Laureaci Medali Młodego Pozytywisty

Ułóż według:


Sponsorem projektu jest firma
ENEA S.A.

W siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, w Sali Hipolita Cegielskiego, w dniu 24 maja 2010 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia do Klubu Młodych Pozytywistów nowej grupy młodych ludzi, którzy dotychczasowymi osiągnięciami wpisali się w środowisko realizujące ideę pracy organicznej. Młodych Pozytywistów przyjął Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, wręczając każdemu z nich Plakietkę Młodego Pozytywisty i stosowny dyplom. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście, przedstawiciele władz regionu, reprezentanci mediów, członkowie Towarzystwa. Spotkanie z Młodymi Pozytywistami zakończyły nieformalne rozmowy przy kawie. ( Na zdjęciu: Młodzi Pozytywiście w Sali Hipolita Cegielskiego na zakończenie uroczystości zrobili sobie pamiątkową fotografię z prezydentem Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marianem Królem – stoi widoczny drugi od prawej )

Oto sylwetki Młodych Pozytywistów:

Filip Marcin Suś - asystent doradcy Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Filip Marcin Suś urodził się w Poznaniu. W latach 2004-2009 studiował politologię w Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W roku 2008 współtworzył Studencką Radę Miasta Poznania i został jej przewodniczącym. W tym okresie Studencka Rada Miasta Poznania zorganizowała liczne projekty skierowane do społeczności akademickiej miasta Poznania. Od stycznia 2010 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Studentów, Absolwentów i Przyjaciół wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu – BE SMART. Od roku 2008 jest pracownikiem administracji samorządowej.

Adam Suwart - dziennikarz czasopisma "Przewodnik Katolicki", urodził się w Poznaniu. Adam Suwart jest znanym w Poznaniu działaczem społecznym na rzecz miasta Poznania, jego społeczności i popularyzatorem historii. Mimo młodego wieku posiada ponad 15-letni staż w pracy społecznej i działalności publicznej. W latach 1998-2007 był działaczem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania, gdzie pełnił m.in. funkcję sekretarza Zarządu. Od 5 lat jest dziennikarzem „Przewodnika Katolickiego”, najstarszego polskiego tygodnika katolickiego, założonego w 1895 roku przez ówczesnego Prymasa Polski, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Poznańskiego - Floriana Stablewskiego. W pięcioletniej karierze dziennikarza napisał około 500 artykułów prasowych z dziedziny duchowości, historii Polski, Europy i Kościoła, zamieszczonych w „Przewodniku Katolickim”. Adam Suwart jest popularyzatorem dziejów Poznania i Archidiecezji Poznańskiej, autorem reportaży społecznych, wywiadów m.in. z 50 biskupami. Jest także współautorem książki „Ku wolności. Powstanie Poznańskie 1956”.

Dominik Górny - poeta młodego pokolenia, dziennikarz prasowy i radiowy, urodził się w Poznaniu. Doktorant u prof. dr. hab. Waldemara Łazugi, w roku 2008 ukończył z wyróżnieniem Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Od 2006 roku Dominik Górny jest członkiem Związku Literatów Polskich w Oddziale w Poznaniu, gdzie pełni funkcję asystenta zarządu Jest autorem sześciu książek poetyckich min.: „Delficka przepowiednia”, "Śladami Chrystusa", „Tropem światła”. Najnowsza z nich p.t. „Poemat o moim Chopinie” została zaliczona do najważniejszych wydarzeń Roku Chopinowskiego na świecie. Od 1999 roku prowadzi działalność dziennikarską. Publikuje w prestiżowych mediach m.in. w czasopiśmie „Merkuriusz”, magazynie EuroPartner, piśmie „Iskra”- wydawanym pod patronatem międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. Dominik Górny zajmuje się krytyką literacką, eseistyką, recenzowaniem. Przeprowadza też wywiady prasowe z osobistościami polskiej i światowej kultury. Działalność literacką łączy z pianistycznym hobby. ( Na zdjęciu: Dominik Górny ( drugi od lewej ) odbiera plakietkę Młodego Pozytywisty z rąk Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana króla )

Marcin Skorb - radca prawny, urodził się w Poznaniu i tutaj mieszka razem z żoną Anną. W 1993 r. ukończył VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu i rozpoczął stacjonarne studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1998 r obronił pracę magisterską i uzyskał tytuł magistra prawa. W tym samym roku został przyjęty na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Gospodarczego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie przez 8 lat prowadził działalność naukową i dydaktyczną, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu prawa dla pracowników m.in. ZUS, PZU S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A. W tym czasie, w 2001 r. zdał egzamin i został przyjęty na aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu, a w 2005 r. uzyskał tytułu radcy prawnego i został wpisany na listę radców prawnych. W tym samym roku zarejestrował Kancelarię Radcy Prawnego, w której obecnie wykonuje zawód radcy prawnego, specjalizując się w prawie gospodarczym i finansowym oraz procesach windykacyjnych. Aktywnie uczestniczył w organizacjach młodzieżowych m.in. w Związku Harcerstwa Polskiego oraz studenckich. Obok działalności zawodowej stara się rozwijać także w innych dziedzinach, m.in. ukończył kurs języka angielskiego w szkole „Anglo World Education” w Londynie. Interesuje się historią, fotografiką oraz nurkowaniem, które aktywnie uprawia, posiadając uprawnienia Advanced Scuba Diver.

Maciej Fiszer - fotografik, członek Związku Polskich Artystów Fotografików oraz Związku Polskich Fotografów Przyrody (od 1996 roku). Ukończył Politologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jego prace fotograficzne były prezentowane na wystawach indywidualnych w poznańskiej galerii pt - Syberia Śnieżne Wrota (2002), Od Świtu do Zmierzchu (2003) oraz w galerii Starego Browaru - Warta (2006), a także na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w całej Polsce. Swoje fotogramy publikował w magazynach „Pozytyw”, „Magazyn Rzeczpospolitej”, polskiej edycja „National Geographic” i innych. W swoim dorobku posiada autorskie albumy - Od świtu do zmierzchu (2003), Warta (2006), Metamorphosis (2009), monografie poświęcone wielkopolskiemu rolnictwu Alimentorum Cultor Optimus (2004 i 2007). Jego autorskie kalendarze fotograficzne zostały nagrodzone w kolejnych edycjach międzynarodowego konkursu VIDICAL - Złotym Liściem i I nagrodą publiczności (kalendarz autorski), srebrnym medalem Wielkopolski Kalendarz Rolniczy oraz Grand Prix (Warta).

Karolina Jaroszewska - muzyczka, wiolonczelistka młodego pokolenia. Urodziła się w Poznaniu. W wieku 19 lat uzyskała dyplom z wyróżnieniem w klasie Stanisława Pomorskiego w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Od 1995 do 2001 studiowała pod kierunkiem Zary Nelsovej w Julliard School w Nowym Jorku, którą ukończyła z dyplomami Bachelor i Master of Music. Pobierała również lekcje u Jürgena-Friedricha Sellheima, Igora Czilipika, Stanisława Firleja i Mischy Maiskyego oraz uczestniczyła w wielu kursach muzycznych, m.in. Aspen Music Festival and School (1994) i kursie wiolonczelowym im. Gregora Piatigorskiego w Los Angeles (1999). Jest stypendystką L. Rose Foundation, Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci Fundacji "Dla Talentu" Ewy Czeszejko-Sochackiej, Korpusu Konsularnego i Prezydenta miasta Poznania. Karierę solową Karolina Jaroszewska rozpoczęła w wieku szesnastu lat koncertem z orkiestrą Filharmonii Poznańskiej. Od tego czasu występuje w Europie i Stanach Zjednoczonych.Współpracuje z wieloma znakomitymi muzykami: Agnieszka Duczmal, Gery Kerrym, Jerzym Maksymiukiem, , Krystianem Zimermanem i innymi. Karolina Jaroszewska od 2005 jest członkiem Orkiestry Filharmonii Narodowej. ( Na zdjęciu Karolina Jaroszewska odbieta dyplom i plakietkę Młodego Pozytywisty z rąk Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla )

Sławomir Hinc - zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Urodził się w Śremie. W roku 2000 ukończył studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w roku 2005. Przygotowując doktorat prowadził zajęcia ze studentami na UAM-ie, jak również podjął pracę w Urzędzie Miejskim w Kórniku, w którym pełnił funkcję rzecznika prasowego i kierownika Referatu Promocji Gminy i Pozyskiwania Funduszy Pozabudżetowych. W 2006 roku został wybrany Radnym Miasta Poznania, a w roku 2010 został powołany na stanowisko Prezydenta Miasta Poznania.

Prof. Paweł Wiliński - prof. UAM, kierownik Katedry Postępowania Karnego. Studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył w latach 1994-1999 r. W latach 1996-1998 był prezesem ELSA-Poznań, w 1999 r. prezesem ELSA Poland. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Praca otrzymała I nagrodę w konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie w 2003 r. W 2007 r. na podstawie rozprawy Zasada prawa do obrony w polskim procesie karnym uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Od 2000 do 2007 r., był radca, starszym radcą, asystentem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aktualnie pełni funkcję głównego eksperta orzecznictwa w Trybunale Konstytucyjnym. Prof. Paweł Wiliński jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Karnego AIDP, od 2007 r. wiceprzewodniczącym sekcji polskiej. Jest także członkiem zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych. W 2007 r. otrzymał nagrodę Rektora I stopnia za osiągnięcia naukowe. W latach 2007-2009 był wykładowcą na polsko-niemieckich studiach prawniczych na Uniwersytecie Viadrina. W 2007 r. był członkiem zespołu ekspertów przy Ministrze Sprawiedliwości ds. zmian w ustawie o prokuraturze oraz rozdzielenia funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości. Od października 2008 r. kierownik Katedry Postępowania Karnego. Od września 2009 r. profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Od grudnia 2009 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Jest członkiem Komisji Dyscyplinarnej przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Główne kierunki zainteresowań naukowych obejmują: naczelne zasady procesowe, prawo do obrony, środki dowodowe, przewlekłość postępowania, prawo i postępowanie karne międzynarodowe, współpraca w sprawach karnych w Unii Europejskiej.

Robert Majchrzak - dyrektor ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - Oddział Poznań 2. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu. Od roku 1996 współpracuje z Nationale –Nederlanden, przekształconym w ING. Pierwszym etapem jego kariery zawodowej było stanowisko przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego w oddziale w Szczecinie. W I kwartale 1997 roku mógł się poszczycić najwyższą zebraną składką . Uzyskał tytuł najlepszego debiutu w firmie. Następnie objął stanowisko Unit Manager w oddziale 2 w Poznaniu. Stworzył od podstaw zespół sprzedażowy, z którym w dwóch kolejnych latach: 1997 i 1998 zajął pierwsze miejsce w kraju. Kolejnym etapem kariery było objęcie w listopadzie 1998 roku stanowiska Dyrektora Oddziału. Pod jego kierownictwem Oddział zdobywa liczne wyróżnienia i jest uważany za jeden z najlepszych w kraju. Robert Majchrzak jest liderem w sprzedaży Life, opiekuje się ogromna rzeszą klientów kat. VIP. Jego doświadczenie w pracy Przedstawiciela Ubezpieczeniowo-Finansowego ING pozwala skutecznie pomagać Klientom w podejmowaniu trafnych decyzji finansowych.

Błażej Dulat – aspirant policji, wiceprzewodniczący ZW NSZZ województwa wielkopolskiego. Urodził się w Poznaniu. Posiada wykształcenie średnie –techniczne (absolwent Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w Poznaniu – technik Budowy Maszyn), WSPiA. Do służby w Policji wstąpił w 1991 roku. Pracował jako policjant Wydziału Kryminalno - Rozpoznawczego ( 1991 – 1992); dzielnicowy Wydziału Prewencji KRP Poznań - Grunwald ( 1992 - 1994); asystent ds. wykroczeń, oskarżyciel publiczny w Sądzie Rejonowym w Poznaniu; nieetatowy kierownik zespołu oskarżycieli publicznych - od 2000 roku. Błażej Dulat jest od 1995 roku członkiem ZW NSZZ Policjantów. Początkowo działał w Zarządzie Terenowym KRP Grunwald, a później Kole KP Poznań – Grunwald. W roku 2004 po reaktywacji Zarządu Terenowego, wybrany został na przewodniczącego Zarządu Terenowego. Funkcję tę sprawuje do dziś. Od kwietnia 2006 roku - jest wiceprzewodniczącym ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego zwolniony z obowiązku wykonywania służby. Aspirant Błażej Dulat wzorowo pełni powierzone mu obowiązki. Był wyróżniany przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz przez Komendanta Miejskiego Policji w Poznaniu. Jest zaangażowanie w projekty o charakterze społecznym m.in. prewencji Kryminalnej, zapobiegania Alkoholizmowi. Za aktywny udział w pracach Terenowej Komisji ds. zapobiegania alkoholizmowi został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Poznania. ( Na zdjęciu Błażej Dulat, aspirant Policji, odbiera plakietkę Młodego Pozytywisty z rąk Prezydenta Towarzystwa – dr Mariana Króla )

dr Rafał Reczek - dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Urodził się w Grodzisku Wielkopolskim. W roku 2000 ukończył studia w Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskał w roku 2006. Swoje kwalifikacje wykorzystuje jako autor i redaktor publikacji książkowych oraz autor i współautor artykułów z zakresu archiwistyki i historii dotyczącej najnowszych dziejów Polski. Uczestniczy w konferencjach naukowych podejmując zagadnienia poruszające problematykę prowadzonych przez niego badań. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim na zagadnieniach poruszających kwestie regionalne w okresie Polski Ludowej, m.in. stosunków społeczno-politycznych w Wielkopolsce oraz kształtowaniu się relacji pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Wielkopolsce. Od roku 2001 pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu.

Mariusz Noworyta - dyrektor biura Oddziału Wielkopolskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw oraz studiów menedżerskich w Wyższej Szkole Bankowej. Jest w końcowej fazie zdobywania tytułu biegłego rewidenta. Do wszelkich działań podchodzi z profesjonalizmem i należytą starannością. Jego aktywność i chęć pracy powoduje, że podejmuje się każdego działania, które może wpłynąć pozytywnie na Stowarzyszenie. W całym okresie zatrudnienia dał poznać się jako osoba, która przestrzega obowiązującego prawa i zasad, w tym zasad etycznych.
 
Jego wielką cechą jest to, iż potrafi słuchać innych, wcielać w życie pomysły, które zgłasza Zarząd lub członkowie Stowarzyszenia. Jednocześnie w dyskusjach potrafi mieć swoje zdanie, które zawsze jest merytorycznie uzasadnione i cechujące się oceną sytuacji a nie osób biorących udział w dyskusji. Jego zaangażowanie i wysoki poziom merytoryczny dostrzegają także osoby zajmujące stanowiska kierownicze w pozostałych 25 oddziałach Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W swoim zaangażowaniu nie zważa na własne potrzeby i cele, ale w pierwszej kolejności widzi innych ludzi. Pracuje dla innych, swoje dobro czy potrzeby lokując na ostatnim miejscu. Często podejmuje się działań społecznych bez patrzenia na nie przez pryzmat własnych korzyści materialnych. Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Mariusz Noworyta jest zapalonym wędkarzem i akwarystą.
 
Rafał Wawrowski - doradca podatkowy, główny księgowy w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Członek Zarządu Oddziału Wielkopolskiego oraz sekretarz Oddziału Terenowego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce (SKwP). Założyciel Koła Młodych Księgowych przy Oddziale Terenowym SKwP w Poznaniu. Członek Głównej Zawodowej Komisji Egzaminacyjnej SKwP ds. dyplomowanego księgowego oraz Sekretarz Komisji Etyki przy Zarządzie Głównym SKwP. Odznaczony złotą odznaką „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”. Wpisany do encyklopedii biograficznej „Who is Who w Polsce”.

Wykazując się profesjonalizmem i znajomością rachunkowości, podatków i finansów zyskał wśród wielu osób opinię osoby, która może służyć za przykład księgowego, członka Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Tylko dzięki swojej pracy i swojej wiedzy w wymienionych dziedzinach został dostrzeżony przez środowisko rachunkowców jako fachowiec i zawodowy księgowy.
 
Zainteresowania w zakresie optymalizacji podatkowej oraz audytu i kontroli wewnętrznej, w szczególności w zapobieganiu oszustwom księgowo-finansowym, agresywnej rachunkowości i manipulowaniu sprawozdaniami finansowymi. Swoją wiedzę i wiadomości nie zatrzymuje tylko dla siebie, przedstawia ją innym jako autor wielu artykułów z zakresu popularyzacji zawodu księgowego i rachunkowości oraz wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

W piątek, 18 listopada 2010 roku w siedzibie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odbyło się kolejne spotkanie młodych pozytywistów, którzy odebrali przyznane im przez Towarzystwo plakietki i dyplomy Klubu Młodych Pozytywistów przy Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Klub ten, zainicjowany w roku 2002, jako jeden z wielu projektów społecznościowych Towarzystwa, zrzesza obecnie liczne grono młodych naukowców, twórców, przedsiębiorców i artystów, którzy mimo młodego wieku osiągnęli już uznane pozycje w swoich zawodach, wykazując się wyjątkową pracowitością, talentem i rozumieniem wyzwań nowej epoki. W dniu 18 listopada 2010 roku, do grona Młodych Pozytywistów dołączyli: Wojciech Gorączniak - artysta malarz,profesor Akademii Sztuk Pięknych-Poznań; Tomasz Grudziak - p.o. zastępca dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa Wielkopolskiego-Poznań; Bartosz Derech – wójt gminy Rokietnica; Paweł Oboda - dyrektor departamentu Komunikacji Korporacyjnej - Rzecznik Prasowy ENEA S. A. Poznań; Adam Sójka – adwokat, prezes Fundacji „POZNAŃ-POLIS"; Paweł Napierała - naczelnik Wydziału Oceny Formalnej Urzędu Marszałkowskiego – Poznań; Katarzyna Dudziak – manager Działu Zarządzania „OBER HAUS" Poznań; Jarosław Pucek – dyrektor Komunalnych Zespołów Lokalowych w Poznaniu oraz Marcin Szulc – prezes zarządu „LONG BRIDGE" Warszawa.

Uroczystość wręczenia przez dr Mariana Króla - prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dyplomów i plakietek klubowych nowym członkom Klubu Młodych Pozytywistów dokonała się w siedzibie Towarzystwa, w Sali Kominkowej im. Hipolita Cegielskiego, w obecności licznie przybyłych gości oraz przedstawicieli Towarzystwa. Do zgromadzonych nowych członków Klubu przemówił prezydent Towarzystwa – dr Marian Król, który przypomniał, że Klub jest miejscem wzajemnego poznawania się nowej, polskiej elity, miejscem tworzenia się środowiska organiczników, ludzi prezentujących etos pracy i kultu działania dla wspólnego dobra społeczeństwa. Uroczystość zakończyły nieformalne rozmowy przy kawie i tradycyjnych w listopadzie rogalach marcelińskich.(GMT)

Kaja Kostyrko urodziła się w dniu 8 stycznia 1986 roku w Poznaniu. Uczyła się w klasie o profilu biologiczno-matematyczno-geograficznym w Liceum Ogólnokształcącym Św. Marii Magdaleny w Poznaniu, gdzie uzyskała z wyróżnieniem świadectwo dojrzałości. Następnie odbyła studia licencjackie na kierunku Biotechnologia Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyplom licencjata Biotechnologii z Kaja Kostyrko otrzymała z oceną bardzo dobrą. Następnie na macierzystej uczelni odbyła studia magisterskie z zakresu biotechnologii. Jako studentka Kaja Kostyrko brała udział w międzynarodowym programie wymiany studentów Erasmus-Socrates; Bioscience master program w Ecole Nomiale Superieure, Lyon, Francja. Brała też udział w konferencji Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2009, Kraków, Polska.

Ponadto Kaja Kostyrko odbyła praktyki w Laboratory of Molecular Gęnetics, Signaling and Cancer, Centrę Leon-Berard, Lyon, Francja. Obecnie Kaja Kostyrko studiuje w Szwajcarii gdzie odbywa studia doktoranckie w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Biologii i Medycyny na Uniwersytecie w Lozannie (Universite de Lausanne). Wszechstronnie uzdolniona Kaja Kostyrko intensywnie studiując ukochaną biologię zdobyła prawo jazdy, patent żeglarza jachtowego, interesuje się przyrodą i medycyna, jest członkinią Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków ( OTOP), udziela się w akcjach charytatywnych , lubi sztukę i taniec. Do pełe=nego obrazu jej wszechstronności dodać należy, że  Kaja Kostyrko ukończyła dwuletni kurs rysunku i malarstwa w Poznańskim Centrum Kultury „Zamek”, a nawet uczestniczyła w kursie tańca flamenco. Przyjemność sprawia jej nauka języków obcych, pasjonuje się wycieczkami górskimi, wspinaczką i żeglarstwem. W dniu 29 grudnia 2010 roku Kaja Kostyrko powiększyła grono uczestników Klubu Młodych Pozytywistów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. ( Na zdjęciu, w pierwszym rzędzie druga od prawej Kaja Kostyrko w otoczeniu rodziny, za nimi uczestnicy uroczystości ).

Aleksander Grebieniow, urodził się w dniu 21 sierpnia 1986 roku w Poznaniu. Edukację z zakresu szkoły średniej ukończył z wyróżnieniem w Liceum Św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Następnie ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kierunek prawo i obronił pracę magisterską pod tytułem „Geneza i prawnoporównawcza charakterystyka zobowiązania del credere” z wynikiem bardzo dobrym. Aleksander Grebieniow odbył także praktykę studencką w ramach Stypendium Erasmusa w Pizie (Włochy), oraz niemiecko-polskie seminarium historycznoprawne , Deutsches Recht im Osten " (Göttingen 2010) i wiele innych praktyk. Aleksander Grebieniow jest autorem wielu publikacji specjalistycznych z zakresu prawa i laureatem licznych nagród, m.in, Ministra Edukacji Narodowej, Rady Miasta Poznania, wcześniej był laureatem XXX Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej ( 2004).

Po rozpoczęciu pracy zawodowej Aleksander Grebieniow pracował w licznych kancelariach prawniczych, był także czasowo zatrudniony  w referacie konsularnym Ambasady RP w Bernie ( Szwajcaria ) na stanowisku referenta. Aleksander Grebieniow zna biegle języki włoski  (CILS Cl, 2008) oraz angielski (Certificate in Advanced ), oraz bardzo dobrze języki niemiecki (Zertifikat Deutsch, 2003) i… łacinę. W dniu 22 grudnia 2010 roku Aleksander Grebieniow powiększył grono uczestników Klubu Mlodych Pozytywistów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. ( Na zdjęciu Młody Pozytywista – Aleksander Grebieniow – w otoczeniu (z lewej) Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, dr Mariana Króla, oraz ( z prawej ) dyrektora Biura Towarzystwa, mgr Edmunda Dudzińskiego). 

Olga Jaros - filolog, od dziesięciu lat jest związana z Muzeum Narodowym w Krakowie. Olga Jaros jest stypendystką Departamentu Stanu USA (US Department of State International Visitors Program: Museum Management), współautorką i koordynatorką wielu wystaw w Polsce i za granicą w tym m.in. Amerykański sen (wystawa zdobyła w roku 2010 tytuł "Kulturalnego wydarzenia roku"), Michelangelo, Trzej Muszkieterowie, etc.

Anna Grajewska - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie w Sekcji Edukacji. Autorka publikacji edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kuratorka i koordynatorka takich akcji artystycznych jak Bżuh Mózeum Joanny Warszy i Michała Gorczycy, Auslander Moniki Drożyńskiej czy Kiss niemieckiej grupy Umschichten i Julii Heuer . Autorka programów edukacyjnych min. do wystaw Zofii Stryjeńskiej, Amerykański sen, Tak jest. Marcin Maciejowski, Na drogach duszy. Gustawa Vigeland a rzeźba polska około roku 1900.

Michał Dziewulski - absolwent historii UJ, zatrudniony w Muzeum Narodowym w Krakowie od roku 2000 w Dziale V - Militaria, od 2008 r. pełniący funkcję kierownika Działu. Niemal od początku pracy w Muzeum jego działania skupiały się na działaniach edukacyjnych i popularyzatorskich w oparciu o warsztaty muzealne. Do roku 2008 przeprowadził blisko 130 wykładów i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2009 r. doprowadził do otwarcia zmodernizowanej stałej ekspozycji "Broń i barwa w Polsce", której jest współautorem. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół broni białej i uzbrojenia ochronnego polskiego i wschodniego (Turcja, Persja, Indie, Archipelag Malajski). Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i wykładów obejmujących te zagadnienia, o charakterze naukowym i popularno-naukowym w Polsce i za granicą. Od 2001 r. jest członkiem ogólnopolskiego Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy, gdzie pełni funkcję sekretarza Zarządu Głównego, a od 2008 r. prezesa Oddziału Krakowskiego, odpowiedzialnego m.in. za działalność naukową jednostki. Jest inicjatorem popularnego cyklu wykładów w Muzeum Narodowym "Akademia Bronioznawcy" oraz organizatorem kilku sesji naukowych. Za działalność w Stowarzyszeniu został w roku 2008 odznaczony medalem "Honoris Gratia" przez Prezydenta Krakowa, przyznawanemu za zasługi dla miasta. 

Agata Małodobry - absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim, pracuje w Muzeum Narodowym w Krakowie. Jej pasją jest polska sztuka XX wieku na tle europejskim. Autorka książki o Marii Jaremie z serii Kolekcja Muzeum Narodowego w Krakowie oraz wystaw prac Andrzeja Wróblewskiego: "Wszechświat za szybą autobusu" i Henryka Stażewskiego: "Zmienny/konsekwentny". W roku 2008 zorganizowała akcję "Ulica Jaremy" przybliżającą mieszkańcom Krakowa twórczość wybitnej artystki w stulecie jej urodzin. Kuratorka polsko - norweskiej wystawy "Na drogach duszy". Gustav Vigeland a rzeźba polska około 1900, prezentowanej w Oslo i Krakowie. W 2010 roku urodziła syna Andrzeja.

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem