2003

Od prezesa Polskiej Akademii Nauk

Warszawa, 10 grudnia 2003

Pan
dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Pan
prof. dr hab. Józef Orczyk
Przewodniczący Kapituły "Honorowego Hipolita"

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowny Panie Przewodniczący,

Proszę przyjąć moje najlepsze podziękowanie za nadanie mi godności "Lidera Pracy Organicznej" oraz przyznanie "Statuetki honorowego Hipolita".

Odnoszę się z najwyższym szacunkiem do tradycji pracy organicznej, która swoją ideę wywodzi z Ziemi Wielkopolskiej. Czuję się zaszczycony uzyskaniem wyróżnienia, które stanowi najwyższą nagrodę, jaka kiedykolwiek była moim udziałem.

Łączę najlepsze pozdrowienia i wyrazy mego szacunku

/-/ Andrzej B. Legocki

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Wojciecha Kilara
kompozytora

 

 

Szanowny Panie Doktorze,

pragnę na Pańskie ręce złożyć serdeczne podziękowanie za przyznanie mi statuetki Złotego Hipolita.

Czuję się zaszczycony jako, że nazwisko Patrona tej prestiżowej Nagrody był dla mnie zawsze symbolem, synonimem wręcz mądrej, wszechstronnej, ofiarnej pracy dla Polski i żarliwego patriotyzmu.

Hipolit Cegielski pozostaje dla nas wciąż żywym i aktualnym wzorem życiowej postawy i odpowiedzialności.

Ja szczególne wyróżnienie poczytuję sobie również znalezienie się w tak szacownym gronie poprzednich i tegorocznych Laureatów Nagrody, którym pozwalam sobie złożyć serdeczne gratulacje i wyrazy szacunku.

Nie mogę też ukryć wzruszenia faktem, że Nagrodę otrzymuję w Poznaniu, mieście z którym łączy mnie tle zawodowych i osobistych więzi.

Jestem niepocieszony, że przebyty niedawno zabieg kardiologiczny nie pozwoli mi przez kilka co najmniej najbliższych tygodni opuścić Katowic, a więc uniemożliwi także obecność na uroczystości wręczenia "Hipolitów"

Nie będzie czysto grzecznościowym zwrotem, lecz z serca płynącymi słowami jeśli wyrażę swój żal z tego powodu i powiem, że myślą i najserdeczniejszymi uczuciami będę z wszystkimi obecnymi na uroczystości wręczenia Nagrody za którą jestem wdzięczny i z której jestem dumny.

Szczęść Boże wszystkim Państwu!

Z wyrazami najgłębszego szacunku.

/-/ Wojciech Kilar


Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

 

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Fundacji Sceny na Piętrze
TESPIS

Poznań, 29 października 2003 roku.

dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

przemiły uprzedzający telefon i w siad za nim, pismo informujące o decyzji szacownej Kapituły wyróżniającej, ponad miarę moją skromną osobę, Godnością "Lidera Pracy organicznej" oraz "Honorową Statuetką Hipolita" - wzbudziły uczucia radości i zakłopotania. I niechaj usprawiedliwi ranie posiadana wiedza o gronie Osobistości uhonorowanych dotychczas przez Kapitułę i Towarzystwo! Fakt ten wywołuje u mnie lekki paraliż psychiczny objawiający się uczuciem onieśmielenia w obliczu nieoczekiwanego fawory.

Panie Prezydencie,

mam nadzieję, że zostanie mi wybaczone przytaczanie swoich rozterek a przede wszystkim - brak oficjalnej odpowiedzi na Pańskie przesłanie a zwłaszcza ostatni jego akapit. Głęboko poruszony - składam na Pańskie ręce - najserdeczniejsze podziękowania Kapitule Honorowego Hipolita i Towarzystwu im. Hipolita Cegielskiego za szczodre wyróżnienie. Dziękuję również za słowa uznania i gratulacje. Przyjmuję je ze wzruszeniem i w poczuciu obowiązku podejmowania realizacji projektów teatralnych i innych, obligujących do zdwojonego wysiłku, aby choć w części, zasłużyć na honor który mnie spotyka.

Szanowny Panie Prezydencie,

z uwagi na wyjątkową atmosferę Wieczoru Pastorałkowego z Opłatkiem i Poezją w dniu 27.XII.2003 r. w Scenie na Piętrze, proponuję ten termin, uważając go za najdogodniejszy pod każdym względem. W przypadku zaakceptowania terminu w sprawach technicznych będzie się kontaktował Pan Piotr Żurowski.

Z poważaniem

/-/ Romuald Grząślewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od dr Agenora Jana Gawrzyała
prezesa zarządu TuiR WARTA S.A.

Warszawa, 23 października 2003 r.

Pan
dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwo im. H. Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie,

bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do współpracy z Kapitułą VIII edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości "Dobre bo polskie".

Propozycja objęcia Konkursu patronatem to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie, wszystkie bowiem działania mające na celu promocją polskich usług zasługują na wsparcie i uznanie.

Proszą również przyjąć życzenia wielu sukcesów i pomyślności w dalszej działalności.

Z poważaniem

/-/ A.J. Gawrzyał

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prof. dr hab. S. H. Mackiewicza

Poznań, dnia 07. 10. 2003 r.

W.P.
dr Marian Król
Prezes Fundacji Żywnościowej
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezesie, Drogi Marianie,

Otrzymałem zaskakującą wiadomość o przyznaniu mi zaszczytnego wyróżnienia w postaci Statuetki "Złotego Hipolita". Poczytuję to sobie za wielki zaszczyt i przyjmuję jako uznanie za wieloletnią pracę w dziedzinie medycyny wykonywaną wspólnie z wieloma kolegami działającymi ze mną w różnych dyscyplinach medycznych od chorób wewnętrznych przez immunologię po reumatologię z osteoporozą.

Myślę, że wręczenie Statuetki w dniu 27 listopada w czasie uroczystości zjazdowych będzie miłym i dobrze przyjętym akcentem tego wydarzenia.

Informację o mojej działalności przesyłam w załączeniu.

Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam

S. Mackiewicz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Prymasa POLSKI

Warszawa, dnia 7 października 2003 roku.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

Serdecznie i gorąco dziękuję za wręczenie mi statuetki "Złotego Hipolita". Wielki to zaszczyt dla mnie i przypomnienie więzów młodości. Dziękuję za nadesłane pamiątkowe zdjęcia.

Panu Prezydentowi i członkom Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego życzę wszelkiej pomyślności w realizacji postawionych sobie zasad.
Wszystkim z serca błogosławię.

Józef Kardynał Glemp Prymas Polski


Szanowny Pan Dr Marian KRÓL
Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8 61-817 POZNAŃ

 

Powrót na początek strony

 


 

Od Ewy Wycichowskiej
z Polskiego Teatru Tańca - Balet Poznański

Poznań, dnia 13.08.2003.

Pan dr Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie,

pragnę jak najserdeczniej podziękować za zaszczyt jakim jest dla mnie przyznanie Godności Lidera Pracy Organicznej i Honorowej Statuetki Hipolita. Czuje się szczególnie wyróżniona jako artystka i Wielkopolanka. Pragnąc to niezwykle wyróżnienie przyjąć w odświętnych okolicznościach, proponują aby uroczystość odbyła się w październiku na scenie Teatru Wielkiego w Poznaniu, poprzedzając prezentację spektaklu "... a ja tańczę" w mojej choreografii. Tego dnia wraz z Państwem i zaproszonymi gośćmi pragnęłabym podzielić się radością płynącą ze szczęśliwego, spełnionego 35 - lecia mojej pracy artystycznej. Będzie mi niezwykle milo jeśli to święto zechce zaszczycić swoją obecnością Pan oraz przedstawiciele Towarzystwa im. H. Cegielskiego. Niestety nie mogę podać jeszcze daty dziennej spektaklu z uwagi na brak odpowiedzi ze strony Teatru Wielkiego.

Mam nadzieję, że wraz z rozpoczęciem sezonu sprawa szybko się wyjaśni i będę mogła przekazać precyzyjną informację.

Jeszcze raz dziękuję!

Z wyrazami szacunku

/-/ Ewa Wycichowska

 

Powrót na początek strony

 


 

Od rektora Akademii Muzycznej
im.I.J.Paderewskiego w Poznaniu

Poznań, 8 kwietnia 2003 r.

Sz. Pan
dr Marian Król
Prezes Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
Poznań
ul. Garncarska 8

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu społeczności Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu pozwalam sobie złożyć na Pana ręce serdeczne podziękowanie za wielkie serce i życzliwość, jakie zechciał Pan okazać nam fundując tablice upamiętniające postaci wybitnych pedagogów-muzyków � Wacława Gieburowskiego i Feliksa Nowowiejskiego - zasłużonych dla historii naszej Uczelni oraz polskiej kultury muzycznej. Dzięki Pańskiej hojności kolejne pokolenia studentów Akademii będą mogły poznawać dzieje swojej Uczelni i sylwetki ludzi, którzy ją tworzyli.

Proszę przyjąć wyrazy najgłębszego szacunku

Rektor

/-/ prof. Stanisław Pokorski

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. prof.Krystyny Domańskiej-Maćkowiak
i Marii Pawlaczyk z Akademii Muzycznej w Poznaniu

Poznań, 9 kwietnia, 2003

Szanowny Pan Prezes
Dr Marian Król
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu

Wielce Szanowny Panie Prezesie,

w imieniu pedagogów i studentów Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu wyrażamy Panu Prezesowi serdeczne podziękowania za poparcie naszej inicjatywy i ufundowanie tablic upamiętniających działalność wybitnych pedagogów poznańskiej uczelni muzycznej: ks. dr Wacława Gieburowskiego - odsłoniętej przez prof. Stefana Stuligrosza w dniu 22 marca 2002 i Feliksa Nowowiejskiego - odsłoniętej przez syna kompozytora Jana w dniu 3 kwietnia 2003.

Swym wielkodusznym czynem reprezentowane przez Pana Prezesa Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, podtrzymując dobre tradycje swego Patrona, wpisuje się w grono dobroczyńców uczelni wspierając tym samym świetne tradycje muzyczne Poznania i Wielkopolski.

Z wyrazami szacunku

/-/ prof. Krystyna Domańska-Maćkowiak

/-/ prof. Maria Pawlaczyk

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prof. dr h.c. Stefana Stuligrosza

Poznań, dnia 30 stycznia 2003 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa im Hipolita Cegielskiego
ul. Garncarska 8
61-817 Poznań

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękuję za przesłane zdjęcia z uroczystości wręczenia przyznanej mi statuetki Złotego Hipolita.

Do głębi serca wzruszyło mnie tak zaszczytne i wysokie wyróżnienie. Przyjąłem je ze szczerą wdzięcznością, a także z głębokim szacunkiem należnym Towarzystwu i Wysokiej Kapitule Złotego Hipolita.

Na życzenie Szanownego Pana Prezydenta przedstawiani mego kandydata do przyznania statuetki Złotego Hipolita. Jest nim Alojzy Andrzej Łuczak - zasłużony twórca i Prezes Młodzieżowego Ruchu Pro Sinfonika. Jako sumienny i odpowiedzialny wychowawca w trosce o dobro młodych pokoleń - mimo wielu przeciwności - żarem swego entuzjazmu potrafił w wielotysięcznych rzeszach młodzieży rozpalić zamiłowanie do Wielkiej Sztuki Muzycznej, a przez nią uwrażliwiać młode serca na piękno i najwyższe wartości szlachetnego postępowania w atmosferze tak bardzo w teraźniejszej rzeczywistości potrzebnej wzajemnej życzliwości i przyjaźni.. Niezaprzeczalnie wielkie i owocne pod tym względem osiągnięcia Alojzego Andrzeja Łuczaka zasługują na najwyższe uznanie i głęboki szacunek.

Z serdecznym pozdrowieniem szczerze oddany

/-/ Stefan Stuligrosz

 

Powrót na początek strony

 


 

Od senatora Rzeczypospolitej Polskiej
prof. Jerzego K. Smorawińskiego

Poznań, dnia 7 stycznia 2003 r.

Szanowny Pan
Dr Marian Król
Prezydent Towarzystwa
Im. Hipolita Cegielskiego

Szanowny Panie Prezydencie!

Niech mi będzie wolno złożyć najszczersze gratulacje z okazji otrzymania nagrody Ad perpetuam rei memoriam i życzyć, by jak dotąd, działalność i aktywność Pana Prezesa była dostrzeżona i doceniona.

Etos pracy, propagowanie postaw obywatelskich i zaangażowanie społeczne to coś więcej niż tylko kryteria przyznawania tej nagrody. To dowód jak wysoko cenimy efektywną pracę i związany z nią sukces. Jeżeli za wymienionymi przymiotami kryje się jeszcze wybitna i niezwykła osobowość wówczas pozostaje nam tylko podziw i wiara, że podobne osiągnięcia będą także naszym udziałem.

Życzę dużo satysfakcji z pracy społecznej i zawodowej, realizacji nawet najbardziej ambitnych zamierzeń oraz wierności swoim ideałom.

Z wyrazami szacunku

Senator Rzeczypospolitej Polskiej

/-/ prof. Jerzy K. Smorawiński

 

Powrót na początek strony

 


 

Od prezesa Rady Ministrów
Leszka Millera

Warszawa, dnia 8 stycznia 2003 roku

Szanowny Panie Prezydencie,

serdecznie dziękują za wyrazy uznania przekazane przez Pana w związku z pomyślnym zakończeniem procesu negocjacyjnego, w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jestem niezwykle rad, że wieloletni trud i wysiłek włożony w przygotowanie i przebieg negocjacji przyniósł korzystne dla naszego kraju rezultaty w postaci wielu oczekiwanych przez rząd i społeczeństwo ustaleń.

Dlatego z prawdziwą radością i satysfakcją przyjmują przekazane na moje ręce gratulacje dla całego Zespołu negocjacyjnego, który nie szczędził trudu, by warunki przystąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej były jak najlepsze.

Jestem głęboko przekonany, że obywatelska postawa Władz i członków Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego stanie się przykładem mobilizującym do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i dokonywania właściwych dla przyszłości naszego kraju wyborów.

Dlatego przekazując podziękowania za deklarowane poparcie i wolę współpracy w imię budowania nowych perspektyw rozwoju naszego kraju, w 2003 Roku życzę Państwu pomyślnej realizacji wszystkich planów i zamierzeń oraz dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z poważaniem

/-/ Leszek Miller

Pan Marian Król
Prezydent
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego

© Copyright 2019 Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego | Polityka prywatności
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje znajdują się w POLITYCE PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES. OK, rozumiem