaka godnością Lidera Pracy Organicznej otworzyło więc nowy obszar zainteresowania środowiska organiczników  polskim duchowieństwem i Posługą Pasterską naszych kapłanów, realizujących  zadania wynikające z programu edukacji katolickiej.

Do Pałacu Prymasowskiego, rezydencji Prymasa Polski w Gnieźnie, w dniu 15 grudnia 2015 roku przybyła delegacja Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w składzie: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, Zofia Cegielska – Doerffer, prawnuczka Hipolita Cegielskiego, Honorowa Członkini Towarzystwa, Edmund Dudziński – dyrektor Biura Towarzystwa, Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa i Jan Wesołowski – działacz społeczny Towarzystwa. Do delegacji dołączyli: Prof. dr hab. Józef Garbarczyk – rektor PWST im. Hipolita Cegielskiego w Gnieźnie,  Tomasz Budasz – Prezyden miasta Gniezna, oraz Starościna Powiatu Gnieźnieńskiego – Beata Tarczyńska. (Na zdjęciu: Jego Eminencja, Arcybiskup Gnieźnieński, Prymas Polski – Wojciech  Polak z zainteresowaniem ogląda  w towarzystwie Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Mariana Króla Dyplom Godności Lidera Pracy Organicznej. Foto: Andrzej Tonicki.)Więcej

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król laureatem  plebiscytu
"Medialna 5. Wielkopolski"25 listopada 2015 roku w siedzibie Collegium Da Vinci w Poznaniu odbyło się zakończenie plebiscytu zorganizowanego przez Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej na najbardziej przyjazne dla przedstawicieli mediów, dziennikarzy, osobistości publiczne i instytucje, organizacje i firmy. Zadaniem plebiscytu było wyłonienie „ Medialnej 5. Wielkopolski” – wskazanie jak dla pracy dziennikarzy i dla obiegu informacji w społeczeństwie ważne jest otwarcie na pytania płynące od społeczeństwa, jak ważne jest też finansowe wspieranie niezależnych mediów kierowaniem do nich reklam, sponsorowanych artykułów. (Na zdjęciu od lewej: prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król odbiera przyznany Mu dyplom z rąk  Dominika Górnego  członka Oddziału SDRP, w obecności Stefana Kosteckiego – drugi z lewej).

– Jak doskonale wiemy dla opinii publicznej jest niezmiernie ważne aby osoby, firmy oraz instytucje, do których zwracają się dziennikarze, były im życzliwe i skłonne do współpracy. Postanowiliśmy więc wybierać pięć osób, z którymi dziennikarzom najlepiej współpracowało się w kończącym się  roku. Wybieramy też Redaktora Roku, w którym najwyżej cenimy dziennikarski profesjonalizm oraz przestrzeganie etycznych kanonów zawodu – powiedział prowadzący Galę „Medialnej 5. Wielkopolski” redaktor Dominik Górny.Uroczystość wręczenia statuetek wraz z dyplomami odbyła się w siedzibie Collegium Da Vinci, a sponsorem wydarzenia były  firmy Auto Salon Polody i Press-Service Monitoring Mediów. Statuetki wykonał artysta-rzeźbiarz, Kazimierz Rafalik.Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem