2014

 

Sekretarz Stanu Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
do Spraw Dialogu Międzynarodowego
Władysław Bartoszewski


Warszawa, dn. 15 grudnia 2014 r.


Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
czuję się mile zobowiązany pogratulować Panu doprowadzenia do edycji II wydania zbioru wypowiedzi pt. Dekalog pracy organicznej XXI wieku. Sądzę, że problematyka tych wypowiedzi nic nie straciła na aktualności. Dziękuję za egzemplarze publikacji i pozostaję z gotowością do przyjaznego współdziałania oraz najlepszymi życzeniami dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i Pana osobiście na nowy rok 2015.

Z wyrazami szacunku

/-/ Władysław Bartoszewski

Powrót na początek strony
 


 

Arcybiskup Metropolita  Łódzki
Marek Jędraszewski


Boże Narodzenie 2014


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

Uprzejmie dziękuję za okazaną pamięć i życzliwość wyrażone w życzeniach świątecznych na Boże Narodzenie 2014 roku, które z całego serca odwzajemniam.

Życzę, aby wszechmogący Bóg, którego obecność w przychodzącym na świat Bożym Synu będziemy w niedługim czasie przeżywali na nowo, ubogacił nas swoją miłością oraz przyniósł odnowienie naszym sercom i umysłom.

Oczekując wraz z Najświętszą Bożą Rodzicielką na spełnienie się Obietnicy, z serca błogosławię

/-/ + Marek Jędraszewski
 Arcybiskup Metropolita Łódzki

Powrót na początek strony
 


 

Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Gospodarki
Janusz Piechociński


24 grudnia 2014 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Radosnych Świąt oraz szczęścia i pomyślności w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku

/-/ Janusz Piechociński

Powrót na początek strony
Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski


Boże Narodzenie A.D. 2014.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Iz 9,1n

Niech Nowonarodzony, otoczony czułością Maryi i troską świętego Józefa, uzdalnia nas do otwarcia się na potrzeby naszych sióstr i braci, abyśmy potrafili obdarowywać ich prawdziwą braterską miłością. W Jezusie Chrystusie mamy bowiem skarb życia i miłości (por. Evangeliigaudium 265).

Niech pokój Betlejemskiej Nocy rozleje się w naszych sercach i na cały świat, gasząc wszelkie konflikty i niepokoje, a betlejemska radość Aniołów stanie się naszym udziałem i zapala serca do odważnego świadczenia wobec każdego człowieka o nieskoń¬czonej Bożej miłości.

Z serdecznymi bożonarodzeniowymi życzeniami oraz darem modlitwy

/-/  +Wojciech Polak
Arcybiskup
Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Powrót na początek strony


Rasa Rimickaite
The Culture Attache
Of The Embassy Of The Republic Of Lithuania
To The Republic Of Poland


Dnia 22 grudnia 2014 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Drodzy przyjaciele!
Nie mam obrazków, ale z całego serca przesyłam wam wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne na piśmie!
Wesołych, radosnych, przytulnych Świąt Bożego Narodzenia i pięknego, twórczych pomysłów i sensownej pracy pełnego roku.
Myślę o was wszystkich często niezwykle serdecznie i z ogromnym podziękowaniem za spotkania w mijającym roku i nadzieją na spotkania w roku nadchodzącym. Takie spotkania z wami wszystkimi nadają sens mojej pracy.
Wesołości i radości!

Mieli bičiuliai!
Neturiu paveiksliukų, bet nemažiau širdingai kiekvienam iš jūsų linkiu kuo gražiausių švenčių
Laimės, ramybės, vilties, kūrybinio polėkio ir prasmingų darbų naujaisiais metais
Sveikatos ir draugystės!
Kiekvienam iš jūsų esu nepaprastai dėkinga už kiekvieną susitikimą praėjusiais metais ir turiu vilties, kad taip pat dažnai su kiekvienu iš jūsų susitiksime ir ateinančiais metais. Nes tik tokie susitikimai prasmingu paverčia kiekvieną kiekvieno mūsų darbą.
Labai jums visiems dėkoju ir dar kartą linkiu džiugių švenčių ir puikių Naujųjų metų!

/-/ Rasa Rimickaite
The Culture Attache
Of The Embassy Of The Republic Of Lithuania
To The Republic Of Poland

 

Powrót na początek strony
 


 

Zenon Kardynał Grocholewski
Congregatio de Institutione Catholica
(De Studiorum Institutis )
Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

„Słowo stało się ciałem
 i zamieszkało wśród nas”
( J 1, 14 )

Wraz z serdecznym pozdrowieniem przesyłam jak najlepsze życzenia obfitych łask w okres świąt Bożego Narodzenia i całego roku 2015, wsparte modlitwą.

Bardzo serdeczne „Bóg zapłać!” za piękne życzenia przesłane mi z okazji 75 rocznicy moich urodzin, oraz za życzliwość mi okazywaną.

Z serca błogosławię

/-/ Zenon Kardynał Grocholewski

Powrót na początek strony


 

Alina Szymczyk
Folklorystka, reżyserka, poetka,
Prezeska ZLP im. Jana Pawła II w Chicago.


Chicago, dnia 6 grudnia 2014 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego 

Szanowny Panie !

Pragnę za pośrednictwem Szanownego Pana, wyrazić słowa podziękowania dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu,  za wyróżnienie mnie tak zaszczytnym odznaczeniem jakim niewątpliwie jest Srebrny Medal Towarzystwa „Labor Omnia Vincit” .

Czuję się zaszczycona, iż zaliczona zostałam do grona Przyjaciół Towarzystwa, a tym samym zobowiązana do działania, w szeregu ludzi głoszących dobre imię Towarzystwa, wspomagających , wspierających, a przede wszystkim działających dla wspólnego dobra. Jednocześnie pragnę wyrazić moją radość z powodu pięknej inicjatywy budowy pomnika tak wielkiemu Polakowi jakim był Ignacy Jan Paderewski. Inicjatywę Państwa będę się starała rozpowszechnić wśród organizacji polonijnych z nadzieją na wsparcie .

Z wyrazami szacunku i uznania

/-/ Alina Szymczyk
Folklorystka, reżyserka, poetka,
Prezeska ZLP im. Jana Pawła II w Chicago.


Powrót na początek strony
 


 

Aleksander Kwaśniewski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ( 1995-2005)

Warszawa, listopad 2014.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Drodzy Przyjaciele,

Dziękuję za dowody pamięci, serdeczne życzenia i duchowe wsparcie w dniu moich 60-tych urodzin. Przekonało mnie to jeszcze raz, że warto było z Wami i dla Was żyć, pracować i starać się. Dało to siłę na przyszłość!

Z wdzięcznością

/-/ Aleksander Kwaśniewski 

Powrót na początek stronyBurmistrz Wągrowca
Stanisław Wilczyński


Wągrowiec, grudzień 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Marianie!

W wyniku decyzji wyborców kończę trwającą od 16 lat misję, jaką było pełnienie przeze mnie zaszczytnej funkcji Burmistrza Miasta Wągrowca. Powierzyli mi ją mieszkańcy Wągrowca, których miałem zaszczyt reprezentować i dla dobra których miałem możliwość pracować. Wągrowiec to wspaniałe miasto, które przed ponad 40 laty pokochałem i dla którego pracowałem z pełnym zaangażowaniem, łącznie przez ponad 25 lat, nie szczędząc zdrowia, czasu i energii.

Jestem przekonany, że dzięki naszej wspólnej pracy: radnych Rady Miejskiej, przedsiębiorców, działaczy organizacji pozarządowych, współpracowników z Urzędu Miejskiego, podległych miastu jednostek, wielu wągrowcza i przyjaciół naszego miasta, a także i dużego zaangażowania Pana  Wągrowiec się zmienił i jest dzisiaj miastem, które wzbudza podziw oraz uznanie wieli tysięcy osób, które mają okazję nas odwiedzać.

Jestem dumny z naszych wspólnych dokonań: zmodernizowaliśmy Naszą Starówkę i Rynek, zbudowaliśmy obwodnicę miasta od ul. Kcyńśkiej do Rogozińskiej, nowe ulice, m. in. za J. Durowskim i obrębie dawnego targowiska, zmodernizowaliśmy obiekty sportowo-rekreacyjne oraz Ąquapark.

Dlatego serdecznie dziękuję za współpracę, życzliwość i tak  często okazywane wsparcie, dzięki którym mogliśmy tak wiele zdziałać. Jest jeszcze wiele zadań, które należy wykonać, a które - mam nadzieję - podejmą nowy burmistrz oraz nowa Rada Miejska. Jestem do ich dyspozycji, służąc im pomocą, wiedzą oraz dużym doświadczeniem samorządowym.

Korzystając z okazji życzę Panu dużo zdrowia, a także wszelkiej pomyślności, zarówno w działalności zawodowej, społecznej, jak i w życiu prywatnym.

Z gorącymi podziękowaniami i wyrazami szacunku

/-/ mgr inż. Stanisław Wilczyński

Powrót na początek strony


Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny

Poznań, 1 grudnia 2014 r.
Pan
dr. Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie za 16-letnią współpracę na rzecz Miasta Poznania i jego Mieszkańców.

Okres sprawowania funkcji Prezydenta Miasta Poznania był dla mnie niezwykłym czasem pełnienia odpowiedzialnej służby publicznej, ale także czasem wielkich i wspaniałych wyzwań, których realizacja przynosiła satysfakcję i dumę.

Obejmując obowiązki Prezydenta Miasta Poznania, miałem świadomość długiej i nie zawsze prostej drogi. Starałem się rozwiązywać pojawiające się problemy najlepiej jak potrafiłem, stawiając zawsze na pierwszym miejscu dobro Poznania.

Patrząc z perspektywy czasu widzę, iż wielu sukcesów nie udałoby się osiągnąć bez wsparcia i doświadczenia innych osób, bez twórczych dyskusji i konsekwentnej współpracy w dążeniu do założonych celów. Trudno jest rozstawać się z pracą dostarczającą satysfakcję, jeszcze trudniej z życzliwymi, szanowanymi i cenionymi ludźmi. W życiu każdego z nas są jednak chwile, w których zamykamy pewien rozdział pracy zawodowej i podejmujemy nowe wyzwania.

Dziękuję za możliwość rzeczowej i owocnej współpracy i za to, że zawsze mogłem liczyć na Pańską otwartość, życzliwość i zrozumienie. Życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów. Sukcesów na miarę Poznania - miasta, które kocham i z którego jestem dumny.

Z poważaniem

/-/ Ryszard Grobelny


Powrót na początek strony


Kamila Kuryło
Stypendystka Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Poznań, 7 grudnia 2014 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na Państwa pismo pragnę wyrazić głęboką wdzięczność ze względu na przyznane mi stypendium oraz przyjęcie mnie do grona stypendystów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Przyznane stypendium umożliwi mi rozwijanie umiejętności oraz podjęcie nowych kroków w realizacji osobistych planów życiowych. Między innymi pokrycie kosztów wyjazdów na konferencje w ramach mojej działalności w AIESEC — studenckiej organizacji pozarządowej, która działa na rzecz komunikacji międzynarodowej, nabywania doświadczenia przez studentów w ramach wolontariatu i praktyk zawodowych.

Jestem świadoma faktu, że członek grona stypendystów Towarzystwa zobowiązany jest do rozpowszechniania wiedzy o Hipolicie Cegielskim. Przede wszystkim należy promować działalność Hipolita Cegielskiego poprzez informowanie studentów o możliwości dołączenia do grona stypendystów Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego: – ogłoszenia w naszej gablocie Koła Naukowego (kim był Hipolit Cegielski oraz działalność Towarzystwa) – ogłoszenie na stronie internetowej Uniwersytetu w zakładce STYPENDIUM – reklama szeptana (facebook oraz rozmowy na spotkaniach Koła naukowego).

Mam nadzieję, że podjęte przeze mnie działania przyczynią się do zwiększenia liczby stypendystów Towarzystwa, a tym samym poszerzenia świadomości studentów kim był patron Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Z wyrazami szacunku
/-/ Kamila Kuryło


Powrót na początek strony


 

Rektor
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Poznań, dnia 22 października 2014 roku


Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa m. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 21 października br., uprzejmie informuję, :że z przyjemnością obejmę patronatem Konsumencki Konkurs Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce” - „The Best In Poland”.

Oczekując na dalsze szczegóły pozostaję z wyrazami szacunku,

Rektor
/-/ Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof.zw. UEP

Powrót na początek strony


 

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
Ojciec Eustachy Rakoczy, Paulin


Jasna Góra Zwycięstwa, 4.XI.2014 r. P.


W. Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie,

Pragnę tym pismem raz jeszcze podziękować serdecznie za przyznaną mi Statuetkę „Złotego Hipolita”. To wspaniałe wyróżnienie swoim splendorem okryło również moją Rodzinę i mój Pauliński Zakon. Jako wyraz mojej wdzięczności proszę przyjąć pełny tekst mojego oficjalnego podziękowania, którego jedynie fragment wygłosiłem w Poznaniu.

Z wyrazami głębokiej wdzięczności łączę z Jasnej Góry znak modlitwy i przyjaźni.

/-/ O. Eustachy Rakoczy

Paulin - Jasna GóraPowrót na początek stronyMateusz Hurysz

Poznań, dnia 5 listopada 2014 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
Podziękowanie

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Zarządzie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,

w oparciu o przesłane pisemne zawiadomienia (pisma z 20 X 2014 r. L. dz. 235/2014 i z 4 XI 2014 r. L. dz. 247/2014) pragnę podziękować za przyznanie mojej osobie Medalu Młodego Pozytywisty wraz z dyplomem jako uznanie moich dotychczasowych zasług w dziedzinie zawodowej, charytatywnej i społeczno-kulturalnej.

Tym bardziej cieszy, że wyróżnienie te spotkało mnie ze strony Towarzystwa, które jest powszechnie znane i cenione za krzewienie zwłaszcza takich nieprzemijających wartości jak: patriotyzm, poszanowanie tradycji i co mi jest bardzo bliskie - pracy organicznej. Postępowanie Towarzystwa doskonale świadczy o jego niezwykłej roli, działalności i przede wszystkim wypełnianiu misji Hipolita Cegielskiego zapoczątkowanej w pierwszej połowie XIX wieku.

Wraz z przyznaniem mi Medalu Młodego Pozytywisty i wręczeniem go 21 listopada 2014 r. uważam się w pełni za sympatyka idei płynących z Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Na końcu chcę szczególnie podkreślić, że miłe jest, iż tak szacowne Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego zechciało dostrzec moje kilkuletnie oddanie się i rzucenie we wir współczesnej pracy organicznej jako pielęgnowanie najlepszych wzorów etosu Poznaniaka i Wielkopolanina. Ujawnia się to w moim przypadku głównie na poziomie różnorodnych inicjatyw społecznych, promowania historii Poznania i regionu, zwłaszcza dla młodzieży i uczniów szkolnych, współpracy ze społecznikami poznańskimi etc. Szerszy obraz tej działalności obrazują dołączone załączniki.

Z pewnością przyznanie tego wyróżnienie jest dla mnie dodatkowym impulsem i mobilizacją do dalszej pracy dla naszego wspaniałego miasta oraz wszystkich jego mieszkańców.

Podarowuję też dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskie swoją mini-powieść z elementami powieści klucza wierząc, że spotka się ze stosownym oddźwiękiem.

Łączę podziękowania i wyrazy szacunku,

/-/ Mateusz Hurysz
Miłośnik Poznania


Powrót na początek strony
 


 

Andrzej B. Legocki
Członek Rzeczywisty PAN


Poznań, 30 października 2014.


Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie,

Pragnę serdecznie podziękować Panu Prezydentowi za osobisty udział w dedykowanej mi sesji, która przed kilku dniami odbyła się w Ośrodku Nauki PAN oraz za przekazane z tej okazji gratulacje i życzenia, które sprawiły mi wiele radości.

Należę do tego pokolenia przyrodników, które miało szczęście żyć i pracować w niezwykle ciekawym czasie, wypełnionym przełomowymi odkryciami w naukach o życiu. Ale i nasza teraźniejszość zafundowała nam także sporo niespodziewanych wyzwań.

Ostatnie lata przyniosły nadzwyczajny rozwój infrastruktury akademickiej w Wielkopolsce i całym naszym kraju. Jeśli tylko tę infrastrukturę uda się wypełnić wartościowymi treściami, to nasze środowiska mogą nie tylko zaznaczyć swą pozycję na mapie polskich osiągnięć, ale nade wszystko przysporzyć trwałych wartości poznawczych, ku pożytkowi wielu różnych dziedzin, również o nachyleniu bardziej aplikacyjnym. Trzeba mieć nadzieję, że te ambitne cele uda nam się przynajmniej w jakiejś dostrzegalnej części i w niezbyt odległym czasie osiągnąć.

Łączę przyjacielskie serdeczności i wyrazy mego szacunku

/-/ Andrzej Legocki

Powrót na początek strony


 

Polski Komitet Olimpijski
Polish Olympic Committee

Warszawa, 27 października 2014 roku.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

12 października 1919 roku, niespełna rok po odzyskaniu przez nasz Kraj niepodległości, w Krakowie zawiązał się Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich, przekształcony później w Polski Komitet Olimpijski. Tę datę uznaje się za dzień narodzin polskiego ruchu olimpijskiego.

Mija 95 lat od tego doniosłego wydarzenia. Z biegiem lat olimpizm zdobył na Ziemiach Polskich pełne prawo obywatelstwa, skupił wokół siebie nie tylko wspaniałych zawodników i trenerów sławiących nasz Kraj na całym świecie, ale także - ogromne grono działaczy i sympatyków, ludzi nauki, kultury i biznesu oraz prawdziwą rzeszę kibiców. Olimpijskie występy naszych reprezentantów od początku cieszą się wielkim zainteresowaniem rodaków w Kraju i zagranicą, wywołują niezwykłe emocje, budują poczucie narodowej jedności. Od olimpijskiego debiutu w roku 1924 po dzień dzisiejszy plonem startów sportowców w biało-czerwonych strojach jest już 291 medali, w tym 70 złotych. Dorobek ten powiększa osiem trofeów wywalczonych przez polskich twórców w olimpijskich konkursach sztuki.

Jubileusz 95-lecia, nad obchodami, którego Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, to znakomita okazja do przypomnienia najpiękniejszych kart z historii rodzimego olimpizmu i jego największych Bohaterów.

Okazją taką będzie Jubileuszowa Gala, którą Polski Komitet Olimpijski zorganizuje w dniu 15 grudnia br. (poniedziałek)o godz. 19.00 w gościnnych progach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Program uroczystości obejmuje część oficjalną, artystyczną, a także przyjęcie dla wszystkich Gości we foyer Teatru Wielkiego.

Serdecznie już dziś zapraszamy Pana do udziału w Jubileuszowej Gali, prosząc o potwierdzenie przybycia do dnia 7 listopada br. Po otrzymaniu potwierdzenia udziału zostanie przesłany imienny kartonik-Zaproszenie, upoważniający do wejścia do Teatru Wielkiego - Opery Narodowej.

Z olimpijskim pozdrowieniem

/-/ Andrzej Kraśnicki
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego

/-/ Adam Krzesiński
Sekretarz Generalny
Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Powrót na początek strony


 

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Jacek Michałowski


Warszawa, 25  października 2014 roku

Organizatorzy i Uczestnicy
uroczystości wręczenia
Statuetek Złotego Hipolita
I nadania tytułu
Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej
W Poznaniu

Szanowni Państwo,

organizatorzy i Uczestnicy uroczystości wręczenia statuetek Złotego Hipolita i nadania tytułu Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej w Poznaniu przesłanie Hipolita Cegielskiego pozostaje inspiracją dla wszystkich Polaków, którzy chcą rozwoju, modernizacji i doskonalenia naszego kraju. Wielkopolski etos pracy organicznej stworzony został w XIX wieku, ale ma w sobie niesłabnącą energię, skierowaną także w przyszłość. „Labor omnia vincit” - głosi motto wyryte na cokole poznańskiego pomnika Hipolita Cegielskiego. To nie tylko podsumowanie dawnych zmagań na polu gospodarczym i społecznym, w których stawką było ocalenie polskości. To również mądra wskazówka, jak odnosić sukcesy we współczesnym świecie. Osiągnięcia ćwierćwiecza polskiej wolności są tego wspaniałym potwierdzeniem.

Podejmujemy dzisiaj wyzwania, które polski pozytywizm potrafił zdefiniować i nadać im wielką wartość. W centrum naszej uwagi jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego, pomnażanie kapitału społecznego, uzyskiwanie efektu synergii dzięki umiejętności współpracy. Umacnianie naszej przedsiębiorczości i konkurencyjności. Rozwijanie talentów i intelektualnych kompetencji Polaków, budowa gospodarki opartej na wiedzy. Bohaterowie dzisiejszej uroczystości są autorytetami w tych dziedzinach. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz własnym, serdecznie gratuluję tegorocznym zdobywcom nagrody Złotego Hipolita. Proszę przyjąć serdeczne podziękowanie za Państwa nieustającą służbę dla dobra wspólnego.

Wyrazy uznania należne są również inicjatorom tej ważnej nagrody oraz wszystkim, którzy kultywują idee Hipolita Cegielskiego i innych wybitnych polskich pozytywistów. To ważne, że ta cenna spuścizna trafia do młodych pokoleń Polaków. Cieszę się, że kształtuje w nich postawę nowoczesnego patriotyzmu, który nie musi być już patriotyzmem walki i ofiary, lecz zespolenia własnych marzeń i ambicji z pomyślną przyszłością narodowej wspólnoty.

Raz jeszcze gratuluję dzisiejszym laureatom - naszym mentorom na drogach pracy organicznej. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystości w Poznaniu.

Łączę ukłony

/-/ Jacek Michałowski

Powrót na początek strony


Andrzej Grzyb
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Współprzewodniczący Polskiej Delegacji w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (EPL PO-PSL)
Parlament Europejski


Ostrzeszów, dnia października 2014 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za złożone życzenia i gratulacje oraz wyrazy zaufania przekazane mi po wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wybory przypadające w tak ważnym roku 25. rocznicy polskich przemian demokratycznych i 10 lat obecności naszego kraju w UE były dla nas ważne, bo to Polacy rozpoczęli zmiany w Europie, a dopiero później upadł mur berliński. Poparcie głosami ponad 61 tys. Wielkopolan dla listy wielkopolskiego PSL oraz dla mnie to wyraz zaufania i zachęta do pracy. Niezwykle cieszy mnie, że będę mógł nadal reprezentować Wielkopolan i Wielkopolskę oraz pracować nad: tworzeniem miejsc pracy, wsparciem rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, polityką rolną biogospodarką - ważnymi dla Wielkopolan kwestiami.

Będę wdzięczny za współpracę w nowej kadencji w sprawach dotyczących Wielkopolski i społeczności lokalnych. Wymaga to otwartej rozmowy i pokazania, co jest dobre dla Polski, dla Wielkopolski. Moje liczne spotkania przed wyborami potwierdzają, że ludzie chcę otwartej rozmowy z uwzględnieniem doświadczeń i osiągnięć społeczności lokalnych, samorządów i organizacji pozarządowych.

Dziękując za życzenia, przesyłam serdeczne pozdrowienia.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Grzyb

Powrót na początek strony


 

Prof. dr hab. med. Jerzy Woy – Wojciechowski
Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego


Warszawa dnia 16 października 2014 r.


Wielce Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Z dużym opóźnieniem, za co gorąco przepraszam, lecz z całego serca, pragnę podziękować Panu Prezydentowi oraz Pleno Titulo Członkom Rady Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego za uhonorowanie mnie tak zaszczytnym, Złotym Medalem Towarzystwa LAB0R 0MNIA VINCIT.

Oddzielne słowa wdzięczności pragnę przekazać wysokiej Radzie Społecznego Komitetu, za zaproszenie mnie do grupy członków Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego.

Zarówno otrzymany Medal, jak zaproszenie bardzo wysoko sobie cenię, nie mniej niesprzyjające okoliczności, jak ponad trzymiesięczna nieobecność w kraju i przewlekła, poważna choroba bliskiej osobny sprawiły, że dopiero od kilkunastu dni jestem w Warszawie i mam możliwość przekazania mego podziękowania.

Mając nadzieję na zrozumienie mojej sytuacji łączę wyrazy prawdziwego szacunku oraz serdeczne pozdrowienia

Szczerze  zobowiązany

/-/ Jerzy Woy.-Wojciechowski
Prof. dr hab. med.


Powrót na początek strony
 


 

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Biuro do Spraw Wystąpień Prezydenta i Patronatów


Warszawa, 16 października 2014 roku

Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 Poznań

odpowiadając na pismo skierowane do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o objęcie honorowym patronatem uroczystości wieńczącej projekt Złoty Hipolit — Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, która odbędzie się w Poznaniu, 25 października 2014 roku, przekazuję decyzję podjętą w tej sprawie.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski z zainteresowaniem i życzliwością odniósł się do organizowanego przez Państwa przedsięwzięcia, którego celem jest nagradzanie osób, podejmujących działania promujące ponadczasowe wartości takie jak patriotyzm, praca na rzecz dobra wspólnego i solidaryzm społeczny. Odnosząc się do Państwa prośby o objęcie honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu Złoty Hipolit — Wybitna Osobistość Pracy Organicznej, pragnę przekazać, że wyrazem zaangażowania Głowy Państwa w to przedsięwzięcie będzie list Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Pana Ministra Jacka Michałowskiego, skierowany do uczestników uroczystości wręczenia statuetek „Złotego Hipolita” w dniu 25 października 2014 roku w Poznaniu.

Na Pana ręce kieruję dla wszystkich osób zaangażowanych w przygotowanie i realizację tego projektu życzenia pomyślnego przebiegu jego tegorocznej edycji.

/-/ Dyrektor Jolanta Grzywacz-Borensztejn


Powrót na początek strony
 


Tadeusz Młyńczak

16 października 2014 roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie.

Z wielkim wzruszeniem przyjąłem wiadomość o wyróżnieniu mnie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Złotym Medalem Towarzystwa " LABOR OMNIA VINCIT". Medal ten jest dla mnie szczególnie cenny, bo zrodził się na gruncie szlachetnej ideii i trafia do mnie ze społecznego nadania.

Na Pana ręce składam serdeczne podziekowanie Towarzystwu za uhonorowanie mnie tak wysokim wyróżnieniem.

Łączę wyrazy szacunku

/-/ Tadeusz W. Młyńczak

Powrót na początek stronyProf. dr hab. Andrzej Filip Dubas

Poznań, dnia 13 października 2014

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia kolejnych statuetek Złotego Hipolita, która odbędzie się 25 października br. W uroczystości nie będę mógł niestety uczestniczyć i z konieczności tq drogą Towarzystwu serdeczne gratuluję za tak zaszczytne uhonorowanie „Złotym Hipolitem" oraz godnością „Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej" tak zasłużonych dla nauki, kultury i gospodarki osób, jakimi są laureaci roku 2014.

Z wyrazami szacunku i koleżeńskimi pozdrowieniami


/-/ Prof. dr hab. Andrzej Filip Dubas
emerytowany profesor zwyczajny
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Powrót na początek stronyUniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Turystyki Wiejskiej


Poznań, dnia 13 października 2014 r.

Szanowny  Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W imieniu Pani prof. dr hab. Beaty Raszki oraz swoim własnym pozwalam sobie przesłać Panu naszą najnowszą książkę poświęconą różnym zagadnieniom ochrony Wielkopolskiego Parku Narodowego. Powstała ona w ramach naszej współpracy z zespołem projektantów Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu oraz dyrekcją Parku. Mimo upływu wielu lat problemy związane z ochroną i zachowaniem tego niezwykle wartościowego pod względem przyrodniczym i kulturowym obszaru nie maleją. Jego zachowanie dla przyszłych pokoleń traktujemy jako .nadrzędny cel działań ochronnych, które prowadzone są na terenie Parku zarówno zawodowo, jak i społecznie

Z wyrazami głębokiego szacunku

/-/  Dr hab. Krzysztof Kasprzak, prof. nadzw.

Powrót na początek strony


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

Poznań, dnia 20.09.2014 r.

Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący (KNOW) Poznańskie Konsorcjum RNA ma zaszczyt zaprosić na uroczystość inauguracji działalności Poznańskiego Konsorcjum RNA utworzonego przez dwie jednostki: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu i Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Konferencja nosi tytuł „Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący Poznańskie Konsorcjum RNA: „START”, a jej rozpoczęcie odbędzie się 19.11.2014 o godzinie
16.00 w Auli Lubrańskiego w Collegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza .
w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, Poznań.

Będzie to dla nas honor i ogromne wyróżnienie jeśli Pan Prezydent znajdzie czas i poświęci go na udział w uroczystym rozpoczęciu działalności jedynego w Poznaniu ośrodka KNOW.

Z wyrazami szacunku,

/-/ Prof. ar hab. Bogdan Jackowiak
Dziekan  Wydziału Biologii UAM

/-/ Prof. dr hab.Marek Figierowicz
Dyrektor ChB PAN

/-/ Prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
Dyrektor IBMiB


Powrót na początek strony


 

Zakład Poligraficzny NATALII Spółka z o.o.
Artur Nowaczyk – wiceprezes Zarządu

Rokietnica, 2014-09-16

 

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie Towarzystwa,

Chciałbym serdecznie podziękować za wyróżnienie oraz przyjąć na moje ręce Srebrny Medal Towarzystwa „ Labor Omnia Vincit". Jest mi niezmiernie miło, czuję się zaszczycony, jednocześnie potwierdzam mój udział w uroczystości wręczenia Medalu 20 listopada 2014 r.

Z poważaniem


/-/ Artur Nowaczyk
wiceprezes Zarządu
Drukarni NATALII sp.z o.o. w Rokietnicy

Powrót na początek strony


Lek. med .Witold Perkowski

Poznań, 26 sierpnia 2014 r.

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan  dr Marian Król

Szanowny Panie Prezydencie!

Z wielkim zadowoleniem i radością przyjąłem wiadomość o przyznaniu mi Srebrnego Medalu Towarzystwa „ Labor Omnia Vincit". Wyróżnienie to przyjmuję jako docenienie mojej czterdziestoletniej pracy lekarza ortopedy dla dobra chorych z Poznania i województwa poznańskiego.

Dziękuję za dojrzenie mojej osoby przez pryzmat mojej pracy. Dziś jestem na emeryturze, ale nadal pracuję już nie na sali operacyjnej, ale w lecznictwie otwartym. Chciałbym powiedzieć, że ten Srebrny Medal Towarzystwa odbieram nie tylko jako wyróżnienie mojej osoby, ale także jako docenienie zasług i dokonań Wojewódzkiego Szpitala Ortopedycznego im. J. Wierzejewskiego w którym przepracowałem trzydzieści sześć lat w tym dwadzieścia pięć lat na stanowisku ordynatora Oddziału.

Z wyrazami szacunku


/-/  Witold Perkowski


Powrót na początek strony
 


 

Dr Jan Jaworski
Chicago, USA

Chicago, 19 VIII 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie Towarzystwa,

Pragnę tą drogą serdecznie podziękować za przyznanie mi Medalu „Labor Omnia Vincit”, który wręczył mi 31 lipca b.r. p. Kazimierz Burzyński, przedstawiciel Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Jestem tym wyróżnieniem zaszczycony i wyróżniony. Uroczystość była miła i kameralna. Na pewno włączę się do poparcia funduszu na budowę Pomnika Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.

Przy pobycie w kraju, być może jeszcze w tym roku, odwiedzę Poznań. I tak się stało, że Chicago zbliżyło się do Poznania i Wielkopolski, a Poznań do Chicago i licznej Polonii.

Łączę najlepsze wyrazy poważania i pozdrowień dla Pana Prezydenta, Kapituły i Zarządu.

/-/ dr Jan Jaworski


Powrót na początek strony
 


 

Ks. Adam Boniecki MIC

Kraków, 28 lipca 2014Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Serdecznie dziękuję za wzruszającą pamięć i życzenia z okazji moich osiemdziesiątych urodzin.

Obawiam się, że gdybym uległ pragnieniu odpisania indywidualnie każdemu, trwałoby to nieskończenie długo. Dlatego chciałbym przynajmniej tak, wspólnym podziękowaniem powiedzieć Każdej i Każdemu, że Wasza życzliwość i oczekiwania kierowane pod moim adresem mobilizują mnie do tego, by do tych niezasłużonych wyobrażeń choć trochę dorosnąć.

Najcenniejszym dorobkiem tych długich lat życia jest Wasza życzliwość, przyjaźń i zaufanie. To zobowiązuje, wiem.

Wszystkim, którzy ciałem i duchem, lub tylko duchem uczestniczyli w moim święcie obiecuję pamięć w modlitwie. Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego zawsze pozostanę wdzięczny za wyróżnienie mojej osoby, a pośrednio „Tygodnika Powszechnego” moją nagrodą.

Serdecznie oddany
/-/ Ks. Adam Boniecki MIC

Powrót na początek strony


 

Prof. dr hab. Antoni Rajkiewicz

Warszawa, dnia 30 lipca 2014 roku.

 

 Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Wzrusza mnie Pańska pamięć i życzliwość. Serdecznie dziękuję za list z fotografiami i płytką reportażową ( zasilą archiwum domowe ) oraz za informacje o aktywności Towarzystwa. W tym duża zasługa Pana Prezydenta, a którego tak kreatywna osobowość zaznaczyła się przy okazji wręczania Złotego Hipolita 2012. Nie zapominam tego dnia i zobowiązania wynikającego z otrzymania tego zaszczytnego wyróżnienia.

Po ukończeniu 90 roku życia nie zajmuję się już dydaktyką i nie wykonuję żadnych „zajęć zarobkowych”, ale jako tak zwany „czysty emeryt” uczestniczę społecznie w bliskich przedsięwzięciach „Pro Publico Bono”.

Łączę wyrazy szacunku i przyjacielski uścisk dłoni.

/-/ Antoni Rajkiewicz

Powrót na początek strony


 

Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie


Szreniawa, 22 lipca 2014 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezes Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezesie

W dniu 14 stycznia 2015 roku przypada 150-lecie historycznego przejazdu lokomobili prowadzonej przez Hipolita Cegielskiego z dziedzińca zakładu przez Rybaki. ulicą Strzelecką i Podgórną oraz ówczesną Aleją Berlińską.

Z okazji jubileuszu doniosłego wydarzenia. Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie zamierza w styczniu 2015 roku odtworzyć przejazd lokomobili parowej ze zbiorów muzealnych. W zamyśle organizatorów rekonstrukcja przejazdu powinna stać się doniosłym wydarzeniem dla mieszkańców Poznania i okolic.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prezesa o opracowanie przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego koncepcji przejazdu z uwzględnieniem wszystkich istotnych historycznych i współczesnych aspektów zadania.

/-/ dr Jan Maćkowiak
Dyrektor


Powrót na początek strony
 


 

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Warszawa 15 lipca 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu własnym oraz pracowników Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego chciałbym przekazać najserdeczniejsze podziękowania za uhonorowanie Jubileuszu XXX-lecia Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego nadaniem naszej placówce Medalu okolicznościowego autorstwa prof. Krzysztofa Jakubika Za aktywne wspieranie działalności Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w 200. rocznicę urodzin Patrona.

Jesteśmy niezmiernie usatysfakcjonowani i wdzięczni za ten wyraz uznania dla działalności MHPRL.

Liczymy na dalszą życzliwość oraz owocną współpracę

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Janusz Gmitruk
dyrektor

Powrót na początek stronyPoseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Stanisław Kalemba


Poznań, dnia 16.07.2014 r


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Im. Hipolita Cegielskiego

W odpowiedzi na przekazane zaproszenie do uczestnictwa w Komitecie Honorowym Budowy w Poznaniu Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego uprzejmie informuję, że z dużym zadowoleniem i wdzięcznością przyjmuję tą honorową funkcję.

Inicjatywa uhonorowania monumentem pamięci Ignacego Jana Paderewskiego - wielkiego męża stanu i patrioty, wzorca pracy organicznej, jednego z najwybitniejszych i najważniejszych postaci w historii Polski, którym zawdzięczamy niepodległość jest w pełni uzasadniona i zasługuje na szczególne wsparcie. Jego przyjazd do Poznania stał się impulsem do wybuchu Powstania Wielkopolskiego, czym zasłużył sobie na trwałą pamięć i wdzięczność Wielkopolan. Uczestnictwo w Komitecie Honorowym tego wspaniałego przedsięwzięcia to dla mnie zaszczyt, który przyjmuję z ogromną satysfakcją.

Dziękuję za życzliwość i zaufanie oraz za wieloletnią owocną współpracę.

Z wyrazami szacunku


/-/ Stanisław Kalemba

Powrót na początek strony


 

I Wiceprzewodniczący   
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

   
Poznań, dn. 18.07.2014r roku.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z olbrzymią radością mogę poinformować, że na ostatniej (IV) Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, która miała miejsce w dniu 26 czerwca 2014 roku,  jednogłośnie przyjęto uchwałę numer Xl/I/2014, którą przesyłam w załączeniu, w sprawie objęcia honorowym patronatem inicjatywy budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu realizowanej przez Towarzystwo imienia Hipolita Cegielskiego.

Przed głosowaniem samą ideę budowy i stan prac związanych z pomnikiem przybliżył  nam członek zarządu Towarzystwa - p. Filip Suś. Zwracając się językiem bardziej młodzieżowym i mniej oficjalnym zyskał dużą sympatię młodzieżowych radnych. Zainteresowali się oni żywo nie tylko samym pomnikiem, ale także sylwetką Ignacego Paderewskiego, co zresztą jest jednym z głównych celów Towarzystwa.

Serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą stroną internetową (www.mrm.poznan.pl). gdzie na bieżąco dodawane są informacje o działalności Młodzieżowej Rady.

Z ogromną nadzieją na naszą dalszą owocną współpracę w kolejnych miesiącach pozostaję

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Urbanowicz
I wiceprzewodniczący
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania

Uchwała nr Xl/I/2014
Młodzieżowej Rady Miasta Poznania
z dnia 26.06.2014r.


w sprawie objęcia honorowym patronatem
inicjatywy budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu.


Na podstawie §4 ust. 1 pkt. 4 Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Poznania, uchwala się, co następuje:

§1

Młodzieżowa Rada Miasta Poznania nadaje honorowy patronat inicjatywie budowy pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu organizowanej przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Miasta.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisano:

Przewodniczący MRMP
/-/  Adam Janczewski

Powrót na początek strony


Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Poznań, dnia 16 lipca 2014 r.

Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Pan dr Marian Król

Z okazji pięknego Jubileuszu  Pana  Urodzin oraz Imienin, w imieniu Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej  Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, mam honor i zaszczyt złożyć Panu Prezydentowi najlepsze życzenia dobrego zdrowia, radości życia, pełnej satysfakcji z realizacji ogromnych zadań dla dobra mieszkańców Poznania i Wielkopolski oraz kraju. Niech Pana filozoficzne priorytety, rodzina - praca -działalność społeczna, wsparte bogatym doświadczeniem wraz z ogromnym potencjałem intelektualnym będą nadał inspiracją i przykładem dla  młodego pokolenia.

Drogi Jubilacie! Gratuluję wszystkich dotychczasowych, liczących się w skali kraju osiągnięć zawodowych i społecznych. Powtarzając za Horacym „Twoja cnota to wielki posag dla następnych pokoleń".

Życzę  Panu  Doktorowi stu i więcej lat życia. W miłości i zdrowiu niech towarzyszy Panu szczęście, Pana życiowy bagaż – mądrość - przykładem dla innych niech będzie.

Z wyrazami najwyższego uszanowania

Prezes Zarządu Głównego
Związku Oficerów Rezerwy RP
Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

/-/ płk. Stanisław Tomaszkiewicz

Powrót na początek stronyWojewoda Wielkopolski

Poznań, 16 lipca 2014 roku

Szanowny Jubilat
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z okazji Imienin oraz rocznicy urodzin - proszę przyjąć gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia.

W tym szczególnym dniu pragnę Panu przekazać wyrazy uznania za wieloletnią, pełną pasji pracę na rzecz rozwoju Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, które popularyzuje bliską Wielkopolanom ideę pracy organicznej. Działalność ta przyczynia się do upowszechniania wiedzy o życiu i dokonaniach niezwykle zasłużonego dla naszego regionu Hipolita Cegielskiego. Ponadto, co ogromnie ważne, działalność Towarzystwa wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy, kulturalny i edukacyjny Wielkopolski dzięki m.in. promocji przedsiębiorczości, popularyzacji lokalnych inicjatyw oraz działań na rzecz integracji europejskiej. Na szczególne podkreślenie zasługuje również stworzenie przez Pana Wielkopolskiej Fundacji Żywnościowej.

Gratulując raz jeszcze Jubileuszu, składam Panu życzenia zdrowia, pogody ducha oraz satysfakcji płynącej z dotychczasowych osiągnięć i wielu nowych sukcesów.

Z poważaniem

/-/ Piotr Florek

Powrót na początek stronyH. Cegielski –Poznań S.A.


Poznań, 16 lipca 2014 r.

Szanownemu Solenizantowi i Jubilatowi
Panu dr Marianowi Królowi
Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Dniu Imienin oraz Urodzin

pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zrealizowania wszystkich zamierzeń i planów, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, samych sukcesów, dużo zdrowia, jak również wiele energii i pasji do podejmowania dalszych inicjatyw w ramach działalności towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Życzymy, aby Pana trud, wysiłek i dokonania były zawsze źródłem satysfakcji oraz owocowały społecznym i gospodarczym rozwojem naszego regionu, jak również kultywowaniem tradycji innowacyjności w bieżących działaniach towarzystwa.

W imieniu Zarządu

/-/ Jacek Witkowski
Członek Zarządu

/-/ Roman Jankowiak
p.o. Prezesa Zarządu

Powrót na początek stronyFilip Suś – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Poznań, 16 lipca 2014 roku.

Szanowny Pan
dr Marian Król

Szanowny Panie Doktorze!
W tym tak uroczystym dniu, jakim jest dzień Pana urodzin proszę przyjąć moje najserdeczniejsze życzenia sukcesów, w rozwiązywaniu niełatwych, złożonych problemów i wyzwań oraz satysfakcji z wcześniej podjętego trudu i działań.

Z tej okazji proszę przyjąć także moje wyrazy szacunku oraz szczególne życzenia zdrowia, szczęścia w życiu osobistym oraz sił w urzeczywistnianiu swoich marzeń.

Szanowny Panie Doktorze!

Mam to ogromne szczęście i zaszczyt, iż mogę korzystać z Pana wiedzy i doświadczenia. Jest Pan dla mnie autorytetem i to w dzisiejszych, czasem niełatwych czasach. Szczycę się tym i wiem, że obok bliskich mi osób jest Pan jedną z tych, z których spotkania na swojej drodze jestem dumny. Dziękuję, że wspiera mnie Pan swoją wiedzą zarówno w życiu osobistym, zawodowym jak i tym społecznym. Dlatego też zapewniam Pana, że w miarę możliwości staram się tak funkcjonować ażeby to wszystko, czym mnie Pan obdarza nie szło na marne. Oczywiście popełniam błędy i zdarzają się wpadki, ale i z nich staram się wyciągać wnioski.

W związku z tym przy tej wyjątkowej sposobności pragnę podziękować za całą dotychczas okazywaną życzliwość, jakiej doświadczyłem ze strony Pana i mam nadzieje, że będzie mi ona towarzyszyć, w moich dalszych poczynaniach. Chcę także zapewnić Pana o zdecydowanym, niesłabnącym poparciu dla celów i szlachetnej misji, jaką Szanowny Pan realizuje od wielu lat.

Jeszcze raz pozwalając sobie na życzenie Panu wszystkiego, co najlepsze, serdecznie pozdrawiam i proszę o życzliwe przyjęcie tych kilku słów.

Z szacunkiem i sympatią

/-/ Filip Suś

Powrót na początek strony


Gloria in Musica

Poznań, 15 lipca 2014 roku

Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie „Gloria in Musica" w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Pana na organizowane przez nas w dniu 9 sierpnia 2014 roku widowisko muzyczno-teatralne „Miłość zawsze zwycięża - Misterium o bł. Edmundzie Bojanowskim".

Z dużą nadzieją oczekujemy na uświetnienie tej ważnej dla Regionu i Miasta imprezy przez Pańskie osobiste w niej uczestniczenie.

Zapraszamy także na poprzedzającą bezpośrednio Misterium Mszę Świętą, celebrowaną przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Metropolitę Poznańskiego, abp Stanisława Gądeckiego, która rozpocznie się o g. 19.00 na głównej scenie lubońskiego rynku (Placu Bojanowskiego).

Z poważaniem

/-/ Marek Różański
Prezes Zarządu

Powrót na początek stronyUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Poznań, dnia 14 lipca 2014 roku

Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do Komitetu Honorowego Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Powołanie mnie do składu tak prestiżowego gremium poczytuję sobie za zaszczyt i szczególne wyróżnienie.

W oczekiwaniu na dalsze szczegóły, pozostaję z wyrazami szacunku,

/-/ Rektor
Prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP

Powrót na początek strony


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Poznań, dnia 2014-07-10

Szanowny Pan
 Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie, Drogi Marianie,

Bardzo serdecznie dziękuję za obecność na moim Jubileuszu, gratulacje i życzenia. Przede wszystkim zaś za uhonorowanie mojej osoby tak znakomitym wyróżnieniem jak „Labor Omnia Vincit". Zapewniam, że cenię to sobie ogromnie i starać się będę dalej krzewić idee pracy organicznej.

Deklaruję również niniejszym mój stały „udział finansowy" w tworzonym i dysponowanym przez Towarzystwo funduszu stypendialnym.

Z wyrazami mojego uznania i szacunku

/-/ prof. Wacław Jarmołowicz

Powrót na początek strony


Dominik Górny – członek Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Poznań, 16 lipca 2014 roku.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
im. Hipolita Cegielskiego
 
Szanowny Panie Prezydencie!

Proszę przyjąć osobiste i obywatelskie podziękowanie za zaproszenie mojej osoby w poczet członków Zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Gest ten poczytuję jako wyróżnienie i zobowiązanie do podejmowania takich form społecznych i zawodowych aktywności, mających na celu kultywowanie tego właśnie Dziedzictwa Wartości, które spełnia się w imieniu poszanowania dla Patrona naszego Towarzystwa.

Jako Młody "Pozytywista cenię sobie, iż Szanowny Pan Prezydent i Zacne Grono zasłużonych członków Towarzystwa, dostrzegło w moje] osobie zamiłowanie do bycia wiernym Tradycji Pracy Organicznej - co w dzisiejszych czasach nie jest na pewno rzeczą łatwą, ale właśnie dlatego tak ważną. Tym samym dziękuję za ten wzór oddania owej tradycji, który Pan Prezydent podarował mnie i mojego pokoleniu.

Wierzę, że wspólnie, w gronie znamienitych osobowości naszego Zarządu, będziemy mogli - w jeszcze pełniejszym wymiarze niż dotychczas, działać dla dobra szerzenia wiedzy o Naszym Patronie, a tym samym umacniać wartości, które przypisane są odpowiedzialności za obywatelskie słowa i czyny.

Pozostaję do dyspozycji naszego Towarzystwa i Tradycji, która trwa...

Z wyrazami szacunku
/-/ Dominik Górny

Powrót na początek strony


 

Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Poznań, 16 czerwca 2014 r.


Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze!

Serdecznie dziękuję za wyrazy współczucia z powodu śmierci mego Ojca Arkadiusza. Śmierć tak bliskiej osoby zawsze powoduje ogromny ból i żal. W takiej chwili słowa współczucia od osób bliskich, znajomych, choć nie ukoją bólu, przyjmuję z ogromną wdzięcznością.

Z poważaniem

/-/ Bronisław Marciniak


Powrót na początek stronyGimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego
Murowana Goślina


Murowana Goślina, czerwiec 2014 r.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Dyrekcja i społeczność Gimnazjum nr 1 im. H. Cegielskiego w Murowanej Goślinie serdecznie dziękuje za pomoc i zaangażowanie w tworzenie warunków i atmosfery sprzyjającej wychowaniu i edukacji uczniów. Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie
i wsparcie.

Z wyrazami szacunku

/-/ Justyna Furman
Dyrektor Szkoły

Powrót na początek strony


 

Arcybiskup Wojciech Polak - Prymas Polski
Metropolita Gnieźnieński


Warszawa, dnia 20 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Z wdzięcznością przyjmuję życzliwe słowa, jakie otrzymałem w związku z mianowaniem mnie Arcybiskupem Metropolitą Gnieźnieńskim, Prymasem Polski.

Cenię sobie bardzo każdy gest pamięci i jedności duchowej. Bardzo dziękuję za ten cenny dar, który wspiera mnie, gdy wkraczam w nowy etap posługi w Kościele i dla Kościoła.

Z serdeczną pamięcią u grobu św. Wojciecha

/-/ Arcybiskup Wojciech Polak

Prymas Polski
Metropolita Gnieźnieński


Powrót na początek stronyPoznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego

Poznań, dnia 27 maja 2014 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

Z wielkim wzruszeniem, przyjąłem w dniu jubileuszu XX - lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, z rąk Pana Dyrektora Edmunda Dudzińskiego, Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit", przyznany mi przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, a tym samym zaliczenie mojej osoby do elitarnego grona osób uhonorowanych tym wysokim wyróżnieniem, oraz włączenie mnie w poczet Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, z czego jestem bardzo dumny.

Wdzięczny jestem, Kapitule Odznaczenia, Zarządowi Towarzystwa, a szczególnie Szanownemu Panu Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za dostrzeżenie mojej skromnej osoby, jako osoby zasługującej swym życiowym postępowaniem na tak wyjątkowe wyróżnienie.

Odznaczenie mnie tak prestiżowym Medalem, w sposób szczególny zobowiązuje mnie do dalszej rzetelnej pracy na rzecz, oraz dla dobra Naszego Społeczeństwa.

Za okazane mi zaufanie i wyjątkowy honor serdecznie dziękuję.

/-/ Stanisław Wiatrowski
Sekretarz

Powrót na początek strony

 Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji
im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego


Poznań, dnia 27 maja 2014 r.

Szanowny Pan
 Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie !

Serdecznie dziękuję, za otrzymany w dniu jubileuszu XX - lecia Poznańskiego  Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Srebrny Medal „Labor Omnia Vincit", przyznany mi przez Zarząd Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za Krzewienie Idei Pracy Organicznej, a tym samym zaliczenie mojej ,osoby do elitarnego grona osób uhonorowanych tym wysokim wyróżnieniem, oraz włączenie mnie w poczet Przyjaciół Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego,. :

Wdzięczny jestem Zarządowi Towarzystwa, a szczególnie Szanownemu Panu Prezydentowi Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, za tak wyjątkowe docenienie mojej osoby.

Przyjmując przyznany Medal, czuję się wielce onieśmielony i zobowiązany do wytrwałego działania w dalszym propagowaniu Idei Pracy Organicznej. Dziękując za wyróżnienie, wyrażam jednocześnie ogromne uznanie i podziw dla wszelkich działań Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego, pod Pana \prezydencją i Kierownictwem.     

Z wyrazami wdzięczności i szacunku

/-/ Jerzy Stiller
Prezes
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji
Im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego


Powrót na początek strony
 


 

Małgorzata Grzebińska
Koordynator XVIII Spotkania Młodych Lednica 2000


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo!

Ze wzruszeniem i wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość o obdarowaniu nas statuetką Hipolita Cegielskiego. Ma to miejsce z okazji 18 urodzin Lednickich Spotkań. Jest wyrazem dojrzałości środowiska. Byłoby najpiękniej i najstosowniej aby statuetka została nam wręczona w dniu 7 czerwca podczas XVIII Spotkania Młodych Lednica 2000 na Polach Lednickich o godzinie 17.00 na oczach kilkudziesięciu tysięcy młodych. W imieniu Ruchu Lednickiego i Wspólnoty Lednica 2000 odbiorę to ja, Małgorzata Grzebińska jako koordynator tegorocznego Spotkania. Proszę kontaktować się ze mną w celu uzyskania wjazdówek na Pole.


Pozdrawiam,

/-/ Małgorzata Grzebińska

Powrót na początek strony


 

Jarosław Lazurko
b.prezes Zarządu H. Cegielski - Poznań S.A.
   

Poznań, 5 czerwca 2014 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,


„Różnica między niemożliwym,
 a możliwym leży w ludzkiej determinacji”

W dniu 2 czerwca br., po pięciu latach, zakończyłem sprawowanie funkcji Prezesa Zarządu H. Cegielski - Poznań S.A. Był to zarówno dla mnie, jak i dla Spółki okres wielu wyzwań w związku z koniecznością całkowitego przeobrażenia działalności Grupy Kapitałowej HCP. Pomimo wielu trudności i przeszkód, udało mi się, przy nieocenionej pomocy i zaangażowaniu pozostałych Członków Kierownictwa, Pracowników oraz Partnerów Spółki, przeprowadzić wielopłaszczyznowe działania restrukturyzacyjne, dzięki którym Firma jest. dziś gotowa do podejmowania wyzwań związanych z ekspansją na rynku nowych produktów.

Okres ostatnich lat był czasem intensywnej promocji działalności Firmy. Spółce udało się nawiązać wiele perspektywicznych kontaktów, które w niedalekiej przyszłości powinny zaowocować znacznym wzrostem przychodów ze sprzedaży.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, na których życzliwość i wsparcie mogłem zawsze liczyć przez cały okres pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Dziękuję również za okazane zaufanie i możliwość asymilacji ze środowiskiem Poznania, w którym się wspaniale czułem.

Praca w H. Cegielski-Poznań S.A. stawiała przede mną wiele wyzwań, a realizowane zadania wymagały wysiłku i zaangażowania. Sprostałem im między innymi dzięki wspaniałej atmosferze, zrozumieniu i wsparciu, które emanowało z otoczenia. Z sentymentem będę wspominał Pracowników Spółki i wszystkich, z którymi miałem okazję i przyjemność współpracować.

Serdecznie życzę determinacji w realizacji celów i pragnień, dużo zdrowia, życiowego spełnienia oraz samych sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Licząc na to, że nasze drogi zawodowe w przyszłości znowu się spotkają

Pozostaję z poważaniem

/-/ Jarosław Lazurko


Powrót na początek strony
 


 

Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
O. Eustachy Rakoczy ZP

Częstochowa - Jasna Góra, 7 czerwca 2014 r.

W. Sz. Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie

Niezwykle zaszczytnym wyróżnieniem stał się dla mnie fakt przyznania mi przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego i Kapitułę „Złotego Hipolita” najwyższego, honorowego wyróżnienia, którego zamierzeniem jest wskazanie na ideę pracy organicznej, zobrazowaną w biografiach współczesnych Polaków.

Czuję się zaszczycony wyróżnieniem, które honoruje wartości najwyższe, kształtowane na przestrzeni naszych dziejów, takie jak: patriotyzm, prawość, praca i solidaryzm społeczny. Jakże wielki to dla mnie honor, że godnością „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej” jako pierwszy obdarzony został święty papież - Polak, Jan Paweł II, a po nim tak wielu tych, dla których sprawa polska - służba Ojczyźnie jest wartością najwyższą.’

Dla mnie - Wielkopolanina, ukształtowanego na fundamencie ideałów pracy, kultu zwycięskiego powstania wielkopolskiego i biografii, co jaśnieją na firmamencie polskiej historii: generałów Henryka Dąbrowskiego i Józefa Dowbora - Muśnickiego, polityka i kompozytora Ignacego Paderewskiego, w końcu organicznika sprawy polskiej Hipolita Cegielskiego przyznane wyróżnienie i statuetka to zobrazowanie szczególnej więzi z regionem sercu najbliższym - z moją „małą ojczyzną” - miejscem pochodzenia. To także wyraz szczególnej identyfikacji z wartościami, które najpełniej wyrażają się w dziejach i kulturze Wielkopolski, w tym wszystkim, co określić można jej tożsamością.

Niech myśl Hipolita Cegielskiego o młodzieży, będącej nadzieją o młodzieży aktywnej, zdrowej moralnie, zaprawionej w pracy stanie się dopełnieniem idei „Złotego Hipolita”. Niech patronuje jej Jasnogórska Bogarodzica, Królowa Polski, Matka Miłości i Sprawiedliwości Społecznej - Wychowawczyni Młodych Pokoleń. Niech towarzyszy tej idei wstawiennictwo Wielkich naszych czasów: Prymasa Tysiąclecia i św. Jana Pawła II. Niech prawda zawarta w Jasnogórskich Ślubach Narodu i Encyklice „Laborem exercens” wytycza drogę miłości społecznej w duchu zawierzenia Bogarodzicy - Królowej.

Z modlitwa i przyjaźnią

/-/ O. Eustachy Rakoczy ZP

Powrót na początek strony


 

Towarzystwo Przyjaciół
Ziemi Ostrzeszowskiej Klub W Poznaniu


Poznań 03.06.2014

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

W imieniu społeczności b. Ostrzeszowian, zrzeszonych w Poznańskim Klubie TPZO, chciałbym serdecznie podziękować za przesłane na moje ręce życzenia z okazji 40. lecia naszej działalności statutowej. Zostały one odczytane podczas jubileuszowego spotkania w ubiegłą sobotę i przyjęte z wielkim zadowoleniem. Żałujemy, że nie było wśród nas Pana Prezydenta, ale rozumiemy, że obowiązki w stosunku do własnego Towarzystwa spowodowały, iż nie mogliśmy gościć Sz. Pana na tej uroczystości.

Pozwalam sobie załączyć do niniejszego pisma skromny zestaw upominkowy związany z naszym Jubileuszem z prośbą o jego przyjęcie.

Z uszanowaniem
 
/-/ Marek Makieła
Prezes Poznańskiego Klubu TPZO


Powrót na początek strony 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof  dr hab. WacławJarmołowicz


Poznań, 2014-06-03

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z wielką radością i wzruszeniem przyjąłem wiadomość o nadaniu mojej skromnej .osobie - decyzją Zarządu Towarzystwa - Srebrnego Medalu „Labor Omnia Vincit". Traktuję to jako wyraz uznania nie tylko dla mojej wieloletniej pracy jako nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ale także moich uczniów i współpracowników istotnie i rzeczywiście zaangażowanych w tworzenie wartości i kultury pracy organicznej w Polsce i Wielkopolsce.

Bardzo serdecznie dziękuję Panu Prezydentowi i Członkom Zarządu Towarzystwa im. H. Cegielskiego w Poznaniu za przyznanie mi zaszczytnego wyróżnienia i serdecznie zapraszam do udziału w awizowanej już wcześniej konferencji wnukowej w dniu 13 czerwca w auli UEP.
Z wyrazami wdzięczności i szacunku

Kierownik Katedry Makroekonomii i Badań nad Gospodarką Narodową

/-/ prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz prof. zw. UEP


Powrót na początek strony

 Metropolita Krakowski
Stanisław Kardynał Dziwisz


Kraków, w maju 2014 r.

Pan Prezydent Dr Marian Król
Tow. Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

Z radością przyjąłem życzenia z okazji moich imienin. Jestem wdzięczny za modlitwy, dobre słowa i życzliwą pamięć. Wzajemnie życzę zdrowia oraz Bożego błogosławieństwa.

Z serdecznymi pozdrowieniami: Szczęść Boże!

/-/ Stanisław kard. Dziwisz
Metropolita Krakowski


Powrót na początek stronyFundacja Rozwoju Miasta Poznania

Poznań, dn. 21 maja 2014 roku

Szanowny Pan
Prezydent dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Serdecznie zapraszamy Szanownego Pana na uroczystość wręczenia nagród finalistom HI edycji konkursu „Poznań - wczoraj, dziś, jutro". Odbędzie się ona dnia 5 czerwca 2014 roku o godzinie 10°° w Bibliotece Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu.

Będziemy zaszczyceni obecnością Szanownego Pana w dniu ogłoszenia wyników konkursu.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować za okazane serce i ufundowanie nagród książkowych dla uczestników.

Z wyrazami szacunku
w imieniu Kapituły Konkursu

/-/Jan Kaczmarek


Powrót na początek strony

 Gmina Duszniki Wlkp.

Duszniki, dnia 14 maja 2014 roku

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Bardzo serdecznie dziękuję za przyznanie Statuetki Honorowego Hipolita oraz Godności "Lidera Pracy Organicznej". Jest to dla mnie wielki zaszczyt i wyróżnienie a jednocześnie uznanie za 25 lecie służby samorządowej dla mieszkańców Gminy Duszniki.

Bardzo serdecznie zapraszam na sesję Rady Gminy Duszniki, która odbędzie się w dniu 27 maja 2014 roku o godz. 1300 w budynku Domu Kultury w Dusznikach, ul. Jana Pawła 118.

Z poważaniem

/-/ Adam WoropajPowrót na początek strony
 Prof. dr hab. Andrzej Zoll
 
Konary, 25 maja 2014 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Czuję się w sposób szczególny zaszczycony przyznaniem mi przez Towarzystwo wyróżnienia Statuetką „Złotego Hipolita”. Działalność Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego odpowiada w pełni moim wyobrażeniom o działaniu społeczeństwa obywatelskiego, jako podstawy państwa demokratycznego opartego na aktywności obywateli świadomych swoich praw, ale także obowiązków wobec wspólnego dobra. Propagowanie postawy patrona Towarzystwa jest niezwykle ważnym elementem edukacji szczególnie młodego pokolenia Polaków.

Uprzejmie informuję, że przekazuję na bankowe konto Towarzystwa kwotę pieniężną z przeznaczeniem na Fundusz Stypendialny.

Z wyrazami szacunku

/-/ Andrzej Zoll


Powrót na początek strony
 


 

SGB Bank S.A.

Poznań, 10.04.2014 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość wręczenia certyfikatów oraz statuetek Hipolita XX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Produktów i Usług „Najlepsze w Polsce". Bardzo żałuję, że obowiązki nie pozwalają mi być tu dziś z Państwem. Sylwetki i zasługi wielkich Polaków należy przypominać jak najczęściej. Tym bardziej takich, którzy jak Hipolit Cegielski, swoją przedsiębiorczością osiągnęli wiele dla swojego regionu i Ojczyzny. Jest to, co zrozumiałe, niezwykle bliskie Bankowości Spółdzielczej, wyrastającej z korzeni pracy organicznej.

Chciałbym pogratulować laureatom certyfikatów i statuetek Hipolita. Tacy ludzie są dla nas wzorem, jak przekładać idee pracy organicznej na język współczesny. Jednocześnie jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie w obecnych czasach, działania małych i średnich przedsiębiorstw, stanowią jedyną drogę do budowania dobrobytu społecznego, przekładającego się na dobro jednostek.

Dlatego ogromnie cenię i składam podziękowania za pracę, jaką Członkowie Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wkładają w pielęgnowanie pamięci o swoim wielkim Patronie, a także za docenianie i zachęcanie do kontynuowania jego dzieła poprzez przyznawanie Nagrody Hipolita tym, którzy potrafią postawić dobro wspólne ponad osobistymi aspiracjami. Stale powiększające się grono laureatów napawa optymizmem i nadzieją, że te wartości będą trwać.

Załączam wyrazy szacunku i życzenia dalszych sukcesów,

/-/ Ryszard Lorek
Prezes Zarządu SGB-Banku S.A.,


Powrót na początek strony
 


 

Arcybiskup Metropolita Łódzki
+ Marek Jędraszewski

Łódź, dnia 25 marca 2014 rokuSzanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie dziękuję za przesłane gratulacje z okazji wyboru mojej osoby na urząd Zastępcy Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję również za modlitwę, duchowe wsparcie i wypraszane szczególnie w tym czasie dla mnie, jak i całego Kościoła w Polsce, potrzebne łaski.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku

/-/ + Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

Powrót na początek stronyAndrzej B. Legocki
Członek Rzeczywisty PAN

Poznań, 2 kwietnia 2014.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

Z radością przyjąłem zaproszenie do wzięcia udziału w uroczystości wręczenia Statuetek Honorowego Hipolita, która ma odbyć się w dniu 10 kwietnia br. Z przykrością zmuszony jednak jestem poinformować, że ze względu na mój udział w tym dniu w ważnym i umówionym wcześniej zebraniu naukowym^ Warszawie, nie będę mógł przybyć na uroczystość w Pałacu Działyńskich.

Chciałbym jednak choćby tą drogą przekazać na ręce Pana Prezydenta niniejszy adres z gratulacjami dla tegorocznego Laureata Pana Tomasza Nowaczyka, założyciela i właściciela przedsiębiorstwa Natalii Sp. z o.o. w Rokietnicy. Tak się składa, że akurat znam osobiście laureata i o jego klasie, jako przedsiębiorcy i obywatela mogę wyrażać się z najwyższym uznaniem. Laureat i jego dzieło są krzepiącym przykładem trudnego, ale zakończonego dużym sukcesem osobistego etosu pracy organicznej.

Gratulując Laureatowi, przekazuję także najlepsze wyrazy Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego oraz Honorowemu Patronowi tej nominacji Rektorowi Uniwersytetu Przyrodniczego, Prof. dr hab. Grzegorzowi Skrzypczakowi.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy mego szacunku.


/-/ Andrzej  B. Legocki

Powrót na początek strony

 


 

Fundacja Konkursu Pro Publico Bono
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico BonoSzanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

nawiązując do rozmowy pragnę przekazać Panu zaproszenie na sympozjum w Poznaniu w dniu 2 kwietnia br. W razie pytań pozostaję do dyspozycji.

Z nadzieją, że zechce Pan uświetnić swoją obecnością to wydarzenie przekazuję ukłony.

Z poważaniem

/-/ Tomasz Wasielewski
Fundacja Konkurs Pro Publico Bono
Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Zaproszenie


Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
w imieniu własnym oraz pozostałych Organizatorów serdecznie zaprasza do udziału
w Sesji inaugurującej działalność Wielkopolskiego Forum Kultury Pamięci..

Sesja odbędzie się w Poznaniu, 2 kwietnia br. o godzinie 18.00
w Sali Renesansowej Ratusza (Stary Rynek 1)

Program sesji:

Rozpoczęcie-godzina 18.00:


•    Wręczenie dyplomu Nagrody Pro Publico Bono Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego
•    Wykład pana Jacka Kubiaka - „Hipolit Cegielski - dziedzictwo dla Rzeczypospolitej"
•    Podpisanie deklaracji założycielskiej Wielkopolskiego Forum Kultury Pamięci
•    Koncert stypendystów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.

Organizatorzy:

•    Fundacja Kolegium Wigierskie
•    Muzeum Narodowe w Poznaniu
•    Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
•    Instytut Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono.


Powrót na początek strony


 

 + Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 24 marca 2014 roku

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

Bardzo serdecznie dziękuję za miłe gratulacje, nadesłane z okazji powierzenia mi stanowiska Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, a będące dowodem wielkiej życzliwości i duchowej łączności.

Przesyłając wyrazy wdzięczności za okazane serce i cenny dar modlitwy, będący dla mnie ogromnym wsparciem wobec spoczywającej na mnie odpowiedzialności za Kościół w Polsce, zapewniam o mojej modlitewnej pamięci i gorąco pozdrawiam.

Z wyrazami szacunku i pasterskim błogosławieństwem!

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański


Powrót na początek strony
 
Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan


Poznań, 24 marca 2014 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Społeczny Honorowy Komitet Budowy
Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego
    
Informuję, iż Zarząd Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan z dużym zainteresowaniem i aprobatą odniósł się do inicjatywy organizacji Społecznego Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Ignacego Jana Paderewskiego. Popieramy inicjatywę budowy pomnika, który będzie symbolem uczczenia wybitnego Polaka i patrioty.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan deklaruje finansowe wsparcie przeznaczone na ufundowanie pomnika.

Z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Silski
Prezes Zarządu

Powrót na początek strony


 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
Im. Hipolita CegielskiegoGniezno, dnia 18 marca 2014 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 23 maja br. organizuje VI Bieg po Koszarach. W tym roku bieg ten pragniemy dedykować Hipolitowi Cegielskiemu patronowi naszej Uczelni zmieniając nazwę biegu na Bieg im. H. Cegielskiego.

Do wzięcia udziału w biegu zachęcamy wszystkich miłośników biegania, przede wszystkim społeczność akademicką naszej Uczelni, a także nauczycieli oraz uczniów wielu szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gnieźnieńskiego. Swoją obecnością zaszczycili nas również m. in. Piotr Gruszczyński (Senator RP), oraz Jaromir Dziel (były Prezydent Miasta Gniezna) oraz znakomity maratończyk Andrzej Krzyścin. W tym roku planujemy zaprosić nauczycieli i uczniów ze szkół im. H. Cegielskiego a także zorganizować - po raz pierwszy - biegi dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.

Każdy bieg ma swoje przesłanie. W ubiegłym roku postanowiliśmy przyczynić się do edukacji ekologicznej poprzez sport. 17 maja 2013 r. miał miejsce V Bieg po Koszarach „Słoneczna Mila" propagujący energię słoneczną. Bieg ten odbył się w ramach Europejskich Słonecznych Dni, które odbywały się w maju w całej Europie. Był on jednym z ważnych wydarzeń towarzyszących „Słonecznemu spotkaniu", konferencji  podczas której mówiono o przyszłości i bezpieczeństwie energii solarnej czy wykorzystaniu energii słońca w budownictwie pasywnym i zero energetycznym.

Informacje o Biegu są przekazywane przez lokalne media, które do tej pory obszernie relacjonowały nasz bieg. Więcej informacji o biegu znajduje się na stronie internetowej Uczelni.

W imieniu organizatorów zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na objęcie patronatem tego wydarzenia. Będziemy ponadto zaszczyceni, jeżeli Pan Prezydent dokona uroczystego startu biegu.

Z wyrazami szacunku

/-/ dr Sławomir Binkowski
 Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska organizator Biegu

Powrót na początek strony


 Poznańska Rejonowa Organizacja Ligi Obrony Kraju
im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA

W imieniu Poznańskiej Rejonowej Organizacji Ligi Obrony Kraju im. gen. bryg. Franciszka Seweryna WŁADA - działającej w strukturach patriotyczno- obronnych Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju im. Powstańców Wielkopolskich mamy zaszczyt zwrócić się do Szanownego Pana dr Mariana Króla Prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu o wyrażenie zgody na osobiste uczestnictwo w KOMITECIE HONOROWYM organizacji wręczenia sztandaru Poznańskiej Organizacji Rejonowej Ligi Obrony Kraju.

Uroczystość wręczenia sztandaru z zachowaniem ceremoniału wojskowego planowana jest w dniu 11 października 2014 roku w godzinach 11.00 - 12.30 pod Pomnikiem Armii Poznań w ramach obchodów 70 rocznicy działalności patriotyczno-obronnej i sportowo-politechnicznej Stowarzyszenia Liga Obrony Kraju OJCZYŹNIE - SPOŁECZEŃSTWU I WIELKOPOLSCE. Biorąc pod uwagę, że nie obca jest Panu działalność naszego Stowarzyszenia na terenie Powiatu Poznańskiego i Wielkopolski mamy nadzieję, że Szanowny Pan pozytywnie ustosunkuje się do naszego zaproszenia.. Druga część uroczystości jubileuszowych 70-lecia LOK odbędzie się w budynku LOK „Dom Żołnierza” w Poznaniu przy ul. Niezłomnych 1 o godzinie 13.00. Uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o swojej decyzji osobiście lub poprzez sekretariat Biura Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego LOK w Poznaniu.

Z wyrazami szacunku i poważania

Dyrektor Biura Wojewódzkiego Zarządu LOK
/-/ Płk.(r) mgr. Janusz Dobrzański

Prezes Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu
/-/ Gen. bryg. Zdzisław Głuszczyk

Prezes Poznańskiej Organizacji Rejonowej LOK w Poznaniu
/-/ Plk.(r) nawig. Zbigniew Ornaf

Powrót na początek strony
 


 

Biblioteka Raczyńskich

Poznań, 4 III 2014 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

bardzo serdecznie dziękuję za przekazane Bibliotece Raczyńskich materiały związane z Pana działalnością w Towarzystwie im. Hipolita Cegielskiego. Zostaną one włączone do działu dokumentów życia społecznego oraz do zbiorów ikonograficznych, a książki trafią natomiast do Księgozbioru Podstawowego. Materiały te wzbogacą zbiory Biblioteki Raczyńskich i będą udostępniane do celów naukowych oraz popularyzatorskich w czytelniach Biblioteki.

Z wyrazami szacunku

/-/ mgr Wojciech Spaleniak
Dyrektor

Powrót na początek strony
 Biochemistry Research  Laboratories
Prof. dr Tadeusz MalińskiOhio, 02.18.14

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego


Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie!

Dziękuje bardzo za piękny list, film i zdjęcia z uroczystości Złotego Hipolita. To jest dla mnie duży zaszczyt i przywilej, którym zostałem obdarzony. Statuetka Złotego Hipolita jest prestiżową nagrodą uzyskaną od wielce zacnego Towarzystwa. Dziękuję bardzo za ten przywilej, który będę skarbił zawsze.

Ty pracujesz wytrwale robiąc rzeczy wielkie i swoje wizjonerskie pomysły realizujesz wspaniale – podziwiam, gratuluję i zazdroszczę talentu. To, co robisz ma wymiar ponadczasowy – jest wielkie.

Jeszcze raz dziękuję Kapitule, dziękuję Towarzystwu, dziękuję Tobie za to wielkie i piękne wyróżnienie – najcenniejszą nagrodę mojego życia.

Serdeczności, z poważaniem…

/-/ Tadeusz Maliński


Powrót na początek strony
 Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
 
Tarnowo Podgórne, 24 lutego 2014 r.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za finansową pomoc przekazaną na konto Stowarzyszenia Dar Serc na rzecz Polaków mieszkających na Litwie w Rejonie Solecznickim.

Wspólnie zebraliśmy 10 000 złotych. Cała ta kwota została przelana na konto Rejonowego Oddziału Związku Polaków na Litwie - Oddział Sołeczniki.

Dziękuję za okazane wsparcie!

/-/ Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne


Powrót na początek strony


Przygotowując Radę Programową dla redakcji wydawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, zwróciliśmy się do kilku wybitnych Osobistości z propozycją wzięcia udziału w takiej Radzie. Z wielką satysfakcją odnotowujemy, że nie spotkaliśmy się z żadną odmowa, co świadczy o zaufaniu i uznaniu dla tego projektu medialnego Towarzystwa jakim jest EuroPartner. Poniżej zamieszczamy, przesłaną na adres redaktora naczelnego EuroPartnera zgodę Jego Eminencji ks. Arcybiskupa Gnieźnieńskiego – seniora, Henryka J. Muszyńskiego, na udział w Radzie Programowej tego medium Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego.

Jego Eminencja ks. Arcybiskup Gnieźnieński - senior
Henryk J. Muszyński


Szanowny Panie,
Redaktorze Naczelny EuroPartnera,

Dziękuję serdecznie za propozycję włączenia mnie do Rady Programowej Europejskiego Magazynu Internetowego EuroPartner, wydawanego przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Jako podwójnie uhonorowany przez Towarzystwo, zarówno Statuetką Złotego Hipolita i godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, jak i Złotym Medalem Labor Omnia Vincit, przyjmuję z wdzięcznością tę propozycję, polegając na zapewnieniu Pana Redaktora, że teksty, artykuły i felietony zamieszczane w tym magazynie “odpowiadają najwyższym standardom etyki dziennikarskiej” i że “redakcja nie zajmuje żadnego stanowiska politycznego, i w niczym jak dotąd nie uchybiła dobremu imieniu autorów i innych uczestników tego medialnego przedsięwzięcia”. Cenię sobie bardzo ten przymiot, bo mało jest takich dzienników w naszej Ojczyźnie, które są wolne od ideologizowania i instrumentalnego wykorzystania prawie wszystkich tematów.

Z wyrazami głębokiego szacunku,
oddany w Panu

+ Henryk J. Muszyński
Arcybiskup Gnieźnieński
Senior

Powrót na początek strony


 

Zaproszenie na uroczystość 92 rocznicy urodzin
Profesora Władysława Bartoszewskiego

Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego – dr Marian Król, który w roku 2004 był Przewodniczącym Kapituły Złotego Hipolita, przyznającej  Profesorowi Władysławowi Bartoszewskiemu  Godność Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej i nagradzającej Go Statuetkę Złotego Hipolita 2004 - teraz z okazji 92 urodzin Profesora otrzymał z Warszawy uroczyste zaproszenie na  urodzinowe spotkanie z Jubilatem.

Obok prezentujemy wizerunek zaproszenia, poniżej zaś jego treść.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Z okazji 92. Urodzin Władysława Bartoszewskiego
zapraszamy na wyjątkowe spotkanie.

W programie:

Rozmowa z Jubilatem o tym, co najważniejsze z udziałem Przyjaciół Władysława Bartoszewskiego.

Premiera najnowszej książki „Bóg, honor, obczyzna. Przyjaciele znad Jordanu i Tamizy”.

Fragmenty z księgi jubileuszowej „Ku przyszłości” czytane przez Agatę Kuleszę i Adama Woronowicza.

Koncert Doroty Miśkiewicz i Marka Napiórkowskiego.

Słodka niespodzianka ufundowana przez Cukiernię A. Blikle.

Gospodarzem wieczoru będzie Artur Wolski.

18 lutego 2014 r. (wtorek), godz. 18.00 Kino Atlantic, ul. Chmielna 33, Warszawa

Zaproszenie dla dwóch osób.

Powrót na początek strony


 

Sekretariat Stanu
Sekcja Pierwsza - Sprawy Ogólne

Watykan, 22 stycznia 2014 r.

Szanowny Pan
Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. H. Cegielskiego
POLONIA
 
Szanowny Panie,

Jego Świątobliwość Franciszek z wdzięcznością przyjął życzenia nadesłane z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, a zwłaszcza zapewnienie o pamięci w modlitwie.

Podczas audiencji generalnej poprzedzającej święta Bożego Narodzenia Ojciec Święty powiedział: «Chciałbym wraz z wami zastanowić się nad narodzi¬nami Jezusa, świętem zaufania i nadziei, która zwycięża niepewność i pesymizm. (...) Bóg jest z nami i nadal ma do nas zaufanie! Bóg przychodzi, aby zamieszkać z ludźmi, wybiera Ziemię jako swoje mieszkanie, aby być z człowiekiem i dać się znaleźć tam, gdzie człowiek spędza swoje dni w radości i cierpieniu».

Odwzajemniając świąteczną pamięć Jego Świątobliwość zawierza «dziś i jutro» Pana oraz Jego Bliskich macierzyńskiemu wstawiennictwu Matki Najświętszej i życzy, by pod Jej troskliwą opieką umiał każdy rozpoznawać przychodzącego do nas Boga i ochoczym sercem odpowiadać na Jego wezwanie. W tym duchu Ojciec Święty przesyła swe błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku

 /-/ †Arcybiskup Angelo Becciu
 Substytut Sekretariatu Stanu

Powrót na początek strony


Andrzej B, Legocki
członek rzeczywisty PAN

Poznań, 15 stycznia 2014.

Szanowny Pan Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,
Drogi Marianie,

Bardzo dziękuję za przestanie mi wydawnictwa na temat pracy organicznej, które ukazało się nakładem Towarzystwa. Dziękuję także za zaproszenie do napisania krótkiej wypowiedzi na temat aktualności pracy od podstaw. Postaram się nie zawieść oczekiwania w tym względzie, choć nie będzie mi łatwo dotrzymać terminu styczniowego, ponieważ obecnie pracuję nad dwiema dużymi recenzjami projektów badawczych, co wypełnia praktycznie wszystkie moje czasowe możliwości. Ale postaram się sprostać Twemu zaproszeniu.

Wypowiadać się dzisiaj na temat sensu i potrzeby pracy organicznej w naszym kraju nie jest wcale łatwo. Istnieje już bowiem niezwykle obszerna biblioteka skupiająca jakże liczne opracowania na ten temat, z których wiele jest bardzo wyczerpujących, tym bardziej że dla Wielkopolan jest to jakże dumnie i często podejmowany temat wystąpień. Znalezienie oryginalnego i interesującego ujęcia tej problematyki nie jest więc wcale proste.

Nie tracę jednak nadziei, że uda mi się mimo wszystko wejść na jakieś nie do końca jeszcze wyeksploatowane poletko tego dobrze zdefiniowanego obszaru.

Bardzo serdecznie i - ciągle noworocznie - pozdrawiam Cię, Drogi Marianie.

/-/Andrzej Legocki


Powrót na początek strony
 Marszałek Województwa Wielkopolskiego
Marek Woźniak


Poznań, 14 grudnia 2013 roku.


Szanowny Pan
dr Marian Król Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

Z okazji 15-lecia istnienia poznańskiego Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego składam wszystkim jego członkom i przyjaciołom serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia.

Przypadający w roku dwusetnych urodzin swojego Patrona, orędownika pracy organicznej, wybitnego wizjonera i społecznika Hipolita Cegielskiego, jubileuszowy czas działalności Towarzystwa jest doskonałą okazją do złożenia Państwu serdecznych podziękowań za realizowane inicjatywy, dzięki którym bezcenna spuścizna naszego wybitnego rodaka jest niezmienną inspiracją dla współczesnych pokoleń. Kultywując szczytne idee pozytywistyczne, ucząc szacunku do ponadczasowych wartości patriotycznych i moralnych, a także tradycji narodowościowych członkowie Towarzystwa z olbrzymim zaangażowaniem, skutecznością i entuzjazmem realizują ważne przedsięwzięcia wpływające na wielopłaszczyznowy rozwój regionu i budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Szanowny Panie Prezydencie

Pana pełna pasji i determinacji praca, głównego inicjatora powstania Towarzystwa, nieustająca troska o dotarcie z pozytywistycznym przesłaniem do coraz szerszych kręgów społecznych, w tym w sposób szczególny do młodego pokolenia Wielkopolan, przynosząc znaczące efekty zasługuje na uznanie i docenienie.

Dziękując za dotychczasową działalność, na Pana ręce składam wszystkim członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu serdeczne życzenia satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć, niezmiennego zaangażowania w sprawy społecznie ważne, a także wielu kolejnych sukcesów oraz pomyślności w realizacji dalszych planów i zamierzeń.

Z wyrazami szacunku

/-/ Marek Woźniak

Powrót na początek strony
 


Wielkopolski Związek Pracodawców LEWIATAN

Poznań, 9 stycznia 2014 r.

Szanowny Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan mam zaszczyt zaprosić Pana Prezydenta do udziału w Spotkaniu Noworocznym Przedsiębiorców, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Poznaniu w Kolegium Rungego, ul. Wojska Polskiego 52.

W spotkaniu będą uczestniczyli przedstawiciele firm zrzeszonych w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan, przedsiębiorcy wielkopolscy, przedstawiciele wielkopolskich władz i organizacji gospodarczych oraz parlamentarzyści.

W załączeniu przesyłam program Spotkania Noworocznego Przedsiębiorców oraz zaproszenie na, poprzedzającą spotkanie, konferencję podsumowującej projekt „Budowanie porozumień na rzecz wdrażania idei Flexicurity i CSR w województwie wielkopolskim z wykorzystaniem wzorców niemieckich".

Licząc na zainteresowanie Pana udziałem w spotkaniu
pozostaję z wyrazami szacunku

/-/ Jacek Silski


Powrót na początek strony
 


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego z zainteresowaniem zaangażowało się we wsparcie XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazując do Biura Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na licytację Pamiątkowe Medale, dzisiaj już egzemplarze kolekcjonerskie. Poniżej zamieszczamy list Towarzystwa do Biura XXII Finału WOŚF oraz otrzymane od Biura XXII  Finału WOŚF podziękowanie.

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego

Poznań, dnia 9 stycznia 2014 roku .

 

Szanowny Pan
Jerzy Owsiak
Prezes Zarządu
Wielkiej Orkiestry Świąteczne Pomocy
XXII Finał WOŚF w Poznaniu

Dotyczy: przekazania okolicznościowych medali Towarzystwa z przeznaczeniem na licytację na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu przekazuje na rzecz Wielkiej Orkiestr/ Świątecznej Pomocy Pamiątkowe Medale przyznawane przez Społeczny Komitet Budowy Pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu wyjątkowym darczyńcom:

Srebrny Medal „Bene Meritus - Dobrze Zasłużony”- 10 sztuk.
Brązowy Medal „Bene Meritus - Dobrze Zasłużony” - 10 sztuk.

Autorem projektów i wykonawcą medali jest prof. Krzysztof Jakubik - polski artysta rzeźbiarz, twórca m.in. pomnika Hipolita Cegielskiego w Poznaniu, ławeczki ks. Piotra Wawrzyniaka w Śremie, pomnika św. Faustyny w Astanie, pomnika Armii Krajowej w Lichenlu, pomnika ks. Piotra Wawrzyniaka w Mogilnie, tablicy ku czci Kurta Lewina w Mogilnie oraz licznych medali i małych form rzeźbiarskich

Ufamy, że przekazane medale będą stanowiły atrakcję dla kolekcjonerów, a środki zgromadzone z ich licytacji zasilą fundusz XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy życzymy wielu dalszych sukcesów i satysfakcji z niesionej pomocy.

Z poważaniem

/-/ Dr Marian Król    
Prezydent Towarzystwa

Biuro Licytacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Poznaniu potwierdziło z podziękowaniem
przyjęcie w/w medali na licytację.

 

 

 

 

 

 
 

Powrót na początek strony


Prof. dr Marosław Matyja  

Szwajcaria - Laupen , 7 stycznia 2014 roku.


Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Doktorze,

Pozwalam sobie przesłać Panu serdeczne życzenia noworoczne i życzyć wszystkiego najlepszego w roku 2014. Chciałem również złożyć na Pana ręce gratulacje dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego wydawania Magazynu Internetowego EuroPartner OnLine, który od lat jest ważnym medium opiniotwórczym dla Polonii zagranicznej. W kręgach Polonii szwajcarskiej, włoskiej i niemieckiej jest to wręcz portal niezastąpiony. To już tradycja w Szwajcarii, że mieszkający tu Polacy powołują się na opinie EuroPartnera.

Prószę złożyć również serdeczne życzenia noworoczne redakcji tego poczytnego portalu i życzyć EuroPartnerowi dalszego rozwoju w roku 2014 i wielu ciekawych publikacji, bo to chyba jedyne w Polsce naprawdę poczytne czasopismo OnLine. Liczni moi znajomi przyłączają sie również do tych życzeń.

Serdecznie pozdrawiam

/-/ Prof. dr Mirosław Matyja
Szwajcaria

Powrót na początek strony
 Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz

Kraków, Boże Narodzenie 2013 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego„Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
( na pierwszy rok przygotowań do Światowych Dni Młodzieży).

/-/ + Stanisław Kardynał Dziwisz

Z życzeniami na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2014


Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie odwzajemniam słowa świątecznych życzeń.

Niech łaska Tajemnicy Narodzenia Syna Bożego napełni nasze serca ewangeliczną radością i pokojem.

Wraz  z Maryją stańmy w milczeniu przed Bożym Dzieciątkiem, by w Jego obliczu dostrzec oblicze braci. Niech każdego dnia Nowego 2014 Roku towarzyszy nam świadomość Jego bliskiej obecności i opieki Matki Najświętszej.

Z serdecznym pozdrowieniem i błogosławieństwem..

Powrót na początek strony


 

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem