2006

Od Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego
Ks. Henryka Józefa Muszyńskiego

 

Gniezno, 27 grudnia 2006 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H.Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za nadesłane mi piękne życzenia świąteczne. Mam nadzieję, że Święta Narodzenia Pańskiego przebiegły w pokoju i radości, i wniosły świeży optymizm w rozpoczynający się Nowy Rok Pański. W pierwszych dniach tego roku życzę, aby dzięki Bożej życzliwości i łasce, stał się on czasem ze wszech miar szczęśliwym i spokojnym. Niech Ten, który jest, i który był, i który ustawicznie do nas przychodzi (por. Ap l, 4), mocą swojego narodzenia oraz zbawczej śmierci i zmartwychwstania, napełnia nasze serca swymi boskimi darami niezawodnej nadziei i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami serdecznej pamięci i z najlepszymi pozdrowieniami

/-/ ks. Henryk J. Muszyński
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Metropolity Krakowskiego
Ks. Stanisława Kardynała Dziwisza

Kraków, Boże Narodzenie 2006

 

 

 

„Radujmy się w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel”
Z serdecznymi życzeniami na Boże Narodzenie 2006 –

/-/ Kardynał Stanisław Dziwisz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Fundacji sceny na piętrze TESPIS

Poznań, 21 grudnia 2006 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Zarząd FUNDACJI sceny na piętrze TESPIS i Prezydent LOŻY Przyjaciół Sceny składają wyrazy najgłębszego szacunku i najserdeczniejsze podziękowanie za udział w XV Charytatywnym Wieczorze Pastorałkowym z Opłatkiem i Poezją p.t. A TOBIE SERCA SERDECZNOŚĆ.

Jubileuszowy wieczór w teatrze Scena na Piętrze zdominowała niepowtarzalna atmosfera wspaniałomyślności i serdecznej aktywności we wspólnocie czynienia dobra. Szlachetność celu wyzwoliła w Artystach, Widzach oraz w Darczyńcach obiektów aukcyjnych imperatyw bezinteresownej obecności w naszym przedsięwzięciu. Zespół tych postaw stworzył możliwość udzielenia znaczącej pomocy finansowej Fundacji Familijny Poznań w zakresie działalności świetlic i przedszkoli socjoterapeutycznych prowadzonych przez FFP.

Bliskość świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku czyni naturalnym odruchem formułowanie życzeń płynących z głębi serca - łaski zdrowia i pomyślności w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku i szczerej sympatii

/-/ Prezes Zarządu Fundacji
Romuald Grząślewicz

/-/ Prezydent LOŻY
Włodzimierz Łęcki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego

Poznań, dnia 19.12.2006 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Współczesne problemy higieny szpitalnej" pragnę najserdeczniej podziękować Panu Prezydentowi za udział w uroczystym otwarciu Konferencji w Poznaniu dniu 15 grudnia 2006 roku.

Jednocześnie, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za wyróżnienie mnie Srebrnym Medalem: „LABOR OMNIA VINCIT".

W załączeniu pamiątkowe zdjęcia.

Łączę wyrazy szacunku i poważania

/-/ Prof. Andrzej Szkaradkiewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezydenta miasta Poznania

Poznań, 14 grudnia 2006 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita
Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Dziękuję za życzenia i gratulacje z okazji wyboru na Prezydenta Miasta Poznania.
Otrzymane życzenia są dla mnie ważnym wyrazem poparcia, dodają siły i pozwalają z tym większą energią i oddaniem wypełniać tę zaszczytną, ale również trudną i odpowiedzialną funkcję.

Jeszcze raz dziękując za miłe słowa pragnę zapewnić, że całe swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę poświęcę w służbie dla dobra miasta i jego mieszkańców.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ryszard Grobelny

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezesa Stowarzyszenia
Absolwentów Akademii Rolniczej

Poznań, 2006-12-14

Pan dr Marian Król

 

Z przyjemnością pragnę przekazać, że uroczystość z okazji 85 rocznicy powołania studiów rolniczo-leśnych w Poznaniu, 55-lecia powstania Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu oraz 10-lecia nadania Uczelni imienia Augusta Cieszkowskiego miała bardzo sympatyczną oprawę.

Satysfakcją dla nas, organizatorów, było uznanie i pochlebne opinie uczestników tej uroczystości.

W imieniu władz i absolwentów uczelni oraz własnym pragnę bardzo serdecznie podziękować za okazaną pomoc finansową i organizacyjną, co przyczyniło się do uświetnienia Jubileuszu.

Mam nadzieję, że wydane z tej okazji okolicznościowe materiały będą stanowiły zarówno sympatyczną pamiątkę, jak i cenne źródło informacji o uczelni.

Z poważaniem

/-/ inż. Zbigniew Zieliński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jego Eminencji
Ks. Zenona Kardynała Grocholewskiego

Watykan 12.12.2006

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817
POZNAŃ Polonia

Dzięki serdecznej litości naszego Boga, nawiedziło nas z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju (por. Łk l, 78-79)

Niech ta wspaniała prawda, przeżyta dogłębnie w okresie Bożego Narodzenia, opromieni cały nowy Rok Pański. Z wyrazami serdeczności i zapewnieniem o modlitewnej pamięci

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Kupca Poznańskiego S.A,

Poznań, dnia 12 grudnia 2006 roku

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowni Państwo!

Z dużym zainteresowaniem i radością przyjęliśmy informację na temat inicjatywy budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - postaci wielce zasłużonej dla polskości i rozwoju naszego Miasta. Idee pracy organicznej oraz wspierania lokalnej przedsiębiorczości są nam bardzo bliskie, gdyż ściśle wiążą się z korzeniami powstania Kupca Poznańskiego - obiektu będącego efektem zjednoczenia sił i niegasnącej wytrwałości lokalnych przedsiębiorców.

Mając na uwadze powyższe argumenty, postanowiliśmy dofinansować starania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i przekazać na poczet kosztów budowy Pomnika kwotę 1000 zł. Nasz wkład w Państwa projekt wpłaciliśmy już na wskazane konto. Dodatkowo ze swojej strony deklarujemy pełne poparcie dla inicjatywy budowy Pomnika i wyrażamy gotowość propagowania tej idei wśród naszych bliskich i znajomych, mogących w jakikolwiek sposób wesprzeć Państwa w realizacji tego zacnego projektu.

Korzystając z okazji, składam również najlepsze życzenia Zdrowych i Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Wszelkiej Pomyślności w Nowym Roku 2007.

Z poważaniem

/-/ dr Adam Szyszka Prokurent

 

Powrót na początek strony

 


 

Od rektora
Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu

Poznań, 8.12.2006

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Panie Prezydencie !

Gorąco przepraszam, że odpowiadam na Pana list do mnie ze sporym opóźnieniem. Powodem opóźnienia była moja choroba.

Dziękuję bardzo za wyróżnienie mnie Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit". Serdecznie dziękuję za wysoką ocenę mojej pracy i z wdzięcznością przyjmuję wyróżnienie.

W najbliższych dniach prześlę Państwu moje CV do wykorzystania. Uprzejmie proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny.

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

/-/ prof. Wójciech Müller
Rektor Akademii Sztuk Pięknych

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939

Brodziszewo, 2.12.2006 r.

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan
Marian Król

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji Brodziszewa 1939r., grono pedagogiczne, rada rodziców, rada szkoły, społeczność uczniowska oraz prezes Stowarzyszenia Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i Więzień dziękują za Państwa życzliwość oraz pomoc finansową.

Pragniemy nadmienić, iż pozyskane od Darczyńców środki zostały przeznaczone na zakup tablicy pamiątkowej, sztandaru oraz powstanie izby pamięci.

/-/ Dorota Bartczak
dyrektor szkoły

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
Jego Ekscelencji ks. Józefa Arcybiskupa Kowalczyka

Warszawa, 1 grudnia 2006

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prof. Stanisław Lorenc
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
POZNAŃ

Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za miły gest przyznania mi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu statuetki „Złotego Hipolita", jako osobie zasłużonej w pracy organicznej. Podziękowania te składam na ręce Prezydenta Towarzystwa i Przewodniczącego Kapituły.

Dziękuję również za miłe spotkanie w dniu 15 listopada br., podczas którego miałem okazję do rozmowy i odebrania tej nagrody.

Korzystając z okazji, składam najlepsze życzenia owocnej pracy dla dobra wspólnego zgodnie z celami statutowymi Towarzystwa. Dołączam do nich również serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

Z wyrazami szacunku

/-/ + Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, 30 listopada 2006 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H, Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61 - 817 POZNAŃ

Proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowanie za przekazane nam - w związku z Jubileuszem 60-lecia istnienia nowotomyskiej książnicy -gratulacje, życzenia i dowody sympatii.

Wszak najpiękniejszy dar związany jest ściśle z okazanym sercem, którego cząstkę zawiera. (W. Fulton)

Odebraliśmy je z ogromnym wzruszeniem jako wyraz uznania dla pracy naszych poprzedników i naszych starań, podejmowanych z myślą o uczynieniu naszej biblioteki miejscem ważnym na kulturalnej mapie naszego miasta, gminy i powiatu, a poprzez swą atrakcyjność, nowoczesność i przydatność - powszechnie użytkowanym.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności za okazaną życzliwość, w imieniu pracowników MiPBP w Nowym Tomyślu.

/-/ Lucyna Kończal-Gnap
>Dyrektor

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ryszarda Kapuścińskiego - pisarza

Warszawa 28 listopada 2006 r.

Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
61-817 Poznań
ul. Garncarska 8

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę jeszcze raz podziękować Panu osobiście, Towarzystwu im. H. Cegielskiego oraz Kapitule Złotego Hipolita za przyznanie mi najwyższego Honorowego Wyróżnienia Towarzystwa - Statuetki „Złotego Hipolita" oraz godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej.

Było dla mnie wielkim wyróżnieniem wziąć udział w uroczystości wręczenia statuetki z rak Pana Prezydenta i spędzić kilka niezapomnianych chwil wraz z członkami Towarzystwa i zaproszonymi gośćmi.

To była bardzo przyjemna i ważna dla mnie uroczystość.

Z wyrazami szacunku i najlepszymi życzeniami

/-/ Ryszard Kapuściński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od radnego miasta Poznania
Norberta Napieraja

Poznań, 28 listopada 2006 r.

W. Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo dziękuję za zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, skierowane do mnie przez Pana Prezydenta przy okazji wczorajszego spotkania z udziałem m.in. senatora Przemysława Alexandrowicza. Będzie dla mnie zaszczytem przyjęcie zaproszenia oraz zaangażowanie na rzecz budowy w Stołecznym Mieście Poznaniu pomnika jednego z najwybitniejszych obywateli w historii.

Zgodnie z regułami funkcjonowania Komitetu dokonałem stosownej wpłaty na konto Towarzystwa, na dowód czego przesyłam w załączeniu potwierdzenie przelewu.
Jednocześnie uprzejmie proszę o informowanie mnie o przebiegu i postępach inicjatywy budowy pomnika oraz o funkcjonowaniu i inicjatywach kierowanego przez Pana Prezydenta Towarzystwa.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ Norbert Napieraj

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. n. med. Andrzeja Borówki

Warszawa, 24 listopada 2006 r.

W. Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Uprzejmie dziękuję za list datowany 20 września 2006 r. bardzo przepraszam, że odpowiadam nań dopiero teraz.

Idea upamiętnienia i uhonorowania Hipolita Cegielskiego przez postawienie Jego pomnika w Poznaniu jest znakomita i godna wszelkiego poparcia.

Jestem Panu wdzięczny za zaproponowanie mi uczestniczenia w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Propozycję tę przyjmuję z satysfakcją.

Chcąc przyczynić się do urzeczywistnienia przedstawionej przez Pana idei, przekażę w najbliższym czasie pewną kwotę na konto bankowe Towarzystwa.

Ponadto, uprzejmie proponuję zamieszczenie odpowiedniego tekstu na temat Hipolita Cegielskiego oraz Towarzystwa i projektu budowy pomnika w dwumiesięczniku Polskiego Towarzystwa Urologicznego „Przegląd Urologiczny". Jeśli jest Pan zainteresowany taką formą propagowania budowy pomnika, bardzo proszę, aby był Pan łaskaw dać mi znać oraz, aby spowodował Pan przygotowanie tekstu i materiału ilustracyjnego do PU.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Borówka

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Kancelarii Adwokackiej
Wojciecha Tomczyka

Warszawa, dnia 17 listopada 2006 roku.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

jako Wielkopolanin z pochodzenia z wielką radością przyjąłem inicjatywę wzniesienia pomnika Hipolita Cegielskiego. W pełni popieram ideę budowy pomnika i z chęcią dołożę do niej swoją skromną cegiełkę.

Hipolit Cegielski jest dla nas wszystkich prawdziwym wzorem do naśladowania i zasługuje na miejsce na cokole w swoim rodzinnym Poznaniu oraz na miejsce w sercach rodaków.

Życząc realizacji pięknych planów budowy pomnika, łączę wyrazy szacunku.

/-/ Wojciech Tomczyk

Załącznik: kopia polecenia przelewu.

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ryszarda Czarneckiego
posła do Parlamentu Europejskiego

16 listopada 2006 roku

Prezydent Fundacji

Pan Dr Marian Król,
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

Szanowny Panie Prezesie,

pozwalam sobie przesłać Panu gratulacje z powodu systematycznego ukazywania się magazynu "Europartner". To ważny, internetowy periodyk - potrzebny na rynku medialnym, zajmującym się problematyka europejską i polsko - unijną.

Osobiście doceniam starania Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, Pana Prezesa i Redaktora Jerzego A. Gołębiewskiego, aby zapewnić ciągłość i odpowiedni poziom "Europartnera". Stąd też podtrzymanie mojej dawnej decyzji o stałej współpracy z "Europartnerem" i Państwem.

Łączę wyrazy wielkiego szacunku

/-/ Ryszard Czarnecki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ewy Mielcarek
prezes zarządu DEIERLING i SKA

Poznań, 13.11.2006

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
na ręce Prezydenta Pana Mariana Króla

Serdecznie dziękuję za piękne gratulacje przesłane na moje ręce z okazji Jubileuszu 80-lecia działalności Spółki Deierling. Jest dla nas prawdziwą satysfakcją, że udało się w nie zawsze historycznie i gospodarczo łatwych czasach utrzymać firmę w rękach rodziny.

Satysfakcję daje nie tylko praca, ale i uznanie dla niej. Z tym większą radością przyjęłam wiadomość o przyznaniu Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit" - który już w swej nazwie zawiera pochwałę dobrej pracy. Jest to wyróżnienie nie tylko dla mnie, ale i dla wszystkich współpracowników.

Z wyrazami szacunku

/-/ Ewa Mielcarek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wojciecha Spaleniaka
dyrektora Biblioteki Raczyńskich
i Tomasza Cemela
dyrektora Oddziału Korporacyjnego
PKO Banku Polskiego w Poznaniu

Poznań, 9 listopada 2006 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
bardzo dziękujemy za przybycie na „Spotkanie z Arcydziełem".

Rzadko się zdarza, by tak cenne eksponaty byty publicznie pokazywane i dostępne. Tym bardziej nam miło, że mogliśmy się z Panem podzielić jednym z największych skarbów kultury narodowej, wyjątkowym dziełem Edwarda Raczyńskiego. „Dziennik podróży do Turcji odbytej w roku 1814", łączy w sobie nie tylko walory artystyczne dzieła drukowanego z pięknymi miedziorytami. To także świetny dokument i bogate źródło informacji o miejscach, które widziała i podziwiała jedna z najbardziej znanych postaci XIX-wiecznej Polski.

Mamy nadzieję, że idea stworzenia cyklu spotkań, poświęconych właśnie największym skarbom kultury narodowej oraz formuła ich prezentacji spotkała się z Pana aprobatą. Jeszcze raz dziękujemy za to, że zechciał Pan przyjąć nasze zaproszenie i uświetnić swoją obecnością premierowy pokaz.

Z poważaniem

/-/ Wojciech Spaleniak
/-/ Tomasz Cemel

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. Andrzeja B. Legockiego
Prezesa Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 8 listopada 2006 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie

Serdecznie dziękuję za zaproszenie mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Zaproszenie to jest dla mnie dużym honorem i przyjmuję je z największa wdzięcznością. Uczczenie pamięci naszego wielce zasłużonego krajana jest naszym obowiązkiem, jego zasługi jako przemysłowca, społecznika i naukowca pozostają w naszej pamięci i dlatego też godnym uhonorowaniem będzie pomnik w centrum stolicy Wielkopolski - Poznaniu.

Łącze serdeczne pozdrowienia i wyrazy mego szacunku, a także przyjacielskie wyrazy...

/-/ Andrzej B. Legocki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Mariana Przybylskiego
prezesa zarządu Instytutu Edukacji Europejskiej

Poznań, dnia 7 listopada 2006 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,
Drogi Marianie,

chciałem Ciebie poinformować, że jako prekursor Nagrody Pracy Organicznej oczywiście z satysfakcją przyjmuję zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Łączę pozdrowienia

/-/ Marian Przybylski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krzysztofa Jakubowskiego

Poznań, 3 listopada 2006 roku.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Prezydent dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielką satysfakcją przyjąłem informację ,iż Pan Prezydent zechciał zaproponować mi udział w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Dorobek Hipolita Cegielskiego jest tak bogaty zarówno w dziedzinie społecznej jak i budowy od podstaw przemysłu polskiego ,że popieranie wszelkich inicjatyw upowszechniających jego dzieło i sposób życia jest naszym patriotycznym obowiązkiem.

Z poczuciem wielkiego zaszczytu i obowiązku podejmuję się uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu ł pozostaję do Pańskiej dyspozycji.

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Jakubowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. Jana Węglarza
z Polskiej Akademii Nauk – Oddział w Poznaniu

Poznań, 29.10.2006

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa i. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Uprzejmie dziękuję za zaszczytne dla mnie zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego, które przyjmuje, z radością.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Jan Węglarz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od doktora honoris causa Herberta Schmalstiega,
nadburmistrza Hanoweru

24 października 2006 r.

Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego
dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie,

pozwalam sobie raz jeszcze złożyć podziękowania, pełne serdeczności za wręczoną mi Statuetkę Hipolita Cegielskiego w czasie mojego pobytu w Poznaniu dnia 15 października. Z racji tego wyróżnienia czuję się szczególnie uhonorowany. Proszę uprzejmie o przyjęcie moich pozdrowień i ukłonów dla Kapituły oraz Pana Wituskiego. Jednocześnie wyrażam ogromne zadowolenie z racji przyjęcia mnie w skład osobowy przyjaciół Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.

W załączeniu przesyłam Panu moje dane biograficzne i zdjęcie.

Mogę Pana zapewnić, że przyjazne stosunki łączące miasta Poznań i Hanower jak również Polaków i Niemców zachowuję głęboko w sercu poza służbą państwową i będę w dalszym ciągu wielce pomyślne to partnerstwo kontynuował i zabezpieczał. Dlatego też już obecnie cieszę się na przyszłe spotkania nasze w Poznaniu lub w Hanowerze.

Z przyjaznymi i pełnymi szacunku pozdrowieniami

/-/ Herbert Schmalstieg

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krzysztofa Mączkowskiego
wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania

Poznań, dnia 15 października 2006 roku.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu

Najmocniej przepraszam, że na Państwa list i zaproszenie odpowiadam z trzymiesięcznym opóźnieniem — złożyły się na to moje wyjazdy wakacyjne i przebyte poważne zapalenie płuc.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie do uczestnictwa w pracach Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiegg. Wyrażając swoje zainteresowanie i zgodę, pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i całemu Towarzystwu za tę inicjatywę. Osoba Hipolita Cegielskiego, jego praca i postawa są tak ważne dla Poznania, tak tożsame z charakterem naszego miasta, że nie trzeba absolutnie tłumaczyć zasadności powstania pomnika jemu poświęconego.

Cieszę się, że będę mógł poświęcić swój czas na rzecz Państwa Towarzystwa w tym wymiarze. Mam nadzieję, że swoją aktywnością będę mógł realnie pomóc Państwu w tej inicjatywie.

Jeszcze raz przepraszając i ogromnie dziękując,

Pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Mączkowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Warszawa, 24.10.2006 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

w odpowiedzi na Pańskie pismo L.dz. 204/2006 skierowane do Pana Ministra Kazimierza Michała Ujazdowskiego, uprzejmie informuję, iż ze względu na dużą liczbę zgłoszonych propozycji projektów ważnych dla polskiej kultury, wielokrotnie przekraczającą dostępną w ramach funduszy strukturalnych alokację na lata 2007-2013, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął decyzję o nietworzeniu „listy kluczowych projektów" w Priorytecie XII Kultura i dziedzictwo kulturowe w PO Infrastruktura i Środowisko, za którego programowanie i realizacje odpowiada resort kultury. Tym samym cała pula dostępnych środków zostanie przeniesiona na tryb konkursowy. Ponadto uprzejmie informuję, iż obecnie kończy się proces konsultacji społecznych i badania ewaluacyjnego PO liŚ, których to wyniki przełożyć się mogą na zmianę „linii demarkacyjnej" w taki sposób, aby bardziej przejrzyście zdefiniować zadania w obszarze kultury współfinansowane ze środków strukturalnych UE, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym, w chwili obecnej nie jestem w stanie udzielić wiążącej odpowiedzi o ewentualnej możliwości dofinansowania rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu XII PO liŚ. Będzie to możliwe dopiero po przyjęciu ostatecznej wersji programu przez Radę Ministrów i przekazaniu jej do konsultacji w Komisji Europejskiej. Jednocześnie chciałbym zapewnić o moim: poparciu dla tak ważnej dla dziedzictwa kulturowego regionu inwestycji, jaką jest niewątpliwie rozbudowa Biblioteki Raczyńskich.

Z wyrazami szacunku

/-/ Krzysztof Olendzki
podsekretarz stanu

 

Powrót na początek strony

 


 

Z miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Nowym Tomyślu

Nowy Tomyśl, 13 października 2006 r.

Sz. P.
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

 

Z ogromną radością powzięliśmy pomyślną dla nas wiadomość dotyczącą wyrażenia przez Sz. Pana zgody na objęcie Honorowym Patronatem obchodów Jubileuszu óO.lecia naszej biblioteki. Honorowy Patronat Sz. Pana -jako Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Honorowego Obywatela naszego miasta będzie jakże wymownym gestem i niewątpliwie doda splendoru tym uroczystościom.

Pragnę równocześnie na ręce Sz. Pan skierować gorące podziękowania za deklarację ufundowania przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego tablicy pamiątkowej upamiętniającej postać, zasłużonego dla rozwoju wielkopolskiego bibliotekarstwa, wieloletniego dyrektora nowotomyskiej książnicy Czesława Krolka. Należał on z pewnością do grona zasłużonych Wielkopolan, ludzi przedsiębiorczych, zaangażowanych bez reszty \N pracę zawodową! skutecznych w swym działaniu, czego najlepszym dowodem była - wysoko oceniana przez użytkowników i znajdująca uznanie w środowisku bibliotekarskim - kierowana przez niego przez lata placówka.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję za przychylność wobec naszych inicjatyw. Liczymy na niezawodną obecność Sz. Pana na naszych uroczystościach jubileuszowych w dniach 23 i 24 listopada br. , o których przypomnimy jeszcze w stosownym zaproszeniu.

Łączę wyrazy szacunku
dyrektor
/-/ Lucyna Kończal-Gnap

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Krzysztofa Kasprzaka

Poznań, dnia 12 października 2006 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8, 61-817 Poznań

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

uprzejmie dziękuję za list, który otrzymałem od Pana Prezydenta z informacją o wyróżnienie mnie Medalem Labor Omnia Vincit. Nie kryję, że jestem bardzo zaskoczony, bowiem nie spodziewałem się, że mógłbym kiedykolwiek otrzymać tak prestiżowe wyróżnienie. Bardzo dziękuję za słowa uznania. Czuję się niezwykle zaszczycony. Idea pracy organicznej zawsze do mnie przemawiała. Uważam, że wymaga ona ciągłej popularyzacji w społeczeństwie i winna stanowić ciągły element edukacji na różnych poziomach nauczania. Dlatego działalność kierowanego przez Pana Prezydenta Towarzystwa jest tak ważna i godna najwyższego uznania.

Wypełniając prośbę Pana Prezydenta przesyłam w załączeniu materiały związane z CV, do wykorzystania w pracy Towarzystwa zgodnie z uznaniem i potrzebami.

Nie mam doświadczenia i pomysłu w sprawie daty i miejsca w sprawie spotkania o którym Pan Prezydent wspomina w swoim liście. Zdaję się całkowicie na Pana Prezydenta. Nie chciałbym jednak, aby z tego powodu powstało jakiekolwiek zamieszanie, zakłócające Pańską pracę. Dostosuje się całkowicie do terminu (dzień i godzina) jaki Pan Prezydent uzna za najwygodniejszy dla siebie, np. w ciągu najbliższego miesiąca (z wyjątkiem 17 i 23 października oraz 3, 6 i 20 listopada). Byłbym bardzo zaszczycony, gdyby spotkanie odbyło się w siedzibie Towarzystwa.

Jeszcze raz dziękuję za list z tak niezwykłą wiadomością.

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/ Krzysztof Kasprzak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

Poznań, 11 października 2006 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8

Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie,

w imieniu organizatorów XXIX Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, który odbył się w dniach od 28 - 30 września 2006 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, pragnę tą drogą raz jeszcze podziękować Panu za przybycie na uroczystą Ceremonię Otwarcia Kongresu w naszym mieście.

Jednocześnie chciałbym złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania za przyznaną mi godność Lidera Pracy Organicznej oraz Honorową Statuetkę Hipolita - wyróżnienia, które traktuję jako ogromny honor i zaszczyt.

Z dużą satysfakcją mogę poinformować Pana, że trzydniowe spotkanie najlepszych specjalistów ginekologii i położnictwa w Polsce -zorganizowane przez PTG zgromadziło ponad 3000 uczestników i stanowiło doskonałą okazję nie tylko do przedstawienia najnowszych badań i osiągnięć w dziedzinie ginekologii i położnictwa, ale też do zaprezentowania najlepszych aspektów życia w Wielkopolsce. Tym bardziej, obecność Pana była dla nas gestem wiele znaczącym.

Łącząc pozdrowienia
pozostaję z szacunkiem
/-/ prof. dr hab. Marek Spaczyński

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Nowy Tomyśl, 27 września 2006 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie!

Przypadający w listopadzie 2006 roku Jubileusz 60. lecia istnienia nowotomyskiej biblioteki publicznej, instytucji kultury , która przez kolejne dziesięciolecia swej działalności zdołała zyskać uznanie nie tylko w środowisku lokalnym, ale także szersze - w zawodowym środowisku bibliotekarskim, czego potwierdzeniem są choćby przyznane jej nagrody i wyróżnienia, jest doskonałą okazją do tego, by podkreślić niewątpliwe zasługi jej wieloletniego dyrektora, zmarłego 6 października 2006 r (tuż po przejściu na emeryturą) Czesława Krolka.

Budowa obu gmachów biblioteki, doskonałe wyniki czytelnicze, nowatorskie formy pracy z czytelnikiem, bogata oferta kulturalno-edukacyjna i wszelkie osiągnięcia nowotomyskiej książnicy w latach dyrektorowania mojego śp. Poprzednika, to niewątpliwie efekt pasji, z jaką wykonywał swój zawód, przedsiębiorczości i skuteczności w działaniu, a także doskonałej organizacji pracy zespołów ludzi, którymi kierował i umiejętności pozyskiwania współpracowników i sojuszników wspierających go w dążeniu do realizacji odważnie obieranych celów.

Sądzę, że kierując te słowa do Sz. Pana Prezydenta, doskonale znającego warunki, metody i jakość pracy nowotomyskiej biblioteki, kierowanej przez z górą 40. lat przez tego samego dyrektora, Czesława Krolka, nie muszę przywoływać w tym miejscu wszystkich dokonań tego wyjątkowego, zasłużonego nie tylko dla nowotomyskiego,ale w ogóle dla rozwoju nowoczesnego bibliotekarstwa, dyrektora i animatora kultury, a także niestrudzonego społecznika i regionalisty.

W gronie osób związanych od lat z nowotomyską książnicą i zaangażowanych w przygotowanie uroczystości jubileuszowych, zrodził się pomysł uczczenia pamięci tego Zasłużonego Nowotomyślanina poprzez umieszczenie na ścianie frontowej biblioteki, wybudowanej przede wszystkim Jego staraniem, tablicy pamiątkowej Jemu poświęconej.

Znając przychylność Szanownego Pana Prezydenta dla tego typu inicjatyw oraz uznanie i szacunek, jakimi darzył Szanowny Pan wieloletniego dyrektora nowotomyskiej biblioteki, człowieka kierującego się w swoim życiu i działaniu , takimi wartościami jak: solidność, skuteczność, profesjonalizm, ośmielam się prosić o okazanie życzliwości Tej Osobie i tej inicjatywie, a więc o ufundowanie, przez reprezentowane przez Szanownego Pana Towarzystwo, tablicy pamiątkowej upamiętniającej postać Czesława Krolka.

Z góry - za życzliwość wobec tej inicjatywy - dziękuję.

Łączę wyrazy szacunku

Dyrektor

mgr Lucyna Kończal-Gnap

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej

Nowy Tomyśl, 27 września 2006 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie!

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu, którą od czterech lat kierują, jest znaną i uznaną w mieście i regionie, a także zawodowym środowisku bibliotekarskim, instytucją kultury. Swój pozytywny wizerunek budowała przez kolejne dziesięciolecia swego istnienia, służąc między innymi wartościom, które uosabia postać Szacownego Patrona Towarzystwa - Hipolita Cegielskiego - nie tylko rzecznika postępu gospodarczego, ale także działacza społeczno-kulturalnego, wydawcy i naukowca.

Mając na uwadze powyższy wzgląd, ale także bliskie osobiste relacje łączące Sz. P. Prezydenta z naszą placówką i udzielane jej przez kolejne lata wsparcie, m. in. w dziele rozbudowy, która w istotny sposób przyczyniła się do poprawy warunków jej funkcjonowania , ośmielam się prosić Sz. P. Prezydenta o objęcie Honorowym Patronatem obchodów Jubileuszu 60.lecia istnienia nowotomyskiej książnicy. Byłby to dla nas zaszczyt, a jednocześnie okazja do podtrzymania i umocnienia wieloletnich kontaktów.

Jednocześnie pragnę poinformować Sz. Pana, że uroczyste obchody Jubileuszu zaplanowane zostały na 23 i 24 listopada 2006 roku i już dziś zaprosić do wzięcia udziału w uroczystościach jubileuszowych.

Zachowując nadzieję na pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby, pozostaję z wyrazami szacunku.

Dyrektor

mgr Lucyna Kończal- Gnap

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Przewodniczącego Rady miasta Poznania

Poznań, dnia 22 września 2006 r.

Szanowny Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Odpowiadając na pismo informujące o inicjatywie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie do udziału w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Cieszę się, że Państwa wytrwałe starania o-upamiętnienie w przestrzeni miejskiej Poznania postaci tego wybitnego Polaka i Wielkopolanina mają wszelkie szansę na realizację. Wyrażenie poparcia dla przedsięwzięcia honorującego osobę, która odegrała tak ważną rolę w kształtowaniu się naszej poznańskiej tożsamości, jest dla mnie zaszczytem.

Życzę Państwu powodzenia we wszelkich działaniach na rzecz tej godnej inicjatywy, z przyjemnością zgadzając się na udział w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Z poważaniem

Grzegorz Ganowicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznań, dnia 19 września 2006 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystw a im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę serdecznie podziękować za nadanie mi Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit", jednego z najwyższych odznaczeń Towarzystwa oraz uhonorowanie dyplomem „Za krzewienie idei pracy organicznej".

Wyróżnienie to jest dla mnie ogromnym zaszczytem i powodem do dumy gdyż pozwoliło mi dołączyć do grona wielu znakomitych osobistości świata nauki, sztuki, kultury i życia społecznego.

Z prawdziwą przyjemnością i wielkim zadowoleniem przyjąłem to wyróżnienie.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Fundacji Andrzeja Aumillera - „Ostoja”

Poznań, dnia 19 września 2006 roku.

Pan Dr Marian Król Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za pamięć i zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Z ogromną przyjemnością wezmę udział w tak ważnym, potrzebnym i doniosłym wydarzeniu. Pragnę przede wszystkim pogratulować organizacji tak wspaniałej uroczystości, a także podkreślić rolę, jaką pełni i zapewne będzie pełnił budowany pomnik Hipolita Cegielskiego, Wielkopolanina - legendy i wzorca pracy organicznej, pomnika przypominającego wszystkim humanistę i patriotę, prekursora polskiego przemysłu, wielkiego rzecznika pracy dla wspólnego dobra. Inicjatywa ta, która dzięki Państwa determinacji i finansowemu wsparciu, zakończy się powodzeniem, posiada nie tylko nieocenioną wartość wzbogacenia tradycji patriotycznej jak i również postaw pozytywistycznych charakteryzujących społeczność naszego regionu.

Jeszcze raz dziękuję za powierzenie mi zaszczytnej funkcji członka Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego. Chciałbym również życzyć Panu, jak i całemu zespołowi organizatorów wytrwałości oraz powodzenia we wszystkich działaniach zamierzających do tak wspaniałych wydarzeń i jednocześnie zapewnić o moim wsparciu i gotowości do dalszej współpracy.

Proszę przyjąć moje szczere wyrazy uznania, za osiągnięcie zamierzonego celu, który trwale zapisze się w pamięci i świadomości Wielkopolan. Pragnę życzyć Państwu dalszych sukcesów i pomyślności zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i w życiu osobistym.

Łączę wyrazy szacunku
/-/ Andrzej Aumiller

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ministra Spraw Zagranicznych

Warszawa, 6 września 2006 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z zainteresowaniem zapoznałam się z inicjatywą Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Kapituły Honorowego Złotego Hipolita przyznawania wyróżnienia ludziom prawym, oddanym sprawie upowszechniania i utrwalania uniwersalnych wartości patriotycznych i moralnych, przywracania szacunku dla pracy organicznej służącej ogółowi, a przede wszystkim działających na arenie międzynarodowej dla dobra Polski i Polaków.

Doceniam Państwa zaangażowanie w promowaniu pozytywnego wizerunku Polski za granicą i w pełni popieram przyznanie statuetki Honorowego Złotego Hipolita oraz Godności Przyjaciela Polski i Polaków, Panu Prezydentowi Vaclavowi Havlowi.

W moim przekonaniu ten cenny projekt upowszechniający idee służenia państwu i narodowi powinien zachować tradycje obywatelskiej organizacji środowiskowej.

Proszę przyjąć życzenia wszelkiej pomyślności oraz zapewnienie o moim wysokim poważaniu.

Z wyrazami szacunku,

w/z Ministra
/-/ Paweł Kowal
Sekretarz Stanu

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Wielkopolskiego Centrum Nieruchomości

Poznań, dnia 01-09-2006 r.

Pan Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie!

Z dużą przyjemnością przyjmuję członkostwo w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

W całej pełni popieram inicjatywę Towarzystwa w wybudowaniu; w naszym mieście pomnika, który uczci pamięć Hipolita Cegielskiego, wybitnego patrioty i Wielkopolanina, symbolu i prekursora rozwoju przemysłu w Poznaniu.

Uprzejmie informujemy, że Wielkopolskie Centrum Nieruchomości popierając inicjatywę Towarzystwa przekazuje na cel budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego kwotę w wysokości 2.000 zł.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Kuk
Prezes Zarządu

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prezesa Zarządu firmy KREISEL
Szczepana Gawłowskiego

Poznań, 18.08.2006

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Niniejszym pragnę złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowania z okazji powołania mnie do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Ucieszył mnie niezmiernie fakt, iż doceniona została tak wybitna i zasłużona dla Wielkopolski postać, jaką jest Hipolit Cegielski. Dlatego tym bardziej jest mi miło, że mogę uczestniczyć w tej szlachetnej inicjatywie.

Jednocześnie pragnę poinformować, iż firma KREISEL Technika Budowlana przekaże na rzecz budowy pomnika kwotę w wysokości 5 000 zł.

Z wyrazami szacunku

Szczepan Gawłowski

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Kancelarii Prezesa Rady MinistrówZ Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2006 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

w imieniu Prezesa Rady Ministrów Pana Jarosława Kaczyńskiego pragnę serdecznie podziękować za przekazane gratulacje i życzenia, w związku z objęciem funkcji Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Doceniając pracę, wysiłek i zaangażowanie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego na rzecz kształtowania postaw patriotycznych oraz tworzenia i umacniania w Polsce społeczeństwa obywatelskiego, proszę o przyjęcie serdecznych życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz satysfakcji z realizacji dalszych planów i zamierzeń, podejmowanych na rzecz rozwoju kierowanego przez Pana Towarzystwa.

/-/ Artur K. Kluczny
p.o. zastępcy dyrektora

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Jerzego Kepela
Dyrektora Regionalnego Oddziału PKO BP w Poznaniu

Poznań, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im.H.Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością przyjmuję, przekazane przez Pana Prezydenta w imieniu Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, zaproszenie do członkostwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Wielki to dla mnie zaszczyt, że znalazłem się w gronie osób wyróżnionych. Z tym większą radością zaangażuję się w jego działalność, mającą na celu uczczenie w ten sposób pamięci i legendy jednego z najważniejszych w historii Wielkopolan.

Z poważaniem

Jerzy Kepel

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Bedřicha Kopecký’ego
ambasadora Republiki Czeskiej

Warszawa, l sierpnia 2006 r.

Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę Panu podziękować za Pański list dotyczący nadania cenionego odznaczenia byłemu Prezydentowi Republiki Czeskiej Vaclavu Havlowi. To dla nas wielki zaszczyt, że Państwa Towarzystwo podjęło decyzję o uhonorowaniu tej wybitnej osobistości, a równocześnie świadczy to o serdecznych i przyjacielskich stosunkach pomiędzy naszymi krajami.

Pragnę Pana również powiadomić, iż informacja ta została za pośrednictwem naszej placówki przekazana Kancelarii Vaclava Havla. Jesteśmy w kontakcie z sekretarzem Kancelarii panem Jakubem Hladikem i niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi pozwolimy sobie skontaktować się z Panem.

Szanowny Panie Prezydencie, jeszcze raz serdecznie dziękuję i życzę Panu wiele sukcesów w życiu zawodowym i zadowolenia w życiu osobistym.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Bedřich Kopecký

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Przemysława Piasty
Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego

Poznań, dnia l sierpnia 2006 roku

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

z przyjemnością przyjmuję zaproszenie do Komitetu Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu.

Uczczenie pamięci wybitnego wielkopolskiego przemysłowca i działacza społecznego - Hipolita Cegielskiego - zasługuje na pełną aprobatę i uznanie. Jego życie jest przykładem poszanowania dla tradycji narodowej, wartości patriotycznych oraz moralnych. Jest również symbolem wiary w ważność pracy organicznej -działalności skutecznej, twórczej, jak najlepiej służącej społeczeństwu.

Wierzę, że tak cenna i ważna inicjatywa spotka się z dużym poparciem Wielkopolan. Wzniesiony zaś Pomnik będzie wyrazem należnego hołdu złożonego prekursorowi pracy organicznej.

Szanowny Panie Prezydencie, składam - Panu oraz pomysłodawcom Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego - podziękowania za upowszechnianie żywej legendy pozytywizmu, a także historii naszego regionu wśród kolejnych pokoleń Polaków.

Z wyrazami szacunku

Przemysław Piasta

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr. Andrzeja Grzybowskiego
radnego miasta Poznania

Poznań, 28.07.2006

Dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowni Państwo!

Jestem zaszczycony Państwa zaproszeniem do uczestnictwa w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego.

Hipolit Cegielski stał się dla Wielkopolan symbolem pracy organicznej i budowania demokracji polskiej w czasach szczególnie trudnych dla naszych Rodaków. W związku z tym idea stworzenia jego pomnika, a zarazem miejsca, gdzie Wielkopolanie będą mogli wspomnieć zasługi patrona Państwa Towarzystwa wydaje mi się bardzo ważnym elementem planów dotyczących architektury Poznania jak i tożsamości historycznej jego mieszkańców.
Uznaję słuszność idei budowy pomnika Hipolita Cegielskiego i oddania hołdu temu wielkiemu Wielkopolaninowi. W związku z tym będzie mi niezmiernie miło, jeśli moim uczestnictwem w Komitecie Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego będę mógł poprzeć państwa inicjatywę.

Z poważaniem

Dr med. Andrzej Grzybowski

radny Rady Miasta Poznania

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stanisława Wachowiaka
Kanclerza Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 24 lipca 2006 r.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. 'Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

pragnę Panu Prezydentowi serdecznie podziękować za uhonorowanie mnie dyplomem „Za krzewienie idei pracy organicznej" oraz nadanie srebrnego medalu „Labor Omnia Vincit".

Wyróżnienie to jest dla mnie powodem do dumy tym bardziej, że jest przyznawane osobistościom wpisującym się twórczo w realia XXI wieku oraz jest wyróżnikiem całej plejady znakomitości polskiej nauki, kultury, sztuki i życia społecznego.

Wszechstronna działalność 'Towarzystwa na rzecz unowocześnienia naszego państwa i społeczeństwa, podejmowanie wyzwań nowej epoki cywilizacyjnej i kulturowej, gospodarczej i naukowej służy najlepiej pojętemu interesowi państwa i narodu.

Z wielkim zadowoleniem dziękuję za to wyróżnienie.

Z poważaniem

Stanisław Wachowiak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr. hab. Teresy Rabskiej
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa

Szanowny Panie Prezydencie,

na Pana ręce składam raz jeszcze dla Pana osobiście, Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz Kapituły „Złotego Hipolita", z jej Przewodniczącym, JM Rektorem prof. Stanisławem Lorencem, najszczersze podziękowanie za Dyplom Honorowy i zaszczytną godność „Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej" oraz za cenną statuetkę „Złotego Hipolita", które z rąk Pana oraz Przewodniczącego Kapituły profesora Stanisława Lorenca otrzymałam w dniu 30 czerwca br.

Żadne słowa podziękowania nie są współmierne z zaszczytem, jakiego dostąpiłam i osobistą wielką radością.

Stanowi to dla mnie, jako Wiełkopolanki, szczególne wyróżnienie ze względu także na głębokie tradycje rodzinne i pracę organiczną moich przodków oraz ich działania podejmowane dla ochrony polskiej, rodzimej gospodarki pod zaborem pruskim. Natomiast moja osobista działalność nie zasługuje na tak wyjątkowe wyróżnienie, zwłaszcza gdy uświadamiam sobie, jak wielce godne i zasłużone osoby otrzymały w poprzednich latach statuetkę „Złotego Hipolita". Czuję się tym bardziej onieśmielona, że znalazłam się w gronie tak wybitnych i powszechnie znanych osobistości.

Godność tę traktuję zatem jako zobowiązanie do dalszej pracy. Postaram się dołożyć wszelkich starań, by przyniosła ona możliwie największe efekty dla Uniwersytetu, Wydziału Prawa i Administracji oraz środowiska wielkopolskiego.

Z wyrazami prawdziwego szacunku

Teresa Rabska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od lek. Med. Bartłomieja Gruszka
dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej
Poznań – Stare Miasto

 

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Niniejszym pragnę złożyć na Pana ręce wyrazy wdzięczności za uhonorowanie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Medalem „Labor Omnia Vincit" dr Ryszarda Kalawskiego, ordynatora Oddziału. Kardiochirurgii, dr Janusza Rzeźniczaka, kierownika Pracowni Kardiologii Inwazyjnej oraz mojej osoby, jako dyrektora Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu.

To dla nas wyjątkowy zaszczyt. Powód do szczególnej dumy stanowi natomiast fakt, iż wyróżnienie to przyznane zostało „ Za krzewienie idei pracy organicznej".

Panie Prezydencie!

Jestem świadom, że tak wysoki wyraz szacunku zobowiązuje nas do dalszej rzetelnej pracy dla dobra chorych. Pragnę zapewnić Pana Prezydenta, iż zaszczyt ten traktujemy jako wyraz uznania dla codziennej, pełnej wytrwałości i poświęcenia pracy całego Zespołu Pracowników Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Szanowny Panie Prezydencie!

W byłej willi Hipolita Cegielskiego na terenie Szpitala, mieści się obecnie Oddział Kardiochirurgiczny - tak ważny dla pacjentów nie tylko z Poznania, ale i całej Wielkopolski. „Szpital w Sercu Miasta", którym mam zaszczyt kierować, czerpiąc ze swojej chlubnej tradycji -zgodnie z wergiliuszowską dewizą: „Ustawiczna praca zwycięża wszystko" - rozwija się dynamicznie. Kontynuuje idee pracy organicznej, jakże bliskie patronowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego!

Z pewnością nie będzie zatem przesadą, jeśli stwierdzimy, iż także wyróżnienie, jakim jest Medal „Labor Omnia Vincit”, ugruntowuje prestiż i wielkość Szpitala im. Józefa Strusia w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku

Bartłomiej Gruszka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Stanisława Kardynała Dziwisza

Kraków, 10 lipca 2006 r.

Pan Prezydent
Dr Marian Król
Tow. Im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Drogi Panie Prezydencie,

Bardzo dziękuję za list, gratulacje oraz pamiątkowe zdjęcia z miłego spotkania, w czasie którego została mi wręczona Statuetka Złotego Hipolita.

Ponawiam moje podziękowanie za ten gest życzliwości wobec mnie, który przyjmuję jako wyraz wielkiej miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II.

Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniem Bożego błogosławieństwa dla działalności Towarzystwa

/-/ Stanisław Kardynał Dziwisz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ryszarda Kapuścińskiego
- pisarza

Warszawa, 2 lipca 2006 roku.

Sz. Pan
dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie,

Z wielkim wzruszeniem przyjąłem wiadomość, że Kapituła „Złotego Hipolita" wraz z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego przyznały mi najwyższe honorowe wyróżnienie Towarzystwa — Statuetkę „Złotego Hipolita" i nadały mi godność „Wybitna osobistość pracy organicznej". Czuję się tym wyróżniony i chciałbym za to gorąco podziękować. Oczywiście będzie dla mnie zaszczytem przyjechać do Poznania 25 listopada, aby odebrać Statuetkę i osobiście poznać Państwa.

Łącze wyrazy szacunku i pozdrawiam,

/-/ Ryszard Kapuściński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Przeora Klasztoru Na Skałce

Kraków – Skałka, 21.06.2006

Sz. P.
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
61-817 Poznań ul. Garncarska 8

Szanowny Panie Prezydencie,
żywa tradycja i bogata historia uporczywie ciążą ku wyjątkowym miejscom, do których z pewnością należy krakowska SKAŁKA. W ten świat pojęć wpisuje się nade wszystko osoba i dzieło św. Stanisława, głównego Patrona Polski. Skałka, będąca przedłużeniem królewskiego Zamku na Wawelu, to wielkie dziedzictwo narodowe, wyrażające się w ponad tysiącletniej historii i kulturze, tworzone przez ludzi nieprzeciętnego ducha i talentu. Tu w Narodowym Panteonie znajdują się sarkofagi J. Długosza, L. Siemieńskiego, W. Pola, T. Lenartowicza, A. Asnyka, J.I. Kraszewskiego, H. Siemiradzkiego, J. Malczewskiego, St. Wyspiańskiego, K. Szymanowskiego, L. Solskiego, T. Banachiewicza czy Cz. Miłosza.

Ośmielam się na ręce Pana jak Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego zwrócić z gorącą prośbą o pomoc w pracach renowacyjno-konserwatorskich zabytkowego obrazu św. Stanisława. Obraz pochodzi z 1738 r. i ukazuje krakowskiego Biskupa (1030-1079), który zginął na tym miejscu pod mieczem królewskim Bolesława Śmiałego.

Ojciec święty Jan Paweł n był wielkim czcicielem św. Stanisława i dlatego niezwykle mocno związany ze Skałką, gdzie nasz Święty zginął w trakcie sprawowania Mszy św. Sługa Boży Jan Paweł II był 69. następcą Stanisława Szczepanowskiego w sukcesji biskupów krakowskich. Ożywił majowe procesje ku czci św. Stanisława ż Wawelu na Skałkę. Napisał poemat Stanisław. Pierwsza wizyta do Polski, jaka miała miejsce w 1979 r. odbyła się ze względu na 900-lecie śmierci św. Stanisława i oczywiście gościliśmy Ojca św. Na Skałce. W 2003 r, kiedy świętowaliśmy 750-rocznicę kanonizacji św. Stanisława, Jan Paweł n nie mogąc przybyć osobiście, przysłał swojego osobistego legata na uroczystości Na Skałkę - był nim kard. Józef Ratzinger. W czerwcu 2004 r. Jan Paweł II podarował do tego ołtarza swój pektorał (złoty krzyż papieski), który aktualnie wisi obok wspomnianego obrazu św. Stanisława, wymagającego zabiegów konserwatorskich.

Stąd my jako kustosze tego świętego miejsca oraz znając Pana niecodzienne dokonania i autentyczną wrażliwość na wartości ponadczasowe, zwracamy się z usilną prośbą o pomoc w tym przedsięwzięciu. Dziękujemy na wspaniałomyślność.

Z darem modlitwy i wyrazami szacunku

Przeor Klasztory Na Skałce
/-/ prof. PAT, dr hab. Andrzej Napiórkowski, paulin

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Pile

Piła, 13.06.2006 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Młodzież, rodzice i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr l w Pile uprzejmie proszą o objęcie patronatu nad uroczystością nadania szkole imienia Hipolita Cegielskiego oraz wręczenia sztandaru w dniu 20 października 2006 r.

W roku szkolnym 2005/06 młodzież i rodzice zwrócili się z inicjatywą nadania szkole imienia. Kandydat na patrona szkoły został wyłoniony po przeprowadzeniu niezbędnych procedur w dniu 28 kwietnia w tajnych i bezpośrednich wyborach.

W roku 2006 nasza szkoła obchodzi 60-lecie istnienia. W Pile i powiecie jest szkołą znaną, która na przestrzeni lat wykształciła setki specjalistów w wielu zawodach, w tym mechaników, poligrafów i techników ochrony środowiska. Obecnie rozszerzyliśmy naszą ofertę o takie zawody jak technik mechanik, elektryk i mechatronik.

Po uzyskaniu informacji o działalności THC postanowiliśmy zwrócić się z powyższą prośbą.

W imieniu komitetu organizacyjnego
/-/ mgr inż. Krzysztof Michałek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od GS „Samopomoc Chłopska” – ROLNIK

Złotów, dnia 13 czerwca 2006 roku

Prezydent Towarzystwa
dr Marian Król
61-817 Poznań
ul. Garncarska 8

W roku obecnym nasza Spółdzielnia obchodzi jubileusz 100 — lecia istnienia. Główne uroczystości zaplanowane zostały na dzień 23 września br.

Prosimy o objęcie w/w uroczystości Waszym patronatem.

Spółdzielnia powstała 5 września 1906 roku pod nazwą Spółdzielnia Rolniczo -Handlowa „Rolnik" w Złotowie. Założycielami Spółdzielni byli znani i szanowani patrioci złotowscy przekonam o potrzebie działania takiej organizacji gospodarczej. Było to wyzwanie rzucone spółdzielczości i administracji niemieckiej. Spółdzielnia powstała z potrzeby serca w obronie tego co polskie a przede wszystkim mowy polskiej. Wśród założycieli Spółdzielni czołową postacią był ks. dr Bolesław Domański, który pełnił w niej do roku 1937 funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Spółdzielnia przez wszystkie lata działalności rozwijała się, tworząc nowy kapitał i nowe miejsca pracy. Nigdy nie ponosiła strat, zawsze wykazywała zysk, choć w różnych wysokościach. Co roku znacząca kwota wydawana jest na remonty i inwestycje. Nigdy też nie poddała się żadnym przeciwnościom, zawsze była i jest pozytywnym podmiotem gospodarczym, w którym prawo jest przestrzegane.

Na dzień dzisiejszy prowadzimy działalność handlową w 13 sklepach spożywczo -przemysłowych na terenie miasta i gminy, działalność piekarniczą i masarniczą, oraz handel w zakresie sprzedaży opału i materiałów budowlanych. Do obsługi tych działalności posiadamy bazę transportu i warsztat mechaniczny.

Z pozdrowieniami

/-/ mgr Kazimierz Brewka

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Andrzeja J. Szwarca
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

Poznań, dnia 29 maja 2006 roku.

Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo serdecznie dziękuję za informację o tym, że Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wyróżnił mnie Srebrnym Medalem Towarzystwa „Labor Omnia Vincit".

Bardzo cenię sobie to wyróżnienie, mając zwłaszcza świadomość, że w ten sposób uhonorowano przede mną Osoby, które z pewnością zasłużyły sobie na to bardziej niż ja. Moją satysfakcję z tego tytułu potęguje okoliczność, że otrzymuję to wyróżnienie od powszechnie bardzo cenionego Towarzystwa, cenionego zwłaszcza za propagowanie wartości patriotycznych, tradycji narodowej, wartości moralnych i wartości pracy organicznej.

Spełniając prośbę pozwalam sobie przesłać w załączeniu swój życiorys.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej J. Szwarc
dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka
Województwa Wielkopolskiego

Poznań, dnia 6 maja 2006 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

dziękując za propozycję, z przyjemnością obejmuję patronatem V Edycję Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce".

Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie firmy wymaga wsparcia ich rozwoju, aby mogły skuteczniej i szybciej sprostać światowej konkurencji. Udział w organizowanym konkursie jest szansą dla przedsiębiorców, proponujących wysoką jakość usług i produktów oraz przyczyniających się do dynamicznego rozkwitu zarówno naszego regionu, jak i całego kraju. Otrzymane wyróżnienia są ukoronowaniem działalności firm, które osiągnęły wiodącą pozycję na rynku międzynarodowym oraz cieszą się dużym uznaniem wśród klientów i kontrahentów.

Jestem przekonany, że idea konkursu - wzorem lat ubiegłych - zainspiruje rodzimych i zagranicznych przedsiębiorców do czynnego w nim uczestnictwa. Tym samym będzie zachętą i drogowskazem dla podmiotów gospodarczych, których nadrzędnym celem jest uznanie konsumentów, a także wysoka pozycja oraz prestiż firmy.

Gratulując inicjatywy, składam - członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i wszystkim organizatorom Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług „Najlepsze w Polsce" - życzenia realizacji równie udanych projektów w przyszłości, satysfakcji z dokonań oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Kardynała Zenona Grocholewskiego

28 kwietnia 2006 roku

 

Szanowny Panie Prezydencie,

mile wspominam uroczystość nadania mi złotego medalu "Labor Omnia Vincit". Sprawiła mi przyjemność także obecność czołowych osobistości władz miejskich, wojewódzkich oraz świata nauki i kultury. Bardzo serdecznie dziękuję za okazaną mi w ten sposób życzliwość.

Jestem niezmiernie wdzięczny także za wszystkie inne inicjatywy świadczące o niezwykle przyjaznej postawie Pana Prezydenta w stosunku do mojej osoby.

Niech Dobry Bóg wynagrodzi tę dobroć serca i obficie darzy potrzebnymi łaskami Pana Prezydenta oraz całe środowisko Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w szlachetnych poczynaniach, zmierzających do ubogacenia, w nieprzemijające wartości, ludzi nauki, kultury, sztuki oraz sfery gospodarczej, mając szczególnie na uwadze młodzież i kształtowanie elity osób twórczych.

W liście z dnia 4 kwietnia (L. dz. 65/2006) pyta Pan Prezydent o moją zgodę na przyjęcie Honorowego Członkostwa Towarzystwa. Otóż będę czuł się zaszczycony włączeniem mnie do Honorowych Członków, tym bardziej, że we wspomnianym liście czytam, iż chodzi o powiększenie grona "tych osobistości, które stanowią dla nas i będą stanowić dla naszych następców wzorzec postaw patriotycznych, moralnych, obywatelskich, wzorzec wierności wierze naszych ojców".

Łączę wyrazy szacunku i jak najlepsze pozdrowienia oraz z serca błogosławię.

/-/ Zenon kardynał Grocholewski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolity Krakowskiego

Kraków, 21 kwietnia 2006 r.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

z wdzięcznością przyjąłem przesłane mi wyrazy radości i gratulacje z okazji wyniesienia mnie przez Ojca Świętego Benedykta XVI do godności kardynalskiej.

W poczuciu wielkiej odpowiedzialności jaka łączy się z powołaniem mnie do grona kardynalskiego ufam w duchową pomoc Sługi Bożego Jana Pawła II i wdzięczny będę także za modlitewne wsparcie.

Z serdecznym pozdrowieniem i życzeniem Bożego błogosławieństwa

/-/ Stanisław Kardynał Dziwisz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ryszarda Kamińskiego
nadbrygadiera Wielkopolskiej Straży Pożarnej

Poznań, dnia 6 kwietnia 2006r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z wielką radością przyjąłem wiadomość o przyznaniu „Godności Lidera Pracy Organicznej" oraz „Honorowej Statuetki Hipolita". Wyróżnienie przez Kapitułę Honorowego Hipolita dało mi dużo satysfakcji. Przyjmuję je jako wyraz uznania dla wszystkich wielkopolskich strażaków.

Jestem przekonany, że strażacy poczują się szczególnie usatysfakcjonowani przyznanym wyróżnieniem i wysoką oceną ich codziennego trudu dla ratowania życia i mienia mieszkańców. Wyrażani nadzieję, że również przez następne lata służba nasza nie zawiedzie społecznych oczekiwań.

Cieszę się, że nasze działania spotykają się z uznaniem tak szacownego gremium, a przyznane wyróżnienie stanowić będzie zachętę do jeszcze lepszej służby dla społeczeństwa.

Z wyrazami szacunku

/-/ nadbryg. Ryszard Kamiński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Związku Banków Polskich -
od Krzysztofa Pietraszkiewicza,
prezesa związku

Warszawa, dnia 27.03.2006

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im.
Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję Szanownej Kapitule za nadanie mi tak zaszczytnych wyróżnień „Godności Lidera Pracy Organicznej" oraz „Honorowej Statuetki Hipolita". Wzmacnia to moje przekonanie, iż działalność Związku Banków Polskich jest zauważana i ceniona wśród osób żywo interesujących się życiem społecznym i gospodarczym w Polsce.

Mam nadzieję, iż dalsza działalność Związku Banków Polskich, skierowana w stronę umacniania polskiego sektora bankowego, będzie przyczyną do równie pozytywnych ocen.

Jednocześnie uprzejmie przekazuję w załączniku moją notkę biograficzną, natomiast w sprawie ustalenia terminu wręczenia niniejszych wyróżnień osobą kontaktową jest mój asystent p. Wojciech Golicz, tel. 022 48 68 113 , wg@zbp.pl.

Z wyrazami szacunku

/-/ K. Pietraszkiewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Szefa Gabinetu Politycznego
Ministra Gospodarki
Michała Drozdka

Warszawa, dn. 30 .03.2006 r.

Pan Marian Król
Prezydent Towarzyska im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8,
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2006 roku, dotyczące m.in. prośby o udostępnienie przez Ministerstwo Gospodarki materiałów merytorycznych do portalu „Polskie Centrum Promocji – Bestfirma” uprzejmie informuję, iż treści publikowane w portalu Ministerstwa Gospodarki mogą zostać wykorzystane w celu wzbogacenia merytorycznego serwisu www. bestfirma. pl ze ścisłym zachowaniem zasad przewidzianych w załączonym dokumencie - „Zasady udostępniania materiałów informacyjnych z serwisów ministerialnych".

Jednocześnie pragnę poinformować, iż Biuro Prasowe Ministerstwa Gospodarki wyraża zgodę na zamieszczenie we wspomnianym serwisie linku do oficjalnego portalu wyvw.mgip.gov.pl.

Z poważaniem

/-/Michał Drozdek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Szefa Gabinetu Politycznego
Ministra Gospodarki
Michała Drozdka

Warszawa, dn. 20.03.2006 r.

Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8,
61-817 Poznań

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Gospodarki Pana Piotra Grzegorza Woźniaka, z przykrością informuję, iż podjęta została odmowna decyzja w sprawie objęcia Patronatem Ministerstwa Gospodarki Portalu „Polskie Centrum Promocyjne — Bestfirma" (www.bestflrma.pl).

Uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Gospodarki udziela Patronatu konkretnym przedsięwzięciom zgłaszanym przez wnioskodawcę, a nie jego działalności.

Z poważaniem

/-/ Michał Drozdek

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr hab. Waldemara Łazugi

Poznań 2006-03-03

WP
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Dr Marian Król

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję wysokiej Kapitule i Panu Prezydentowi osobiście za to, że obdarzyli mnie zaszczytną godnością lidera pracy organicznej. Robię, co do mnie należy. Najlepiej jak umiem.

Jeśli moja praca została zauważona i doceniono przez grono ludzi tak wybitnych i zasłużonych, to muszę założyć, że się nie pomylili. Wypada mi Ich w tym upewnić nie ustając w organicznej robocie.

Panu Prezydentowi życzę wielu sukcesów na polu Jego tak pożytecznej działalności.

Łączę wyrazy szacunku i poważania.

/-/ Waldemar Łazuga

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Marszałka Województwa Wielkopolskiego
- Marka Woźniaka

Poznań, dnia 28 lutego 2006 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie,

z zainteresowaniem i aprobatą odnoszę się do idei stworzenia portalu internetowego - „Polskie Centrum Promocyjne - Bestfirma". Odpowiadając na zaproszenie, z przyjemnością obejmuję honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem.

Nowa sytuacja gospodarcza, w jakiej znalazły się polskie firmy wymaga wsparcia ich rozwoju, aby mogły skuteczniej i szybciej sprostać światowej konkurencji. Udział w organizowanych przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego licznych inicjatywach promujących rodzimą przedsiębiorczość jest szansą dla inwestorów. To właśnie oni proponując wysoką jakość usług i produktów, przyczyniają się do dynamicznego rozkwitu zarówno naszego regionu, jak i całego kraju. Na docenienie zasługuje również edukacyjny wymiar projektu „Bestfirma" -w szczególności upowszechnianie informacji o gospodarce Polski i Unii Europejskiej oraz przyznawanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży.

Jestem przekonany, że portal „Polskie Centrum Promocyjne" spotka się z dużym zainteresowaniem przedsiębiorców dbających o wysoką pozycję, rozwój oraz prestiż własnych firm na rynku międzynarodowym.

Gratulując inicjatywy, składam członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego życzenia satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz realizacji równie udanych projektów w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

 

Powrót na początek strony

 


 

Od generała broni Henryka M. Tacika
dowódcy Dowództwa Operacyjnego

Warszawa, 6 lutego 2006 r.

Prezydent
towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
Pan dr Marian Król
Poznań

Z największą satysfakcją przyjąłem informację o nadaniu zaszczytnego tytułu Godności Lidera Pracy Organicznej oraz Honorowej Statuetki Hipolita.

Służąc Ojczyźnie swoją wiedzą umiejętnościami i poświęceniem zawsze pamiętam o źródłach swojego pochodzenia, staram się promować swój region mając na uwadze jego dobrobyt i powodzenie.

Życzę Zarządowi oraz wszystkim członkom Towarzystwa sprzyjających okoliczności umożliwiających jego dalszy rozwój.

Z przyjemnością wezmę udział w tej ważnej uroczystości. Proszę przyjąć zapewnienie, że moja wdzięczność za zaproszenie jest szczera i głęboka, a satysfakcja z wyróżnienia bardzo wielka.

Korzystając z okazji pragnę przekazać Panu Prezydentowi najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

/-/ Henryk Tacik,
generał broni

 

Powrót na początek strony

 


 

Z OHIO UNIVERSITY
Biochemistry Research Laboratories
od profesora Tadeusza Malińskiego

February, 1 2006

Dr. Marian Krol, President
Hipolit Cegielski Socjety
ul. Garncarska 8
61-817 Poznan POLAND

Dear Dr. Krol,

I would like to thank you and the Capitula again for awarding me with the prestigious Hipolit Cegielski Award. It was such an honor and privilege for me to receive this distinguished award. The ceremony was spectacular and the reception in the Chancellery of the Society will always be a treasured memory.

In addition, I want to thank you for your kind letter and the pictures from the award ceremony. I can assure you that you can count on my assistance for the Society and your noble activity.

Also, I am preparing my curriculum vita in Polish and it will be sent to you as soon as possible.

With best regards. Sincerely,

/-/ Tadeusz Malinski, PhD, Dr. h.c.m.
Marvin & Ann Dilley White Professor

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wojewody Wielkopolskiego
Tadeusza Dziuby

Poznań, dnia 12 stycznia 2006 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie.

Serdecznie dziękuję za gratulacje i wyrazy uznania z okazji objęcia przeze mnie urzędu Wojewody Wielkopolskiego.

Rozpoczynam pełnienie nowej funkcji w okresie wyjątkowym dla wszystkich Wielkopolan . Początek Nowego Roku Budzi nadzieje, skłania do dostrzegania nowych szans oraz pozytywnego myślenia o przyszłości. Dla mnie jest to okres, w którym pełniona przeze mnie od lat służba publiczna, w związku z zaszczytną nominacją, zmienia swoje oblicze, pozostając jednak wciąż najważniejszą wartością, jaką kieruję się w swojej pracy.

Pańskie gratulacje są dla mnie wyróżnieniem oraz zachętą do dalszej działalności, utwierdzają mnie także w przekonaniu, że idee, w które wierzę i staram się realizować są dostrzegane, spotykają się ze zrozumieniem i aprobatą.

Świadomość wielkiej odpowiedzialności będzie mi towarzyszyć przez cały czas sprawowania urzędu Wojewody. To również administracja pomaga w rozwiązywaniu problemów mieszkańców i swoim działaniem sprzyja rozwojowi regionu.

Raz jeszcze dziękując za słowa uznania, życzę Panu, by nadchodzące miesiące obfitowały w sukcesy, przynosiły wiele satysfakcji z pracy i dokonań, a Nowy Rok sprzyjał urzeczywistnianiu najtrudniejszych zadań, realizacji zamierzeń oraz zachowaniu wzajemnej życzliwości.

Z wyrazami szacunku

/-/ Tadeusz Dziuba

 

Powrót na początek strony

 


 

Z Sekretariatu Stanu
Stolicy Apostolskiej

Watykan, 7 stycznia 2006 roku.

 

Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Benedykt XVI dziękuje Panu za życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza za dar modlitwy w intencji Jego posługi na Stolicy Piotrowej.

W swoim Orędziu Urbi et Orbi Ojciec Święty powiedział: «W Boże Narodzenie nasz duch otwiera się na nadzieję, gdy kontempluje chwałę Bożą ukrytą w ubóstwie Dzieciątka owiniętego w pieluszki i leżącego w żłobie: to Stworzyciel świata, umniejszony do bezsilności nowo narodzonego! Przyjęcie tego paradoksu - paradoksu Bożego Narodzenia - to odkrycie Prawdy, która czyni nas wolnymi, Miłości, która przemienia istnienie. W Noc Betlejemską Zbawiciel .stał się jednym z nas, aby stać się towarzyszem na zdradliwych drogach historii. Podejmijmy dłoń, którą do nas wyciąga: jest to dłoń, która niczego nie chce nam odebrać, a jedynie dawać (25.12.2005 r.).

Wcielonemu Słowu - «Światłości prawdziwej, która oświeca każdego człowieka» Ojciec Święty zawierza dobre dzieła podejmowane przez Pana oraz Członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w nowym roku, i wyprasza potrzebne łaski Bożej Dobroci.

W Chrystusie
/-/ Mons. Gabriele Caccia
Asesor

Szanowny Pan
Marian KRÓL
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań
POLONIA

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wojewody
Wielkopolskiego

Poznań, dnia 6 stycznia 2006 roku

Szanowny Pan Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Szanowny Panie Prezydencie.

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystości odsłonięcia (Popiersia Hipolita Cegielskiego oraz przekazuję z tej okazji gratulacje.

Dzisiejsza ceremonia ma wymowę symboliczną, tym bardziej że osłonięcia Popiersia wybitnego Wielkopolanina dokona jego prawnuczka Pani Zofia Doerfer-Cegielska. Poznań w ten sposób składa hołd osobowości tak bardzo zasłużonej dla rozwoju naszego regionu. Są to dowody pamięci i szacunku, Które w 193. rocznicę urodzin Hipolita Cegielskiego nic nie tracą na swojej sile.

Dziękuję 'Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego, że wspiera cenne inicjatywy przedsiębiorczości oraz kultywuje tradycje, z których Wielkopolanie mogą być dumni.
Byłoby mi niezmiernie miło mogąc wraz z państwem uczestniczyć w tym szczególnym wydarzeniu. Proszę jednako wybaczenie mojej nieobecności, Bowiem wcześniej podjęte zobowiązania służbowe nie pozwalają wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości.

Proszę przyjąć moje najlepsze życzenia dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności. Szczególnie serdeczne życzenia feruję do Pani Zofii (Doerfer-Cegielskiej, dziękując za życzliwość wobec miasta, które wciąż pamięta o zasługach jej znakomitego przodka.

Z wyrazami szacunku
/-/ Tadeusz Dziuba

 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem